Тренд: Какво означава и как да го използвате в търговията си?

Юли 28, 2020 13:10 Europe/Sofia
Време за четене: 16 минути

"Трендът е твои приятел" е един много популярен цитат, когато става за търговия на финансовите пазари. Въпреки това някои трейдъри не се запознати с това всъщност какво е реалното тренд значение и как може да използват пазарни тенденции, за да подобрят своя трейдинг.

В тази статия ще разберете:

 • Какво е тренд?
 • Възходящ тренд и низходящ тренд - какво представляват?
 • Как се чертае тренд линия?
 • Как да използвате тренд индикатор?
 • Търговия по Форекс тренд
 • Как да започнете търговия по тренда?

Да не губим повече време и да започваме!

Тренд: Какво означава и как да го използвате в търговията си?

Какво е тренд?

Най-краткото и точно тренд значение е:

Тренд (англ. trend) е основната посока на цената на даден финансов пазар. Пазарът може да има две моментни състояния – тренд (ясно изразена тенденция) или рейндж (цената се движи хоризонтално, без ясно изразена посока).

Наличието на тренд може да се установи при лихвени проценти, доходност на облигации, фондовите пазари, валутен пазар и много други финансови пазари. Много трейдъри и инвеститори се опитват да търгуват в посоката на тренда, а други се опитват да търсят обръщане на тенденцията.

Например:

 • Ако цената на финансовия актив (валута, акция, суровина, индекс и тн) през повечето време нараства т.е. той поскъпва, може да се кажем, че имате възходящ тренд при цената му
 • Ако цената на финансовия актив се понижава през по-голямата част от времето т.е. той поевтинява, може да регистрирате низходящ тренд

Да видим какво представлява всеки от двата вида тренд по отделно.

Възходящ тренд

Възходящ тренд или наричан още бичи тренд е пазарна тенденция изградена от поредица от по-високи върхове и по-високи дъна.

При бичи тренд може да се очаква, че цената на разглеждания финансов инструмент ще продължи да се движи във възходяща посока т.е. инструментът да поскъпва.

Низходящ тренд

Низходящ тренд или мечи тренд е пазарна тенденция изградена от поредица от по-ниски върхове и по-ниски дъна.

При мечи тренд може да се очаква, че цената на разглеждания финансов инструмент ще продължи да се движи в низходяща посока т.е. инструментът да поевтинява.

На следващото изображение ще видите графика на широкия американски индекс S&P 500 с примери за низходящ тренд и възходящ тренд:

Низходящ тренд и възходящ тренд на графиката на S&P 500

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, SP500, Дневна графика с диапазон на данните 29 октомври 2019 - 28 юли 2020 година. Изготвена на: 28 юли 2020 година в 10:06 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяме не гарантира бъдещи резултати.

През 2015 година S&P 500 остана почти без промяна, през 2016 нарасна с 9,4%, а през 2017 добави нови 19,2%, но през 2018 индексът се понижи с 6,6%, само, за да скочи с цели 30,3% през 2019 година. Така, за последните 5 години S&P 500 се е повишил с почти 57%.

Вече знаете, че на финансовите пазари трендът представлява поредица от дъна и върхове. А те могат да се свържат с линия на графиката на цената наречена тренд линия. В следващата част от статията ще видим какво представлява и как се чертае тренд линия?

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Как се чертае тренд линия?

Най-често срещаният начин за идентифициране на тренд е чрез изчертаването на тренд линия на графиката на даден финансов актив.

При възходящ тренд начертаната тренд линия трябва да свързва поредица от две или повече по-високи дъна. Така тя създава ключово ниво на подкрепа за цената. Пример за възходяща тренд линия можете да видите на следващата графика на най-търгуваната валутна двойка в света EUR/USD:

EURUSD - възходяща тренд линия

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, Часова графика с диапазон на данните 6 юли 2020 - 28 юли 2020 година. Изготвена на: 28 юли 2020 година в 11:58 часа. Моля, обърнете внимание: Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

В същото време, при низходящ тренд, начертаната тренд линия трябва да свързва последователност от два или повече все по-ниски върхове като така изгражда ниво на съпротива за цената. По-долу можете да видите пример и за низходяща тренд линия (с червено).

EURUSD - низходяща тренд линия

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, дневна графика с диапазон на данните 27 декември 2018 - 28 юли 2020 година. Изготвена на 28 юли 2020 година в 12:02 часа. Моля, обърнете внимание: Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

Главната цел на всяка тренд линия е да даде по-ясен поглед върху дадена графика. Начинаещите трейдъри чертаят множество от тренд линии, но това често може да доведе до объркване. Целта на професионалистите е да намерят най-значимите и открояващи се тренд линии и да работят с тях.

Може да се следва следното правило:

 • Ако една тренд линия се забелязва лесно, това означава, че голям брой трейдъри ще я използват. Поради този факт, вероятността тази тренд линия да бъде пробита е по-малка. Всяка тренд линия трябва да свързва поне две точки и също така трябва да е под хоризонтален наклон.

Ако начертаете две успоредни тренд линии, така че цената да остане между тях, то ние вече имаме тренд канал или ценови канал. Тази структура помага на трейдърите да се ориентират по-лесно, когато има наличие на ясно изразен тренд. Ето пример и за тренд канал:

тренд канал на EURUSD

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, дневна графика с диапазон на данните 27 декември 2018 - 28 юли 2020 година. Изготвена на 28 юли 2020 година в 12:02 часа. Моля, обърнете внимание: Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

През 2015 година EUR/USD падна с 10,2%, през 2016 загуби още 3,2%, през 2017 скочи с цели 13,92%, докато през 2018 отново се насочи надолу с 4,4%, за да може да загуби още 2,2% от стойността си през 2019 година. Така, за последните 5 години EUR/USD падна с 7,3%

Обърнете внимание, че тези две тренд линии имат различна важност. По време на възходящ тренд линията на подкрепа е водеща, докато при низходящ тренд водеща е линията на съпротива. Това е така, защото ако някоя от тези линии бъде пробита, то ще е налице обръщане посоката на настоящата тенденция.

Само със знанията до тук вече можете да съставите своя търговска стратегия с тренд линии, която да има потенциал да Ви донесе печалби.

Тествайте търговията по тренда и срещу него без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка като кликнете на банера отдолу!

Търговия по тренда с безплатна демо сметка от Admiral Markets

Как да използвате тренд индикатор?

Търгуващите по тренда постоянно се опитват да извлекат печалби от текущите пазарни тенденции, но преди това трябва да ги идентифицират. Има няколко начина затова и един от най-популярните е употребата на тренд индикатор, който се поставя върху графиката на цената на избрания за търговия финансов инструмент.

Използването на тренд индикатор може да е от съществено значение за разпознаването на последните трендове на финансовите пазари, които търгувате. Всеки индикатор за пазарни тенденции се опитва да покаже посоката на цената на дадения финансов актив или дериват.

Разбира се нито един от тези индикатори няма да държи ключа към бързо забогатяване от пазарите, тъй като търговията включва елементи като

По-надолу ще изброим някои от най-употребяваните тренд индикатори и как да ги използвате във Вашия тренд анализ, за да придобиете предимство в търговията на финансовите пазари.

Пълзящи средни

Пълзящите средни (известни като Moving averages на английски или просто MA) предоставят многобройни възможности за анализ като ключови отскоци и пробиви, както и определянето на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни пазарни тенденции. Графиките на цените в някои случаи могат да бъдат объркващи за трейдърите, а големите корекции може да ги накарат да загубят представа за дългосрочните трендове и цялостната картина.

Дългосрочните пълзящи средни помагат на трейдърите да останат фокусирани, тъй като чрез тях бързо и лесно може да се установи дали има тенденция на избрания пазар и ако има, то каква е посоката и. Ето основното обобщение на използването на пълзящи средни при определяне на тренда:

 1. Налице е тренд - ценовото движение се задържа далеч от дългосрочните пълзящи средни. Ако то има мечи наклон, то имате низходящ тренд, но ако е с бичи наклон, тогава имате възходящ тренд.
 2. Тенденцията отслабва - цената се връща обратно към дългосрочната пълзяща средна.
 3. Няма тренд - ценовото движение се колебае около дългосрочните средни стойности.

Пълзящите средни стойности помагат на трейдърите да останат правилната страна на пазара и им помага да избягват рискови модели и да влизат в сделка, когато са в съответствие с актуалния тренд.

Трендът не е единственото предимство при използването на пълзящи средни. Цената има да навика да забавя и спира в близост до нивата, около които се намират средните.

Нивата около пълзящите средни стойности са ключови зони за вземане на решение за продължаване на тенденцията или за по-сериозно обръщане на тренда:

 • Ако цената пробие дългосрочна пълзяща средна значи е възможно обръщане на настоящия тренд
 • Ако цената леко отскочи от нивата около дългосрочна пълзяща средна може да се насочи и в двете посоки
 • Ако цената отскочи силно от дългосрочната пълзящ средна, вероятно последния тренд ще продължи

Реакцията на цената около дългосрочните средните стойности със сигурност е ценна информация, която трябва да се има предвид.

Разбира се, най-добре е да се вземат под внимание и други фактори, като например върховете и дъната, нивата на Фибоначи и други показатели, за да се намери стабилна зона на подкрепа или съпротива.

Колкото повече нива са събрани в близост едно до друго, толкова по-важно ще е решението, което ще трябва да се вземе. Това на свой ред означава, че пробивът или отскокът ще имат по-голяма стойност и могат да се считат за по-значими.

Трейдърите ще имат възможност да търгуват тези пробиви и отскоци, изчаквайки например конфигурации от японски свещи, за да потвърдят пробива или отскока.

На следващата графика ще видите пример за 20 (синята) и 200 (червената) периодни пълзящи средни поставени на графиката на цената на златото:

Тренд индикатор пълзящи средни на графика на златото

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, Злато ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 3 януари 2019 - 28 юли 2020 година. Изготвена на 28 юли 2002 в 15:25 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Bollinger Bands

Нека разгледаме още един основен Форекс тренд индикатор - Bollinger Bands. Този индикатор анализ носи името на Джон Болинджър, който има сериозен принос към техническия анализ на финансовите пазари през 80-те години на миналия век.

Bollinger Bands (Линии на Болинджър) е технически индикатор, който може да бъде приложен на всеки финансов пазар - Форекс, акции, индекси, суровини, криптовалути и тн. Индикаторът поставя две граници около краткосрочна пълзяща средна на ценовото движение (средата на канала).

Основната цел на индикатора е, да посочи относително високи и ниски екстремни нива на цената, като показва горни и долни граници, създадени с добавянето и изваждането на стандартно отклонение (по-долу ще обясним какво представлява и този индикатор):

 • Горна граница = SMA + стандартно отклонение
 • Ниска граница = SMA - стандартно отклонение

Стандартното отклонение измерва волатилността, което означава, че границите на канала, обикновено се разширяват и стесняват заедно с промяната на пазара:

 • Каналът Линиите на Болинджър ще се разшири, когато волатилността на цената се повиши
 • Каналът ще се стесни, когато волатилността на цената се понижи

В общи линии, волатилността се повишава, когато разстоянието между горната и долната граница се разшири и се понижава, когато разстоянието между двете граници се стеснява (лилавите линии на графиката по-долу).

Основното предимство от прилагане на BB е възможността да се визуализират лесно и бързо нива на подкрепа и съпротива, както и да се разпознават модели свързани с важните ценови нива, базирана на Bollinger Bands.

Тренд индикатор Ленти на Болинджър

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, Злато ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 3 януари 2019 - 28 юли 2020 година. Изготвена на 28 юли 2002 в 15:25 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

През 2015 година стойността на златото спада с 10.4%, през 2016 г. се е увеличила с 8.1%, а през 2017 година добави нови 13.1%, само, за да загуби 1,8% през 2018, а през 2019 златото скочи с цели 18.9%, което означава, че за пет години цената на ценния метал е нараснала с 28%.

Ето някои концепции, които е добре да имате в предвид, при ползване на Bollinger Bands, когато извършвате своя тренд анализ:

 1. Затваряне на японска свещ извън Bollinger Bands, е първоначален индикатор за пробив и продължение на тренда, и не дава сигнал за обръщане на посоката.
 2. Формация с японски свещи за обръщане, в близост до границите на канала, може да е индикатор за потенциално неуспешен пробив и обръщане на цената.
 3. Bollinger Bands предлага допълнителна стойност и информация на инвеститорите, на всякакъв тип графики, независимо дали те са 5-минутни, или седмични.
 4. Bollinger Bands може да се използва за идентифициране на ценови модели, като например двоен връх, двойно дъно, или увеличаване на убедеността на пазара в една от двете посоки.
 5. Традиционно се използва с 20-периодна пълзяща средна величина.

Разберете как да използвате множество технически индикатори с Обучителен пакет от Admiral Markets. Вземете Вашия безплатен Обучителен пакет сега като кликнете на банера отдолу.

Безплатен Обучителен Пакет от Admiral Markets

Тренд индикатор Ichimoku Kinko Hyo

Индикаторът Ишимоку се отличава сред другите технически индикатори за Форекс тренд. Това е поредното въведение в техническия анализ на финансовите пазари дошло от Япония. Неговото име се превежда като "един поглед". Идеята е, че позволява на трейдърите да изградят цялостна преценка за пазара само след няколко секунди взиране в графиката.

Всъщност Ichimoku Kinko Hyo е не само тренд индикатор, а по-скоро нещо като търговска система. Тя е базирана на японски свещи стратегия за следване на тренда.

Индикаторът Ишимоку се състои от пет линии на графиката:

 1. Tenkan-sen се изчислява като се сумират най-високия връх и най-ниското дъно, след което се дели на две и се изглажда за последните девет периода.
 2. Kinjun-sen се изчислява по подобен начин, но за период от 22 свещи.
 3. Leading (senkou) span A се изчислява като сумата на Tenkan-sen plus и Kinjun-sen, за 26 периода напред.
 4. Leading (senkou) span B се изчислява по подобен начин на Tenkan-sen, но за период от поне 52 периода и се поставя за 26 периода напред.
 5. Lagging span (chikou) е на база на текущата цена на затваряне, 26 периода назад.

Първите две линии, оперират по подобен начин на пълзящите средни.

На графиката по-долу можете да видите как се изобразява тренд индикатор Ichimoku Kinko Hyo на цената на EUR/USD.

Тренд индикатор Ichimoku Kinko Hyo

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, дневна графика с диапазон на данните 4 януари 2019 - 29 юли 2020 година. Изготвена на 29 юли 2020 година в 03:43 часа. Моля, обърнете внимание: Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещите резултати или бъдещото представяне.

Преминаването на Tenkan-sen (червената) под Kinjun-sen (синята) сигнализира , че краткосрочните цени са по-ниски от дългосрочните. Това предполага низходящ тренд.

Площта между span A и span B се нарича кито или облак (бялата и кафеникава площ). Това представлява канал на подкрепа, или съпротива. За да се даде сигнал за сделка, следите за пробив на облака.

The lagging span, или линията chikou (зелената) играе функцията на филтър. Тя сочи към общия пазарен сентимент и ефективно сравнява цените в миналото. Ако chikou се държи над ценовите свещи на графиката, налице са като цяло бичи настроения. И обратното - ако е под цената, то мечките доминират на пазара.

Ето и още няколко съвета, които може да използвате, когато използвате Ichimoku:

 • Комбинация от индикатори. Възможно е също да използвате Ишимоку в комбинация с други инструменти и индикатори. Например, дивергенциите при MACD ще помогнат за улавяне на потенциални обрати и за коригиране на изхода от сделка.
 • Стоп-лос. Съществуват различни опции, като най-смелите са тези, които поставят стоп-лоса зад обратната граница на облака. В много случаи, обаче, би било по-разумно да се придържате към правилата си за управление на капитала.
 • Изход. Ишимоку позволява различни подходи към затварянето позиции – консервативни (когато Tenkan и Kinjun-sen се пресичат в посока, противоположна на тенденцията) и по-агресивни (когато цената премине отвъд Kijun/пробие противоположната граница на облака).
 • Времеви рамки. Когато вземате решение за 4-часова графика (H4), проверете също дневна и часова. Ако сигналите са противоречиви и объркващи, по-добре се въздържайте от търговия. Освен това индикаторът е разработен като продължение на свещния анализ. Не отваряйте сделки, ако има сигнали от свещи, които противоречат на главния сигнал.

Започнете да използвате изброените тренд индикатори, както и много други на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admiral Markets. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера по-долу:

Платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5

Търговия по Форекс тренд

Всеизвестно правило гласи „Трендът е твой приятел". Все пак, това е доста общо понятие, тъй като има краткосрочен, средносрочен и дългосрочен тренд, които в някои случаи са напълно противоположни. Това може да е объркващо за доста начинаещи трейдъри на Форекс, а и на други финансови пазари.

Търговията по тренда може да е много печеливша, стига да не се купува, или да продава един актив, точно преди промяната му. Търговията по Форекс тренд, може да се обобщи до средните няколко правила:

 • Тренд: Правилно определяне на посоката му;
 • Корекция: Разпознаване на корекциите, в рамките на тренда;
 • Обръщане: Следене за сигнали за край на тренда.

Логиката е да се отварят позиции в посоката на тренда. Най-добре е да се разгледат възможно най-много времеви интервали. Нека да проследим стъпките за изграждане на стратегията за търговия по Форекс тренд:

1. Открийте наличието на Форекс тренд с помощта тренд линия или тренд индикатор. След това проучете как изглежда той на различните времеви рамки.
2. Планирайте ниво за отваряне на позиция. Покупката при отскок на цената от линията на подкрепа носи по-малко риск от покупката при пробив на линията на съпротива. Бъдете търпеливи и изчакайте точния момент за вход.
3. Ограничете загубите. Ако търгувате при възходящ тренд, един възможен вариант е да поставите стоп лос поръчка под предходното дъно, но разбира се може да ползвате и други похвати за минимизиране на потенциалните загуби. Важно да се отбележи, че залагаме на това цената да продължи да се движи в посоката на текущия тренд. Ако прогнозата ни е грешна, трябва възможно най-бързо да излезем от губещата позиция.
4. Определете нивото на желаната печалба (тейк профит). Най-добре е тейк профит да бъде избран още преди да сте отворили позицията. Когато нивото на желаната печалба бъде достигнато, може да затворите позицията (или част от нея) и да се поздравите с успех. Разстоянието до тейк профит нивото винаги трябва да е по-голямо от това до стоп-лоса, така че съотношението риск/възвръщаемост да е поне 1:2.

Обърнете внимание, че Форекс тренд линиите Ви дават възможност да сте по-гъвкави и да максимизирате печалбите, докато минимизирате риска. Трендът представлява временно състояние на пазара, той няма да продължава вечно, затова е добре да вземете съответните мерки за ограничаване на загубите и прибиране на печалбите.

Как да започнете търговия по тренда?

След като вече знаете какво е тренд, как се чертае тренд линия и кои тренд индикатори можете да използвате във Вашата търговия е време да преминем към практическата част, а именно как да започнете търговия. Можете да стартирате търговия по тренда и да използвате стратегии с тренд линии само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари
 2. Изтеглете платформа за търговия
 3. Изберете инструмент и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за Форекс търговия с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите финансов инструменти на платформа за търговия с валута, с валутната двойка EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Започнете търговия на финансовите пазари с регулиран и награждаван брокер като Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на следващия банер:

Търгувайте с регулиран брокер като Admiral Markets

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Avatar-Admirals
Admirals
Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.