Wat zijn derivaten? - Hoe beleggen in derivaten?

Boris Petrov
15 Min lezen

De meeste mensen hebben waarschijnlijk wel eens gehoord van aandelen, obligaties of andere traditionele financiële instrumenten zoals grondstoffen of Forex paren. Als we het echter hebben over financiële derivaten, is het heel goed mogelijk dat de meesten niet weten wat dit begrip exact inhoudt.

In dit artikel bespreken we wat financiële derivaten zijn, waarom derivaten worden gebruikt en hoe u kunt handelen in financiële derivaten.

Wat zijn derivaten?

Definitie van een derivaat:

Een derivaat (of financieel derivaat) is een financieel effect waarvan de waarde afhankelijk is van, of is afgeleid van een onderliggende waarde of groep activa. Het derivaat zelf is een contract tussen twee of meer partijen en de prijs ervan ontstaat door schommelingen in de prijs van een bepaalde onderliggende waarde.

De meest voorkomende onderliggende activa van financiële derivaten zijn:

Financiële derivaten worden doorgaans gekocht via een broker (de financiële tussenpersoon) zoals Admirals. De meest populaire derivaten zijn CFD's ofwel contracts for difference, futures-contracten en opties. In de volgende paragrafen zullen nu bespreken waarom traders en beleggers deze financiële constructies op grote schaal toepassen.

Wilt u meteen aan de slag met beleggen in derivaten? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Risicovrije Demo-rekening

Registreer voor een gratis online demo-rekening en verfijn uw handelsstrategie

Waarom beleggen in financiële derivaten?

Aanvankelijk werden financiële derivaten gebruikt om het hoofd te bieden tegen de soms extreme schommelingen in de prijzen van internationaal verhandelde producten, zoals valuta's of olie.

Financiële derivaten worden hoofdzakelijk gebruikt voor een aantal doeleinden:

 • Om een positie in een bepaalde activa te hedgen.
 • Om te speculeren op de toekomstige prijsontwikkeling van een activum.
 • Om te kunnen profiteren op de waardeontwikkeling; bovendien kunt u bij beleggen in financiële derivaten veelal gebruik maken van de hefboomwerking.
 • Voor portfoliodiversificatie.

We zullen deze redenen in de hierop volgende paragrafen in detail bespreken.

Hoe groot is de derivatenmarkt?

De huidige derivatenmarkten kan zoveel als gigantisch worden genoemd. Sommigen schatten de waarde van de derivatenmarkten zelfs op 1 biljard dollar. Een van deze bronnen is visualcapitalist.com.

Hieronder is een volledige lijst van Visual Capitalist, die al het geld en de markten in de wereld samenvat, van de kleinste tot de grootste, samen met de gebruikte bronnen:

Bron: visualcapitalist.com

Het is echter vermeldenswaard dat vanwege hun immateriële aard de waarde van financiële derivaten op twee zeer verschillende manieren wordt gemeten:

 1. De nominale waarde vertegenwoordigt de positie of verplichting onder het contract (dwz een uitnodiging om 100 aandelen te kopen tegen een prijs van $ 50 per aandeel).
 2. De bruto marktwaarde meet de prijs van het afgeleide effect zelf (d.w.z. $ 1,00 per calloptie vermenigvuldigd met 100 aandelen).

Dit is een subtiel verschil dat zich grotendeels manifesteert in aantallen. Maar laten we eens kijken wat de verschillende soorten financiële derivaten zijn die deel uitmaken van deze gigantische markt.

Soorten derivaten

De derivatenmarkt is de afgelopen decennia enorm gegroeid en biedt thans vele verschillende soorten financiële derivaten die voor diverse doeleinden kunnen worden ingezet. Veruit de meeste financiële derivaten, zoals CFD's, worden verhandeld op OTC markten (over the counter), zoals CFD's of op aandelenmarkten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gestandaardiseerde futures contracten.

Aangezien OTC derivaten tussen private partijen worden verhandeld, brengt dit dit type handel additionele risico's met zich mee die voortvloeien uit de hoedanigheid dat deze partij niet gereguleerd is. Zo zou de tegenpartij bijvoorbeeld failliet kunnen gaan en niet in staat zijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Om deze reden is het verstandig om te beleggen in derivaten via een betrouwbare, gereguleerde financiële tussenpersoon.

Admirals is een FCA gereguleerde broker en cliënten genieten als zodanig bescherming van de Compensatieregeling voor financiële diensten (FSCS).

De derivaten die op de beurs worden verhandeld, zijn op hun beurt zeer strikt gereguleerd en gestandaardiseerd. Het nadeel is echter dat ze vaak een veel hogere initiële investering vereisen dan otc- derivaten, waardoor ze moeilijker toegankelijk voor 'retail' traders.

Er is is zoals gezegd een ruim aanbod aan financiële derivaten. Echter, de meest verhandelde derivaten zijn:

In de hierop volgende paragrafen bespreken we de belangrijkste kenmerken van deze soorten derivaten.

Handelen in CFD's

Het type financiële derivaten waarin thans het meest gehandeld wordt zijn de CFD's.

CFD's zijn derivaten wat inhoudt dat de prijsstelling is gebaseerd op de waarde van de onderliggende activa. Wanneer u zich toelegt op beleggen in dit type derivaten moet u begrijpen dat u in feite een contract met de broker aangaat en niet de activa zelf verwerft.

De prijs ofwel koers van deze financiële derivaten is niet willekeurig. Het weerspiegelt de waarde van de prijs van het onderliggende instrument. Bij het handelen in CFD's op aandelen bijvoorbeeld, bestaan de onderliggende activa uit de aandelen van een bepaald bedrijf. Wanneer de waarde van het betreffende aandeel verandert zal de handelaar, afhankelijk van de door hem ingenomen positie, winst maken ofwel verlies lijden.

Deze vorm van trading bestaat uit het kopen of verkopen van een contract en dus niet het onderliggende instrument zelf. Uw winst of verlies bestaat uit het verschil tussen de entry-waarde en de waarde van het actief op het moment dat u de positie sluit. Het voordeel hiervan is dat u met behulp van handelen in deze derivaten long (kopen) en short kunt gaan (verkopen) en kunt inspelen op zowel op- als neerwaartse marktbewegingen.

Wist u dat u real time koersontwikkeling van verschillende Forex paren en andere activa op eenvoudige wijze kunt bekijken op het Admirals MetaTrader 5 handelsplatform. MetaTrader wordt al decennialang aangemerkt als het beste trading platform. U kunt het platform geheel GRATIS downloaden via onze website. Om uw download te starten, klikt u eenvoudigweg op de onderstaande banner:

's Werelds beste multi-asset platform


Handelen in Futures

Een andere geliefde vorm van beleggen in derivaten is futures trading. Het eerste futures contract werd reeds in 1851 opgesteld en geregistreerd bij de Chicago Board of Trade (CBOT).De futures trading markt vindt haar oorsprong in de grondstoffenindustrie. Met name boeren, mijnwerkers en olieproducenten voelden de noodzaak om de risico's die fluctuaties in prijs met zich mee brengen, te beperken.

Zolang zij niet wisten welke prijs ze in de toekomst voor hun product zouden kunnen krijgen, wisten zij niet wat hun inkomsten zouden zijn. Indien de prijs waartegen zij de producten kunnen verkopen lager uitvalt dan geanticipeerd, kan dit voor financiële problemen zorgen. Om dit te voorkomen werden deze financiële derivaten geïntroduceerd.

De eerste futures contracten werden onderhandeld ten behoeve van landbouwproducten. Jaren later, in de '70-er jaren volgde andere grondstoffen - denk aan futures goud, futures olie en cocoa futures. In de afgelopen decennia is het animo voor beleggen in derivaten sterk toegenomen en zo ook futures trading.

Futures contracten zijn een type financiële derivaten. Dat wil zeggen dat zij een bepaald onderliggend financieel product of grondstof betreffen. Thans kan men handelen in futures op valuta, aandelen, indices, cryptocurrencies en uiteraard grondstoffen.

Deze derivaten worden verhandeld op beurzen waar alle contracten zijn gestandaardiseerd. Dit betekent in feite dat elk contract dezelfde specificaties kent, ongeacht welke partijen betrokken zijn. De contracten kennen een vaste opzet en vorm en factoren zoals kwaliteit, kwantiteit en afwikkelingsdata zijn gestandaardiseerd.

Handelen in Termijncontracten

De zogenaamde forward- of termijncontracten zijn een categorie financiële derivaten inhoudende een overeenkomst tussen twee partijen om een bepaald onderliggend activum op een vastgestelde datum in de toekomst te kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Termijncontracten kunnen worden gebruikt als voor speculatie of om risico's (op prijsschommelingen) te ondervangen.

In tegenstelling tot de eerder besproken gestandaardiseerde futures, kan de vorm en inhoud van dit type contract worden aangepast. Zo kunnen partijen het te verhandelen instrument, het volume en de vervaldatum specificeren. Forward contracten worden in de doorgaans als OTC producten verhandeld.

De markt voor forward contracts is in de afgelopen jaren exponentieel gegroeid nu vele grote bedrijven beleggen in de derivaten gebruiken om rente- en valutarisico's af te dekken. Aangezien forward contracts tussen private partijen worden opgemaakt en deze doorgaans niet openbaar worden gemaakt, is de omvang van deze markt moeilijk in te schatten.

Zoals u uit het bovenstaande kunt afleiden zijn forward contracten, in tegenstelling tot futures, niet gereguleerd. Het grote nadeel hiervan is dat het risico op wanbetaling of problemen bij nakoming groter zijn en beleggen in dit type derivaten niet erg toegankelijk is voor de particuliere belegger.

Handelen in Opties

Een andere populaire vorm van beleggen in derivaten is optiehandel. Opties geven de handelaar het recht maar niet de verplichting om het onderliggende activum tegen een op een vastgestelde vervaldatum, tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of te verkopen. De tegenpartij is wel verplicht te leveren als de houder van de optie besluit zijn recht in te roepen en ontvangt hiervoor een premie.

De meest voorkomende soorten optiecontracten zijn: call en put.

 • Call opties betreffen het recht om te kopen en stellen de houder in staat om een activum gedurende een bepaalde periode tegen een vastgestelde prijs te kopen.
 • Met putopties kan de houder het onderliggende instrument tot aan de vervaldatum tegen een afgesproken prijs verkopen.

Elke optie heeft een specifieke vervaldatum. Op die dag moet de houder zijn definitieve beslissing om zijn rechten al dan niet uit te oefenenen gemaakt hebben. We onderscheiden hierin twee soorten opties. De Europese optie en de Amerikaanse optie. Volgens het Europese optie model kan het recht alleen op de vervaldatum worden uitgeoefend. Houders van een Amerikaanse optie kunnen hun recht op elk moment vóór de vervaldatum inroepen. De vastgestelde prijs van de optie staat bekend als de uitoefenprijs.

Voor het kopen van een optie betaalt men een premie per aangekocht contract. Bij het kopen van opties is het risico dat de koper neemt beperkt tot de betaalde premie. Immers, de optie houdt een recht doch geen verplichting in. De kans op winst is in theorie onbeperkt.

De verkoper van de optie is er echter wel toe gehouden aan zijn verplichting te voldoen. Dit brengt in feite een onbeperkt risico met zich mee. De verkoper zal aldus extra voorzichtig moeten zijn met dit soort investeringen.

De waarde van de premie is in feite de som van twee componenten:

Waarde van de premie = intrinsieke waarde + tijdswaarde

De intrinsieke waarde kan worden gedefinieerd als het bedrag dat kan worden verkregen als het optierecht wordt uitgeoefend. De tijdswaarde betreft het verschil tussen premie en intrinsieke waarde.

Wat zijn de voor- en nadelen van beleggen in derivaten?

Voordelen van beleggen in derivaten

 • Bij beleggen in derivaten kan men zowel long als short gaan (dat wil zeggen kopen of verkopen) hetgeen inhoudt dat men zich kan positioneren voor op- en neerwaartse schommelingen in de marktprijs.
 • Traders die handelen in derivaten nemen geen bezit van de onderliggende waarde waarop het derivaat is gebaseerd. De houder sluit in plaats daarvan een contract met de broker of een tegenpartij. Enige winsten of verliezen worden opgemaakt uit het prijsverschil tussen de beurswaarde op het moment van het openen van de positie en de marktwaarde op het moment dat men de positie sluit.
 • Bij beleggen in derivaten kan men gebruik maken van de financiële hefboomwerking. Aangezien investeringen soms relatief bescheiden winsten opleveren, wordt vaak een relatief hoge hefboomfactor gebruikt. Middels toepassing van leverage trading (ofwel handelen met hefboom) kan men potentiële winsten met de gekozen factor vergroten.

Een van de redenen dat deze handelsvorm dusdanig populair is, is de hefboomwerking. De broker biedt handelaren in dit geval de mogelijkheid met een relatief kleine inleg een positie van grotere, onderliggende waarde in te nemen.

Dit is aantrekkelijk omdat men tevens kan genieten van de (hogere) met deze positie geassocieerde winsten. Dit biedt uitkomst voor traders die hun handelsaccount sneller willen opbouwen. Let wel, de kans op hogere winsten gaat gepaard met de kans op grotere verliezen.

Nadelen van beleggen in derivaten

Naast voordelen heeft handelen in derivaten heeft ook enkele nadelen:

 • Omdat u de activa niet daadwerkelijk bezit kan het zo zijn dat u bepaalde rechten misloopt. In het geval van stock derivative trading heeft u bijvoorbeeld geen stemrecht bij een algemene vergadering van aandeelhouders.
 • Bepaalde vormen van handelen in derivaten zijn niet gereguleerd en het risico dat men te maken krijgt met een tekortkoming in nakoming van de tegenpartij of het slachtoffer wordt van Forex scams is aldus vele malen groter.

Handelen in derivaten bij Admirals

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt het aanbod (welke aandelen beschikbaar zijn) de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Het kunnen identificeren van de beste aandelen om te kopen is slechts een deel van de equatie. De handelscondities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen u rendementen sterk beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Raadpleeg voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1, - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument.
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs.
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is tevens afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid".
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data.
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller.
 • Hedging is mogelijk en toegestaan.
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategieën.

Zelf starten met beleggen in derivaten

Wilt u zelf aan de slag met beleggen in derivaten? Het is raadzaam allereerst te oefenen op een risicovrij demo account. Zo kunt u experimenteren met verschillende manieren van beleggen in derivaten zonder dat u uw kapitaal op het spel zet.

Met een demo-rekening kunt u de financiële markten risicovrij en in real time navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat uw kapitaal risico loopt. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 of MetaTrader 5 handelsplatform.

Met een live trading account kunt u tevens daadwerkelijk beleggen in derivaten uw derivative trading orders op de markt plaatsen.

Admirals is de perfecte partner als u aan de slag wilt met handelen in derivaten. Admirals is een multi -award winnende, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-makelaar, naast de optie om te beleggen in goud kunt u bij ons handelen in ruim 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste trading platformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5.

Naast uitstekende handelsvoorwaarden en concurrerende trading spreads bieden wij superieure trading software, technische hulpmiddelen en uitgebreide financiële educatie. Daarnaast hebben wij een Nederlandstalig team van experts die klaarstaan om u te assisteren en ondersteunen met het openen en managen van uw trading account. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren: Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

Deze gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktevaluaties, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admirals beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna "Admirals" genoemd). Let goed op het volgende voordat u investeringsbeslissingen neemt:

Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag in geen geval worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod op handel voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.

Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant zelf genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.

Met het oog op het beschermen van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.

De analyse is opgesteld door een onafhankelijke bijdrager (Boris Petrov), en marktanalist hierna "auteur" op basis van persoonlijke schattingen.

Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admirals de juistheid of volledigheid niet garanderen van alle informatie in de analyse.

Elk soort eerdere of gemodelleerde prestatie van financiële instrumenten die in de inhoud wordt vermeld, mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de vermogenswaarde is niet gegarandeerd.

Leveraged producten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen leiden tot verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.

TOP ARTIKELEN
Facebook aandelen kopen in 2024 - Meta Aandelen
Het relatief nieuw gedoopte Meta Platforms is het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp en is qua marktkapitalisatie een van de grootste bedrijven ter wereld. Maar is Meta een goed aandeel om te kopen in 2024?✺ Facebook is lid van de FAANG-groep (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Googl...
Beleggen in Amazon aandelen - Amazon aandeel 2024
Amazon is een van de grootste en bekendste bedrijven ter wereld. De groei van de Amazon koers is sinds de oprichting van het bedrijf opmerkelijk en nog steeds trekt de e-commerce reus beleggers massaal aan. Hebben beleggers hun kans gemist om in Amazon te beleggen na het ongelofelijke succes in het...
Disney aandelen kopen in 2024? - Analyse van Disney Koers
The Walt Disney Company is een van de meest herkenbare merken ter wereld. De enorme populariteit, het wereldwijde bereik en het vermogen om voortdurend te evolueren heeft Disney in de loop der jaren aanzienlijk succes op de aandelenmarkt gebracht.Maar hoe zit het met de toekomst? Is het een goed mom...
Alles weergeven