Инвестиции в ценни метали: Пълно ръководство

Борис Петров

В продължение на хилядолетия ценните метали са признати за истинско богатство и инструменти за пренасяне на стойност. Това е особено валидно, когато става въпрос за метали като злато и сребро. Поради своята рядкост ценните метали са прекалено скъпи, за да изпълняват ролята на съвременни валути, но пък различните инвестиции в ценни метали са много популярни сред инвеститорите и се използват за защита от инфлация и спад на икономиката.

В това ръководство ще разберете:

 • Какво са ценни метали?
 • Различните видове ценни метали
 • Каква е употребата на ценните метали?
 • Защо да направите инвестиции в ценни метали?
 • Рискове при инвестиции в ценни метали
 • От какво зависи цената на ценните метали?
 • Колко пари да отделите за инвестиции в ценни метали?
 • Как да инвестирате в ценни метали?
 • Как да започнете инвестиции в ценни метали?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво са ценни метали?

Ценни метали или благородни метали са химически елементи от групата на металите, които са рядкосрещани в природата и са известни със своите каталитични свойства и способността да улесняват и контролират скоростта на химичните реакции. Тези метали са устойчиви на корозия и оксидация, освен това се отличават с висока икономическа стойност.

В исторически план благородните метали са използвани като средства за разплащане, но в днешните времена на тях се гледа повече като на инвестиционни инструменти или суровини за индустрията.

Историята на терминът благороден метал може да се проследи поне до края на 14 век и може да има малко по-различна значения в различните области и приложения.

Преди публикацията на първата широко приета периодична таблица на Менделеев през 1869 година, през 1864 Уилиам Одлинг публикува таблица, в която „благородните метали" родий, рутений, паладий; и платината, иридият и осмият бяха групирани заедно и са близки на среброто и златото.

Кои са различните видове ценни метали?

Ние де факто вече изброихме различните видове благородни метали, но нека да ги формулираме отново:

 • Злато
 • Сребро
 • Членовете на платиновата група рутений, родий, паладий, осмий, иридий, и платина

Преди време и алуминият се е считал за благороден метал, въпреки че всъщност е един от най-разпространените химични елементи на Земята. Това е било предизвикано от високата му цена в миналото, поради трудния начин за извличането му.

Употреба на ценни метали

Освен като валута, ценните метали имат и множество различни приложения. Ето и някои от най-често срещаните съвременни употреби на благородните метали:

 • Бижутерия - злато, сребро, платина, паладий
 • Електроника - злато, сребро, платина, рутений
 • Медицина - злато, сребро, платина, иридий
 • Слънчева и ядрена енергия - сребро
 • Фотография - сребро
 • Автомобилна индустрия - платина, паладий, родий, рутений, осмий
 • Петролна индустрия - платина, осмий

Сериозното индустриално и инвестиционно търсене на ценните метали ги прави много интересни за голяма част от инвеститорите по света.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

Защо да направите инвестиции в ценните метали?

Вече разбрахте, че ценните метали имат множество различни приложения. Но този факт може все още не Ви е убедил да направите своите инвестиции в ценни метали.

Да видим какви допълнителни предимства може да получите с инвестиция в благородни метали:

 1. Защита на капитала от инфлация. Това е особено приложимо в настоящия момент, когато лихвите на много места по света са нулеви или отрицателни и централните банки и правителства увеличават паричната маса чрез своите програми за стимулиране на икономиката
 2. Глобалните централни банки са в състояние на покупки на безпрецедентни количества злато и други. През всяка една от последните 10 години (2010-2020), централните банки с били нетни купувачи. Търсенето от страна на големи играчи като централните банки определено може да подкрепи цената
 3. Хеджиране срещу множество икономически и политически рискове като срив на икономиката, военни и търговски конфликти, природни бедствия, глобална пандемия и тн
 4. Възможности за капиталови печалби при ръст на цената на ценните метали, в които сте направили инвестиция
 5. Възможности за диверсификация на портфейл от активи като акции, облигации, банкови депозити и тн, поради обратната или никаква корелация с тези активи
 6. Висока ликвидност, което означава, че можете бързо и лесно да купите/продадете своята инвестиция и то при ниски разходи (това важни основно за онлайн инвестиции в ценни метали

Citigroup Inc. предвижда, че търсенето от страна на официалния сектор ще нарасне до около 450 тона след спад до 375 тона тази година, което би било най-ниското от десетилетие. HSBC Securities (USA) Inc. очаква леко увеличение до 400 тона от приблизително 390 тона през 2020 година.

Макар прогнозите да са далеч от почти рекордните покупки от над 600 тона годишно, наблюдавани както през 2018, така и през 2019 година, повишената активност на централните банки може да помогне за укрепване на цената на златото.

Русия може да се върне на пазара следващата пролет и централната банка на Китай изглежда ще възобнови увеличаването на резервите след изборите в САЩ, се казва в доклад на Citi този месец.

Графика на нетните покупки на злато от страна на централните банки оп света, както и прогнозите на Citigroup за покупките през 2020 и 2021 години може да откриете на графиката отдолу:

Източник: Bloomberg, 7 декември 2020

Рискове при инвестиции в ценни метали

Подобно на инвестирането във всякакви други активи или пазари, винаги има определен риск, когато се инвестира в благородни метали. Дори златото, което често се описва като „устойчиво на рецесия", може да бъде волатилно. Това важи още повече за среброто и останалите ценни метали.

Ето и основните рискове при инвестиции в ценни метали:

 1. Периоди на висока волатилност в цените
 2. Политическа нестабилност в регионите, в които се добиват ценни метали
 3. Спад в търсенето на определени благородни метали, поради замяната им с други например
 4. Спад в индустриите, които отговарят за голяма част от търсенето на даден ценен метал
 5. Нови регулации (отпадане на стари) за околната среда

Разбира се с правилна стратегия за инвестиции в ценни метали и точните паричен и риск мениджмънт тези рискове могат да занижени и активно управлявани.

От какво зависи цената на ценните метали?

Цените на ценните метали са важни не само за производителите и крайните потребители. Те отдавна се използват като инструмент за наблюдение на икономическите и пазарни условия. Но от какво зависят те, ще видим в следващите редове:

 1. Търсене и предлагане и очакванията за търсене и предлагане в бъдеще. По-високо търсене и очаквания за по-високо търсене в бъдеще вдигат цените на металите и обратно.
 2. Цената на щатския долар. Тъй като ценните метали се търгуват в щатски долар, слабостта на долара може да доведе до поскъпване на ценните метали, съответно силния долар може да засегне цените на благородните метали
 3. Лихвени проценти и монетарни политики. Колкото по-ниски са лихвените проценти и колкото по-разхлабени са политиките на основните централните банки по света, толкова по-високи цени на ценните метали може да се очаква, поради потенциален ръст на инфлацията и по-ниска доходност на други активи като облигациите. Обратното също е вярно.
 4. Икономически данни. Слабите данни за световната икономика може да повишат търсенето на активи убежища като златото например и да понижат търсенето на по-рискови метали, които зависят от икономическия растеж като паладий например. Силни икономически данни пък могат да отслабят убежищата и да подкрепят по-рисковите активи.
 5. Политическа несигурност. Политическата несигурност може да повлияе на риска апетита на инвеститорите и да тласне пазарните участници към търсене на повече риск или повече сигурност. Освен това политическата несигурност в регионите, в които се добиват ценни метали може да наруши веригата по доставки, което да намали предлагането и съответно да увеличи цената.

Разбира се може да има и други фактори, които имат ефект върху цените на благородните метали, но това са водещите.

Тествайте търговията с ценни метали без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още днес като кликнете на банера отдолу и се регистрирате:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Колко пари да отделите за инвестиции в ценни метали?

Вече разбрахте какво са ценни метали и защо да направите инвестиции в тях. Сега е време да разгледаме един друг ключов въпрос. Колко средства да отделите за инвестиции в благородни метали?

Отговорът на този въпрос зависи основно от три персонални фактора:

 1. Лични възможности
 2. Персонални финансови цели
 3. Лична толерантност към риск

Персоналните възможности може да са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива. Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

Как да инвестирате в ценни метали?

В тази част на статията ще разгледаме какви са различните възможности да направите инвестиции в ценните метали. Всяка една от тези опции има своите предимства и недостатъци.

Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

Ето и шестте основни възможности да получите експозиция в ценни метали:

 1. Покупка на физически ценни метали
 2. Акции на компании, добиващи ценни метали
 3. Борсово търгуван фонд за ценни метали
 4. Договори за разлика на ценни метали
 5. Фючърси на ценни метали
 6. Опции на ценни метали

Да дадем малко повече подробности за всяка една от тези опции.

Покупка на физически ценни метали

Когато става въпрос за инвестиции в ценни метали повечето хора се сещат за физическа покупка на кюлчета, монети, слитъци и дори бижута. Това определено е най-популярният метод за подобни инвестиции, но дали те са най-подходящи и с най-ниски разходи?

Предимства на физическата покупка на ценни метали:

 • Физическо притежание, което вдъхва спокойствие и увереност на инвеститорите

Недостатъци на физическата покупка на ценни метали:

 • Високи комисионни за покупка и продажба. В България много често комисионните за покупка на злато варират между 3% и 5% от размера на инвестицията на сделка. Следователно при покупката на инвестиционно злато и след това при продажбата му обратно с цел капитализация на направената инвестиция, платената комисионна може да достигне 6-10% от стойността на покупката.
 • Такси за съхранение. След физическа покупка на ценни метали някои хора решават дори да го застраховат или да го държат в трезор, което е свързано с допълнителни разходи.
 • Не може да се избере точния размер на инвестицията. При покупка на ценния метал трябва да закупите теглото на монета, слитък, кюлче и тн, но не по-малко.
 • Можете да купите/продадете само в работното време. Търговците на ценни метали имат работно време и Вие може да се възползвате от Вашата инвестиция само в този период.

Все пак тези недостатъци на физическата покупка не трябва да Ви обезкуражават от плановете за инвестиции, защото има няколко алтернативи за това как да направите онлайн инвестиции в ценни метали и всеки инвеститор може да избере предпочитан вариант, който отговаря на неговите / нейните нужди.

Акции на компании за ценни метали

Една от най-популярните опции за онлайн инвестиции в ценни метали е свързана с фондовия пазар - покупка на акции на компании, които добиват ценни метали. Тези компании печелят от повишаването на цените на добиването от тях метали, което в повечето случаи води до поскъпване на техните акции.

Предимства:

 • Висока ликвидност. Фондовите пазари са много по-ликвидни от физическия пазар на ценни метали, което Ви предоставя възможност да получите реална пазарна цена при ниски разходи.
 • Ниски такси и комисионни за покупка на акции (с Admirals комисионните започват от 0,02 долара при минимум за транзакция от $1)
 • Можете да изградите поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти от компаниите, в които сте инвестирали
 • По-ниска първоначална инвестиция, отколкото при покупката на физически ценни метали
 • Възможности за диверсификация на портфейла от активи

Недостатъци:

 • Цената на акциите на дадена компания може да не проследява с точност цената на ценния метал в някои моменти
 • Липса на физическо притежание на ценния метал

Списъкът с най-големите компании за добив на ценни метали може да включва гиганти като най-големите производители на злато в света Newmont Mining и Barrick Gold, големите играчи в добива на сребро Pan American Silver и Fresnilo и един водещите производители на платина Anglo American Plc.

На следващото изображение ще намерите графика на цената на втория най-голям производител на злато в света Barrcik Gold:

Източник: Admirals MetaTrader 5, #ABX, Седмична графика с диапазон на данните 17 февруари 2013 - 8 декември 2020 година. Изготвена на 8 декември 2020 в 8:26 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Борсово търгуван фонд за ценни метали

Възможността за онлайн инвестиции в ценни метали, която бързо набира все по-голяма популярност и в България е борсово търгуван фонд, който инвестира директно в ценни метали или в акции на компании за ценни метали.

Борсово търгуван фонд (Exchange Traded Fund, ETF) представлява кошница от ценни книжа, които можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез инвестиционен посредник. Тези ETF-и може да проследява представянето на различни класове активи като индекси, кошница от акции или облигации, валути и суровини, включително ценни метали.

Следователно чрез борсово търгуван фонд може да получите експозиция в кошница от акции на компании за ценни метали или да следвате цената на ценния метал, в който сте избрали да инвестирате. В повечето случаи ETF-ите, които се опитват да следват плътно пазарната цена купуват ценния метал вместо Вас и го съхраняват в банков трезор.

Предимства на инвестиции в ETF за ценни метали:

 • По-висока ликвидност от физическата покупка на ценен метал
 • По-ниски разходи. Най-често таксите и комисионните са като при търговия с акции и с покупка на един дял можете да получите експозиция в множество компании, което намалява разходите
 • Разходите за съхранение (когато става въпрос за ETF за физически ценни метали) се разпределят между всички инвеститори в ETF-а, което ги намалява значително
 • Изграждане на поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти
 • Бърза и лесна възможност за диверсификация на портфейла
 • Ниска първоначална инвестиция

Недостатъци на инвестиции в ETF за ценни метали:

 • Някои ETF-и (често тези, които инвестират в акции) може да не следват точно цената на ценния метал
 • Липса на усещане за физическо притежание на ценния метал

Най-големият борсово търгуван фонд за ценни метали, свързан с физическо притежание е SPDR Gold Trust, който управлява активи за над 76 милиарда долара (към 8 декември 2020). Отдолу можете да намерите и графика на цената му:

Източник: Admirals MetaTrader 5, #GLDAR, Седмична графика с диапазон на данните 10 февруари 2013 - 8 декември 2020 година. Изготвена на 8 декември 2020 в 8:50 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Договори за разлика на ценни метали

Договор за разлика или ДЗР (англ. Contract for Difference, CFD) e финансов дериват, който представлява споразумение между трейдър и брокер за размяна на разликата в цената на даден актив. Този договор е активен докато не бъде затворен от трейдъра, а плащанията по него са чрез брокер, вместо реална доставка на търгувания актив.

На практика, договорите за разлика предоставят на инвеститорите почти всички предимства на реалната инвестиция във финансови инструменти, но без реално да ги притежават.

Нека първо да отбележим предимствата на търговията с договори за разлика:

 1. Къси позиции. Едно от основните предимства на днешната ДЗР търговия се крие във възможността за къси позиции. По този начин потенциално можете да печелите и при ръст и при спад на пазарите на ценни метали.
 2. Употреба на ливъридж. ДЗР позволяват да управлявате по-голяма сума от тази, която притежавате в търговската си сметка. Това се случва чрез употреба на ливъридж.
 3. Възможност за сделки в рамките на деня или дори по-кратки. ДЗР позволяват да се възползват от краткосрочните движения на цените на пазарите на ценни метали.
 4. Лесен достъп до глобалните пазари. Лесен достъп до много финансови инструменти, като акции, облигации, валути, суровини, криптовалути и тн чрез избран от Вас посредник.
 5. При ДЗР търговия с Admirals често няма такси и комисионни за откриване и закриване на позиции.
 6. Работно време на ДЗР на ценни метали 24 час на ден, 5 дни в седмицата, което Ви дава възможност да купите и продадете по всяко време на денонощието
 7. Налични са многобройни стилове на търговия (поне при някои брокери като Admirals)

Както всяка една инвестиция и ДЗР имат своите недостатъци:

 1. Няма притежание на базовия актив (това може и да предимство за някои инвеститори)
 2. ДЗР може е по-слабо регулиран продукт т.е. да бъде предлаган от нелицензирани брокери
 3. Ефектът на ливъриджа може да е нож с две остриета. Това означава, че освен да увеличава потенциалните печалби, финансовият лост повишава и потенциалните загуби.
 4. Суап такси за задържане на позицията през нощта.

Следващата графика е на ДЗР на платина:

Източник: Admirals MetaTrader 5, Платина ДЗР, Седмична графика с диапазон на данните 17 февруари 2013 - 8 декември 2020 година. Изготвена на 8 декември 2020 в 10:22 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Започнете да търгувате ДЗР на злато, сребро, платина и паладий с лицензиран и награждаван брокер като Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Търгувайте ДЗР на Суровини

Търгувайте ДЗР на петрол, кафе, злато, сребро и други!

 

Фючърси на ценни метали

Фючърсните контракти са дериват, който представлява споразумение от една страна за покупка и от друга страна за доставка на дадена суровина, в дадения случай на ценен метал. Купувачът на фючърса се ангажира да плати, а продавача да достави.

Всъщност първият фючърсен контракт датира от 1851 година, а суровината е царевица и е предложен на борсата на Чикагския борд за търговия (CBOT).В днешно време търговията с фючърси на ценни метали може да се извършва чрез Чикагската търговска борса.

Предимства:

 • Фючърсният пазар е доста по-ликвиден от физическия пазар на ценни метали
 • Както и останалите разгледани възможности и фючърсите предлагат по-ниски разходи за търговия и инвестиции в ценни метали от физическата покупка
 • Фючърсите нямат суап такси за разлика от договорите за разлика
 • Възможности за диверсификация на портфейл от активи
 • Работно време на фючърсите на ценни метали 24 час на ден, 5 дни в седмицата, което Ви дава възможност да купите и продадете по всяко време на денонощието

Недостатъци:

 • Фючърсните договори обаче изтичат на определени дати, което може да затрудни трейдъра или инвеститора ако той иска да заеме по-дългосрочна позиция.
 • Търговията със фючърсни контракти на ценни метали също може да изисква по-голяма първоначална инвестиция, тъй като размерите на договорите обикновено са доста големи. Този проблем може да бъде решен като се използва ДЗР на фючърси

На следващото изображение ще намерите графика на цената на ДЗР на фючърси на злато с доставка през февруари 2021:

Източник: Admirals MetaTrader 5, ДЗР на фючърси на злато, Дневна графика с диапазон на данните 9 октомври 2019 - 8 декември 2020 година. Изготвена на 8 декември 2020 в 10:58 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Още един финансов дериват, който Ви дава възможност да получите експозиция в ценните метали са опциите. Те са по-малко популярни в България спрямо изброените по-горе.

Опцията предоставя на купувача правото, но не и задължението да закупи (кол опция) или продаде (пут опция) базовия актив, който в нашия случай е ценен метал. Сделката трябва да се сключи на определена цена преди и преди определена бъдеща дата.

Опциите също като фючърсите изтичат, освен това цената на тези деривати зависи и от волатилността на пазара. Все пак имат предимства като това, че загубата е ограничена само до премията, която сте платили за опцията, когато сте купувач.

Започнете онлайн търговия с ценни метали и още над 8000 финансови инструмента с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5 от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 сега, напълно безплатно като кликнете на следващия банер:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да започнете търговия с ценни метали?

След като знаете какво са ценни метали, защо да започнете инвестиции в благородни метали, колко пари да отделите и как да инвестирате в тези активи е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да направите своята инвестиция в ценни метали.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с ценни метали.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия с ценни метали .
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на ценни метали ще използваме ДЗР на злато за пример.

Как да купите акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете Gold
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) ДЗР на злато Вие очаквате ценния метал да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Barrick Gold (#ABX)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) ДЗР на злато Вие очаквате ценния метал да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Вашето ръководство за управление лични финанси с Admirals
Управлението на личните финанси е тема табу за мнозина. Най-просто казано, финансите плашат повечето хора, но това не трябва да е така. Най-общо казано хората се страхуват от това, което не разбират и изглежда финансите са една от темите, които плашат хората. Искате да да промените това и да сте в ч...
Пълно ръководство за търговия с валутни двойки
Вероятно голяма част от хората, които са обменяли валута, за да отидат на почивка, бизнес пътуване или просто, за да уредят някое свое плащане, са забелязали, че валутите се търгуват под формата на валутни двойки. Именно тези валутни двойки са в основата на всяка търговия с валута. В тази статия ще...
EUR/USD: Защо да търгувате с най-популярната валутна двойка?
Американският долар (USD) и еврото (EUR) са двете разпознаваеми валути в света, а и са двете с най-голям обем на валутния пазар, според последния доклад на Банката за международни разплащания. Следователно, валутната двойка EURUSD (евро долар) е най-популярната сред трейдърите. Искате да научите пов...
Виж Всички