Финансови деривати: Какво представляват и как да търгувате с тях?

Борис Петров

Ако бъдат запитани, повечето хора вероятно ще са чували за акции, облигации и инвестиционни фондове без да са се занимавали с финансова пазари, но понятието финансови деривати, вероятно звучи по-непознато за широката публика. А трябва да отбележим, че днешния пазар на деривати е огромен, някои го оценяват на 1 квадрилион долара. Ако и Вие искате да научите повече за дериватите, то сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е дериват?

Дериват (дериватив или деривативен инструмент) е финансова ценна книга, чиято стойност зависи или се извлича от базов актив или група активи. Самият дериватив представлява договор между две или повече страни и цената му произлиза от колебанията на цената на определен базов актив.

Най-често срещаните базови активи за деривативни финансови инструменти са

Финансовите деривати обикновено се купуват чрез инвестиционни посредници като Admirals например.

Най-старата сделка с финансови деривати е описана от Аристотел. Той свидетелства за договорена сделка с маслини, в която е участвал древногръцкия философ Талес около 60-ти век преди новата ера.

Според историята гръцкият философ Талес прогнозира, че реколтата от следващата година ще бъде много добра. Тъй като никой не знае със сигурност дали реколтата е добра или лоша, Талес успява да си осигури правата на местните маслинови преси за нисък депозит.

На следващата година, когато реколтата е била добра, търсенето на преси за маслини е високо и Талес е могъл да наложи висока цена на хората, които искат да ги употребяват.

Защо това е пример за дериват?

Защото Талес фактически не купува базовия актив (маслини), вместо това платил депозит, за да си осигури правата да ги използва чрез договор. Всичко, което той е купил, е договорът (дериват), подобен на днешните опции. Ако реколтата не бе добра, загубите му бяха ограничени до депозита, който е платил.

Научете повече за търговията с финансови деривати в търговията на финансовите пазари с безплатен Обучителен курс от Admirals. Вземете Вашия обучителен курс напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

От Аматьор до Трейдър

Научете се да търгувате за 20 дни

 

Пазари на деривати

Днешните пазари на деривати може да се опишат точно с една дума и тя е гигантски. Някои дори оценяват пазарите на деривати на 1 квадрилион долара. Един от тези източници е visualcapitalist.com.

Ето пълния ни списък, според Visual Capitalist, който обобщава всички пари и пазари в света, от най-малкия до най-големия, заедно с използваните източници:

Източник: https://www.visualcapitalist.com/

Струва си обаче да се спомене, че поради нематериалния им характер стойността на финансовите деривати се измерва по два много различни начина:

 1. Условната стойност представлява позицията или задължението по договора (т.е. покана за закупуване на 100 акции на цена от $ 50 на акция).
 2. Брутната пазарна стойност измерва цената на самата деривативна ценна книга (т.е. $ 1,00 на опция за кол, умножена по 100 акции ).

Това е фина разлика, която се проявява в голяма степен числено. Но да видим какви са различните видове деривати, които изграждат този гигантски пазар.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Видове финансови деривати

Има много различни видове финансови деривативи, които могат да бъдат използвани за различни цели. Както разбрахте, пазарът на деривати се разраства главоломно в последните десетилетия и предлага продукти, които могат да задоволят всякаква толерантност към риск.

Различни видове деривати могат да бъдат разделени според мястото, на което се търгуват:

Извънборсовите деривати представляват по-голямата част от пазара на деривативни финансови инструменти. Те обикновено носят по-голям риск, когато става въпрос една от страните по контракта да не успе да изпълни своите задължения, тъй като двете страни по даден финансов дериват са частни и нерегулирани. Но предоставят много повече гъвкавост на инвеститорите като размер, дата на изпълнение и тн.

Борсово търгуваните деривати са доста по-силно регулирани и там риска от неизпълнение е минимален. В същото време обикновено те са стандартизирани и двете страни не могат да договарят техните спецификации като размер, дата на изпълнение и тн.

Най-популярните деривативни финансови инструменти на финансовите пазари са:

 • Договор за разлика (ДЗР) е договор, който се сключва между трейдър и брокер за размяна на разликата в цената на даден финансов актив. Този договор се сключва между трейдър / инвеститор и инвестиционен посредник.
 • Фючърсен контракт е споразумение за покупка или продажба на даден актив (суровина, валута, борсов индекс, други ценни книжа) на предварително определена цена на дадена бъдеща дата. Всички фючърсни контракти са стандартизирани по отношение на количество и качество.
 • Форуърден контракт е дериват, който представлява индивидуален договор между две страни с да купят или продадат даден базов актив на определена цена на бъдеща дата. Форуърдни контракти могат да се използват за хеджиране или спекулация.
 • Опциите е дериватив базиран върху основен актив като например акции или валути. Опциите дават право на купувача, но не и задължението, да купи или продаде базовия актив (акции, валути, индекси и т.н.) на дадена цена и с определен падеж. От другата страна продавачът е длъжен да изпълни задълженията си по опцията, ако купувачът го изиска, за което получава премия.

Тествайте търговията с договори за разлика и фючърси без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Защо е нужна употребата на деривативи?

Първоначално дериватите са били използвани за осигуряване на балансирани обменни курсове за стоки, търгувани в международен план. С различните стойности на националните валути, международните трейдърите са имали нужда от система, която да отчита разликите.

Днес дериватите се базират на много повече активи и имат още повече приложения. Все пак основните от тях са три:

 •  Хеджиране на позиция в определен базов актив. Хеджирането представлява заемането на срещуположна позиция в същия или свързан с него актив, което помага за смекчаването на ефекта от противоположно движение на цените.
 • Спекулиране с цената на базовия актив с цел печалба. Повечето финансови деривати могат да се използват за трупане на печалби (спекулации) при бичи и мечи пазар. В този случай трейдърът не желае да се ангажира с притежанието на актива дългосрочно, а по-скоро да се възползва от евентуална промяна в цената му.
 • Увеличаване на стойността на притежаваните активи. Може би една от най-привлекателните черти на търговията с финансови деривати е възможността за употреба на ливъридж (финансов лост). Ливъриджът позволява на инвеститорите и трейдърите да не плащат пълната стойност на инвестицията си, а само част от нея наречена маржин.

Реална търговия срещу търговия с деривати

Търговията с деривативи имитира реалната търговия с финансови инструменти, с изключение на това, че при деривативите, в действителност не притежавате базовия актив, за разлика от реалните акции на компания например, когато го правите.

Това, което наричаме търговия с деривати на финансовите пазари определено е чудесна алтернатива на известната търговия с реални активи (акции, облигации и тн).

Разбира се има и някои ключови разлики между покупка на реални акции и търговията с деривати:

 • Деривати може да се търгуват с дълги или къси позиции и от Вас не се изисква да предоставяте базовия актив при къса продажба
 • Инвеститорът не притежава базовия актив, върху който се основава договора за разлика, а вместо това сключва контракт с брокера на деривати, за да размени разликата в цената между началните и крайните цени на договора
 • За разлика от притежаването на базовия актив, дериватите могат да се търгуват на маржин, което означава, че първоначалния депозит блокиран от брокера, позволява на инвеститора възможност да управлява активи за по-големи суми.

Една от най-привлекателните черти на търговията с финансови деривати е използването на ливъридж (финансов лост), което е друг начин за разглеждане на търговията на марджин. При използване на ливъридж трейдърите не плащат за пълната стойност на инвестицията си, а само за част от нея.

Разбира се търговията с финансови деривати си има и своите недостатъци:

 • Не притежавате реални акции, което Ви лишава от част от имуществените права като ликвидационен дял и право на глас на общо събрание
 • Търговията с деривати е по-слабо регулирана от днешната търговия с реални финансови активи. И това привлича към нея много нерегулирани брокери, или брокери с ниско ниво на регулация, както и дори изцяло брокери измамници.

За какво да следите при търговия деривативни финансови инструменти?

Вече отбелязахме, че едно от първите неща, които трябва да направите при избор на брокер за търговия с деривативни финансови инструменти е да проверите неговите регулации. Те често са обявени на неговия сайт. Ако имате съмнения, относно достоверността на тази информация, то задължително проверете страницата на официалния регулатор и списъка с попадащите под неговата регулация компании.

Добре е да се нaсочите се към брокер, който е лицензиран и регулиран в страна членка на ЕС като Admirals. Избягвайте брокери регулирани в офшорни зони или страни със слаби регулации.

Ето някои други фактори, за които да следите при избор на финансов посредник:

 • Ниски спредове, такси и комисионни
 • Широк набор от финансови инструменти
 • Бързо изпълнение на поръчките за търговия
 • Безплатни обучителни програми и пазарни анализи
 • Модерни и популярни платформи за търговия с деривати

Започнете търговия с финансови деривати като договори за разлика и фючърси с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно като кликнете на банера по-долу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да започнете търговия с финансови деривати?

След като вече знаете какво е дериват, какви са различните видове финансови деривати, защо и как да използвате различните деривативни финансови инструменти може би дошло време за по-интересната практическа част - да направите първата си сделка с финансови деривативи.

Това може да направите само в 3 стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия с деривати
 2. Изтеглете платформа за търговия с деривати
 3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с деривати с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на Dow Jones.

Как да купите Dow Jones?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете ДЗР на Dow Jones [DJI30]
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в Dow Jone, Вие очаквате той да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете Dow Jones?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете ДЗР на Dow Jones [DJI30]
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в Dow Jones, Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Демо сметка: Какво представлява и какви са ползите от демо търговия?
Много начинаещи трейдъри и инвеститори се колебаят как да започнат своята кариера на финансовите пазари и се опасяват от загуба средства, поради липса на достатъчно опит. Демо сметката може да предостави на новаците на пазарите добра възможност да влязат в света на финансовите пазари и да натрупат п...
Топ 10 съвета за управление на риска на финансовите пазари
Почти всеки, който се сблъсквал с финансовите пазари отблизо вероятно е срещал предупреждения от сорта "търговията включва риск", "поемате висок риск от загуба на парите си" и тн. Още тук в съзнанието Ви трябва да изникне концепцията за управление на риска, която може да запази даден трейдър на паза...
Чакащи поръчки: Ръководство как да ги използвате
Всеки трейдър и инвеститор, който поне веднъж е сключил сделка на финансовите пазари е срещал концепцията за чакащи поръчки. С поставянето на чакаща поръчка получавате възможност да не сключите сделка на настоящата пазарна цена, а може да избере цена, която Вие смятате за подходяща. Искате да разбер...
Виж Всички