Какво е бенчмарк и как да го използвате за Вашето портфолио?

Борис Петров

Мнозина, които някога са обръщали внимание на икономическите и финансови новини вероятно са чували термина бенчмарк (англ. benchmark). Въпреки това мнозинството може би да не разбират точното значение на бенчмарк и за какво се използва, а той е ключов за представянето на всяко инвестиционно портфолио. Искате да научите повече по темата? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е бенчмарк?

Бенчмарк (англ. Benchmark) е стандарт, спрямо който може да се определи ефективността на дадено портфолио от активи, инвестиционен фонд или мениджър на активи. В повечето случаи, за тази цел, се използват широки пазарни индекси, пазарни сегменти или облигации.

Бенчмарк може да е индекс, създаден, за да включва множество ценни книжа, представляващи някакъв аспект от общия пазар. На практика, бенчмарк показатели са създадени във всички видове класове активи на финансовите пазари.

Видове бенчмарк

След като разбрахте основното бенчмарк значение да видим какви видове бенчмарк съществуват. Определянето на подобен показател може да бъде важен аспект на инвестирането за индивидуалните инвеститори.

В допълнение към традиционните бенчмарк показатели, които следят представянето на широк диапазон от активи или на цял пазар, можем да добавим и индекси, които следят представянето на:

 • Компании с голяма, средна или малка пазарна капитализация
 • Акции с растеж, стойност или с дивиденти
 • Отделни икономически сектори
 • Активи от определени държави или географкис региони
 • Пазарни тенденции и други

Разбирането или интереса към конкретен тип инвестиция ще помогне на инвеститора да идентифицира подходящите активи, които да му позволят да се приближи към своите инвестиционни цели.

Разнообразието от бенчмарк показатели също може да се използва, за да се разбере как се представя портфолиото спрямо различни пазарни сегменти. Инвеститорите често употребяват индексът S&P 500, Barclays Agg и едногодишните американски облигации, когато анализират рисковете и доходността на различни инвестиции.

Инвестирайте в едни от най-популярните бенчмарк индекси в света при конкурентни условия с Admirals. Започнете още сега като кликнете на банера отдолу:

ДЗР на Акции и ETF-и

Търгувайте ДЗР на Акции и ETF-и с Admirals

 

Бенчмарк на част от пазара

Има много различни бенчмарк показатели, които отразяват представянето са част от пазара. Често може да срещнете бенчмарк на определен икономически сектор като например:

Широко употребявани са и бенчмарк стойности, които следят представянето на пазарите в различите страни и географски региони.

Разбира се има и още други показатели, които можете да използвате, за да следите представянето на Вашето инвестиционно портфолио.

Защо имате нужда от бенчмарк?

Индивидуалните фондове и инвестиционни портфейли обикновено имат установени критерии за стандартен анализ. Разнообразие от бенчмарк индекси също може да се използва, за да се разбере как се представя портфейл спрямо различни пазарни сегменти.

Много взаимни фондове в инвестиционната индустрия използват индексите като основа за стратегия за възпроизвеждане. Взаимните фондове съдържат набор от инвестиции, които се управляват активно от портфолио мениджърите и инвестират в различни ценни книжа, като акции, облигации и деривати.

Борсово търгуваните фондове (ETF) също използват бенчмарк индексите като основа на пасивна стратегия за повтаряне на представянето им. ETF-ите инвестират във всички ценни книжа от основния индекс, поради което се считат за пасивно управлявани фондове.

Като цяло инвеститорите по света използват бенчмарк, за да измерване на следните показатели на дадено инвестиционно портфолио::

 1. Диверсификация
 2. Риск
 3. Възвръщаемост

На практика, цялостното представяне не един портфейл се сравнява с това на бенчмарк индекс (и), за да се разбере дали даден инвеститор успява да победи пазара или не. Ако даден портфейл не успява да победи пазари, то може би е добра идея към инвестиция директно в индекс, вместо в отделни активи като акции, например.

Кои са най-използваните бенчамрк индекси?

Често използваните бенчмарк показатели в Съединените щати включват индекси, измерващи различни инвестиционни активи и сектори на пазарите. Индексите, които измерват както широкия пазар, така и специфичните сектори и активи, се използват редовно за постоянна оценка и промяна на портфейли.

По-долу ще изброим и част от най-използваните бенчмарк индекси.

 • S&P 500 - включва 500-те публични компании с голяма пазарна капитализация в САЩ. 
 • Russel 2000 - най-популярният бенчмарк за представянето на американските компании с малка пазарна капитализация.
 • MSCI World - широк глобален бенчмарк на пазара на акции, който следи представянето на компании с голяма и средна пазарна капитализация от всички 23 икономики с развити пазари.
 • Barclays Agg - Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index е индекс използван от инвеститорите и трейдърите на облигации, взаимни фондове и ETF-и като бенчмарк, за да измерят относителната си ефективност.

На изображението отдолу ще откриете графика на цената на S&P 500 индекс:

Въпреки че инвеститорите следят цената му всеки ден, Dow Jones Industrial Average, или DJIA например, може да не е толкова добър бенчмарк поради ограничения брой представени компании и метода на изчисление на ценово претегляне на акциите. От друга страна ако инвеститорът притежава само акции, представени в Dow, индексът би бил перфектен бенчмарк.

Както при всеки индекс, важно е да знаете съставните елементи, които съставляват групата, която се наблюдава.

Как да изберете бенчмарк за Вашето портфолио?

Както вече разбрахме бенчмарк е стандарт или мярка, която може да се използва за анализ на цялостното представяне на даден портфейл. Индивидуалните средства и инвестиционните портфейли като цяло ще имат установени критерии за стандартен анализ.

Разнообразието от различни бенчмарк стойности също може да се използва, за да се разбере как се представя Вашето инвестиционно портфолио спрямо различни пазарни сегменти.

Сега ще разгледаме кои фактори трябва да имате предвид при избор на бенчмарк на Вашия инвестиционен портфейл:

 1. Личните финансови цели. Инвеститорите трябва да дефинират своите цели пред да започнат инвестиции и да изберат бенчмарк според тях.
 2. Личната толерантност към риск. Инвеститор с ниска толерантност към риск може да се насочи към ниско волатилен индекс, докато инвеститор с по-висок риск апетит индекс с по-висока волатилност.
 3. Инвестиционен хоризонт. Инвеститор, който скоро ще се нуждае от средствата е добре да потърси високо ликвидни и ниско рискови активи. По-дългосрочния хоризонт позволява повече риск.
 4. Разпеределениe на активите. Различните видове активи в портфейла и различните държави трябва да бъдат взети предвид при избор на бенчмарк и дори може да се избере втори или трети бенчмарк.

Изграждане на бенчмарк

Изграждането на персонализиран бенчмарк, в повечето случаи, изисква използване на някакъв софтуер. Има много компании, които продават абонаменти за софтуер, който Ви позволява да управлявате портфолио и да изграждате бенчмарк. Можете да изградите множество портфейли и бенчмарк стойности, както и да генерирате различни статистически мерки, като коефициента на Шарп, стандартното отклонение и алфа.

Коефициентът на Шарп е широко използвана мярка за измерване на коригираната спрямо риска възвръщаемост. Той представлява печалбата, която е постигната над възвръщаемостта от ниско рискова инвестиция като тази в американски държавни облигации. По-високият коефициент показва по-добра възвръщаемост коригирана спрямо риска.

Можете също така да създадете бенчмарк като съберете голямо количество безплатна информация и софтуерни инструменти, предлагани от някои от компаниите, кои управляват различни инвестиционни фондове (взаимни фондове и ETF-и)

Инвестирайте в акции и ETF още сега с минимален депозит от само €1. Започнете сега като кликнете на следващия банер:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

 

Портфолио и бенчмаркинг

Фондовете използват бенчмарк като показател за представянето на даден портфейл спрямо инвестиционната му вселена. Мениджърите на активи обикновено избират бенчмарк, който е съобразен с техния инвестиционен подход.

Сравнението на представянето на портфолиото с това на избрания бенчмарк се нарича бенчмаркинг или сравнителене анализ (англ. benchmarking).

Активните мениджъри се стремят да надминат представянето на избрания от тях бенчмарк. Важно е да се има предвид обаче, че инвеститор не може непременно да инвестира във всички ценни книжа на индекса и следователно всички инвестиции идват с някои свързани такси, които ще влошат възвръщаемостта на индекса.

Инвеститорите могат също така да използват индивидуални индекси, съчетани с показатели за риск, за да анализират своите портфейли и да изберат точното разпределение на активите в този портфейл.

Като цяло един инвеститор може да иска да използва S&P 500 като бенчмарк за своето портфолио от акции, Barclays Agg като бенчмарк за активи с фиксирана доходност и едногодишните държавни облигации като индекс за ликвидните си спестявания. Портфолиото от акции, фиксираната доходност и спестяванията също могат да имат много възможности за бенчмаркинг.

За да помогне за определянето на подходящ инвестиционен бенчмарк, инвеститорът първо трябва да вземе предвид неговия риск. Например, ако сте готови да поемете умерено количество риск (профилът ви е 6 по скала от 1 до 10), подходящ показател може да бъде разпределение 60 на 40%, което включва:

 1. 60% за инвестиция от индекса Russell 3000, фокусиран върху индекса с претеглена пазарна капитализация, включващ американски акции с голяма, средна и малка капитализация.
 2. 40% при инвестиция в Barclays Aggregate Bond Index, която включва широк диапазон от правителствени и корпоративни облигации в САЩ с инвестиционен клас.

В този сценарий инвеститор би използвал индекса Russell 3000 като бенчмарк за представянето на своето портфолио от акции и Barclays Agg като бенчмарк за фиксирана доходност.

Разбира се някои инвеститори избират пасивното инвестиране, в което насочват своя капитал директно в индекси без да се опитват да победят пазара. Повече за пасивното инвестиране може да научите в статията:

Пазарите могат постепенно да променят рисковите си настроения в зависимост от различни фактори. Основни двигатели, които да променят риск апетита на пазарите може да са:

 • Икономическите цикли
 • Монетарна политика
 • Политическо напрежение

Разбира се може да има и други фактори, които до доведат до промяна на риск апетита на пазарните

Активните инвеститори, които използват подходящи техники за бенчмаркинг, често могат по-лесно да извлекат полза от инвестиционните възможности, тъй като те се развиват. Сравняването на ефективността и риска на различни показатели в цялото портфолио или конкретно може също да бъде важно за осигуряване на оптимално инвестиране.

Научете повече затова как да изградите своя инвестиционен портфейл от безплатните уебинари на Admirals. Запазете своето място още сега като кликнете на следващия банер:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Как да започнете търговия и инвестиции с бенчмарк?

След като вече знаете какво е бенчмарк, защо Ви е необходим, как да изберете бенчмарк за представянето на Вашето инвестиционно портфолио и какво е бенчмаркинг е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно как да започнете търговия и инвестиции.

Може да стартирате само в 3 прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с финансови инструменти.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Как да купите бенчмарк индекс?

Нека да дадем един пример как да купите акции като използваме ДЗР на широкия американски индекс S&P 500, който много често е използван като бенчмарк от инвеститорите.

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент SP500
 4. Кликнете с десния бутон на ДЗР на индекса и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) S&P 500, Вие очаквате индекса да поскъпне, за да може да извлечете потенциаlна печалба от Вашата сделка.

Как да продадете бенчмарк индекс?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент S&P 500
 4. Кликнете с десния бутон на ДЗР на индекса и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) S&P 500, Вие очаквате индекса да поевтиняване, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.