RSI: Как да търгувате с индекс на относителната сила?

Admirals

Една основна част от техническия анализ е свързана с индикаторите, а един от най-попуялрните от тях е Индекс на относителната сила или по-известен като RSI. Употребата на този осцилатор помага на множество трейдъри по света да определят скоростта и промяната на ценовото движение на финансовите инструменти, които търгуват. Ако и Вие искате да се присъедините към тях, то сте на правилното място.

В тази статия ще разберете:

 • Какво е RSI индикатор?
 • Как се изчислява RSI?
 • Защо да използвате RSI в търговията си?
 • Как да настроите индикатор RSI?
 • Сигнали на RSI
 • Стратегии за търговия с RSI
 • Кои индикатори се комбинират най-добре с RSI?
 • Как да започнете търговия с RSI?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е RSI индикатор?

RSI (Relative Strength Index) или Индекс на относителната сила е инерционен индикатор от тип осцилатор, който измерва скоростта и промяната на ценовите движения. Показателят се колебае по скалата между 0 и 100 като традиционно в зоната под 30 се смята, че анализираният финансов инструмент е свръхпродаден, а в зоната над 70 - свръхкупен.

Разбира се тези настройки могат да бъдат персонализирани, както и периода, за който да се изчислява индикатора, според различните стилове на търговия.

RSI е един от най-ползваните и популярни индикатори в техническия анализ. Създаден от Дж. Уелс Уайлдър още през 1978-ма година, индикаторът е доказал своята надеждност, при ползването му с други методи на техническия и фундаменталния анализ, през годините.

RSI е популяризиран в труда на Уайлдър – "Нови концепции в техническите системи за търговия". Създателят му, първоначално съветва използването на 14-периоден RSI, който се налага, като стандарт в техническия анализ.

Как се изчислява индикатор RSI?

Противно на общоприетото мнение, RSI е водещ индикатор. Във формулата за изчисления индикатора RSI взема участвие две уравнения.

Първото компонентно уравнение получава първоначалната стойност на относителната сила (RS), което е съотношението на средното затваряне „Нагоре" към средното на затварянето „Надолу" за периодите „N", представено в следната формула:

RS = Средния брой дни със затваряне нагоре / Средния брой дни със затваряне надолу

Реалната стойност на RSI се изчислява чрез индексиране на индикатора на 100 чрез използването на следната формула:

RSI = 100 - (100 /(1 + RS))

Всяка последваща стойност на относителната сила се изчислява чрез използване на средната печалба или осреднената загуба на предшестващия период.

 • Когато средната печалба е по-голяма от средната загуба - RSI се повишава
 • Когато средната печалба е по-малкa от средната загуба - RSI се понижава

За 14-периоден RSI, какъвто е периода на индикатора по подразбиране в платформите за търговия MetaTrader, средната печалба (загуба) се равнява на пълната сума от всички печалби (загуби) разделени на 14.

Защо да използвате RSI в търговията си?

Осцилатор RSI e изключително популярен сред трейдърите, тъй като има множество приложения и ползите от употребата му също не са никак малко:

 1. Може да се използва на всякакви финансови инструменти и времеви рамки
 2. Помага за идентифициране на точки на обръщане на ценовото движение
 3. Отчита нива на свръхпокупка / свръхпродажба
 4. Може да образува графични модели, които трудно може да бъдат забелязан на графиката на цената
 5. Може да се използва за потвърждение на ценови модели
 6. Много лесен за употреба и не натоварва графиката на финансовите инструменти

Не трябва да забравяте, че, както всеки друг индикатор RSI има своите слаби страни:

 1. Той е водещ индикатор т.е. сигналите му избързват
 2. Склонен е да генерира повече фалшиви сигнали при резки промени на цените

Въпреки цялата информация, която може да получите от RSI трябва да запомните, че не е подходящо да се доверявате на сигналите само на един индикатор или техника за търговия. Ще бъдете по-уверени ако сигналът за влизане в сделка бъде потвърден от няколко показателя или техники.

Затова е добре да тествате Вашите търговски идеи на демо сметка, преди да започнете търговия с реален капитал.

Тествайте търговията с RSI още над 37 технически индикатора без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Как да настроите индикатор RSI?

Преди направите своите настройки на RSI ще трябва да приложите индикатора на графиката на избран от Вас финансов инструмент. Но как може да направите това на платформите за търговия MetaTrader 4 и MetaTrader 5?

Нужни са няколко прости стъпки:

 1. Отворете MT4 или MT5
 2. Кликнете на менюто "Добави"
 3. Изберете "Индикатори"
 4. След това кликнете върху "Осцилатори"
 5. Изберете Relative Strength Index и пред Вас ще се появи прозорец за настройки

По подразбиране периодът е зададен на 14, а нивата на 30 и 70, но Вие вече знаете, че можете да ги промените и да добавите други желани от Вас нива. Освен това можете да персонализирате още настройки на RSI като цвета, мащаба и визуализацията на индикатора:

Източник: Admirals, MetaTrader 5

Трябва да запомните, че няма най-добри настройки на Индекс на относителната сила. За Вас най-добри ще са тези, които отговарят най-добре на Вашата търговска стратегия и Ви позволяват най-лесно да визуализирате информацията, която получавате от техническия индикатор. Все пак RSI настройките по подразбиране са едно добро начало.

Ето обаче няколко насоки за настройване на индикатора:

 • Колкото по-голям е периода на RSI, толкова по-малко сигнали ще получите, но по-малко ще бъдат и фалшивите
 • Колкото по-малък е периода на RSI, толкова повече сигнали ще получите, но по-голям ще е и броя на фалшивите
 • Колко по-високи са нивата на зоната за свръхпокупки, толкова по-малко сигнали ще получите
 • Колкото по-ниски са нивата на зоната за свръхпродажби, толкова по-малко сигнали ще получите

Най-добре е всеки трейдър да намери най-подходящите настройки за своя стил на търговия като това може да направи чрез тест на различните настройки на RSI на демо сметка.

Започнете търговия с над 8000 финансови инструмента на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера по-долу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Сигнали на RSI

Различните търговски сигнали на RSI включват:

 • Свръхпокупка / свръхпродажба
 • Преминаване на средната линия
 • Дивергенция на RSI

Нека да разгледаме всеки един от тях в повече подробности.

Свръхпокупка/свръхпродажба

Обикновено осцилатор RSI дава сигнал, че даден инструмент е:

 • Свръхкупен - над 70
 • Свръхпродаден - под 30

В повечето случаи RSI индикатор в зоната свръхпокупка се счита за мечи сигнал, докато ако индикаторът е в зоната на свръхпродажба - за бичи сигнал.

Някои търговци идентифицират дългосрочния тренд и тогава употребяват екстремумите за точки на влизане. Например:

 1. При възходящ тренд може да се използват само сигналите на RSI за влизане в дълга позиция (свръпродажба)
 2. При низходящ тренд може да се използват само сигналите на RSI за влизане в къса позиция (свръхпокупка)

На следващото изображение можете да видите пример за двата сигнала на RSI на графиката на валутната двойка AUD/USD:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, AUD/USD, Дневна графика с диапазон на данните 5 април 2019 - 26 октомври 2020 година. Изготвена на 26 октомври 2020 в 19:42 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Преминаване на средната линия

Средната линия за RSI е 50 и я няма настройките на индикатора по подразбиране, но може да бъде добавена от менюто "Нива". Като цяло показатели над 50 пункта индикират, че средната печалба е по-висока от средната загуба, а показатели под 50 пункта – обратното.

Сигналите, които могат да бъдат генерирани от тази линия включват:

 • Преминаване над 50 пункта потвърждава бичи сигнали
 • Преминаване под 50 пункта потвърждава мечи сигнали

На следващата графика на най-търгуваната валутна двойка в света - EUR/USD. Първата жълта линия потвърждава сигнал за дълга позиция, а втората мечи сигнал:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, Дневна графика с диапазон на данните 3 април 2019 - 26 октомври 2020 година. Изготвена на 26 октомври 2020 в 20:40 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

RSI дивергенция

Разбирането на конвергенцията и дивергенцията е важно при употреба на индикатори осцилатори като RSI (името му го подсказва). Ето и в какво се състои:

Конвергенция:

 • Цената образува нов по-висок максимум и индикаторът я последва
 • Цената прави нов по-нисък минимум и индикаторът я последва

Дивергенция:

 • Цената образува нов по-висок максимум, но индикаторът прави по-нисък - меча дивергенция
 • Цената образува нов по-нисък минимум, но индикатора прави по-висок - бича дивергенция

Много често RSI дивергенция се случва след рязко покачване или спадане на цената на финансовия инструмент и знак, че може да наближава обръщане на ценовото движение. За потвърждение обикновено се ползва пробив на тренд линия.

На следващата графика на GBP/USD можете да видите пример за бича и меча дивергенция на Форекс индикатор RSI:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, GBP/USD, Часова графика с диапазон на данните 1 октомври 2020 - 26 октомври 2020 година. Изготвена на 26 октомври 2020 в 21:50 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Стратегии за търговия с RSI

В тази част на статията ще дадем като пример някои търговски стратегии с RSI. Важно е да запомните, че тези стратегии са примерни и е добре да ги тествате на демо сметка преди ги използвате с реални средства.

RSI стратегия 1: Свръхпокупка и свръхпродажба

Това е може би най-елементарната стратегия за търговия с RSI и вече я обсъдихме по-горе:

 • Сигнал за покупка: Когато RSI излезе от нивата на свръхпродажба и премине над нивото 50 на индикатора за потвърждение
 • Сигнал за продажба: Когато RSI излезе от нивата на свръхпродажба и премине под нивото 50 на индикатора за потвърждение

Когато индикатора се намира над 50, то може да се каже, че е на бича територия и цената е във възходящ тренд и обратното, ако е под 50 е на меча територия и тенденцията на цената е низходяща.

Ето и как изглеждат двата сигнала на тази стратегия с RSI:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, Часова графика с диапазон на данните 2 октомври 2020 - 27 октомври 2020 година. Изготвена на 27 октомври 2020 в 07:25 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Стратегия с RSI 2: Пробиви

В тази стратегия ще използваме възможностите на RSI да формира различни ценови модели и сигнали ще дават пробивите на тези модели.

Сигнал за дълга позиция:

 1. RSI влиза в зоната на свръхпокупка (над 70)
 2. RSI се връща обратно под тези нива, след което отново нараства, но не влиза отново в зоната
 3. След това индикатора пробива последното дъно

Сигнали за къса позиция:

 1. RSI влиза в зоната на свръхпродажба (под 30)
 2. RSI се връща обратно над тези нива, след което отново нараства, но не влиза отново в зоната
 3. След това индикатора пробива последния връх

На следващата графика можете да видите пример за къса позиция по тази RSI стратегия:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, GBP/USD, Часова графика с диапазон на данните 2 октомври 2020 - 27 октомври 2020 година. Изготвена на 27 октомври 2020 в 08:05 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Кои индикатори се комбинират най-добре с RSI?

Заедно със стратегията и настройките можем да комбинираме други технически индикатори, които да допълнят RSI. Както знаете никой индикатор не може да гарантира 100% успеваемост в сделките, затова е добре да има потвърждение и от друг показател и ли техника за търговия.

Някои от най-добрите са индикатори са за инерция. Препоръчваме да използвате RSI в комбинация с индикатори като MACD.

RSI може да поддържа показания за свръхпокупка за известно време, докато MACD може да покаже дивергенция, което допълнително показва, че пазарът е прекалено разширен и може да се обърне.

За филтър можете да използвате и пресичания на пълзящи средни. Експоненциалните пълзящи средни могат да помогнат за потвърждаване на RSI индикациите. Например пресичането на EMA 5 през EMA 10 допълва много ефективно RSI индикатора.

Още един индикатор, който трейдърите често използват в комбинация с RSI e Стохастик индикатор.

Очевидно е, че колкото по-широк е диапазонът от налични инструменти, толкова по-лесно ще бъде за Вас да правите различни видове сравнения. Със сигурност ще Ви от полза да добавите приставката MetaTrader Supreme Edition към Вашия стандартен MetaTrader, за да получите достъп до над 60 допълнителни функции, спрямо стандартния пакет на platformite MetaTrader.

Изтеглете изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Как да започнете търговия с RSI?

След като вече знаете какво е RSI, как да настроите индикатора и как да разпознавате сигналите на индикатора е настъпил момента да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия с RSI индикатор.

Можете да започнете търговия с RSI само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия.
 2. Изтеглете Вашата платформа за търговия.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си маржин сделка

Нека да дадем един пример как да започнете търговия с RSI с валутната двойка EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition или портала Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии, като кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
MACD: Какво представлява и как да търгувате с индикатора?
Един от най-използваните подходи за търговия на финансови пазари е техническия анализ, а техническите индикатори са основа част от него. Сред основните индикатори за технически анализ е MACD, който има място в арсенала на всеки трейдър, поради множеството си приложения и солидните търговски сигнали,...
Какво са фрактали и как да открием фрактални модели?
Форекс трейдърите винаги се стремят да интегрират нови техники в своя пазарен анализ, за да получат предимство. Тук ще проучим сравнително нов начин за разпознаване на ценовите модели и ще обсъдим един форекс индикатор, който незабавно очертава моделите върху графиката за вас. Тези модели са фрактал...
Какво са Pivot Points и как да търгуваме с тях?
Какво представляват Pivot Points и как да ги използваме във Форекс търговията?Почти всички модели на техническия анализ се основават на концепцията за нивата на подкрепа и съпротива.Те могат да се смятат за нива, които се очаква да бъдат ключови бойни полета в битката между бикове и мечки.Когато паз...
Виж Всички