Тренд: Какво представлява и как да го използвате в търговията си?

Борис Петров
16 Мин четене

"Трендът е твои приятел" е един много популярен цитат свързан с търговията на финансовите пазари. Въпреки това някои трейдъри и инвеститори все още не се запознати с това всъщност какво е тренд и как да използват пазарните тенденции, за да подобрят своите резултати на пазарите. Искате да научите повече за трендовете? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е тренд?

Най-краткото и точно тренд значение е:

Тренд (англ. trend) е основната посока на цената на даден финансов пазар като може да бъде възходящ или низходящ. Пазарът може да има две моментни състояния – тренд (ясно изразена тенденция) или рейндж (цената се движи хоризонтално в диапазон, без ясно изразена посока).

На финансовите пазари трендът представлява поредица от дъна и върхове, които могат да покажат настоящата посока на движение на цената. 

Наличието на тренд може да се установи при:

Множество трейдъри и инвеститори се опитват да търгуват в посоката на тренда, а други се опитват да търсят обръщане на тенденцията.

Възходящ тренд

Възходящ тренд или наричан още бичи тренд е пазарна тенденция, при която цената се покачва и се наблюдава поредица от по-високи върхове и по-високи дъна.

При бичи тренд може да се очаква, че цената на разглеждания финансов инструмент ще продължи да се движи във възходяща посока т.е. инструментът да поскъпва.

Низходящ тренд

Низходящ тренд или мечи тренд е пазарна тенденция, при която цената се понижава и се наблюдава поредица от по-ниски върхове и по-ниски дъна.

При мечи тренд може да се очаква, че цената на разглеждания финансов инструмент ще продължи да се движи в низходяща посока т.е. инструментът да поевтинява.

На следващото изображение ще видите графика на широкия американски индекс S&P 500 с примери за низходящ тренд и възходящ тренд:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EURUSD, Дневна графика с диапазон на данните 10 ноември 2021 - 31 март 2023 г. Изготвена на 31 март 2023 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Тествайте търговия по тренд и срещу тренд на 8000 финансови инструмента без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Как се чертае тренд линия?

След като разбрахте, че тренд е поредица от по-високи или по-ниски дъна и върхове, то лесно може да свържете тези дъна и върхове с линия, което се нарича тренд линия. Всяка тренд линия трябва да свързва поне две точки и също така трябва да е под хоризонтален наклон.

Най-често срещаният начин за идентифициране на тренд е чрез изчертаването на тренд линия на графиката на даден финансов актив като тази линия може да бъде прокарана по минимумите / максимумите на цената или по телата на свещите на графиката.

При възходящ тренд начертаната тренд линия трябва да свързва поредица от две или повече по-високи дъна. Така тя създава ключово ниво на подкрепа за цената.

Главната цел на всяка тренд линия е да даде по-ясен поглед върху дадена графика. Начинаещите трейдъри често чертаят множество тренд линии, но това може да доведе до объркване. Целта на професионалистите е да намерят най-значимите и открояващи се тренд линии и да работят с тях.

Може да се следва следното правило:

 • Ако една тренд линия се забелязва лесно, това означава, че голям брой трейдъри ще я използват. Поради този факт, вероятността тази тренд линия да бъде пробита е по-малка. 

Ако начертаете две успоредни тренд линии, така че цената да остане между тях, то ние вече имаме тренд канал или ценови канал. Тази структура помага на трейдърите да се ориентират по-лесно, когато има наличие на ясно изразен тренд.

Ето пример и за Форекс тренд канал на най-търгуваната валутна двойка в света - EUR/USD:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, дневна графика с диапазон на данните 26 октомври 2021 - 27 март 2023 г. Изготвена на 27 март 2023. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Обърнете внимание, че тези две тренд линии имат различна важност. При възходящ тренд линията на подкрепа е водеща, докато при низходящ тренд водеща е линията на съпротива. Това е така, защото ако някоя от тези линии бъде пробита, то ще е налице обръщане посоката на настоящата тенденция.

Само със знанията до тук вече можете да съставите своя търговска стратегия с тренд линии, която да има потенциал да Ви донесе печалби.

Търгувайте над 40 от най-популярните валутни двойки в света при спредове започващи от 0 пипса с Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера по-долу и да се регистрирате:

Търгувайте Форекс & ДЗР

Получете достъп до над 40 ДЗР на валутни двойки

 

Как да използвате тренд индикатор?

Търгуващите по тренда постоянно се опитват да извлекат печалби от текущите пазарни тенденции, но преди това трябва да ги идентифицират. Има няколко начина затова и един от най-популярните е употребата на тренд индикатор, който се поставя върху графиката на цената на избрания за търговия финансов инструмент.

Използването на индикатор за тренд може да е от съществено значение за разпознаването на последните трендове на финансовите пазари, които търгувате. Всеки индикатор за пазарни тенденции се опитва да покаже посоката на цената на дадения финансов актив или дериват.

Разбира се нито един от тези индикатори няма да държи ключа към бързо забогатяване от пазарите, тъй като търговията включва елементи като

Някои от най-използваните технически индикатори за тренд са:

Започнете търговия с тренд индикатори, както и над 30 други показатели с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера по-долу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Търговия по Форекс тренд

Всеизвестното правило гласи „Трендът е твой приятел". Все пак, това е доста общо понятие, тъй като има краткосрочен, средносрочен и дългосрочен тренд, които в някои случаи може да са напълно противоположни. Това може да е объркващо за доста начинаещи трейдъри.

Търговията по тренда може да е много печеливша, стига да не се купува, или да продава един актив, точно преди промяната на тенденцията. Но да отбележим основни правила, които може да от помощ при търговия по тренд:

 • Тренд: Правилно определяне на посоката му;
 • Корекция: Разпознаване на корекциите, в рамките на тренда;
 • Обръщане: Следене за сигнали за край на тренда.

Логиката е да се отварят позиции в посоката на тренда. Най-добре е да се разгледат възможно няколко времеви интервала.

Нека да проследим стъпките за изграждане на стратегията за търговия по тренд:

 1. Открийте наличието на тренд с помощта тренд линия или индикатор за тренд.
 2. Проучете как изглежда тенденцията на различни времеви рамки.
 3. Определете ниво за влизане в сделка. Покупката при отскок на цената от линия на подкрепа носи по-малко риск от покупката при пробив на линията на съпротива. Бъдете търпеливи и изчакайте точния момент за вход.
 4. Ограничете загубите. Ако търгувате при възходящ тренд, възможен вариант е да поставите стоп лос под предходното дъно, но разбира се може да ползвате и други похвати за минимизиране на потенциалните загуби. Важно е да се отбележи, че искате цената да продължи да се движи в посоката на текущия тренд. Ако прогнозата е грешна, трябва възможно най-бързо да излезете от губещата позиция.
 5. Определете нивото на желаната печалба - тейк профит. Най-добре е тейк профит да бъде избран още преди да сте отворили позицията. Когато нивото на желаната печалба бъде достигнато, може да затворите позицията (или част от нея) и да се поздравите с успех. Разстоянието до тейк профит е добре да е по-голямо от това до стоп-лос, така че съотношението риск/възвръщаемост да е поне 1:2.

Обърнете внимание, че тренд линиите Ви дават възможност да сте по-гъвкави и да максимизирате печалбите, докато минимизирате риска.

Все пак, трендът е временно състояние на пазара, той няма да продължава вечно, затова е добре да вземете съответните мерки за ограничаване на загубите ако анализа Ви се окаже погрешен.

Как да започнете търговия по тренда?

След като вече знаете какво е тренд, как се чертае тренд линия, кои тренд индикатори да използвате и как да изградите стратегия за търговия по тренда е време да преминете към практическата част, а именно да започнете търговия по тренда.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари
 2. Изтеглете платформа за търговия
 3. Изберете инструмент и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за Форекс търговия с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите финансов инструменти на платформа за търговия с валутната двойка EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение).
 2. Отидете на "Състояние на пазара".
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD.
 4. Кликнете с десния бутон на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика".
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто).
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива.
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар".

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение).
 2. Отидете на "Състояние на пазара".
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD.
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика".
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто).
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива.
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар".

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Чакащи поръчки: Ръководство как да ги използвате
Всеки трейдър и инвеститор, който поне веднъж е сключил сделка на финансовите пазари е срещал концепцията за чакащи поръчки. С поставянето на чакаща поръчка получавате възможност да не сключите сделка на настоящата пазарна цена, а може да избере цена, която Вие смятате за подходяща. Искате да разбер...
Форекс търговия за начинаещи: Пълно ръководство
Повечето от Вас са обменяли пари и знаят, че в даден момент може да спечелите от промените във валутния курс, а в друг път може промените да са във Ваш ущърб. Всички тези движения в курсовете се определят на международния валутен пазар наречен Форекс, който е най-големия финансов пазар в света. Иска...
Демо сметка: Какво представлява и какви са ползите от демо търговия?
Много начинаещи трейдъри и инвеститори се колебаят как да започнат своята кариера на финансовите пазари и се опасяват от загуба средства, поради липса на достатъчно опит. Демо сметката може да предостави на новаците на пазарите добра възможност да влязат в света на финансовите пазари и да натрупат п...
Виж Всички