Въведение в пасивните инвестиции през 2024

Roberto Rivero

Искате да опитате инвестициите и да постигнете финансовите си цели, но нямате време да научите повече за инвестирането или финансовите термини Ви звучат плашещо? Тогава решението за Вас може е подход наречен пасивни инвестиции. Искате да научите повече за пасивното инвестиране? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е пасивно инвестиране?

Пасивното инвестиране е дългосрочен подход към инвестициите, който има за цел постепенно създаване на богатство с течение на времето. Чрез минимизиране на сделките, които се правят, пасивното инвестиране може да доведе до спестяване на разходи.

Привържениците на стратегии за пасивни инвестиции вярват, че с течение на времето пазарът ще постигне положителни резултати. Те не се интересуват от печалбите, които могат да получат от краткосрочните движения на пазарите. Вместо това, пасивните инвеститори се насочват към задържане на отворените позиции за по-дълъг период от време.

Подобни стратегии често биват наричани "купи и дръж".

Пример за дългосрочен инвеститор е някой, който купува акции и ги държи в рамите на години. Все пак обикновено когато хората говорят за пасивно инвестиране, те имат предвид закупуване на дялове във фонд, който проследява резултатите на група компании, борсов индекс, индустрия или икономика.

Специално индексните фондове набраха сериозна популярност в последните години, тъй като все повече инвеститори стигат до извода, че им е трудно и отнема време да изберат точните компании, с които да променят пазара.

Какво е активно инвестиране?

Едва ли ще има много смисъл да разглеждаме пасивните инвестиции без да споменем и активния подход и да сравним двата метода.

Активното инвестиране изисква повече знания, умения и време и целта при него е да се надмине пазарната доходност. То се свързва с по-често купуване и продаване на ценни книжа, което от своя страна изисква повече анализ, за да се гарантира, че сделките са планирани максимално добре.

За разлика от пасивните инвеститори, активните такива обръщат сериозно внимание на краткосрочните пазарни движения и ако цената на ценната книга, която притежават се понижава, те могат да я затворят, за да избегнат по-сериозни загуби.

Активните инвеститори често се спират на отделни акции на компании или активно управлявани инвестиционни фондове. Активните фондове разчитат на фонд мениджъри, които да следят портфолиото на фонда и да взимат решения кои активи да бъдат закупени и кои продадени и кога.

Интересувате се да научите повече за търговията и инвестициите? В Admirals ние организираме уебинари, в които професионални инвеститори обхващат широк спектър от теми. Най-хубавото е, че те са абсолютно безплатни!

Кликнете на банера отдолу и се регистрирайте за избран от Вас уебинар напълно безплатно:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

Активно срещу пасивно инвестиране

И така, кой от двата подхода да изберете? Това е въпрос, който е напълно индивидуален и е свързан с личните финансови възможности, поставените цели, толерантността Ви към риск и инвестиционни хоризонт. Няма правилен или грешен начин, има подходящ и неподходящ за Вас.

Решението да изберете пасивно или активно инвестиране ще трябва да го направите още в началото на Вашата инвестиционна кариера, тъй като то ще играе важна роля къде и как да инвестирате капитала си.

Предимства на пасивните инвестиции

Сега ще разгледаме предимствата, които предлагат пасивното инвестиране на своите привърженици.

Ниски такси

Пасивното инвестиране е свързано с по-ниски такси от неговия активен аналог, защото:

 1. Извършват се по-малко транзакции, което води до по-малко транзакционни разходи. 
 2. Пасивните инвестиционни фондове не трябва да плащат на високоплатени мениджъри и екипи от анализатори за проучване и избор на акции.

Като цяло пасивно управляваните фондове имат много по-ниски такси за управление за инвеститорите.

Данъчна ефективност

Друго следствие от по-малко транзакции е, че пасивно управляваните фондове са много данъчно ефективни. 

Това е така, защото всеки път, когато се продаде ценна книга, всяка печалба подлежи на данък върху капиталовата печалба, който се поема от членовете на фонда. Тъй като пасивно управляваните фондове рядко купуват и продават ценни книжа, този данък е по-малък в сравнение с този, който се управлява активно.

Много пазари имат друг данък; гербова такса, начислявана върху сделки. В Обединеното кралство например покупките на акции привличат гербова такса от 0,5%.

Трудно е да победиш пазара

Това може да бъде описано по-скоро като недостатък на активните инвестиции, а не като предимство на пасивните, но е важно да се вземе предвид.

Докато един активно управляван фонд може да бъде в състояние да надмине пазара в краткосрочен план, е много трудно да се възпроизведе този подвиг за продължителен период от време. 

В края на 2015 година S&P Dow Jones публикуваха доклад, който измерва резултатите от активно управляваните европейски фондове за дялово участие спрямо резултатите от техните референтни индекси за една, три, пет и десет годишни инвестиционни периоди. Резултатите са доста остра оценка на дългосрочните перспективи за инвестиране в активно управляван фонд.

 • Като цяло 80% от активно управляваните в евро деноминирани фондове са се представили по-зле от референтните индекси за петгодишен период.
 • Тази цифра се е увеличила до 86% за десетгодишния период. 

Този пример илюстрира трудността на успешното и непрекъснато надминаване на пазара.

От друга страна, пасивните фондове, вместо да поемат на пръв поглед безполезно предизвикателство да победят пазара, се стремят само да възпроизведат резултатите от своя референтен индекс. Това се прави чрез инвестиране в ценни книжа, съставляващи базовия индекс. 

Например индексен фонд, който проследява FTSE 100, ще притежава акции на всички компании, които са включени в показателя.

Недостатъци на пасивните инвестиции

Както всеки един подход в инвестирането и пасивните инвестиции имат своите недостатъци.

Липса на гъвкавост

Естеството на пасивното инвестиране е такова, че при него липсва гъвкавост в начина, по който се управляват средствата.

Например, индексните фондове проследяват определени базови индекси и се опитва да постигне това като държи в своя портфейл същите акции, които съставляват показателя. Фондът купува акциите и ги държи, независимо какво се случва междувременно на пазара.

С други думи, ако едно от ценните книжа притежавани от фонда поевтинее или има налична информация, която предполага много вероятно поевтиняване, фондът няма да предприеме действия, докато ценната книга продължава да е част от базовия индекс.

При този сценарии един активен фонд може да продаде подобни ценни книжа и също така е свободен да хеджира своята експозиция, използвайки къси позиции чрез различни финансови деривати. По този начин могат да бъдат минимизирани потенциалните загуби.

Потенциална по-ниска възвръщаемост 

Пасивно управляваните фондове може да имат по-ниска потенциална възвръщаемост като ключовата дума тук е потенциална. 

Пасивните фондове следват представянето на индекса и рядко успяват да се представят по-добре от него. Дори в повечето случи фондът се представя малко по-слабо то индекса, поради разходите. В същото време активно управляван фонд може да предостави по-висока възвръщаемост, но както казахме това далеч не е лесна задача.

Докато процентът на активните фондове, които превъзхождат пазара, може да е нисък, остава фактът, че има някои, които го постигат успешно. Така че може би статистиката, цитирана по-рано, не е непременно аргумент срещу активни инвестиционни фондове, а по-скоро илюстрация на това колко е важно да направите проучване и да изберете правилния.

Разбира се, както при всички инвестиции, това увеличение на потенциалната награда идва и с увеличаване на риска, подчертавайки значението на практикуването на добри техники за управление на риска при инвестиране.

Взаимни фондове или ETF-и?

Едни от основните инструменти, които се използват и от пасивните и от активните инвеститори са:

И двата вида фондове обединяват парите на инвеститорите, за да закупят портфейл от активи, но начинът, по който те функционирате е различен.

ETF-ите се търгуват на фондови борси и техните дялова могат да се купуват и продават чрез брокер, подобно на акции на компании. От друга страна акциите на взаимните фондове се купуват от компанията, която ги управлява, директно или отново чрез посредник.

В следващата таблица ще откриете основните прилики и разлики межди двата инвестиционни продукта.

Източник: Admirals

Как да започнете пасивни инвестиции?

Вече знаете какво е пасивно и активно инвестиране, какви са предимствата и недостатъците на двата подхода и какви инструменти може да използвате, следователно може би е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да направите първите си пасивни инвестиции.

Това може да направите само в 3 стъпки:

 1. Отворете сметка за инвестиции .
 2. Изтеглете Вашата платформа за инвестиции.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

Нека да дадем един пример как да направите покупка на акции като използваме индексния фонд Vanguard S&P 500 UCITS ETF (#VUSA). По-сходен начин можете да отворите и къса позиция в акции.

Как да купите индексен фонд?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Vanguard S&P 500 UCITS ETF (#VUSA)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) акции на Vanguard S&P 500 UCITS ETF Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете индексен фонд?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Vanguard S&P 500 UCITS ETF (#VUSA)
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) акции на Vanguard S&P 500 UCITS ETF Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Вашето ръководство за управление лични финанси с Admirals
Управлението на личните финанси е тема табу за мнозина. Най-просто казано, финансите плашат повечето хора, но това не трябва да е така. Най-общо казано хората се страхуват от това, което не разбират и изглежда финансите са една от темите, които плашат хората. Искате да да промените това и да сте в ч...
Пълно ръководство за търговия с валутни двойки
Вероятно голяма част от хората, които са обменяли валута, за да отидат на почивка, бизнес пътуване или просто, за да уредят някое свое плащане, са забелязали, че валутите се търгуват под формата на валутни двойки. Именно тези валутни двойки са в основата на всяка търговия с валута. В тази статия ще...
EUR/USD: Защо да търгувате с най-популярната валутна двойка?
Американският долар (USD) и еврото (EUR) са двете разпознаваеми валути в света, а и са двете с най-голям обем на валутния пазар, според последния доклад на Банката за международни разплащания. Следователно, валутната двойка EURUSD (евро долар) е най-популярната сред трейдърите. Искате да научите пов...
Виж Всички