Какво е бенчмарк и как да го използвате за Вашето портфолио?

Юли 31, 2020 17:55 Europe/Sofia

Мнозина, които някога са обръщали внимание на икономическите и финансови новини вероятно са чували термина бенчмарк (benchmark). Въпреки това мнозинството от тях може би да не разбират точното бенчмарк значение на и за какво се използва, а той може да се окаже ключов за представянето на всяко инвестиционно портфолио.

В тази статия ще разберете:

 • Какво е бенчмарк?
 • Различни видове бенчмарк
 • Защо Ви е нужен бенчмарк?
 • Най-често използван бенчмарк
 • Как да изберете бенчмарк за Вашето портфолио?
 • Какво е бенчмаркинг?
 • Как да започнете търговия с бенчмарк?

Да започваме!

Какво е бенчмарк и как да го използвате за Вашето портфолио?

Какво е бенчмарк?

Бенчмарк (англ. Benchmark) е стандарт, спрямо който може да се определи ефективността на дадено портфолио от активи, инвестиционен фонд или мениджър на активи. В повечето случаи, за тази цел, се използват широки пазарни индекси, пазарни сегменти или облигации.


Бенчмарк може да е индекс, създаден, за да включва множество ценни книжа, представляващи някакъв аспект от общия пазар. Бенчмарк показатели са създадени във всички видове класове активи на финансовите пазари.

Видове бенчмарк

След като разбрахте основното бенчмарк значение да видим какви видове бенчмарк съществуват. Определянето на подобен показател може да бъде важен аспект на инвестирането за индивидуалните инвеститори.

В допълнение към традиционните бенчмарк показатели, които следят представянето на широк диапазон от активи или на цял пазар, можем да добавим и индекси, които следят представянето на:

 • Компании с голяма пазарна капитализация
 • Компании със средна пазарна капитализация
 • Компании с малка пазарна капитализация
 • Акции с растеж
 • Акции със стойност
 • Акции с дивиденти
 • Отделни икономически сектори
 • Пазарни тенденции и други

Разбирането или интереса към конкретен тип инвестиция ще помогне на инвеститора да идентифицира подходящите активи, които да му позволят да се приближи към своите инвестиционни цели.

Разнообразието от бенчмарк показатели също може да се използва, за да се разбере как се представя портфолиото спрямо различни пазарни сегменти. Инвеститорите често употребяват индексът S&P 500, Barclays Agg и едногодишните американски облигации, когато анализират рисковете и доходността на различни инвестиции.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Бенчмарк на част от пазара

Има много различни бенчмарк стойности, които отразяват представянето са част от пазара. Често може да срещнете бенчмарк на определен икономически сектор като например:

Широко употребявани са и бенчмарк стойности, които следят представянето на пазарите в различите страни и географски региони.

Разбира се има и още други показатели, които можете да използвате, за да следите представянето на Вашето инвестиционно портфолио.

Защо имате нужда от бенчмарк?

Индивидуалните фондове и инвестиционни портфейли обикновено имат установени критерии за стандартен анализ. Разнообразие от бенчмарк индекси също може да се използва, за да се разбере как се представя портфейл спрямо различни пазарни сегменти.

Много взаимни фондове в инвестиционната индустрия използват индексите като основа за стратегия за възпроизвеждане. Взаимните фондове съдържат набор от инвестиционни фондове, които се управляват активно от ръководителите на портфейли и инвестират в различни ценни книжа, като акции, облигации и деривати.

Борсово търгуваните фондове (ETF) също използват бенчмарк индексите като основа на пасивна стратегия за повтаряне на представянето им. ETF-ите инвестират във всички ценни книжа от основния индекс, поради което се считат за пасивно управлявани фондове.

Като цяло инвеститорите по света използват бенчмарк, за да измерване на следните показатели на дадено инвестиционно портфолио::

 1. Диверсификация
 2. Риска
 3. Възвръщаемостта

Тествайте търговията с над 8000 финансови инструмента без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка сега като кликнете на банера отдолу!

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Бенчмарк - кои са най-използваните?

Често използваните бенчмарк в Съединените щати включват индекси, измерващи различни инвестиционни активи и сектори на пазарите. Индексите, които измерват както широкия пазар, така и специфичните сектори и активи, се използват редовно за постоянна оценка и промяна на портфейли.

По-долу ще изброим и част от най-използваните.

Бенчмарк S&P 500

Standard & Poor's 500 е претеглен според пазарната капитализация индекс на 500-те най-големи компании в САЩ по пазарна капитализация. Той е водещ щатски и световен бенчмарк, като съществува от 1939 година, но през 1957 се разширява до 500 компании.

О тогава S&P 500 представлява между 80% и 85% от американския щатския пазар на акции и почти половината от глобалния фондов пазар. Това прави и индекса, най-важния и следен бенчмарк в световен мащаб, когато става въпрос за пазарите на акции.

Компаниите, включвани в състава на индекса S&P 500, се избират от комитета S&P Index Committee - екип от анализатори и икономисти от Standard & Poor's. Тези експерти, вземат под внимание различен тип фактори, касаещи размера, ликвидността на индустриалната група и други показатели.

 • Петте компании с най-голямо тегло в този бенчмарк към момента са Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc (собственик на Google), Amazon Inc. и Facebook Inc.

Пазарната капитализация на дадена компания се изчислява, като се вземе текущата цена на акциите и се умножи по акциите в обръщение.

S&P използва само свободно плаващи акции, което означава акции, които са публично търгувани. S&P коригира пазарната капитализация на всяка компания, за да компенсира новите емисии акции или сливания на дружествата.

Стойността на индекса се изчислява чрез сумиране на коригираните пазарни ограничения на всяка компания и разделяне на резултата на делител. За съжаление, делителят е патентована информация на S&P и не се предоставя на обществеността.

Дневна графика на ДЗР (договори за разлика) върху индексът S&P 500 може да видите по-долу. На нея ясно се отличава възходящата тенденция при този бенчмарк от 2012 година насам.

Бенчмарк S&P 500 - седмична графика

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, S&P 500 CFD, Седмична графика с диапазон на данните 7 октомври 2012 - 31 юли 2020 година. Изготвена на 31 юли 2020 в 23:50 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

През 2015 година S&P 500 остана почти без промяна, през 2016 нарасна с 9,4%, а през 2017 добави нови 19,2%, но през 2018 индексът се понижи с 6,6%, само, за да скочи с цели 30,3% през 2019 година. Така, за последните 5 години S&P 500 се е повишил с почти 57%.

Бенчмарк Russell 2000

По-горе обсъдихме най-използваният бенчмарк, когато става въпрос за компании с голяма капитализация, но нека сега да видим как най-лесно можем да следим представянето на акции с малка пазарна капитализация.

Най-популярният бенчмарк за представянето на компании с малка пазарна капитализация е американският индекс Russell 2000. Поддържан от Russell Investments, компонентите в този индекс се оценяват всяка година, а както личи от името техния брой е приблизително 2000.

Ако дадена компания повиши своята капитализация и вече не отговаря на критериите малка пазарна капитализация бива отстранявана от индекса и се заменя с другa, за да може да се запази точното измерване на представянето на компаниите с малка пазарна капитализация.

По-долу можете да видите графиката на един от най-популярните ETF-и (борсово търгувани фондове), следящ движението на индекса Russell 200 - iShares Russell 2000 ETF CFD (#IWM).

Бенчмарк - iShares Russell 2000 ETF CFD

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, #IWM, Дневна графика с диапазон на данните 17 декември 2018 - 31 юли 2020 година. Изготвена на 31 юли 2020 в 23:55 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

MSCI World Index бенчмарк

Индексът MSCI World е широк глобален бенчмарк на пазара на акции, който следи представянето на компании с голяма и средна пазарна капитализация от всички 23 икономики с развити пазари. Този бенчмарк обхваща около 85% от свободно плаващата пазарна капитализация във всяка от тези страни и 1603 компании.

Разбира се с най-голяма тежест в индекса са Съединените щати с приблизително 66%, на второ място е Япония с почти 85 от теглото, а на трето Великобритания с 4,4%. В същото време икономическият сектор с най-голяма тежест в MSCI Wordl Index е Информационни Технологии.

Бенчмарк Barclays Agg

Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index или накратко Barclays Agg е индекс използван от инвеститорите и трейдърите на облигации, взаимни фондове и ETF-и като бенчмарк, за да измерят относителната си ефективност.

Този бенчмарк включва държавни ценни книжа, обезпечени с ипотеки ценни книжа (MBS), обезпечени с активи ценни книжа (ABS) и корпоративни ценни книжа, за да може да симулира пазара на облигации. Функциите на индекса за облигационния пазар са подобни на тези S&P 500 за пазара на акции.

Barclays Agg като цяло се счита за най-добрия бенчмарк на целия на пазар на облигации и се използва от 90% от инвеститорите в САЩ. Индексът се състои от ценни книжа, които притежават инвестиционен рейтинг или по-висок, имат поне една година до падежа и стойност от поне 100 милиона долара.

На следващото изображение ще намерите графика на цената на iShares Core US Aggregate Bond ETF CFD:

Бенчмарк за облигации - iShares Core US Aggregate Bond ETF

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, #AGG, Дневна графика с диапазон на данните 17 декември 2018 - 31 юли 2020 година. Изготвена на 31 юли 2020 в 23:55 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Въпреки че инвеститорите следят цената му всеки ден, Dow Jones Industrial Average, или DJIA например, не измерва точно пазара като цяло, поради ограничения брой представени компании. Обратно, ако инвеститорът притежава само акции, представени в Dow, индексът би бил перфектен бенчмарк.

Както при всеки индекс, важно е да знаете съставните елементи, които съставляват групата, която се наблюдава. Разбира се, има:

 • Глобални индекси
 • Индекси на сектор от фондовия пазар
 • Индекси, които проследяват само облигации, емитирани в една държава

Започнете да търгувате с бенчмарк индекси на световните финансовите пазари още днес! Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Търгувайте бенчмарк индекси с Admiral Markets

 

Как да изберете бенчмарк за Вашето портфолио?

Както вече разбрахме бенчмарк е стандарт или мярка, която може да се използва за анализ на разпределението, риска и възвръщаемостта на даден портфейл. Индивидуалните средства и инвестиционните портфейли като цяло ще имат установени критерии за стандартен анализ.

Разнообразието от различни бенчмарк стойности също може да се използва, за да се разбере как се представя Вашето инвестиционно портфолио спрямо различни пазарни сегменти.

Сега ще разгледаме кои фактори трябва да имате предвид при избор на бенчамрк на Вашия инвестиционен портфейл.

Рисков профил

Когато търсите инвестиционен бенчмарк трябва да вземете предвид риска. Избраният от инвеститора индекс трябва да отразява размера на риска, който е готов да поеме. Други инвестиционни фактори около съображенията за избор на бенчмарк могат да включват сумата за инвестиране и разходите, които инвеститорът е готов да плати.

Първата стъпка по избор на бенчмарк модел е да определите Вашия рисков профил. Много фактори трябва да се вземат предвид, за да определите вашата толерантност към риск включително:

 1. Възрастта
 2. Опита в инвестициите
 3. Финансовите ресурси, които са на разположение.

Разпределение на активите

След като сте определили Вашия личен рисков профил, трябва да вземете решение за общ модел на разпределение на активите (диверсификация), който отразява Вашия риск апетит.

Тъй като повечето хора имат диверсифицирани портфейли, разпределението трябва да включва различни класове активи, например облигации, акции, суровини и валути от различни държави и региони. Определете какви класове активи да включите, както и какъв процент от портфейла Ви трябва да бъде във всеки клас активи.

Диверсификацията може да бъде сравнително просто начинание, когато се използват широки индекси като споменатите S&P500, Russell 200, MSCI World и Barclays Agg например.

В рамките на общия Ви модел на разпределение на активите може да се наложи да използвате различни бенчмарк стойности в зависимост от това колко дълго ще бъдат инвестирани средствата. Подходящото разпределение на инвестиция с период от 3-5 години е напълно различно от дългосрочната инвестиция от 10 или повече години.

Така например:

 • Вашите дългосрочни инвестиции биха могли да бъдат разпределени 70% в акции и 30% облигации
 • Докато вашите 3-5 годишни инвестиции може да имат обратното взаимоотношение.

Един от начините да се разбере как да разпределите класовете на активи в бенчмарк е като разгледате състава на различните фондове предлагани от инвестиционните компании. Все пак разпределението и рискът варират при различните компании, така че има смисъл да разгледаме няколко различни фонда.

Волатилност

Рискът включва волатилност и променливост. Волатилността измерва потенциала на цената на активите да се движи нагоре-надолу, докато променливостта измерва честотата на промените в стойността на актива.

Например американските държавни облигации с инвестиционен клас, които имат по-малка волатилност и променливост, се смятат за по-безопасни инвестиции, отколкото суровини, които имат големи и чести промени в цените.

Изграждане на бенчмарк

Изграждането на персонализиран бенчмарк, в повечето случаи, изисква използване на някакъв софтуер. Има много компании, които продават абонаменти за софтуер, който Ви позволява да управлявате портфолио и да изграждате бенчмарк. Можете да изградите множество портфейли и бенчмарк стойности, както и да генерирате различни статистически мерки, като коефициента на Шарп, стандартното отклонение и алфа.

Коефициентът на Шарп е широко използвана мярка за измерване на коригираната спрямо риска възвръщаемост. Той представлява печалбата, която е постигната над възвръщаемостта от ниско рискова инвестиция като тази в американски държавни облигации. По-високият коефициент показва по-добра възвръщаемост коригирана спрямо риска.

Можете също така да създадете бенчмарк като съберете голямо количество безплатна информация и софтуерни инструменти, предлагани от някои от ETF компаниите.

Инвестирайте в акции и ETF още сега с минимален депозит от само €1. Започнете сега като кликнете на следващия банер:

Започнете инвестиции в акции и ETF с Admiral Markets

Портфолио и бенчмаркинг

Фондовете използват бенчмарк като показател за представянето на даден портфейл спрямо инвестиционната му вселена. Мениджърите на активи обикновено избират бенчмарк, който е съобразен с техния инвестиционен подход.

Сравнението на представянето на портфолиото с това на избрания бенчмарк се нарича бенчмаркинг (англ, benchmarking, сравнителен анализ).

Активните мениджъри се стремят да надминат представянето на избрания от тях бенчмарк. Важно е да се има предвид обаче, че инвеститор не може непременно да инвестира във всички ценни книжа на индекса и следователно всички инвестиции идват с някои свързани такси, които ще влошат възвръщаемостта на индекса.

Инвеститорите могат също така да използват индивидуални индекси, съчетани с показатели за риск, за да анализират своите портфейли и да изберат точното разпределение на активите в този портфейл.

Като цяло един инвеститор може да иска да използва S&P 500 като бенчмарк за своето портфолио от акции, Barclays Agg като бенчмарк за активи с фиксирана доходност и едногодишните държавни облигации като индекс за ликвидните си спестявания. Портфолиото от акции, фиксираната доходност и спестяванията също могат да имат много възможности за бенчмаркинг.

За да помогне за определянето на подходящ инвестиционен бенчмарк, инвеститорът първо трябва да вземе предвид неговия риск. Например, ако сте готови да поемете умерено количество риск (профилът ви е 6 по скала от 1 до 10), подходящ показател може да бъде разпределение 60 на 40%, което включва:

 1. 60% за инвестиция от индекса Russell 3000, фокусирана върху индекса с претеглена пазарна капитализация, включващ американски акции с голяма, средна и малка капитализация.
 2. 40% при инвестиция в Barclays Aggregate Bond Index, която включва широк диапазон от правителствени и корпоративни облигации в САЩ с инвестиционен клас.

В този сценарий инвеститор би използвал индекса Russell 3000 като бенчмарк за представянето на своето портфолио от акции и Barclays Agg като бенчмарк за фиксирана доходност.

Пасивно инвестиране

Бенчмарк стойностите са създадени, за да включват множество ценни книжа, които в някакъв аспект представляват целия пазар. Пасивните инвестиционни фондове предоставят на инвеститорите възможност експозиция в даден бенчмарк, тъй като би било скъпо за индивидуален инвеститор да инвестира във всеки един от активите, които са част от един индекс.

В пасивните фондове мениджъра на активи използва стратегия за копиране, за да постигне покрие същите активи и възвръщаемост, а инвестицията в бенчмарк може да понижи разходите за инвеститора. Водещ пример за това са борсово търгувани фондове (ETF-и) като SPDR S&P 500 ETF (#SPY), който копира индекса S&P 500 с такса за управление от 0,09%.

На следващото изображение можете да видите дневната графика на SPDR S&P 500 ETF CFD:

Бенчмарк - SPDR S&P 500 ETF CFD

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, SPDR S&P 500 ETF CFD (#SPY), дневна графика с диапазон 14 декември 2018 - 31 юли 2020 година. Изготвена на 31 юли 2020 в 23:55 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Бенчмаркинг и управление на риска

За да управляват риска много хора инвестират в диверсифицирано портфолио, което включва различни класове активи. Най-често използваните от инвеститорите са акции и облигации.

Рисковите показатели могат да бъдат използвани, за да се разберат рисковете от тези инвестиции. А рискът най-често е характеризиран с волатилност и променливост.

 • Колкото по-високи са тези показатели за даден актив, толкова е по-голяма риска на инвестицията в тях
 • Очакваните печалби при рисковите активи също са по-високи

Важно е всеки инвеститор да запомни, че по-високата доходност идва с повече риск, а по-малкото риск води по-скромна доходност и от това правило на практика няма изключения.

Често се случва повечето инвеститори с по-дълъг хоризонт да са готови да инвестират по-сериозно в инвестиции с по-висок риск. По-късите времеви хоризонти или по-високата нужда от ликвидност ще доведат до по-малко рискови инвестиции в продукти с фиксирана доходност и спестявания.

Пазарите могат постепенно да променят рисковите си настроения в зависимост от различни фактори. Основни двигатели, които да променят риск апетита на пазарите може да са:

 • Икономическите цикли
 • Монетарна политика
 • Политическо напрежение

Разбира се може да има и други фактори, които до доведат до промяна на риск апетита на пазарните

Активните инвеститори, които използват подходящи техники за бенчмаркинг, често могат по-лесно да извлекат полза от инвестиционните възможности, тъй като те се развиват. Сравняването на ефективността и риска на различни показатели в цялото портфолио или конкретно може също да бъде важно за осигуряване на оптимално инвестиране.

Как да започнете търговия и инвестиции с бенчмарк?

След като вече знаете какво е бенчмарк, защо Ви е необходим, как да изберете бенчмарк за представянето на Вашето инвестиционно портфолио и какво е бенчмаркинг е време да се насочите към практическата част, а именно как да започнете търговия и инвестиции.

Може да стартирате само в 3 прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с финансови инструменти.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Как да купите бенчмарк индекс?

Нека да дадем един пример как да купите акции като използваме ДЗР на широкия американски индекс S&P 500, който много често е използван като бенчмарк от иневститорите.

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент SP500
 4. Кликнете с десния бутон на ДЗР на индекса и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позциия) в S&P 500, Вие очаквате да поскъпнат, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете бенчмарк индекс?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент S&P 500
 4. Кликнете с десния бутон на ДЗР на индекса и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в S&P 500, Вие очаквате те да поевтиняване, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Бенчмарк - заключение

Бенчмарк е инструмент, който може да бъде използван по много начини от инвеститорите. Може да се каже, че всеки мениджър на активи има установен бенчмарк, с който да измерва представянето на неговото портфолио.

Инвеститорите могат да отидат и по-далеч от стандартния процес на бенчмаркинг. Напредналата форма бенчмаркинг може да включва индекси, чрез които да се направи специфично разпределение на активи.

Активните инвеститори могат също да изберат да следват голяма брой бенчмарк стойности в рисковия спектър. Анализирайки даден бенчмарк, заедно с рисковите характеристики, може да си гарантират, че техните инвестиции са оптимално поставени с възможно най-нисък риск и най-висока възвръщаемост.

Бенчмаркинг и следенето на рисковите показатели също позволяват на инвеститорите потенциално да идентифицират възможностите за промяна в инвестиционното портфолио, за да се възползват от последните пазари тенденции.

За Admiral Markets

Admiral Markets Group непрекъснато разширява своя обхват и днес предлага своите услуги в световен мащаб чрез регулираните си търговски дружества, като по този начин се превръща в една наистина глобална организация. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Започнете да търгувате с бенчмарк показатели и още над 8000 финансови инструмента с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.