Технически индикатори: Какво представляват и как да ги използвате в търговията си?

Admirals

Търговията на финансовите пазари не е най-лесното начинание и поради това доста трейдъри използват технически анализ, който да им помогне при взимането на решения за влизане и излизане от сделка. Техническите индикатори са основна част от техническия анализ и част от тях са много популярни сред трейдърите и инвеститорите. Ако Вие искате да научите повече за индикаторите, то сте на правилното място!

 

Дане губим повече време и да започваме!

Какво са технически индикатори?

Форекс пазара, а и финансовите пазари като цяло често се държат по определени начини при определени условия. Това поведение се повтаря, което означава, че определени ценови модели ще се появяват на графиките отново и отново. Именно тук идва и ролята на техническия анализ и индикаторите.

Технически индикатори са математически инструменти, които имат за цел да анализират поведението на цената на даден финансов инструмент и помагат на пазарните участници при взимането на решения за влизане или излизане от сделка на финансовите пазари.

Техническите индикатори са основна част в арсенала на трейдърите, които използват технически анализ, за да прогнозират движенията на пазарите. Най-добрите индикатори се опитват да разпознават различни ценови модели, докато се формират и така дават предимство в търговията на използващите тези сигнали трейдъри.

Повечето Форекс технически индикатори са математически инструменти за анализ на едно следните числа:

 • Цена на затваряне 
 • Цена на отваряне
 • Най-висока цена за периода
 • Най-ниска цена за периода

В резултат на изчисленията техническите индикатори са представени върху графиката на цената на избрания финансов инструмент. Понякога индикаторите са директно върху графиката на ценовото движение, а в други случаи в отделен прозорец.

Има буквално хиляди достъпни индикатори и всеки от тях има зададени в кода различни умения и цели, но имайте предвид, че добре да получавате само толкова информация, колкото ще Ви бъде от полза. Прекалената употреба на технически индикатори може да доведе твърде много ненужна информация и до объркване на трейдърите.

Друго нещо, което трябва да имате предвид е, че повечето технически индикатори са разработени за фондовия пазар и дневни графики. Причината е, че когато са били създадени по-старите от тях приблизително толкова често са актуализирани графиките на финансовите инструменти. Това е било около 30 години преди началото на интернет.

Научете се как да използвате технически индикатори във Вашата търговия на финансовите пазари от нашите безплатни уебинари на живо. Кликнете на банера отдолу и запазете Вашето място още сега:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Видове индикатори

Макар да има много кандидати за най-добър Форекс индикатор, като някои от тях са доста сложни и комплексни. Важно е, когато да изучавате индикаторите като започнете с по-прости такива.

Ето защо, тук ще споменем основните видове индикатори, които са на разположение на трейдърите.

 • Индикатори за тренд. Това е може би най-популярната група индикатори така, защото много от трейдърите използват стратегии за търговия, с които да следват последния пазарния тренд. Повечето трендови индикатори са изоставащи, спрямо ценовото движение.
 • Индикатори осцилатори. Те се наричат и изпреварващи, защото могат да дадат ранен сигнал за обръщане на ценовото движение, чрез употреба на нива за свръх покупка и свръх продажби. Осцилаторите могат да бъдат най-ефективни, когато на пазара няма тренд, а цената се движи в диапазон (рейндж).
 • Индикатори за обем. Те измерват обема на търговията на даден финансов инструмент в рамките на даден период и така показват колкото пъти този инструмент е бил купен или продаден. Те са най-полезни при борсово търгувани инструменти, но са много подходящи при Форекс търговия
 • Индикатори за волатилност. Тази група индикатори измерват пазарната волатилност и често може да попаднат някои от горе споменатите групи технически индикатори.

В следващата част на статията ще отделим разгледаме в детайли всеки един от изброените видове индикатори.

Индикатори за тренд

Вече знаете, че тези индикатори се използват за откриване на тренд на пазарите и са изоставащи, но да видим кои са най-използваните трендови индикатори.

Пълзящи средни

В статистиката пълзяща средна е изчисление използвано за анализ на данни, чрез създаване на поредица от стойности.

В търговията на финансовите пазари обаче пълзяща средна е технически индикатор използван техническия анализ и представлява стойността на цената за избрани периоди от време, разделена на същия брой периоди.
 
Индикаторът пълзяща средна (или плъзгаща средна) изобразява средната цена на избрания финансов актив за определения брой период чрез крива върху графиката на цената.

Икономистите и анализаторите използват пълзящи средни в своите проучвания много преди появата и наличието на персонални компютри, за да подпомогнат техните изчисления. За щастие, в наши дни изчисляването на пълзящи средни за почти всяка желана времева рамка никога не е било по-лесно и изисква само един клик.

Чрез изчисляване на плъзгаща средна се намалява въздействието на случайни, краткосрочни колебания върху цената на финансовия актив за определен период от време.

Ето и пример:

 • 50-дневната пълзяща средна показва средната цена на финансовия актив за последните 50 дни.
 • 100-часовата пълзяща средна показва средната цена на финансовия актив за последните 100 часа.
 • 200-минутната пълзяща средна показва средната на финансовия актив за последните 200 минути.

Колкото по-голям е времевия период използван от средната величина, толкова по-голямо е изглаждането, както и съответно забавянето, към последните промени в цената на актива. Индикаторът обаче, е един от най-добрите, за потвърждение на тренда.

Според начина на изчисление има няколко различни вида пълзящи средни:

 1. Прости пълзящи средни (SMA)
 2. Експоненциални пълзящи средни (EMA)
 3. Претеглени пълзящи средни (LWMA)
 4. Изгладени пълзящи средни (SMMA)

Според периода на изчисление пълзящите средни биват:

 • Краткосрочни (период под 50)
 • Средносрочни (период между 50 и 100)
 • Дългосрочни (период над 100)

В търговията често се използват по две средни величини на един актив, една по-дългосрочна и един по-краткосрочна, а пресичането на двете линии дават сигнал за промяна на тренда.

Но какви точно за сигналите за нов тренд, които пълзящите средни предоставят на трейдърите:

 • Сигнал за вход в дълга позиция - цената пресича пълзящата средна във възходяща посока или краткосрочната средна пресича дългосрочната отдолу нагоре
 • Сигнал за вход в къса позиция - цената пресича пълзящата средна в низходяща посока или краткосрочната средна пресича дългосрочната отгоре надолу

Има и стратегия, ползващи три пълзяща средни величини. При тях най-дългата средна величина се използва като филтър на тренда. При подобна стратегия, когато най-краткосрочната средна величина пресече средната по продължителност, не винаги се заема позиция.

На следващата графика ще откриете две прости пълзящи средни с 50 и 100 периода, а със стрелки са маркирани генерираните сигнали от пресичанията на двете средни:

Източник: Admirals MetaTrader 5, GBP/USD, дневна графика с диапазон на данните 21 август 2020 - 26 февруари 2021 година. Изготвена на 26 февруари 2021 в 17:50 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Тествайте Форекс търговията с пълзящи средни без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу!

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Индикатор Bollinger bands

Всеки списък с най-добрите технически индикатори за тренд, трябва да включва доказал се с времето индикатор за канал на волатилност като Bollinger bands (Ленти на Болинджър). Той използва идеята, че ако цената се отдалечи от пълзящата си средна величина с повече от определен коефициент, то може да е започнал нов тренд.

Индикаторът Bollinger bands е изобретен от финансовия анализатор Джон Болинждър, преди повече от 30 години и все още, остава сред най-добрите Форекс индикатори, на разположение на трейдърите. Този показател може да бъде и индикатор за тренд, и индикатор за волатилност.

Индикаторът използва два параметъра:

 1. Брой на дните за пълзящата средна величина
 2. Брой на стандартните отклонения, с които искате да обвържете средната величина

Най-често срещаните стойности са 2 и 20-периода за пълзящата средна стойност.

Показателят измерва пазарната волатилност. Каналът се разширява, когато волатилността расте и се стеснява, когато волатилността се понижава. В същото време и показва и тенденцията със своята пълзяща средна стойност.

Ето и сигналите, които Bollinger Bands предоставя на трейдърите:

 • Сигнал за вход в дълга позиция - ако цената на финансовия инструмент пробие и затвори над горната линия на Болинджър или достигне и рикошира от долната линия на индикатора
 • Сигнал за вход в къса позиция - ако цената на финансовия инструмент пробие и затвори под долната линия на Болинджър или достигне и рикошира ор горната линия на индикатора

На следващата графика можете да видите как изглежда индикатор Bollinger Bands поставен на графиката на GBP/USD, а със стрелки са маркирани някои сигнали за вход:

Източник: Admirals MetaTrader 5, GBP/USD, дневна графика с диапазон на данните 21 август 2020 - 26 февруари 2021 година. Изготвена на 26 февруари 2021 в 18:04 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo

Разработката на индикатор Ишимоку започва през 30-те години на миналия век от японския журналист Гоичи Хосада. Хосада прекарва 30 години, усъвършенствайки техниката си, преди да обяви публично през 60-те години.

Ichimoku Kinko Hyo (Ишимоку Кинко Хайо), известен още като Ишимоку облак, е универсален индикатор за търговия на финансовите пазари, който определя нива на подкрепа и съпротива, идентифицира посоката на тренда, измерва инерцията на ценовото движение и предоставя сигнали за влизане и излизане от сделка.

Името на този технически индикатор звучи доста сложно на японски, а на български се превежда като " с един поглед баланс на графиката". Идеята на това наименование е, че Ишимоку позволява на трейдърите да си изградят цялостна преценка за анализирания финансов инструмент след само няколко секунди взиране в графиката му.

Освен това Ишимоку може да бъде използван при анализа на инструменти, чиято цена се намира, както във възходящ, така и в низходящ тренд.

Ишимоку има 5 линии, които имат доста сложни японски имена и английски еквиваленти. Пространството между две от тях е оцветено и се нарича облак (Kumo). Според неговия цвят може да определим кой доминира на пазара – биковете или мечките.

 1. Tenkan-sen се изчислява като се сумират най-високия връх и най-ниския минимум, след което се дели на две и се изглажда за последните девет периода.
 2. Kinjun-sen се изчислява по подобен начин, но за период от 22 свещи.
 3. Senkou span A се изчислява като сумата на Tenkan-sen plus и Kinjun-sen, за 26 периода напред.
 4. Senkou span B се изчислява по подобен начин на Tenkan-sen, но за период от поне 52 периода и се поставя за 26 периода напред.
 5. Chikou span е на база на текущата цена на затваряне, 26 периода назад.
 6. Площта между span A и span B се нарича Kumo или облак. Това представлява канал на подкрепа, или съпротива. За да се даде сигнал за сделка, следите за пробив на облака.

Ето и как да тълкувате от индикатор Ишимоку:

Tenkan-sen (червена линия) представлява краткосрочно движение на цените. Подобно е на бърза плъзгаща се средна .

 • Ако цената е над линията Tenkan-sen, това е краткосрочен бичи знак
 • Ако цената е под Tenkan-sen, това е краткосрочен мечи знак

Една от функциите на Tenkan-sen е да даде представа за характера на пазара. Това е така, защото посоката на линията Tenkan-sen може да подсказва дали пазарът е в тенденция или не.

Нарастващия Tenkan-sen предполага възходяща тенденция, а падащата линия представлява низходяща. Тъй като линията се изчислява от екстремни цени, тя ще има тенденция да се изглажда, когато пазарът не е в тенденция. Следователно, ако Tenkan-sen се движи настрани, това предполага, че пазарът е в търговски диапазон.

Тъй като Ichimoku е предимно система, следваща тренда, трябва да я използвате само когато пазарът, на който търгувате е в тенденция.

Kijun-sen (тъмнооранжева линия) представлява средносрочно движение на цените. Помислете за това като за малко като по-бавна плъзгаща се средна в сравнение с Tenkan-sen. И тя също може да даде насоки за тренда.

Взаимодействието на Tenkan-sen с Kijun-sen може да даде сигнали за търговия, по подобен начин на пресичане на пълзяща средна стойност. Тоест,

 • Ако бързо движещата се Tenkan-sen преминава над по-бавно движещата се Kijun-sen, това може да е сигнал за покупка
 • Ако бързо движещата се Tenkan-sen преминава под по-бавно движещата се Kijun-sen, това може да е сигнал за покупка

Дали ще следвате тези сигнали с кръстосване може да зависи от Chikou Span (лимоненозелена линия), която помага да се види дългосрочната тенденция на пазара. Не забравяйте, че Chikou Span изобразява текущата цена на затваряне за 26 периода обратно на графиката.

 • Ако е над графиката на цената, това означава, че текущите цени са по-високи от предишните. Това е бичи сигнал.
 • Ако е под графиката на цената, това означава, че текущите цени са по-ниски от предишните. Това е мечи сигнал.

Може да използвате Chikou Span като филтър и да влизате в сделки само в съответствие с общата тенденция. Например, ако Tenkan-sen преминава над Kijun-sen, ще купувате само ако Chikou Span показва бича цялостна тенденция.

Kumo или облакът е пространството, ограничено между Senkou span A и Senkou span B.

 • Ако цената е над облака, това е бичи знак. Върхът на облака действа като първа линия за подкрепа, а дъното на облака като втора линия.
 • Ако цената е под облака, това е мечи знак и дъното на облака действа като първото ниво на съпротива. Логично, горната част на облака е второто ниво на съпротива.

Колкото по-широк е облакът, толкова по-силна е очакваната подкрепа или съпротива. Тънкият облак представлява само слаба подкрепа / съпротива.

На следващата графика ще откриете как изглежда индикатор Ichimoku Kinko Hyo:

Източник: Admirals MetaTrader 5, GBP/USD, дневна графика с диапазон на данните 20 септември 2020 - 26 февруари 2021 година. Изготвена на 26 февруари 2021 в 18:31 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Индикатор Фрактали

Индикаторът Фрактали (Fractals), на Бил Уилиамс, е създаден за разпознаване и очертаване на повтарящи ценови модели. При тези модели една и съща конфигурация съществува в цялата структура на различни нива. 

В природата виждаме фрактални модели в растежа на кристалите, разклонението на клонките на дърветата и структурата на снежинките и на още много други места. Свойствата на фракталните модели са повтаряемост и самоподобност.

Уилямс каза, че фракталният модел на графиката е съставен от минимум пет последователни японски свещи. Всеки фрактал трябва да има среден бар, който е с по-висок връх или по-ниско дъно от двете предходни и двете следващи свещи.

Въпреки че Уилямс твърди, че тези фрактални модели са прости и лесни за разпознаване, реалността е малко по-различна. Опитите да се визуализира последователността на тези модели на графиката може да е досадно.

Тук идва добрата новина: индикаторът фрактали на Бил Уилямс е един от стандартните инструменти, които се предоставят в пакета с MetaTrader 5. Лесно е и не се налага да сваляте отделен индикатор фрактали.

Основните правила за търговия са:

 • Сигнал за вход в дълга позиция - цената пробива възходящ фрактал и се насочва нагоре
 • Сигнал за вход в къса позиция - цената пробива низходящ фрактал и се насочва надолу

Най-доброто представяне на индикатор Фрактали ще дойде, когато го комбинирате с други инструменти за търговия, за да филтрирате неговите търговски сигнали.

На следващата графика ще видите какво представляват Фракталите (малките сиви стрелки):

Източник: Admirals MetaTrader 5, GBP/USD, дневна графика с диапазон на данните 21 август 2020 - 26 февруари 2021 година. Изготвена на 26 февруари 2021 в 18:47 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Започнете търговия с 38 технически индикатора с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Average Directional Movement Index (ADX)

Форекс индикаторът ADX се използва за технически анализ на силата на даден тренд и е изграден върху ЕМА (експоненциална пълзяща средна) и два други технически индикатора +DI и -DI. DI (Directional Movement) означава насочени движения и е резултат от калкулация на на това как сегашните дневни максимуми, минимуми и цена на затваряне се отнасят към вчерашните.

Сумата от тези числа се дели на Средния истински диапазон (ATR), който ще обсъдим малко по-надолу в тази статия.

 • +DI ни показва силата на биковете за деня в сравнение с вчерашната.
 • -DI дава информация за днешната сила на мечките в сравнение с вчерашната.
 • ADX приема стойностите на + DI и -DI и ни казва кой е по-силен днес в сравнение с вчера - биковете или мечките.

Графично казано, ADX с + DI и -Di изглежда като три линии, заплетени една в друга, движещи се по скалата от 0 до 100. Ето и и как да тълкувате индикатора Average Directional Movement Index:

 • Ако ADX е под 20, тенденцията (било бича или меча) е слаба, докато стойност над 40 показват силна тенденция
 • Ако + DI е над -DI, биковете побеждават мечките.
 • Ако + DI е под -DI, мечките побеждават биковете. 
 • Кривата на линиите също има стойност, показваща колко бърза е скоростта на промяна. 

ADX е изоставащ индикатор, използван обикновено за оценка на силата на последните пазарни тенденции.

Пример за Average Directional Index можете да видите отдолу. Индикаторът е в отделен прозорец под графиката на цената.

Източник: Admirals MetaTrader 5, GBP/USD, дневна графика с диапазон на данните 21 август 2020 - 26 февруари 2021 година. Изготвена на 26 февруари 2021 в 18:47 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Най-популярните индикатори осцилатори

Индикаторите осцилатори измерват инерцията на ценовото движение и се колебаят около определени нива. Тези индикатори могат да показват и нива на свръхпокупка и свръхпродажба. В повечето случаи тези индикатори се ефективни, когато пазарът е в диапазон, а не в тренд.

Сега да разгледаме най-популярните индикатори осцилатори сред трейдърите и инвеститорите.

MACD индикатор

MACD е съкращение на Moving Avergаe Convergence/Divergence или преведено на български приближаващи и отдалечаващи се пълзящи средни. Техническият индикатор MACD е инерционен, следва и улавя тренда като използва разликата между две експоненциални пълзящи средни с различни периоди от време, за да генерира сигнали за покупка/продажба на даден финансов инструмент.

MACD е създаден от Джерлад Апиъл в края на 70-те години на миналия век и е често използван от трейдърите на финансовите пазари, тъй като е лесен за употреба и ефективен.

Индикаторът спада към групата на осциалторите, тъй като се опитва да открие и точки, в които цената ще обърне своята посока. Въпреки това може да се използва и като показател, който да следва тренда и именно затова е изоставащ индикатор. Това означава, че част от сигналите на MACD се появяват след като движението на цената вече е започнало.

Елементите на индикатор MACD са:

 • 26-периодна експоненциална пълзяща средна (EMA)
 • 12-периодна експоненциална пълзяща средна
 • 9-периода експоненциална пълзяща средна наречена сигнална линия
 • MACD хистограма

Това са настройки на MACD по подразбиране, зададени в платформите за търговия MetaTrader.

Въпреки че е определян като осцилатор на най-популярните платформи за търговия MetaTrader 4 и MetaTrader 5, той притежава част от качествата и на трендови индикатор. MACD придава огромна гъвкавост в търговията, поради много му приложения:

 1. Пресичане на MACD хистограма с нулевата линия
 2. Пресичане на сигнална линия на MACD с нулевата линия
 3. Пресичане на хистограмата със сигналната линия
 4. Дивергенция между цената и MACD
 5. Прекупено и препродадено състояние

Този индикатор може да бъде полезен почти всички стилове търговия, независимо дали скалпирате, търгувате в рамките на деня или сте суинг трейдър. 

Ето и сигналите, които трейдърите могат да получат от този показател:

 • Сигнали за вход в дълга позиция - излизане на сигналната линия от хистограмата под ниво 0; пресичане ниво 0 от хистограмата отдолу нагоре; пресичане на ниво 0 от сигналната линия отдолу нагоре, бича дивергенция на MACD с цената (цената прави ново дъно, но MACD не го потвърждава).
 • Сигнали за вход в къса позиция - излизане на сигналната линия от хистограмата над ниво 0; пресичане на ниво 0 от хистограмата отгоре надолу; пресичане на ниво 0 от сигналната линия отгоре надолу; меча дивергенция на MACD с цената (цената прави нов връх, но MACD не го потвърждава).

На следващата графика ще откриете индикатора MACD в отделен прозорец под ценовата графика. А с жълти хоризонтални линии са маркирани някои сигнали за вход, с червени линии е обозначена меча дивергенция:

Източник: Admirals MetaTrader 5, SP500, дневна графика с диапазон на данните 19 август 2020 - 26 февруари 2021 година. Изготвена на 26 февруари 2021 в 23:05 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

RSI индикатор

Когато става въпрос за индикатори осцилатори, вероятно много трейдъри веднага се сещат за RSI (англ. Relative Strength Index) или Индекс на относителната сила на български. Той е един от най-използваните Форекс индикатори за технически анализ.

RSI (Relative Strength Index) или Индекс на относителната сила е инерционен индикатор от тип осцилатор, който измерва скоростта и промяната на ценовите движения. Показателят се колебае по скалата между 0 и 100 като традиционно в зоната под 30 се смята, че анализираният финансов инструмент е свръхпродаден, а в зоната над 70 - свръхпкупен.

Разбира се тези настройки могат да бъдат персонализирани, както и периода, за който да се изчислява индикатора, според различните стилове на търговия.

RSI е един от най-ползваните и популярни индикатори в техническия анализ. Създаден от Дж. Уелс Уайлдър още през 1978-ма година, индикаторът е доказал своята надеждност, при ползването му с други методи на техническия и фундаменталния анализ, през годините.

RSI е популяризиран в труда на Уайлдър – "Нови концепции в техническите системи за търговия". Създателят му, първоначално съветва използването на 14-периоден RSI, който се налага, като стандарт в техническия анализ.

Ето и какви сигнали предоставя RSI на пазарните участници:

 • Сигнал за вход в дълга позиция - RSI излиза от зоната на свръхпродажба (преминава отдолу нагоре ниво 30), бича дивергенция на RSI с цената (цената прави ново дъно, докато RSI не го потвърждава), RSI преминава ниво 50 отдолу нагоре.
 • Сигнал за вход в къса позиция - RSI излиза от зоната на свръхпокупка (преминава отгоре надолу ниво 70), меча дивергенция на RSI с цената (цената прави нов връх, докато RSI не го потвърждава), RSI преминава ниво 50 отгоре надолу.

На следващата графика можете да откриете RSI в прозореца под графиката на цената. Сигналите, които генерира RSI индикатор, свързани със свръхпокупка / свръхпродажба са маркирани с жълти хоризонтални линии, а дивергенцията с червени линии:

Източник: Admirals MetaTrader 5, SP500, дневна графика с диапазон на данните 19 август 2020 - 26 февруари 2021 година. Изготвена на 26 февруари 2021 в 23:05 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Стохастик осцилатор

Stochastic Oscillator (бълг. Стохастичен Осцилатор или Стохастик) е инерционен индикатор, който сравнява конкретна цена на затваряне на даден актив с неговия диапазон (най-висока - най-ниска стойност) за определен брой периоди. Това е осцилатор с диапазон по подразбиране, който се колебае между 0 и 100.

Общата теория, която служи като основа за този индикатор, е, че на пазар, който се движи нагоре, цените ще се затварят по-близо до високите, а на пазарите, които се движат надолу, цените ще затварят по-близо до ниските.

Индикаторът е разработен за първи път от Джордж Лейн през 50-те години на миналия век като обикновено е използван за 14-дневен период. По време на многобройни интервюта Лейн каза, че Стохастичният осцилатор не следва цената или обема, или нещо подобно. Той посочва, че осцилаторът следва скоростта или импулса на цената.

Джордж Лейн също така пояснява, че като правило импулсът или скоростта на цената на финансовия инструмент се променят преди самата цена да се промени. Именно затова създадения от него Стохастичен осцилатор е водещ индикатор т.е. сигналите му малко избързват.

Традиционно разбиране за Стохастик е, че:

 • Стойности на Стохастик над 80 показват свръхкупено състояние на пазара
 • Стойности на Стохастик под 30 показват свръхпродадено състояние на пазара

Ето и основните сигнали, които трейдърите и инвеститорите могат да получат от Стохастик осцилатор:

 • Сигнал за вход в дълга позиция - Стохастик излиза от зоната на свръхпродажба (преминава отдолу нагоре ниво 30), бича дивергенция на Стохастик с цената (цената прави ново дъно, докато Стохастик не го потвърждава), пресичане на двете линии на Стохастик като краткосрочната преминава над дългосрочната
 • Сигнал за вход в къса позиция - Стохастик излиза от зоната на свръхпокупка (преминава отгоре надолу ниво 70), меча дивергенция на Стохастик с цената (цената прави нов връх, докато Стохастик не го потвърждава), пресичане на двете линии на Стохастик като краткосрочната преминава под дългосрочната

На следващата графика ще намерите индикатор Стохастик в отделен прозорец под графиката на цената:

Източник: Admirals MetaTrader 5, SP500, дневна графика с диапазон на данните 19 август 2020 - 26 февруари 2021 година. Изготвена на 26 февруари 2021 в 23:05 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Индикатори за волатилност

Волатилността е едно от ключовите качества на финансовите инструменти и познаването и може да има съществен ефект върху успеха на трейдъра и инвеститора. Затова в следващите редове ще обърнем внимание и на показателите, които могат да Ви помогнат да разберете пазарната волатилност.

Стандартно отклонение

По-волатилните финансови инструменти предлагат повече възможности за търговия, съответно и повече възможности за печалба и по-големи рискове. За да измерят волатилността при различните инструменти трейдърите използват технически индикатори като Стандартно отклонение.

Стандартно отклонение е термин, извлечен от статистическия клон на математиката и представлява метод, който се използва за описание на разпределението на набор от данни. Индикаторът стандартно отклонение придава стойност на разпределението на тези стойности спрямо средната стойност на набора от данни.

Колкото е по-голямо стандартното отклонение, толкова по-широко се разпространяват стойностите. Колкото по-малко е стандартното отклонение, толкова по-тясно се разпространяват стойностите в набора от данни.

Съществува редица стъпки при изчисляването на стандартно отклонение на определена цена. Тези стъпки са както следва:

 1. Да се вземе решение за конкретен период на наблюдение (например 20 периода);
 2. Изчисляване на средната аритметична стойност за цените за период;
 3. Изчисляване на това колко цената се е отклонила от средната през всеки период;
 4. Степенуване на втора степен на отклоненията от стъпка 3;
 5. Сумиране на стойностите от стъпка 4
 6. Разделяне на броя на периодите, за да се получи отклонението;
 7. Вземете корен квадратен на отклонението, за да получите стандартно отклонение.

При статистическите данни очакваме в нормално разпределение да влязат около две-трети от стойностите, вариращи на по-малко от едно стандартно отклонение от средното. Около 95% от всички стойности варират на по-малко от две стандартни отклонения и почти всички стойности са в рамките на три стандартни отклонения от средната стойност.

Индикаторът стандартно отклонение е измерител за волатилност и използването му самостоятелно е до известна степен ограничено. Той има повече приложения, когато се използва като градивен елемент в комбинация с други инструменти. Например стандартното отклонение е ключова част при конструирането на Bollinger Bands, вероятно най-известният индикатор за канал за волатилност.

Среден истински диапазон (ATR)

Както вече споменахме индикаторите за волатилност следят промените в пазарната цена и ги сравняват с исторически стойности. Диапазонът е просто дневния връх минус дневното дъно.

Истинският диапазон се удължава до цената на затваряне на предходния ден, ако тя е извън днешния диапазон. Средният истински диапазон (ATR) е експоненциална пълзяща средна на истинския диапазон.

ATR е най-голямото от следните:

 • Разликата между текущия максимум и текущия минимум
 • Абсолютната стойност на текущия минимум, която е по-ниска от предходната цена на затваряне.
 • Абсолютната стойност на текущия максимум, която е по-ниска от предходната цена на затваряне.

Колкото по-голяма е разликата между изброените по-горе, толкова по-висока е стойността на Средния истински диапазон и по-висока е волатилността на пазара. Може да е полезно да имате тази информация, когато коригирате Вашите стоп лос и тейк профит поръчки, например.

На следващата графика можете да видите индикатор Среден истински диапазон в отделен прозорец под графиката на цената (тъмно синята линия):

Източник: Admirals MetaTrader 5, SP500, дневна графика с диапазон на данните 19 август 2020 - 26 февруари 2021 година. Изготвена на 26 февруари 2021 в 23:05 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Индикатори за обем

Измерването на общия пазарен обем на спот на Форекс пазара е невъзможно със скоростта и дълбочината, изисквана от трейдърите, за разлика от, да речем при акции, суровини или дори валутни фючърси. Проблемът е, че спот Форекс пазара е извънборсов, което означава, че няма определено място за клиринг на поръчки и преизчисляване на обемите.

Обемът, който е наличен на Вашата платформа се извлича от собственият поток на данни на Вашия брокер. Тези числа дори няма да се доближават общия обем в целия свят. 

Все пак тези индикатори са важни за повечето пазари и ще разгледаме някои индикатори за обем, които могат да бъдат от полза на трейдърите и инвеститорите.

Индикатор Money Flow Index (MFI)

Индикатор на паричните потоци (англ. Money Flow Index) или просто MFI е моментен индикатор, който използва като инструментариум цената и обема, за да се прогнозира, доколко надежден е текущия тренд. Предвид на това, че индикаторът Money Flow Index добавя търговския обем към индекса за силата на тренда Relative Strength Index, той често се определя, като претеглен с обемите RSI индикатори.

По отношение на индекса, ви предлагаме да използвате 14 дневен период за извършване на изчисленията, каквито са и настройките по подразбиране на платформите MetaTrader.

 • Първата стъпка е да се определи типичната цена на инструмента, по следния начин: (Low+High+Close) / 3.
 • Следващата стъпка е да се изчисли "Суровия Паричен Приток" - тоест Обема x Типичната Цена.
 • След това трябва да определите Съотношението на Паричния Поток: (14 периодния Позитивен Паричен Приток) / (14-периодния Негативен Паричен Поток).
 • Последната стъпка е определяне на Индекса на Паричния Поток, един от най-добрите индикатори в платформата MetaTrader 4. Това се получава като: 100 - [100 / (1 + Съотношението на Паричния Поток)].

Сигналите, които предоставя този индикатор са подобни на осцилаторите, но може да малко са по-изпреварващи:

 1. Свръхпокупка или свръхпродажба
 2. Дивергенция с цената

Ето как изглежда MFI поставен на графиката на борсовия индекс S&P 500:

Източник: Admirals MetaTrader 5, SP500, дневна графика с диапазон на данните 19 август 2020 - 26 февруари 2021 година. Изготвена на 26 февруари 2021 в 23:05 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Индикатор On-Balance Volume (OBV)

Индикаторът OBV се използва за измерване на ръстове и спадове на обема на търгувания инструмент, спрямо неговата цена. Това следва идеята, че обемът предхожда цената и че може да се използва за потвърждаване на движението на цените.

Механично казано, на общия дневен обем се присвоява положително число, ако се увеличи, в сравнение с предходния ден. По подобен начин се назначава отрицателна стойност, ако общият обем се е понижил спрямо предишния ден. Когато цените вървят силно в една посока, трябва да се използва и OBV. Разминаването между цената и OBV показва слабост в движението на пазара.

Несъмнено има много повече технически индикатори, които ще представляват интерес, но когато ги изследвате, неизбежно ще видите прилики между тях и повечето Форекс технически индикатори, обяснени в тази статия. Това е позитивно, защото означава, че обмисляте не само механичното изпълнение на търговските сигнали, които генерират, но и разбирате логиката, която използват, и как това се отнася за пазара.

Кои са най-добрите Форекс индикатори?

Точен и конкретен отговор на този въпрос няма. Най-добрия Форекс индикатор за всеки трейдър ще бъде този, който отговаря на неговия собствен стил на търговия и психология. Няма един най-добър Форекс индикатор. Просто е невъзможно да се създаде такъв показател, който да отговаря на нуждите на всички стилове на търговия,

Все пак, добрата новина е, че има голямо разнообразие на създадени Форекс индикатори. С времето и опита всеки трейдър трябва да открие най-подходящите индикатори за него.

Трябва да запомните, че няма "свещения Граал" на индикаторите. Няма индикатор, който да работи на всички финансови инструменти, при всички времеви рамки, при всички стилове на търговия и при всеки отделен трейдър.

За щастие на търговците има широк набор от възможности и различни Форекс индикатори, измежду които, те могат да избират. Така, че всеки може да открие своя индикатор.

Уверете се, че използвате богат на функции софтуер за търговия, като MetaTrader 5 (MT5), за да откриете достатъчно на брой функции, които да Ви бъдат полезни.

Получете над 60 допълнителни функции индикатори с изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition от Admirals. Изтеглете MetaTrader Supreme Edition още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Как да започнете търговия с технически анализ?

След като знаете какво е технически индикатор, какви са различните видове индикатори, защо да използвате индикатори и кои са основните от тях, може би е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да направите първите си сделки с технически индикатори.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари.
 2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари.
 3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

Нека да дадем един пример как да купите/продадете валутна двойка с най-търгуванатa валутна двойка в света - EURUSD.

Как да купите EURUSD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EURUSD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) EURUSD, Вие очаквате двойката да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EURUSD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EURUSD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) EURUSD, Вие очаквате двойката да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда финансови медии. Цялото съдържание се предоставя от водещи финансови компании като Dow Jones, Trading Central и Acuity.

Вземете Вашия безплатен Premium Analytics портал още сега като кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Демо сметка: Какво представлява и какви са ползите от демо търговия?
Много начинаещи трейдъри и инвеститори се колебаят как да започнат своята кариера на финансовите пазари и се опасяват от загуба средства, поради липса на достатъчно опит. Демо сметката може да предостави на новаците на пазарите добра възможност да влязат в света на финансовите пазари и да натрупат п...
Топ 10 съвета за управление на риска на финансовите пазари
Почти всеки, който се сблъсквал с финансовите пазари отблизо вероятно е срещал предупреждения от сорта "търговията включва риск", "поемате висок риск от загуба на парите си" и тн. Още тук в съзнанието Ви трябва да изникне концепцията за управление на риска, която може да запази даден трейдър на паза...
Чакащи поръчки: Ръководство как да ги използвате
Всеки трейдър и инвеститор, който поне веднъж е сключил сделка на финансовите пазари е срещал концепцията за чакащи поръчки. С поставянето на чакаща поръчка получавате възможност да не сключите сделка на настоящата пазарна цена, а може да избере цена, която Вие смятате за подходяща. Искате да разбер...
Виж Всички