Какво е волатилност на финансовите пазари и как да я използвате в търговията си?

Борис Петров
22 Мин четене

Когато става въпрос за финансови пазари един от най-често срещаните термини е волатилност. Макар доста хора да знаят неговото значение, то не всички го разбират напълно, а още по-малко пък могат да се възползват от волатилността на пазарите. И Вие искате да разберете повече за волатилността? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е волатилност?

В началото е добре да видим какво е значението на термина волатилност. Ето и една дефиниция:

Волатилност е мярка за измерване на изменението на цената на даден финансов актив за определен период от време. Тя посочва нивото на риск свързано с промените в цената на финансовия актив. Една от основните характеристики на всеки финансов пазар е именно волатилността.

Волатилността на финансов актив се измерва основно чрез технически индикатори и други показатели, а волатилност на портфейлa чрез промените във възвръщаемостта

Ето и как изглежда връзката на волатилността с възвръщаемостта нагледно:

 • Висока волатилност - по-големи промени в цената, което може да означава по-висок риск и по-висока потенциална възвръщаемост.
 • Ниска волатилност - по-малки промени в цената, което може да означава по-нисък риск и по-ниска потенциална възвръщаемост.

Пазарната волатилност може да се измерва в пропорционални и в абсолютни стойности като и двете мерки намират своето приложение в практиката.

Защо трябва да следите волатилността?

Всеки един трейдър и инвеститор е добре да вземе предвид волатилността на финансовия инструмент, който ще търгува, преди да влезе в сделка. Причините затова са много и то ключови за бъдещия успех на финансовите пазари.

Ето най-важните причини защо да следите волатилността:

 1. Да можете да определите риска на сделката, която смятате да отворите.
 2. Да определите потенциалните печалби от сделката, която смятате да отворите.
 3. Да съобразите нивата на вход и изход, както и нивата, на които да поставите чакащи поръчки, с пазарните движения.
 4. Може да Ви предостави информация за наближаващ пробив на дадено ниво на подкрепа или съпротива.
 5. Да можете да определите рисковия профил и потенциалните печалби на целия портфейл от активи, който притежавате.
 6. Може да сравнявате два финансови актива по волатилността, за да изберете по-подходящия за Вашия портфейл.

Междувременно, когато става въпрос за фондови пазари, нарастващата волатилност много често се свързва с увеличаваща се вероятност за понижение на цените на акциите

Тествайте волатилността на пазарите над 8000 финансови инструменти без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Видове пазарна волатилност

Пазарната волатилност може да бъде два вида:

 • Историческа волатилност (англ. historical volatility). Базира се на а минали колебания в цената на определен финансов актив. Изчисляването на историческата волатилност е сравнително просто, тъй като е достатъчно да се определи стандартното отклонение на историческите данни за цените на финансовия актив в желаната времева рамка. Но миналите данни не гарантират бъдещи резултати.
 • Подразбираща се волатилност (англ. implied volatility). Обратно на историческата, подразбиращата се пазарна волатилност се основава на колебанията на риска на финансовия актив. Следователно това е очакваната волатилност за целия живот на разглеждания финансовия дериват (много често се използва при опции). Тя съответства на средната очаквана от пазарните участници волатилност на базовия актив (валута, акция, индекс и тн).

И двата вида волатилност имат своите ограничения, затова е добре да познавате и двата.

Как да измерите пазарната волатилност?

За измерването на волатилност на акции и други активи може да се използват няколко различни показателя, в зависимост кой финансов пазар следите и какви сведения искате да получите. И това са:

 1. Индекс на волатилността 
 2. Показател Бета
 3. Съотношение на Шарп
 4. Индикатори за волатилност

Сега ще разгледаме всеки един от тях в детайли.

Преди това, научете повече за волатилността и затова как да управлявате собствен портфейл от финансови активи в безплатните уебинари на живо от Admirals. Регистрирайте се сега и запазете Вашето място на следващите ни уебинари:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Индекс на волатилността

Основния индекс, които се използва за измерване на волатилността на фондовия пазар в САЩ е VIX индекс (съкращение на индекс за волатилност). Той се калкулира ежедневно от Chicago Board Options Exchange (CBOE) и се изчислява чрез осредняване на волатилността на кол и пут опциите върху борсовия индекс S&P500. 

VIX реално измерва нивото на страх в инвеститорите и именно затова се нарича "индекс на страха". Ето и една графика на индекса на волатилността VIX:

Подобни показатели може да се намерят и за други големи борсови индекси като например:

 • VXN, който измерва волатилността при Nasdaq.
 • VDAX, който измерва волатилността на немския бенчмарк DAX.
 •  VCAC, който се отнася за френския CAC 40.

Показател Бета

Бета е мярка за волатилност на даден актив, която сравнява волатилността на този актив с целия пазар (бенчмарк). Бета се използва най-често при измерване на волатилността на акция на компания или на финансов дериват.

Ето и как може да тълкувате стойността на показателя Бета:

 • При Бета равна на 1 се смята, че волатилността на разглеждания актив е сходна с тази на бенчмарка.
 • При Бета по-голяма от 1 се смята, че волатилността на разглеждания актив е по-висока от тази на бенчмарка.
 • При Бета по-малка от 1 се смята, че волатилността на разглеждания актив е по-ниско волатилна от бенчмарка.
 • При негативна бета се смята, че цената на разглеждания актив се движи в противoположна посока на тази на бенчмарка.

Пример:

Акциите на Boeing имат Бета 1,48 (към 16 ноември 2023), което означава, че цената на акциите на Boeing са с 43% по-волатилни от основния бенчмарк за представянето на американските фондови пазари - S&P 500. Показателят Бета може да откриете на повечето финансови сайтове като YahooFinance например.

Съотношение на Шарп

Съотношението на Шарп е разработено от нобеловия лауреат Уилям Ф. Шарп и се използва, за да помогне на инвеститорите да разберат възвръщаемостта на дадена инвестиция в сравнение с нейния риск. Съотношението представлява средната доходност, спечелена над безрисковия процент за единица волатилност.

Безрисковият процент на възвръщаемост е възвръщаемостта на инвестицията с нулев риск, за която често се приема доходността по американските облигации или доходността по облигациите в страната, в която е базиран финансовия актив.

Като цяло, колкото по-голяма е стойността на коефициента на Шарп, толкова по-привлекателно е инвестиционното портфолио. Все пак това съотношение трябва да се сравнява със сходни портфейли или фондове.

Индикатори за волатилност

За да се измери волатилността на различните финансови пазари (Форекс, акции, индекси, суровини и тн) се използват индикатори за волатилност. Може би най-популярните индикатори за волатилност са:

 1. Среден истински диапазон (Average True Range или ATR). ATR измерва историческата волатилност на цената на даден финансов актив. Той е осцилатор, на който по-високите стойности показват по-висока волатилност, а по-ниските по-ниска. 
 2. Стандартно отклонение (Standard Deviation). Това е термин извлечен от статистиката и представлява метод, който се използва за описание на разпределението на данни. Колкото по-голямо е стандартното отклонение на даден финансов актив, толкова по-широко са разпространяват цените му, следователно толкова по-висока е волатилността. Около 66% от стойностите трябва да влязат в 1 стандартно отклонение, а 95% трябва да влязат в 2 стандартни отклонения.

На следващото изображение ще откриете графика на цената на най-търгуваната валутна двойка в света - EUR/USD. В долната част на графиката са показани два от най-популярните индикатора за волатилност, които споменахме - ATR (червено) и Standard Deviation (жълто).

Източник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, седмична графика с диапазон на данните 8 февруари 2022 - 16 ноември 2023 г. Изготвена на 16 ноевмри 2023 г. Миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Индикаторите Average True Range и Standard Deviation са част от стандартният пакет на платформата за търговия на финансовите пазари - MetaTrader 5.

Търгувайте с най-популярните индикатори с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

За какво да внимавате като търгувате на пазари с висока волатилност?

Търговията на пазари с висока волатилност се характеризира с бързи движения на цените и предлага възможности за висока възвръщаемост, но крие някои рискове като:

 • По-големите ценови движения предлагат потенциал за по-големи печалби, но може да Ви се наложи и да преглътнете по-големи загуби.
 • Високи спредове. По време на висока волатилност на пазарите спредовете на финансовите инструменти се разширяват, което увеличава разходите по сделките в такива периоди. Трябва да се отбележи, че всеки трейдър или инвеститор е добре първо да провери размера на спреда преди да влезе в сделка на пазари с висока волатилност.
 • Слипидж. На пазарите с висока волатилност може да има значителна разлика в цената, на която сте подали (или поставили при чакаща поръчка) Вашата поръчка за покупка / продажба и цената на която се изпълнена т.нар. слипидж.

Ако изброените по-горе фактори Ви звучат прекалено или не сте сигурни дали търговията на волатилни пазари е това, което търсите, тогава някои от Вас могат да изберат да стоят настрана по време на периоди на висока пазарна волатилност. 

Как да се защитите от висока волатилност?

Тези от Вас, които решат да избягват периодите на висока волатилност на пазарите и най-волатилните инструменти, е добре да предприемат мерки за управление на риска, които могат да Ви предпазят от потенциален скок във волатилността.

Ето някои насоки, които можете да използвате, за да се защитите от висока волатилност:

 1. Използвайте стоп лос поръчки
 2. Използвайте тейк профит поръчки
 3. Не прекалявайте с употребата на ливъридж
 4. Диверсифицитайте своя портфейл от активи

Можете да управлявате по-лесно Вашата търговска сметка и Вашите сделки с функцията Търговски Терминал на изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Получете още над 60 допълнителни функции, извън стандартния пакет на MetaTrader 5 с приставката MetaTrader 5 Supreme Edition. Изтеглете MetaTrader 5 Supreme Edition още сега, напълно безплатно като кликнете на следващия банер:

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Как да започнете търговия като използвате пазарна волатилност?

След като знаете какво е волатилност, защо трябва да следите волатилността, какви са различните видове, как да измервате пазарната волатилност и как да се защитите от висока волатилност, може би е дошло време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да обмислите първата си сделка на финансовите пазари.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари.
 2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари.
 3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

Нека да дадем един пример за търговия с най-търгуваната валутна двойка в света - EURUSD.

Как да купите EURUSD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EURUSD
 4. Кликнете с десния бутон на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя лотове в полето Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) EURUSD, Вие очаквате еврото да поскъпне или долара да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EURUSD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EURUSD
 4. Кликнете с десния бутон на валутната и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) EURUSD, Вие очаквате еврото да поевтинее или долара да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals Markets, опериращи под търговската марка Admirals Markets (по-долу Admirals Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Икономически календар: Как да го използвате?
Съществуват два основни метода за анализ на активите на финансовите пазари - технически и фундаментален анализ и втория не може да се случи без помощта на икономически календар. Ето защо повечето пазарни участници започват деня си с преглед на календара, за да бъдат информирани за предстоящите икон...
Какво е технически анализ и как да го използвате в търговията?
Как да правим точно прогнозиране на финансовите пазари е може би най-задавания въпрос от много трейдърите и на повечето от тях в съзнанието веднага изникват два метода: фундаментален и технически анализ. Докато някои трейдъри използват само един от двата метода, по-голямата част от пазарните участни...
Какво са котировките и как да ги четете в реално време?
Първото нещо, с което се сблъскват трейдърите на финансовите пазари са котировките в реално време на различите финансови инструменти. На практика няма как да търгувате на пазарите без да получавате данни за котировките в реално време. Искате да разберете повече за котировките и как да започнете да г...
Виж Всички