Финансови пазари: Какво представляват и как да ги търгуваме?

Август 11, 2021 14:30 Europe/Sofia
Време за четене: 21 минути

Финансовите пазари винаги са привличали сериозно внимание към себе си, заради ключовата си роля в икономиката на една държава и огромните капитали, които преминават през тях. Съобщения касаещи световните финансови пазари могат да се срещнат в почти всяка емисия новини, ежедневник или новинарски уебсайт. И Вие искате да научите повече за тях? Тогава сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво сe финансов пазар?

Първият въпрос, който изниква в главата на много бъдещи трейдъри ин инвеститори е "какво е финансов пазар"? Ето и една дефиниция:

Финансов пазар е пазар, на който се търгуват ценни книжа на национално и глобално ниво. Световните финансови пазари играят ключова роля за безпроблемната работа на икономиките, чрез разпределяне на ресурси и създаване на ликвидност за бизнеса.

Днешните финансови пазари имат важно предназначение в икономиката и предлагат шест основни функции:

 1. Определяне на цените
 2. Ликвидност на активите
 3. Ефективност на покупките и продажбите
 4. Традиционни заеми и кредитиране
 5. Информация за потока на средства
 6. Управление на риска

Финансовите пазари в основата си не се отличават много от другите пазари, където се купуват и продават стоки и продукти. Но вместо обмен на зеленчуци, дрехи или компютри за валута, финансовите пазари са насочени към закупуване, продажба и притежаване на финансови продукти и активи.

Модерните финансови пазари се разшириха експоненциално през последните няколко десетилетия и сега предлагат много видове финансови инструменти.

Тествайте търговията на финансовите пазари с над 8000 финансови инструмента без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals (преди това Admiral Markets). Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Видове финансови пазари

Финансовите пазари се разделят на различни видове според фазата на цикъла на ценните книжа, тяхната централизация, според срока на операциите и различните финансови инструменти, които се търгуват на тях. По-долу ще дадем повече информация кои са основни видове пазари.

Според цикъла на ценните книжа пазарите биват:

 1. Първични финансови пазари - емитираните ценни книжа се срещат за първи път с инвеститорите. Тук се осъществява пласирането на ценните книжа
 2. Вторични финансови пазари - ценните книжа могат да се търгуват и да сменят многократно собствениците си.

Според тяхната централизация има два вида финансови пазари:

 1. Борсови пазари - организирани пазарни центрове за вторична търговия - фондови борси. На тях може да търгуват само членове на борсата и търговията се извършва по строго определени правила.
 2. Извънборсови пазари - търговията се извършва чрез електронна връзка между различните пазарни участници и доставчици на ликвидност.

Финансовите пазари предлагат изобилие от възможности за търговия и инвестиции в различни видове финансови инструменти. От гледна точка спецификите на отделните финансови инструменти и търговията с тях, финансовите пазари се разделят на:

Някои от тези финансови пазари по своя характер са по-дългосрочно фокусирани. Други са ориентирани в краткосрочен план или комбинация от двете. Ипотечният пазар например е място, където се извършват много дългосрочни заеми, докато паричните пазари са съсредоточени върху по-кратките срокове.

Форекс, акциите и ДЗР могат да бъдат търгувани както в дългосрочен, така и в краткосрочен план. Професионалните трейдъри могат да решат дали да се занимават с инвестиции или търговия, в зависимост от собствения си подход и трейдинг стил.

Разберете основите на търговията с финансови инструменти с онлайн обучителен курс от Admirals. Вземете Вашия безплатен обучителен курс като кликнете на банера по-долу:

Кои са основните участници на финансовите пазари?

Финансовите пазари позволяват на физически и юридически лица да търгуват и инвестират, надявайки се да печелят пари от ръста в цената на инструментите, които купуват или да изградят поток от пасивна доходност към своя портфейл. Основните участници на финансови пазари са

 • Централни банки
 • Търговски банки
 • Инвестиционни и хедж фондове, застрахователни, държавни фондове и пенсионни фондове
 • Международни компании
 • Финансови посредници
 • Индивидуални трейдъри и инвеститори

Финансовите институции помагат за улесняване на потока и движението на средства в рамките на днешните международни финансови пазари и цялостната финансова система. Може би най-големите участници на финансовите пазари са централните банки, тъй като те на практика може да разполагат с ограничен ресурс.

Въпреки че на теория централните банки са ограничени откъм печатането на пари, те намират варианти да заобикалят това. Един от примерите в последните години са програмите за изкупуване на активи т.нар. количествени улеснения, чрез които банките изкупуват основно държавни облигации, но и други финансови активи.

След централните банки най-големите участници в търговията на финансовите пазари са търговските банки, фондовете и другите финансови институции. Именно те формират основната структура на днешните световни финансови пазари. Почти всички поръчки минават през тях.

Най-малките участници в търговията финансовите пазари са индивидуалните трейдъри. Повечето от тях търгуват с няколко хиляди или дори няколко стотин долара в търговските си сметки, но те не зависят от заплати, бонуси, комисионни и тн. Всичко, което успеят да отмъкнат от пазарите остава за тях като печалба.

Защо да търгувате на финансовите пазари?

Различните пазарни участници, които изброихме имат и различни причини да бъдат на финансовите пазари. Основните две са:

 1. Хеждиране - намаляване на риска от спад в цената на дадени активи. Тук може да видите различни компании, които имат експозиция в дадена суровина или валута, например и се опитват да се предпазят от спад в цената и.
 2. Спекулиране - покупка / продажба на даден финансов актив просто с цел извличане на печалба от промяната в цената му. Тук спадат по-голямата част от пазарните участници, които се опитват да се възползват от временни промени в цената.

Разбира се може да формулираме причините, които могат да Ви накарат да излезете на финансовите пазари и в малко повече детайли:

 • Нулевите лихви по банкови депозити.
 • Защита на съществуващ капитал от инфлация.
 • Възможности за капиталови печалби.
 • Изграждане поток от пасивна доходност, чрез получаване на дивиденти.
 • Диверсификация на портфейл от активи
 • Висока ликвидност
 • Ниски инвестиционни разходи
 • Ниска първоначална инвестиция

Търгувайте на финансовите пазари с минимален начален капитал от само $100 и над 8000 финансови инструмента на разположение. Започнете още днес като кликнете на банера отдолу:

Рискове при търговия на финансовите пазари

Както всяка една инвестиция и тази на финансовите пазари крие своите рискове, които включват:

 • Противоположно на Вашата сделка движение на цената, което да доведе до загуби.
 • Висока волатилност на някои активи, която може да не е подходяща за някои трейдъри и инвеститори.
 • Валутен риск, който се появява при инвестиции в чуждестранни активи и включва промяна в курса на местната валута и тази, в която се деноминирани активи.
 • Риск с изпълнение на поръчка, който се появява, когато Вашия брокер има затруднения да изпълни поръчката Ви на поисканата от Вас цена.
 • Икономически и политически промени и конфликти, които могат да се отразят на цените на финансовите активи, които притежавате.

Разбира се всички тези рискове могат да бъдат активно управлявани и ефектите от тях да бъдат минимизирани чрез точната система за управление на риска.

Как да търгувате на финансовите пазари?

Добре е да запомните, че, за да започнете Вашата кариера на финансовите пазари Ви трябват точния подходящите инструменти затова. Ето защо първите два ключови избора, които трябва да направите са:

 1. Избор на инвестиционен посредник
 2. Избор на платформа за търговия

Но нека да кажем по няколко думи за избора на посредника и платформата за търговия.

Инвестиционен посредник

Достъпът до финансовите пазари на индивидуалните трейдъри и някои компании се осигурява от финансови посредници, известни още като брокери. Понастоящем, само на Форекс пазара, дневно се търгуват трилиони щатски долари, а клиентите на дребно допринасят с над 5% от общия обем или повече от 330 милиарда щатски долара на ден!

Именно този огромен обем създава привлекателна среда за много брокери измамници. Затова е добре да обърнете внимание на следните критерии, когато избирате Вашия инвестиционен посредник.

 • Лицензи - задължително е да работите само с лицензирани инвестиционни посредници, регулирани от възможно най-строгите регулаторни органи.
 • Голямо разнообрази на финансови инструменти - колко повече финансови инструменти предлага един брокер, толкова повече възможности за печалби Ви предоставя.
 • Ниски разходи - изберете посредник, който предлага ниски разходи за търговия (спредове и комисионни)
 • Качествено изпълнение на поръчки - вашите поръчки трябва да бъдат изпълнявани възможно най-бързо и на възможно най-близката цена до тази, която сте поискали.
 • Обслужване на клиенти - качественото обслужване на клиенти на майчин език може да Ви помогне да получите отговори на всички Ваши въпроси и решите множество спорни ситуации.

Започнете търговия на финансовите пазари с регулиран и награждаван брокер като Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на следващия банер

Платформа за търговия на финансовите пазари

От гледна точка на безплатните платформа за търговия с акции и валути, MetaTrader 5 е най-новата версия на MetaTrader. Тази нова платформа за търговия завършва започнатото от предшественика си MetaTrader 4 и решава някои проблеми, изведени от инвеститорите.

Всъщност основният дефект на платформата MT4, ако можем да наречем това дефект, е, че тя не бе достатъчно добре настроена за инвеститорите, които правят първите си стъпки на фондовите пазари. По-скоро повечето платформи за търговия с акции, валути и други финансови деривати бяха ориентирани към професионалните инвеститори.

За да отговори на нарастващото търсене на непрофесионални инвеститори, MetaQuotes реши да пусне нова версия с подобен дизайн, но по-актуална и преди всичко много по-лесна за употреба. MetaTrader 5 предлага много инструменти за технически анализ и запазва способността на инвеститорите да разработват свои собствени инструменти за анализ.

Следователно е трудно да определим, коя е най-добрата платформа за търговия - MetaTrader 4 или MetaTrader 5, тъй като двата софтуера имат различни предимства. В същото време, MT5 бързо се утвърди на финансовите пазари и особено при начинаещите трейдъри.

Новата платформа за търговия на глобални финансови пазари позволява хеджирането на позиции. За разлика от стандартната система при повечето платформи за онлайн търговия, на нетиране на позициите, хеджирането позволява на трейдърите да държат насрещни позиции по един и същ инструмент.

Въпреки това, брокерите, които предлагат платформа за търговия MetaTrader 5 не са много. Admiral Markets е един от малкото финансови посредници, които предлагат възможност за търговия с MT4 и MT5 едновременно.

На следващото изображение можете да намерите екранна снимка на платформата за търговия на международни финансови пазари - MetaTrader 5.

Източник: Admirals MetaTrader 5

 

Започнете Вашата търговия на финансовите пазари с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Вземете Вашата MetaTrader 5 напълно безплатно като просто кликнете на банера по-долу!

Анализ на финансовите пазари

Милиони трейдъри и инвеститори вземат участие в международната търговия на финансовите пазари. Все пак всяка сделка трябва да е предхождана от подходящ анализ.

След като направите анализ на финансови пазари, Вие придобивате актив на изгодна цена и след това очаквате да се отървете от него, разбира се на по-висока, цена. Или просто следвате правилото - "Купувай ниско, продавай високо!".

Това правило може да се разшири и с другата възможност да печелите на финансовите и валутните пазари - "Продавай скъпо и купувай евтино". На финансовите пазари предлагат възможност за та.нар къси продажби. Тоест да печелите и при понижение в цената на активите, които търгувате.

Все пак остава въпроса как да направите анализ на финансовите пазари. Ето и три подхода, които можете да изберете:

В крайна сметка с тези три подхода можете да определите дали да купите или продадете даден финансов инструмент на сегашните нива и дали да го направите на сегашните нива или да изчакате по-добри възможности.

Търговията на финансови пазари предлага голямо разнообразие от възможности за всеки тип трейдър и инвеститор. С развитието на глобалната онлайн мрежа се улесни и достъпа до финансовите пазари. Това позволи на по-дребните инвеститори да участват в онлайн търговията на финансови пазари чрез различни платформи за търговия.

Получете над 60 допълнителни функции към стандартния пакет на платформата MetaTrader 5 чрез изключителната приставка MetaTrader 5 Supreme Edition. Вземете Вашата MetaTrader 5 Supreme Edition още сега като кликнете на банера отдолу:

Как да започнете търговия на финансовите пазари?

След като вече знаете какво е финансов пазар, кои са различните видове финансови пазари, защо да търгувате и какви рискове крие търговия на финансовите пазари, както и как да търгувате, може би е дошло време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия на финансовите пазари.

Това може да направите само в 3 стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари
 2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари
 3. Изберете финансов инструмент и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия на световните финансови пазари с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

За да дадем пример как да купите и продадете ще използваме борсовия индекс S&P 500

Как да купите S&P 500?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете финансов инструмент, с който искате да търгувате
 4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в S&P 500 вие очаквате неговото поскъпване, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете S&P 500?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете финансов инструменти, с който искате да търгувате
 4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в S&P 500 Вие очаквате неговото поевтиняване, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Avatar-Admirals
Admirals Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.