Пълзящи средни: Какво представляват и как да ги използвате в търговията?

Борис Петров

Нови сте във Форекс търговията и търсите прост индикатор, използван дори от най-големите професионални трейдъри? Или пък вече имате известен опит, но искате да разберете повече за най-популярния технически индикатор - пълзящи средни? То тогава тази статия е точно за Вас!

Прочете статията и ще разберете:

 • Какво е пълзяща средна стойност?
 • Видове пълзящи средни
 • Формула за изчисление на пълзяща средна
 • Защо да използвате пълзящи средни в търговията си?
 • Индикатор пълзяща средна в MetaTrader
 • Кои са най-често използваните пълзящи средни?
 • Стратегии за търговия с пълзящи средни
 • Как да започнете търговия с пълзящи средни?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е пълзяща средна стойност?

В статистиката пълзяща средна е изчисление използвано за анализ на данни, чрез създаване на поредица от стойности.

В търговията на финансовите пазари обаче пълзяща средна е технически индикатор използван техническия анализ и представлява стойността на цената за избрани периоди от време, разделена на същия брой периоди.
Индикаторът пълзяща средна (или плъзгаща средна) изобразява средната цена на избрания финансов актив за определения брой период чрез крива върху графиката на цената.

Икономистите и анализаторите използват пълзящи средни в своите проучвания много преди появата и наличието на персонални компютри, за да подпомогнат техните изчисления. За щастие, в наши дни изчисляването на пълзящи средни за почти всяка желана времева рамка никога не е било по-лесно и изисква само един клик.

Чрез изчисляване на плъзгаща средна се намалява въздействието на случайни, краткосрочни колебания върху цената на финансовия актив за определен период от време.

Ето и пример:

 • 50-дневната пълзяща средна показва средната цена на финансовия актив за последните 50 дни.
 • 100-часовата пълзяща средна показва средната цена на финансовия актив за последните 100 часа.
 • 200-минутната пълзяща средна показва средната на финансовия актив за последните 200 минути.

На следващото изображение можете да видите пълзяща средна за 50 (зелена), 100 (бяла) и 200 (червена) дни на най-търгуваната валутна двойка в света EUR/USD:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, Дневна графика с диапазон на данните 4 март 2019 - 25 септември 2020 година. Изготвена на 25 септември 2020 в 10:30 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Видове пълзящи средни

Според начина на изчисление има няколко различни вида пълзящи средни:

 1. Прости пълзящи средни (SMA)
 2. Експоненциални пълзящи средни (EMA)
 3. Претеглени пълзящи средни (LWMA)
 4. Изгладени пълзящи средни (SMMA)

Има и други видове пълзящи средни, но споменатите горе са най-често употребяваните и са предоставени безплатно за употреба в най-популярните платформи за търговия MetaTrader.

В зависимост от реактивността желана от трейдъра и от неговата стратегия за търговия може да бъде използван един или друг вид пълзяща средна стойност.

Според периода на изчисление пълзящите средни биват:

 • Краткосрочни (период под 50)
 • Средносрочни (период между 50 и 100)
 • Дългосрочни (период над 100)

Всеки от двата вида пълзящи средни се използва за идентифицирането на пазарни тенденции с различни времеви периоди.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Формула за изчисление на пълзящи средни

Всеки от споменатите по-горе видове пълзящи средни има своя собствена формула за изчисление. Все пак не е най-важното да помните наизуст формулата за изчисление на всички видове пълзящи средни, по-добре е да се научите как да ги използвате.

Но нека дадем за пример формулата за изчисление на прости пълзящи средни за N на брой периода.

 • Проста пълзяща средна = (сума от стойностите на цените за N периоди) / N.

Да вземем няколко примерни цени, за да дадем пример за просто изчисляване на пълзяща средна стойност.

Да предположим, че искаме да изчислим 10-дневната проста пълзяща средна, използвайки дневните цени на затваряне, и да разгледаме цените за затваряне за последните 10 дни, показани в следната таблица:

Ден номер

Пример за цена на затваряне

1

24

2

26

3

23

4

28

5

30

6

26

7

22

8

19

9

24

10

20

Периода на простата плъзгаща се средна стойност, N, е 10 в нашия пример. Следователно, за да получим нашата пълзяща средна - нашите 10 цени на затваряне ги разделяме на 10. Не е много сложно нали?

 • Сумата от нашите стойности = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242
 • Проста пълзяща средна = 242/10 = 24.2

На следващия ден бихме оставили старата си стойност за Ден 1 и вместо това включим цената на затваряне за последния ден в нашето изчисление, като това ще ни даде нова средна стойност.

Следователно стойността на средната се променя с течение на времето. От тук идва и името на индикатора пълзящи средни или плъзгащи се средни.

Определянето на прости пълзящи средни всъщност може да не е толкова просто, както видяхте. Всъщност, дори много преди компютрите да станат обичайни инструменти за търговия, анализаторите пресмятат ежедневни пълзящи средни, като правят изчисленията ръчно.

Ако изчислите голям брой плъзгащи се средни или ако периодите им са кратки, работата може да бъде много трудоемка. Ето защо оставяме машината да изпълнява простия алгоритъм за пресмятане на пълзящи средни, така че да можем да се съсредоточим върху резултатите от изчисленията, а не върху самите сметки.

Разберете как да търгувате с пълзящи средни и други от най-популярните технически индикатори с онлайн обучителен курс от Admirals. Вземете Вашия безплатен видео курс като кликнете на банера отдолу!

От Аматьор до Трейдър

Научете се да търгувате за 20 дни

 

Нека сега да разгледаме по-подробно всеки от споменатите по-горе видове пълзящи средни.

Прости пълзящи средни

Както споменахме простите пълзящи средни (SMA) се изчисляват като съберете цените за периода, който сте избрали и разделите сумата на броя периоди. Това е най-често използваният вид плъзгащи се средни, което донякъде може да се обясни с елементарния метод на изчисление.

На дневната графика на GBP/USD по-долу можете да видите пример за 50-часова пълзяща средна (изобразена със зелената крива).

Източник: Admirals MetaTrader 5, GBP/USD, Часова графика с диапазон на данните 2 септември 2020 - 25 септември 2020 година. Изготвена на 25 септември 2020 година в 13:44 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Експоненциални пълзящи средни

За да обясним по просто експоненциалните пълзящи средни ще използваме няколко стойности.

Нека да разглеждаме как изглежда калкулацията на 8-дневна експоненциална плъзгаща се средна чрез посочени по-долу данни.

 1. Първоначално се нуждаете от пълзящата средна стойност за ден 1
 2. Ще използвате проста пълзяща средна като начална стойност. Тя е сумата от N предишни цени, разделена на N
 3. На деветия ден имате началната си стойност, която е проста плъзгаща се средна на цените от предходните 8 дни

Таблицата по-долу показва стойностите участващи в изчисленията на 8-дневната експоненциална пълзяща средна.

Ден

Примерна цена

8 ден SMA

α

8 ден EMA

1

168

 

 

 

2

170

 

 

 

3

171

 

 

 

4

175

 

 

 

5

170

 

 

 

6

172

 

 

 

7

176

 

 

 

8

179

 

 

 

9

178

172625

0.222222

172625

десет

186

173875

0.222222

175.5972

11

192

175875

0.222222

179.2423

12

183

178,5

0.222222

180.0773

13

177

179,5

0.222222

179.3935

14

172

180375

0.222222

177.7505

15

167

180375

0.222222

175.3615

16

177

179,25

0.222222

175.7256

17

180

179

0.222222

176.6755

Въпреки че простата средна е необходима само, за да ни даде началната си стойност за нашите изчисления на експоненциалната пълзяща, ние включваме колона от стойности на SMA. Така че можете да сравните стойностите на експоненциалната средна спрямо простата плъзгаща се средна.

Също така трябва да използваме коефициент на изглаждане. Това се регулира от броя периоди в експоненциалната пълзяща средна. По-конкретно, уравнението за стойността на изглаждането е, както следва:

α = 2 / (n + 1)

Друг начин да се опише какво прави методът за изчисляване е да се каже, че EMA взема предвид миналите стойности и актуализира теглото им с коефициент (1-α) за период. Оттам можем да видим, че друго, по-пълно име на този метод би било името на претеглената експоненциална подвижна средна стойност.

EMA прогнозирането е популярен метод за моделиране на времеви серии в света на бизнеса, тъй като работи при много условия, а същевременно е сравнително прост за изчисление. Обичайно е мениджърите да вземат решения въз основа на прогнози за бъдещи бизнес данни.

Такива проекции често се получават от модели на данни на експоненциалните пълзящи средни. Пример за средна прогноза може да включва проучване на предишни данни за продажбите, изгладени експоненциално, за да се направят прогнози за бъдещи продажби.

По подобен начин трейдърите използват ЕМА, за да изгладят предишни данни за цените с надеждата да се възползват от продължаващия тренд.

На следващата графика можете да видите пример за 20-часова експоненциална пълзяща средна, отбелязана с червена линия.

Източник: Admirals MetaTrader 5, GBP/USD, Часова графика с диапазон на данните 2 септември 2020 - 25 септември 2020 година. Изготвена на 25 септември 2020 година в 13:44 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Проста или експоненциална пълзяща средна

Двете най-често използвани видове пълзящи средни стойности са именно простата и експоненциалната. А, както вече видяхме

 • Простата средна няма претегляне - всички цени се третират еднакво при изчисляване на средната стойност.
 • Експоненциалната плъзгаща се средна по-новите стойности имат по-голяма тежест при калкулирането.

Пълзящите средни стойности взимат предвид миналото и включват по-стари данни. Следователно ще има промени в плъзгащата се средна щом цената се раздвижи. Ето защо основната употреба на всички видове пълзящи средни е за потвърждаване на тенденциите.

Част от предимствата на употребата на експоненциална пълзящ среда са:

 1. Експоненциалните пълзящи средни се опитват да намалят изоставането, като се съсредоточат повече върху последните данни, като се предполага, че по-новите данни са по-подходяща база за прогнози на това, което може да се случи в бъдеще
 2. Експоненциалната пълзяща средна придава тежест на различните данни с коефициент, който намалява експоненциално във времето.

Въпреки това съществува възможност да не изглади колебанията на цените.

Ако сравним SMA и EMA, едното не е непременно по-добро или по-лошо от другото; става въпрос повече за разбиране на разликата, разбиране как да използвате плъзгащи се средни стойности и избор на тази, която най-добре отговаря на Вашите нужди.

Най-добрият начин да разберете коя от двете пълзящи средни подхожда повече на Вашия търговски стил е да изпробвате различните видове.

Тествайте търговията с различни видове пълзящи средни без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка сега като кликнете на банера по-долу!

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Претеглени пълзящи средни

Пълното име на този плъзгащи се средни стойности е линейно претеглена пълзяща средна или LWMA. Тя се изчислява по следния начин:

 • (Текуща цена на затваряне х коефициент на претегляне за N изгладени периоди) / (коефициент на тежест за N изгладени периоди).

За този вид плъзгаща се средна най-новите цени на затваряне имат по-голяма стойност от началните цени, това се получава чрез умножаване на цените на затваряне по коефициент на тежест.

Червената крива на долната графика на златото е пример за 200-дневна линейно претеглена пълзяща средна.

Източник: Admirals MetaTrader 5, Злато ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 5 март 2019 - 25 септември 2020 година. Изготвена на 25 септември 2020 в 14:07 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Изгладени пълзящи средни

Изгладенa пълзящa среднa стойност (SMMA) се изчислява по формулата:

 • (Изгладената сума от предишната свещ- Изгладена средна стойност на предишната свещ + Текуща крайна цена) / N Изглаждащи периоди + Изгладена сума от предишната свещ = изгладена подвижна средна стойност от предишните свещи за XN периоди на изглаждане

За тази пълзяща средна стойност конкретното изчисление дава възможност за изглаждане на стойностите и по този начин кривата на индикатора, за да има по-плавен резултат от останалите методи за изчисляване на подвижната средна стойност.

На следващата графика може да видите 100-дневна изгладена пълзяща средна на индексът S&P 500:

Източник: Admirals MetaTrader 5, S&P 500 ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 5 март 2019 - 25 септември 2020 година. Изготвена на 25 септември 2020 в 14:07 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Защо да използвате пълзящи средни в търговията си?

В крайна сметка плъзгащите се средни са инструмент за търговия на финансовите пазари, който се използва за:

 1. Определяне на тренда на пазара.
 2. Предоставяне на сигнали за покупка и продажба.
 3. Определяне на силата на инерцията на ценово движение (или липсата на такава).
 4. Управлението на отворени позиции като например за определяне на нивата на спиране на загубите.
 5. Адаптиране на сигналите с помощта на различни персонализирани параметри.
 6. Помощ при определяне на ценовия диапазон.
 7. Нива на подкрепа и съпротива

Всеки трейдър и инвеститор може да използва пълзяща средна стойност по различни предназначение според стратегията си за

Индикатор пълзяща средна на платформите MetaTrader

Техническият индикатор пълзяща средна е е от основните инструменти, които се предлагат на платформите на MetaQuotes - MetaTrader 4 и MetaTrader 5. На следващото изображение можете да видите, че индикаторът пълзящи средни (МА) e в категория индикатори за тренд.

Източник: Admirals, MetaTrader 5

 • Чрез полето метод можете да изберете един от различните видове пълзящи средни стойности, който искате да добавите на графиката като в показания случай е избрана проста пълзяща средна.
 • Можете да изберете период, за който да изчертаете плъзгащата се средна (горе е избран 200)
 • Можете да изберете о цвят (в случая червен)
 • Избертее цена, за която да бъде приложен метода пълзяща средна стойност (цена на затваряне - close).

Може би най-важният параметър е периода и при него има две правила:

 1. Колкото по-голям е периодът, толкова по-гладка ще е кривата
 2. Колкото по-кратък е този период, толкова по-близко до цената ще се движи пълзящата средна стойност.

Обикновено плъзгащи средни с периоди 10 или 25 са по-бързо криви, докато такива със 100 и 200 са по-гладки и бавни.

Параметърът "смяна" измества кривата на пълзящата средна в продължение на времето с избрано от Вас число. Стойността по подразбиране 0 е едно добро начало за начинаещите трейдъри и инвеститори.

Започнете да търгувате с пълзящи средни на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTarder 5 сега напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да интерпретирате индикатор пълзяща средна?

Индикаторът за търговия пълзящи средни може да бъде интерпретиран по няколко различни начина. Ето и някои от най-разпространените:

 1. Разстоянието между пълзящите средни и цената - определяне на тренда
 2. Пълзящи средни като нива на подкрепа и съпротива - отскок или пробив

Да видим повече подробности за тези два вида интерпретации.

Разстоянието между пълзящи средни и цената

Ето няколко правила, които може да следвате при индикатор пълзяща средна:

 • Когато цената пробие и затвори над пълзящата средна стойност използвана на графиката, то се смята, че се заражда възходящ тренд. Поне докато цената не се върне и не затвори отново под пълзящата средна.
 • Когато цената пробие и затвори под пълзящата средна стойност, се смята, че тенденцията е низходяща. Поне докато цената не се върне и не затвори отново над плъзгащата се средна стойност.
 • Колкото по-високо е цената над пълзящата средна (по-голямо е разстоянието между цената и средната), толкова по-силен е възходящия тренд. Съответно, колкото близко над средната е цената (по-малко е разстоянието между цената и средната), толкова по-слаба възходящата тенденция
 • Колкото по-нискo е цената под пълзящата среда (по-голямо е разстоянието между цената и средната), толкова по-силен е низходящия тренд. Съответно, колкото по-близко под средната (по-малко е разстоянието между цената и средната), толкова по-слаба е низходящата тенденция

Източник: Admirals MetaTrader 5, Crude Oil ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 26 февруари 2019 - 25 септември 2020 година. Изготвена на 25 септември 2020 в 21:09 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Пълзящи средни като нива на подкрепа и съпротива

Определянето на тренда не е единственото голямо предимство на употребата на плъзгащи се средни стойности.

Цената често има навика да се спира около нивата на средните, което ги превръща в ефективни нива на подкрепа и съпротива. Регионите около пълзящите средни често могат да се превърнат в критични зони за взимане на решение. Трендът ще продължи или възможността за обръщане се увеличава?

 1. Ако цената пробие и затвори стабилно отвъд пълзящата средна стойност, то потенциала за обръщане на тенденцията се увеличава.
 2. Ако цената отскочи или леко пробие и се върне обратно от нивата около средната, то по-вероятно е последната тенденция да продължи.
 3. Ако цената, нито отскочи, нито пробие пълзящата средна, това показва несигурност и цената няма по-вероятна посока.

Реакцията на цената около дългосрочните пълзящи средни със сигурност е ценна информация, която трябва да се има предвид. Разбира се, най-добре е да се вземат под внимание и други фактори, като:

 • Локални максимуми и минимуми
 • Нива на Фибоначи
 • Пивот точки

Разбира се има и други показатели, които може да използвате, за да откриете стабилна зона на подкрепа или съпротива.

Колкото повече нива са събрани в близост едно до друго, толкова по-важно ще е решението, което ще трябва да се вземе. Това на свой ред означава, че пробивът или отскокът ще има по-голяма стойност и може да се счита за по-значим.

Трейдърите ще имат възможност да търгуват тези пробиви и отскоци, изчаквайки например конфигурации от японски свещи, за да потвърдят пробива или отскока.

Ето и един пример на следващата графика, където региона около 200-дневната пълзяща средна играе роля на солидна съпротива за цената на двойката EUR/USD:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, Дневна графика с диапазон на данните 4 март 2019 - 25 септември 2020 година. Изготвена на 25 септември 2020 в 10:30 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Други индикатори включващи пълзяща средна стойност

Доказателство, че пълзящите средни с многофункционални е, че често се използват като част от по-сложни технически индикатори и стратегии за търговиq.

Един пример за подобен индикатор, базиран на пълзящи средни, е Bollinger bands (или ленти на Болиджър). Докато следва тренда, Bollinger bands очертава ленти над и под цената, които показват волатилността на пазара.

 • Пробивът на горната линия на Болинджър се смята за сигнал за покупка
 • Пробив на долната като сигнал за продажба.

Други популярни индикатори, в които пълзящата средна стойност взима участие са:

Разбира се има и много други индикатори и стратегии за търговия, които са базирани на концепцията за пълзящи средни.

ТЪРГУВАЙТЕ СЕГА

Най-използваните пълзящи средни стойности

След като интегрирате пълзящите средни във Вашата стратегия за търговия на финансовите пазари, възниква въпросът кой период да се използва, за да бъдат постигнати най-добри резултати?

Проблемът е следният, ако търсите да намерите най-добрия параметър, в крайна сметка ще получите свръх оптимизиране и няма да получите резултатите, намерени в миналото.

Причината е, че параметрите ще бъдат строго оптимизирани за определен период от време и следователно за изключително специфични условия. Тези условия обаче се променят. По този начин свръх оптимизацията може да доведе до загуби на пазарите.

Тогава как да изберете периода на пълзящите средни?

Най-добре е да се използват периоди на плъзгащи се средни стойности, които имат смисъл и са били признати за в миналото. Например:

 • При определянето на дългосрочната тенденция в цената на определен финансов актив най-често се използват 100 и 200 периодни пълзящи средни.
 • От друга страна ако искат да разберат посоката на пазара в по-краткосрочен план трейдърите често използват 10, 20 и 50-периодни пълзящи средни.

Повечето трейдъри за склонни да използват 100 или 200 периодни пълзящи средни за определяне на дългосрочната тенденция като те могат да бъдат някои от споменатите вече видове. Някои търговци също използват нивата на Фибоначи за пълзящи средни, като 89, 144 или 233 периодни.

Разбира се краткосрочните и средносрочните пълзящи средни остават важни, но за различни цели. Кратките средни се използват най-добре за определяне на инерцията и зони на подкрепа и съпротива. Средносрочните са полезни при определянето връщанията и целите на корекциите.

За краткосрочни пълзящи средни се приемат всички с периоди от 0 до 20, докато средносрочните обикновено са между 20 и 100. Тези настройки разбира се могат да варират при различните трейдъри, но това са общоприетите правила.

Много трейдъри всъщност добавят три типа пълзящи средни към техните графики:

 • Една пълзяща средна между 5 и 50 периода
 • Една пълзяща средна между 50 и 100 периода
 • Една пълзяща средна, която е 100+ периода

Предимството на прилагането на всичките три движещи се средни стойности към графиката е, че търговците могат да получат пълен 360-градусов изглед на пазарната картина от много ъгли.

Пример за поставяне на 20, 50 и 200 периодна средна, съответно синя, зелена, и червена, на графиката на EURUSDможе да намерите на следващото изображение:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, Дневна графика с диапазон на данните 5 март 2019 - 25 септември 2020 година. Изготвена на 25 септември 2020 в 10:30 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Стратегии за търговия с пълзящи средни

В тази част ще Ви представим няколко примерни стратегии за търговия с пълзящи средни. Важно е да запомните, че преди да започнете да използвате дадена стратегия на реална сметка е добре да я тествате на демо сметка или с трейдинг симулатор.

Стратегия с плъзгащи средни No.1

Друга възможност за интерпретиране на плъзгащи средни е пресичането на две пълзящи средни с различни периоди. Това вероятно е втория най-популярен начин за употреба на плъзгащи средни стойности. Най-често се употребяват една средна с по-дълъг и една с по-кратък период, които представляват по-дългосрочната и по-краткосрочната пазарна тенденция. Пресичането на двете пълзящи средни ще е сигнал за вероятна промяна в тенденцията на пазара и възможна точка за вход или изход от сделка.

Нека да разгледаме един пример:

 • Ако 50-периодна експоненциална пълзяща средна стойност се движи над 200-периодна експоненциална плъзгаща се средна, то пазарът е във възходящ тренд.
 • Ако 50-периодната средна падне под 200-периодната EMA, то пазарът вероятно се насочва към низходящ тренд.

Източник: Admirals MetaTrader 5, USD/JPY, Часова графика с диапазон на данните 2 септември 2020 - 25 септември 2020 година. Изготвена на 25 септември 2020 в 21:35 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

По подобен начин може да се добави трета плъзгаща средна стойност, за да може да се представи:

 • Дългосрочната тенденция
 • Средносрочната тенденция
 • Краткосрочната тенденция

Нека сега да разгледаме някои малко по-сложни стратегии с плъзгащи се средни.

Стратегия с плъзгащи средни No.2

Във втората Форекс стратегия с плъзгащи средни ще използваме две средни стойности. Пресичането им ще е сигнал за влизане в позиция. В тази стратегия е важна посоката на пресичането на краткосрочната с дългосрочната пълзяща средна. Да дадем един пример като използваме 20 и 100 периодни прости пълзящи средни:

 1. Ако 20-периодната проста пълзяща средна пробие 100-периодната в посока отдолу нагоре, то това е сигнал за вход в дълга позиция.
 2. Ако 20-периодната проста пълзяща средна пробие 100-периодната в посока отгоре надолу, то това е сигнал за вход в къса позиция.

Каквито и други периоди да бъдат използвани при тази стратегия, посоката, в която по-краткосрочната пробива по-дългосрочната се приема за най-вероятната бъдеща посока на движение на цената.

 • Ако по-кратката пълзяща средна пробива пробива по-дългата отдолу нагоре, то цената би трябвало да продължи да се движи нагоре. Обратното също е вярно.

Проследяването на такива сигнали наистина е пример за прогнозиране с прости пълзящи средни. Ние използваме нашата подвижна средна стойност като ориентир за вероятно бъдещото движение на пазара. Разбира се, подобна прогноза се основава на ключовото предположение, че следващите движения ще са склонни да следват идентифицираната тенденция.

Ето и няколко примера за дълги (сините кръгове) и къси позиции (жълтите кръгове), според тази търговска стратегия:

Източник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Часова графика с диапазон на данните 2 септември 2020 - 25 септември 2020 година. Изготвена на 25 септември 2020 в 23:21 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Стратегия с плъзгащи средни No.3

В тази стратегия ще бъдат използвани три плъзгащи се средни, които ще помогнат за бързо и лесно идентифициране на ценовото движение. Но първо да видим какви пълзящи средни ще използваме:

 1. 9-периодна експоненциална пълзяща средна, използвана за сигнали
 2. 21-периодна експоненциална пълзяща средна, използвана за идентифициране на средносрочен тренд
 3. 55-периодна експоненциална пълзяща средна, използвана за идентифициране на дългосрочен тренд

Правилата, които ще бъдат следвани са следните:

 • Когато 9-пердионата EMA пресече 21-периодната отдолу нагоре, а пресичането е над 55-периодната ще се търси възможност за дълга позиция
 • Когато 9-пердионата EMA пресече 21-периодната отгоре надолу, а пресичането е под 55-периодната ще се търси възможност за дълга позиция

На практика дългосрочната EMA се използва за филтър на сигналите, които идват от пресичанията на средносрочната и краткосрочна EMA.

Ето и няколко примера за дълга позиция (сини кръгове) и къса позиция (жълти кръгове) по правилата на тази стратегия:

Източник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Часова графика с диапазон на данните 2 септември 2020 - 25 септември 2020 година. Изготвена на 25 септември 2020 в 23:21 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Все пак трябва да запомните че нито една прогноза не гарантира 100% успеваемост и трендът може да се обърне. Следователно историческите данни не са съвършен индикатор за бъдещите движения. Когато разглеждаме исторически данни за цените има един много уместен въпрос относно количеството данни, които трябва да бъдат разглеждани.

Смятате ли, че всички предходни данни са уместни за разглеждане? Или пък смятате, че само най-скорошните данни могат да имат влияние върху това, което ще се случи след това? Пълзящите средни стойности се опитват да осигурят прости, но ефективни правила като се има предвид средната стойност на цената за определен период от време.

Важно е да запомните, че не е желателно да използвате стратегии с пълзящи средни, когато цената се търгува в диапазон и средните стойности са сравнително равни.

Тъй като пълзящите средни стойности са индикатор за тренд, те не се справят добре, когато пазарът се търгува в диапазон. Най-добре ще е да филтрирате сигналите за влизане в позиции и да търгувате в периоди, в които има ясно изразен мечи или бичи тренд.

Търгувайте над 40 валутни двойки 24 часа в денонощието, 5 дни седмицата още днес. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Търгувайте Форекс & ДЗР

Получете достъп до над 40 ДЗР на валутни двойки

 

Търговия с пълзящи средни - заключение

Пълзящите седни са един от най-популярните индикатори за търговия не само на Форекс пазара, но и на останалите финансови пазари. Методът на работа на плъзгащите средни е сравнително лесен за схващане от трейдърите и инвеститорите, а може да бъде и доста ефективен.

Независимо кой от изброените видове пълзящи средни ще използвате (най-често това са простите и експоненциалните пълзящи средни), то трябва да знаете, че този индикатор е най-ефективен при ясно изразен тренд. Освен това е добре да познавате различни стратегии с плъзгащи средни, за да увеличите шансовете си за успешни сделки.

Как да започнете търговия с пълзяща средна?

След като вече знаете какво е пълзяща средна стойност, различните видове пълзящи средни и как и защо да използвате този технически индикатор е настъпил момента да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия с пълзящи средни.

Можете да започнете търговия само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия.
 2. Изтеглете Вашата платформа за търговия.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка

Вижте следващото кратко видео, за да разберете повече подробности затова как да отворите реална сметка за търговия с Admirals:

Нека да дадем един пример как да започнете търговия с пълзящи средни с валутната двойка EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Admirals Group непрекъснато разширява своя обхват и днес предлага своите услуги в световен мащаб чрез регулираните си търговски дружества, като по този начин се превръща в една наистина глобална организация. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изтеглете Вашата MetaTrader 5 Suupreme Edition напълно безплатно като кликнете на банера отдолу;

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
MACD: Какво представлява и как да търгувате с индикатора?
Един от най-използваните подходи за търговия на финансови пазари е техническия анализ, а техническите индикатори са основа част от него. Сред основните индикатори за технически анализ е MACD, който има място в арсенала на всеки трейдър, поради множеството си приложения и солидните търговски сигнали,...
RSI: Как да търгувате с индекс на относителната сила?
Една основна част от техническия анализ е свързана с индикаторите, а един от най-попуялрните от тях е Индекс на относителната сила или по-известен като RSI. Употребата на този осцилатор помага на множество трейдъри по света да определят скоростта и промяната на ценовото движение на финансовите инстр...
Какво са фрактали и как да открием фрактални модели?
Форекс трейдърите винаги се стремят да интегрират нови техники в своя пазарен анализ, за да получат предимство. Тук ще проучим сравнително нов начин за разпознаване на ценовите модели и ще обсъдим един форекс индикатор, който незабавно очертава моделите върху графиката за вас. Тези модели са фрактал...
Виж Всички