Инвестиции в сребро: Всичко, което трябва да знаете

Борис Петров

Макар често да играе ролята на "втора цигулка" на златото и да е наричано "среброто на бедните", ценният метал сребро може да предложи прекрасна възможност за търговия и инвестиции, напълно достъпна и за начинаещите инвеститори. Искате да разберете повече за инвестициите в сребро? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е сребро?

Среброто е благороден метал с бял цвят и специфичен метален блясък. Неговият химичен знак е Ag. Среброто може да се похвали с най-високата електропроводимост сред металите, освен това се поддава лесно на обработка. Тези му качества го правят широко използвано в различни видове индустрии.

В Перу и Мексико среброто се добива от 1546 година и тези две страни продължават да се два от най-големите производители на сребро и до днес.

Среброто е доста меко и ковко и може да се обработва механически, но все пак е по-твърдо от златото и по-меко от медта. Белият метал е най-добрият проводник на електричество и топлина. Освен това среброто не се окислява и затова се причислява към групата на благородните метали.

Какви са различните приложения на среброто?

Именно това са и основните причини, в днешно време, среброто има толкова много приложения, че вярвате или не, едва ли има и един ден, в който да не използвате продукт, който съдържа сребро. Сребро се използва за производство на:

 • Електроника и технологии
 • Бижутерия
 • Соларни панели
 • Батерии
 • Автомобилната индустрия
 • Фотографията
 • Медицината

Разбира се има още много други индустрии, които използват сребро. Тук изброихме най-популярните.

Добив на сребро

Основни места за добиването на сребро са златни, медни, медно-никелови, оловни и оловно-цинкови руди. Във всяка руда, съдържаща сребро, елементът винаги е второстепенна съставка на рудата, обикновено среброто може да бъде 0,085%.

В същото време, през 2021 добитото сребро е било 24 000 тона, което е с 2% над 2020, но доста по нивата от 2018, 2018 и 2019.

Източник: Kitco.com

 

ИНВЕСТИРАЙТЕ В СРЕБРО

Защо да инвестирате в сребро?

Среброто като инвестиция има двойнствен характер, тъй като може да бъде и актив убежище и индустриален метал (както вече видяхте среброто се използват в множество индустрии).

Но да обобщим някои от най-значимите причини, които могат да Ви подтикнат към инвестиции в сребро:

  1. Нулевите лихви по банковите депозити
  2. Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса
  3. Защита от инфлация, в която златото е доказало своите изключителни качества
  4. Пренос на стойност
  5. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели
  6. Възможност за диверсификация на портфейла от активи
  7. Много висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите активи в рамките на секунди)
  8. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
  9. Ниска първоначална инвестиция
  10. Среброто изглежда подценено на фона на по-големия си брат златото

Ето и графика на съотношението злато сребро:

 

Още за инвестициите в сребро можете да откриете във видеото:

Тествайте търговията и инвестициите в сребро без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка сега като кликнете на банера отдолу!

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

От какво цената на среброто?

Има редица фактори, които влияят върху борсовата цена на среброто и много от тях могат да се променят във времето. Все пак основните фактори с влияние върху цената на среброто са:

 1. Търсене и предлагане. Както на всички останали пазари водещите сили, които определят цената на среброто са търсене и предлагане. Добре е да следите добива на сребро от мини и рециклирането, когато става въпрос за предлагане, както и развитието на индустриите, използващи сребро, когато става въпрос за предлагане.
 2. Геополитическа несигурност. По време на глобални икономически вълнения, както златото, така и среброто имат тенденция да поскъпват, тъй като инвеститорите купуват активи със статут на убежище като ценните метали.
 3. Лихвени проценти. Много трейдъри и инвеститори използват финансовите пазари в търсене на парична възвръщаемост. Във времена на повишаване на лихвите привлекателността на златото и донякъде на среброто намалява, тъй като инвеститорите могат да получат по-добра възвръщаемост в други класове активи валути или облигации.
 4. Американският долар. Движението на щатския долар може да окаже голямо влияние върху цената на среброто. Това е така, защото среброто е деноминирано в щатски долари. Следователно поевтиняващ долар може да тласне цените на среброто нагоре и обратното.
 5. Глобални икономически данни. Тъй като златото се възприема като актив убежище, всякакви значителни промени в глобалните икономически данни могат да окажат влияние върху търсенето на злато. Например, ако световната икономика не расте, инвеститорите започват да се опасяват от забавяне и дори рецесия и могат да се насочат към активи убежища като злато, за сметка на рисковите акции.

Има и други фактори, които могат да повлияят на цената на среброто в краткосрочен план, но това основните дългосрочни фундаменти.

Колко капитал да отделите за инвестиция в сребро?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

 1. Лични възможности, които са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
 2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
 3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
 4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Започнете Вашите инвестиции в сребро, злато, петрол и още над 10 борсово търгувани суровини с регулиран брокер като Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на следващия банер:

ДЗР на ETF-и

Търгувайте ДЗР на най-популярните ETF-и

 

Рискове при инвестиции в сребро

Както всяка една друга инвестиция и тази в сребро крие своите рискове, които включват:

 • Пазарен риск - може анализът Ви да се е оказал грешен и цената на среброто да се понижи след като сте направили Вашата инвестиция в сребро.
 • Волатилност - цените на среброто, както и тези на повечето суровини, често може да са високо волатилни, което да не е по вкуса на всеки инвеститор
 • Няма дивиденти или лихва - среброто не изплаща дивиденти като акциите или лихвени плащания като облигациите. Все това може да се промени ако инвестирате в акции на компании, добиващи сребро (тази опция ще разгледаме в следващата част на статията)

Разбира се, тези рискове могат да бъдат активно управлявани с точната стратегия за покупка на злато и правилното управление на риска.

Как да направите инвестиции в сребро?

Добре е да запомните, че имате редица възможности да направите своята инвестиция в сребро и това не винаги трябва да е свързано с физическата покупка на инвестиционно сребро или бижута.

 1. Инвестиционно сребро . Под инвестиционно сребро най-често се разбира физическа покупка на сребро като кюлчета, монети, слитъци. Макар и най-популярния метод за инвестиция в злато покупката на физическо сребро често е свързана с плащане на премия (по-висока цена от пазарната), високи разходи (комисионни до 10% от инвестицията за покупка и продажба), потенциални разходи за съхранение и по-висока първоначална инвестиция.
 2. Акции на добивни компании. Тази опция за инвестиции в сребро се характеризира с по-висока потенциална доходност от самото сребро , но и с по-висок риск, както и с по-висока ликвидност. Освен това, добивните компании могат да изплащат дивиденти на своите инвеститори, с което да генерират поток от пасивна доходност за своите инвеститори. Някои от най-големите добивни компании за сребро в света са Fresnillo, Glencore, Hecla, Pan American Silver и тн.
 3. Сребърни ETF-и. Инвестицията в сребърни ETF-и може да предложи предимствата и на двете възможности, които споменахме. Може да изберете ETF с физическо притежание или ETF, който представлява кошница от акции на добивни компании. Предимствата на инвестициите в ETF включват ниски разходи, ниска първоначална инвестиция, висока ликвидност и диверсификация. В някои случаи обаче ETF-ите могат да не следват плътно цената на сребърни . Пример за ETF с физическо притежания на сребро е и iShares Silver Trust ETF CFD
 4. Договори за разлика на сребро. Дериватите като ДЗР могат да ви предложат възможности като къси продажби, употреба на ливъридж и множество опции за краткосрочни спекулации с цената на сребро, но това идва с по-висок риск и без реално притежание на базовия актив.
 5. Сребърни фючърси. Фючърсите са още един финансов дериват, който може да Ви предостави експозиция в злато. Неговите предимства пред ДЗР е, че контрактите са борсово търгувани, което дава повече прозрачност и липса на суап такси. В същото време обаче фючърсите изтичат на определена дата.

Всяка от изброените по-горе опции има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере най-точната опция за него като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели, толерантност към риск и инвестиционен хоризонт.

Освен това за повечето от тези възможности за инвестиции в сребро ще Ви трябва надежден инвестиционен посредник.

Инвестирайте в акции на компании за добив на сребро, сребърни ETF-и, ДЗР на сребро и фючърси на сребро с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5 от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера:

Търгувайте ДЗР на сребро и още на 8000 финансови инструменти с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера:

Най-добрата платформа за множество активи

 

Как да започнете търговия със сребро?

След като вече знаете какво е сребро, защо да изберете инвестиция в сребро, от какво зависи борсовата цена на среброто, какви са рисковете при инвестиции в сребро и как да направите Вашите инвестиции е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно как да започнете търговия със сребро.

Може да стартирате само в 3 прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия със сребро
 2. Изтеглете платформа за търговия със сребро
 3. Изберете финансов инструмент и направете първата си сделка.

Нека да дадем един пример затова как може да купите или продадете финансов инструмент свързан със сребро с ДЗР на сребро.

Как да купите ДЗР на сребро?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете символа SILVER
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в ДЗР на сребро Вие очаквате среброто да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на сребро?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете символа SILVER
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в ДЗР на сребро Вие очаквате среброто да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
S&P/TSX 60: Защо и как да инвестирате в канадския индекс?
Канада е 10-тата най-голяма икономика в света, а канадският фондов пазар е най-големия в Северна и Южна Америка, извън САЩ, като него се търгуват над 3400 компании. Ето защо канадските акции попадат в полезрението на много инвеститори по света, а един от водещите индекси в Канада е S&P/TSX 60. И...
Въведение в пасивните инвестиции през 2022
Искате да опитате инвестициите и да постигнете финансовите си цели, но нямате време да научите повече за инвестирането или финансовите термини Ви звучат плашещо? Тогава решението за Вас може е подход наречен пасивни инвестиции. Искате да научите повече за пасивното инвестиране? Тогава сте на правилн...
Борсови индекси: Пълно ръководство за търговия и инвестиции
Голяма част от хората са срещали имена като Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX 40 и тн в различните новинарски емисии, но не са много тези, които знаят какво точно се крие зад тези имена и как могат да се възползват от промените в цените на световните борсови индекси. Имате интерес да научите повеч...
Виж Всички