Финансови пазари: Какво представляват и как да ги търгуваме?

Юни 18, 2020 11:30 Europe/Sofia
Време за четене: 21 минути

Темата финансови пазари придобива все по-сериозна популярност в публичното пространство. Съобщения касаещи световните финансови пазари могат да се срещнат в почти всяка емисия новини, ежедневник или новинарски уебсайт. Лаптопите и смартфоните в повечето случаи също имат приложение за финансови пазари.

Ако имате интерес към тази все по-популярна тема, то сте на правилното място.

В това пълно ръководство за финансови пазари ще разберете:

 • Какво са финансови пазари?
 • Различните видове финансови пазари
 • Различните финансови инструменти, които се търгуват на финансовите пазари
 • Кои са основните участници на финансовите пазари?
 • Как да търгувате на финансови пазари?
 • Финансови пазари и посредници
 • Най-добрите платформи за търговия на финансови пазари

Да не губим повече време и да започваме!

Финансови пазари: Какво представляват и как да ги търгуваме?

 

Какво са финансови пазари?

Първият въпрос, който изниква в главата на много бъдещи финансови трейдъри реално е "какво са финансови пазари"? Ето и една дефиниция затова какво е финансов пазар.

Финансов пазар е пазар, на който се търгуват финансови инструменти на национално и глобално ниво. Трейдърите и инвеститорите купуват и продават тези ценни книжа поради две причини: да извлекат потенциални печалби и да ограничат рисковете

Световните финансови пазари играят жизнена роля за безпроблемната работа на икономиките, в които съществуват чрез разпределяне на ресурси и създаване на ликвидност за бизнеса.

Днешните финансови пазари имат важно предназначение в икономиката и предлагат шест основни функции:

 1. Определяне на цените
 2. Ликвидност
 3. Ефективност
 4. Традиционни заеми и кредитиране
 5. Информация за потока на средства
 6. Споделяне на риска

Финансовите пазари в основата си не се отличават много от другите пазари, където се купуват и продават стоки и продукти. Но вместо обмен на зеленчуци, дрехи или компютри за местна или национална валута, финансовите пазари са насочени към закупуване, продажба и притежаване на финансови продукти и активи. Модерните финансови пазари се разшириха експоненциално през последните няколко десетилетия и сега предлагат много видове финансови инструменти.

Много трейдъри и инвеститори са склонни да се съсредоточават върху един финансов пазар, например търговия с акции или CFD-та, но е важно да има цялостен обзор на всички финансови пазари, тъй като те могат да влияят един на друг.

Международни финансови пазари

Като цяло финансовите пазари изглежда са двигателят на международната търговия и глобалната икономика през последните 100 години. Този ефект нараства още по-сериозно през последните 25 години, когато пазарите стават още по-сложни, комплексни и важни.

В началото на XXI век световните финансови пазари станаха по-динамични и започнаха да се променят по-бързо. Днес има по-малък обменен контрол, капиталов контрол, повече глобални финансови транзакции и повече платежни системи като цяло.

Налице е също така:

 • рязко движение по отношение на международните капиталови потоци
 • разработването на нови глобални финансови пазари и инструменти (като криптовалути)
 • нови цифрови технологии

Като цяло, всичко това води до по-отворени и модерни пазари и методи.

Въпреки че горните тенденции са валидни за финансовите пазари като цяло, всеки финансов пазар има свои собствени отделни тенденции. По-долу ще обсъдим няколко тенденции на Форекс и фондовите пазари. Но нека първо се запознаем с различните видове финансови пазари.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ НА
ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ

Видове финансови пазари

Финансовите пазари се разделят на различни видове според фазата на цикъла на ценните книжа, тяхната централизация, според срока на операциите и различните финансови инструменти, които се търгуват на тях. По-долу ще дадем повече информация кои са основни видове пазари.

Според цикъла на ценните книжа пазарите биват:

 1. Първични финансови пазари
 2. Вторични финансови пазари

На първични финансови пазари пазари емитираните ценни книжа се срещат за първи път с инвеститорите. Тук се осъществява пласирането на ценните книжа. Докато на вторични финансови пазари ценните книжа могат да се търгуват и да сменят многократно собствениците си.

Според тяхната централизация има два вида финансови пазари:

 1. Борсови пазари
 2. Извънборсови пазари

Борсовите финансови пазари представляват организирани пазарни центрове за вторична търговия - фондови борси. На тях може да търгуват само членове на борсата и търговията се извършва по строго определени правила.

В същото време на извънборсови пазари търговията се извършва чрез електронна връзка между различните пазарни участници и доставчици на ликвидност.

От гледна точка спецификите на отделните финансови инструменти и търговията с тях, финансовите пазари се разделят на:

 • Форекс (познат също като Foreign Exchange или валутни финансови пазари)
 • Капиталови пазари - като акции, облигации и ETF-и (борсово търгувани фондове)
 • Паричен пазар - на него се търгуват много краткосрочни дългови финансови инструменти
 • Пазари на деривати - като CFD (познати също като договори за разлика) и фючърси,
 • Пазари на суровини- включват търговия на злато, сребро, петрол и тн
 • Пазар на криптовалути - включва Биткойн, Етериум и други Алткоини
 • Ипотечни пазари - предлагат дългосрочни заеми
 • Застрахователни пазари - трансферират риска към премия.

Някои от тези финансови пазари по своя характер са по-дългосрочно фокусирани. Други са ориентирани в краткосрочен план или комбинация от двете. Ипотечният пазар например е място, където се извършват много дългосрочни заеми, докато паричните пазари са съсредоточени върху по-кратките срокове.

Форекс, акциите и CFD-та могат да бъдат търгувани както в дългосрочен, така и в краткосрочен план. Професионалните трейдъри могат да решат дали да се занимават с инвестиции или търговия, в зависимост от собствения си подход и трейдинг стил.

Още за различните видове пазари може да научите от следващото видео:

Разберете основите на търговията на финансовите пазари с обучение за финансови пазари "От Аматьор до Трейдър". Получете безплатно Вашето онлайн обучение за финансови пазари като кликнете на банера по-долу:

Обучение за търговия на финансови пазари от Admiral Markets

 

Валутни финансови пазари (Форекс)

Валутният финансов пазар, наречен Форекс, стана много популярен през последните няколко десетилетия и преживя огромен ръст в обема през последните 30 години. Ето и тенденцията при дневния обем в повече детайли.

 • 1977 - $5 милиарда
 • 1987 - $600 милиарда
 • 1992 - $1 трилион
 • 2001 - $1.5 трилиона
 • 2007 - $3 трилиона
 • 2010 - $4 трилиона
 • 2013 - $5.3 трилиона
 • 2017 - $5.5 трилиона.
 • 2019 - $6.6 трилиона

Както можете да видите, обемът на Форекс пазара се е увеличил с коефициент над 1000 в рамките на 40 години. Той също така е нараснал с 267% между 2001 и 2017 година и само между 2010 и 2019 година е добавил нови 65% Тези впечатляващи данни за растежа показват важността на сегашните валутни финансови пазари.

Съществуват няколко ключови фактора, които допринасят за тези бързо растящи валутни финансови пазари:

 • Разширена употреба на компютърни технологии
 • По-висока волатилност на валутните двойки
 • По-добър достъп до глобални финансови пазари чрез posre
 • Повече инструменти за търговия и достъп до информация.

Форекс пазарът е много популярен сред трейдърите, които търсят възможности за краткосрочна и средносрочна търговия скалпиране или дей трейдинг.

На следващото изображение можете да видите графика на най-търгуваната валутна двойка в света EUR/USD:

валутни финансови пазари - EURUSD

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, Дневна графика с диапазон на данните 6 декември 2018 - 18 юни 2020 година. Изготвена на 18 юни 2020 в 08:39 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

През 2015 година EUR/USD падна с 10,2%, през 2016 загуби още 3,2%, през 2017 скочи с цели 13,92%, докато през 2018 отново се насочи надолу с 4,4%, за да може да загуби още 2,2% от стойността си през 2019 година. Така, за последните 5 години EUR/USD падна с 7,3%.

Капиталови пазари

Капиталовите финансови пазари включват пазарите на акции и облигации (държавни и корпоративни дългови ценни книжа). Има първичен пазар, в който компаниите и правителствата издават нови ценни книжа и вторичен пазар, където се търгуват акции и облигации, които преди това са емитирани.

На практика синоним на капиталови пазари може да се смята термина фондови пазари.

Фондови пазари

Фондовите пазари представляват събиране на различни пазари и борси, където се извършват редовни дейности по закупуване, продажба и емитиране на акции на публични дружества, облигации и ETF-и. Такива финансови дейности се извършват чрез официални борси или на извънборсови пазари, които работят съгласно определен набор от регулации.

В дадена страна или регион може да има множество места за търговия с акции, които позволяват сделки с акции и други форми на ценни книжа. Докато и двата термина - фондови пазари и фондови борси, се използват взаимозаменяемо, последният обикновено е по-скоро част от първия.

Ако някой каже, че търгува на фондов пазар, това означава, че той купува и продава акции на една (или повече) фондова борса, които са част от общите фондови пазари.

Американските фондови пазари са най-големите в света, а най-големите фондови борси в САЩ са New York Stock Exchange (NYSE) и Nasdaq. Тези водещи национални борси, заедно с няколко други борси действащи в страната като Chicago Board Options Exchange (CBOE), формират американските фондови пазари.

На изображението по-долу може да проследите развитието на фондовите пазари в САЩ разделени на сектори за периода 1800 - 2018 година. За над 200 години американските фондови пазари преминават от доминация на финансите, след това на транспорта до популярните днес информационни технологии и комуникации.

Капиталови пазари - Фондови пазари в САЩ

Източник: Global Financial Data

Паричен пазар

Паричните финансови пазари са съсредоточени върху много краткосрочен дълг и включват местни банки и централни банки. Банките заем помежду си за краткосрочна ликвидност. Централната банка често действа като кредитор от последна инстанция на местните парични пазари.

Инвестициите на парични пазари се характеризират с по-висока сигурност и ликвидност, но този вид финансови пазари е трудно достъпен за индивидуалните трейдъри и инвеститори.

Пазари на деривати

Дериватите са финансови инструменти, свързани с базов актив и понякога се използват за хеджиране срещу промените в цените. Самият дериватив представлява договор между две или повече страни и цената му произлиза от колебанията на цената на определен базов актив.

Примери за финансови деривати са:

 • ДЗР (договори за разлика)
 • Фючърси
 • Форуърди
 • Опции

Спекулантите могат да използват тези инструменти, за да хеджират своята експозиция срещу риск или да поемат риск, за да направят потенциална печалба чрез спекулация с деривати.

Финансовите деривати обикновено се купуват чрез финансов посредник като Admiral Markets, например.

Пазари на суровини

На пазарите се търгуват 4 основни вида суровини, които оформят облика на пазара на суровини. Всеки един от тези 4 вида суровини може да се търгува и те са:

 • Селскостопански суровини: (може да се наричат още земеделски суровини): Те включват суровини като захар, памук, кафе, какао и тн.
 • Енергийни суровини: Те включват продукти като петрол (WTI и Brent) и природен газ.
 • Метални суровини: Това включва благородни метали като злато, сребро и платина, но също и неблагородни като мед.
 • Суровини от животновъдството: Те включват свински коремчета, жив добитък, както и различни месни суровини.

Инвеститорите и трейдърите могат да участват непряко в пазара на суровини чрез закупуване на акции на компании, които се занимават с дадени суровини или директно чрез закупуване на опции, фючърси или договори за разлика.

На следващото изображение можете да видите графика на договори за разлика на злато:

Финансови пазари за суровини - Злато ДЗР

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, Злато ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 5 декември 2018 - 18 юни 2020 година. Изготвена на: 18 юни 2020 в 09:00 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

През 2015 година стойността на златото спадна с 10.4%, през 2016 тя се е увеличи с 8.1%, а през 2017 година добави нови 13.1%, само, за да загуби 1,8% през 2018, а през 2019 златото скочи с цели 18.9%, което означава, че за пет години цената на ценния метал е нараснала с 28%.

Пазари на криптовалути

Въпреки че са съвсем нов пазар, криптопазарът с участието на Биткойн, Етериум и останалите Алткоини завладяха заглавията в края на 2017 година. Тогава силната волатилност на цените доведе до скок. Блокчейн технологията и система от миньори предизвикаха засилен интерес към пазара на криптовалути, който изглежда продължава и до днес.

Как ще продължи този пазар, как ще оформи като част от финансовите пазари като цяло и дали може да създаде по-голяма стойност за потребителите и финансовата система, или не? Това все още е нещо, което ще бъде определено през следващите няколко години.

Застрахователни и ипотечни пазари

Ипотечните финансови пазари се въртят около дългосрочните заеми, които се предоставят за закупуване на имот. Тези заеми могат да бъдат търгувани на вторични ипотечни пазари. Застрахователните пазари включват застрахователя и застрахования, където рискът се прехвърля като премия.

Застрахователните компании имат значителни парични резерви, които инвестират в акции, облигации и пазари на деривати.

Ипотечните пазари могат да бъдат възможност за инвестиции в недвижими имоти като се избегне физическата покупка на имот чрез покупка на борсово търгуван фонд инвестиращ в ипотечни ценни книжа.

Тествайте търговията на финансовите пазари без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка като кликнете на следващия банер!

Търговия на финансови пазари без риск с Admiral Markets

 

Финансови инструменти

Финансовите пазари предлагат изобилие от възможности за търговия и инвестиции в различни видове финансови инструменти. Едни от най-търгуваните инструменти на международни финансови пазари са :

 • облигации
 • акции
 • индекси
 • суровини
 • валути (Форекс)
 • борсово търгувани фондове (ETF-и)
 • Криптовалути

Нека да разгледаме на кратко всеки от тези финансови инструменти.

Облигации

Облигациите са продукти с фиксирана доходност, които осигуряват дългосрочен начин за набиране средства на различни органи и институции. Всъщност всички облигации са вид дълг.

Пазарната цена на облигациите е силно обвързана с лихвените проценти. Това прави облигационните фючърси добър начин за търговия, ако имате представа за бъдещото представяне на лихвените проценти или ако искате да хеджирате експозицията си към лихвен риск. А управлението на риска е сред най-важните задачи в натоварената търговия на финансовите пазари.

Акции

Акциите и облигациите са едни от най-популярните финансови пазари и инструменти, когато става въпрос за инвестиции. Освен това, общото между тях е, че са ценни книжа и могат да носят доходност. Въпреки това те са много различни. Докато акциите са ценни книжа с променлива доходност, то облигациите са с фиксирана.

Освен това, много важно е да се знае, че акциите купуват собственост, а облигациите дълг. Трябва да отбележим и че търговията с акции е считана за по-рискова от тази с облигации.

Индекси

Борсовите индекси обединяват в себе си и проследяват движението на много на брой акции. Така те се превръщат в измерител на измененията в цените на акциите, от които можете за кратко време да натрупате солидни печалби. Индексите се използват от инвеститорите и трейдърите за оценка на ценовото равнище на дадена индустрия или група от акции

Суровини

Търговията със суровини е доста популярна както за спекулиране с цената, така и за хеджиране. Пазарите на суровини са сред най-старите в света и предлагат огромно разнообразие. Суровините могат да включват от земеделски продукти като пшеница и царевица, през енергийни продукти като петрол и газ, до благородни метали като злато, сребро и платина.

Форекс

Форекс пазарът (валутен пазар) е най-популярния и най-ликвиден сред международните финансови пазари. Огромни мултинационални търговски компании, финансови институции, хедж фондове и много други компании се нуждаят от чуждестранни валути, за да оперират техните бизнеси.

Както може би разбирате, една валута е купувана онлайн за друга валута и това създава доста голям поток от средства на Форекс пазара.

ETF-и

Борсово търгуваните фондове (ETF-и) ви позволяват да имате експозиция на разнообразни пазари и сегменти от сектори по икономически ефективен и удобен начин, без да купувате отделни акции или други активи и да плащате допълнителни комисионни.

ETF-ите вече обхващат много категории, включително смесени дялове, свързани с различни региони, нива на капитализация и сектори от индустрии. Има ETF-и проследяващи представянето на индекси, суровини, валути и инструменти с фиксирана доходност. По същество ETF-ите ви позволяват да търгувате почти всичко!

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Участници на финансовите пазари

Финансовите пазари позволяват на физически и юридически лица да инвестират, надявайки се да печелят пари от ръста в цената на инструментите, които купуват. Основните участници на финансови пазари са

 • Централни банки
 • Търговски банки
 • Инвестиционни и хедж фондове, застрахователни, държавни фондове и пенсионни фондове
 • Финансови посредници
 • Индивидуални трейдъри и инвеститори

Финансовите институции помагат за улесняване на потока и движението на средства в рамките на днешните международни финансови пазари и цялостната финансова система. Може би най-големите участници на финансовите пазари са централните банки, тъй като те на практика може да разполагат с ограничен ресурс.

Въпреки че на теория централните банки са ограничени откъм печатането на пари, те намират варианти да заобикалят това. Един от примерите в последните години са програмите за изкупуване на активи т.нар. количествени улеснения, чрез които банките изкупуват основно държавни облигации, но и други финансови активи.

След централните банки най-големите участници в търговията на финансовите пазари са търговските банки, фондовете и другите финансови институции. Именно те формират основната структура на днешните световни финансови пазари. Почти всички поръчки минават през тях.

Най-малките участници в търговията финансовите пазари са индивидуалните трейдъри. Повечето от тях търгуват с няколко хиляди или дори няколко стотин долара в търговските си сметки, но те не зависят от заплати, бонуси, комисионни и тн. Всичко, което успеят да отмъкнат от пазарите остава за тях като чиста печалба.

Търговия на финансови пазари

Милиони трейдъри и инвеститори вземат участие в международната търговия на финансовите пазари. Трейдингът и инвестирането е бизнес не по различен от всеки друг. Все пак има и разлики.

 1. Търговията на финансови пазари е доста по-динамична от по-голямата част от традиционните бизнеси.
 2. Може да бъде и доста по-доходоносна ако успеете да натрупате необходимите знание и умения.

Как трейдърите правят пари онлайн? Механизмите зад търгуването са много прости.

След като направите анализ на финансови пазари, Вие придобивате актив на изгодна цена и след това очаквате да се отървете от него, разбира се на по-висока, цена. Или просто следвате правилото - "Купувай ниско, продавай високо!".

Това правило може да се разшири и с другата възможност да печелите на финансовите и валутните пазари - "Продавай скъпо и купувай евтино". На финансовите пазари предлагат възможност за та.нар къси продажби. Тоест да печелите и при понижение в цената на активите, които търгувате

Трябва да се отбележи и че търговията на финансови пазари вече далеч не е само за хората с костюм и вратовръзка, с които сме свикнали да я свързваме. Вече можете да се включите и да печелите на финансовите пазари със съвсем достъпна за сума.

Например, за да отворите популярната сметка Trade.MT5, са ви необходими 200 лева, 100 долара, или 100 евро (или равностойността им в друга валута). Тази сметка, ще Ви предложи тесни спредове и конкурентен ливъридж, който дори можете да настройвате сами и в зависимост от Вашите предпочитания.

След като разберете какво и кога се търгува, как да правите технически и фундаментален анализ на финансови пазари трябва много добре да знаете кой и как го търгува. Цените на финансовите инструменти се движат от самия капитал от пазарните участници.

В крайна сметка те определят дали да купят или продадат някой финансов инструмент на сегашните нива или да изчакат по-добри възможности.

Техните решения определят потоците от поръчки. Действията на пазарните участници могат да бъдат породени от спекулативен или търговски интерес.

Търговията на финансови пазари предлага голямо разнообразие от възможности за всеки тип трейдър и инвеститор. С развитието на глобалната онлайн мрежа се улесни и достъпа до финансовите пазари. Това позволи на по-дребните инвеститори да участват в онлайн търговията на финансови пазари чрез различни платформи за търговия.

Започнете Вашата търговия на финансовите пазари с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Вземете Вашата MetaTrader 5 напълно безплатно като просто кликнете на банера по-долу!

Търговия на финансови пазари с MetaTrader 5 от Admiral Markets

Финансови пазари и посредници

Достъпът до финансовите пазари на индивидуалните трейдъри и някои компании се осигурява от финансови посредници, известни още като брокери. Понастоящем, само на Форекс пазара, дневно се търгуват трилиони щатски долари, а клиентите на дребно допринасят с над 5% от общия обем или повече от 330 милиарда щатски долара на ден!

Именно този огромен обем създава привлекателна среда за много брокери измамници. Темата, която е изключително актуална в момента в България – как да разпознавате валутни брокери измамници.

Трябва да запомните, че гаранциите за големи печалби са един от най-известните инструменти на брокерите измамници. Добре е винаги да си спомняте старата поговорка „без риск няма печалба". Всъщност връзката между риск и доходност, отдавна е известна във финансовите теории.

Традиционно е схващането, че по-големите печалби са свързани с по-големи рискове. Връзката между двете е правопропорционална, а не обратно пропорционална. „Червена лампа", по отношение на намеренията на насрещната страна, трябва да Ви светва, когато чуете голяма потенциална доходност, при това с минимален риск.

Изборът на подходящ брокер е първата и до голяма степен критична крачка, за успех на финансовите пазари. Изборът на международен брокер, попадащ под сериозна регулация, но с клон в България, може да е изключително подходящ вариант за всички български трейдъри.

Регулацията на Форекс брокера е ключовия момент за разкриване на измамни схеми и брокери измамници. Задължително, тази регулация, трябва да е оповестена на сайта на Форекс брокера, който се свързва с Вас.

Ако имате съмнения, относно достоверността на тази информация, то задължително проверете страницата на официалния регулатор и списъка с попадащите под неговата регулация компании.

Платформа за търговия на глобални финансови пазари

От гледна точка на безплатните платформа за търговия с акции и валути, MetaTrader 5 е най-новата версия на MetaTrader. Тази нова платформа за търговия завършва започнатото от предшественика си MetaTrader 4 и решава някои проблеми, изведени от инвеститорите.

Всъщност основният дефект на платформата MT4, ако можем да наречем това дефект, е, че тя не бе достатъчно добре настроена за инвеститорите, които правят първите си стъпки на фондовите пазари. По-скоро повечето платформи за търговия с акции, валути и други финансови деривати бяха ориентирани към професионалните инвеститори.

За да отговори на нарастващото търсене на непрофесионални инвеститори, MetaQuotes реши да пусне нова версия с подобен дизайн, но по-актуална и преди всичко много по-лесна за употреба. MetaTrader 5 предлага много инструменти за технически анализ и запазва способността на инвеститорите да разработват свои собствени инструменти за анализ.

Следователно е трудно да определим, коя е най-добрата платформа за търговия - MetaTrader 4 или MetaTrader 5, тъй като двата софтуера имат различни предимства. В същото време, MT5 бързо се утвърди на финансовите пазари и особено при начинаещите трейдъри.

Новата платформа за търговия на глобални финансови пазари позволява хеджирането на позиции. За разлика от стандартната система при повечето платформи за онлайн търговия, на нетиране на позициите, хеджирането позволява на трейдърите да държат насрещни позиции по един и същ инструмент.

Въпреки това, брокерите, които предлагат платформа за търговия MetaTrader 5 не са много. Admiral Markets е един от малкото финансови посредници, които предлагат възможност за търговия с MT4 и MT5 едновременно.

На следващото изображение можете да намерите екранна снимка на платформата за търговия на международни финансови пазари - MetaTrader 5.

Платформа за търговия на международни финансови пазари MetaTrader 5

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5

Приставка за търговия на финансови пазари

Софтуерът помага за напредъка на всеки елемент от живота и финансовите пазари въобще не са изключение. Днес възможностите пред трейдърите са много по-разнообразни, благодарение на използването на платформи за търговия. По-долу ще Ви представим едно изключително приложение за най-популярните платформи за търговия в света MT4 и MT5 – MetaTrader Supreme Edition.

MetaTrader Supreme Edition (MTSE) е специално приложение, разработено от Admiral Markets за платформите за онлайн търговия Metatrader. Благодарение на приложението MTSE ще имате достъп до 60+ допълнителни възможности за анализи, които не се предлагат от стандартните платформи MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Добрата новина е, че плъгинът MetaTrader Supreme Edition е безплатен за инсталиране, както за MT4, така и за MT5. Това означава, че можете спокойно да тествате, която искате от двете платформи, без притеснения.

Софтуерът MTSE предлага широк набор от възможности и предимства, пред чистите версии на MetaTrader. Ето кратък списък с допълнителните възможности:

 1. Global Opinion показва настроенията сред трейдърите на финансовите пазари в световен мащаб.
 2. Mini Terminal е удобно средство за контрол и управление на цялата Ви сметка от едно място.
 3. Trade Terminal е ефективен начин да управлявате всичките си сметки и поръчки от едно място.
 4. Tick Chart Trader Ви дава възможност да следите движението на цената, директно от тиковата графика, да пренасяте графики и да използвате различни графични типове.
 5. Останете свързани с всички важни и водещи новини, директно в търговската си платформа.
 6. Indicator Package съдържа ценна колекция от индикатори, които да Ви подпомогнат в търговията.
 7. Trading Simulator Ви дава възможност да тествате вашите стратегии.
 8. Mini Chart Ви позволява да визуализирате няколко времеви рамки и типове графики на едно място.
 9. Correlation Matrix Ви позволява да определите корелацията между различните валутни двойки, което ще Ви помогне при взимането на решения и управление на риска.

След като разбрахте какво са финансови пазари, кои са различните видове финансовите пазари и как да изберете финансов посредник, е време да научите как да започнете реална търговия на световните финансови пазари.

Как да търгувате на финансовите пазари?

Можете да започнете търговия на световните финансови пазари само в 3 стъпки, описани по-долу:

 1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари
 2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари
 3. Изберете финансов инструмент и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия на световните финансови пазари с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Как да купите финансови инструменти?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете финансов инструмент, с който искате да търгувате
 4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позциия) във финансов инструменти вие очаквате неговото поскъпване, за да може да извлечете печалба от вашата сделка.

Как да продадете финансовите инструменти?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете финансов инструменти, с който искате да търгувате
 4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) на финансов инструмент Вие очаквате неговото поевтиняване, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Admiral Markets Group непрекъснато разширява своя обхват и днес предлага своите услуги в световен мащаб чрез регулираните си търговски дружества, като по този начин се превръща в една наистина глобална организация. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Търгувайте на световните финансови пазари с регулиран и награждаван брокер като Admiral Markets. Започнете сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте международни финансови пазари с Admiral Markets

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Avatar-Admirals
Admirals
Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.