Японски свещи: Всичко, което трябва да знаете за тях

Борис Петров

Независимо дали по телевизията, във вестник или на някои уебсайт, вероятно много от Вас са виждали графика на цената на даден финансов инструмент (валута, злато, петрол, акции и др). Въпреки това не са много тези, които са запознати с различните видове ценови графики. Може би най-популярния начин за отразяване на ценовото движение на финансовите пазари е с графики японски свещи.

В тази статия ще разберете:

 • Какво са японски свещи?
 • Какво е графика с японски свещи?
 • Видове японски свещи - доджи и марубозу
 • Различните формации с японски свещи
 • Техники за търговия с японски свещи
 • Стратегии за търговия с японски свещи

Да започваме!

Какво са японски свещи?

Както личи от името им, днешните графики с японски свещи произхождат от Япония и са повече от 100 години по-стари от разработените на Запад - бар графики и графики точка & фигура (point & figure).

Около 1710 година японски търговец на ориз на име Мунихеса Хома открил, че, макар и да има връзка между търсенето, предлагането и цените, то пазарите се влияят сериозно и от емоциите на търговците на финансовите пазари.

Графиките с японски свещи са много полезни именно в тази насока. Те представят визуално размера на ценовите движения с различни цветове, което улеснява разбирането на пазарните настроения.

Трейдърите използват японски свещи, за да вземат решения за влизане и излизане от сделки, базирани на редовно срещани модели с японски свещи, които помагат да се прогнозира бъдещата посока на цената.

Графика с японски свещи

Това, което можете да видите на изображението отгоре е, че ако цената на затваряне е по-висока от тези на отваряне ще имате бича свещ, която често е оцветена в бяло. И обратно, ако цената на затваряне е по-ниска от тази на отваряне, то ще имаме меча свещ (оцветена в черно).

Правоъгълниците, които се оформят от ценовото движение между цената на отваряне и затваряне се наричат тяло на свещта. Най-високите и най-ниските цени за избрания период, които остават под и над цените на отваряне и затваряне оформят т.нар. опашки (сенки).

Другите основни видове графики на цените на финансови активи са линейна графика и бар графика.

Линейната графика дава прекалено малко информация, тъй като не показва 4 цени (отваряне, затваряне, максимум и минимум), а само една. В повечето случай линейната графика свързва цените на затваряне на зададен период.

Бар графиките наблягат основно на максимумите и минимумите, докато при графики с японски свещи се поставя акцент на връзката между цената на отваряне и цената на затваряне за определение период. Японските свещи предоставят на трейдърите детайлно изображение на ценовата графика с почти триизмерен ефект (създават усещане и за обем).

Именно това е една от основните причини графиките с японски свещи да станат толкова популярни сред търговците и да бъдат основна част от технически анализ на финансовите пазари.

Свещите помагат на трейдърите и инвеститорите да открояват ценови модели по-ясно и отчетливо в сравнение с останалите видове графики. Търговците, които използват различни модели с японски свещи имат възможност да идентифицират ценовото движение и да предвиждат обръщане или продължаване на тренда.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Видове японски свещи

Японските свещи могат да имат различна форма, която определя и какви видове японски свещи съществуват. Тук ще разгледаме някои от основните от тях като доджи, пин бар и тн.

Доджи

Ако цената на отваряне и тази на затваряне са много близко една до друга свещта се нарича доджи (dodji, от японски в същото време). Този вид японски свещи показват несигурност в ценовото движение в рамките на избраната времева рамка.

Ако свещ от тип доджи се появи в рамките на възходящ тренд, то това може да индикация за изтощаване на възходящото движение, в момент, в който биковете все още трябва да доминират.

И обратното. Ако доджи свещ се появи, след дълго понижение, то тя е сигнал, че низходящия тренд забавя инерцията си. При всичко положение японската свещ доджи предупреждава, че търсенето и предлагането може да са в равновесие.

На изображението отдолу можете да видите 4-те основни вида японска свещ доджи.

Марубозу

Нека да дадем още един пример за вид японска свещ, която на практика е обратното на доджи и се нарича Марубозу (Marubozu, от японски обръсната глава). При нея цената на отваряне съвпада или е много близо до най-ниската цена, а цената на затваряне съвпада или е много близо до най-високата цена за зададения период.

Пример за Марубозу можете да видите на следващото изображение:

Запаметяването на японските имена на свещите и описанията на търговските модели с японски свещи не е предпоставка за успешна търговия. Независимо от това, то може да е полезно за всеки трейдър, който търгува със стратегия по ценовото действие (price action).

Преглеждайки японските свещи, трейдърите могат да видят инерция, посока, доминация на купувачи и продавачи и общите пазарни настроения при даден финансов инструмент.

На следващото изображение можете да видите как изглежда графика с японски свещи на най-търгуваната валутна двойка в света EUR/USD.

Източник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, Дневна графика с диапазон на данните 12 август 2019 - 25 май 2020 година. Изготвена на 25 май 2020 в 06:55. Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Основни компоненти на графика с японски свещи

Трите основни компонента на всяка графика с японски свещи са:

 1. Размер/дължина на цялата свещ.
 2. Корелация между цена на отваряне и цена на затваряне.
 3. Опашки и корелация им с тялото на свещта.

Размер/дължина на цялата свещ

Размерът/дължината на японските свещи също може Ви даде насоки за бъдещото ценово движение.

Например, при дълъг низходящ тренд, появата на голяма по размер бича свещ може да сигнализира за промяна в основната тенденция. Както и при възходящ тренд, появата на голяма меча свещ може да е индикация за изтощение на биковете и изместване на силата на към отбора мечките.

На графиката отдолу свещите, след които може да се очаква обръщане са маркирани с линии на подкрепа и съпротива (в червено и зелено).

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, Четиричасова графика. Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Корелация между цена на отваряне и цена на затваряне

Тялото на свещта представлява позитивно или негативно тълкуване по време на възходящ тренд или бичи пазарни условия.

Покупките обикновено се извършват в началото на свещта. Цената трябва да се повиши и да образува бяла свещ (зависи от настройките на платформата). Тъй като биковете контролират ценовото действие, дължината или разстоянието между цената на отваряне и цената на затваряне отразява тяхната доминация.

При мечи пазарни условия или по време на силен низходящ тренд би трябвало да се формира черна свещ (зависи от настройките на платформата). Това означава, че продавачите са влезнали на пазара при отварянето на свещта и са доминирали по време на разглеждания времеви период.

Графиките с японски свещи позволяват прекрасни анализи на формата и цвета на свещта, за разлика от бар графиките и линейните графики.

Опашки и корелацията им с тялото на свещта

Дължината на опашката (сянката) представлява най-високата или най-ниската цена, когато се сравняват с цената на отваряне или затваряне, изграждащи реалното тяло на свещта. По този начин може да се илюстрира отблъскването на цената от ниво на подкрепа или съпротива.

Ако видите дълги опашки образувани по върховете на телата, особено след дълго покачване на цените, това може да означава, че търсенето отслабва, а предлагането се увеличава. Колкото по-голяма е опашката, толкова по-важно е да се анализира размера и спрямо дължината на тялото. Така може да се определи силата на обръщането.

Най-силните от тях се наричат пин бар или пин свещ. Пример за пин бар можете да видите на следващото изображение:.

На изображението отгоре опашката на бича пин свещ се забива надолу, удряйки подкрепа. По този начин показва моментен скок в купувачите, който води до ръст в цената.

Обраното, при меча пин свещ опашката е отгоре и е цената е отхвърлена от ниво на съпротива. Следователно има моментен скок на продавачите, който притиска цената надолу.

Трябва да запомните, че най-силните пин свещи имат опашки, които са много по-дълги от телата им (2 или 3 пъти) и затварят близо до или на минималната цена за периода.

Ето и няколко примера за пин бар на графиката на цената на втората най-търгувана валутна двойка - USD/JPY:

Източник: Admirals MetaTrader 5, USD/JPY, Часова графика (М15) диапазон на данните 12 май 2020 - 25 май 2020 година. Изготвена на: 25 май 2020 в 07:56 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Японски свещи показващи силна инерция

Вече споменахме малко по-нагоре за японски свещи наречени Марубозу. Те показват, че движението на цената има силна инерция и са наистина силен сигнал за посоката на ценовото движение. Марубозу показва липса на всякаква съпротива срещу доминацията на биковете или мечките, поради малките или никакви опашки на този тип японски свещи.

Бяла свещ Марубозу, която се появява по време на възходящ тренд предполага продължаване на възходящото движение. В същото време бяла Марубозу по време на низходяща тенденция сигнализира за потенциално обръщане на тренда.

От друга страна черният Марубозу, който се образува по време на низходящ тренд може да подскаже за продължаване на низходящия натиск, докато във възходящ тренд индикира за потенциално обръщане на тенденцията.

Ето няколко примера за бича и меча свещ Марубозу на графика с японски свещи на DAX30 ДЗР:

Източник: Admirals MetaTrader 5, DAX 30 CFD, Часова графика с диапазон на данните 12 май 2020 - 25 май 2020. Изготвена на 25 май 2020 в 08:57 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Тествайте търговия с японски свещи без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Кликнете на банера отдолу и вземете вашата безплатна демо сметка сега!

Cuenta Demo de Inversión

Abre una cuenta demo online gratuita y practica tu estrategia

 

Формации с японски свещи

Различните формации с японски свещи се появяват редовно на графиките на финансовите инструменти. Можете да ги срещнете, както на

Някои от най-популярните формации с японски свещи включват:

 • Чук
 • Падаща Звезда
 • Обесен
 • Пирсинг линия
 • Бичо/Мечо поглъщане
 • Тъмен покриващ облак
 • Въртящ се връх
 • Три черни гарвана
 • Сутрешна звезда

Разбира се има много други формации с японски свещи, но това са голяма част от основните. Нека сега да ги разгледаме в детайли.

Чук

Източник: Admirals MetaTrader 5, DAX 30, Часова графика. Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Японската свещ "Чук" има дълга опашка отдолу, която обикновено е два пъти по-голяма от тялото. Това бича обръщаща формация с японски свещи и обикновено се образува на дъното на низходящ тренд. Тялото може да бъде бичо или мечо, но ако е бичо моделът се счита за по-силен.

Падаща звезда

Източник: Admirals MetaTrader 5, Nasdaq 100, Часова графика. Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Свещта тип "Падаща звезда" се появява по време на възходящ тренд и сигнализира потенциално обръщане на тенденцията. Горната опашка на свещта е доста дълга, по-дълга от тялото на японската свещ. Тялото може да бъде и бичо, и мечо, но се смята, че моделът е по-силен, когато е мечо.

Обесен

Източник: Admirals MetaTrader 5, DAX, Четиричасова графика. Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Обесен е японска свещ подобна на чук, но най-често се среща около върховете на възходящ тренд. Тя може да играя ролята на сигнал, че може да се стигне до мечо обръщане на тенденцията.

Пирсинг линия

Източник: Admirals MetaTrader 5, GBP/USD, Дневна графика. Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Пирсинг линията е бича обръщаща формация с японски свещи. Те много често срещана особено на Форекс пазара. Този модел се появява, когато втора бича свещ затваря над средата на предходна меча свещ. На Форекс пазара тази формация е валидна дори ако дъното на втората свещ е равно дъното на първата.

Бичо и мечо поглъщане

Известните формации с японски свещи бичо и мечо поглъщане (bullish and bearish engulfing) са обръщащи тренда. Бичият модел обикновено се появява на дъното на низходящ тренд, докато мечата формация най-често се забелязва на върха на възходящ тренд.

При тези формации с японски свещи първата свещ е в рамките на тялото на втората. Ето и един пример за бичо поглъщане.

Източник: Admirals MetaTrader 5, GBP/USD, Часова графика. Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Ето и един пример за мечо поглъщане:

Източник: Admirals MetaTrader 5, GBP/USD, Часова графика. Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Тъмен покриващ облак

Източник: Admirals MetaTrader 5, GBP/USD, Часова графика. Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Тъмен покриващ облак е меча обръщаща формация от японски свещи, която се появява по време на възходящ тренд. Тя се състои от две свещи. Първата е бича, докато втората японска свещ е меча. Тъмен покриващ облак се формира, когато втората японска свещ отваря над върха на предходната, но следва спад и затваря над цената на отваряне на първата свещ.

Тази формация е обратната на разгледаната по-горе Пирсинг линия. На Форекс пазара, Тъмен покриващ облак е валиден модел дори, когато втората свещ отвори на цената на затваряне на първата.

Нещо много важно при тази формация с японски свещи е втората свещ да затвори някъде под 50% от дължината на първата (стават въпрос за тялото на мечата свещ).

Търговия с японски свещи

Източник: Admirals MetaTrader 5, AUD/USD, Часова графика. Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Концепцията за търговия с японски свещи наречена "Главна свещ" (Master candle) се използва от повечето трейдъри, които използват стратегии базирани на ценовото действие (price action). Главната свещ се дефинира със свещ с размер от 30-150 пипса, която поглъща следващите 4 свещи.

Пробивите на Главна свещ могат да се търгуват ако пета, шеста или седма свещ пробият диапазона, за да стане валиден модела.

Източник: Admirals MetaTrader 5, Злато, Четиричасова графика. Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Тази концепция за търговия с японски свещи може да се комбинира много добре с технически индикатор Admiral Pivot Points за поставяне на стоп лос и тейк профит. Това е много добра формация за търговия с японски свещи, за която може да проверявате редовно.

Започнете да търгувате формации с японски свещи с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTarder 5. Изтеглете MetaTrader 5 напълно безплатно като кликнете на банера по-долу!

Най-добрата платформа за множество активи


 

Стратегии с японски свещи

Трейдърите, които използват технически анализ в своята търговия често използват стратегии с японски свещи. Тези стратегии с японски свещи са подходящи за повечето видове трейдъри и могат да се използват от скалпъри, търговия в рамките на деня и суинг трейдъри, които искат да се възползват от по-краткосрочните движения на цените.

Нека да разгледаме пример за търговски стратегии с японски свещи:

 • Индикатори: Експоненциалнa пълзящa среднa (ЕМА) с период 30, 60 и 100 настроени при цена на затваряне.
 • Сигнал за вход: Формации с японски свещи.
 • Времева рамка: Четиричасова графика (H4).

Първоначално трябва да настроите EMA да отговаря на посоката на генералния тренд. Също така трябва да поставите експоненциалните пълзящи средни на графиката. Както е показано на примерната графика отдолу, EMA 20 е синя, EMA 60 е червена и EMA 100 е зелена.

Трите експоненциални пълзящи средни трябва да бъдат подредени правилно, за да покажат ясна тенденция. Когато синята EMA е под червената, която пък е под зелената, трендът е низходящ (мечи). В същото време, когато синята е над червената, а тя е над зелената, тенденцията е възходяща (бичи).

Мечи тренд

Източник: Admirals MetaTrader 5, AUD/USD, Часова графика. Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Бичи тренд

Източник: Admirals MetaTrader 5, Злато ДЗР, Четиричасова графика. Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Важно е да запомните, че експоненциалните пълзящи средни трябва да са подредени точно в този ред, за да показват тренд. Ако трите EMA се преплитат това означава, че няма тенденция.

Влизането в сделка става, когато видим корекция на цената обратно към EMA. Когато видим тази корекция, следващото нещо, за което трябва да се следи е бича или меча свещ, в зависимост от посоката на тренда. Влизането в сделка става на всяка от свещите, които споменахме по-горе.

 • Чук
 • Падаща звезда
 • Обсесен
 • Пирсинг линия
 • Мечо/Бичо поглъщане
 • Тъмен покриващ облак

Стоп лос поръчката е поставена 10 пипса над входа на свещта. За целите, ние препоръчваме да използвате индикатора Admiral Pivot поставен на седмична времева рамка..

Източник: Admiral Pivot - MetaTrader 5 Supreme Edition

Пример за меча сделка:

Източник: Admirals MetaTrader 5, AUD/USD, Часова графика. Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Пример за бича сделка:

Източник: Admirals MetaTrader 5, Злато ДЗР, Часова графика. Отказ от отговорност: В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admirals (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Съвет: Винаги е добре да изчакате за корекция, която да докосне синята EMA преди да се вземе решение за влизане в сделка. Търговията с японски свещи може да бъде много печеливша ако използвате риск мениджмънт, заедно с Вашите търговски стратегии и ефективно да управлявате свързаните с търговията рискове.

С използването на риск мениджмънт, Вие може да си позволите да правите грешки без да рискувате целият капитал във Вашата сметка.

Как да започнете търговия с японски свещи?

Можете да започнете да използвате Вашите стратегии с японски свещи само с три прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с японски свещи.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия с японски свещи.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с британски паунд с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Японски свещи - заключение

Както личи от името им графиките с японски свещи произхождат от Япония и имат някои сериозни преимущества спрямо бар графиките, линейните графики и точка и фигура. Обемните тела на свещите дават по-добра визуална представа за определян кой отбор доминира на пазара - биковете или мечките.

Много трейдъри, които използват технически анализ употребяват различни формации и стратегии с японски свещи, за да постигнат по-добри резултати в търговията на Форекс и други финансови пазари. Все пак трябва да знаете, че употребата на техники за търговия с японски свещи не гарантира успешна търговия на пазарите, но може да Ви помогне да подобрите вашите резултати.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от различни регулаторни органи. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изтеглете сега MetaTrader 5 Supreme Edition напълно безплатно като кликнете на следващия банер:

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Вижте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Чакащи поръчки: Ръководство как да ги използвате
Всеки трейдър и инвеститор, който поне веднъж е сключил сделка на финансовите пазари е срещал концепцията за чакащи поръчки. С поставянето на чакаща поръчка получавате възможност да не сключите сделка на настоящата пазарна цена, а може да избере цена, която Вие смятате за подходяща. Искате да разбер...
Форекс търговия за начинаещи: Пълно ръководство
Повечето от Вас са обменяли пари и знаят, че в даден момент може да спечелите от промените във валутния курс, а в друг път може промените да са във Ваш ущърб. Всички тези движения в курсовете се определят на международния валутен пазар наречен Форекс, който е най-големия финансов пазар в света. Иска...
Демо сметка: Какво представлява и какви са ползите от демо търговия?
Много начинаещи трейдъри и инвеститори се колебаят как да започнат своята кариера на финансовите пазари и се опасяват от загуба средства, поради липса на достатъчно опит. Демо сметката може да предостави на новаците на пазарите добра възможност да влязат в света на финансовите пазари и да натрупат п...
Виж Всички