Dividend aandelen - De beste dividend aandelen 2023

Jitanchandra Solanki
23 Min lezen

Als men op zoek is naar de beste aandelen om in te beleggen, zullen dividend aandelen ongetwijfeld hoog op de lijst eindigen. Het voordeel van dividendbeleggen, is dat u zowel van de koersverandering als van de potentiële dividenduitkeringen kunt profiteren, indien het bedrijf goed presteert.

In dit artikel bespreken we wat dividend is, hoe dividend wordt berekend en waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van aandelen met dividend. We bieden verder een analyse van de beste dividend aandelen in 2023 in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de algehele Europese markt. Lees verder om meer te weten te komen over dividendbeleggen en hoe u zelf dividend aandelen kunt kopen.

Wat is dividend?

Beleggers die aandelen in beursgenoteerde bedrijven bezitten, kunnen op twee manieren winst maken:

✅ De waardering van aandelen

✅ De inning van dividenden

Dividend definitie

➠ Het dividend maakt deel uit van de winst van een onderneming die wordt uitgekeerd aandeelhouders. Het maakt deel uit van de passiva van uw balans en wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Dividend aandelenhandel

Dividend aandelenhandel duidt op de handel in aandelen die dividend uitkeren. Dividend aandelen ofwel dividend stocks kunnen voor een bijkomstige inkomensstroom zorgen en zouden daarom een waardevolle toevoeging aan uw portfolio kunnen zijn. Deze dividenduitkeringen zorgen namelijk voor verdere samengestelde groei en diversificatie van uw beleggingsportefeuille.

Beleggen in dividend aandelen

Als u overweegt te beleggen in de aandelen met dividend is het van belang dat u toegang heeft tot een broker en een beleggingsrekening die deze mogelijkheid biedt. Een van de beste beleggingsproducten voor de handel in Dividend aandelen is de Invest.MT5 handelsrekening van Admirals.

Het Invest MT5 trading account is speciaal afgestemd op de handel in aandelen, dividend aandelen en ETF's. U kunt niet alleen profiteren van de mogelijke winsten op uw trading posities, maar ook dividend pay-outs ontvangen. Het biedt traders en beleggers de mogelijkheid om op passief extra inkomsten te verwerven, door het houden van dividendaandelen. Elke keer dat een bedrijf dividenden uitkeert zult u een bedrag ontvangen welke proportioneel is aan uw belegging. Klik op onderstaande banner om een rekening te openen:

Investeer in 's werelds beste instrumenten

Duizenden aandelen en ETF's binnen handbereik

Dividenduitkering - Hoe wordt dividend uitgekeerd? Welke soorten dividend zijn er?

Dividenden worden doorgaans op kwartaalbasis uitbetaald en zijn een manier voor aandeelhouders om mee te delen in het succes van het bedrijf. De meeste uitkeringen op dividend aandelen betreffen contante dividenden - een bepaald geldbedrag dat het bedrijf periodiek per dividend stock uitbetaald aan haar beleggers.

Bedrijven beslissen welk percentage van hun winst ze uitkeren om hun aandeelhouders te belonen en hoe ze deze uitbetalen. Er zijn dus verschillende soorten dividenduitkeringen:

Geld op rekening

Deze cash dividend is de meest voorkomende dividenduitkering en wordt volledig contant betaald.

Aanvullende uitkering

Wanneer bedrijven besluiten om een aanvullende uitbetaling toe te voegen aan de vaste uitkering.

Speciale uitkering

Dit extra dividend of onregelmatig dividend is degene die bedrijven uitbetalen als ze buitengewone winsten behalen.

In aandelen

Wanneer dividend wordt uitbetaald in nieuwe aandelen en niet in contanten.

Soms kiezen sommige beursgenoteerde bedrijven ervoor om het ene deel in contanten te betalen en het andere deel in aandelen. Dit wordt een aandelendividend genoemd.

In het geval van het aandelendividend heeft het bedrijf twee opties:

1️⃣ Betalen met aandelen die in handen zijn van de meerderheidsaandeelhouders.

2️⃣ Een kapitaalverhoging uitvoeren met preferentiële inschrijvingsrechten ten gunste van de aandeelhouders in de onderneming.

In het laatste geval heeft de aandeelhouder drie alternatieven:

✔️ Aandelen ontvangen

✔️ Aandelen verkopen aan het bedrijf tegen een overeengekomen prijs

✔️ Aandelen verkopen op de markt

Dividend berekenen - Hoe wordt dividend berekend?

Als u echter wilt beoordelen of een belegging in bepaalde dividend aandelen de moeite loont, moet u weten hoe de uitkering zich verhoudt tot de belegging. Zo kunnen we beoordelen wat de opbrengst van de dividendaandelen is. In dit verband moeten we de term dividend rendement bespreken. U kunt dit eenvoudig berekenen aan de hand van de volgende formule.

Dividendrendement

 • Dividendopbrengst = jaarlijks dividend / aandelenkoers

Het dividendrendement is het jaarlijkse dividend gedeeld door de koers (aankoopprijs) van de betreffende dividend aandelen.

Wanneer u deze koers, ofwel de prijs waartegen u op dat moment een dividend aandeel kan kopen, deelt door het jaarlijkse dividend (de jaarlijkse opbrengst), weet u wat het rendement voor het houden van dit aandeel u is.

Om te kunnen beoordelen of het houden van bepaalde dividend aandelen een goede belegging is, zal u deze informatie in context moeten bekijken. In de volgende paragraaf bespreken we hoe u deze informatie kunt gebruiken om de beste dividend aandelen te identificeren.

Beste dividendaandelen 2023

Voordat we de lijst met een aantal van de aandelen met hoog dividend bekijken, is het belangrijk dat u de criteria kent aan de hand waarvan u zelf de beste dividend aandelen kunt identificeren.

1️⃣ Dividendgroei

Een van de belangrijkste criteria waar de beste dividend aandelen aan moeten voldoen is positieve dividendgroei. We filteren dividend aandelen op jaarlijkse groei en geven de voorkeur aan aandelen waarvan de dividenduitkering op jaarlijkse basis toeneemt.

Aandelen met dividenden die een stijgende trend tonen, zullen over het algemeen beter presteren dan dividend aandelen met stabiele of dalende dividenden. We kunnen dit illustreren door de rendementen van de S & P 500 Dividend Aristocrats Index te vergelijken met die van de reguliere S & P 500 index. De Dividend Aristocrats bestaan immers uit S & P 500 bedrijven waarvan de uitkering op de dividend aandelen al minstens 25 jaar een stijgende lijn toont.

Bron: spglobal.com - SPDAUDT Index - Gegevensbereik: 2011 - 2021 - Let op: prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Over het algemeen presteerden de aandelen met toenemende dividenden beter dan de andere aandelen uit de algehele S & P 500 index. Maak niet alleen onderscheid tussen bedrijven die wel of geen dividend uitkeren maar bedenk ook dat bedrijven de uitkeringen op dividend aandelen zullen verlagen in moeilijke perioden.

Bovendien zullen ervaren dividend traders het rendement afzetten tegen de inflatiecijfers. Het inflatiepercentage wordt gebruikt als additionele referentiewaarde. Wilt u met uw belegging daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten, dan is het belangrijk dat de procentuele toename van het rendement van de dividend aandelen hoger ligt dan het inflatiecijfer.

2️⃣ Dividend opbrengst

Het rendement van dividend aandelen is een nuttige waarde. Het geeft de belegger inzicht in de verhouding tussen het jaarlijkse dividend ten opzichte van de huidige aandelenprijs. Beleggers kunnen deze procentuele waarde gebruiken om een schatting met betrekking tot het rendement op hun aandelenbelegging te maken.

In de onderstaande grafiek ziet u dat dividend aandelen zijn verdeeld op basis van hun rendementsniveau. Uit het onderzoek van het Amerikaanse investeringsbedrijf Heartland Advisors blijkt dat tussen januari 1928 en december 2017 dividend aandelen uit de vierde laag beter presteerden dan aandelen met rendementen in de hoogste en laagste kwintielen. Dit betekent in feite dat aandelen met dividenden van een gemiddeld niveau beter presteren dan aandelen met hoog rendement en aandelen met dividenden die juist erg laag liggen.

Bron: Heartland Advisors - Hoogst- en laagst- betalende dividend aandelen - Gegevensbereik: 1928 - 2016 - Let op: prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Wees ook voorzichtig met voorspellingen over de verwachte rendementen op dividend aandelen. Bedrijven die het hoogste verwachte dividendrendement wordt toegeschreven, betalen lang niet altijd het geschatte bedrag. Bij aandelen met hoge rendementsverwachting moet men in overweging nemen dat er een aanzienlijke kloof kan bestaan tussen het geschatte dividendrendement en het feitelijke dividendrendement.

Bedenk bovendien dat de aandelenkoers een goede indicatie van de eigenlijke waarde van het aandeel is. Voordat u besluit uitsluitend te filteren op dividend aandelen met hoge rendementen dient u te beseffen dat aandelen met hoog dividend vaak lagere aandelenprijzen hebben.

Het Admirals MetaTrader 5 multi-asset platform biedt geavanceerde grafieken, trading tools en opties voor automatisch handelen. Ook zijn de AEX25 index en Nederlandse aandelen CFD`s beschikbaar. Bekijk onderstaande video om meer te weten te komen over MetaTrader 5:

3️⃣ Dividend uitkeringen

Bij het selecteren van dividend aandelen zal u, zoals bij het beoordelen van alle andere aandelen, de financiële positie van het bedrijf in overweging nemen. Naast de balans - de verhouding tussen schulden en vermogen/winsten dient u ook rekening te houden met het percentage van de winsten dat geoormerkt is voor dividenduitkering. Hoewel dit vooraf niet altijd duidelijk zal zijn, kunt u op basis van de levensloop van het bedrijf en de sector/ industrie hier wel enige voorspellingen over doen.

Bedrijven zullen in hun startfase doorgaans een groot deel van hun winsten herinvesteren in onderzoek en ontwikkeling - hetgeen inhoudt dat de uitkeringen op deze dividend aandelen initieel minder hoog zullen zijn. Hetzelfde geldt voor bedrijven in industrieën of sectoren die erg dynamisch zijn.

De beste dividend aandelen rendementen vindt men doorgaans in de meest stabiele sectoren of bij bedrijven die producten of diensten leveren waar de praktische noodzaak voor bestaat. Overweeg dividend aandelen uit de utility industrie, bijvoorbeeld van bedrijven die olie produceren of vastgoedbedrijven.

Bron: CNBC - verwachte en daadwerkelijk rendementen dividend aandelen- Gegevensbereik: 1996 - 2015 - Let op: prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Nu we begrijpen wat de belangrijkste factoren voor zijn beoordeling van dividend aandelen en wat de voor- & nadelen van het selecteren op dividend rendement of aandelen met hoog dividend zijn, kunnen we bekijken welke dividend aandelen mogelijk een goede investering zouden kunnen zijn.

Beste Amerikaanse dividend aandelen

De Verenigde Staten is het thuisland van enkele van de meest herkenbare merken en grootste bedrijven ter wereld. U kunt kiezen uit een verscheidenheid van sectoren, zoals detailhandel, energie, technologie en financiële diensten. Er zijn dan ook vele kandidaten die voor de categorisatie beste dividend aandelen in aanmerking komen. Aan de hand van de bovengenoemde richtlijnen kunnen we deze dividend aandelen filteren op:

 • Dividend aandelen van bedrijven met een lange staat van dienst en stabiele uitbetalingen
 • Dividend aandelen met een toenemende dividendgroei
 • Selecteer geen aandelen met dividenden die extreem hoog of extreem laag liggen

1️ JP Morgan Chase (JPM)

 • Dividend 2020: $ 3,60 per aandeel
 • Dividendrendement: 2,83% (per 20 april 2021)

JP Morgan Chase, een van de grootste banken ter wereld, heeft een indrukwekkende geschiedenis van dividenduitkeringen. Voor de ineenstorting van de financiële markt in 2008 betaalde de beleggingsgigant een jaarlijks dividend uit van $ 1,52. Kort na de crash werd dit verlaagd tot $ 0,20. Sindsdien is de dividenduitkering weer van jaar tot jaar gestegen en bevindt deze zich momenteel op het hoogste niveau in de afgelopen 20 jaar.

Naast de dividenduitkering kunnen aandeelhouders - met uitzondering tijdens de coronacrisis - genieten van een stijgende aandelenkoers, waardoor ze verdere opties krijgen. U kunt besluiten om de dividenduitkeringen te beschouwen als extra inkomsten of om ze te herbeleggen, meer aandelen te kopen en hun rendement op een dergelijke manier te verhogen:

Bron: MetaTrader 5 - #JPM - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 8 juni 2014 tot 18. april 2021. Vastgelegd op 20 april 2021 om 14u27. Let op: Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Natuurlijk is de koers van het aandeel niet in een rechte lijn gestegen. In tijden van dalende aandelenkoersen heeft de belegger echter nog steeds de inkomsten die hij ontvangt uit de dividenduitkering.

2️ Johnson & Johnson

 1. Dividend 2020: $ 3,98 per aandeel
 2. Dividendrendement: 2,53% (per 20 april 2021)

Veel kopers van dividendaandelen zijn dol op Johnson & Johnson. Hoewel het bedrijf niet het hoogste dividendrendement op de markt levert, biedt het een goede balans tussen dividendgroei en een stabiele aandelenkoers. Niet alleen is het bedrijf erin geslaagd om zijn dividend voor 56 opeenvolgende jaren te verhogen, zijn aandelen worden ook geclassificeerd als defensieve aandelen. Het is bekend dat dergelijke aandelen goed presteren in zowel goede als slechte economische tijden.

Johnson & Johnson is een van 's werelds grootste producenten en distributeurs van farmaceutische en medische producten. De producten van het bedrijf zijn daarom altijd in trek - ongeacht hoe de economie zich ontwikkelt.

Bron: MetaTrader 5 - #JNJ - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 8 juni 2014 tot 18 april 2021. Vastgelegd op 20 april 2021 om 14u29. Let op: Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

3️⃣ AT&T

 • Dividend in 2020: $2,08 per aandeel
 • Dividendrendement: 7,23% (per 20 april 2021)

De Amerikaanse telecomgigant AT&T is een van de toonaangevende aanbieders van telefoon-, mobiele en internetdiensten in de Verenigde Staten en de wereld. Om de steeds dalende winsten uit traditionele telecommunicatie op te vangen, breidt de groep zich al enkele jaren uit naar de media-industrie. In 2015 kocht het het tv-bedrijf DirecTV en in 2018 de mediagroep Time Warner, die kanalen als CNN of HBO omvat.

Deze uitbreiding hielp de winst van het bedrijf in de afgelopen drie jaar te verhogen. Van deze winsten zal ongeveer 60% worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Daarnaast behoort AT&T tot de selecte kring van dividend aristocraten, omdat het het dividend al minstens 25 jaar op rij kan verhogen.

Bron: MetaTrader 5 - #T - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 1 juni 2014 tot 18 april 2021. Vastgelegd op 20 april 2021 om 14u35. Let op: Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Vorig jaar bedroeg de winst per aandeel $ 0,75 als gevolg van de coronacrisis, en voor het lopende boekjaar wordt een stijging naar $ 2,22 verwacht. Er kan aangenomen worden dat AT&T de komende jaren zal blijven proberen de dividenduitkering gestaag te verhogen om zijn titel van dividend aristocraat niet te verliezen.

Wilt u meer weten over Amerikaanse aandelen? Lees dan het artikel: Beste Amerikaanse aandelen in 2021 - Beleggen op de Amerikaanse beurs (US Stock Market)

Met Admirals kunt u met een gratis demo-rekening traden in Amerikaanse aandelen met virtuele fondsen tot 50.000 duizend dollar. Deze trading omgeving is vergelijkbaar met de echte trading ervaring. Klik op de onderstaande banner om uw gratis demo-rekening te openen:

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Beste dividend aandelen Verenigd Koninkrijk

1️⃣ Unilever PLC

 1. Dividend 2020: GBP 1,48 per aandeel
 2. Dividendrendement: 3,37% (per 20 april 2021)

Unilever PLC heeft een interessante geschiedenis sinds de oprichting in 1885. De consumentengoederengroep verenigt bekende merken zoals Dove, Lipton, Hellmann's, Ben &Jerry's en nog veel meer. Omdat het bedrijf zijn brede scala aan producten over de hele wereld en in opkomende markten zoals Afrika, China of India verkoopt, behoren Unilever aandelen tot de beste dividendaandelen in het Verenigd Koninkrijk.

Bron: MetaTrader 5 - #ULVR - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 15 juni 2014 tot 18 april 2021. Vastgelegd op 20 april 2021 om 14u39. Let op: Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Unilever is wereldwijd genoteerd aan drie beurzen, omdat het concern in twee delen is verdeeld. Unilever NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam en de Amerikaanse beurs, de New York Stock Exchange en Unilever PLC aan de London Stock Exchange. Omdat elk van deze beurzen in verschillende valuta's handelt, kunnen vindingrijke beleggers ook van deze wisselkoersen profiteren.

Het meest aantrekkelijke kenmerk van Unilever aandelen is echter de stijgende prijs sinds 1990. Hoog dividend aandelen uit Groot-Brittannië gaan zelden gepaard met zo'n stabiele prijsstijging. Dit hoeft natuurlijk niet eeuwig door te gaan, maar op dit moment is het een van de beste dividendaandelen uit de regio.

Wilt u een gedetailleerdere analyse van het Unilever aandeel? Lees dan het artikel: Beleggen in Unilever – Unilever aandeel kopen?

2️⃣ GlaxoSmithKline

 1. Dividend: £ 0,80 per aandeel
 2. Dividendrendement: 5,96% (per 20 april 2021)

GlaxoSmithKline is een van de grootste zorg- en farmaceutische bedrijven ter wereld met een marktkapitalisatie van £ 67 miljard. Het aandeel staat op onze lijst van de beste dividendaandelen van het Verenigd Koninkrijk. Voornamelijk vanwege het geschatte dividendrendement van 4,48% voor 2021. Het hoge dividendrendement verkrijgt men als belegger echter niet voor niets. De aandelenkoersen van farmaceutische bedrijven zijn over het algemeen zeer volatiel, omdat miljarden vaak worden uitgegeven om nieuwe geneesmiddelen te onderzoeken zonder dat ze ooit de markt bereiken.

Bron: MetaTrader 5 - #GSK - Weekgrafiek. Gegevensbereik: 15 juni 2014 tot 18 april 2021. Vastgelegd op 20 april 2021 om 14u39. Let op: Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Op de grafiek kunnen we zien dat de aandelenkoers van GlaxoSmithKline zeer volatiel is. Sinds 1991 heeft de prijs echter nooit zijn bullish supportlijn op lange termijn verbroken. De beleggers die het juiste moment vinden om de markt te betreden, kunnen mogelijk profiteren van het hoge dividendrendement en zullen het met zekerheid op hun lijst van de beste dividendaandelen zetten.

Beste Duitse dividend aandelen

Duitse bedrijven zijn ook zeer populair bij internationale beleggers. Volgens Statista werd in 2020 $ 37,3 miljard aan dividend uitgekeerd, een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar ($ 43,8 miljard), wat kan worden toegeschreven aan de coronacrisis.

In 2021 worden er opnieuw dividenden uitgekeerd in Duitsland, wat de potentiële koersverliezen als gevolg van de coronapandemie zou kunnen compenseren. Hieronder stellen bekijken we twee grote Duitse bedrijven waarbij een belegging in dividendaandelen de moeite waard kan zijn.

1️⃣ Allianz

 1. Geschatte dividend voor 2021: € 10,10
 2. Geschatte dividendrendement: 4,61% (per 20 april 2021)

De verzekeringsgroep Allianz is een van de meest betrouwbare dividendbetalers op de DAX 30. Het dividend is de afgelopen zeven jaar verhoogd tot de uitbraak van de coronacrisis. Het dividend van € 9,60 was immers stabiel op het niveau van het voorgaande jaar. Door middel van aandeleninkoopprogramma's is Allianz er sinds 2017 in geslaagd om de vraag naar het aandeel te verhogen, wat ook de berekende winst per aandeel verhoogt.

Het dividend steeg tussen 2018 en 2019 van € 9,00 naar € 9,60. Dit jaar wordt een stijging naar € 10,10 verwacht. Bij de huidige aandelenkoers van € 216,65 (per 20 april 2021) resulteert dit in een dividendrendement van 4,6%.

Bron: MetaTrader 5 - #ALV - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 15 juni 2014 tot 18 april 2021. Vastgelegd op 20 april 2021 om 14u55. Let op: Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

2️⃣ BASF

 1. Geschatte dividend voor 2021: € 3,35
 2. Geschatte dividendrendement: 4,62% (per 20 april 2021)

Tien jaar op rij wist 's werelds grootste chemiebedrijf BASF zijn dividend te verhogen. In 2010 bedroeg dit € 2,20 per aandeel, in het distributiejaar 2020 € 3,30. Of dit volgend jaar herhaald kan worden is de vraag. Sommige waarnemers verwachten een kleine stijging, bijvoorbeeld tot € 3,35, terwijl anderen een daling verwachten, bijvoorbeeld tot € 2,97. Bij een huidige koers van € 71,55 (per 20 april 2021) zou de stijging echter nog steeds overeenkomen met een goed dividendrendement van 4,6%.

Bron: MetaTrader 5 - #BAS - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 8 juni 2014 tot 18 april 2021. Vastgelegd op 20 april 2021 om 15u00. Let op: Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Wilt u meer weten over de DAX 30 Index, lees dan het artikel: Beleggen in de Dax 40 (voormalige Dax 30) - Dax Trading 2022

Beste Europese dividend aandelen

In Europa is er een grote selectie van hoog dividend aandelen uit verschillende sectoren. Dit maakt het continent een interessante plek voor beleggers in hun zoektocht naar de beste dividendaandelen. In april 2021 stelde de blog European Dividend Growth Investor de 30 beste dividendaandelen van Europa samen, namelijk de "Noble 30". Dit is een verwijzing naar de reeds vernoemde dividend aristocraten. De twee belangrijkste criteria voor opname in de Noble 30 zijn:

 1. Groei of behoud van het dividend sinds de economische crisis van 2008.
 2. Marktkapitalisatie van ten minste $ 5 miljard.

De Noble 30 Index ziet er als volgt uit (vanaf 20 april 2021):

Bron: European Dividend Growth Investor

De genoemde bedrijven zijn actief in een reeks uiteenlopende sectoren en bestrijken een breed spectrum aan dividendrendementen. Deze data informeert de belegger welke dividend aandelen in aanmerking kunnen komen voor uw selectie beste dividend aandelen 2022.

Een andere manier om enkele van de best presterende aandelen te vinden, is door te kijken naar de beleggingsfondsenindustrie, met name de vele Europese op dividend gerichte beleggingsfondsen.

Indien u meer wilt weten over beleggen in beleggingsfondsen, lees dan het artikel: Beleggen in beleggingsfondsen - Wat is een beleggingsfonds?

Doorgewinterde dividend aandelenbeleggers zullen doorgaans aanvullend onderzoek uitvoeren voordat zij bepaalde dividend aandelen daadwerkelijk aan hun portfolio toevoegen.

Of u nu fundamentele analyse of technische analyse technieken gebruikt, het identificeren van de beste dividend aandelen en de meest gunstige entry levels geeft de belegger een voorsprong.

Beleggen in dividend aandelen bij Admirals

Dividend aandelen kopen

Als u overweegt te beleggen in de aandelen met dividend is het van belang dat u toegang heeft tot een broker, een beleggingsrekening die deze mogelijkheid biedt en de juiste software.

Een van de beste beleggingsproducten voor de handel in dividend aandelen is de Invest.MT5 handelsrekening van Admirals. Invest.MT5 is de beleggingsrekening aangeboden door Admirals. Met dit account kunt u beleggen in ruim 4000 aandelen en ETF's op 15 van 's werelds grootste beurzen. Bovendien biedt het account toegang tot MetaTrader 5 handelsplatform waarmee u over gratis real time market data en geavanceerde functionaliteiten beschikt.

Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner te klikken:

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Wat is online trading? - Online beleggen in 2023
Online trading en online beleggen is vandaag enorm populair. Maar wat is online trading nu precies? Waarom geniet online traden en online beleggen zo een hoge populariteit? En hoe kunt u zelf een succesvol trader worden?In dit artikel bespreken we de belangrijkste begrippen en kenmerken van online t...
Aandelen Facebook kopen in 2023 - Meta Aandelen
De beslissing om in 2023 te investeren in Facebook aandelen, vereist een gedetailleerde analyse, aangezien Mark Zuckerberg zojuist de langetermijnstrategie van het bedrijf radicaal heeft veranderd, te beginnen met het wijzigen van de naam: het heet nu Meta.Hoe heeft deze wijziging de koers van Faceb...
Beleggen in Amazon aandelen - Amazon aandeel 2023
Amazon is een van de grootste en bekendste bedrijven ter wereld. De groei van de Amazon koers is sinds de oprichting van het bedrijf opmerkelijk en nog steeds trekt de e-commerce reus beleggers massaal aan. Hebben beleggers hun kans gemist om in Amazon te beleggen na het ongelofelijke succes in het...
Alles weergeven