Какво е ликвидност и как да я използвате в търговията си?

Борис Петров

Едва ли са много хората, които са обърнали внимание на някои финансови и икономически новини и не са срещали термина ликвидност. В същото време едва ли са много тези, които знаят точното му значение и как може се възползват като търгуват на финансовите пазари. Искате да увеличите Вашите познания относно ликвидността? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е ликвидност?

Като за начало трябва да дадем една дефиниция за ликвидност във финансите. В повечето други сфери значението на думата е сходно.

Ликвидност (финансова ликвидност) е термин, който се отнася за това колко лесно даден актив може да превърнат в пари в брой, без да бъде засегната неговата пазарна цена.

Колкото повече участници има на един пазар и колкото повече капитал влагат те, толкова по-лесно ще може да продадете Вашия актив на този пазар. Следователно активът, който притежавате е по-ликвиден.

Например:

 • Активи като акции и облигации имат висока ликвидност, тъй като могат да бъдат превърнати в пари за изключително кратко време. В някои случи с един клик на мишката.
 • Активи като недвижими имоти, машини, съоръжения имат ниска ликвидност, тъй като при тях превръщането в пари в брой може далеч да не е толкова лесно.

Когато става въпрос за бизнес, той се смята за ликвиден, ако има способността да изпълнява най-непосредствените си финансови задължения. Разбира се, когато става въпрос за пазарна ликвидност, то тя ще зависи го голяма степен от броя на купувачите и продавачите, които са част от пазара.

Като се има предвид това, можем да потвърдим, че паричните средства са най-ликвидният актив, защото можем да ги заменим по всяко време за всеки продукт или услуга. Основните финансови пазари също могат да се похвалят с висока ликвидност.

Тествайте търговия на някои от най-ликвидните финансови пазари в света без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals (преди това Admirals). Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Какво е коефициент на ликвидност на компания?

Различните коефициенти на ликвидност на инвестиция са важен клас финансови показатели, използвани за определяне способността на длъжника да изплаща своите текущи задължения, без да набира външен капитал. Тези показатели най-често се използват при анализ на акции за измерване на обща ликвидност на компания.

Коефициентите на ликвидност измерват способността на компанията да плаща дългови задължения и нейния безопасен маржин чрез изчисляване на показатели за ликвидност като:

 • Текущ коефициент на ликвидност = текущи активи / текущи задължения
 • Бърз коефициент на ликвидност = (текущи активи - запаси - предплатени разходи) / текущи задължения
 • Коефициент на оперативния паричен поток = оперативен паричен поток / текущи задължения

Споменатите коефициенти на ликвидност са най-полезни, когато се използват за сравняване. Тези сравнения може да са вътрешни и външни като при вътрешни сравнението е с предходни периоди, докато външното включва сравняване на тези показатели за ликвидност на различни компании или индустрии.

Защо Ви е нужна пазарна ликвидност?

Когато решите да се включите на финансовите пазари е много важно да имате предвид ликвидността на пазара, на който искате да търгувате и инвестирате. Ето само няколко причини затова:

 1. Ликвидността намалява риска да не можете да продадете своите активи, когато искате.
 2. Висока ликвидност ограничава възможностите за резки скокове на волатилността, с което също намалява рисковете.
 3. Високата ликвидност намалява разходите за търговия, които се плащат на брокерите като спред, комисионни и тн. Колкото повече участници има на един пазар, толкова по-малки ще са разходите за търговия.
 4. Висока ликвидност означава много участници, а колкото по-голям е интересна към един пазар толкова повече информация можете да откриете за него

Нека да дадем един пример за връзката между ликвидността и разходите, като използваме Форекс пазара за пример:

 • Ако търгувате най-търгуваната валутна двойка в света - EUR/USD, то в Admirals спреда Ви може да започва от 0.
 • Ако търгувате валутна двойка с по-ниска ликвидност като GBP/NZD, то спредът Ви може да надхвърля 6 пипса.

Тук е добре да отбележим, че текущата ликвидност на пазара може да зависи и от часовете за търговия. Причината е различния брой участници на пазара в различните периоди на денонощието.

Започнете търговия с над 8000 ликвидни финансови инструмента с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставен от Admirals. Вземете Вашата MetaTrader 5 като кликнете на банера по-долу:

Най-добрата платформа за множество активи

 

Какво е доставчик на ликвидност?

Вече знаете, че ликвидността е от ключово значение за финансовите пазари, но нека да видим как точно тя може да достигне до индивидуалните трейдъри и инвеститори. В някои случаи Вашият брокер има собствен доставчик на ликвидност (може и да са повече от един).

Доставчик на ликвидност е финансова институция, която действа като посредник в търговията с финансови инструменти. Тази институция купува големи обеми от дадени финансови инструменти и след това ги разпределя на партиди на брокери, които вече ги предоставят директно на трейдърите и инвеститорите.

В работата на един доставчик на ликвидност на активи се включва:

 • Едновременно купуване и продаване на финансови инструменти с цел да се гарантира, че те винаги са достъпни при поискване.

Много често тези институции, които отговарят за разпределянето на ликвидност може да са големи търговски банки, големи инвестиционни посредници или други финансови институции, които често биват наричани маркет мейкъри.

Пазари са с висока и ниска ликвидност?

Както споменахме по-горе паричните средства в брой са най-ликвидния актив, защото на практика могат да бъдат заменени за веки друг актив. Следователно когато става въпрос за пазари с висока ликвидност, трябва да се имат предвид колко бързо може да се превърнат дадени активи в пари.

Нека сега да видим някои от пазарите с най-висока ликвидност.

 1. Валутен пазар (Форекс). Това е най-големия финансов пазар в света, на който на ден се търгуват около 6,6 трилиона долара. Освен Форекс пазарът е отворен 24/5.
 2. Фондов пазар. На фондовия пазар се търгуват основно акции и облигации. Глобалният пазар само на акции в края на 2020 се е оценявал на 95 милиарда долара, според CNBC.
 3. Пазар на суровини. Пазарите на суровини са по-ниско ликвидно от изброените по-горе, но различните деривати (фючърси, договори за разлика и тн) често гарантират достатъчно добра ликвидност.

Разбира се на споменатите пазари има и инструменти, които не могат да се похвалят с висока ликвидност като например екзотичните валутни двойки (EUR/TRY, GBP/ZAR, AUD/MXN и др), някои акции на компании с малка пазарна капитализация и някои слабо търгувани суровини (въглища, дървен материал и др).

В същото време, най-ниско ликвидните активи са тези, които създават най-големи проблеми при тяхната продажба или замяна за друг актив бързо и това е по-трудно да се случи на стабилна цена.

Ето два примера:

 • Недвижими имоти. Цената на жилищата зависи не само от търсенето и предлагането, но и от настоящия икономически цикъл. От момента, в който е пуснат в продажба до момента, в който някой го купи, могат да минат месеци.
 • Автомобили. Когато купувате автомобил, не може да очаквате да го направите като дългосрочна инвестиция, тъй като цената на повечето автомобили се понижава с възрастта, амортизацията, а и поради излизането по-нови модели.

На пазарни с ниска ликвидност е добре да се търгува и инвестира доста по-внимателно, тъй като ниско ликвидните активи може да увеличат рисковете за инвестицията.

Търгувайте на най-ликвидния финансов пазари в света - Форекс, при спредове започващи от 0 пипса. Започнете още днес като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте Форекс & ДЗР

Получете достъп до над 40 ДЗР на валутни двойки

 

Ликвидност и търговия на финансовите пазари

Когато търгувате на финансови пазари е добре да имате предвид ликвидността, преди да отворите или затворите позиция. Това е така, защото, както вече отбелязахме липсата на ликвидност често се свързва с повишен риск и по-големи разходи за търговия.

Ако има волатилност на пазара, но има по-малко купувачи, отколкото продавачи, може да е по-трудно да затворите позицията си. В тази ситуация може да се стигне до там, че:

 1. Печеливша позиция може да се превърне в губеща
 2. Да се наложи да отворите вашата позиция на няколко части и на различни цени

Най-важното, което трябва да запомните, е, че ликвидността на пазара не е непременно фиксирана, тя е динамична и се променя от висока ликвидност до ниска ликвидност. Тя може да зависи от различни фактори като търговския обем и периода в денонощието, и е от особено ключово значение за по-краткосрочните трейдъри - скалпиращи и търгуващи в рамките на деня.

Вече споменахме, че ако търгувате на пазар извън обичайното му работно време, може да откриете, че има по-малко участници и/или по-малки търговски обеми. Следователно ликвидността ще е много по-ниска.

Например, при валутните двойки с участието GBP може да има по-ниска ликвидност по време на азиатските часове за търговия. Това може да доведе до по-широки спредове, отколкото по време на европейските часове за търговия.

Разбира се не е добре да използвате само и единствено данните за ликвидността, когато търгувате. Можете да включите и множество други методи от техническия и фундаментален анализ.

Как да започнете търговия на пазари с висока ликвидност?

След като вече знаете какво е ликвидност, защо Ви е нужна ликвидност, кои пазари са висока и кои с ниска ликвидност е настъпил момента да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия на високоликвидни пазари.

Можете да започнете търговия на тези пазари само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия.
 2. Изтеглете Вашата платформа за търговия.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка

Вижте следващото кратко видео, за да разберете повече подробности затова как да отворите реална сметка за търговия с Admirals:

Нека да дадем един пример как да започнете търговия на пазари с висока ликвидност с най-търгуваната валутната двойка в света EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може потенциално да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може потенциално да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Демо сметка: Какво представлява и какви са ползите от демо търговия?
Много начинаещи трейдъри и инвеститори се колебаят как да започнат своята кариера на финансовите пазари и се опасяват от загуба средства, поради липса на достатъчно опит. Демо сметката може да предостави на новаците на пазарите добра възможност да влязат в света на финансовите пазари и да натрупат п...
Топ 10 съвета за управление на риска на финансовите пазари
Почти всеки, който се сблъсквал с финансовите пазари отблизо вероятно е срещал предупреждения от сорта "търговията включва риск", "поемате висок риск от загуба на парите си" и тн. Още тук в съзнанието Ви трябва да изникне концепцията за управление на риска, която може да запази даден трейдър на паза...
Финансови деривати: Какво представляват и как да търгувате с тях?
Ако бъдат запитани, повечето хора вероятно ще са чували за акции, облигации и инвестиционни фондове без да са се занимавали с финансова пазари, но понятието финансови деривати, вероятно звучи по-непознато за широката публика. А трябва да отбележим, че днешния пазар на деривати е огромен, някои го оц...
Виж Всички