Инвестиция в сребро през 2021: Пълно ръководство

Август 11, 2020 17:35 Europe/Sofia

Макар често да играе ролята на "втора цигулка" на златото и да е наричано "златото на бедните", ценният метал сребро може да предложи прекрасна възможност за търговия и инвестиции, напълно достъпна и за начинаещите инвеститори.

В тази статия ще разберете:

 • Какво е сребро?
 • Кои са най-големите производители на сребро?
 • Защо да изберете инвестиции в сребро?
 • От какво зависи цената на среброто?
 • Сребро или злато да изберете?
 • Как да направите инвестиция в сребро?
 • Как да търгувате със сребро онлайн?
 • Най-добрите платформи за търговия със сребро
 • Как да започнете търговия и инвестиции в сребро?

Да не губим повече време и да започваме!

Инвестиция в сребро: Всичко, което трябва да знаете

Какво е сребро?

Среброто е химичен елемент, благороден метал с бял цвят и специфичен метален блясък. Неговият химичен знак е Ag. Среброто може да се похвали с най-високата електропроводимост сред металите, освен това се поддава лесно на обработка. Тези му качества го правят широко използвано в различни видове индустрии.

В Перу и Мексико среброто се добива от 1546 година и тези две страни продължават да се два от най-големите производители на сребро и до днес.

Среброто е доста меко и ковко и може да се обработва механически, но все пак е по-твърдо от златото и по-меко от медта. Белият метал е най-добрият проводник на електричество и топлина. Освен това среброто не се окислява и затова се причислява към групата на благородните метали.

Именно това са и основните причини, в днешно време, среброто има толкова много приложения, че вярвате или не, едва ли има и един ден, в който да не използвате продукт, който съдържа сребро. Сребро се използва за производство на

 • Електроника
 • Бижутерия
 • Соларни панели
 • Батерии
 • Автомобилната индустрия
 • Фотографията
 • Медицината

Основни места за добиването на сребро са златни,медни, медно-никелови, оловни и оловно-цинкови руди. Металът се получава чрез електролизно рафиниране. Във всяка руда, съдържаща сребро, елементът винаги е второстепенна съставка на рудата, обикновено среброто може да бъде 0,085%.

Най-новите открити находища на сребро са свързани с наличието на злато. Все пак значителен дял от сребърните ресурси и резерви в бъдеще ще са свързани с наличието на мед, олово и цинк.

Кои са най-големите производители на сребро?

Световното производство на сребро от мини се понижи за четвърта поредна година през 2019, според The Silver Institute. Спадът бе с 1,3% на годишна база до 836,5 милиона тройунции. Това е резултат от намаляването на категорията на няколко големи първични сребърни мини и загубите, свързани с проблемите при някои големи производители на сребро.

Производството на първично сребро намалява с 3,8% през 2019 година до 240 милиона тройунции. В отделните страни най-големият спад на производството беше ръководен от Перу, следва от Мексико и Индонезия, които бяха частично компенсирани от ръста в производството в Аржентина, Австралия и САЩ.

В световен мащаб Мексико остава водещият производител на сребро в света през 2019 година, следван от Перу, Китай, Австралия и Русия. По-долу можете да намерите топ 120 на най-големите производители на сребро, според silverinstitute.org и ясно може да се види, че голяма част от тях се намират в Южна Америка.

Страни, които са най-големи производители на сребро

Източник: silverinstitute.org

На следващата таблица пък ще можете да намерите и кои са 20-те най-големите компании в света, които добиват сребро:

Компании най-големи производители на сребро в света

Източник: silverinstitute.org

ИНВЕСТИРАЙТЕ В СРЕБРО

Защо да изберем сребро?

Естествено и дори разумно е всеки инвеститор да се замисли дали даден актив е добра инвестиция или не. Същото важи и за среброто и тук ще изброим някои от предимствата на една инвестиция в сребро:

 • Защита от инфлация
 • Убежище при политически и икономически сътресения
 • Широка индустриална употреба
 • Диверсификация на портфолио от други активи
 • Ниска цена (по-евтино от злато, платина и паладий например)
 • Висока волатилност
 • Среброто има тенденция да се представя по-силно от златото при бичи фондови пазари
 • Среброто изглежда подценено към момента (много високо съотношение злато/сребро)

Като всеки друг актив дадена инвестиция в сребро не може да гарантира капиталова печалба. Независимо от това, среброто всъщност може да бъде солиден избор за дългосрочни инвестиции и е отличен инструмент за хеджиране във времена на икономическа несигурност.

Сравнително ниската цена и високата волатилност пък са предпоставки за добра възвръщаемост на една инвестиция в сребро. Разбира се винаги има риск и от загуби. А широката употреба на ценния метал в индустрията означава, че търсенето вероятно ще остане солидно.

Нека сега да изброим и някои от негативните страни на дадена инвестиция в сребро:

 • Няма доходност (не изплаща лихва, дивиденти или друга форма на доходност)
 • Високата волатилност можете да доведе и до по-големи рискове

Все пак докато основните централни банки продължават да поддържат лихвените проценти около 0 или дори негативни и продължават програмите за агресивно стимулиране на икономиката, търсенето на активи убежища като злато и сребро може да е остане възход. На практика негативните лихви по облигациите са над 17 трилиона причини затова да изберем инвестиция в ценни метали и по-специално инвестиция в сребро.

Тествайте търговията и инвестициите в сребро без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка сега като кликнете на банера отдолу!

Демо търговия със сребро с Admiral Markets

Сребро или злато?

Много инвеститори търсят активи убежища на финансовите пазари, тъй като се приготвят за икономическа несигурност или просто искат да се възползват от привлекателните движения в цените на ценните метали. Често те са изправени пред дилемата злато или сребро?

И златото и среброто са ценни метали, което означава, че се срещат рядко в земната кора. Но когато става въпрос за инвестиции в сребро и злато има някои важни разлики, които трябва да имате предвид преди вземете решение към кой от двата ценни метала да се насочите.

1. Цената на среброто е по-волатилна.

Общата доставка на ново сребро всяка година е близо 1 милиард унции. Годишната доставка на злато в момента е около 120 милиона унции. По този показател изглежда, че пазарът на сребро е 8 пъти по-голям от този на злаото. Но всъщност е точно обратното. По-ниската цена на сребро компенсира разликата в предлагането и в пари предлагането на злато е 12 пъти повече.

Източник: goldsilver.com

Това обяснява по-високата волатилност при среброто, отколкото при златото.

 • Необходими са само сравнително малко количество пари, за да има по-голямо влияние върху цената му, повече от при златото и повече от при други класове активи.

Всъщност, като инвеститори волатилността може да бъде Ваш приятел и може да доведе до по-добра потенциална възвръщаемост. Въпреки това волатилността крие и своите рискове и е добре да бъдете по-внимателни на по-волатилните пазари.

2. Среброто е по-достъпно.

Това изглежда като очевидно твърдение. По-ниската цена на среброто го прави по-достъпно за повече трейдъри и инвеститори, спрямо златото. На практика среброто може да предостави голяма част от предимствата на златото, но на по-ниска цена. Поради по-ниската цена среброто е по-подходящо и за всекидневни малки покупки.

3. Среброто се използва по-широко в индустрията.

Приблизително 12% от златото се използват за индустриални нужди. Но поради уникалните характеристики, приблизително 56% от среброто се използва в промишлеността. От електроника и медицински приложения, до батерии и соларни панели, среброто е навсякъде, независимо дали го виждате или не.

Обикновено търсенето на сребро за индустриални цели нараства по време на силна икономика и е по-слабо в рецесия или дефлация.

4. Съотношение злато/сребро

Един от най-добрите показатели при избор на инвестиция в злато или сребро е съотношението злато/сребро, което показва съотношението на цените на двата ценни метала. На практика това са тройунциите сребро, които са необходими за покупката на една тройунция злато. Например ако цената на златото е $2000 за тройунция, а на среброто $25, тогава съотношението злато/сребро е 80:1 (2000/25 = 80).

Според фонд мениджъра Шейн Магуайър съотношението злато/сребро е най-старият непрекъснато проследяван обменен курс в историята. Основната причина за съотношението се следва, защото цените на златото и среброто имат много добре установена връзка. От 1968 година насам цените на златото и среброто са се движили в противоположни посоки за седем последователни дни, само един път.

Съотношението злато/сребро претърпява сериозни колебания от началото на 20 век. За векове преди това, то често е било фиксирано от правителствата с цел парична стабилност и през повечето време е варирало между 12:1 и 15:1. Римската империя официално е приела съотношение 12:1, докато през 1792 година правителството на САЩ го фиксира на 15:1.

Когато през 1934 година президентът Рузвелт определи цената на златото на $35 за унция, съотношението започва да се издига на нови, по-високи нива, достигайки 98:1 през 1939 г. След споразумението в Бретън Уудс от 1944, когато валутните курсове се обвързват с цената на златото съотношението започва да намалява достигайки историческото ниво от 15:1 на два пъти, първо през 60-те и после през 70-те години.

През 80-те следва бързо нарастване на съотношението злато/сребро, достигайки максимум от 100:1 през 1991 година, когато спадащата цена на сребро достига нива под $4 за тройунция.

За целия 20 век средното съотношение злато/сребро е 47:1. През 21 век съотношението е варирало главно между нивата 50:1 и 70:1 като най-ниското му ниво е достигнато през 2011 година от 32:1.

В момента, който пишем тази статия цената на златото е $1466 за тройунция, а тази на среброто около $17. Следователно съотношението злато/сребро е приблизително 86:1, което също се смята за доста високо, тъй като през последните 20 години средното съотношение на цените на двата ценни метала е около 60:1.

В таблицата по-долу можете да намерите обобщени 5 основни различия между сребро и злато:

 


Злато


Сребро

Волатилност

По-малко волатилно от среброто.

По-волатилно от златото.

Достъпност

При сегашните цени една унция струва 86 пъти повече от една унция сребро

По-достъпно от златото, при сходни предимства.

Съхранение

Заема по-малко място от среброто, по-евтино е за съхранение и не потъмнява.

Изисква 128 пъти повече място от златото и е по-скъпо за съхранение. Освен това потъмнява с времето.

Индустрия

Само 12% от търсенето, малък ефект върху цената. Обикновено се търси при слабо представяне на икономиката.

Съставлява 56% от общото предлагане. Здравето на икономиката може да влияе на търсенето.

Запаси

Централните банки купуват и държат много злато

Правителствата имат сравнително скромни запаси от сребро.

От какво зависи борсовата цена на среброто?

Разбирането на тенденциите в волатилната цена на среброто изисква внимателно проучване на редица различни фактори. Някои от тези пазарни динамики работят една срещу друга, което прави изследването на цената на среброто малко по-сложно.

Като всяка суровина среброто е подчинено на законите за търсене и предлагане. Ако предлагането е по-голямо от търсенето, цената на среброто пада. И обратното, ако търсенето е по-голямо от предлагането, цената на среброто се повишава.

Повечето от новото сребро на пазара идва от добив, който в някои случаи може да бъде повлиян от логистични проблеми. Ако някъде има проблеми във веригата по доставките, то цените на среброто могат бързо да се повишат.

Трябва да знаете, че не само в сребърните мини се добива сребро. Добивът от мини за злато, олово, цинк или мед също осигурява сребро. Тогава нивото на предлагане на белия метал, зависи и от глобалното търсене на тези различни метали.

Друга част от среброто предлагано на пазара идва от рециклиране или скрап. Този друг вид предлагане става все по-важен, особено като се има предвид спадът на сребърните резерви през годините.

Нека да припомним, че технологичният сектор е основен фактор в търсенето на сребро. Лаптопи, таблети, смартфони, цифрови фотоапарати са само част от уредите, в които можем да намерим сребро. Индустрията свързан с бижута също не е друг важен фактор в търсенето на сребро. Химическа, текстилна и фармацевтична са останалите индустрии, където се използва сребро.

Не трябва да забравяме че среброто се използва и създаването на огромни количества монети по цял свят.

Централните банки, чрез своите монетарни политики и лихви също влияят сериозно на динамичната цена на сребро. При по-ниски лихви среброто и други ценни метали изглеждат по-конкурентоспособни, докато по-високите лихви притискат цените на благородните метали. Ето защо днешната цена на среброто може да бъде сериозно повлияна от промени в политиките на централните банки.

Накратко ще обобщим някои от най-важните фактори, които влияят на цената на среброто.

 1. Търсене и предлагане
 2. Рециклиране
 3. Развитие на индустриите използващи сребро
 4. Макро и микро икономически тенденции
 5. Инфлация
 6. Сила на долара
 7. Лихвени нива
 8. Правителствена политика и политика на централни банки

Започнете Вашата търговия със сребро онлайн с регулиран и награждаван брокер като Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Търговия със сребро онлайн с Admiral Markets

Как да направим инвестиция в сребро?

Среброто е ценния метал, в който се инвестира най-много, след златото. От векове среброто се използва като материал, за изработка за бижута и като дългосрочна възможност за инвестиция.

Пазарът на сребро бе високо волатилен през последните 20 години, като първоначално от силен бичи пазар, който беше през по-голямата част от 2000-те и началото на 2010-те години, отстъпи място на сериозен спад през последните години. Сега обаче някои гледат на среброто като на инвестиция, която може да се възползва от индустриалното търсене, особено ако новото предлагане се ограничава от по-ниските цени.

Въпреки това мнозина не знаят как да инвестират в сребро или защо инвестирането в сребро може да бъде много доходоносно. Разбирайки как можете да направите инвестиция в сребро, можем да бъдем в най-добрата позиция да решим дали това е правилният ход за вас.

Има няколко варианта, чрез които можете да направите Вашата инвестиция в сребро:

 • Физическата покупка на инвестиционно сребро
 • Договори за разлика на сребро
 • Сребърни фючърси
 • Акции на компании за добив на сребро
 • Борсово търгувани фондове (ETF-и), които инвестират в сребро или компании за добив на ценния метал

Тук ще разгледаме какви са различните възможности за търговия и инвестиция в сребро. Всяка от тях има своите преимущества и недостатъци и може да подходяща за различен тип инвеститори и трейдъри.

Инвестиционно сребро

Първият начин, който вероятно е най-близко до ежедневието на повечето хора е физическа покупка на сребро или инвестиционна сребро. Това може да се случи чрез покупката на монети, кюлчета, слитъци и тн.

Когато купувате инвестиционно сребро, под формата на монети например, цената на монетата няма да е равна на отбелязаната стойност на лицевата й страна. Нейната истинска стойност ще зависи от съдържанието на сребро в нея и тази цена се променя в зависимост от настоящите борсови цени на среброто. В много страни пазарната цена на инвестиционно сребро се обявява заедно с останалите валутни курсове.

Всяка покупка на инвестиционно сребро трябва да бъде съпроводена от специален сертификат, в който се посочва мястото на изработка.

Проблемите при физическа покупка на сребро са няколко:

 1. Не можете да изберете точния грамаж, а трябва да заплатим среброто, което се съдържа в монета, кюлче, слитък и тн.
 2. Цената на среброто, която ще платите обикновено ще е между 3% и 5% повече от цената на световните финансови пазари, поради комисионните на посредника, от който закупувате инвестиционно сребро. Като добавите още толкова, когато решите да капитализираме инвестицията си (да направите продажба на среброто), то ще се наложи да се разделите с между 6% и 10% от стойността на инвестицията само поради такси и комисионни.
 3. Разходите могат да продължат да нарастват ако трябва да намерите къде да съхранявате закупеното инвестиционно сребро. Ясно е, че ако става въпрос за солидна инвестиция няма да може да го държите в личния сейф у дома.

Така може да заключим, че покупката на инвестиционно сребро в повечето случаи е свързана с не малки допълнителни разходи. В същото време избирането и прецизирането на размера на инвестицията не винаги е напълно възможно.

Но какви са другите възможности да направим инвестиция в сребро? Ако искате да се възползвате от движенията в борсовите цени на среброто имате няколко възможности, с който можете да направите инвестиция в сребро онлайн. Ето ги и различните опции за покупка на онлайн сребро.

Договори за разлика върху сребро.

Договор за разлика (ДЗР, англ. Contract for Difference) е двустранно споразумение, което се сключва между трейдър или инвеститор, от една страна и финансов посредник от друга, за размяна на разликата в цената на даден актив. Този договор е активен докато не бъде затворен от трейдъра, а плащанията по него са в брой, вместо с реално доставка на търгувания актив.

Този вид на доставка може да е далеч по-практичен, в сравнение с класическата доставка на ценния метал под формата на инвестиционно сребро. В повечето случаи покупката на онлайн сребро е по-евтина от тази на физическо сребро.

Договорите за разлика предоставят на инвеститорите повечето предимства на реалната инвестиция във финансови инструменти, но без реално да ги притежават. Въпреки, че не притежават даден актив, ДЗР позволява на инвеститорите да се възползват от промените в цените. Технически това е така, защото договор за разлика е т.нар. дериватен продукт, което означава, че неговата стойност се формира въз основа на стойността на базовия актив.

 • При инвестиция в сребро чрез договори за разлика можем да се възползваме от пазар, който работи 24 часа, 5 дни в седмицата и по всяко време ще можем да увеличим или намалим нашата инвестиция в сребро, можем да капитализираме потенциалната си печалба и да ограничим евентуалните загуби. ДЗР върху сребро са известни с това, че имат солидна ликвидност и висока волатилност.
 • ДЗР позволява на трейдърите да печелят и при покачваща и при падаща цена на среброто. Ако смятате, че цената ще се повиши, тогава ще отворите позиция за покупка, която често се нарича „дълга позиция". Обратно, ако мислите, че цената на актива ще падне, ще отворите позиция за продажба, която се нарича „къса позиция".
 • ДЗР позволява употребата на ливъридж, който умножава резултата от Вашите усилия, без да увеличавате използваните ресурсите. Това Ви дава предимството да получите по-голяма потенциална възвръщаемост за малка първоначална инвестиция. Все пак, важно е да се отбележи, че трейдърите могат да бъдат изложени на риск от по-големи загуби при използване на ливъридж. Например непрофесионалните клиенти могат да използват ливъридж до 1:10 при търговия със сребро. професионалните клиенти могат да използват финансов лост до 1:500.

Търговията със ДЗР върху сребро има и други предимства.

 • Можете да инвестирате точната сума, която желаете
 • Можете да закриете само част от инвестицията си, за разлика от продажбата на монетите, или кюлчетата
 • Цената при влизане и излизане от позиция, винаги ще е максимално близка до борсовата, като пропускате да плащате сериозни такси и комисиони, за които вече споменахме не веднъж и без риск за неговото съхраняване

Пример:

При търговия или инвестиция с 0,1 лота ДЗР върху сребро, което се равнява на 500 тройунции, при цена от $25 за тройунция,ще имаме нужда от $12 500 (500 х $25). При употреба на ливъридж 1:10 тази сделка ще ни струва само $1250 (12 500/10 = 1250).

ДЗР на сребро, дневна графика

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, Silver ДЗР, Седмична графика с диапазон на данните 24 февруари 2013 - 11 август 2020 година. Изготвена на 11 август 2020 в 14:28 часа. Моля, имайте предвид, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

През 2015 година цената на среброто се понижава с 11,8, но през 2016 нараства с 14,85, а през 2017 добавя нови 6,2%, само, за да загуби 92,5 през 2018, но през 2019 година среброто поскъпва с 15%. Така, за последните 5 години цената на среброто е нараснала с 13,5%.

Разбира се търговията с ДЗР крие своите рискове и има своите недостатъци.

 1. Чрез използването на ливъридж трейдърите могат да увеличат многократно, както печалбите си от търговия с акции, така и загубите. Именно затова финансовият лост трябва да се употребява умерено
 2. Търговията с ДЗР е далеч по-слабо регулирана. И това привлича към нея много нерегулирани брокери, или брокери с ниско ниво на регулация, както и дори изцяло измамни брокери.

Сребърни фючърси

Друг популярен метод за инвестиция в сребро е чрез финансов дериват наречен фючърсни контракти.

Фючърсите представляват споразумение между една страна, която трябва да купи или да предостави доставка на продукт като суровина или валута на фиксирана бъдещата дата и цена. Тези контракти са стандартизирани по отношение на количество, качество и уреждане.

Всеки, който търгува и инвестира в сребърни фючърси трябва да знае, че стандартния размер на един контракт е 5000 тройунции и стандартната му продължителност е 3 месеца.

Повечето фючърсни контракти се предлагат като петцифрени кодове. Първите два символа идентифицират продукта, третия идентифицира месеца и последните два - годината. Например, сребърни фючърси може да се предлагат като SIZ19, където SI означава сребро, Z - декември (на сайта на борсата трябва да има списък с код определящ месеците с букви) и 19 означава 2019 година.

Макар сребърните фючърси да имат пълна ценова прозрачност (търгуват се открито на публични борси) и да имат добра рентабилност за трейдърите и инвеститорите на високо ниво, те имат и своите недостатъци.

 1. Фючърсните контракти са стандартизирания размерът им е сериозен, което не позволява голяма гъвкавост и изисква солидна първоначална инвестиция.
 2. Датата на изтичане също може да се окаже сериозен недостатък, особено за средносрочните и дългосрочни инвеститори и трейдъри.

Освен това, въпреки че има голям набор от пазари за търговия с фючърси, това не е нищо в сравнение с броя на пазарите, достъпни за търговия с договори за разлика.

Акции на компании за добив на сребро

Инвеститорите, които искат да придобият експозиция в сребро, но искат да си спестят разходите по покупката на инвестиционно сребро и да не се ангажират със съхранението му, могат да се насочат и към покупка на акции на компании за добив на сребро. Това е един от популярните начини за сравнително евтина инвестиция в сребро и други благородни метали и суровини.

Въпреки че печалбите от инвестиционно сребро може да изглеждат примамливи за някои инвеститори, то дългосрочното представяне на физическите метали често избледнява в сравнение с публично търгуваните компании, които произвеждат тези метали. Това е така, защото за разлика от физическите метали, компаниите имат способността да реагират на пазарните промени и дори може да изплащат дивиденти, което позволява генерирането на редовна доходност.

Акциите на компании за сребро изглеждат като вълнуваща възможност в момента не само заради падащата и дори негативна доходност на облигациите, а и поради значително подобрените им финанси и оперативно представяне в сравнение с индустрията през последните 7 години.

Успешните компании за добив на сребро са тези, които не само имат най-големите или най-обещаващите сребърни ресурси, но и вършат най-добрата работа за контрол на производствените разходи. Тук ще споменем някои от най-високо оценените компании за добив на сребро, които са в най-добра позиция, за да видят, че приходите, печалбите и цените на акциите им се покачват в случай на фона на нарастващата цена на среброто.

Wheaton Precious Metals

Компанията WPM има уникален бизнес модел, който я прави една от най-успешните компании за сребро в света. Тя не е ангажирана в проучването и разработването на сребърни мини, а инвестира в продукцията на други компании за сребро чрез дългосрочни споразумения за изкупуване. Този модел помогна на Wheaton Precious Metals да израсне до компанията с най-големия сребърни резерви в света.

През 2020 година акциите на WPM удари дъно от под 20 долара за брой заедно с цената на среброто през март. Но след това се насочиха в правилната посока и на през август вече се търгуваха на нива от почти 58 долара, което са и най-високите нива в историята.

Акции на компании добиващи сребро - WPM

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, #WPM, Седмична графика с диапазон на данните 30 септември 2012 - 10 август 2020 година. Изготвена на 10 август 2020 година в 16:030 часа. Моля, имайте предвид, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

През 2015 година акциите на Wheaton preciuos metals потъват с 40%, но през 2016 скачат с цели 52%, а през 2017 добавят нови 14,3%, само, за да загубят 12 през 2018, но през 2019 се изстрелват с 53,2%. Така, за последните 5 години цената на акциите на WPM е нараснала с 41,7%.

First Majestic Silver Corp

First Majestic Silver Corp. (AG) се занимава с производство, разработка, проучване и придобиване на минерали с акцент върху производството на сребро в Мексико.

Активите на компанията включват San Dimas Silver / Gold Mine, Santa Elena Silver / Gold мина, La Encantada Silver Mine, La Parrilla Silver Mine, San Martin Silver Mine, Del Toro Silver Mine и La Guitarra Silver Mine. Освен това притежава три проекта за развитие на сребро в Мексико, като проектът за сребро La Luz в щата Сан Луис Потоси и La Joya Silver Project в щат Дуранго, както и редица проучвателни проекти в Мексико.

Така, цената на акциите на First Majestic може да има отлични перспективи за растеж при ръст в цената на среброто.

Pan American Silver Corp

Pan American Silver Corp. (PAAS) е минна компания, която се занимава с производство и продажба на сребро, злато, цинк, олово, мед и други свързани дейности, включително проучване, добив, преработка, рафиниране и рекултивация. Основно се занимава с експлоатацията, разработването и изследването на находища за добив на сребро.

Компанията притежава редица сребърни мини в Северна и Южна Америка, които я правят сериозен претендент за силно представяне при ръст в цената на среброто.

Борсово търгувани фондове инвестиращи в сребро

Борсово търгуван фонд или ETF, които инвестира в сребро или акции на компании за добив на сребро може да е един от най-умните начини да получим експозиция в сребро. Идеята за инвестиране в сребърен ETF може да звучи по-сложно, отколкото физическата покупка на инвестиционно сребро, но в някои случая тя може да се окаже по-безопасна и по-изгодна алтернатива. Освен това ще помогне за диверсификация на портфолиото ни.

ETF-ите са ценни книжа, които можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез финансов посредник (брокер). Тези ETF фондове могат да проследяват представянето на различни класове активи - от традиционни регистрирани на борсата компании до валути и суровини.

Борсово търгуваните фондове са един от най-популярните финансови продукти. Те първоначално бяха създадени, за да са в помощ на индивидуалните инвеститори, но в последствие се използват и от институционалните. Днешните ETF фондове имат широка гама от предимства и, ако бъдат подбрани внимателно, могат да предложат отлични възможности за постигане на инвестиционните цели на инвеститорите.

Най-общо казано има два вида сребърни ETF-и и разликата между тях е основния актив:

1. ETF инвестиращ в инвестиционно сребро: Този вид фондове притежават кюлчета сребро, обикновено притежанията са от името на попечител и издават акции срещу притежаваното от него сребро.

Подобни ETF-и следят отблизо еждневните колебания в цената на среброто. Следователно инвестирането в подобен ETF е много близко до закупуването на инвестиционно сребро, но с по-ниска цена. Това е така, защото физическата покупка на сребро включва допълнителни разходи, свързани с комисионни, транспорт и съхранение.

Все пак този ETF също трябва да поеме тези разходи, но те се делят между всички акционери във фонда, което на практика намалява сериозно разходите за инвестиция в сребро на индивидуален инвеститор. Най-голямото предимство на сребърните ETF-и е диверсификацията, която свежда до минимум общия риск.

2. Сребърен ETF инвестиращ в акции: Този вид борсово търгувани фондове инвестират в кошница от акции на компании за сребро или проследява движението на даден индекс от индустрията. Такъв ETF е един от най-добрите варианти за търговия и инвестиция в сребро чрез фондовия пазар.

Като инвеститори има вероятност да добавим една, две или в най-добрия случай няколко акции на компании за сребро, което може да доведе до увеличаване на рисковете за капитала ни, особено ако някоя компания, на която притежавате акции изпитва затруднения при растежа.

С дял в ETF може активно да притежавате акции на няколко компании за сребро с една инвестиция. По този начин портфолиото Ви може да бъде диверсифицирано въз основа на пазарна капитализация, бизнес модел, географски принцип или друг признак.

Какъв сребърен ETF ще изберете зависи от Вашата лична толерантност към риск. Докато представянето на ETF-ите инвестиращи във физическо сребро зависи почти изцяло от представянето на метала сребро, то ETF-ите инвестиращи в акции зависи и от финансовото състояние и перспективите за растеж на отделните компании във фонда.

iShares Silver Trust ETF

iShares SIlver Trust (SLV) е най-големият ETF инвестиращ в сребро и управлява активи на стойност от над 16 милиарда долара. SLV е стартирал през 2006 година и към 10 август 2020 година притежава около 570 милиона унции сребро. По-голямата част от това сребро се държи в трезори на американската банка JP Morgan.

Дяловете на SLV се търгуват на Нюйоркската фондова борса и инвеститорите могат да за ги закупят като всяка една друга акция.

SLV е може да се търгува и чрез договори за разлика, които ще позволяват на инвеститорите да направят потенциални печалби и при спад на цената (къса продажба) и да използва ливъридж, с който да се управлява по-голяма позиция, отколкото собствените средства позволяват.

Отдолу ще намерите и графиката на цената на SLV ETF:

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, #SLV, Дневна графика с диапазон на данните 31 декември 2018 - 11 август 2020 година. Изготвена на 11 август 2020 година в 18:55 часа. Моля, имайте предвид, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Търговия със сребро онлайн

До тук обсъдихме по-дългосрочния инвестиционен подход, който може да използвате, за да се възползвате от волатилната цена на среброто. Все пак е добре да разгледаме и какви са възможностите за по-краткосрочна търговия със сребро онлайн.

По-интензивната търговия (по-чести покупки и продажби в краткосрочен план) на практика изключва възможността за физическа търговия с инвестиционно сребро, поради нуждата от по-бърза реакция на пазарните промени в цената на ценния метал.

Техническото време, през което трябва да купите и да продадете Вашето физическо сребро и огромните разходи, които могат да се натрупат при честа търговия с инвестиционно сребро, правят този подход на практика невъзможен и нерентабилен. Затова нека да се насочим към търговия със сребро онлайн

За разлика от инвестиционното сребро, при търговия със сребро ще можете да отваряте и да затваряте позиции в рамките на секунди, при това с много по-ниски разходи. Ето и част от предимствата на днешната търговия със сребро онлайн:

 • Търговия със злато и сребро 24 часа в денонощието, 5 дени в седмицата
 • Висока ликвидност - пазарно изпълнение на поръчките (в повечето случаи в рамките на по малко от секунда)
 • Възможности за печалби и при ръст и при спад в цената
 • Употреба на ливъридж при търговия със злато и сребро
 • Лесен риск мениджмънт

Все пак, като всеки друг аспект на живота и търговията със сребро онлайн има положителни и отрицателни страни. Един от негативите за търговия със сребро онлайн са т.нар. суап такси ако тредйър задържи позициите в ДЗР върху сребро, отворени в рамките на няколко дни. По този начин може разходите за търговия и инвестиция да се увеличат, но трудно ще достигнат разходите при покупка и продажба на инвестиционно сребро.

Сега ще разгледаме и различните видове стратегии за търговия със сребро онлайн.

Скалпиране при търговия със сребро онлайн

Скалирането с цената на среброто е най-рискования метод за спекулация. Състои се от слизане до най-малките времеви рамки, за да заемете много позиции в ДЗР на сребро в рамките на един ден.

Тези позиции за покупка и продажба най-често имат малки цели от няколко цента при потенциална висока успеваемост. Ако скалпирате с ДЗР върху сребро ще трябва да затворите поръчката си скоро след това, защото скалпирането става бързо и при малки движения на пазара на благородни метали.

Внимавайте, можете да заемете много позиции, това не означава непременно повече печалба, всичко зависи от условията на пазара на сребро и на Вашата търговска стратегия.

Дневна търговия със сребро онлайн

Точно като скалпирането, дневната търговия със сребро онлайн също има за цел да се възползва от променящата се цена на среброто в рамките на деня. Затварянето на всички позиции преди края на деня е другият подобен елемент между двата подхода.

Ключовият момент, който отличава дневната търговия от скалпирането, е преди всичко броят позиции и времева рамка, в което оперирате. Един дневен трейдър на сребро онлайн едва ли ще слезе да търгува на 5-минутна времева рамка, докато това е съвсем обичайно при скалпиране.

Обичайните времеви рамки за търговия със сребро онлайн са 15-минутна (М15), 30-минутна (М30) и едночасова (H1). По този начин търгуващия в рамките на деня ще заеме по-малко позиции в сравнения със скалпъра.

Суинг търговия със сребро онлайн

Ако сметнеte, че подход с дългосрочна инвестиция в сребро е прекалено далечен и пасивен, въпреки това не можете да отделите по няколко часа на ден за търговия със сребро онлайн, то тогава може би най-доброто решение е суинг търговия.

При този вид търговия може да търгувате със сребро онлайн без това да ни отнема прекалено много от времето. Повечето сделки са с продължителност повече от един ден и може да достигнат дори до няколко седмици. Най-използваните графики за суинг търговия четири часовите (H4) и дневните (D1).

Платформи за търговия със сребро

Платформа за търговия е инструмент, който Ви позволява да купувате и продавате активи на финансовите пазари онлайн, 24 часа на ден. Повечето платформи за онлайн търговия се предлагат от инвестиционни посредници, в голяма част от случаите безплатно, при положение, че имате отворена търговска сметка при дадения посредник.

Платформа за търговия със сребро онлайн Ви е необходима, за да:

 1. Получите данни за движението на цените на финансовите инструменти (котировки)
 2. Поставите своите поръчки на финансовите пазари
 3. Да анализирате графиките на финансовите инструменти
 4. Да изпълните поръчките на финансовите пазари
 5. Да проверите историята на Вашите сделки на пазарите

За всички трейдъри избраните от тях платформи за търговия със сигурност са най-често употребяваните инструменти. Именно тези търговски платформи осигуряват достъпа на трейдърите до финансовите пазари, следователно изборът на най-добрата платформа за търговия е много важен за бъдещите резултати.

Изборът на платформа за онлайн търговия винаги е важна стъпка за всеки инвеститор или трейдър. Той ще трябва да прекарва часове използвайки го често, в някои случай дори ежедневно. Въпреки това, има доста различни видове платформи за онлайн търговия и това може да затрудни избора, особено на начинаещите пазарни участници. Все пак тази стъпка може да се окаже ключова за бъдещото представяне на трейдъра.

Admiral Markets предлага възможност за търгувате с три безплатни платформи за търговия със сребро, както и една допълнителна приставка към тях:

 • MetaTrader 4 (MT4)
 • MetaTrader 5 (MT5)
 • Webatrader
 • MetaTrader Supreme Edition (MTSE)

Започнете търговия със сребро на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admiral Markets. Изтеглете MetaTrader 5 сега напълно безплатно като кликнете на банера по-долу:

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Заключение

Ценните метали често представляват важна част от портфолиото на много инвеститори и трейдъри, особено във времена на икономическа или политическа несигурност. Статутът на убежища прави злато и сребро много търсени с цел застраховка от инфлация, предпазване от икономически сътресения, диверсификация и тн

Освен тези качества, среброто е широко използвано в много индустрии като електроника, енергетика, медицина и тн. В същото време по-ниската цена от златото и по-високата волатилност правят среброто много привлекателен актив за търговия и инвестиции.

Как да започнете търговия и инвестиция в сребро?

След като вече знаете какво е сребро, защо да изберете инвестиция в сребро, от какво зависи волатилната цена на среброто и как да направите Вашите инвестиции е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно как да започнете търговия и инвестиции в сребро.

Може да стартирате само в 3 прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия със сребро
 2. Изтеглете платформа за търговия със сребро
 3. Изберете финансов инструмент и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия и инвестиции в злато и сребро с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Как да купите злато?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете финансовия инструмент свързан със сребро, който искате да купите
 4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позциия) вие очаквате поскъпване на среброто и инструмента, който сте закупили, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете злато?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете финансовия инструмент свързан със сребро, който искате да купит
 4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) вие очаквате поевтиняване на среброто и инструмента, който сте закупили, за да може да извлечете печалба от вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.