Introductie tot beleggen met technische analyse

Admirals
27 Min lezen

Het succes van een trader of belegger wordt grotendeels bepaalt door zijn vermogen om toekomstige prijsontwikkeling te voorspellen. Traders en analisten gebruiken verschillende technieken en hulpmiddelen om het meest waarschijnlijke toekomst scenario te komen en hierop in te kunnen spelen. Al deze methoden kunnen grofweg worden geclassificeerd als technische analyse & fundamentele analyse.

Technische analyse is in de dynamische markten van vandaag veruit de meest gebruikte analysevorm en is toepasbaar op vrijwel iedere financiële markt of instrument. Het grote voordeel is dat men in principe alleen de prijsgrafiek nodig heeft om tot een beursvoorspelling te komen. Bovendien heeft men beschikking tot talloze technische hulpmiddelen aan de hand waarvan het analyse proces kan worden vergemakkelijkt en verfijnd.

Technical analysis is niet meer weg te denken uit trading en vrijwel elke trader maakt gebruik van enige vorm van technische analyse en technische analyse indicatoren. We bespreken in dit artikel wat technische analyse precies is en hoe ook u hier uw voordeel mee kunt doen.

Wat is technische analyse?

Technische analyse gebruikt historische prijsinformatie om toekomstige prijsontwikkeling te voorspellen.

Aanhangers van de school van technical analysis richtten zich met name op de ontwikkeling van de valutakoers.

Zij gaan ervan uit dat alle (kenbare) informatie over politieke, economische en marktspecifieke omstandigheden reeds in de prijs verdisconteerd zijn. In het hedendaagse, geglobaliseerde en snel evoluerende marktklimaat biedt deze vorm van analyse uitkomst

Men richt zich uitsluitend op de prijsgrafiek met het idee dat alle kenbare informatie is reeds in de koers verdisconteerd.

Koersontwikkeling wordt ingegeven door het gedrag van de collectieve marktdeelnemers; buyers en sellers. Dit gedrag wordt bepaalt door de menselijke reactie op bepaalde (politieke en economische) omstandigheden en is in die zin voorspelbaar. Forecasts op basis van technische analyse steunen op het idee dat de geschiedenis zich herhaalt en men in de financiële markten patronen kan identificeren.

Koersbeweging is het resultaat van de besluitvorming (van de collectieve marktdeelnemers). Menselijk gedag is voorspelbaar en herhaalbaar.

Aan de hand van chart en prijs patronen en de condities waaronder deze optreden, probeert men het meest waarschijnlijke toekomstige koersverloop te bepalen en zich overeenkomstig te positioneren.

Wilt u zelf aan de slag met beleggen met technische analyse? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Verschillende vormen van Technische Analyse

Beleggen met technische analyse refereert aan de bestudering van de historische koersontwikkeling van activa om de toekomstige prijsbeweging te voorspellen. Technische analyse leent zich voor toepassing op vrijwel alle financiële markten en instrumenten. Er wordt gezegd dat technische analyse de meest geschikte manier is om te handelen in het huidige marktklimaat. Aanhangers van deze school van analyse zijn zelfs van mening dat het de enige manier is om adequaat in te spelen op de rap evoluerende markten.

Technische analyse is een verzamelterm voor een methodieken waarbij de trader of analist zijn trade forecasts baseert op prijs- en grafiek patronen. Er zijn aldus talloze technieken en benaderingen tot beleggen met technische analyse. Op basis van de gekozen handelsvorm, trading strategie, persoonlijke voorkeuren en de karakteristieken van het te verhandelen instrument geeft men zelf specifiek invulling aan beleggen met technische analyse.

In de onderstaande afbeelding ziet u voorbeelden van verschillende toepassingen van technische analyse.

Disclaimer: De in dit artikel opgenomen grafieken van en uitspraken over financiële instrumenten zijn puur voor illustratieve doeleinden. Zij vormen geen handelsadvies noch een verzoek om de financiële instrumenten die door Admirals (CFD's, ETF's, Aandelen) worden aangeboden te kopen of verkopen. Let op, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor toekomstige prestaties.

De verschillende technische analyse technieken en hulpmiddelen zijn grofweg in te delen in drie categorieën:

1️⃣ Beleggen met technische analyse op basis van chart patterns

Bij de bestudering van chart ofwel grafiek patronen trachten traders klassieke chart patronen zoals de symmetrische driehoek, de wedge formatie of het consolidatie patroon te identificeren. Ze maken hiertoe gebruik van technische analyse hulpmiddelen zoals horizontale lijnen, trend lijnen en Fibonacci niveaus. Grafiekpatronen hebben belangrijke indicatieve waarde, ze geven blijk van het marktsentiment en tonen de sterkte (of zwakte) van kopers en verkopers in de betreffende markt.

2️⃣ Beleggen met technische analyse aan de hand van prijs patronen

Ook wel bekend als price action trading. Traders bestuderen de prijsontwikkeling over een bepaald periode voor aanwijzingen over het gedrag en sentiment van marktdeelnemers. Bij deze vorm van technische analyse gebruikt men candlesticks of andersoortige prijsstaven die de openings-, slot-, hoogste en laagste prijsniveaus over een bepaald tijdsbestek weergeven.

3️⃣ Beleggen met technische analyse met behulp van indicatoren

Technische analyse indicatoren zijn hulpmiddelen die (een deel van) het analyse proces automatiseren. Er zijn talloze technische analyse indicatoren beschikbaar, met velerlei verschillende functies en toepassingen. Traders gebruiken technische analyse indicatoren bijvoorbeeld om vast te stellen wanneer de markt overbought of oversold is. Andere indicatoren bieden inzicht in het momentum of de richting van de trend.

Technische indicatoren scannen de markten op bepaalde voorwaarden of set ups. Het proces is doorgaans sneller en meer accuraat dan wanneer de trader 'handmatig' verschillende markten en instrumenten zou volgen. Bovendien kan men toepassing van verschillende technische analyse indicatoren combineren.

Hoewel er vele verschillende manieren zijn om te beleggen met technische analyse blijft het centrale uitgangspunt gelijk. Traders gaan altijd uit van historische prijsinformatie. Men bestudeerd het koersverloop om herkenbare en herhaalbare patronen te identificeren en de omstandigheden waaronder deze optreden te onderscheiden. Aan de hand hiervan trachten traders in te spelen op wat op basis de bevindingen uit hun technische analyse het meest waarschijnlijke toekomstscenario is.

's Werelds beste multi-asset platform


De historische ontwikkeling van Technische Analyse

Vele mensen denken onterecht dat de technische analyse een vorm van analyse is die recentelijk tot stand is gekomen. Niets is minder waar. Technische analyse bestaat al zolang er door vraag en aanbod gedreven handel is. De eerste historische vermeldingen over technische analyse dateren uit de 17e eeuw waarin Nederlandse kooplieden vormen van technische analyse gebruikten voor prijsvoorspellingen. Een beter bekend voorbeeld is dat van Japanse rijst andelaren in de 18e eeuw. De vorm van technische analyse die zij gebruikten vormde de basis voor price action trading zoals wij dit vandaag de dag kennen.

Aan het eind van de 19e eeuw introduceerde Charles Dow, de oprichter en redacteur van The Wall Street Journal technische analyse op grote schaal. Dit markeerde het begin van een evolutie in technische analyse. Analisten zoals Ralph Nelson Elliott, de geestesvader van de Elliott Wave theorie; William Delbert Gann, bedenker van de Gann theorie en Steve Nilson die price action trading revolutioneerde, waren enkele van de voorlopers van de technische analyse technieken die wij nog altijd gebruiken.

Traders zoals Bill Williams en Richard Demille Wyckoff, pioniers op het het gebied van trading psychologie, formuleerden de centrale aanname van technische analyse het best. Zij erkenden dat het prijsverloop van markten werd ingegeven door vraag en aanbod. Veranderingen in vraag en aanbod zijn op hun beurt het resultaat van menselijke besluitvorming. Demille Wyckoff betoogde dat de markt (de collectieve marktdeelnemers) in dit licht als een enkele geest kan worden beschouwd. Williams, suggereerde zelfs dat men de focus moet verleggen naar de gedragszijde van de marktbewegingen.

Technische analyse gaat, zoals gezegd, uit van het gegeven dat marktbeweging het resultaat is van menselijke besluitvorming. Koersontwikkeling wordt ingegeven door het gedrag van de collectieve marktdeelnemers; buyers en sellers. Dit gedrag is volgens de school van technische analyse niet willekeurig maar wordt bepaalt door de menselijke reactie op bepaalde omstandigheden en is in die zin voorspelbaar. Traders die beleggen met technische analyse proberen de patronen in dit gedrag te identificeren en te destilleren welke omstandigheden en voorwaarden aan bepaalde acties vooraf gaan.

Hoewel het fundament voor technische analyse eeuwen geleden gelegd is, kan men de opkomst van online trading beschouwen als de een keerpunt in de ontwikkeling hiervan. Met de digitalisering van trading evolueerde technische analyse; vele technieken en methoden werden geautomatiseerd om het proces te vergemakkelijken, te versnellen en te optimaliseren.

Zero to Hero

Leer traden in 20 dagen, van start tot uitvoering

Technische analyse vs Fundamentele Analyse

We hebben ons tot nu toe gericht op technische analyse. Wanneer u echter overweegt te beleggen met technische analyse is het van belang dat u bekend bent met het alternatief. De belangrijkste tegenhanger van technische analyse is fundamentele analyse.

Technische analyse

Fundamentele analyse

Beursvoorspellingen op basis van prijs- en chart patronen.

Prijs voorspellingen gebaseerd op macro-, micro economische data of bedrijfsgegevens.

Prijsvorming op de financiële markten wordt ingegeven door een breed scala aan factoren. Denk bijvoorbeeld aan het monetair beleid van centrale banken, het fiscaal beleid van overheden en economische factoren die worden ingegeven door de bedrijfsvoering van grote ondernemingen en het gedrag van consumenten.

Fundamentele analyse tracht aan de hand van deze micro- en macro economische factoren de intrinsieke waarde van een instrument te bepalen. Het betreft een omvangrijk proces waarbij de analist ernaar streeft de verschillende factoren die de prijs zouden kunnen beïnvloeden te identificeren en te bepalen of en in welke mate deze een impact op de prijs zullen hebben.

Waar men zich bij technische analyse hoofdzakelijk richt op het effect (hoe reageert prijs), kenmerkt fundamentele analyse zich door volledigheid. Het objectief is niet alleen te bepalen hoe de prijs zich zou kunnen ontwikkelen maar tevens om inzicht in de achterliggende redenen die deze prijsbeweging sturen te krijgen. Dit geeft echter ook direct het pijnpunt aan. Het probleem van fundamentele analyse is tweeledig:

 • Het is vrijwel onmogelijk om een punt van volledigheid van informatie te bepalen.
 • Het lastig om te bepalen welke factoren het zwaarst wegen of in hoeverre hier in de huidige koers al rekening mee is gehouden.

Bovendien is het vrij makkelijk om oorzaak en gevolg te verwarren. Zal de prijs dalen omdat de rentevoet is bijgesteld of is de rentevoet bijgesteld omdat de prijs is gedaald? Het klinkt wellicht als onbegonnen werk. Met name voor individuele 'retail' traders die over beperkte tijd, aandacht en middelen beschikken is fundamentele analyse in de regel niet de meest effectieve vorm van analyse. Dit is waar technische analyse uitkomst biedt.

Technische analyse is de geprefereerde vorm van analyse van verreweg de meeste traders en analisten. Het biedt handelaren namelijk de mogelijkheid:

➢ Aan de hand van technische analyse te bepalen of het op een gegeven moment interessant is de markt te betreden of niet.

➢ Traders gebruiken technische analyse om de markten te scannen op potentiële trade set-ups.

➢ Met behulp van technische analyse kunnen traders bepalen hoe zij posities het beste kunnen beheren.

Hoewel technische analyse vele voordelen biedt ten opzichte van de bestudering van fundamentele data zijn er traders die beiden vormen van analyse combineren. Fundamentele analyse geeft u de economische context waartegen uw bevindingen uit technische analyse kan interpreteren. Deze informatie over het economische en politieke klimaat biedt namelijk inzicht in het marktsentiment en heeft in die zin absoluut meerwaarde voor uw voorspellingen.

Voordelen van Technische analyse:

✔️ Technische analyse is bijzonder veelzijdig - er zijn verschillende technische analyse technieken en technical analysis indicators die (deel van) uw trading proces kunnen vereenvoudigen of optimaliseren.

✔️ Middels technische analyse kan de trader op eenvoudige wijze de trend vaststellen en de meest waarschijnlijke richting van de toekomstige koersontwikkeling bepalen.

✔️ Met technische analyse technieken en indicatoren kan u de meest gunstige market entry en market exit punten bepalen.

✔️ Er is een breed scala aan technische analyse hulpmiddelen en indicatoren die kunnen helpen bij het identificeren van mogelijke trade set ups.

Nadelen van Technische analyse:

❌ In sommige markten is technische analyse alleen niet voldoende. Voor de handel in aandelen bijvoorbeeld is het belangrijk dat u op de hoogte bent van het sentiment rondom het bedrijf, recente bedrijfsresultaten en mogelijke aankomende publicaties.

Nadelen van fundamentele analyse

❌ Er is een vrijwel oneindige stroom aan informatie en bronnen waar men fundamentele analyse op kunt baseren, het is niet altijd duidelijk hoe men bepaalde data moet interpreteren.

❌ Onmogelijk om met zekerheid te bepalen wat het effect van bepaalde data op de koers zal zijn.

❌ Informatie kan conflicteren.

❌ Bepaalde aspecten van fundamenteel onderzoek kunnen met behulp van technische analyse tools worden geoptimaliseerd en worden vereenvoudigd. Het bijhouden van alle verschillende nieuws aankondigingen kan tijdrovend zijn, met een economische kalender tool kunt u alerts instellen zodat u automatisch wordt geattendeerd op de publicaties die mogelijk impact op het door u te verhandelen instrument kunnen hebben.

❌ Tijdrovend en onvolledig.

Voordelen van fundamentele analyse icm technische analyse:

✔️ Kan u helpen de bevindingen uit uw technische analyse te staven.

✔️ In combinatie met technische analyse lange termijn trends identificeren.

✔️ Kan u helpen te begrijpen waarom de koers van een bepaalde markt of instrument omhoog of omlaag gaat.

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

Combinatie van Fundamentele- & Technische Analyse

Zoals u uit het voorgaande heeft kunnen afleiden betreft fundamentele analyse de bestudering van macro econometrische gegevens (zoals verkoopcijfers detailhandel, gegevens over consumentenbestedingen, inflatie rapporten en data over werkgelegenheid en werkloosheid) en micro- economische gegevens zoals omzetcijfers van bedrijven, winst aankondigingen, jaar- en kwartaal rapportages en data over de groei en trends in bepaalde industrieën en sectoren.

Hoewel fundamentele analyse nog steeds erg nuttig kan zijn, zeker met betrekking tot het verhandelen van bepaalde markten en instrumenten (zoals ter aanvulling van de technische analyse van aandelen) heeft technische analyse onmiskenbaar de voorkeur. Vele traders zullen een zekere combinatie van fundamentele- en technische analyse technieken aanwenden om beter inzicht in de context van de markt beweging te krijgen of gebruiken zij fundamentele gegevens om hun bevindingen uit technische analyse te staven.

Door beide scholen van analyse te combineren krijgt u het meest realistische beeld van de huidige marktconditie en kan u de beste Forex trend voorspellingen doen.

Basisprincipes van beleggen met Technische Analyse

Hoewel beleggen met technische analyse vele verschillende vormen kan aannemen zijn er enkele universele principes die u in acht moet nemen ongeacht welke technische analyse techniek u gebruikt.

De principes die aan technische analyse ten grondslag liggen zijn als volgt:

 • Alle informatie is reeds in de marktprijs verdisconteerd.
 • Prijs beweegt in cycli.
 • De geschiedenis herhaalt zich ofwel prijs ontwikkelt zich in herhaalbare patronen.

1️⃣ Alle informatie is reeds in de marktprijs verdisconteerd

Deze regel vormt het kader van technische analyse. Het principe vervat het essentie van de Dow theorie, waarin word beweert dat alle relevante informatie reeds in de marktprijs is verdisconteerd. Volgens dit beginsel zijn alle factoren die enige invloed op de vraag en het aanbod hebben, onvermijdelijk meegenomen in de prijsvorming.

Met andere woorden, bij beleggen met technische analyse gaat men ervan uit dat alle (kenbare) informatie over politieke, economische en marktomstandigheden al in de koersontwikkeling worden gereflecteerd. Technische analyse technieken zijn uitsluitend gebaseerd op uit de grafiek kenbare informatie. Nader onderzoek of zelfs het meewegen van elementen buiten de prijs data wordt onnodig geacht.

2️⃣ Prijs beweegt in Cycli

Technische analyse gaat uit van het principe dat prijsfluctuaties niet willekeurig en dus te voorspellen zijn. Zodra een bepaald type trend is vastgesteld, is de verwachting dat zij zich zal vervolgen behoudens onverwachte gebeurtenissen dan wel economische onregelmatigheden. De gouden regel van trading is: a Forex trend in motion, is likely to continue.

Hoewel een trend de tendens heeft te continueren gaat dit doorgaans niet in één soepele beweging; zij kent onderbrekingen, omkeringen (retracements) en zal op een bepaald punt ten einde komen. Aan de hand van technische analyse technieken probeert de trader deze punten zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen. Bij toepassing van technische analyse richt men zich aldus op niveaus van ondersteuning en weerstand in de valutakoers en price action patronen om keerpunten in de trend te identificeren.

Wat zijn prijscycli?

Technische analyse gaat uit van het trendmatige karakter van de markt. De trend is de algemene richting van de prijs van een financieel instrument en biedt de context waartegen u alle andere bevindingen uit technische analyse moet interpreteren. De koers van een financiële markt of instrument ontwikkelt zich in cycli. Zelfs wanneer er sprake is van een sterke trend in een bepaalde richting, zal de prijs zelden in een rechte lijn op- of neerwaarts bewegen. De markten tonen voortdurend zowel stijgingen als dalingen. De bewegingen in lijn met de koerstrend noemt men impuls-cycli en bewegingen tegen de trend staan bekend als retracements.

Wilt u meer weten over de 4 fasen van de economie of cyclische aandelen? Lees dan het volgende artikel: Wat zijn cyclische aandelen?

Bullish- of bearish prijs trends

Met technische analyse technieken proberen we in feite de richting van de markt vast te stellen en de lengte van deze cycli te voorspellen, zodat we hier op in kunnen spelen. Of de prijs over het algemeen hoger of lager beweegt bepaalt of we spreken van een bullish of bearish trend. Een bullish trend is een serie higher highs en higher lows en een bearish trend is een opeenvolging van pieken en dalen die een dalende lijn aftekenen.

Trend identificeren

We gebruiken technische analyse indicatoren om de richting, het momentum en het algemene verloop van de trend te bepalen. Dit geeft de trader een idee hoe hij de markt op een gegeven moment, het beste kan benaderen. Zo wordt een sterke trend gekenmerkt door sterke impulscycli. De bewegingen blijken groter, duren langer en vormen aldus de beste handelsmogelijkheden. Trend following traders gebruiken technische analyse indicatoren en technieken om te filteren op deze prijsbewegingen, omdat zij aldus de handelskansen met de hoogste waarschijnlijkheid (op winst of verlies) vertegenwoordigen.

De trend schetst zoals gezegd de achtergrond waartegen alle bevindingen uit technische analyse moeten worden geïnterpreteerd. Echter, markten bewegen immers in ruim 60% van de gevallen in een zogenaamde trading range of consolidatie. Wanneer de prijs zich overwegend horizontaal (zijdelings) ontwikkelt hebben we te maken met een consolidatie. Kopers noch verkopers hebben de overhand waardoor prijs niet op- of neerwaarts maar zijdelings beweegt.

Met behulp van technische analyse kan men de perioden waarin de prijs sterke stijgingen en dalingen vertoont identificeren en hierop inspelen. Het is aldus van van belang dat een trader over de vaardigheden beschikt om een trend te herkennen. Technische analyse kan u helpen het momentum en de stabiliteit van de trend te bepalen. Het biedt de trader een kwantificeerbare basis voor zijn handelsbeslissingen en vermindert de effecten van willekeur.

3️⃣ Prijs ontwikkelt in herhaalbare patronen

Koersontwikkeling wordt ingegeven door het gedrag van de collectieve marktdeelnemers; buyers en sellers. Dit gedrag wordt bepaalt door de menselijke reactie op bepaalde omstandigheden en is in die zin voorspelbaar. Prijsvoorspellingen op basis van technische analyse steunen op het idee dat de geschiedenis zich herhaalt en men in de financiële markten patronen kan identificeren.

Deze patronen worden op hun beurt als handelssignalen gebruikt. Het doel van technische analyse is deze modellen en de voorwaarden ofwel condities waaronder deze set-ups zich voordoen te herkennen en op basis hiervan beursvoorspellingen te doen. Door te anticiperen op de oorzaak-gevolg relatie die door een bepaald patroon vertegenwoordigd, trachten traders die beleggen met technische analyse in te spelen op veranderingen in de trend.

Zero to Hero

Leer traden in 20 dagen, van start tot uitvoering

Technische analyse Software

Om zelf te kunnen beleggen met technische analyse heeft u technische analyse software nodig. Er zijn vele verschillende software programma's en tools beschikbaar. MetaTrader is de meest gebruikte en gevierde technische analyse software en wordt dan ook al decennialang als de absolute marktleider beschouwd.

MetaTrader trading- en technical analysis software

MetaTrader 4 en MetaTrader 5 zijn handelsplatformen met geïntegreerde functionaliteiten voor technische analyse wat betekent dat u met hetzelfde platform uw technische analyse uit kunt voeren en tevens direct uw trading orders kunt plaatsen.

Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteit maar is verrassend gebruiksvriendelijk. Het platform biedt bovendien een scala aan hulpmiddelen en functionaliteiten die uw technische analyse activiteiten kunnen ondersteunen en het meest uitgebreide scala aan indicators. Met honderdduizenden gebruikers wereldwijd, heeft u toegang tot de grootste online gemeenschap van traders. Een fijne bijkomstigheid is dat er dan ook vele custom technical analysis tools beschikbaar zijn.

Zelf technical analysis software downloaden

Admirals biedt traders gratis toegang tot zowel het MetaTrader 4 als het MetaTrader 5 handelsplatform en stelt bovendien verschillende versies van de technical analysis software beschikbaar die geoptimaliseerd zijn voor verschillende besturingssystemen en apparaten. Probeer MetaTrader 5 Mac, MetaTrader 5 Windows of de Android os iOS trading apps.

Wij bieden verschillende uitvoeringen van de MetaTrader trading- & technical analysis software, kies uit:

 • MetaTrader 4
 • MetaTrader 5
 • MetaTrader WebTrader - technische analyse & trading mogelijkheden zonder dat u eerst een programma hoeft te downloaden en installeren
 • MetaTrader Supreme Edition - een aangepaste plug in voor MetaTrader 4 en MetaTrader 5, exclusief beschikbaar voor cliënten van Admirals. Boost uw handelservaring met MT4SE. Deze plug -in omvat ruim 55 extra, innovatieve indicatoren en technische analyse hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergaveopties en nog veel meer. Download MetaTrader Supreme Editie trading software en start online trading!

Multi-asset technical analysis software

MetaTrader is bovendien een multi asset handelsplatform - dit houdt in dat u een breed scala aan markten en instrumenten kunt verhandelen. U kunt het gebruiken voor:

 • Technische analyse van de Forex markt
 • Technische analyse aandelen - technische analyse Shell, ABN, Apple, Microsoft en vele andere aandelen
 • Technische analyse cryptocurrencies
 • Technische analyse AEX - technische analyse bitcoin, Litecoin, Ripple en andere crypto technical analysis
 • Technische analyse grondstoffen zoals goud, zilver en crude oil technical analysis.

Zelf aan de slag met technical analysis software

Bent u enthousiast over de mogelijkheden die technische analyse biedt en wilt u zien hoe het ook uw trading activiteit zou kunnen verrijken? Bij Admirals kunt u deze technische analyse software gratis testen. Experimenteer met zowel technical analysis als fundamentele analyse en de combinatie hiervan, om de trend te voorspellen.

Met een demo account kunt u als beginnende trader risicovrij en in real time de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat uw kapitaal risico loopt. Tevens kunt u experimenteren met de verschillende functies, technische analyse indicatoren en andere mogelijkheden van het MetaTrader handelsplatform. Met een live trading account kunt daadwerkelijk deelnemen aan het handelsverkeer, trades plaatsen en mogelijk uw handelskapitaal opbouwen

's Werelds beste multi-asset platform


Technische analyse en software tools - Indicators

MetaTrader wordt standaard geleverd met een groot aantal technische analyse indicatoren indicatoren. U kan deze kernindicatoren bekijken in de map Indicators in het Navigator venster vinden. U kan daarnaast het aantal op uw handelsplatform beschikbare indicatoren uitbreiden door aangepaste indicatoren en andere technische analyse hulpmiddelen te downloaden.

Extra technical Analysis Indicators

Wanneer uw trading strategy vraagt om een bepaald hulpmiddel dat niet tot de standaard technical analysis indicators behoort, kunt u ervoor kiezen zelf indicatoren te coderen of gebruik te maken van door derde partijen (andere gebruikers en software ontwikkelaars) aangeboden hulpmiddelen. Wees echter op uw hoede; zorg dat de gekozen technische analyse indicator afkomstig is van een betrouwbare bron en test de werkzaamheid altijd eerst zelf in een risicovrije omgeving.

De makkelijkste en veiligste manier om uw lijst met technical analysis tools uit te breiden, is door MetaTrader Supreme Editie te gebruiken. MetaTrader Supreme Editie is een op maat gemaakte plug-in ontwikkeld door professionals uit de industrie. Deze add-on wordt exclusief aangeboden door Admirals en biedt een handige selectie aanvullende indicatoren en trading tools. Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie met ruim 55 innovatieve indicatoren, technische analyse hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer.

Zelf Technical Analysis indicators toevoegen

Om een gedownloade indicator aan uw MetaTrader 4 handelsplatform toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

 • Zoek op uw computer het systeem bestand van de technical analysis indicator op
 • Kopieer het gehele bestand naar uw klembord
 • Navigeer binnen het MetaTrader online trading platform naar Bestand. U vindt deze tab in de bovenste werkbalk van uw handelsplatform
 • Selecteer Datamap openen in het keuzemenu

Selecteer in het geopende venster de MQL4 folder en kies vervolgens de Indicators map. Plak de gekopieerde indicator in deze map. Herstart het trading platform. De nieuwe aangepaste indicator zal hierop in uw lijst met indicatoren worden weergegeven. U vindt de volledige technical analysis indicatoren lijst in het Navigator menu.

Beleggen met technische analyse - broker keuze

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt niet alleen welke technische analyse software (en aldus welke technical analysis indicators) voor u beschikbaar zijn maar dicteert tevens de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategies en beleggingsstrategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 technical analysis software en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Zelf Beleggen met Technische Analyse

Technische analysis is thans de meest toegepaste analysevorm. Met behulp van technische analyse kunt u de ontwikkeling van een valutakoers namelijk nauwlettend volgen en de beste timing voor uw trades bepalen. Bij technische analyse richt men zich uitsluitend prijs- en chart patronen. Aanhangers van deze school van analyse gaan namelijk uit van het principe dat alle kenbare informatie reeds in de prijs verdisconteerd is en aldus uit de grafiek af te lezen is.

Dit maakt dat technische analyse zich, in tegenstelling tot fundamentele variant waarbij men een veelheid aan micro- en macro economische data-punten bestudeerd, bij uitstek leent voor korte termijn handelsvormen. Het is tevens geschikt voor toepassing in de meest dynamische markten. Immers, deze handelsvormen behoeven snelle besluitvorming. In de regel geldt, hoe lager de tijdsframe waarop u handelt, des te sneller u handelsbeslissingen moet kunnen nemen en hoe afhankelijker van technical analysis tools u zult zijn.

In dit artikel hebben we verschillende technische analyse methoden besproken. De beste manier om om uit te vinden wat het beste werkt voor u, is hier zelf mee aan de slag te gaan. Het is raadzaam elke technische analyse techniek of technical analysis indicator altijd eerst zelf te testen, zodat u kunt beoordelen hoe deze voor u werkt.

Admirals biedt u hiertoe gratis demo- en live trading accounts. Met een demo trading account kunt u de werkzaamheid van uw strategie in een risicovrije omgeving testen. U kunt experimenteren met verschillende technieken of technical analysis indicators zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Met een demo account handelt u namelijk uitsluitend met virtuele middelen.

U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform. Open een live trading account zodat u daadwerkelijk trades kunt plaatsen en echte online trading ervaring op kunt doen.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Informatie over de technische analyse

De in dit artikel opgenomen data betreft aanvullende informatie met betrekking tot analyse, schattingen, prognoses, voorspellingen of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de website van Admirals. Let, alvorens u investeringsbeslissingen neemt, alstublieft op het volgende:

 1. De analyse is puur voor informatieve doeleinden gepubliceerd en kan op geen enkele manier worden opgevat als een beleggingsadvies of aanbeveling.
 2. Elke investeringsbeslissing moet door elke klant afzonderlijk worden genomen. Admirals is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade welke voortvloeit uit een dergelijke beslissingen, al dan niet gebaseerd op de analyse.
 3. Deze analyses zijn voorbereid door een onafhankelijke analist (hierna "auteur" genoemd) op basis van de persoonlijke opinies en schattingen van de auteur.
 4. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten worden beschermd en de objectiviteit van de analyse niet wordt geschaad, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld ter preventie en voor het beheer van belangenconflicten.
 5. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle bronnen van Analyse betrouwbaar zijn en dat alle informatie, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admirals niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie vervat in de analyse. De gepresenteerde cijfers die verwijzen naar eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
 6. De inhoud van de Analyse mag niet worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals dat de klant zal profiteren van de daarin opgenomen strategieën of dat verliezen in verband hiermee kunnen of zullen worden beperkt.
 7. Elke vorm van eerdere scenario's of gemodelleerde uitvoering van financiële instrumenten zoals aangegeven in de publicatie mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de waarde is niet gegarandeerd.
 8. De projecties opgenomen in de Analyse kunnen afhankelijk zijn van aanvullende vergoedingen, belastingen of andere heffingen. De prijslijst die van toepassing is op de diensten geleverd door Admirals is publiek beschikbaar op de website van Admirals.
 9. Handel in leveraged (hefboom) producten -inclusief contracts for difference- is speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u alle risico's begrijpt.
TOP ARTIKELEN
Wat is de ECB? Wat gebeurt er als de ECB de rente verhoogt?
Wat is de ECB? De Europese Centrale Bank is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het beheer van het monetaire beleid van de eurozone, dus haar beslissingen zijn beslissend voor financiële instellingen en voor elke Europese burger die een lening aanvraagt. Lees hier mee over de invloed van het ECB...
Wat is een Head and Shoulders Pattern in Aandelengrafieken?
Het head & shoulders patroon is een van de meest populaire en bekende chartistische patronen van technische analyse en duidt op een dreigende trendverandering in de prijs. Hieronder vertellen we alles wat u moet weten over het kop schouder patroon in trading. Inhoudsopgave Wat is het shoulde...
Wat is de Duitse IFO index en ZEW sentiment index?
Wilt u in Europese indexen handelen en dan met name in de GER 40, maar u vindt het vrij lastig om de trend te voorspellen? De ZEW en IFO index van het economisch klimaat in Duitsland kunnen u dan helpen met het beter begrijpen van DAX trading. Verder kan het leren begrijpen van de ZEW en IFO index u...
Alles weergeven