Risicobepaling

Admirals is een wereldwijd erkend handelsmerk, in handen van Admirals Group AS, waaronder de beleggingsondernemingen van Admirals hun diensten aanbieden in de Europese Unie en het economische gebied van de EER. Alle volgende beleggingsondernemingen vallen onder de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) met betrekking tot andere kantoren binnen de Europese Unie onder het MiFID Passporting Regime. Andere beleidslijnen waarmee de klant akkoord gaat zodra hij beslist om de beleggingsdienst te ontvangen die wordt aangeboden door Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS en Admiral Markets Cyprus Ltd, zijn beschikbaar op onze website:

https://admiralmarkets.com/nl?regulator=cysec .

Dit document beschrijft de risico`s gerelateerd aan de handel in Contracts for Difference (CFD`s) en Foreign Exchange (Forex, FX) zoals voorgeschreven onder de de Cypriotische wet inzake beleggingsdiensten en -activiteiten en gereglementeerde markten van de Republiek Cyprus (nr. 87(I)/2017), waarbij richtlijn II betreffende markten voor financiële instrumenten is omgezet in Cypriotische wetgeving (wet). Met het doorlezen van dit document is de lezer niet verplicht zichzelf te binden aan een investering met Admiral Markets Cyprus Ltd; de inhoud is echter voor potentieel geïnteresseerde klanten. Deze risico verklaring dient als richtlijn en zal niet alle risico`s betrokken bij de handel in CFD`s en Forex bevatten. Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van beslissingen op basis van de aangeleverde informatie. Schakel een onafhankelijk financieel adviseur in indien deze beslissing niet zelf gemaakt kan worden.

LEES DE INFORMATIE HIERONDER ALVORENS TE HANDELEN MET ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD. HANDELEN IS NIET GESCHIKT VOOR IEDEREEN. HANDELEN IN FOREX EN CFDs BRENGT HOGE RISICO`S MET ZICH MEE EN KAN LEIDEN TOT HET VERLIES VAN DE VOLLEDIGE INLEG.

  • Voorafgaand aan de handel in CFDs en Forex, moet je je bewust zijn van de bijbehorende risico`s. De hoge mate van leverage/hefboomgekoppeld aan dit soort investeringen, betekent dat de mate van risico in vergelijking met andere financiële producten hoger is. Hefboom (of marge trading) kan zowel resulteren in aanzienlijke verliezen alsook resulteren in aanzienlijke winsten. Handelen op marge is met een hoge mate van risico en is niet geschikt voor alle beleggers. De hoge mate van leverage/hefboomwerking kan tegen je werken en de snelheden waarmee die winsten en verliezen kunnen optreden betekent dat cliënten posities nauwlettend in de gaten moeten houden - het is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënten de open posities te volgen. Alvorens te handelen moet je zorgvuldig jouw beleggingsdoelstellingen, niveau van financiële ervaring en risicobereidheid overwegen.
  • Admiral Markets Cyprus Ltd voert enkel orders uit (Execution Only). Wij geven geen handelsadvies!
  • In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Houd rekening met transactiekosten en belastingverplichtingen bij een keuze voor handelen bij Admirals.
  • Admiral Markets Cyprus Ltd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele belasting welke betaald dient te worden over winsten als gevolg van een rekening bij ons.
  • Er is altijd een relatie tussen hoge beloning en risico. Elk type van speculatie die ongewoon hoog rendement kan opleveren is onderworpen aan hoog risico. Enkel met surplus kapitaal (geld dat eventueel gemist zou kunnen worden) zou risico genomen moeten worden en iemand die niet over surplus kapitaal beschikt zou niet moeten handelen in CFDs of Forex. Verschillende instrumenten hebben op verschillende niveaus blootstelling aan risico, en bij het beslissen om te handelen in deze instrumenten moet je rekening houden met de volgende punten:

1. CFD`s in het algemeen

CFDs (Contracts for Differences) zijn complexe financiële producten die in het algemeen alleen sluiten wanneer een cliënt ervoor kiest om deze te sluiten, ze hebben daardoor over het algemeen geen vervaldatum.

CFDs kunnen worden vergeleken met futures, die kunnen worden aangegaan voor bepaalde indexen, edelmetalen, olie, grondstoffen, cryptocurrencies of financiële instrumenten. Echter, in tegenstelling tot andere futures, kunnen deze contracten alleen worden afgewikkeld in contanten. Investeren in een CFD draagt risico`s vergelijkbaar met het investeren in een future en je dient je bewust te zijn van deze risico`s. Transacties in CFDs kunnen ook een voorwaardelijke verplichting hebben en je moet je bewust zijn van de gevolgen zoals uiteengezet in de paragrafen 3, 5, 17 en 18 hieronder. Alle CFD trades zijn contracten op verschil, wat betekent dat klanten niet het recht hebben op het onderliggende instrument of rechten, die eraan zijn verbonden, tenzij expliciet vermeld in de CFD. Dit is inclusief ook geen recht op referentie aandelen of stemrechten.

2. Investeren in (rolling) Forex, indices, edelmetalen, olie en grondstoffen

Investeren in (rolling) Forex en CFDs op cryptocurrencies, indices, edelmetalen, olie en grondstoffen dragen vergelijkbare risico`s als het investeren in een future. Wees je bewust van deze risico`s. Dergelijke marge transacties kunnen wellicht ook een voorwaardelijke verplichting hebben en je dient je bewust te zijn van de gevolgen zoals ook uiteengezet in de paragrafen 3 en 5 hierna.

Naast de standaard informatie opgenomen in de risicovoorwaarden, dien je je bewust te zijn dat marge rollende Forex en CFDs op indices, edelmetalen, olie en grondstoffen één van de meest risicovolle vormen van investeringen zijn die beschikbaar zijn in de financiële markten en niet geschikt zijn voor alle beleggers. Met de mogelijkheid van het verlies van de gehele investering moet speculatie in edelmetalen, indices, olie, grondstoffen of valutamarkten enkel worden gedaan met risicokapitaal dat, wanneer verloren, geen aanzienlijke invloed heeft op jouw persoonlijke financiële welzijn of het financiële welzijn van een onderneming die je vertegenwoordigt.

3. Buitenlandse markten

Buitenlandse markten kunnen afwijkende risico`s betekenen ten opzichte van de lokale markt. In sommige gevallen zullen de risico`s groter zijn. Het potentieel voor winst of verlies uit transacties in vreemde valuta of buitenlandse markten wordt beïnvloed door schommelingen in wisselkoersen. Dergelijke versterkte risico`s omvatten risico`s van politieke of economische beleidsveranderingen in buitenlandse media, die aanzienlijk en permanent de omstandigheden, de voorwaarden, de verhandelbaarheid of de prijs van een vreemde valuta kunnen veranderen.

4. Risico verlagende orders of strategieën

Het plaatsen van bepaalde orders (bijvoorbeeld "stop loss" of "stop limiet" orders) die bedoeld zijn voor het beperken van verliezen tot bepaalde bedragen, werken mogelijk niet altijd omdat markt omstandigheden of technologische beperkingen het onmogelijk kunnen maken zulke orders uit te voeren. Indien een cliënt handelt met behulp van dergelijke orders of strategie, dan accepteert de cliënt dit risico.

5. Transacties met een voorwaardelijke verplichting

Forex en CFD zijn marge transacties en bevatten een hefboomwerking waardoor de totale waarde van het contract niet volledig hoeft te worden betaald. Marge handel bevat een significant risico: je kan de gehele inleg verliezen. Admiral Markets Cyprus Ltd scant automatisch alle open posities en eventuele winsten of verliezen worden direct in kaart gebracht. Mochten posities leiden tot onvoldoende marge kan er een verzoek worden gedaan om de rekening op korte termijn aan te vullen.

Admiral Markets Cyprus Ltd kan de tarieven van de initiële marge en/of notationele handelsvereisten te allen tijde aanpassen, door de cliënten in te lichten vóór de verandering - en dit kan in een verandering van de verplichte marge resulteren. Als je niet voldoende marge op jouw rekening aanhoudt te allen tijden en/of niet dergelijke aanvullende middelen verstrekt binnen de tijd die nodig is, kunnen jouw open posities worden afgesloten met een verlies en zal je aansprakelijk zijn voor een eventueel resulterend tekort.

6. Hefboom

Terwijl afgeleide instrumenten kunnen worden aangewend voor het beheer van het risico, zijn sommige investeringen ongeschikt voor veel beleggers. Forex en CFD handel dragen een hoge mate van risico. De hefboomwerking die verkrijgbaar is met CFDs en Forex trading betekent dat je kan volstaan met een kleine inleg om te kunnen beginnen met handelen bij Admiral Markets Cyprus Ltd, terwijl deze kleine inleg kan leiden tot grote verliezen of grote winsten. Bij transacties met grote hefbomen kunnen relatief kleine veranderingen in de koers of het niveau van een onderliggende waarde of gerelateerde markt factor al zorgen voor significante waardeverandering.

7. Over- the Counter (OTC) transacties

Tijdens het handelen in CFDs speelt men in op een prijsverandering van een gerelateerde onderliggende waarde. Deze handel vindt niet op een gereguleerde beurs plaats. Indien klanten een CFD positie openen gaan zij een direct contract aan met Admiral Markets Cyprus Ltd. Open posities dienen ook bij Admiral Markets Cyprus Ltd te worden gesloten. Open posities dienen te worden gesloten bij Admiral Markets Cyprus Ltd, het is niet mogelijk om een geopende positie bij een externe partij te sluiten. Doordat er geen open markt is om posities te sluiten draagt men een hoger risico in vergelijking met de handel op een gereguleerde beurs, en prijzen en andere condities worden, met in acht neming van juridische en regulatie vereisten, door Admiral Markets Cyprus Ltd vastgesteld. OTC transacties kunnen het liquiditeitsrisico verhogen en andere risicofactoren: Bijvoorbeeld kan het onmogelijk zijn de waarde te bepalen van een positie van een off-market transactie of om het openstaand risico vast te stellen. Ook bied en laatprijzen kunnen niet gegeven worden door Admiral Markets Cyprus Ltd en, zelfs wanneer wel, kan het moeilijk zijn voor Admiral Markets Cyprus Ltd een faire prijs te geven speciaal wanneer de relevante exchange of markt van de onderliggende waarde is gesloten of opgeschort.

Je bent ook blootgesteld aan het risico van wanbetaling van Admiral Markets Cyprus Ltd. Mocht de (zeer onwaarschijnlijke) situatie zich voordoen dat Admiral Markets in gebreke blijft, dan valt het vermogen onder het Financial Services Compensation Schemes.

8. Koersen

De koersen op het handelsplatform van Admiral Markets Cyprus Ltd (het `platform`) kunnen in theorie afwijken van de markt. Admiral Markets Cyprus Ltd zal slotprijzen kiezen om marge vereisten vast te stellen en periodiek aan te passen aan marktposities in uw rekening en zulke posities sluiten. Alhoewel Admiral Markets Cyprus Ltd beoogt dat koersen in redelijke verhouding overeenkomen met de interbancaire markt, vergelijkbare indices of financiële markt (de `referentie markt`). kunnen prijzen afwijken van die beschikbaar zijn Voor banken en andere deelnemers in de referentie markt. Admiral Markets Cyprus Ltd kan bij het bepalen van marge verplichtingen een ruime beoordelingsmarge hanteren. Aangeboden financiële producten zijn gedeeltelijk afgeleiden, daar zitten direct aan de onderliggende waarde gerelateerde risico`s aan verbonden. Bijvoorbeeld valutaschommelingen, volatiliteit en gaps (een plotselinge sprong in de koers mogelijk veroorzaakt door economische gebeurtenissen, politieke aankondigingen of na een periode waarin de handel niet heeft plaatsgevonden) kunnen een invloed op het resultaat hebben.

Een stop loss biedt geen volledige bescherming tegen alle risico`s en de uitoefenprijs kan niet worden gegarandeerd. Zodra de order wordt geactiveerd zal deze tegen de eerstvolgende beschikbare prijs worden uitgevoerd.

9. Weekend risico

In het weekend kunnen zich ontwikkelingen met een significante invloed op de koers voordoen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat koersen (bij het openen van de markt op maandag) verschillen van het niveau waarop deze gesloten waren (op de vrijdagavond daarvoor). Het is niet mogelijk om hier gedurende het weekend, of andere momenten waarop de markten gesloten zijn, op te reageren. Hierdoor kunnen stop-loss orders worden uitgevoerd tegen een fors lagere prijs dan origineel bedoeld. Klanten die posities in het weekend aanhouden accepteren dit risico en dragen zelf de gevolgen.

10. Elektronisch handelen

De handel in OTC contracten via het platform kan verschillen met de handel via andere elektronische systemen of de handel in een conventionele of open markt. Er zitten risico`s verbonden aan elektronisch handelen, waaronder het falen van platform hardware, software en systeem down time, of de persoonlijke systemen en communicatie infrastructuur van de klant zelf.

11. Intraday handelen

Online intraday handel kan leiden tot een grote hoeveelheid aan transacties.

12. Handel kan worden stilgelegd

Onder bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat het niet mogelijk is om een positie te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een snelle koersbeweging waarbij de prijs van de onderliggende waarde (gedurende de dag) zodanig verschuift dat de handel wordt beperkt of opgeschort. Men gaat akkoord met het gerelateerde risico en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele verliezen. Het kan ook gebeuren dat Admiral Markets CyprusLtd onder bepaalde omstandigheden door de regelgever wordt verplicht om posities te sluiten; mocht dit zich voordoen is Admiral Markets Cyprus Ltd niet verantwoordelijk voor het mogelijk negatieve resultaat.

13. Commissie

Voordat je begint met handelen bij Admiral Markets Cyprus Ltd dienen alle provisies en andere van toepassing zijnde kosten te worden doorgenomen. Deze kosten staan gepubliceerd op de website van Admiral Markets Cyprus Ltd. De cliënt dient zich bewust te zijn van mogelijke kosten of verplichtingen welke kunnen voortvloeien uit een open positie, met inbegrip van, maar niet uitsluitend: swap-kosten, dividend, uitgifte van rechten, aandelensplitsingen etc.

14. Wanbetaling

Bij insolventie of in gebreke blijven van de cliënt kan dit leiden tot het sluiten en beëindigen van posities zonder toestemming van de cliënt. Tevens zal de cliënt het eigendomsrecht en titel overhandigen van een gedeelte van het geld dat word gestort bij Admiral Markets Cyprus Ltd. Dit zal een bedrag vertegenwoordigen dat noodzakelijk is om de huidige en toekomstige, feitelijke of voorwaardelijke aanspraken van Admiral Markets Cyprus Ltd inclusief marge vereisten zeker te stellen.

Admiral Markets Cyprus Ltd zal dagelijks vaststellen welk bedrag noodzakelijk is om de verplichtingen aan Admiral Markets Cyprus Ltd zeker te stellen (gebaseerd op de dagelijks openstaande posities en handelen, rekeninghoudend met de markt situatie) dit bedrag kan hoger zijn dan de marge vereisten. De cliënt heeft geen eigendomsrecht over dit bedrag wat niet deel uit zal maken van afzondering of andere geldende regelgeving onder de wet en worden behandeld als zijnde op Admiral Markets Cyprus Ltd eigen rekening. Mogelijkerwijs kan dit bedrag dan ook niet vorderbaar zijn in het geval van insolventie of faillissement van Admiral Markets Cyprus Ltd.

15. Communicatie

Admiral Markets Cyprus Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die kunnen ontstaan als gevolg van de vertraagde review of niet ontvangen communicatie door Admiral Markets Cyprus Ltd aan haar klanten. De klant aanvaardt dat eventuele verliezen als gevolg van onbevoegde toegang van een derde partij tot client`s handelsplatform niet de verantwoordelijk is van Admiral Markets Cyprus Ltd, behalve in het geval van grove nalatigheid van de onderneming of haar personeel. De klant is verantwoordelijk voor het veilig houden van alle login-gegevens en Admiral Markets Cyprus Ltd beveelt met klem aan dat gebruiker details niet worden opgeschreven of opgeslagen.

De klant aanvaardt dat alle wederzijdse communicatie elektronisch zal plaatsvinden, in de vorm van email of via berichten op de website.

16. Advies

Admiral Markets Cyprus Ltd biedt geen beleggingsadvies en is enkel een order uitvoeringslocatie. Het kan zijn dat wij uitgaande van onze bevoegdheden algemene beoordeling van de markten geven, dergelijke evaluaties zijn geen individueel beleggingsadvies en houden geen rekening met jouw individuele omstandigheden. Een besluit om te handelen wordt enkel en alleen genomen door de cliënt.

De geboden informatie via analyses, webinars, (online) seminars, video`s, de interne website of mogelijke externe bronnen zoals YouTube kanalen dient ter algemene kennis en kan persoonlijke opvattingen van de auteur bevatten. De informatie dient niet als beleggingsadvies en kan onder geen enkele omstandigheid zo worden opgevat.

De analisten en auteurs kunnen mogelijkerwijs zelf posities aanhouden in de besproken instrumenten.

Volgens de wet zijn we verplicht om te beoordelen over de geschiktheid van dit type product voor een generiek persoon die soortgelijke informatie als jij aanlevert. Dit betekent niet dat door het toestaan dat je een rekening opent dat wij individueel beleggingsadvies geven dat dit product in feite geschikt voor jou in jouw persoonlijke omstandigheden is - we geven enkel aan dat het mogelijk geschikt is voor iemand die in dezelfde algemene categorie van kennis en ervaring valt. Met de beoordeling van de vraag of de service mogelijk geschikt voor jou is, verzamelen wij ook informatie over jouw ervaring in handelen, informatie over financiële activa, opleidingsniveau en andere informatie die noodzakelijk en evenredig worden geacht. We volgen niet of jouw financiële situatie hetzelfde blijft. Cliënten hebben zelf verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wij met alle relevante informatie die van invloed kan zijn op de juistheid van de aangeboden diensten op de hoogte zijn.

17. Corporate events en aandelen CFD`s

Indien er een `corporate event` plaatsvindt (in het onderliggende aandeel) is het mogelijk dat de afwikkeling van deze gebeurtenis minder gunstig uitpakt in vergelijking met het aandeel daadwerkelijk in bezit hebben. In de meeste gevallen dienen er bepaalde beslissingen te worden gemaakt welke niet per definitie 1 op 1 kunnen worden gereflecteerd in de waarde van de betreffende aandelen CFD. Het tijdsbestek dat men heeft om een beslissing te maken naar aanleiding van de gebeurtenis kan aanzienlijk lager zijn en de beschikbare opties kunnen minder gunstig of zodanig uitpakken dat het niet meer mogelijk is om de positie te sluiten. Aangezien corporate events vaak onverwacht zijn is het mogelijk dat de klant niet meer kan reageren. Dit zou kunnen leiden tot een verzoek om de marge binnen een korte termijn aan te vullen.

18. Short gaan in aandelen CFD`s

Short gaan in aandelen CFD`s draagt extra risico in vergelijking met een long positie in aandelen CFD`s. Men heeft te maken met bepaalde verplichtingen. Bijvoorbeeld bij een claimemissie waar een tegenovergestelde handeling (ten opzichte van een long positie) dient te worden gemaakt, welke daardoor een negatief effect heeft op de investering. Admiral Markets Cyprus Ltd bepaalt de voorwaarden van deze tegenovergestelde handeling. Dat kan resulteren in een kortere periode van berichtgeving in vergelijking met een directe positie in het aandeel zelf. Daarnaast kunnen er situaties ontstaan waarbij men verplicht wordt om de positie te sluiten, bijvoorbeeld naar aanleiding van berichtgeving door de (aandelen) uitgever of regulerende instanties. Men kan gedurende een open short positie ook last ervaren van een variabele rentevoet.

19. Posities in de gaten houden

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de posities ten allen tijde te controleren en monitoren die ze hebben geopend en je zou altijd in een gelegenheid moeten zijn om dat te doen. Hoewel we zullen proberen om posities te sluiten zodra jouw marge is opgebruikt, kunnen we niet garanderen dat dit mogelijk zal zijn en daarom blijf je aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende tekorten.

Dit document moet worden gelezen in samenhang met: Algemene Voorwaarden, het orderuitvoeringsbeleid en andere documenten geleverd of anderszins beschikbaar gesteld aan de klant op onze website.

20. Dividend Aanpassingen op CFD posities

20.1 Dividend Aanpassingen op Cash Index CFDs

Wanneer een onderliggend aandeel dat onderdeel is van een cash index CFD ex-dividend gaat, dan zal de prijs van de cash index CFD worden aangepast om dit dividend te weerspiegelen. De gewogen proportie van het toepasselijke dividend binnen de cash index CFD wordt gecrediteerd op de rekening van de cliënt voor long posities en gedebiteerd voor short posities.

20.2 Dividend Aanpassingen op Aandelen Index CFDs

Wanneer een aandeel dat een onderliggende activa is van een aandeel CFD ex-dividend gaat, dan zal de prijs van het aandeel CFD worden aangepast om dit dividend te weerspiegelen. De waarde van het toepasselijke aandelendividend wordt gecrediteerd op de rekening van de cliënt voor long posities en gedebiteerd voor short posities.

20.3 Bronbelasting (withholding taxes) op Dividend aanpassingen

Dividendbetalingen worden op de rekening van de cliënt gecrediteerd, waarbij alle toepasselijke standaard voorheffingen (withholding taxes) worden afgetrokken. Admiral Markets Cyprus Ltd ondersteunt momenteel geen bronbelastingtarieven die beschikbaar zijn op basis van verblijf of wettelijke status.

21. Afgedekte Posities (hedgen)

Hedgen betekent dat men naast een huidige positie tegelijkertijd een tegenovergestelde positie inneemt (bijvoorbeeld long in de markt zitten tegelijkertijd short gaan in dezelfde onderliggende waarde). Er kan een stop out plaatsvinden aangezien men marge dient aan te houden:

  1. Winst of verlies op de short positie wordt op basis van de ask koers berekend. Terwijl dat bij een long positie op basis van de bid koers is. Gedurende abnormale handelsomstandigheden is het mogelijk dat de spread omhoog gaat, er niet meer voldoende marge op de rekening staat en beide posities automatisch worden geliquideerd.
  2. Winst of verlies wordt op basis van de valuta instelling op de rekening berekend. Mochten beide posities op verschillende momenten zijn aangegaan dan zijn deze onderhevig aan valutaschommelingen. Er kan hierdoor te weinig marge op de rekening staan waardoor posities automatisch worden geliquideerd.

22. Vertaling Disclaimer

De Admiral Markets Cyprus Ltd website maakt gebruik van verschillende vertaaltools om pagina`s te vertalen op deze site voor gebruik in andere landen. De vertaal-hulpmiddelen zal je helpen om de algemene intentie van de oorspronkelijke inhoud te begrijpen, maar zal niet altijd een exacte correcte vertaling produceren. De officiële tekst is de Engelse versie van de Admiral Markets Cyprus Ltd website https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec. Eventuele afwijkingen of verschillen gemaakt in de vertaling zijn niet bindend en hebben geen juridische effect voor naleving of handhaving doeleinden. Als er vragen zijn over de juistheid van de door de vertaalde versie van de website gepresenteerde informatie, raadpleeg dan de officiële Engelstalige versie van de website. Admiral Markets Cyprus Ltd neemt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid. Vanwege de complexiteit van de taal en de mogelijkheid van een aantal verschillende vertalingen en interpretaties van bepaalde woorden en zinnen zijn er inherente beperkingen in vertalingen. Admiral Markets Cyprus Ltd raadt derhalve aan dat je de vertaling bestudeert en controleert horende bij het gebruik van deze dienst, en zal geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid daarvan aanvaarden.