Beleggen in obligaties - Obligaties kopen in 2024

Admirals
11 Min lezen

Obligaties behoren tot beleggingsinstrumenten in de categorie van vastrentende beleggingen die algemeen bekend staat als ‘Vastrentende activa’ binnen de financiële sfeer. Deze financiële producten maken fondsenwerving op lange termijn mogelijk en zijn een middel om verschillende organen en instellingen te financieren. Er zijn echter verschillende soorten obligatie.

In dit artikel nemen we deze financiële instrumenten onder de loep, bespreken we hun specifieke kenmerken en werking, hoe men kan beleggen in obligaties of hoe obligaties te kopen bij Admirals.

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn schuldinstrumenten waarmee een belegger geld kan lenen bij een uitgevende instelling. Met andere woorden, ze valideren de contractuele regel van crediteur-debiteur.

De uitgever of emittent van deze obligaties is de houder van de schuld. De belegger maakt het de uitgever mogelijk om nieuwe fondsen te werven. Onder toezicht van de uitgevende instelling kunnen deze fondsen worden gebruikt voor de financiering van een of meer activiteiten van de onderneming. In ruil daarvoor ontvangt de belegger een vaste rente die een bepaald percentage van de schuld vertegenwoordigt en periodiek zal worden betaald tot op de vervaldatum.

Evenzo zal de emittent van de schuld een bedrag moeten betalen dat overeenkomt met de oorspronkelijke som van de schuld, gewoonlijk de hoofdsom genoemd.

De uitgifte van nieuwe schuld en de eerste transacties met beleggers worden gedaan op de primaire markt. Deze markt vertegenwoordigt slechts een deel van de obligatiemarkt. De laatste omvat ook de secundaire markt, waarin reeds uitgegeven obligaties circuleren en worden verhandeld tussen kopers en verkopers.

De obligatiemarkt is groot, het overtreft de aandelenmarkt aanzienlijk in termen van waarde.

De grootste emittenten van schulden zijn overheden. Het doel van deze langetermijn instrumenten is de staatsuitgaven te financieren die nodig zijn voor de ontwikkeling en ondersteuning van de landen waarin deze overheden actief zijn. Ook worden banken en bedrijven beschouwd als belangrijke spelers op de obligatiemarkt. We zullen ons later richten op staatsobligaties en bedrijfsobligaties.

Natuurlijk zijn obligaties niet de enige schuldinstrumenten, we kunnen ook depositocertificaten of schatkistpapieren noemen. Obligaties onderscheiden zich over het algemeen door hun langere looptijd.

Welk product u ook wilt verhandelen, of het nu gaat om obligaties, aandelen of valutaparen, een geweldige manier om aan de slag te gaan, is om tet raden in een risicovrije omgeving. Met onze demo-rekening kunt u handelen met virtuele fondsen, zodat u geen risico loopt totdat u vertrouwd raakt met de markten, u uw handelsstrategie hebt getest, en klaar bent om op een echte rekening te openen. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Belangrijkste begrippen van obligaties

Voordat we de verschillende soorten obligaties behandelen, geven we een samenvatting van enkele sleutelbegrippen met betrekking tot obligaties.

 1. De hoofdsom: Het bedrag van de schuld aangenomen door de emittent. Het vertegenwoordigt de basis waarop de rente wordt berekend en vervolgens aan de beleggers wordt betaald.
 2. Looptijd: De datum waarop de hoofdsom aan de belegger moet worden terugbetaald.
 3. Coupon: Dit vertegenwoordigt de rente die de emittent betaalt aan de koper van de obligatie.
 4. Rendement: Een maatstaf voor het rendement dat een belegger rechtstreeks van de betreffende obligatie zou kunnen ontvangen. Dit rendement kan op verschillende manieren worden berekend, waarbij de meest voorkomende en eenvoudigste is om het bedrag van de jaarlijkse rente te delen door de marktprijs van deze obligatie.
 5. Huidige marktprijs: De prijs van obligaties varieert afhankelijk van hun handel op de secundaire markt tot hun vervaldatum.

Er is een nauwe relatie tussen de rente en obligaties: Obligaties maken een periodieke terugbetaling van een vast bedrag mogelijk. Als gevolg hiervan worden ze aantrekkelijker naarmate de rente daalt en verliezen ze hun aantrekkelijkheid wanneer de rente stijgt.

De prijzen van deze instrumenten kunnen dus verschillen van uitgifteprijzen, ze worden vaak gezien als een weerspiegeling van de marktverwachtingen met betrekking tot veranderingen in de middellange- tot lange rente.

Evenzo zal de prijs van bepaalde obligaties worden beïnvloed door een mogelijke verandering in de perceptie ten opzichte van de emittent en bijgevolg zou de kwaliteit van haar krediet in twijfel kunnen worden getrokken. (Zie obligatieratings hieronder.)

Welke soorten obligaties zijn er?

In deze sectie zullen we ons richten op respectievelijk vier soorten obligaties:

 1. Bedrijfsobligaties; zogenaamde privé- of particuliere obligaties
 2. Staatobligaties
 3. Gemeentelijke obligaties
 4. Supranationale obligaties

1️⃣ Bedrijfsobligaties of particuliere obligaties

Traditioneel kunnen bedrijven fondsen werven via twee methoden: via bedrijfsobligaties na een obligatie-uitgifte of via verhandelbare aandelen.

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven dergelijke stappen ondernemen, waaronder fusie- en overname activiteiten of voor uitbreidingsdoeleinden; dit is het geval bij kapitaaluitgaven die conventioneel CAPEX (Capital Expenditures) worden genoemd.

Het aantrekken van kapitaal brengt natuurlijk kosten met zich mee. In het geval van kapitaalfinanciering (aandelen) draagt de vennootschap stemrechten over aan de investeerder, evenals in de meeste gevallen een dividend.

Wat de schuldfinanciering betreft, verbindt de onderneming zich ertoe rentekosten aan beleggers te betalen. Hoewel de onderneming de bevoegdheid heeft om te beslissen over de looptijden van deze schulden en dus van de obligaties, is het in dit geval gebruikelijk dat de obligaties een looptijd van ten minste één jaar hebben. Kortlopende schulden staan bekend als commercial paper.

De secundaire markt voor bedrijfsobligaties wordt over de toonbank (over-the-counter) verhandeld, maar sommige obligaties worden rechtstreeks op de markten verhandeld.

Heeft u interesse in het beleggen in dividend aandelen? Een van de beste beleggingsproducten voor de handel in dividenden is de Invest.MT5 handelsrekening van Admirals. Invest. Met dit account kunt u beleggen in ruim 4000 aandelen en ETF's op 15 van 's werelds grootste beurzen. Bovendien biedt het account toegang tot MetaTrader 5 handelsplatform waarmee u over gratis real time market data en geavanceerde functionaliteiten beschikt.

Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner te klikken:

's Werelds beste multi-asset platform


2️⃣ Staatsobligaties

Staatsobligaties vormen staatsschulden. Standaard hebben ze een middellange- of lange termijn looptijd, variërend van enkele jaren tot enkele decennia. In tegenstelling tot kortlopende staatsschulden, zoals Amerikaans schatkistpapier.

De meest populaire staatsobligaties hebben zeer liquide ETF's, waardoor een democratisering van hun handel voor de gewone beleggers mogelijk is.

Hier is een niet-uitputtende lijst van staatsobligaties:

 • Amerikaanse T-Obligaties (ook wel de lange obligatie genoemd, het heeft een lange looptijd variërend van 10 tot 20 jaar)
 • Amerikaanse T-notes (Amerikaanse middellangetermijnschuld, deze heeft looptijden tussen 2 en 10 jaar)
 • UK Gilts (Deze Britse obligaties bestaan in versies op middellange en lange termijn)
 • Duitse Bund (Duits langlopend schuldinstrument, met een looptijd tussen 8,5 en 10,5 jaar)
 • Duitse Schatz (bekend als de kleine Bund, het vertegenwoordigt de Duitse schuld op 2 jaar)
 • Duitse BOBL (Bundesobligationen; is de Duitse schuld op middellange termijn met looptijden variërend van 4,5 jaar tot 5,5 jaar)
 • Obligaties van de Italiaanse regering (ook bekend als BTP, Buoni del Tesoro Poliannuali. Zij vormen de Italiaanse schuld, hun looptijd ligt tussen 3 en 30 jaar)

Aangezien het staatsschuld omvat, worden de liquiditeit en het risico ervan over het algemeen geassocieerd met de regering van het land in kwestie. Dit type obligatie wordt echter als een laag risico ervaren en heeft de neiging liquide te zijn. Vooral voor landen met een stabiele en geruststellende economische situatie zoals de G7-landen.

Evenzo is het belangrijk op te merken dat er nog steeds een risico bestaat. Neem als voorbeeld: Rusland is, ondanks het feit dat het qua volume de twaalfde grootste economie is (volgens het IMF en de Wereldbank in 2016), eind jaren negentig nog steeds in gebreke gebleven met zijn binnenlandse schuld en vroeg om een moratorium op zijn buitenlandse schuld (die bestaat uit het verlengen van toekomstige looptijden).

3️⃣ Gemeentelijke obligaties

Gemeentelijke obligaties worden voornamdelijk uitgegeven door gemeentelijke overheden. In de Verenigde Staten zijn de obligaties die door de overheid worden uitgegeven schatkistpapier.

Onder het federale niveau kunnen ook andere overheidsinstanties schulden uitgeven om hun kapitaal te financieren en aan uitgaven te voldoen. Schulden uitgegeven door overheden, agentschappen of lokale entiteiten, zoals staten, steden, gemeenten, scholen en universiteiten, of zelfs openbare luchthavens worden gemeentelijke obligaties genoemd of om ‘muni-obligaties’.

De gemeentelijke obligatiemarkt is groot, met een totale waarde geschat op US $ 7 biljoen. In de VS zijn bijvoorbeeld de inkomsten uit dit soort obligaties vaak aftrekbaar van de federale belasting en kunnen ze in sommige gevallen zelfs worden afgetrokken op het niveau van de staatsbelasting.

4️⃣ Supranationale obligaties

Een supranationale obligatie is een langetermijnobligatie die verder gaat dan de grenzen van een land. Dit type obligatie lijkt sterk op staatsschulden en heeft meestal even hoge ratings. Een goed voorbeeld van supranationale schulden is de obligatie-uitgifte van de Europese Investeringsbank, een kredietinstelling die tot de lidstaten van de Europese Unie behoort.

Hoe een obligatie beoordelen? - Obligatieratings

Zoals hierboven beschreven, leent de obligatiehouder de facto geld aan de emittent van de schuld. Een belangrijke factor waarmee hierbij rekening moet worden gehouden is de betrouwbaarheid van de kredietnemer.

In dit stadium speelt de kredietrating van obligaties een rol. Ratingbureaus zoals Moody's of Standard & Poors verlenen ratingdiensten op de kwaliteit van de verstrekte leningen om beleggers te helpen bij de beoordeling van de emmittent, om zeker te zijn dat de emittent zijn verplichtingen nakomt.

De beste beoordeling is AAA. Obligaties met een BBB-rating of hoger worden beschouwd als "Investment grade" in de best mogelijke categorie.

Obligaties met een rating van BB of minder worden beschouwd als high yield. Dit type instrument staat ook bekend als een "junk bond". Ze hebben een speculatieve aard.

Deze obligaties worden meestal geassocieerd met grotere wanbetalingsrisico's. Dit ondermijnt daarom de aantrekkelijkheid van dit soort schulden en zorgt ervoor dat de emittent van de schuld zich ertoe verbindt een hogere coupon te betalen om beleggingen aan te moedigen.

Hoe handelen in obligaties?

We spraken eerder we over het verband tussen de prijzen op de obligatiemarkt en de rentetarieven. Deze gegevens benadrukken toekomstige obligatiecontracten als een goed beleggingsmiddel, als de belegger een visie heeft op de toekomstige prestaties van de rentetarieven of als hij zijn positie wil afdekken tegen renterisico.

Wij bieden CFD’s aan, genaamd Futures CFD's, waaronder de 10-jarige VS T-notes als onderliggende producten, zodat u de mogelijkheid heeft om obligatiefutures naar eigen goeddunken te verhandelen, evenals valutacontracten (FOREX) via het MT4-systeem.

Net als de noteringen op de valutamarkt kan de prijs van obligaties sterk worden beïnvloed door economische gebeurtenissen. Als u op de hoogte wilt blijven van de nieuwste trends die van invloed zijn op de financiële markten, moet u alle benodigde middelen en tools hebben geïntegreerd in uw handelsplatform. Wij raden u aan om hiervoor onze gratis MetaTrader Supreme Editie te downloaden.

MTSE is een uitbreiding van de MetaTrader applicatie. Hiermee kunt u uw blootstelling aan alle indicatoren en andere tools met betrekking tot het platform vergroten en versterken.

De onderstaande afbeelding toont onze economische kalender die deel uitmaakt van MTSE Mini Terminal functie:

Waarom traden bij Admirals?

Bij Admirals kunt u op lange termijn succesvol traden en beleggen met een betrouwbare makelaar! Bij de meeste providers kunt u een gratis demo-rekening maken en deze gebruiken om uw Forex- en CFD-strategieën uitgebreid te testen. U moet dit ook zeker doen om het beste trading platform te vinden. Voel u vrij om te vergelijken.

Wij geloven dat wij de juiste broker voor u zijn.

De hier gepresenteerde trading simulator is exclusief verkrijgbaar bij Admirals. Daarnaast biedt Admirals u niet alleen een uitgebreid educatief aanbod, maar ook de beste voorwaarden voor Forex & CFD Daytrading.

Geniet onder andere van:

 • De laagste spreads.
 • Een selectie van meer dan 8000 instrumenten voor uw forex trading, CFD's, aandelen of ETF's
 • Een Nederlandstalige klantendienst
 • Uitgebreide beschermingsmechanismen
 • Dagelijkse, exclusieve analyses per e-mail
 • Meer dan 15 live webinars per week
 • Ultrasnelle orderuitvoering
 • Instellingen voor volatiliteitsbeveiliging
 • en nog veel meer!

MetaTrader 4 of 5 zijn en beginnersvriendelijke handelsplatformen die u helpen als beginnende belegger.

Maar zelfs ervaren handelaren komen aan hun trekken met onze Forex & CFD voorwaarden. Lage spreads, in combinatie met de gratis en zinvolle extensies van onze MetaTrader Supreme Editie, maken uw handelservaring uniek, veilig en betrouwbaar. Daarnaast wordt Admirals gereguleerd en gecontroleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) en de Estonian Financial Supervision Authority (EFSA).

Klik op onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Facebook aandelen kopen in 2024 - Meta Aandelen
Het relatief nieuw gedoopte Meta Platforms is het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp en is qua marktkapitalisatie een van de grootste bedrijven ter wereld. Maar is Meta een goed aandeel om te kopen in 2024?✺ Facebook is lid van de FAANG-groep (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Googl...
Beleggen in Amazon aandelen - Amazon aandeel 2024
Amazon is een van de grootste en bekendste bedrijven ter wereld. De groei van de Amazon koers is sinds de oprichting van het bedrijf opmerkelijk en nog steeds trekt de e-commerce reus beleggers massaal aan. Hebben beleggers hun kans gemist om in Amazon te beleggen na het ongelofelijke succes in het...
Disney aandelen kopen in 2024? - Analyse van Disney Koers
The Walt Disney Company is een van de meest herkenbare merken ter wereld. De enorme populariteit, het wereldwijde bereik en het vermogen om voortdurend te evolueren heeft Disney in de loop der jaren aanzienlijk succes op de aandelenmarkt gebracht.Maar hoe zit het met de toekomst? Is het een goed mom...
Alles weergeven