Какво е дивидент и как да инвестираме в акции с дивиденти през 2021?

Октомври 10, 2019 16:31 Europe/Sofia

Търсите възможности за пасивна доходност? Тогава популярните инвестиции в акции с дивиденти може да са идеалното решение за Вас и Вашия инвестиционен портфейл. Чрез изплащане на дивидент инвеститорите могат да получат допълнителна доходност от своята инвестиция, извън потенциалното повишаване на цената на закупените вече акции на компании.

В тази статия ще разберете:

 • Какво е дивидент?
 • Кои компании дават дивиденти?
 • Каква е процедурата по изплащане на дивиденти?
 • Как се прави изчисляване на дивидент?
 • Какъв данък дивидент дължите?
 • Как да инвестирате в акции с дивиденти?
 • Най-добрите акции с дивиденти
 • Как да започнете инвестиции в акции с дивиденти?

Да започваме!

Какво е дивидент и как да инвестираме в акции с дивиденти през 2020?

Какво е дивидент?

Когато става въпрос за инвестиции на фондовите пазари много инвеститори търсят възможност да инвестират в акции, от които да получават възможно най-добър дивидент. И защо не, след като с получаване на дивиденти от акции инвеститорите гарантират още един паричен поток към своя портфейл.

Дивидент е разпределение на определена част от печалбата на дадена компания и се изплаща под формата на възнаграждение за клас от нейните акционери. Размерът на дивидента се определя и управлява от борда на директорите на компанията, въпреки че те трябва да бъдат одобрени от акционерите чрез тяхното право на глас.

Дивиденти могат да се изплащат като:

 • Парични плащания
 • Акции
 • Друго имущество

Все пак паричното разпределяне на дивидент е най-често срещано.

Освен компании изплащане дивиденти практикуват и:

Всъщност дивидент е награда, която се изплаща на акционерите на дадена компания, заради това, че са инвестирали собствен капитал в нея и обикновено идва от нетните печалби на фирмата.

В повечето случаи по-голямата част от печалбата остава на съхранение в компанията като често печалбите се използват за финансиране на настоящата и бъдеща активност и покриване на задължения. Останалата част може да бъде бъде използвана за изплащане на дивидент на акционерите.

Все пак, някои компании могат да предлагат изплащане на дивиденти, дори когато не правят достатъчно големи печалби. В повечето случаи това се прави с цел да се поддържа установения ред да има редовно изплащане на дивидент, за да могат да се привличат нови инвеститори и да се задържат настоящите.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Кои компании дават дивиденти?

Преди да се даде отговор на въпроса кои компании изплащат дивидент е добре да се види какви видове акции има и с какво се характеризират. Акциите на компаниите се делят основно на три основни вида:

 1. Акции с растеж
 2. Акции със стойност
 3. Акции с дивиденти.

Сега да разгледаме по-подробно всеки от различните видове акции, в които можете да инвестирате.

Акции с растеж (Growth stocks)

Акции с растеж са акции на компании, от които се очаква да нарастват по-бързо от средното за пазара. В повечето случаи тези акции не практикуват изплащане на дивиденти, тъй като обикновено искат да реинвестират по-голямата част от печалбите си, за да ускорят растежа си в краткосрочен план.

Когато се инвестира в акции на растежа инвеститорите имат за цел потенциално да направят капиталови печалби, когато продадат своите акции на по-висока цена от тази, на която са ги купили. Дивидентите не са приоритет номер 1 на инвеститорите в акции на растежа.

В днешно време акциите на растежа включват по-голямата част от технологичния сектор, биотехнологиите и някои потребителски компании, произвеждащи стоки, които не са от първа необходимост. Повечето компании в някои по-нови индустрии като канабиса също могат да влязат в тази категория.

Акции със стойност (value stocks)

Акциите със стойност се търгуват на по-ниска цена, отколкото предполагат фундаментите на компанията като дивиденти, печалби, продажби и тн. Това ги прави особено привлекателни за инвеститорите търсещи стойност.

По-ниската цена на акциите със стойност показва, че компанията се търгува на по-ниска цена, отколкото показва представянето на компанията. Инвеститорите в този тип акции се опитват да извлекат печалби от неефективността на пазара, тъй като цената на дадена акция може да не отговаря точно на представянето на компанията.

Все пак акциите със стойност може да имат практика за разпределяне на дивиденти, но това не е задължително.

Акции с дивиденти (dividend stocks)

Акции с дивиденти са акции на компании, които изплащат редовни дивиденти на своите инвеститори. Тези акции с дивиденти често са на утвърдени компании, които водят политика за разпределяне на печалбите обратно към акционерите.

По-големите установени на пазара компании, които има по-лесно предвидими печалби често са с най-големи дивиденти от акции. Тези компании са склонни на редовно изплащане на дивиденти, тъй като се стремят да максимизират печалбите за акционерите по начин, който се различава от естествения растеж на цената на акциите.

Повечето компании от следните сектори поддържат редовно изплащане на дивиденти:

 • Суровини
 • Петрол и газ
 • Банки и финанси
 • Здраве и фармацевтика
 • Комунални услуги
 • Продукти от първа необходимост
 • Компаниите структурирани като командитни дружества
 • Тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REITs)

Редовно изплащане на дивидент може да се срещне и при различните видове фондове ако това съответства на техните инвестиционни цели.

 • Най-общо, по-новите и бързоразвиващи се компании не изплащат големи дивиденти. Причината е проста - много компании смятат, че най-доброто използване на печалбите им е да реинвестират в бизнеса си и да стимулират по-нататъшен растеж.
 • От друга страна, компаниите, които са узрели до момента и за който не е необходимо да харчат голяма част от капитала, който генерират за разрастване на бизнеса, има два основни начина да върнат капитал при акционерите - дивидент или обратно изкупуване на акции.

Има известен дебат сред инвеститорите относно това кое е по-добро и много акции с дивиденти използват комбинация от двете. Тъй като дивидентните акции обикновено са зрели и печеливши компании, те обикновено преживяват рецесиите и сривовете по-добре от акциите без дивидент и също така са по-малко волатилни.

Така можем да се заключи, че ако даден инвеститор се цели в пасивна доходност от своята инвестиция в акции с дивидент, трябва да се насочи към установени компании, които често предлагат изплащане на дивиденти или към някои акции със стойност. Акциите на растежа в повечето случаи не предлагат доходност от дивиденти или ако предлагат, тя далеч не е толкова атрактивна, колкото повечето дивидентни акции.

Изградете собствено портфолио от акции с дивиденти като избирате от над 4000 акции и 200 ETF-и. Започнете сега, единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Инвестирайте в акции с дивиденти с Admiral Markets

Изплащане на дивиденти

След като вече знаете какво е дивидент и кои компании дават дивиденти е време да разберете и каква е процедурата по изплащане на дивидент.

Ако дадена компания има печалба и реши да изплати дивидент на обикновените акционери, се обявява сумата и датата на изплащане. Обикновено в САЩ компаниите планират изплащане на дивиденти на всеки три месеца, след като бъде приключен отчета за приходите и бордът на директорите се срещне, за да преразгледа финансовите резултати.

В други случаи изплащането на дивиденти може да е веднъж годишно. Този метод е по-често използван в Европа.

Разпределяне на дивиденти обикновено се случва под формата на пари в брой. Но, както вече споменахме това може да се случи и чрез даване на допълнителни акции. В повечето случаи определената сума се изплаща на инвеститорите няколко дни след обявената екс дивидентна дата (ex-dividend date). На тази дата цената на акцията започва да се търгува без предварително обявения дивидент.

Алтернативният метод за изплащане на дивиденти е под формата на допълнителни акции. Тази практика може да е позната като реинвестиция на дивиденти и обикновено се предлага като опция за изплащане на дивиденти от компаниите или взаимните и борсово търгувани фондове.

В повечето случаи сумата получена от изплащане на дивиденти подлежи на данък дивидент. Този данък дивидент трябва да бъде платен независимо от формата на разпределение на дивидент

Процедура по изплащане на дивиденти от акции

Когато от дадена компания обявят изплащане на дивиденти, акционерите се уведомяват чрез прессъобщение и информацията обикновено се разпространява чрез финансови медии. Това е първа стъпка в процедурата по начисляване на дивидент и се нарича дата на деклариране.

Ето всички важни дати, които трябва да запомните, когато получавате дивиденти от акции:

 • Дата на деклариране (Record date) - дата, на която борда на директорите анонсира и одобрява изплащането на дивидент.
 • Екс-дивидентна дата (Ex-dividend date) - първата дата, на която акцията се търгува без дивидент.
 • Дата на записване (Record date) - дата на записване на всички инвеститори, които имат права при разпределение на дивидент.
 • Дата на изплащане (Payment date) - дата, на която официално се стига до изплащане на дивидент.

На следващото изображение ще видите всички дати изобразени хронологично:

Дати за изплащане на дивидент

На датата за изплащане компанията депозира средствата на акционерите в депозитар. След това идват и плащанията в брой, които стават чрез инвестиционни посредници по целия свят. Тези фирми спомагат инвеститорите да получат в своя дивидент от акции на дадена компания.

Данък дивидент

Както вече споменахме, всяко начисляване на дивидент се облага от данък дивидент, който обаче може да зависи от

 1. Държавната юрисдикция
 2. Вида на декларирания дивидент
 3. Сметката, в която инвеститорът държи акциите
 4. Периодът, в който инвеститорът е притежавал дадените акции.

В България например данък дивидент се определя от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и ставката за данък дивидент в общия случай е 5%. Разбира се има различни изключения и промени като например местожителство на инвеститора и дали акциите, в които инвестира са чуждестранни или не.

В други държави този данък дивидент може да е в различно процентно съотношение и при други условия. Затова е добре преди да се инвестира в акции с дивиденти да се провери как точно стоят нещата с данък дивидент.

Изчисляване на дивидент

Когато инвестирате в акции с дивиденти, то със сигурност бихте искали да знаете каква доходност ще получите. Най-лесното изчисляване на дивидент можете да направите по формулата:

 • дивидент на акция х брой акции = обща сума от дивиденти

Освен това можете да изчислите дивидентна доходност на Вашата инвестиция.

Дивидентна доходност

Дивидентна доходност на една компания може да бъде много полезен индикатор за дадена компания. Той показва на инвеститора съотношението на годишния дивидент спрямо текущата цена на акциите, в проценти. По същество той показва приблизителна оценка на дивидентната възвръщаемост на дадена инвестиция в акции.

Много инвеститори вероятно са чували термина дивидентна доходност, но не се притеснявайте ако не сте. Изчислението на този показател е доста просто:

 • Дивидентна доходност = Годишен дивидент / Цена на акция

Дивидентната доходност се равнява на годишния дивидент, който изплаща дадена компания, разделен на моментната цена на акцията.

Този показател може да се използва за идентифициране на дивидентни акции, които може да се превърнат в потенциални бъдещи сполучливи инвестиции.

Разбира се, много инвеститори биха търсили само акции с висока дивидентна доходност, което в някои случаи може да се окаже грешка. Защо? Защото много компании, които предлагат висока дивидентна доходност, често имат много ниска цена на акцията. А затова може да си има сериозни причини.

Как да инвестирате в акции с дивиденти?

Инвестициите в акции с дивиденти могат да бъдат отличен начин за генериране на пасивна доходност и увеличаване на портфолиото за дълги периоди от време. Ако се съсредоточим върху солидни компании, които редовно увеличават своите дивиденти, малък първоначален капитал може да се превърне в доста по-сериозен, благодарение на силата на сложните печалби.

С две думи най-добрата причина за инвестиране в акции с дивиденти е възможността за плавно увеличаване на капитала. В повечето случаи компаниите практикуват разпределяне на дивиденти са по-зрели и стабилни от своите недивидентни колеги. Така макар че няма голяма вероятност да поскъпнат бързо, солидното портфолио от акции с дивиденти може да създаде стабилно количество пасивна доходност в дългосрочен план.

Важно е да се отбележи, че всички инвестиционни стратегии предполагат, че краткосрочните колебания на цените могат да повлияят на баланса на сметката, ако не сте търпеливи, за да можете да приемете, че инвестицията може да бъде с негативна доходност за продължителен период от време. И накрая, стриктното управление на риска по отношение на капитала е от съществено значение!

Тествайте инвестициите в акции с дивиденти без да рискувате собствена капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата демо сметка сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

Инвестиции в дивидентни акции без риск с Admiral Markets

Показатели на акции с дивиденти

В следващата част от статията ще споменем някои съвети и индикатори, които е добре да се имат предвид от инвеститорите в акции с дивиденти, за да могат да оптимизират своята доходност и да направят най-точния избор на компания, в която да инвестират. Ето и някои от по-важните от тях.

1. Не се фокусирайте само върху доходността от дивидент.

Може да звучи изненадващо, че от всички ключови показатели, които дивидентните инвеститори трябва да познават, дивидентната доходност всъщност може да бъде един от най-малко важните. Разбира се ако всички други индикатори са еднакви, по-високата доходност от дивидент със сигурност е за предпочитане.

Но докато акцията притежава сравнително висока доходност (да речем, 2% или по-висока), има няколко други фактора, на които дивидентните инвеститори би трябвало да обърнат по-голямо внимание. Например:

 • Последователност на дивиденти
 • Растеж на дивиденти

Тези два индикатора често може да са значително по-важни за дългосрочните инвеститори, отколкото текущата дивидентна доходност на акциите.

Пример:

Акциите на Johnson & Johnson имат 2.83% доходност от дивидент. Тя не е точно най-високата, която ще намерите, но имайте предвид, че компанията е с не само забележително последователно в изплащане на дивидент, но и е увеличила размера на дивидента си в последните 56 последователни години. Все пак миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещо представяне.

Ръстът на дивидентите е може би един от най-важните показатели при анализ на акции с дивиденти. Ако трябва да разгледаме един показател, това е ръстът на дивидентите през последните пет години.

Ако дадена компания е лидер на своя пазар и увеличава както продажбите, така и приходите си, като същевременно поддържа здравословно ниво на дълга и генерира постоянен паричен поток, познайте какво ще направи мениджмънта? Точно така! Ще увеличи размера на дивидента изплащан на инвеститорите.

2. Коефициент на изплащане на дивидент (Payout ratio).

Коефициентът на изплащане на дивидент също е сред най-важните показатели за инвеститорите, които искат да инвестират в акции с дивиденти. Той всъщност представлява дивидентът на акцията като процент от печалбата и. Таза този индикатор показва способността на акцията да продължи да изплаща дивидентите си, дори ако печалбите на компанията намаляват.

3. Обща възвръщаемост (Total return).

Този показател отразява комбинацията от дивидентите и покачването на цената на акцията. Общата възвръщаемост дава цялостна картина за представянето на дадена акция с дивиденти. Например ако определена акция повиши цената си с 6% за една година и предлага 3% дивидентна доходност, общата и възвръщаемост е 9%.

В обратния случай, ако цената на акцията, в която сте инвестирали са понижи с 6%, при 3% доходност от дивидент, то загубите ще бъдат ограничени до 3% от капитала.

Тук много инвеститори биха пожелали акции с висока обща възвръщаемост, но това включва и поемането на по-големи рискове. Съотношението риск/печалба на финансовите пазари е установено много точно. По-големите печалби, включват по-големи рискове, а по-ниските нива на риск предполагат и по-ниски печалби.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

4. Ръст на печалба на акция (EPS growth).

Показателят печалба на акция измерва колко печалба е генерирала дадена компания. Компаниите обикновено отчитат съотношението си печалба на акция на тримесечна или годишна база.

Съотношението печалба на акция се изчислява, като се вземе разликата между нетния доход на компанията и дивидентите, изплатени за привилегировани акции, и след това тази цифра се раздели на средния брой на акциите.

Да речем, че компанията има нетен доход от 20 милиона долара и изплаща 2 милиона долара дивиденти на привилегированите акционери. Нека също така да кажем, че компанията има 10 милиона акции за първата половина на тримесечието и 12 милиона акции за втората половина, или средно 11 милиона акции. В този случай ето как бихме изчислили печалбата на акция:

 • $20 милиона - $2 милиона = $18 милиона
 • $18 милиона / 11 милиона акции = $1.63 на акция.

Така избраната компания има настоящо съотношение печалба/акция от $1.63.

В повечето случаи постоянно нарастващите приходи са добър показател, че акциите ще могат да продължат да увеличават дивидента си.

5. Придобивания или органичен растеж

Растежът на една компания не винаги може да се обясни с едни и същи фактори. Когато видите стабилна тенденция в приходите, можете да си представите, че това се дължи на органичния растеж. Органичният растеж се случва, когато компанията се развива на нарастващ пазар или увеличава пазарните си дялове поради нови или по-добри продукти.

Има и друг начин за увеличаване на продажбите на една компания и това е чрез придобивания. Ако компанията не е разработила нов продукт или услуга, тя може да придобие конкурент, който го е направил.

Когато има голям скок в приходите на определена компания, то той обикновено е свързан с голяма придобивка. Важно е след това да проследите дали ръста ще продължи стабилно, както и дали нивото на дълг на компанията не е нараснало прекалено.

6. Дългосрочен дълг

Добре е да се знае, че сам по себе си дългът не е задължително да е лош показател. Всъщност ако мениджмънтът на една компания може да използва ливъридж разумно, то тя може да нарасне по-бързо, съответно да направи акционерите си по-богати за по-кратък период.

Размерът на дълга и съотношението му спрямо активите на компанията са важни, но може би още по-важна е тенденцията при задлъжнялостта.

Рязкото и продължително увеличаване на дълга на дадена компания може да доведе до влошаване на здравословното и състояние, което пък от своя страна да отблъсне инвеститорите и да понижи цената на акцията.

Започнете да купувате и продавате ДЗР на акции на над 4000 компании без комисионни с Admiral Markets. Кликнтете на банера отдолу и стартирайте още днес:

ДЗР на акции с дивиденти от Admiral Markets

Получаване на дивиденти от акции

За много настоящи и бъдещи инвеститори получаване на дивиденти от акции е една от основните цели в инвестирането. Но разбира се, за да се стигне до там преди това трябва да се премине през горните стъпки и да направите покупка на акции с дивиденти. В следващите параграфи на статията ще видим как може да стане това?

Когато даден инвеститор обмисля инвестиции на фондовите пазари и изграждането на портфолио от акции с дивиденти се нуждае от достъп до най-добрите инвестиционни продукти. Най-популярният начин затова е избор на лицензиран инвестиционен посредник като Admiral Markets, който предлага покупка и продажба на акции с дивиденти и ДЗР на акции с дивиденти.

Важно е Вашият инвестиционен посредник да предлага възможно най-голям брой акции на компании от различни фондови борси по света. Освен това е добре брокерът да предлага достъп о до други видове финансови активи и деривати. Целта е да постигнете диверсифицирано портфолио от акции и dдруги активи.

След като е избран инвестиционният посредник и инвеститорът вече има достъп до голям брой компании, поне няколко фондови борси и други активи съществуват две възможности за инвестиции и търговия с акции.

Инвеститорът може да избере да инвестира в:

 1. Реални акции
 2. Договори за разлика (ДЗР) на акции

И двата варианта имат своите предимства и недостатъци като и двата са достъпни за търговия и инвестиции с Admiral Markets.

В следващата таблица ще видите преимуществата и недостатъците на двете опции за инвестиции и търговия с дивидентни акции:

ДЗР на акции или реални акции с дивиденти

Как да започнете инвестиции в дивидентни акции?

Можете да започнете онлайн инвестиции в дивидентни акции само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с дивидентни акции
 2. Изтеглете платформа за търговия с дивидентни акции
 3. Изберете акция (ДЗР на акция) и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за инвестиции в акции с дивиденти с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример затова как да купите/продадете ДЗР на акции на Johnson & Johnson (JNJ) на платформа за търговия с акции.

Как да купите Johnson & Johnson ДЗР?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете ДЗР на акциите на Johnson & Johnson
 4. Кликнете с десния бутон на JNJ и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в Johnson & Johnson ДЗР Вие очаквате поскъпване на акциите на компанията, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете Johnson & Johnson ДЗР?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете ДЗР на акциите на Johnson & Johnson
 4. Кликнете с десния бутон на JNJ и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в Johnson & Johnson ДЗР Вие очаквате поевтиняване на акциите на компанията, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.