Финансови пазари: Какво представляват и как да търгувате на тях?

Борис Петров
21 Мин четене

Финансовите пазари винаги са привличали сериозно внимание към себе си, заради ключовата си роля в икономиката на една държава и огромните капитали, които преминават през тях. Съобщения касаещи световните финансови пазари могат да се срещнат в почти всяка емисия новини, ежедневник или новинарски уебсайт. И Вие искате да научите повече за тях? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво сe финансов пазар?

Първият въпрос, който изниква в главата на много бъдещи трейдъри и инвеститори е "какво е финансов пазар"? Ето и една дефиниция:

Финансов пазар е пазар, на който се търгуват ценни книжа и финансови инструменти на национално и глобално ниво. Световните финансови пазари играят ключова роля за безпроблемната работа на икономиките, чрез разпределяне на ресурси и създаване на ликвидност за бизнеса.

Днешните финансови пазари имат важно предназначение в икономиката и предлагат шест основни функции:

 1. Определяне на цените
 2. Ликвидност на активите
 3. Ефективност на покупките и продажбите
 4. Традиционни заеми и кредитиране
 5. Информация за потока на средства
 6. Управление на риска

Финансовите пазари в основата си не се отличават много от другите пазари, където се купуват и продават стоки и услуги. Но вместо обмен на зеленчуци, дрехи или компютри за валута, финансовите пазари са насочени към закупуване, продажба и притежаване на финансови активи.

Модерните финансови пазари се разшириха експоненциално през последните няколко десетилетия и сега предлагат много видове финансови инструменти и са по-достъпни за повече хора по света.

Тествайте търговията на финансовите пазари с над 8000 финансови инструмента без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals (преди това Admirals). Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Видове финансови пазари

Финансовите пазари се разделят на различни видове според фазата на цикъла на ценните книжа, тяхната централизация, според срока на операциите и различните финансови инструменти, които се търгуват на тях.

По-долу ще откриете повече информация кои са основни видове пазари.

Според цикъла на ценните книжа пазарите биват:

 1. Първични финансови пазари - емитираните ценни книжа се срещат за първи път с инвеститорите. Тук се осъществява пласирането на ценните книжа
 2. Вторични финансови пазари - ценните книжа могат да се търгуват и да сменят многократно собствениците си.

Според тяхната централизация има два вида финансови пазари:

 1. Борсови пазари - организирани пазарни центрове за вторична търговия - фондови борси. На тях може да търгуват само членове на борсата и търговията се извършва по строго определени правила.
 2. Извънборсови пазари - търговията се извършва чрез електронна връзка между различните пазарни участници и доставчици на ликвидност.

Финансовите пазари предлагат изобилие от възможности за търговия и инвестиции в различни видове финансови инструменти. От гледна точка спецификите на отделните финансови инструменти и търговията с тях, финансовите пазари се разделят на:

Някои от тези финансови пазари по своя характер са по-дългосрочно фокусирани. Други са ориентирани в краткосрочен план или комбинация от двете. Ипотечният пазар например е място, където се извършват много дългосрочни заеми, докато паричните пазари са съсредоточени върху по-кратките срокове.

Форекс, акциите и ДЗР могат да бъдат търгувани както в дългосрочен, така и в краткосрочен план. Всеки трейдър и инвеститор има възможност да избере най-подходящия подход сам за себе си.

Открийте повече за различните стратегии за търговия и инвестиции на финансовите пазари, както и още много други интересни теми в нашите безплатни уебинари на живо. Регистрирайте се още сега и запазете Вашето още сега като кликнете на банера отдолу:

От Аматьор до Трейдър

Научете се да търгувате за 20 дни

 

Кои са основните участници на финансовите пазари?

Финансовите пазари позволяват на физически и юридически лица да търгуват и инвестират, надявайки се да печелят пари от ръста в цената на инструментите, които купуват или да изградят поток от пасивна доходност към своя портфейл.

Основните участници на финансови пазари са

 • Централни банки. Най-големите участници на финансовите пазари, разполагащи с неограничен ресурс. Въпреки че са ограничени откъм печатането на пари, те намират възможности да заобикалят тези ограничения и един от примерите затова са т.нар. количествени улеснения, чрез които банките изкупуват различни видове активи.
 • Търговски банки. Най-големите реални и активни участници в търговията на финансовите пазари.
 • Инвестиционни и хедж фондове, застрахователни, държавни и пенсионни фондове, посредници. Заедно с търговските банки формират структурата на финансовите пазари. Почти всички поръчки за покупка и продажба минават банки или различни фондове.
 • Международни компании. Обменят валута или други активи, тъй като трябва да поддържат своя бизнес или инвестират свободни средства.
 • Индивидуални трейдъри и инвеститори. Най-малките участници в търговията финансовите пазари. Повечето от тях търгуват с няколко хиляди или дори няколко стотин долара в търговските си сметки, но те не зависят от заплати, бонуси, комисионни и тн. Всичко, което успеят да отмъкнат от пазарите остава за тях като печалба.

Защо да търгувате на финансовите пазари?

Различните пазарни участници, които изброихме имат и различни причини да бъдат на финансовите пазари. Основните две са:

 1. Хеждиране - намаляване на риска от спад в цената на дадени активи. Тук може да видите различни компании, които имат експозиция в дадена суровина или валута, например и се опитват да се предпазят от спад в цената и.
 2. Спекулиране - покупка / продажба на даден финансов актив просто с цел извличане на печалба от промяната в цената му. Тук спадат по-голямата част от пазарните участници, които се опитват да се възползват от временни промени в цената.

Разбира се може да формулираме причините, които могат да Ви накарат да излезете на финансовите пазари и в малко повече детайли:

 • Нулевите лихви по банкови депозити.
 • Защита на съществуващ капитал от инфлация.
 • Възможности за капиталови печалби.
 • Изграждане поток от пасивна доходност, чрез получаване на дивиденти.
 • Диверсификация на портфейл от активи
 • Висока ликвидност
 • Ниски инвестиционни разходи
 • Ниска първоначална инвестиция

Рискове при търговия на финансовите пазари

Както всяка една инвестиция и тази на финансовите пазари крие своите рискове, които включват:

 • Противоположно на Вашата сделка движение на цената, което да доведе до загуби.
 • Висока волатилност на някои активи, която може да не е подходяща за някои трейдъри и инвеститори.
 • Валутен риск, който се появява при инвестиции в чуждестранни активи и включва промяна в курса на местната валута и тази, в която се деноминирани активи.
 • Риск с изпълнение на поръчка, който се появява, когато Вашия брокер има затруднения да изпълни поръчката Ви на поисканата от Вас цена.
 • Икономически и политически промени и конфликти, които могат да се отразят на цените на финансовите активи, които притежавате.

Разбира се всички тези рискове могат да бъдат активно управлявани и ефектите от тях да бъдат минимизирани чрез точната система за управление на риска.

Как да търгувате на финансовите пазари?

Добре е да запомните, че, за да започнете Вашата кариера на финансовите пазари Ви трябват точния подходящите инструменти затова. Ето защо първите два ключови избора, които трябва да направите са:

 1. Избор на инвестиционен посредник. Насочете към регулиран и надежден посредник, който Ви предлага ниски разходи, голям разнообразие от финансови инструменти, както и качествено изпълнение на поръчки и обслужване на клиенти.
 2. Избор на платформа за търговия. Открийте платформа, с която можете да работите лесно, предлага се различни брокери, можете да търгувате множество финансови инструменти, има постоянна поддържка и богат набор от инструменти за анализ. Повечето модерни платформи е добре да предлагат възможност и за употреба на външен софтуер.

Започнете Вашата кариера на финансовите пазари с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като просто кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Анализ на финансовите пазари

На финансовите пазари важни едно важно правило, за да бъдете успешни - "Купувай ниско, продавай високо!". Това правило може да се разшири до - "Продавай скъпо и купувай евтино", когато става въпрос за т.нар. къси продажби, при които печелите при спад в цената на тъгувания от Вас актив.

Все пак всяка сделка трябва да е предхождана от подходящ анализ, който е от изключителна важност за нейния успех. Ето и три подхода за анализ на финансовите пазари, които можете да изберете:

Трите вида анализ могат да се комбинират при изграждането на стратегия за търговия на финансовите пазари. В крайна сметка с тази стратегия ще можете да определите дали да купите или продадете даден финансов инструмент на сегашните нива и дали да изчакате по-добри възможности.

Получете над 60 допълнителни функции за анализ към стандартния пакет на платформата MetaTrader 5 чрез изключителната приставка MetaTrader 5 Supreme Edition. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 Supreme Edition още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Как да започнете търговия на финансовите пазари?

След като вече знаете какво е финансов пазар, кои са различните видове финансови пазари, защо да търгувате и какви рискове крие търговия на финансовите пазари, както и как да търгувате, може би е дошло време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия на финансовите пазари.

Това може да направите само в 3 стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари
 2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари
 3. Изберете финансов инструмент и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия на световните финансови пазари с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

За да дадем пример как да купите и продадете ще използваме борсовия индекс S&P 500

Как да купите S&P 500?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете финансов инструмент, с който искате да търгувате
 4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в S&P 500 вие очаквате неговото поскъпване, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете S&P 500?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете финансов инструменти, с който искате да търгувате
 4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в S&P 500 Вие очаквате неговото поевтиняване, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Вашето ръководство за управление лични финанси с Admirals
Управлението на личните финанси е тема табу за мнозина. Най-просто казано, финансите плашат повечето хора, но това не трябва да е така. Най-общо казано хората се страхуват от това, което не разбират и изглежда финансите са една от темите, които плашат хората. Искате да да промените това и да сте в ч...
Пълно ръководство за търговия с валутни двойки
Вероятно голяма част от хората, които са обменяли валута, за да отидат на почивка, бизнес пътуване или просто, за да уредят някое свое плащане, са забелязали, че валутите се търгуват под формата на валутни двойки. Именно тези валутни двойки са в основата на всяка търговия с валута. В тази статия ще...
EUR/USD: Защо да търгувате с най-популярната валутна двойка?
Американският долар (USD) и еврото (EUR) са двете разпознаваеми валути в света, а и са двете с най-голям обем на валутния пазар, според последния доклад на Банката за международни разплащания. Следователно, валутната двойка EURUSD (евро долар) е най-популярната сред трейдърите. Искате да научите пов...
Виж Всички