79% van de retail rekeningen verliezen gelden met de handel in CFD`s bij deze aanbieder. CFD`s zijn complexe instrumenten met een hoog risico om snel gelden te verliezen vanwege het hefboomeffect. 79% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
expand_more

Dividend Stock Trading - De Beste Dividend Aandelen

December 11, 2019 20:05 UTC
Leestijd: 23 minuten

Als men op zoek is naar de beste aandelen om in te beleggen, zullen dividend aandelen ongetwijfeld hoog op de lijst eindigen. Het voordeel van CFD aandelenhandel in dividend stocks is dat u zowel van de koersverandering kan profiteren als van de potentiële dividenduitkeringen kunt ontvangen, indien het bedrijf goed presteert.

cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

Wilt u beleggen in aandelen en zou u tevens gebruik willen maken van de mogelijkheid mee te delen in de winsten van Apple, Microsoft of Nederlandse bedrijven zoals ING of Nationale Nederlanden? Blijf dan vooral lezen, we bespreken:

 • Wat is dividend aandelenhandel
 • Waarom handelen in dividend aandelen/ dividend stocks
 • Dividend aandelen vs. CFD aandelenhandel
 • De beste dividend aandelen 2019 kiezen


Dividend aandelenhandel duidt op de handel in aandelen die dividend uitkeren. Dividend aandelen ofwel dividend stocks kunnen voor een additionele inkomensstroom zorgen en zouden daarom een waardevolle toevoeging aan uw portfolio kunnen zijn. Deze dividenduitkeringen zorgen namelijk voor verdere samengestelde groei en diversificatie van de handelsportefeuille.

Wilt u direct aan de slag? Klik op de onderstaande banner of op de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

Dividend Aandelen: Waarom Handelen in Aandelen met Dividend?

Wanneer een bedrijf goed presteert maakt zij winst. Deze winst kan worden geherinvesteerd in bedrijfsactiviteiten of worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Dividend aandelen zijn aandelen die de houder recht geven op (een bepaald deel) van de winst die gereserveerd is voor uitkering aan aandeelhouders.

De handel in aandelen met een hoog dividend kan een extra inkomstenbron voor de belegger zijn. Het is een vorm van rendement die minder gevoelig is voor de constante, korte termijn prijsfluctuaties en geeft de belegger de mogelijkheid mee te delen in de groei en winsten van een bedrijf over een langere termijn (bijvoorbeeld een kwartaal of jaar). Sommige traders kiezen ervoor een deel van hun handelskapitaal te investeren in dividend aandelen zodat zij op periodieke basis een extra zakcentje uitgekeerd krijgen.

Bovendien kunnen uitkeringen uit dividend stocks de trader in staat stellen het handelsaccount sneller op te bouwen. Vele aandelenhandelaren gebruiken de contante betalingen die sommige bedrijven hen uitkeren specifiek om te herinvesteren. Deze techniek staat bekend als compounding en is een beproefde manier om het handelskapitaal te vergroten. Sterker nog, sinds 1930 zorgen investeringen van dividenduitkeringen voor maar liefst 42% van het gemiddelde totale rendement van de Standard & Poor's 500 index.

Investeren in Dividend Aandelen

Als u overweegt te beleggen in de aandelen met dividend is het van belang dat u toegang heeft tot een broker en een beleggingsrekening die deze mogelijkheid biedt. Een van de beste beleggingsproducten voor de handel in Dividend aandelen is de Invest.MT5 handelsrekening van Admiral Markets.

Dit trading account is speciaal afgestemd op de handel in aandelen, dividend aandelen en ETF's. Met Invest.MT5 kunt u niet alleen profiteren van de mogelijke winsten op uw trading posities, u kunt tevens dividend pay outs ontvangen. Het biedt traders en beleggers als zodanig de mogelijkheid om op passieve wijze extra inkomsten te verwerven, eenvoudigweg door het houden van dividend aandelen. elke keer dat een bedrijf dividenden uitkeert zult u een bedrag ontvangen welke proportioneel is aan uw investering.

cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividendDividend aandelenhandel vs. CFD stocks/CFD Aandelenhandel

Bij Admiral Markets kunt u handelen in aandelen/ stock trading met behulp van de CFD constructie. CFD staat voor Contracts for Difference. Middels CFD trading kunt u inspelen op zowel de op- als neerwaartse bewegingen van de aandelenkoers. Met CFD trading bent u namelijk in staat short selling posities te plaatsen, waarmee u kunt profiteren van een bearish (dalende) aandelenkoers.

Een ander sprekend voordeel van CFD aandelenhandel is dat u gebruik kunt maken van de hefboomwerking. Hefboom aandelenhandel is een vorm van trading waarbij het mogelijk is met een relatief klein bedrag (wat dient als borgstelling) een positie van grotere onderliggende waarde te beheren. We noemen deze kleine garantie, de marge. Het hefboomeffect stelt handelaren aldus in staat een order te plaatsen die een onderliggende waarde heeft welke aanzienlijk groter is dan hun werkelijke storting of inleg.

Bij toepassing van de financiële hefboomwerking (leverage- of margin trading) wordt het overige deel van de positie door de broker gefinancierd. De broker, brengt als vergoeding voor de margin trading een vergoeding in rekening. Door beleggen in hefboom aandelen kunnen traders posities innemen die vele malen groter zijn dan normaliter op basis van hun beschikbare kapitaal mogelijk is.

De aantrekking van beleggen in hefboom aandelen is dat men een hogere winst kan behalen. Een winst in verhouding met het verhoogde bedrag. Echter, dit houdt tevens per definitie in dat men, op evenredige wijze, kans loopt hogere verliezen te leiden. De risico's van het leveraged aandelenhandel zijn vaak minder belicht maar inherent verbonden aan de verhoogde winstmogelijkheid.

U kunt middels de CFD constructie handelen in dividend aandelen; u kunt echter niet profiteren van de dividenduitkeringen. Op Invest.MT5 account daarentegen, kunt u geen gebruik maken van de CFD constructie, short selling en handel in hefboom aandelen maar wel profiteren van dividenduitkeringen.

Admiral Markets biedt verschillende rekeningtypen en stelt u in staat uw aandelenportefeuille te diversifiëren en verschillende instrumenten te houden en uiteenlopende handelsvormen na te streven.

cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

Dividend aandelen: De beste Dividend Aandelen 2019 Kiezen

Het kiezen van de beste aandelen om te kopen, in het bijzonder de beste dividend aandelen kan in de eerste instantie behoorlijk intimiderend lijken. Er zijn echter enkele heldere voorwaarden en richtlijnen om het proces te vereenvoudigen. We bespreken later in dit artikel aan de hand van een aantal voorbeelden enkele belangrijke voorwaarden waar u op kunt filteren.

Dividend aandelen/ Dividend Stocks: Welke Aandelen keren Dividend Uit?

Dividend aandelen of dividend stocks zijn aandelen in openbare bedrijven die aandeelhouders een deel van de bedrijfswinsten betalen. Dividenden worden doorgaans op kwartaalbasis uitbetaald en zijn een manier voor aandeelhouders om mee te delen in het succes van het bedrijf. De meeste uitkeringen op dividend aandelen betreffen contante dividenden - een bepaald geldbedrag dat het bedrijf periodiek per dividend stock uitbetaald aan haar beleggers. BlackRock Inc, 's werelds grootste investeringsfonds bijvoorbeeld, keert op kwartaalbasis $ 3,13 per aandeel uit aan dividendbetalingen - dit staat bekend als het dividendbedrag.

Echter, als u wilt kunnen beoordelen of een investering in bepaalde dividend aandelen de moeite loont, is dit gegeven an sich vrij nietszeggend. U moet namelijk weten hoe deze uitkering zich verhoudt tot de investering. Zo kunnen we beoordelen wat de opbrengst van de dividend aandelen is. In dit verband moeten we de term dividend rendement bespreken. U kunt dit eenvoudig berekenen aan de hand van de volgende formule.

 • Dividendopbrengst = jaarlijks dividend / aandelenkoers

Het dividendrendement is het jaarlijkse dividend gedeeld door de koers (aankoopprijs) van de betreffende dividend stocks. Dus in het geval van BlackRock Inc zou het jaarlijkse dividend $ 3,30 worden vermenigvuldigd met vier. Vier maal de genoemde driemaandelijkse betalingen komt neer op $ 13,2. Ten tijde van deze laatste dividend betaling, op 5 december 2019 sloot de aandelenkoers op $ 490,30

Wanneer u deze koers, ofwel de prijs waartegen u op dat moment een dividend aandeel kan kopen, deelt door het jaarlijkse dividend (de jaarlijkse opbrengst), weet u wat het rendement voor het houden van dit aandeel u is.

In dit geval bedroeg het dividendrendement 3,3% ($ 13,2 / $ 490,30). Echter, om te kunnen beoordelen of het houden van bepaalde dividend aandelen een goede investering is zal u deze informatie in context moeten bezien. We bespreken hoe u deze informatie kunt gebruiken om de beste dividend aandelen te identificeren.

cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

Dividend Stocks/ Dividend Aandelen - Wat zijn de Beste Dividendaandelen?

Voordat we de lijst met een aantal van de aandelen met hoog dividend bekijken, is het belangrijk dat u de criteria kent aan de hand waarvan u zelf de beste dividend aandelen kunt identificeren.

# 1 De beste dividend aandelen - Dividendgroei

Een van de belangrijkste criteria waar de beste dividend aandelen voor investering aan zullen voldoen is positieve dividendgroei. We filteren dividend aandelen op jaarlijkse groei en geven de voorkeur aan aandelen waarvan de dividenduitkering op jaarlijkse basis toeneemt.

Aandelen met dividenden die een stijgende trend tonen, zullen over het algemeen beter presteren dan dividend aandelen met stabiele of dalende dividenden. We kunnen dit illustreren door de rendementen van de S & P 500 Dividend Aristocrats index te vergelijken met die van de reguliere S & P 500 index. De Dividend Aristocrats index bestaat immers uit S & P 500 -bedrijven waarvan de uitkering op de dividend aandelen al minstens 25 jaar een stijgende lijn toont.

SPDAUDT Index chart -cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

Bron: Bloomberg - SPDAUDT -index Dividend aandelen- Data Periode: 1990 - 2019 - Let op: voorspellingen zoals deze zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties.

Over het algemeen presteerden de aandelen met toenemende dividenden beter dan de andere aandelen uit de algehele S & P 500 index. Maak niet alleen onderscheid tussen bedrijven die wel of geen dividend uitkeren maar bedenk ook dat bedrijven de uitkeringen op dividend aandelen zullen verlagen in moeilijke perioden.

Bovendien zullen ervaren dividend aandelenhandelaren het rendement afzetten tegen de inflatiecijfers. Het inflatiepercentage wordt gebruikt als additionele referentiewaarde. Wilt uw investering daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten, dan is het belangrijk dat de procentuele toename van het rendement van de dividend aandelen hoger ligt dan het inflatiecijfer.

# 2 De Beste Dividend aandelen - Dividend opbrengst

Het rendement van dividend aandelen is een nuttige waarde. Het geeft de belegger inzicht in de verhouding tussen het jaarlijkse dividend ten opzichte van de huidige aandelenprijs. Beleggers kunnen deze procentuele waarde gebruiken om een schatting met betrekking tot het rendement op hun aandeleninvestering te maken.

In de onderstaande grafiek ziet u dat dividend aandelen zijn verdeeld op basis van hun rendementsniveau. Uit het onderzoek blijkt dat tussen januari 1928 en december 2017 dividend aandelen uit de vierde laag beter presteerden dan aandelen met rendementen in de hoogste en laagste quintielen. Dit betekent in feite dat aandelen met dividenden van een gemiddeld niveau beter presteren dan aandelen met hoog rendement en aandelen met dividenden die juist erg laag liggen. cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

Bron: Heartland Advisors - Hoogst- en laagst- betalende dividend aandelen - Gegevensbereik: 1928 - 2016 - Let op: voorspellingen zoals deze zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties.

Wees ook voorzichtig met voorspellingen aangaande de verwachte rendementen op dividend aandelen. Bedrijven die het hoogste verwachte dividendrendement wordt toegeschreven, betalen lang niet altijd het geschatte bedrag. Bij aandelen met hoge rendementsverwachting moet men in overweging nemen dat er een aanzienlijke kloof kan bestaan tussen het geschatte dividendrendement en het feitelijke dividendrendement, zoals blijkt uit de onderstaande staafdiagram.

Bedenk bovendien dat de aandelenkoers een goede indicatie van de eigenlijke waarde van het aandeel is. Voordat u besluit uitsluitend te filteren op dividend aandelen met hoge rendementen dient u te beseffen dat aandelen met hoog dividend vaak lagere aandelenprijzen hebben.

SPDAUDT Index chart -cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

#3 De Beste Dividend aandelen - dividend uitkeringen

Bij het selecteren van dividend aandelen zal u, zoals bij het beoordelen van alle andere aandelen, de financiële positie van het bedrijf in overweging nemen. Naast de balans - de verhouding tussen schulden en vermogen/winsten dient u ook rekening te houden met het percentage van de winsten dat geoormerkt is voor dividenduitkering. Hoewel dit vooraf niet altijd duidelijk zal zijn, kunt u op basis van de levensloop van het bedrijf en de sector/ industrie hier wel enige voorspellingen over doen.

Bedrijven zullen in hun startfase doorgaans een groot deel van hun winsten herinvesteren in onderzoek en ontwikkeling - hetgeen inhoud dat de uitkeringen op deze dividend aandelen initieel minder hoog zullen zijn. Hetzelfde geldt voor bedrijven in industrieën of sectoren die erg dynamisch zijn.

De beste dividend aandelen rendementen vindt men doorgaans in de meest stabiele sectoren of bij bedrijven die producten of diensten leveren waar de praktische noodzaak voor bestaat. Overweeg dividend aandelen uit de utility industrie, bijvoorbeeld van bedrijven die olie produceren of vastgoedbedrijven.

CNBC - Yield Bait & Switch - 20 Year Equal - Weighted Average for Stocks in the S&P 500 cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

Bron: CNBC - verwachte en daadwerkelijk rendementen dividend aandelen- Gegevensbereik: 1996 - 2015 - Prognoses zoals deze zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties.

Nu we begrijpen wat de belangrijkste factoren voor zijn beoordeling van dividend aandelen en wat de voor- & nadelen van het selecteren op dividend rendement of aandelen met hoog dividend zijn, kunnen we bekijken welke dividend aandelen mogelijk een goede investering zouden kunnen zijn.

We bespreken de beste dividend aandelen van de belangrijkste indices.

De Beste Dividend Aandelen - Verenigde Staten

De Verenigde Staten is het thuisland van enkele van de meest herkenbare merken en grootste bedrijven ter wereld. U kunt kiezen uit een verscheidenheid van sectoren, zoals detailhandel, energie, technologie en financiële diensten. Er zijn dan ook vele kandidaten die voor de categorisatie beste dividend aandelen in aanmerking komen. Aan de hand van de bovengenoemde richtlijnen kunnen we deze dividend stocks filteren op:

De beste dividend aandelen zijn:

 • Dividend aandelen van bedrijven met een lange staat van dienst en stabiele uitbetalingen
 • Dividend stocks met een toenemende dividendgroei
 • Selecteer geen aandelen met dividenden die extreem hoog of extreem laag liggen

US Dividend Stocks - De Beste Dividend Aandelen voor Inkomen

1. Dividend aandelen - JP Morgan Chase

 • Geschatte dividendopbrengst: 3,2%

De dividend aandelen van JP Morgan, een van de grootste banken wereldwijd, heeft een indrukwekkende geschiedenis van dividenduitkeringen die vrij ver terug gaat. Vóór de financiële crash van 2008 betaalde de investment banking -gigant een jaarlijks dividend van $ 1,52 per aandeel. Kort na de financiële crash bleef dit beperkt tot slechts $ 0.20 cent. De uitbetaling op JP Morgan dividend aandelen zit sindsdien in de lift en is toegenomen tot het niveau van vóór 2008. De uitbetaling op de dividend aandelen is thans het hoogst in twee decennia.

Admiral Markets - MetaTrader 5 Supreme Edition cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - #JPM, weekly chart - Periode: 5 februari 2012 - 23 Juni 2019 - Uitgevoerd op 23 Juni 2019 om 17:45 GMT - Let op: dergelijke prognoses bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties.

Bovenop de uitbetaling van het dividend, hebben dividend aandeelhouders ook kunnen profiteren van een koersstijging van het aandeel. Beleggers kunnen de uitbetalingen gebruiken als vorm van inkomen maar hebben tevens de optie dividenduitkeringen aan te wenden om meer aandelen te kopen. Door herinvestering trachten investeerders hun rendementen op de lange termijn te vergroten.

Bedenk wel, zelfs in de gevallen dat we te maken hebben met een koersstijging wilt dit niet zeggen dat de prijsontwikkeling in een rechte lijn omhoog gaat. Het voordeel van beleggen in de beste dividend aandelen is echter dat zelfs in perioden dat de koers daalt de belegger eventueel dividendbetalingen kan bijschrijven.

2. Beste dividend aandelen - Johnson & Johnson

 • Geschatte Dividendopbrengst: 2,5%

Johnson & Johnson is populair onder vele dividend aandelenhandelaren. Hoewel het aandeel niet het hoogste dividendrendement op de markt biedt, biedt het wel een goed evenwicht tussen dividendgroei en een stabiele aandelenkoers. Niet alleen toont het bedrijf maar liefst 56 jaar op rij een gestage dividendgroei, het maakt tevens onderdeel uit van een zogeheten defensieve stock sector. Defensieve dividend aandelen staan erom bekend dat zij goed presteren in zowel goede als slechte economische tijden.

Het bedrijf is tenslotte een van de grootste fabrikanten en distributeurs van medische en farmaceutische producten ter wereld. Er is altijd behoefte aan deze producten, ongeacht hoe de economie presteert.Admiral Markets - MetaTrader 5 Supreme Edition cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

Bron: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - #JNJ, weekly chart - periode: 5 februari 2012 - 23 Juni 2019 - Uitgevoerd op 23 Juni 2019 om 18:09 uur GMT - Let op: voorspellingen zoals deze bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties.

Dividend aandeelhouders hebben kunnen genieten van de voordelen van een stijgende aandelenkoers en stabiele dividenden. Dit biedt een goede balans voor beleggers portefeuilles. In de jaren tussen 1970 en 2016 registreerde het aandeel een gemiddeld jaarlijks rendement van bijna 15%. In deze periode kenden we slechts 13 jaren waar de aandelenkoers een neerwaartse beweging toonde, wat betekent dat 72,2% van de tijd de aandelen positief zijn geëindigd voor het jaar.

Dividend Stocks - De beste Dividend Aandelen Verenigd Koninkrijk

De Britse aandelenmarkt is een populaire startpunt voor internationale beleggers die zoeken naar aandelen met hoog dividend. De Britse beurzen registreren enkele van de grootste bedrijven ter wereld, die op wereldschaal opereren. Het is dan ook geen toeval dat de meest prominente Britse stocks tevens de beste dividend aandelen blijken.

Hier is een selectie van enkele aandelen met hoog dividend, die in aanmerking komen voor de categorisatie beste dividend aandelen.

1. Beste dividend aandelen - Unilever PLC

 • Geschatte dividendopbrengst: 3,0%

Unilever PLC heeft sinds haar oprichting in 1885 een bewezen staat van dienst. Het bedrijf levert consumptieproducten en huist als zodanig merken die over de hele wereld bekend zijn en gebruikt worden. Denk aan merken zoals zoals Dove, Lipton, Hellmann's, Ben & Jerry's, en vele anderen. Het bedrijf is een belangrijke speler in de 'consumer staples' sector ofwel de primaire (basisbenodigdheden) consumentenproducten industrie. Unilever heeft een zeer brede portfolio van producten en merken die over de hele wereld worden verkocht en heeft voet aan land in zowel gevestigde economieën als opkomende markten zoals Afrika, China en India.

Dit maakt dat Unilever stocks als sterke kandidaat voor een van de beste dividend aandelen kan worden beschouwd.

Admiral Markets - MetaTrader 5 Supreme Edition cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

Bron: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - #ULVR dividend aandelen, maandelijkse grafiek - data bereik: 1 januari 1990 - 23 Juni 2019 - Uitgevoerd op 23 Juni 2019 om 21:04 uur GMT - Opmerking: prognoses zoals deze zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties.

Het Unilever merk bestaat in feite uit twee separate entiteiten en is als zodanig genoteerd op maar liefst drie beurzen in verschillende landen. Unilever NV is genoteerd aan de Euronext effectenbeurs in zowel Amsterdam als in New York. Unilever PLC is genoteerd aan de London Stock Exchange. Nu ieder van de genoemde beurzen verschillende valuta gebruikt (EUR, USD, GBP) is er ruimte voor slimme beleggers om met de wisselkoers van de verschillende Unilever dividend aandelen te spelen.

De meest aantrekkelijke kwaliteit van de Unilever dividend stocks is absoluut de jarenlange, gestage stijging van de aandelenkoers. De onderstaande afbeelding biedt een grafische weergave van de stijgende prijsbeweging sinds 1990. Om u perspectief te bieden, het komt zelden voor dat Britse aandelen met hoog dividend een dergelijke constante stijging van hun aandelenkoers tonen. Hoewel dit uiteraard geen garantie biedt voor toekomstige prijsontwikkeling, maakt het dat Unilever aandelen zeker een aantrekkelijke optie zijn. In uw zoektocht naar de beste dividend aandelen is Unilever zeker het overwegen waard.

2. De beste dividend aandelen - GlaxoSmithKline

 • Geschatte Dividendopbrengst: 5,44%VS

GlaxoSmithKline is, met een marktkapitalisatie van meer dan £ 70 miljard, een van de grootste bedrijven in de farmaceutische- en gezondheidszorgsector ter wereld. Hun primaire aandachtsgebieden zijn farmaceutische producten, vaccins en consumenten gezondheidszorg. Een van de meest sprekende redenen waarom het bedrijf aangemerkt kan worden als een van de beste dividend aandelen ofwel de Britse aandelen met hoog rendement, is het dividendrendement van maar liefst 5,44%.

Dit hoge dividendrendement komt echter tegen een prijs. De aandelenkoersen van farmaceutische bedrijven zijn vaak erg volatiel. Deze bedrijven spenderen namelijk miljoenen of zelfs miljarden aan de ontwikkeling van geneesmiddelen zonder garantie dat het product op de markt zal komen en winst zal opleveren. Er zijn namelijk producten die het de klinische testen niet doorstaan. Aan de andere kant is het zo dat er voor de (geslaagde) geneesmiddelen een redelijk constante vraag is - ongeacht de economische omstandigheden.

Admiral Markets - MetaTrader 5 Supreme Edition cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

Bron: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - #GSK dividend aandelen, Maandoverzicht - periode: 1 oktober 1991 - 23 Juni 2019 - Uitgevoerd op 23 Juni 2019 om 21:24 GMT - Let op: voorspellingen zoals deze zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties.

De aandelenkoers van GlaxoSmithKline weerspiegeld dit gegeven. Het aandeel van het bedrijf kan, zoals uit de bovenstaande afbeelding is af te lezen, behoorlijk volatiel zijn. Er zijn tijden dat de aandelenkoers hoger is, maar ook de perioden waarin zij een sterke daling toont. Op de lange termijn echter kan men een duidelijke bullish run identificeren. Sinds 1991 heeft de koers het bullish support level (ondersteuning niveau) gerespecteerd.

Dit dividend aandeel past het beste in de handelsportefeuille van de zelfverzekerde belegger. Met de juiste market entry timing methoden en een lange termijn visie kan de investeerder profiteren van de koersontwikkeling alsook van de (relatief hoge) uitbetalingen op het dividend aandeel.

Voor beleggers die op zoek zijn naar aandelen met hoog dividend zal GlaxoSmithKline zeker op de beste dividend aandelen UK watchlist staan.

SPDAUDT Index chart -cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

Dividend Stocks - De beste Dividend Aandelen in Europa

De Europese aandelenbeurzen bieden ruime keuze aan dividend aandelen, in verschillende sectoren. Dit maken de grootste aandelen van deze verschillende markten interessant voor beleggers van over de hele wereld. In de selectie van de beste dividend aandelen loont het dan ook zeker uw aandacht te vestigen op Europese aandelen.

Een goede tactiek om u te helpen bij het selecteren van de beste dividend aandelen is door te te kijken naar de portfolio's van beleggingsfondsen. De Europese markt is namelijk de thuisbasis voor enkele belangrijke Europese beleggingsfondsen die zich specifiek richten op dividend aandelen.

Most Widely-Held Dividend Stocks in European Dividend-Focused Mutual Funds cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

Bron: Alpha

In de bovenstaande tabel zijn de 19 belangrijkste Europese dividendaandelen opgenomen - ofwel de aandelen die het meest gehouden worden. Interessant is dat men deze dividend aandelen in ten minste een derde van de portefeuilles van de Europese beleggingsfondsen kan terugvinden. Deze data informeert de belegger welke dividend aandelen het aantrekkelijkst zijn voor institutionele fondsbeheerders en ook zeker in aanmerking moeten worden genomen voor uw selectie beste dividend aandelen.

De genoemde bedrijven zijn actief in een reeks uiteenlopende sectoren en bestrijken een breed spectrum aan dividendrendementen. Aan het lagere eind vinden we het Duitse SAP SE, met een jaarlijks dividend rendement van 1,4% en aan het hogere eind de Britse HSBC Holdings PLC, met een dividendrendement van maar liefst 10,4%. Doorgewinterde dividend aandelenbeleggers zullen doorgaans aanvullend onderzoek uitvoeren voordat zij bepaalde dividend aandelen daadwerkelijk aan hun portfolio toevoegen.

Of u nu fundamentele analyse of technische analyse technieken gebruikt, het identificeren van de beste dividend aandelen en de meest gunstige entry levels geeft de belegger een voorsprong.

Beleggen in Dividend Stocks/ Dividend Aandelen met MetaTrader 5

Als u overweegt te beleggen in de aandelen met dividend is het van belang dat u toegang heeft tot een broker, een beleggingsrekening die deze mogelijkheid biedt en de juiste software.

Een van de beste beleggingsproducten voor de handel in Dividend aandelen is de Invest.MT5 handelsrekening van Admiral Markets. Invest.MT5 is de beleggingsrekening aangeboden door Admiral Markets. Met dit account kunt u beleggen in ruim 4000 aandelen en ETF's op 15 van 's werelds grootste beurzen. Bovendien biedt het account toegang tot MetaTrader 5 handelsplatform waarmee u over gratis real time market data en geavanceerde functionaliteiten beschikt.

MetaTrader is de absolute marktleider wat betreft trading software. MetaTrader 5 wordt geroemd om haar innovativiteit en superieure uitvoeringskwaliteit. MT5 kenmerkt zich door geavanceerde functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Het biedt een ongeëvenaarde selectie indicatoren, automated trading tools en andere hulpmiddelen. Bovendien leent het platform zich voor copy trading en kunt u met behulp van de MQL5 programmeertaal zelf trading scripts en tools coderen.

Het is de eerste keuze onder zowel professionele als beginnende traders wereldwijd. Het platform leent zich voor CFD aandelenhandel, de handel in dividend aandelen en biedt toegang tot een ruim aanbod andere markten en instrumenten. Ondanks de haar superioriteit wordt MetaTrader 5 slechts door een beperkt aantal brokers aangeboden. U kunt het MetaTrader 5 trading platform gratis downloaden op onze website. We bieden gratis geoptimaliseerde versies voor verschillende besturingssystemen (MAC, Windows, Linux, web browser) en apparaat typen (Computer, Laptop, tablet en smartphones).

Open een Trade.MT5 of Invest.MT5 account om in te loggen op uw MT5 trading platform en start met het verhandelen van aandelen en dividend aandelen. Voor deze beleggingsrekeningen worden geen onderhoudskosten in rekening gebracht. Met het Invest.MT5 account bijvoorbeeld, kunt u handelen tegen zeer lage transactiekosten en commissies. Uiteraard kunt u direct profiteren van de uitkeringen op door u gehouden dividend aandelen.

Zelf Starten - Beleggen in Dividend Stocks/ Dividend Aandelen

Wij raden u aan altijd eerst te experimenteren in een risicovrije omgeving. Admiral Markets biedt een gratis demo account, waarmee u alle functionaliteiten van het MetaTrader handelsplatform zelf kunt testen en kunt experimenteren met het beleggen in dividend aandelen.

Met een demo trading account kunt u risicovrij en in realtime de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten, het selecteren van aandelen met hoog dividend en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 5 trading platform.

Open een live trading account om deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte trading ervaring op te doen en te kunnen profiteren van dividenduitkeringen!

Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner of de volgende links demo- of live trading account te klikken.

cfd aandelen cfd stocks aandelenhandel hefboom aandelen beste dividend aandelen 2019 dividend aandelen beste dividend aandelen hoog dividend aandelen aandelen met hoog dividend

Wilt u meer weten over de verschillende indicatoren, trading strategies of het MetaTrader handelsplatform? Neem een kijkje in de educatie sectie op onze website, open een demo- of live account en start trading!

Links naar Gerelateerde Trading Artikelen

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Informatie over de technische analyse

De in dit artikel opgenomen data betreft aanvullende informatie met betrekking tot analyse, schattingen, prognoses, voorspellingen of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de website van Admiral Markets. Let, alvorens u investeringsbeslissingen neemt, alstublieft op het volgende:

 1. De analyse is puur voor informatieve doeleinden gepubliceerd en kan op geen enkele manier worden opgevat als een beleggingsadvies of aanbeveling.
 2. Elke investeringsbeslissing moet door elke klant afzonderlijk worden genomen. Admiral Markets is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade welke voortvloeit uit een dergelijke beslissingen, al dan niet gebaseerd op de analyse.
 3. Deze analyses zijn voorbereid door een onafhankelijke analist (hierna "auteur" genoemd) op basis van de persoonlijke opinies en schattingen van de auteur.
 4. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten worden beschermd en de objectiviteit van de analyse niet wordt geschaad, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld ter preventie en voor het beheer van belangenconflicten.
 5. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle bronnen van Analyse betrouwbaar zijn en dat alle informatie, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie vervat in de analyse. De gepresenteerde cijfers die verwijzen naar eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
 6. De inhoud van de Analyse mag niet worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets dat de klant zal profiteren van de daarin opgenomen strategieën of dat verliezen in verband hiermee kunnen of zullen worden beperkt.
 7. Elke vorm van eerdere scenario's of gemodelleerde uitvoering van financiële instrumenten zoals aangegeven in de publicatie mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de waarde is niet gegarandeerd.
 8. De projecties opgenomen in de Analyse kunnen afhankelijk zijn van aanvullende vergoedingen, belastingen of andere heffingen. De prijslijst die van toepassing is op de diensten geleverd door Admiral Markets is publiek beschikbaar op de website van Admiral Markets.
 9. Handel in leveraged (hefboom) producten -inclusief contracts for difference- is speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u alle risico's begrijpt.
Avatar-Admirals
Admirals
Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.