Какво са котировките и как да ги четете в реално време?

Борис Петров

Първото нещо, с което се сблъскват трейдърите на финансовите пазари са котировките в реално време на различите финансови инструменти. На практика няма как да търгувате на пазарите без да получавате данни за котировките в реално време. Искате да разберете повече за котировките и как да започнете да говорите на техния език? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е котировка?

Котировка е последната цена, на която даден актив се търгува. Това е най-новата цена, която купувачът и продавачът са договорили по между си и на която е сключена сделка за определена сума от актива.

Важно е да запомните, че една котировка е създадена от две цени:

 • Цена бид (цена купува) е цената, по която можете да продадете избрания актив т.е. пазарът да купи.
 • Цена аск (цена продава) е цената, по якото можете да купите избрания актив т.е. пазарът да купи.

Котировките на активите, включително валутни двойки, акции, злато и тн се променят постоянно през целия търговски ден, поради новите транзакции, които се случват една след друга в непрекъснат поток от сделки. Котировки може да се предоставят от различни търговски обекти:

Трейдърите често се позовават на историческите данни за котировките, за да проследят евентуални тенденции в пазарната активност и волатилността на даден финансов инструмент.

Получете безплатни котировки в реално време за над 8000 финансови инструменти от платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как работят онлайн котировките?

Реалните котировки на Форекс, злато акции и тн са езикът на пазарите, който всеки тредйър се стреми да овладее възможно най-добре. Въпреки че може да изглежда обезсърчаващо, добрата новина е, че четенето на котировки е доста интуитивно и може да не изисква прекалено много усилия.

Вече знаете, че котировките са изградени от две цени - бид (на която можете да продадете) и аск (на която можете да купите). Но да видим каква информация още можете да получите от котировките в реално време?

Пример за котировки

Да дадем един пример за котировки като използваме Форекс пазара. В началото трябва да споменем, че когато наблюдаваме валутен пазар в реално време ще видим два валутни символа, оформящи валутна двойка. 

Важно е да знаете, че всички валути се котират по двойки. Причината за това е просто защото, за да изразите стойност на нещо, имате нужда от нещо друго, за да го сравните или в този случай котиране на една валута спрямо друга.

Например:

 • EUR, което е валутния код на валутата на еврозоната - евро
 • USD, което е код на валутата на САЩ - щатски долар
 • Валутната двойка е EUR/USD

Така може да обобщим, че валутна котировка е последната цена, на която се търгува една валутна двойка и се получава от котиране на едната валута спрямо другата. Например EUR/USD 1,12 означава, че едно евро се разменя срещу 1,12 долара. Има и още...

На следващото изображение можете да видите как изглежда прозореца за пускане на поръчка на валутната двойка EUR/USD на платформата MetaTrader 5:

 • Цена Бид 1,12067
 • Цена Аск 1,12073
 • Спред 1,12067 - 1,12073 = 0,6 пипса.
Източник: Admirals MetaTrader 5, 13 юли 2023 година

 

Например, спредът може да даде много полезни сведения на Форекс трейдърите (и не само). Най-просто казано спред е разликата между цена бид и цена аск. Той се измерва в пипсове, пунктове или тикове.

В продължение на много години пип бе най-малката промяна на пазарната цена и често бе наричан тик. Днес повечето Форекс брокери предоставят валутни котировки до петата цифра след десетичната запетая, което означава, че спредовете могат да варират до една десета от пипа.

По-ниските спредове обикновено се харесват на Форекс трейдърите, тъй като:

 • Изискват по-малки ценови колебания, за да може сделката да стане печеливша
 • Намаляват разходите по търговията

Повечето Форекс трейдъри знаят, че всяка транзакция на валутния пазар е свързана с покупка или продажба при откриването на позиция и обратна поръчка при затварянето. Важно е да се помни:

 1. Всички поръчки за покупка се отварят по цена аск и в последствие се затварят по цена бид на съответния инструмент.
 2. Всички поръчки за продажба ( къси позиции) се отварят по цена бид и се затварят по цена аск на съответния инструмент.
 3. Разликата между цена бид и цена аск е спред, който ще бъде разход за трейдъра.

Тествайте търговията с EUR/USD и още над 40 валутни двойки без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още днес, напълно безплатно, като кликнете на следващия банер:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Как да четете валутни котировки в реално време?

Това, което може да Ви вълнува като трейдър са динамичните котировки в реално време. Именно тази е причината трейдърите да се насочват към четенето на цената на финансов инструмент. Цената показва текущата динамика на финансовия инструмент и може да предоставя сигнали за това дали да се влиза или излиза от сделка.

За да дадем един пример ще разглеждаме отново валутните котировки 1,12067 / 1,12073 за двойката EUR/USD. Следователно трейдърът ще може да купи на цена от 1,12067 и да продаде на 1,12073 

Благодарение на взаимната свързаност на всички трейдъри, валутните котировки представляват най-добрата цена налична на пазара във всеки един момент.

Форекс е най-ликвидният пазар в света. С изключение на периодите на сериозна пазарна турболенция, всяка значителна разлика във валутните котировки в реално време моментално се анулира от автоматичен арбитраж. Това също означава, че всяка котировка е валидна само за много кратък период (често по-малко от секунда).

По време на големи пазарни сътресения, ценовите котировки може да се променят по-бързо от настоящите валутни котировки в реално време. За да може да разбирате по-добре актуалните котировки в реално време, те трябва да се поставят в контекста на графиката на цената и да използват инструменти на техническия анализ.

Графика не е нищо по-различно от поглед от високо на историята на валутните котировки за избран интервал от време. Ето и дневната графика на цената на EUR/USD:

Източник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, дневна графика с диапазон на данните 12 март 2022 - 13 юли 2023 г. Изготвена на 13 юли 2023 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Преди години трейдърите трябваше да си заплащат, за да получат валутни котировки в реално време. За щастие днес това не е така. Много платформи за търговия като MetaTrader 5 предлагат безплатни валутни котировки и графиките на цените и достъпът до валутен пазар в реално време. Всичко това се случва онлайн.

След като познавате понятията бид и аск цени, спред и пип, които отбелязахме по-горе е добре да се запознаете и с т.нар order book или книга с поръчки на български. както личи от името му това е просто списък с поръчки за покупка и продажба на конкретен финансов инструмент, организиран по ценови нива.

От Order book може да получите информация за броя на поръчките поставени на различните цени бид и аск, което също се нарича дълбочина на пазара. Тези списъци предоставят ценна информация и увеличават прозрачността на пазара.

Източник: Admirals MetaTrader 5, Дълбочина на пазара на EURUSD. 

 

Научете повече за търговията на финансовите пазари от нашите безплатни уебинари. Регистрирайте се сега, за да запазите Вашето място като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Как да започнете търговия с валутни котировки онлайн?

След като вече знаете какво са котировки, как работят и как да чете валутни котировки в реално може да е настъпил момента да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия с валутни котировки онлайн.

Можете да започнете търговия само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за валутна търговия.
 2. Изтеглете Вашата платформа за валутна търговия.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си маржин сделка

Нека да дадем един пример как да започнете търговия с валутни котировки онлайн с валутната двойка EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Получете приставката MetaTrader Supreme Edition напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Какво е волатилност на финансовите пазари и как да я използвате в търговията си?
Когато става въпрос за финансови пазари един от най-често срещаните термини е волатилност. Макар доста хора да знаят неговото значение, то не всички го разбират напълно, а още по-малко пък могат да се възползват от волатилността на пазарите. И Вие искате да разберете повече за волатилността? Тогава...
Икономически календар: Как да го използвате?
Съществуват два основни метода за анализ на активите на финансовите пазари - технически и фундаментален анализ и втория не може да се случи без помощта на икономически календар. Ето защо повечето пазарни участници започват деня си с преглед на календара, за да бъдат информирани за предстоящите икон...
Какво е технически анализ и как да го използвате в търговията?
Как да правим точно прогнозиране на финансовите пазари е може би най-задавания въпрос от много трейдърите и на повечето от тях в съзнанието веднага изникват два метода: фундаментален и технически анализ. Докато някои трейдъри използват само един от двата метода, по-голямата част от пазарните участни...
Виж Всички