Икономически календар: Как да го използвате?

Борис Петров

Съществуват два основни метода за анализ на активите на финансовите пазари - технически и фундаментален анализ и втория не може да се случи без помощта на икономически календар. Ето защо повечето пазарни участници започват деня си с преглед на календара, за да бъдат информирани за предстоящите икономически събития. Искате да научите повече за икономическия календар? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е икономически календар?

В седмичния икономически календар можете да следите предстоящите макроикономически данни и събития, които имат потенциал да раздвижат пазарите в следващите търговски сесии. Ето защо седмичният икономически календар е един от първите инструменти за анализ в арсенала на успешните трейдъри на финансовите пазари.

От икономическия календар може да се информирате за:

 • Датата и времето на публикуване на икономически и финансови новини.
 • Държавата, която е източник на данните. Например ако търгувате валутната двойка EUR/USD, вероятно ще се интересувате от икономическите новини от САЩ и еврозоната.
 • Значението на дадени данни и събития. Ако важността на едно събитие не е голяма, вероятно, то няма да има сериозно въздействие върху пазарите. От друга страна, при публикуването на значими икономически новини може да се очаква висока волатилност при свързаните финансови активи.
 • Формулировката на новината, която ще позволи да се прецени характерът на това събитие, дали това е реч на Марио Драги от ЕЦБ, доклад за пазара на труда в САЩ или БВП на Китай.
 • Предишните резултати и прогнозите за данните, които могат да помогнат в изготвянето на надеждна оценка на развитието при определения икономически показател.

С цялата информация от актуалния световен икономически календар, трейдърът може да следи тенденциите на международните финансови пазари и да се опита да прогнозира бъдещите движения на цените на активите.

На сайта на Admirals можете да намерите световен икономически календар - Форекс календар, който ще сте позволи да сте в крак с икономическите и пазарните събития.

В някои случаи след преглед на икономическия календар, трейдърите решават да търгуват определени икономически и финансови новини, привлечени от по-голямата волатилност около тях.

Научете повече как да търгувате икономически и финансови новини с Обучителен пакет от Admirals. Вземете Вашия безплатен пакет като кликнете на банера отдолу!

Търгувайте на пазарите с увереност

Изключителни обучителни ресурси за тредъри

 

Как да използвате световен икономически календар?

Пазарите често се движат въз основа на икономическите новини, които се публикуват в определено време. Когато търгувате дадена валутна двойка или договори за разлика, трябва да се има предвид, че валутната двойка всъщност е представена в две различни икономики.

Например двойката EURUSD, най-търгуваната валутна двойка в света, може да се движи въз основа на разликите между икономиките на САЩ и еврозоната, така че анализирането и интерпретирането на тези икономики е нещо, което трейдърите трябва да правят, за да направят информирано предположение за бъдещите ценови движения на валутната двойка.

Съществуват множество събития и новини, които изграждат световен икономически календар. В различните страни и региони по света някои различни икономически индикатори имат различен ефект върху пазарите. Например, докато в САЩ доклада за пазара на труда има сериозно влияние върху пазарите, то за еврозоната ефекта от този показател често е доста лимитиран. Разбира се това може да се промени в бъдеще.

Нека да разгледаме повечето икономически новини от различните краища на света, които са с по-голяма тежест и имат потенциал да раздвижат местните и глобалните пазари.

Икономически календар САЩ

В този раздел ще разгледаме икономическите новини от САЩ, които имат най-голям ефект върху цената на щатския долар, съответно и върху всички валутни двойки с участието на "зелените пари".

1. Решения на ФЕД за лихвените нива.

Монетарната политика на САЩ, която се определя от централната банка на страната - Федерален Резерв има ключово значение на бъдещото икономически развитие. 8 пъти в годината централните банкери на САЩ се събират, за да определят паричната политика, която може да включва лихвени нива и различни програми за стимулиране на икономиката като количествени улеснения например.

Ключов фундамент, който движи валутните курсове на дадена страна, са именно лихвените проценти. Ако Федералният резерв промени лихвения процент на федералните фондове или просто промени очакванията за бъдещия курс на монетарната политика, това може да доведе и до промени в цената на щатския долар, съответно и на останалите валутни двойки и финансовите пазари като цяло.

2. Доклад за пазара на труда.

В месечният доклад за състоянието на пазара на труда в САЩ има няколко показателя, които представляват интерес за пазарните участници.

 • Нови работни места извън селското стопанство е може би най-следения показател от доклада.
 • Безработица - ФЕД след този индикатор, за да разбере дали икономиката на САЩ работи при пълна заетост.
 • Средните почасови доходи придобиха все по-сериозно значение за инвеститорите и трейдърите, в последните години, тъй като дават информация за инфлацията в САЩ, която също е в мандата на ФЕД.

3. Данни за инфлацията.

Федералния Резерв на САЩ има две цели, които се опитва да постигне чрез промени в монетарната политика - пълна заетост и инфлация от около 2%. Ето защо данните за инфлацията са от ключово знаения за бъдещите действия на ФЕД. Ето и някои по-важни показатели за инфлацията в САЩ:

 • Индексът на потребителските цени дава информация за ръст на потребителските цени през последния месец ли година. Той може да бъде основен или базов (изключва цените на храната и енергията).
 • Индекс на цените на производителите
 • Базови лични потребителки разходи (core PCE) са най-наблюдаваната от ФЕД мярка за инфлация.

4. Брутен вътрешен продукт.

Брутният вътрешен продукт (БВП) е най-мащабната мярка, показваща цялостното състояние на икономиката. На практика БВП показва силата на дадена икономика и може да повиши или понижи доверието в дадена валута или фондов пазар. Основното правило е, колкото по-бързо нараства БВП на една държава, толкова по-голямо е доверието във валутата.

5. Индекси на Института по доставките (ISM).

Индексите на мениджърите по покупките (Purchasing manager index или PMI) на института по доставките (ISM) се следят отблизо от трейдърите и инвеститорите. Резултатите от тях могат да имат отражение върху финансовите пазари. Тъй като съдържат различни компоненти, те могат да бъдат използвани за прогнозиране на други доклади като този за пазара на труда, инфлацията и БВП.

Тествайте търговията по време на публикуването на икономически и финансови новини без риск за Вашия капитал с демо сметка от Admirals. Кликнете върху банера отдолу и вземете Вашата безплатна демо сметка!

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Европейски икономически календар

След като разгледахме по-важните икономически индикатори от САЩ, които имат потенциал да раздвижват пазарите, нека да прегледаме и европейските икономически новини, които се следят отблизо от трейдърите и инвеститорите.

1. Срещи на Европейската централна банка.

Подобно на Федералния Резерв в САЩ, Европейската централна банка е органът, който определя монетарната политика в Европа. Следователно срещите на ЕЦБ и техните изказвания могат да доведат до сериозни движения на пазарите и попадат в полезрението на всеки пазарен участник. Промените в монетарната политика на ЕЦБ могат да доведат до резки и бързи промени в цената на еврото.

2. Данните за инфлацията.

В мандата на ЕЦБ е залегнала цел за потребителската инфлация от "малко под 2%". Ето защо това е и един от най-следените икономически индикатори в еврозоната и неочаквано понижение или повишение може да доведе до реакция от страна на финансовите пазари.

3. PMI индекси

Производствените и непроизводствените PMI индекси за страните от еврозоната, както и за целия валутен блок могат да се използват като индикатори за икономическата активност в отделните сектори. Освен това, при сериозно разминаване с прогнозите или с неочаквано покачване или понижение над/под границата от 50, която разделя икономическата експанзия от свиването, може да предизвикат волатилност при еврото и европейските фондови пазари.

Британски икономически календар

Дойде ред да разгледаме и най-интересните икономически новини от икономическия календар за Великобритания. Ето и част от тях.

1. Срещи на Английската централна банка

Подобно на САЩ и Европа, Великобритания също има централна банка, която навигира монетарната политика в Обединеното Кралство. Това е Английската централна банка. Промените в лихвените нива, бъдещите насоки или тона на изявлението на британските централни банкери може да доведе до големи пазарни движения при валутните двойки с участието на британския паунд и на британския фондов пазар.

2. Инфлация

Както останалите споменати централни банки и АЦБ има целеви нива за инфлацията, които са около 2%. Тъй като данните за инфлацията се следят отблизо от британските централни банкери, те трябва да останат в полезрението и на трейдърите и инвеститорите, които имат британски активи в портфолиото си.

3. БВП

Вече споменахме, че Брутният вътрешен продукт е индикатор за силата на дадена икономика и се следи отблизо от пазарните участници. Великобритания не е изключение и трейдъриte търгуващи паунд или други активи от Обединеното Кралство трябва да следят този показател.

4. Доклад за пазара на труда

Докладът за пазара на труда е важен показател за здравословното състояние на британската икономика и при публикуването му може да се очаква волатилност на свързаните пазари. Ето и по-важните индикатори от доклада, които се следят най-близо от пазарите:

 • Промяна в заетостта
 • Безработица
 • Средни доходи с бонуси и без бонуси

Японски икономически календар

Накрая нека обсъдим и най-важните новини от икономическия календар и за Япония. Реално погледнато съобщенията, които трябва да се следят от страната на изгряващото слънце на са много.

1. Срещи на Японската централна банка

Японската централна банка е органът, който дирижира паричната политика в Япония. В последните години нейният мандат е насочен почти изцяло към достигане на инфлация от около 2%, което потенциално ще извади страната на изгряващото слънце от дефлационната спирала, в която се намира в последните две десетилетия.

2. Инфлация.

Тъй като ниската инфлация е най-големият проблем на японската икономика и всички усилия на ЯЦБ с насочени към този проблем, именно индексът на потребителските цени представлява най-голям интерес за пазарните участници.

Някои други показатели като БВП и индустриално производство също предизвикват известен интерес, но в много редки случаи имат сериозно влияние върху пазарите.

Как да търгуваме като използваме световен икономически календар?

За да се определи начина, по който да се подходи към трейдинг по време на икономически новини, трябва да се вземе предвид важността на новината, предходните нива, пазарният консенсус и резултата спрямо пазарния консенсус.

Ето някои подходи, които могат да бъдат използвани при търговия на икономически новини.

 1. Предвиждане на резултатите: При този метод трейдърът ще заеме позиция предварително, според пазарния консенсус. Този подход не е препоръчителен, особено за начинаещите трейдъри.
 2. Сценарии за покупка/продажба: Този подход не изисква да се взема предвид резултата от новината, а обхваща само волатилността причинена от сериозно събитие от икономическия календар.
 3. Търговия по резултатите: В този случаи се търгува според резултатите от новината и има а цел да се спечели от ефекта от тази новина със сделка в посока на фундамента.
 4. Изчакване: След като нещата се уталожат и волатилността от излизането на дадена новина отмине, можете да отворите позиция в посока възобновяване на последния тренд или в посока на новата тенденция предизвикана от въпросната публикация.

Накрая трябва да споменем, че търговията около неконтролируеми събития от световния икономически календар е много опасна и ако сте начинаещ или просто не обичате прекаления риск може да е добро решение да наблюдавате отстрани.

Започнете да търгувате по икономически новини на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете безплатно MetaTrader 5 като кликнете на банера по-долу!

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да интегрираме световен икономически календар в нашата търговия?

Употребата на световен икономически календар в търговията на финансовите пазари може да стане по няколко начина. Ето и някои от подходите, които могат да използват трейдърите и инвеститорите.

Управление на риска с икономически календар

Всъщност един трейдър, който търгува на пазарите в рамките на деня например (интрадей трейдър), ще насочи вниманието си към икономическия календар, за да знае дали текущите му позиции са изложени на риск от макроикономически събития и ако да, колко. Седмичният икономически календар ще му помогне в управлението на позициите се за сравнително дълъг период от време.

Например, за един валутен трейдър актуалният Форекс календар ще бъде от съществено значение, за да знае предварително дали и кога някоя централна банка ще направи промени в монетарната си политика или поне в насоките за нея.

Намиране на точно ниво за влизане в сделка

Познаването на икономическия календар може да помогне на трейдърите в рамките на деня да определят по-точно нивата си за влизане в сделка. Този тип търговци ще търсят конкретен момент на Форекс пазара, при борсовите индекси, суровините или акциите, за да се възползват от периодите на повишена волатилност. 

Икономически календар и търговска стратегия

За суинг трейдър, който предпочита технически анализ, е много вероятно да използва световен икономически календар, за да управлява риска на своята експозиция. Това може да включва излизане от позиция преди обявяването на икономическа новина ако очакванията са да тя да има сериозен ефект върху пазара. Освен това, този тип трейдър може да прецени да влиза в позиция около оповестяването на важни икономически новини.

В същото време, фундаменталният суинг трейдър ще вземе тази информация предвиди, за да управлява своето портфолио и потенциално да влезе в сделка на базата на анализ на резултатите от дадено икономическо събитие.

От друга страна, един интрадей трейдър ще използва информацията от икономически календар, за да потърси възможности за потенциална бърза печалба чрез влизане и излизане от позиции за по-кратък период от време.

Как да интерпретираме информацията от световния икономически календар?

Ако търгувате DAX, информацията, която се отнася за немския фондов пазар ще Ви бъде от полза. Тази информация можете да придобиете ако знаете как да интерпретирате данните от световния икономически календар. Доброто разбиране на фундаментите на пазара, както и поведението на участниците са от съществено значение за всеки успешен трейдър и инвеститор на финансовите пазари.

Например, когато търгувате немския борсов индекс DAX ще се интересувате основно от:

 • Икономически и финансови новини от Германия и еврозоната.
 • Европейската централна банка.
 • Най-важните икономически събития на глобално ниво.

Разбира се заемането на позиция преди важно икономическо събитие не е препоръчително, особено ако Вашата точка за вход е близо до нивата по време на обявяването му.

Разбирането на стойността на информацията, която Ви предоставя актуалния световен икономически календар може да Ви позволи да избегнете многократни загуби от Вашата сметка за търговия на финансовите пазари.

Ако сте привлечени от търговията на валутния пазар, употребата на Форекс календар ще Ви помогне да бъдете в крак с пазарните очаквания преди важни икономически събития. Например ако търгувате валутни двойки с участието на евро събития като среща на Европейската централна банка за определяна на монетарната политика може да има ключово значение за Вашата търговия.

Можем ли да търгувате по икономически новини?

За тези от вас, които не искат да гледат графики и да извършват анализ на нива на подкрепа и съпротива, или да определят тренд на базата на технически анализ, е възможно да се търгува по икономически календар.

В действителност, някои трейдъри никога не гледат на графиките и заемат позиции на пазарите въз основа на фундаментален анализ т.е. икономическите показатели и съпбщения на политици и централни банкери. Те търгуват в средносрочен или дългосрочен времеви хоризонт въз основа на очакванията тези макроикономически показатели.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Още по темата:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Какво е волатилност на финансовите пазари и как да я използвате в търговията си?
Когато става въпрос за финансови пазари един от най-често срещаните термини е волатилност. Макар доста хора да знаят неговото значение, то не всички го разбират напълно, а още по-малко пък могат да се възползват от волатилността на пазарите. И Вие искате да разберете повече за волатилността? Тогава...
Какво е технически анализ и как да го използвате в търговията?
Как да правим точно прогнозиране на финансовите пазари е може би най-задавания въпрос от много трейдърите и на повечето от тях в съзнанието веднага изникват два метода: фундаментален и технически анализ. Докато някои трейдъри използват само един от двата метода, по-голямата част от пазарните участни...
Какво са котировките и как да ги четете в реално време?
Първото нещо, с което се сблъскват трейдърите на финансовите пазари са котировките в реално време на различите финансови инструменти. На практика няма как да търгувате на пазарите без да получавате данни за котировките в реално време. Искате да разберете повече за котировките и как да започнете да г...
Виж Всички