Ние използваме бисквитки, за да предоставим възможно най-доброто обслужване на нашия сайт. Продължавайки да разглеждате този сайт, Вие се съгласявате с бисквитките, които се използват. За повече информация, включително и как можете да промените Вашите предпочитания, моля, прочетете нашата Политика за поверителност.
Повече информация Приемам
79% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 79% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
expand_more

Взаимни фондове: Очаквания и реалност [2021]

Май 13, 2020 10:40 Europe/Sofia

Много начинаещи инвеститори остават с впечатлението, че инвестициите на финансовите пазари са прекалено сложна материя, която изиска значително време и подготовка, и решават да се доверят на други за управлението на личните им финанси. Именно тук се появява и ролята на т.нар. взаимни фондове.

В тази статия ще научите:

 • Какво е взаимен фонд?
 • Как работят днешните взаимни фонове?
 • Какви са различните видове инвестиционни фондове?
 • Каква е потенциалната доходност на взаимни фондове в България?
 • Най-добрите български взаимни фондове за 2019 и началото на 2020
 • Сравнение между взаимни фондове и борсово търгувани фондове (ETF-и)
 • Как може да започнете инвестиране във взаимни фондове и ETF-и?

Да започваме!

Взаимни фондове: Очаквания и реалност [2020]

Какво е взаимен фонд?

Взаимен фонд е вид финансов инструмент (инвестиционен фонд), съставен от басейн от парични средства, събрани от много инвеститори за инвестиране в ценни книжа като акции, облигации, инструменти на капиталовите пазари и други активи.

На практика взаимен фонд е колективна инвестиционна схема, която привлича капитал чрез публично предлагане на дялове. След това събраните средства биват инвестирани на капиталовите пазари с цел генериране на доходност.

Тези взаимни фондове се управляват от професионални мениджъри на пари, които разпределят активите на фонда, така че се опитват да получат капиталови печалби или доходи за инвеститорите на фонда. Портфейлът на взаимния фонд е структуриран и поддържан така, че да отговаря на инвестиционните цели, посочени в неговия проспект.

Повечето взаимни инвестиционни фондове дават възможност на индивидуалните инвеститори да получат достъп до професионално управлявано портфолио от акции, облигации или други видове активи. Всеки инвеститор във взаимен фонд участва пропорционално в печалбите и загубите на фонда.

Различните взаимни фондове в България, а и по света, инвестират в огромен брой цени книжа, а представянето им обикновено се проследява като промяна в общата пазарна капитализация на фонда, получена от общото представяне на основните видове инвестиции.

Често може да срещнете и наименованието договорни фондове, което на практика е синоним на взаимни фондове.

Как работят днешните взаимни фондове?

Взаимните фондове често са и видове инвестиции, и реална компания. Тази двойнственост може да изглежда странно, но не се различава от това как дял от AAPL представлява компанията Apple Inc. Когато инвеститор купува акции на Apple, той купува частична собственост върху компанията и нейните активи.

По подобен начин инвеститорът във взаимен фонд купува частична собственост от компанията взаимен фонд и нейните активи. Разликата е, че Apple се занимава с производство иновативни технологични устройства, докато компанията взаимен фонд е в бизнеса с инвестиции.

Инвеститорите обикновено получават доходност от инвестиции във взаимни фондове по 3 начина:

 1. Получават приходи от дивиденти, изплащани от акции и от лихви по облигации, които са част от портфолиото на фонда. Фондът изплаща почти целия доход, който получава през годината на собствениците под формата на разпределение. Често фондовете дават възможност на инвеститорите да получат чек или да реинвестират печалбата като да получат повече дялове.
 2. Ако даден взаимен фонд продаде ценни книжа, чиято цена се е покачила, то той ще регистрира капиталова печалба. Повечето фондове разпределят и тези средства сред инвеститорите си.
 3. Ако стойността на портфолиото на фонда се увеличи, но фонд мениджърът все още не иска да продава ценните книжа, то цената на акциите на фонда ще нарасне. След това повишение някои инвеститори могат да решат да продадат част или всичките си дялове във фонда, за да спечелят от пазара.

За да разберете как работят днешните договорни фондове може да си представите фонда като виртуална компания като фонд мениджърът играе ролята на изпълнителен директор и понякога може да бъде наричан инвестиционен съветник. Този фонд мениджър се наема от борд на директорите и по закон е задължен да работи в полза на акционерите в дадения взаимен фонд.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Видове взаимни фондове

Взаимните фондове са разделени на няколко вида според ценните книжа, които имат цел да притежават в своите портфейли и вида възвръщаемост за инвеститорите, която търсят. В днешно време има доста широко разнообразие от взаимни инвестиционни фондове и те могат да подхождат на повечето инвестиционни подходи.

Ето и основните видове взаимни фондове:

 • Инвестиращи в акции - инвестират основната част от капитала в акции на компании
 • Инвестиращи в ценни книжа с фиксирана доходност - инвестират основната част от капитала в облигации и дългови инструменти
 • Индексни фондове - следят представянето на определен борсов индекс (оттам и индексни фондове)
 • Балансирани фондове - разпределят капитала в различни класове активи

Други известни видове взаимни фондове включват фондове парични пазари, алтернативни фондове, секторни фондове, смарт-бета фондове, фондове с целева дата, регионални взаимни фондове и фондове на фондове (взаимни фондове, които купуват акции на други взаимни фондове).

Тук трябва да отбележим, че взаимните фондове не са единствените видове инвестиционни фондове. Съществуват и борсово търгувани фондове или по-известни като ETF-и (англ. Exchange traded funds), но за тях ще говорим малко по-късно в статията.

Какво е ETF?

ETF означава "exchange traded fund" на английски или в превод на български - борсово търгуван фонд. ETF-ите са ценни книжа, които можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез финансов посредник. Тези ETF фондове могат да проследяват представянето на различни класове активи - от традиционни регистрирани на борсата компании до валути и суровини.

Освен това, тяхната структура позволява на трейдърите и инвеститорите да правят къси продажби, да използват ливъридж и да избегнат данъците върху капиталовите печалби в някои държави и юрисдикции.

Борсово търгуваните фондове са един от най-популярните финансови продукти. Те бяха създадени само преди няколко десетилетия в помощ на индивидуалните инвеститори, но скоро започнаха да се използват и то големите играчи на пазарите.

Днешните ETF фондове имат широка гама от предимства, разбира се и рискове и ако бъдат подбрани внимателно, могат да предложат отлични възможности за постигане на инвестиционните цели на инвеститорите.

Като продукт, първия ETF в САЩ е индексен фонд и стартира през 1993 година. Основната му цел е следване на широкия щатски индекс S&P 500, а символът му е (тикър) SPY. Той се превърна в ETF-ът с най-големи обеми в историята. Само на американските фондови пазари има близо 1000 различни ETF фондове с капитализация около 1 трилион долара.

Тествайте инвестиции в ETF-и без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете вашата безплатна демо сметка като кликнете на банера по-долу!

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Доходност на взаимни фондове

Когато инвеститорите избират своите инвестиции във взаимни фондове, един от показателите, който се следят най-сериозно е доходността на взаимния фонд. Но какво точно представлява този показател?

Доходност на взаимни фондове измерва възрвръщаемостта на инвестицията в даден фонд. Изчислява се чрез разделяне на годишните изплатени дивиденти на стойността на акциите на взаимния фонд. Показателят доходност на взаимни фондове варира според пазарната стойност на фонда и промените в годишното разпределение на дивидентите.

Доходността на взаимни фондове обикновено се изчислява ежедневно с нетната стойност на активите на фонда, която се определя след затварянето на пазара всеки ден. Тя се калкулира в процентно съотношение.

Фонд мениджърите могат да използват различни методи за изчисляване на доходността на договорни фондове, която инвеститорите виждат. Така потенциалните инвеститори трябва да се консултират с проспекта на фонда, за да видят как се постига тази възвръщаемост.

Видове доходност на взаимни фондове

Вече споменахме, че изчисленията на показателят доходност на взаимни фондове се определя от всякакъв вид доходност, изплащана от фонда за една година. Разпределението на дивидентите по взаимните фондове се определя от управителния съвет, който одобрява и публикува разпределението за инвеститорите.

Съществуват обаче два метода за калкулиране на доходността на взаимни фондове:

 • Минала доходност на взаимен фонд - сумата от изплатените дивиденти за последните 12 месеца, разделена на стойността на една акция на фонда
 • Бъдеща доходност на взаимен фонд - най-новото разпределение на дивиденти умножено по едногодишната схема за изплащане на дивиденти

В повечето случаи доходност на взаимни фондове се изплаща на инвеститорите всеки месец или на тримесечие.

Правило:

По-високата доходност на взаимни фондове обикновено се свързва с притежаването на по-рискови активи. Обратното също е вярно, по-ниската доходност обичайно се свързва с по-ниско рискови активи.

Взаимните фондове с висока доходност често може да изглеждат привлекателни за много инвеститори. Въпреки това, рисковете, които идват с притежаването на акции в тези взаимни фондове, може да се прекалено големи за някои инвеститори.

От друга страна прекалено ниска доходност на взаимни фондове може да не изглежда привлекателно за инвеститорите, освен това може да не успява да покрива инфлацията в България. По този начин инвестиция в такъв нискорисков взаимен фонд може да се обезсмисли.

Примери за доходност на взаимни фондове:

Да кажем, че даден взаимен фонд има настояща пазарна цена от 20 долара на дял и е изплащал на своите инвеститори 0,04 долара месечни дивиденти през последната една година. Тогава:

Минала доходност = 0,48 (годишния дивидент) / 20 (цена нация) = 0,024 или 2,4%

Сега да разгледаме пример и за бъдещата доходност на взаимни фондове. Да вземем горния пример, че взаимен фонд има цена от 20 долара за акция, но бордът на фонда току що е решил да повиши месечния си дивидент до 0,05 долара. Тогава:

Бъдеща доходност = (0,05 х 12) / 20 = 0,03 или 3%.

Все пак освен доходността и притежаваните активи, инвеститорите трябва да проследят и други показатели на даден взаимен инвестиционен фонд като разходите.

Получете шанс за пасивна доходност като започнете инвестиции в акции и ETF-и с Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите е да кликнете върху банера отдолу!

Инвестирайте с Admiral Markets

Взаимни фондове - данъци и такси

Както всяка друга инвестиция и инвестициите във взаимни фондове включват определени такси. Тези такси могат да имат отражение върху възвръщаемостта, която ще получат инвеститорите и затова трябва да се имат предвид, преди да се вземе решение за инвестиция в даден взаимен инвестиционен фонд.

Таксите за инвестиция във взаимни фондове могат да варират много сериозно в зависимост от профила на взаимните фондове. Често инвеститорите във взаимни фондове са обект на два вида такси:

 1. Такси за покупка и продажба на дялове от взаимен фонд.
 2. Годишни оперативни разходи на фонда като разходи за плащане на фонд мениджър, счетоводители, юридически такси и маркетинг.

Някои взаимни фондове налагат и други видове такси като такса за по-ранно продаване а дялове, такса за преместване на дялове от един в друг фонд на една инвестиционна компания и такса за поддържане на сметка.

Освен таксите, при инвестиране във взаимни фондове трябва да се имат предвид и данъците, с които се облагат печалбите от тези инвестиции. Тук трябва да отбележим, че печалбите от инвестиции в български взаимни фондове не са облагат с данъци в България. Въпреки това при инвестиции в международни взаимни фондове ситуацията може да не седи точно по този начин.

Така, вече разбрахте какво е взаимен фонд, как работят тези инвестиционно фондове, какви са различните видове взаимни фондове и как да изчислите доходността, данъците и таксите им. Сега да видим кои са най-добрите взаимни фондове в България за 2019, както и за началото на 2020 година.

Най-добрите взаимни фондове в България

За да определим най-добрите взаимни фондове в България за изминалата 2019 година ще използваме класация на един от най-популярните български сайтове свързани с финанси и инвестиции - Investor.bg.

На събитието Investor Finance Forum, което се проведе в края на 2019 година, за четвърта поредна година, бяха обявени най-добрите взаимни фондове в България.

При изготвянето на класацията са използвани данни за 110 договорни фонда, управлявани от 28 управляващи дружества. Според заложените критерии във финалното класиране участват договорни създадени преди 31.12.2015 г., и с нетни активи над 500 000 лв. през предходните шест месеца - 90 фонда. Фондовете са групирани в седем категории, разделени спрямо рисковия им профил.

Ето и резултатите:

Най-добрите взаимни фондове в България

Източник: Investor.bg

Най-добрите взаимни фондове в България - 1

Източник: Investor.bg

Най-добрите взаимни фондове в България - 2

Източник: Investor.bg

Според изнесените данни на Investor Finance Forum ясно се вижда, че не са много случаите, в които доходността на взаимни фондове в България надхвърля последните данни на Националния статистически институт за инфлацията в България, които показаха ръст в потребителските цени от 3,2% на годишна база през март 2020 година.

Тези числа поставят под въпрос рентабилността на голяма част от тези инвестиции във взаимни фондове в България.

Когато погледнем данните на Българска асоциация на управляващите дружества за 2020 година ще видим, че ситуацията с доходността също не е сред на-добрите. Но тук разбира се трябва да имаме предвид развихрилата се пандемия от Коронавирус, която срина глобалните финансови пазари и блокира икономиките по света, което се отрази и на повечето български взаимни фондове.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Взаимни фондове срещу Борсово търгувани фондове

Един от най-често срещаните и дискутирани въпроси, с които се сблъскваме, когато става въпрос за инвестиционни фондове е: "Какви са основните разлики между борсово търгуваните фондове (ETF-и) и взаимните фондове?"

И двете да вид инвестиционни фондове и предоставят на инвеститорите възможност за експозиция в кошница от ценни книжа, но има важни различия между двете структури, основно по отношение на:

 • прозрачност
 • търговия
 • данъчна ефективност

Първата ключова разлика между ETF и взаимен фонд е прозрачността. Притежаваните активи от борсово търгуваните фондове се публикуват ежедневно, така че всеки инвеститор знае точно какво притежава.

Взаимните фондове публикуват притежаваните от тях активи веднъж на тримесечие и то често с едномесечно закъснение. Така, когато взаимен фонд публикува своите притежания, то те вече може да са съвсем различни.

Освен това, борсово търгуваните фондове са доста по-прозрачни по отношение на разходите за търговия. Купувачът или продавачът на дялове в ETF поема разходите за търговия, без да засяга други инвеститори във фонда.

В допълнение търговските разходите свързани с инвестиция в ETF са под формата на спред и комисионна, които купувачът или продавачът плаща. Докато при взаимните фондове разходите по входящите и изходящите потоци се поемат от всички притежатели на дялове във фонда и по този начин се отразяват на потенциалната доходност.

По отношение на таксите, взаимните фондове имат и допълнително натоварване като такси за фонд мениджър, маркетинг и други разходи, които не винаги са достатъчно прозрачни. Много инвеститори смятат, че получават нетна стойност на активите (NAV), но в действителност това е стойността минус неизвестните търговски разходи.

Втората ключова разлика между двата продукта е търговията им. Инвеститорът в взаимен фонд може да получава само нетната стойност на активите минус разходите за взаимен фонд в края на всеки ден. В същото време ETF може да бъде закупен или продаден през целия търговски ден. Освен това, тъй като ETF се търгува на борса, това добавя допълнителен слой ликвидност.

Акциите на ETF могат да бъдат прехвърляни, без да се извършва транзакция с основните ценни книжа. Това потенциално може да доведе до по-ниски разходи в сравнение с търговията с основната кошница. Тази възможност не съществува при инвестиция във взаимни фондове.

Третата ключова разлика между взаимните фондове и ETF-ите е данъчната ефективност. Докато и двете структури често се облагат еднакво на индивидуално ниво, основната разлика се проявява на ниво фондове.

В края на годината, ако фондът има нетни печалби от продажба на ценни книжа, тази сума трябва да бъде разпределена на акционерите на фонда, които след това са задължени да плащат данъци върху това разпределение. В повечето случаи ETF-ите са по-ефективни по отношение на данъците на фондово ниво поради техния борсов характер.

Взаимни фондове срещу ETF-и

Източник: Admiral Markets

Така, често борсово търгуваните фондове може да се окажат по-подходяща инвестиция от взаимните фондове. Все пак вие ще трябва да изберете кои ETF-и да закупите и кога да ги продадете, следователно това може да Ви коства малко вече време и умения, спрямо това да поверите изцяло управлението на вашите финанси на фонд мениджър на взаимен фонд.

Инвестиционните компании Admiral Markets не предлагат услуги като портфолио мениджмънт.

Как да започнете инвестиции в инвестиционни фондове?

Можете да започнете инвестиране в инвестиционни фондове с Admiral Markets само в 3 стъпки:

 1. Отворете сметка за инвестиране в инвестиционни фондове
 2. Изтеглете платформа за инвестиране в инвестиционни фондове
 3. Изберете инструмент и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с Форекс сигнали с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Как да купите инвестиционни фондове?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете символa на избрания от вас фонд.
 4. Кликнете с десния бутона върху него и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя акции в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) във взаимни фондове или ETF-и вие очаквате повишаване на цената на акциите им, за да може да извлечете печалба от вашата сделка. Купувате евтино - продавате скъпо.

Как да продадете инвестиционни фондове?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете символa на избрания от вас фонд.
 4. Кликнете с десния бутона върху него и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя акции в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) във взаимни фондове или ETF-и вие очаквате понижение на цената на акциите, за да може да извлечете печалба от вашата сделка. Продавате скъпо - купувате евтино.

Взаимни фондове - заключение

Взаимно фондове или договорни фондове са вид колективна инвестиционна схема, която събира средства от голям брой инвеститори и ги инвестира на капиталовите пазари с цел постигане на доходност за инвеститорите.

Тези инвестиционни фондове са управлявани от фонд мениджъри и са много популярни сред инвеститорите, които смятат, че инвестициите на финансовите пазари са прекалено сложно и отнемащо време занимание, и предпочитат да оставят управлението на личните си финанси в чужди ръце.

Взаимните фондове са множество различни видове и могат да се опитата да задоволят множество инвестиционни подходи и стратегии. Въпре че основният показател на един взаимен фонд, то трябва да се вземат предвид и притежаваните от него, активи, данъците и таксите, с които ще бъде обложена една подобна инвестиция.

Когато сравним взаимните фондове с други вид много популярни инвестиционни фондове - борсово търгуваните фондове, може да се окаже, че в доста случаи ETF-ите могат да предложат по-добри възможности за инвестиция, поради тяхната по-висока прозрачност, по-висока ликвидност и по-висока данъчна ефективност.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Започнете инвестиции в акции и ETF-и на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 напълно безплатно чрез следващия банер!

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Вижте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Boris Petrov
Boris Petrov
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Анализатор на финансови пазари с над 8 години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.