Forex Trend Voorspellen met Forex Analysis technieken & Forex Forecasting Software

Januari 09, 2019 17:25 UTC
Leestijd: 21 minuten

Elke trader streeft ernaar zijn winsten te maximaliseren en verliezen te beperken. Om geen onnodig risico te lopen proberen traders op basis van technische analyse, fundamentele analyse en Forex nieuws voorspellingen te doen omtrent de valutakoers en beurskoersen.

Met goede forex forecast analyse kunnen traders de juiste beslissing op het juiste moment maken.

In dit artikel zullen we kijken naar de verschillende benaderingen om tot prognoses omtrent de valutakoers en beurskoersen te komen. We bespreken hoe:

 • Het belang van het bepalen van de Forex trading trend en Forex forecasts in het algemeen
 • Verschillende benaderingen om tot Forex forecasts te komen - Fundamentele vs technical Forex analysis
 • Hoe u met behulp van Forex Forcasts op Forex nieuws kunt inspelen
 • Hoe u zelf tot de beste Forex forecast kunt komen - Forex voorspellen aan de hand van uw eigen Forex forecast strategy

De Forex trend voorspellen is een van de belangrijkste vaardigheden die een trader onder de knie moet krijgen. Afhankelijk van uw trading stijl, de gekozen handelsvorm, het te verhandelen instrument en uw persoonlijke voorkeuren kunt u verschillende Forex forecast technieken toepassen.

In dit artikel bespreken wij de meest populaire methoden voor Forex voorspellen. We belichten de rationale en de voor- en nadelen van fundamentele- en technische Forex analyse en bieden met een overzicht van de beste Forex forecast software en hulpmiddelen de handvatten om zelf tot betrouwbare Forex voorspellingen te komen.

Wilt u direct aan de slag? Klik op de onderstaande banner of op de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Forex Forecasts - Waarom Forex Voorspellen van Belang is

Veel traders stellen de vraag hoe zij de Forex trend kunnen bepalen. Echter, als beginnende trader vraagt u zich wellicht af waarom er zoveel belang wordt gehecht aan de Forex trend voorspellen. De trend schetst de achtergrond waartegen alle bevindingen uit fundamentele- en technische Forex analysis moeten worden geïnterpreteerd.

Beurskoersen of Forex voorspellen is niet gemakkelijk en biedt geen garanties maar geeft de trader een 'edge' ofwel een voordeel. Forex forecasts bieden een overzicht van wat, op basis van historische prijsontwikkeling en de op dat moment beschikbare informatie, de meest waarschijnlijke toekomstige koersbeweging zal zijn.

Er zijn vele verschillende factoren die de trader in overweging kan nemen en precisie en snelheid zijn vaak van cruciaal belang, Vrijwel alle traders maken om die reden gebruik van Forex forecast trading software. Forex forecasting software zoals het MetaTrader 4 handelsplatform biedt u alle data en hulpmiddelen voor technische analyse en kan Forex voorspellen aanzienlijk vereenvoudigen en zal de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid doorgaans sterk verbeteren.

Forex Forecasts - De Forex Trading Trend bepalen

De Forex trend voorspellen is een van de meest essentiële vaardigheden die een trader dient te beheersen. De onderliggende trend is namelijk de basis waarop enige Forex Forecasts en valutakoers prognoses worden gefundeerd. Zelfs de impact van Forex news is in belangrijke mate afhankelijk van de geldende trend en het marktsentiment.

De Forex trend is de algemene richting van de prijs van een financieel instrument of markt. Een forex trend ontwikkeld zich namelijk vrijwel nooit in een rechte lijn. Zelf in sterke trends toont de prijs cyclische bewegingen. De bewegingen in lijn met de koerstrend noemt men impuls bewegingen en bewegingen tegen de trend staan bekend als retracements. Een uptrend is een series higher highs en higher lows. Een bearish trendbeweging toont pieken en dieptepunten die een dalende lijn aftekenen. Met Forex forecast technieken proberen we in feite de lengte van deze cycli te voorspellen, zodat we hier op in kunnen spelen. In een sterke Forex trend blijken de impuls cycli het sterkst en duren deze langer. Trend following traders filteren op deze prijsbewegingen omdat zij aldus de handelskansen met de hoogste waarschijnlijkheid (op winst) vertegenwoordigen.

Wilt u Forex voorspellen? Dan is het aldus van belang dat u weet wat de bredere Forex trend is en hoe u (kortere termijn) prijsbewegingen moet interpreteren. Wanneer traders forex voorspellingen omtrent de trend doen maken zij onderscheid tussen beurs- en valutakoers ontwikkelingen tussen:

 • Forex voorspellingen op de korte termijn
 • Forex forecasts voor de middellange termijn
 • Lange termijn trend Forex forecasts

Als day trader of scalper trader lijken Forex forecasts met betrekking tot de korte termijn trend het meest relevant. Echter, tegen de achtergrond dat de Forex trend de context bepaald, is het belangrijk dat u weet hoe u een bepaalde prijsbeweging moet interpreteren. Hoe beperkter het tijdsbestek dat u gebruikt, des te willekeuriger de prijsbewegingen zullen lijken. In de multiple timeframe analysis techniek combineert de trader daarom analyse van de timeframe van executie met Forex analysis van een hogere tijdframe. Met andere woorden, de lange termijn Forex trend kan u inzicht geven in de meest waarschijnlijke diepte en duur van een prijsbeweging op de lagere tijdframe.

Forex Trend Voorspellen - Forex Forecast Strategy

Ervaren traders zullen aangeven dat het belangrijk is een systeem voor Forex voorspellen te ontwikkelen. Een goede trading strategy begint bij bepaling van de forex trend, u dient te weten:

 • Hoe de valutakoers zich heeft ontwikkeld en wat de geldende Forex trend is,
 • Hoe u de huidige beweging moet interpreteren,
 • Hoe u op toekomstige Forex trend bewegingen kunt inspelen

Zoals u wellicht uit het bovenstaande kunt afleiden kan Forex forecasting redelijk omvangrijk en tijdrovend blijken. Vele traders maken daarom gebruik van Forex forecasting software en tools om hen te ondersteunen in hun forex voorspellingen. Met name korte termijn traders zoals daytraders of scalpers die vaak vele, snelle handel beslissingen moeten nemen vertrouwen vrijwel uitsluitend op Forex forecasting software en Forex analysis tools.

Echter, om betrouwbare Forex voorspellingen te doen moet men rekening houden met merket news en data publicaties. Forex trend bewegingen worden namelijk beïnvloed door factoren zoals de rentevoet. Als de trader technische forex analysis en fundamentele analyse op deze wijze combineert kan hij beter anticiperen op trend bewegingen in de valutakoers.

Menig trader zal beamen dat het volgen van de Forex trend het meeste houvast geeft. De gouden regel van trading stelt: a Forex trend in motion, is likely to continue. Trend based ofwel momentum trading is dan ook veruit de meest bedreven vorm van handel. Echter, ook als men een counter trend trading strategy nastreeft dient men zich bewust te zijn van de onderliggende Forex trend. Laten we bekijken hoe u concreet te werk gaat , wilt u de Forex trend voorspellen ofwel tot een Forex forecast wilt komen.

Forex Voorspellen: De Elementen van 5 Forex Analysis voor Forex Forecasts

Als u zich reeds op Forex trading heeft toegelegd, weet u dat het onmogelijk is om 100% van de tijd accurate Forex voorspellingen te doen. U zal dan ook ongetwijfeld uit ervaring weten dat een goede Forex forecasting strategy verschillende factoren beslaat:

Forex trend voorspellen:

 • technische Forex analysis
 • Fundamentele Forex analysis, en
 • Trading strategy
 • risicomanagement,
 • Trading psychologie

Vanuit een fundamenteel oogpunt zijn er 5 factoren die direct invloed hebben op de Forex trend. U doet er verstandig aan in uw Forex forecast strategy rekening te houden met de fundamentele context en de volgende data mee te wegen. Wilt u bijvoorbeeld een Forex voorspelling omtrent de Euro/ Dollar koers doen, overweeg dan de volgende cijfers:

 • Economische groei
 • Geopolitieke of politieke stabiliteit
 • Monetair beleid
 • Import en Export
 • Rentetarieven

Ongeacht of u op lange termijn of op korte termijn handelt, het is belangrijk om een overzicht te hebben van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de valutaparen waarin u handelt. Consistent succesvolle traders staven daarom hun bevindingen uit technische Forex analysis aan de data verkregen uit hun fundamentele analyse. Het kan zo ook nuttig zijn om de economische kalender te raadplegen bij uw trade activiteiten en rekening te houden met belangrijk economisch nieuws en data publicaties die de Forex trend zouden kunnen beïnvloeden.

Forex Forecast - Forex Voorspellen mbv Fundamentele Forex Analysis

Fundamentele Forex analysis tracht de intrinsieke waarde van een instrument te bepalen. Dit gebeurd aan de hand van micro- en macro economische omstandigheden, zoals:

 • BBP (Bruto Binnenlands Product)
 • Inflatie
 • Economische groei

Enige belangrijke gebeurtenissen en aankondigingen die de uitkomst van uw fundamentele analyse kunnen beïnvloeden, zijn beschikbaar via de economische kalender van uw broker. Op de site van Admiral Markets kunt u een economische kalender vinden waarin belangrijk economisch nieuws tijdig wordt aangekondigd. Dit Forex nieuws kan in meer of mindere mate impact hebben op de Forex forecasts voor het gekozen valutapaar.

Als voorbeeld analyseren we de Euro Dollar koers. Om te bepalen wat de onderliggende Forex trend van de EUR/USD prijs is en tot de meest betrouwbare Forex voorspellingen omtrent de ontwikkeling te komen moet men de politieke en economische situatie van zowel de Eurozone als de Verenigde Staten in acht nemen. Daarnaast moet men waken voor nieuws aankondigingen en data publicaties. Denk bijvoorbeeld aan het NFP (Non Farm Payroll) rapport, welke een aanzienlijke impact op de EUR/USD Forex trend kan hebben.

Dergelijke informatie kan u een idee geven hoe de Forex trend voor dit valutapaar zal verlopen. Het geeft de u een idee wanneer u bedacht moet zijn op potentiële onderbrekingen of veranderingen en is aldus onmisbaar voor Forex forecasts. Hetzelfde geldt voor data publicaties over het BBP, inflatiecijfers en economische groei. Als we de Europese BBP-cijfers kennen en weten of er is sprake van economische groei, kunnen we anticiperen op prijsveranderingen in de euro ten opzichte van andere valuta's. Met inachtneming van deze macro economische gegevens komen we tot een meer betrouwbare, meer accurate Forex voorspellingen.

Bovendien is dezelfde fundamentele analyse principe van toepassing op andere financiele instrumenten en markten zoals de aandelenmarkt indices, zoals de AEX en de DAX 30. Voor indices is het anticiperen op ontwikkelingen in de beurskoersen over het algemeen wat eenvoudiger dan voor een Forex forecats. We moeten voornamelijk rekening houden met het economische klimaat van één betreffende regio. De economie van het land of de zone en de politieke situatie hebben meer directe invloed op de beurskoersen van de index en de aldaar genoteerde aandelen. Daarnaast hebben geopolitieke en internationale economische gebeurtenissen een meer beperkte, voorzienbare impact.

Zo heeft bijvoorbeeld een goed resultaat op de ZEW-indicator in Duitsland meer directe invloed op de prijs van de DAX 30 dan op de EUR/USD. Daarentegen, zullen tegenvallende cijfers over de Amerikaanse economie minder verregaande invloed hebben op de DAX beurskoers dan op de euro- dollar Forex trend. Wanneer we de Forex trend voorspellen moeten we, vanuit fundamenteel oogpunt, rekening houden met twee economieën: in het geval van de Euro Dollar koers kijken we naar de Europese economie en de Amerikaanse economie. Onthoudt dat Forex forecasts op twee wisselkoersen is gebaseerd en ten allen tijden de balans tussen beide valutakoersen weerspiegelt.

Enkele andere belangrijke economische metingen die beschikbaar zijn in de economische kalender:

 • Rentetarieven
 • Werkgelegenheid
 • Het nationaal budget, de handelsbalans en het budget van de schatkist

Publicaties aangaande deze data of zelfs de anticipatie hierop kan de Forex forecasts sterk beïnvloeden. Doorgaans, wanneer een bepaald land de rentetarieven verhoogt, zal het ten goede komen van haar eigen valutakoers. De tendens onder beleggers zal namelijk zijn om meer in die valuta te beleggen. Wanneer investeerders meer kopen, zal de de waarde van de munteenheid stijgen hetgeen meegewogen moet worden in forex forecasts voor paren met de betreffende valuta. De rentevoet is een van de belangrijkste elementen bij het bepalen van de Forex prognose. Wanneer u zich bezig houdt met valutahandel, is het raadzaam de publicaties met betrekking tot rentetarieven van de ECB te volgen en de notulen van de FED.

Een andere belangrijke peiler van de Forex trend ontwikkeling is de werkgelegenheid. Traders zien een aanzienlijke daling in werkgelegenheid als waarschuwing en als een belangrijke reden om hun Forex forecast bij te stellen. Het duidt namelijk op zwakke economische activiteit welke uiteindelijk kan leiden tot een daling van de rentetarieven. Dit zal, zoals hierboven beschreven, negatieve invloed hebben op de waardering van de valutakoers en beurskoersen van het land of de regio.

Vergelijkbaar, de valutakoers van een land met een groot handelstekort toont hoogstwaarschijnlijk een zwakke Forex forecast ofwel negatieve Forex voorspellingen. Het BBP is een andere belangrijke indicator van de economische gezondheid en is gemakkelijk te meten. Er is een verband tussen een toename in het BBP en de mogelijkheid van een stijgende rentevoet - wat positief is voor de betreffende valutakoers.

Hoe kan een trader alle bovenstaande punten gebruiken om tot de meest accurate Forex voorspellingen te komen?

Let bij forex voorspellen op:

 1. Identificeer met behulp van uw analysetechnieken, Forex forecasting software en hulpmiddelen de Forex trend
 2. Staaf bevindingen uit uw technische Forex analysis met fundamentele analyse van de genoemde kernpunten
 3. Houdt de economische kalender in de gaten. Houdt bij Forex voorspellen rekening met belangrijke nieuws aankondigingen of data publicaties die in de nabije toekomst gepland staan.

Fundamentele analyse geeft u de economische context waartegen u de Forex trend ontwikkeling kan interpreteren. Deze informatie over het economische en politieke klimaat biedt inzicht in het marktsentiment en wordt heeft absoluut meerwaarde voor uw Forex forecast.

Zorg er echter voor dat u de basisprincipes van technische analyse en prijsactie begrijpt. In een dynamisch geo-politiek klimaat is technische analyse onmisbaar. Met behulp van technische Forex analysis kunt u de ontwikkeling van een valutakoers namelijk nauwlettend volgen en de beste timing voor uw trades bepalen. Hoe lager de tijdsframe waarop u handelt, des te afhankelijker van technische analyse en Forex technical analysis tools u zult zijn.

Door beide scholen van Forex analysis te combineren krijgt u het meest realistische beeld van de huidige marktconditie en kan u de beste Forex trend voorspellingen doen.

Forex Forecast - Forex Voorspellen mbv Technische Forex Analysis

De essentie van technische analyse is dat het de Forex trend probeert te voorspellen door eerdere marktgegevens te bekijken. Technical Forex analysis richt zich met name op de ontwikkeling van de valutakoers - de gecombineerde valuta prijzen. Zij die Forex voorspellen op basis van deze vorm van analyse gaan ervanuit dat alle (kenbare) informatie over politieke, economische en marktomstandigheden reeds in de Forex trend verdisconteerd zijn.

Koersontwikkeling wordt ingegeven door het gedrag van de collectieve marktdeelnemers; buyers en sellers. Dit gedrag wordt bepaalt door de menselijke reactie op bepaalde omstandigheden en is in die zin voorspelbaar. Forex voorspellingen op basis van technische analyse steunen op het idee dat de geschiedenis zich herhaalt en men in de financiële markten patronen kan identificeren.

Deze patronen, opgemaakt door price action, worden op hun beurt als handelssignalen gebruikt. Het doel van technische analyse is deze modellen te herkennen en op basis hiervan Forex voorspellingen te doen. Door te anticiperen op de oorzaak -gevolg relatie die door een bepaald patroon wordt vertegenwoordigd trachten technische traders te anticiperen en in te spelen op veranderingen in Forex forecast. Technische analisten zijn namelijk van mening dat prijsfluctuaties niet willekeurig zijn en dus te voorspellen zijn. Zodra een bepaald type Forex trend is vastgesteld, is de verwachting dat zij zich zal vervolgen behoudens onverwachte gebeurtenissen dan wel economische onregelmatigheden. Het is daarom cruciaal dat traders ten minste de basis van technische analyse te beheersen.

Hoewel een Forex trend de neiging heeft te continueren gaat dit doorgaans niet in één soepele beweging. Een Forex trend kent onderbrekingen, omkeringen (retracements) en zal op een bepaald punt ten einde komen. In zijn forex forecast zal de trader zich dan ook richten op niveaus van ondersteuning en weerstand in de valutakoers en tracht hij door gebruik van technical Forex analysis indicatoren en price action patronen - zoals bijvoorbeeld de Head and Shoulders formatie - keerpunten in de Forex trend te identificeren.

Technische analyse kan u helpen het momentum en de stabiliteit van de Forex trend te bepalen. Het biedt de trader een kwantificeerbare basis voor zijn handelsbeslissingen en verminderd de effecten van willekeur. Traders gebruiken technische Forex analysis om hun handelsstrategie en handelsplan uiteen te zetten.

Hoewel geen enkel systeem kan garanderen dat u met 100% zekerheid Forex forecasts of Forex voorspellingen kan doen zal Forex analysis u helpen een trading plan te ontwikkelen en dit met discipline en objectiviteit te volgen.

Forex Forecasting Software en Indicatoren om de Forex trend Voorspellen

De Forex forecasts ofwel Forex voorspellingen omtrent de valutakoers komen veelal tot stand met behulp van technische analyse indicatoren. Er zijn talloze indicatoren beschikbaar. We kunnen deze Forex analysis tools grofweg indelen in twee categorieën.

 • Forex trend trading indicatoren:

Allereerst, onderscheiden wij de Forex trend trading indicatoren. Deze indicatoren, waaronder de Moving Averages, geven een geconsolideerd beeld van de prijsontwikkeling van een valutakoers. Omdat indicatoren zoals de MA's gebaseerd zijn op gemiddelde waarden geven zij minder snel valse trading signalen af. Het nadeel is namelijk dat zij doordat ze van prijs afgeleid zijn en hierop gebaseerde forex forecasts met 'lagging' ofwel enigszins vertraagde informatie werken. Deze Forex trend trading indicatoren worden daarom meestal gebruikt voor lange(re) termijn handelsstrategieën. Zij blijken uitermate geschikt om middellange tot lange termijn Forex voorspellingen te doen.

Met behulp van Forex trend trading (momentum) indicatoren tracht de handelaar de dominante markttrend te identificeren. De meest gebruike momentum indicatoren voor Forex forecasting zijn:

Er zijn ook forex forecasting tools die de sterkte van de Forex trend of de volatiliteit en oscillaties hiervan meten. Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende type technische analyse indicatoren, verwijzen wij u naar de artikelen over de Forex forecasting software indicators voor MetaTrader 4 en MetaTrader 5 - in de educatie sectie van onze website. Echter, om de kwaliteit van zijn Forex voorspellingen te verhogen zal de trader zijn kennis daadwerkelijk moeten toepassen in de markten.

Elke trader zal voor zichzelf tot een combinatie van fundamentele analyse en technische analyse technieken moeten komen. Op basis hiervan selecteert hij een arsenaal van forex forecasting indicators die passen bij de gekozen handelsvorm en zijn strategie. Dit vergt doorgaans tijd en oefening. Wilt u op risicovrije wijze vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de Forex markt? Admiral Markets biedt een gratis MetaTrader 4 Forex forecast software demo account waarmee u uitsluitend handelt met virtuele middelen. U kunt risicovrij oefenen met Forex voorspellen en de kwaliteit van uw Forex voorspellingen testen zonder uw kapitaal op het spel te zetten.

Forex Voorspellen: Forex Forecasting Software voor Korte Termijn Forex Trends

Als u kiest voor een korte termijn trading strategie, dan is het zeer waarschijnlijk dat fundamentele analyse u onvoldoende informatie biedt. Voor korte termijn handelsvormen zoals day trading of scalping is timing zeer belangrijk. Bij deze vormen van trading handelt men op zeer lage tijdframes, van bijvoorbeeld 1 minuut, en moet men snelle handelsbeslissingen nemen. Het is praktisch onmogelijk om voor elke trade afzonderlijk fundamentele Forex analysis of zelfs uitgebreide technische analyse uit te voeren.

In zulke gevallen bieden Forex forecasting indicators uitkomst. Met name oscillators blijken uitermate geschikt. Deze technische hulpmiddelen geven een snelle, visuele weergave van de veranderingen in de Forex trend. Een oscillator is een indicator voor technische analyse die valutakoers veranderingen toont. De waarden worden begrensd tussen twee extremen (bijvoorbeeld 0 en 100). Benadering van de boven - of ondergrens en heeft sterke indicatieve waarde voor Forex voorspellingen.

Als de waarde die de oscillator aangeeft, het bovenste gedeelte van de oscillator band bereikt en daar overheen gaat, dan kunnen we stellen dat een valutapaar over-bought is. Als de waarde echter richting de ondergrens zakt, dan is er sprake van een over sold valutapaar. Er zijn vele andere Forex forecast tools die de trader helpen de forex trend vast te stellen, denk aan de moving average of de Bollinger Bands indicator of de MACD.

Forex forecast indicatoren kunnen echter ook erg handig zijn wanneer we geen duidelijke Forex trend kunnen benoemen, bijvoorbeeld in een range based markt. De Stochastic Oscillator, RSI en ROC (Rate Of Change) zijn enkele veel gebruikte oscillatoren voor Forex trading.

Net als bij technische- en fundamentele Forex analysis het geval is, bieden forex forecast indicators geen 100% garanties noch zal toepassing u elke keer winst opleveren. Adequaat gebruik van indicatoren gaat gepaard met uitgebreide analyse vooraf. Wanneer de trader zich toelegt op korte termijn trading dient hij de onderliggende trend van de markt te kennen en indicatoren in te zetten om tot de meest waarschijnlijke forex voorspelling te kopen.

Forex voorspellen is een belangrijk onderdeel en de eerste stap in het trading proces. De trader gebruikt zijn forex forecast om met een op specifiek hierop toegespitste trading strategie in te spelen op de marktomstandigheden. Bovendien is geen trading plan compleet zonder effectieve risicomanagement regels.

Raadpleeg ons artikel Top MT4 indicatoren voor meer informatie over Forex trend indicatoren en andere tools die u kunt gebruiken.

Forex Trend Voorspellen - Een Praktische Forex Forecast Methode

Technische analyse is een essentieel onderdeel van trading. Hoe eenvoudiger uw Forex analysis methode is, des te waarschijnlijker dat u deze consequent zal toepassen en de rationele daadwerkelijk begrijpt.

We geven drie voorbeelden van verschillende populaire benaderingen voor Forex voorspellingen op gebaseerd op forex forecast indicators.

Forex Voorspellen: De Forex Trend Voorspellen mbv de Heikin Ashi Forex Forecasting Indicator

De Heikin Ashi indicator is een gratis indicator die te gebruiken is op zowel het MetaTrader 5 als op het MetaTrader 4 handelsplatform. U kunt deze indicator gebruiken om snel de Forex trend op een bepaalde dag of over een gegeven tijdsbestek te identificeren.

De onderstaande afbeelding toont een weergave van de GBP/ USD Forex trend. U kunt zien dat de Forex Heikin Ashi candlesticks gedurende een trendbeweging dezelfde kleur hebben. Het is namelijk zo dat een stijgende valutakoers wordt aangegeven met een blauwe candlestick en een daling in de rode kleur. De trader zou op deze manier een Forex voorspelling voor de volgende dag kunnen doen.

Forex Forecast/ Forex Voorspellen: Forex Forecasting aan de hand van Steun- en Weerstand levels

Identificatie van structuurniveaus is een belangrijke forex forecasting techniek. Deze prijsniveaus markeren punten waar een Forex trend zou kunnen corrigeren door te pauzeren of (tijdelijk) om te keren. Identificatie van niveaus waar de Euro Dollar koers op ondersteuning dan wel weerstand kan stuiten, blijken zeer waardevol voor Forex voorspellingen. Het is belangrijk dat traders zich hiervan bewust zijn wanneer zij hun trades plaatsen en winstdoelen stellen.

Structuurniveaus hebben vaak een belangrijke rol in de prijsontwikkeling. Een niveau van weerstand wordt bijvoorbeeld vaak een steun niveau zodra deze gekruist is, en een steun niveau wordt weerstand wanneer sprake is van overschrijding. Met behulp van de MetaTrader forecasting software kan de trader gemakkelijk structuurniveaus onderscheiden. Dit gratis Forex analysis platform biedt vele verschillende mogelijkheden, functies en technische hulpmiddelen die traders helpen met Forex voorspellingen.

Voorbeeld van Euro Dollar koers Forex voorspellingen met behulp van ondersteuning- en weerstand niveaus.

In de onderstaande grafiek kan men rondom de valutakoers van 1.2435 een niveau van weerstand identificeren. Dit wordt in de afbeelding gemarkeerd met een rode pijl. Dit niveau fungeerde voorheen als steunniveau.

Bron: CFD EUR USD Grafiek M30, MT5 MetaQuotes Admiral Markets, november 13, 2018

Als dit niveau eenmaal doorbroken is, is een aannemelijke Forex voorspelling dat prijs zal terugkeren naar dit niveau. Dit maal echter zal het niveau weerstand vertegenwoordigen.

Zoals u uiterst links in de grafiek kunt aflezen biedt het 1,2390 prijsniveau tweemaal ondersteuning. Als u terugkijkt echter, ziet u dat het niveau in het verleden de rol van weerstand had. Op basis hiervan had u het ondersteuningsniveau in de euro dollar koers kunnen voorspellen. Deze Forex forecast wordt in de afbeelding met een zwarte rechthoek en de twee groene pijlen rechts in de grafiek aangegeven.

Forex voorspelling - Forex Forecast Strategy obv Price Action & Elliott Wave Forex Analysis Technieken

De Forex Elliott Wave Forex Forecast Strategy

Elliott Wave theorie is een handelsmethode die technische Forex analysis patronen gebruikt om de trendontwikkeling te beschrijven. Het price action patroon vertegenwoordigt een model welke vaak voorkomt in de financiële markten. Een forex trend ontwikkeld zich vrijwel nooit in een rechte lijn en volgt niet constant hetzelfde patroon en dezelfde criteria.

Het patroon beschrijft veelvoorkomende cycli en geeft traders de mogelijkheid op basis hiervan meer realistische Forex voorspellingen te doen. De Elliott Wave theorie vindt toepassing in een trending markt. De ontwikkeling van de Forex trend kent typisch drie impulse cycles, drie in de richting van de trend, gevolgd door 2 correctieve golven - tegen de richting van de trend.

De onderstaande afbeelding geeft een illustratie van de ontwikkeling van de Forex trend van het USD/ CAD paar, op de tijdsframe van 30 minuten.

Bron: CFD USD CAD Forex trend voorspellen op grafiek M30, MT5 Admiral Markets, 13 november 2018

De eerste impulse cycle wordt gemarkeerd door de grote groene pijl, uiterst links. Dit is de eerste sterke forex trendbeweging, gevolgd door een kleinere correctieve golf. Hierna vormt een nieuwe impuls golf, wederom gevolgd door een correctie en uiteindelijk een laatste impuls. Deze cyclus volgt hetzelfde patroon van impulse en correctieve golven als het een neerwaartse trend betreft. Dit is een schoolboek voorbeeld van Elliott Wave Cycle- theorie; de golven zijn niet altijd even perfect en het kan voorkomen dat het patroon wordt onderbroken of voortijdig wordt afgebroken.

Forex voorspellen/ Forex Forecasts - Op Koopkracht Pariteit gebaseerde Forex Voorspellingen

Deze Forex forecasting methode is wijdverspreid en algemeen geaccepteerd omdat het wordt aangehaald in de economie leerboeken. Koopkrachtpariteit gaat uit van het gegeven dat identieke goederen gelijke waarde hebben in verschillende landen. De zogenaamde Big Mac Index is gebaseerd op dit principe.

Dit betekent dat er geen mogelijkheid bestaat tot langdurige onevenwichtigheid. Koopkrachtpariteit, in de context van de valutamarkt, betekent dat de reële wisselkoersen natuurlijkerwijs in balans zullen worden gebracht. Dit is een principe waar traders die zich toeleggen op Forex voorspellen, rekening mee moeten houden.Valutakoersen zullen worden aangepast met behulp van rentetarief bijstellingen. Als de inflatie in Europa bijvoorbeeld hoger uitvalt dan verwacht en in Canada blijven de prijzen ongewijzigd, dan zal de prijs van de Euro naar beneden moeten worden aangepast.

MT4 Forex Forecasting Software - Relative Strength Indicator (RSI) Forex Trend Indicator

De Relative Strength Indicator meet de kracht van de economische groei in verschillende landen en gebruikt deze informatie om de richting van de Forex trend te voorspellen. De gedachte hierachter is dat een gunstig economisch klimaat en een sterke economische groei buitenlandse investeerders zal aantrekken. De trader zal op basis van een Forex voorspelling met een gelijke strekking de valuta van een land kopen.

Dit is de basis van het vraag & aanbod mechanisme dat de Forex markt doet bewegen. Als een valuta massaal wordt gekocht, zal de prijs stijgen. Een grotere vraag naar een bepaalde valuta wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door stijgende rentetarieven. In Forex forecasts ofwel Forex voorspellingen omtrent de valutakoers ontwikkeling moet rekening worden gehouden met dergelijke marktwerking.

Forex Forecast Strategy - Forex voorspellingen adhv Econometrische Modellen

Dit is een geavanceerde Forex forecast methode. De methode berust namelijk op toepassing van econometrische modellen die voorheen werden gebruikt om de wisselkoersen te voorspellen. Hiertoe wordt econometrische analyse software gebruikt, zoals SPSS of Matlab. De elementen die in deze econometrische modellen worden meegewogen zijn meestal gebaseerd op economische theorieën. Verschillende variabelen kunnen worden toegevoegd of weggelaten om te bepalen hoe zij de Forex trend beïnvloeden.

Bovendien kan men elementen van technical Forex analysis zoals tijdreeksen in de econometrische modellen verwerken. Een voorname toepassing van de tijdreeks is het genereren van voortschrijdend gemiddelden. Deze benadering is gebaseerd op de centrale ideologie van Forex forecasting, waarbij gedragsgegevens en prijsmodellen uit het verleden worden gebruikt door analisten die de Forex trend voorspellen. Het gebruik van statistische en econometrische analyse software vereist de nodige kennis om de relatie tussen verschillende variabelen te begrijpen.

Forex Forecasting Software - Forex Trend Voorspellen met MetaTrader 4

Forex voorspellingen worden uitgevoerd met forex forecasting software zoals het MetaTrader 4 en MetaTrader 5 handelsplatform. MT4 en MT5 zijn trading platformen met geïntegreerde Forex forecast functionaliteiten. Met de MetaTrader 4 trading software is het mogelijk om marktanalyse uit te voeren en direct trading orders te plaatsen. De MetaTrader 4 en MetaTrader 5 trading software biedt alle hulpmiddelen die men voor technische analyse nodig heeft. Het trading platform biedt het meest uitgebreide scala aan Forex analysis indicators.

Admiral Markets biedt traders zowel toegang tot het MetaTrader 4 als het MetaTrader 5 handelsplatform en stelt bovendien verschillende versies van de trading software beschikbaar die geoptimaliseerd zijn voor verschillende besturingssystemen en apparaten. Probeer MetaTrader 4 Mac, MetaTrader 4 Windows of de Android os iOS trading apps. De MetaTrader trading software is de meest gebruikte trading en forex forecasting software. U heeft zo toegang tot de grootste online gemeenschap van traders. Een fijne bijkomstigheid is dat er vele custom technical Forex analysis tools beschikbaar zijn.

Zoals bijvoorbeeld de market scanner en de marktsentiment hulpmiddelen. Deze tools vindt u in de MetaTrader Supreme editie add on. Zij geven u een beeld van de marktontwikkelingen en hoe andere traders daarop inspelen.

Forex Forecast - De Euro Dollar Koers Forex Trend Voorspellen voor 2019

Bron: CFD Euro Dollar Forex forecasting W1, Admiral Markets MT5 forex forecasting software, november 13, 2018

Met 2018 en de eerste helft van 2019 in de achteruitkijkspiegel kunnen we de balans opmaken. Het valt niet te ontkennen dat het een behoorlijk zwaar jaar is geweest voor EUR/ USD. Het key weerstand niveau van 1.2450 werd veelvuldig getest waarop de valutakoers uiteindelijk een scherpe daling naar 1.1500 toonde. De evolutie van de euro dollar koers staat sindsdien in het teken van een het vinden van ondersteuning en het bepalen van een een nieuwe Forex trend.

Zoals u in de bovenstaande afbeelding kunt aflezen, komt de uitbraak van 1.1500 overeen met het overschrijden van de Forex trendlijn op de wekelijkse EUR USD -MT4 chart.

Middels technische Forex analysis kunnen we een consolidatiezone tussen 1.1500 en 1.0500 op de EUR/ USD grafiek identificeren. We kunnen zien dat de euro dollar koers in de bovenste helft van deze trading range beweegt en steun vindt op het 1.1000 prijsniveau.

Toepassing van de MetaTrader 5 Supreme Edition EA Mini Terminal op de wekelijkse trading chart, laat ons het volgende zien:

 • Een Bearish Forex trend in de EUR/USD koers
 • Een bearish momentum
 • Een positieve bewegingskracht die voor ondersteuning en mogelijk tegenwicht zorgt

Forex Trend Voorspellen: Euro Dollar Koers - Bearish Forex Forecast

De euro -dollar koers Forex voorspellingen voor een bearish scenario gaan uit van een doorbraak van het psychologische niveau van 1.1500.

Deze uitbraak zou enkele short (verkoop) mogelijkheden presenteren:

 1. Wanneer de valutakoers op de uptrend-lijn handelt,
 2. Vanaf het 1.1500 niveau, steun wordt weerstand
 3. Op het wekelijkse dieptepunt van 1.1530

Als dit momentum aanhoudt, zou het volgende EUR/ USD structuurniveau dat prijs ondersteuning biedt, 1.1000 kunnen zijn. Echter, als ook dit niveau bezwijkt onder de verkoopdruk, kan de euro dollar koers dalen tot de ondergrens van de huidige trading range op 1.0500.

Forex Trend Voorspellen: Euro Dollar Koers - Bullish Forex Forecast

Als we uitgaan van een bullish Forex forecast van de euro- dollar koers, moeten we de volgende punten in acht nemen.

 • Een mogelijke pauze of correctie op het dichtstbijzijnde weerstand niveau, namelijk de 1.1500
 • Het wekelijkse dieptepunt van 1.1530
 • Het punt waarop de valutakoers de wekelijkse bearish FX trend line overschrijdt.

Bij terugkeer van de valutakoers naar hetzelfde gebied zouden niveaus van weerstand nu ondersteuning kunnen worden. Het kan erg interessant zijn deze niveaus in de gaten te houden. Bij een bullish Forex voorspelling zou men zich willen positioneren om te profiteren van een bounce van een steunniveau tot 1.2450, gedurende het jaar 2019.

Forex Forecast Euro Dollar Koers - Favoriete Scenario

De euro dollar Forex prognoses zijn veelvuldig en zeer verschillend. Ons favoriete scenario blijft dat van de voortzetting van de reeds ingezette neerwaartse beweging tot een daling onder 1.1500. waarom?

De recente vorming van een nieuw dieptepunt, evenals de doorbraak van het steunniveau op de wekelijkse grafiek en benadering van de maandelijkse ondersteuning wijzen namelijk op een bearish sentiment welke zich lijkt te zullen ontvouwen gedurende de rest van het jaar 2019.

Dit jaar zal duidelijk een beslissend jaar zijn voor de evolutie van de euro dollar koers.

Forex Forecast - De Pound Sterling / USD Koers Forex Trend Voorspellen voor 2019

Bron: CFD GBP USD Forex forecasting W1, Admiral Markets MT5 forex forecasting software, november 13, 2018

Op dit moment toont de GBP USD Forex analysis een consolidatie tussen de twee belangrijke niveaus van 1.3300 weerstand en 1.2700 ondersteuning. Zoals u in de bovenstaande afbeelding kunt zien, is er een ander element in het spel. Nabij het 20- perioden exponentiële voortschrijdende gemiddelde vormen de lower highs een neerwaartse Forex trendlijn .

Zolang de GBP /USD koers binnen de trading range handelt, is voorzichtigheid geboden. Bewegingen binnen een consolidatie zijn doorgaans korter en onvoorspelbaarder.

Forex Forecast - Pound Sterling Forex Trend Voorspellen

Wanneer u met behulp van de MetaTrader 5 Supreme Edition Mini EA Terminal uw technische analyse op de wekelijkse GBP/ USD MT5 trading grafiek uitvoert, zou u het volgende kunnen zien:

 • Een bearish Forex trend
 • Een sterke impulse cycle
 • Bullish tegenwicht

Om tot de meest betrouwbare Forex voorspellingen voor de Britse pond te komen, dient u in uw technische Forex analysis alle scenario's te overwegen. Hetzij bullish, hetzij bearish.

Forex Forecast Britse Pond - Bearish Forex Forecast

Zal de Britse pond verder dalen?

Dit is inderdaad een mogelijk scenario. Aanzienlijke daling van de pound sterling wisselkoers is echter alleen mogelijk als de Britse pond het steunniveau van 1,2700 doorbreekt. Deze breuk zou mogelijk optreden na de afwijzing van de neerwaartse beweging, in lijn met de onderliggende Forex trend die wij op de maandelijkse MT4 chart kunnen identificeren. Desalniettemin bevindt het valutapaar zich voorlopig in een trading range.

Voor toepassing van Forex trend trading strategies zal u moeten wachten tot valutakoers uit de consolidatie zone is. We zouden bevestiging van het neerwaartse sentiment kunnen aannemen, als prijs gedurende dit jaar onder het 1.2700 ondersteuningsniveau beweegt, in de richting van 1.2000.

Forex Forecast Britse Pond - Bullish Forex Forecast

Een bearish Forex forecast wordt gerechtvaardigd wanneer:

 1. De neerwaartse Forex trendlijn wordt doorbroken
 2. De valutakoers de weerstand zone van 1.3300 voorbij streeft

In dit geval zou prijs op de volgende weerstand rond het 1.3800 niveau stuiten.

Forex Trend Voospellen 2019 - Favoriete GBP Forex Forecast

Indien u wilt beginnen met handelen in GBP valutaparen dan moet u zich eraan herinneren dat het van essentieel belang zal zijn om de Brexit pond -evolutie te volgen.

Niettemin blijft ons favoriete scenario de voortzetting van de daling onder 1.2700.

De Britse beurskoersen vertonen namelijk een neerwaartse trend, om nog maar te zwijgen over de doorbraak van de wekelijkse en maandelijkse dieptepunten. Deze factoren suggereren een bearish scenario,

Forex Forecast - De Euro / Japanse Yen Koers Forex Trend Voorspellen voor 2019

Bron: CFD EUR JPY Forex forecasting W1, Admiral Markets MT5 forex forecasting software, november 13, 2018

De dollar yen wisselkoers bevindt zich op de bovenstaande afbeelding in een zone van onzekerheid, geïllustreerd door de naderende samenkomst van de exponentiële voortschrijdende gemiddelden van 20 en 50 perioden op deze wekelijkse MT4 chart.

Zolang euro yen binnen de consolidatie zone handelt, zal de valutakoers binnen deze trading range fluctueren tussen de weerstand van 133,00 en de ondersteuning van 127.00. Deze niveaus corresponderen respectievelijk met de laatste piek en het wekelijkse dieptepunt. Deze niveaus worden automatisch geïdentificeerd met behulp van de Mini Terminal.

Toepassing van de MetaTrader 5 Supreme Edition EA 'Mini Terminal' op de wekelijkse trading chart, toont ons dat de Yen valutakoers zich bevindt in:

 • Een bearish Forex trend
 • Een impulse cycle
 • Tegenwicht en ondersteuning nabij

Forex Voorspellen - Bearish EUR/ JPY Forex Forecast

Om een bearish scenario te activeren, moet de yen -euro pariteit de ondergrens van het huidige bereik, op 127,00 overschrijden. Zolang de valutakoers echter binnen het bereik van de trading range blijft, is voorzichtigheid geboden. Pas uw Forex trading strategy aan op de omstandigheden van een consolidatie.

Zodra prijs deze drempel doorbreekt en een bearish beweging doorzet, volgt het eerstvolgende structuurniveau op de weg neerwaarts op 121.50.

Forex Voorspellingen - Euro Yen Bullish forex Forecast

Het huidige Euro Yen trading klimaat biedt mogelijkheden. Afhankelijk van hun trader profiel zouden handelaren op verschillende manieren op een bullish Forex forecast kunnen inspelen:

 1. De agressieve handelaar die zich vanaf het laagste punt van het huidige wekelijkse bereik positioneert voor een bearish Forex trend beweging en zijn positie plaatst,
 2. De conservatieve handelaar zal wachten op een doorbraak van de bovengrens van de trading range, om de nieuwe opwaartse Forex trend te benutten.

Alleen dan zouden buy orders op de dollar yen CFD voordelig zijn, met een initieel winstdoel op 138,50.

Forex Trend Voorspellen - EUR/ JPY Favoriete Forex Forecast

Ons favoriete scenario is echter een verdere neerwaartse beweging vanaf de 127.00 valutakoers. Waarom?

Het momentum van de bullish euro yen trend lijkt ten einde te komen. Het maandelijkse dieptepunt komt in zicht, terwijl de wekelijkse en dagelijkse trend duidelijk bearish blijven. Een doorbraak van het belangrijkste steunniveau gedurende het jaar 2019, zou een sterke indicatie kunnen zijn voor het bearish scenario.

Hiermee besluiten we de Forex voorspellingen voor de Japanse Yen 2019, laten we nu kijken naar de Forex forecasts voor de Canadese Dollar.

Forex Trend Voorspellen - Canadese Dollar Forex Forecast voor 2019

CFD Grafiek USD CAD Forex forecasting W1, Admiral Markets MT5 forex forecasting software, november 13, 2018

De CAD valutakoers handelt op dit moment op de een key- weerstand niveau van 1,3250.

De onderliggende Forex trend wordt geïllustreerd door bullish bewegende 20- en 50 perioden voortschrijdende gemiddelden.

De MetaTrader 5 Supreme Edition 'Mini Terminal' EA, toegepast op de wekelijkse trading chart, toont ons:

 • Een bullish Forex trend
 • Een positief momentum
 • Tegenwicht

Forex Voorspelling - Canadese Dollar Forex Forecasts

Vanuit een pessimistisch oogpunt, zou een bearish momentum het gevolg kunnen zijn van een mogelijke afwijzing van het key -resistance niveau van 1,3250.

De huidige situatie is dat de valutakoers zich in een consolidatie bevindt. Prijsbewegingen fluctueren tussen het weerstandsniveau van 1.3250 en het 1.2750 ondersteuningsniveau; welke de ondergrens van de Forex trading range vertegenwoordigd. Dit niveau zou het eerste niveau van interesse voor winstneming zijn wanneer men uitgaat van een bearish forex forecast.

Forex Voorspellen: Bullish Canadese Dollar Forex Forecast

Desalniettemin, in de afbeelding hierboven kunt u terugzien dat de valutakoers de bovengrens van de range actief test. Indien prijs dit niveau doorbreekt, zal de Forex forecast heel anders zijn!

Het overschrijden van het 1,3250 prijsniveau kan leiden tot bullish Forex trend bewegingen tot 1,3750. Om een dergelijk scenario te activeren, zou het passeren van 1.3230 de eerste stap zijn. Dit niveau markeert de laatste wekelijkse piek. De meest recente piek wordt automatisch geïdentificeerd met behulp van de Mini Terminal HLS -key.

Forex Trend Voorspellen - USD/ CAD Favoriete Forex Forecast

Ons favoriete scenario is die van een voortzetting van de stijging richting het 1.3750 prijsniveau.

De Forex trend op de maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse grafieken ondersteunen dit scenario. Op al deze tijdframes suggereert de configuratie van de 20- en 50 perioden exponentiële voortschrijdende gemiddelden een bullish set-up. Dit wordt verder onderschreven door het voorbijstreven van de meest recente piek. De doorbraak van het 1,3250 weerstand niveau gedurende het jaar 2019, roept een gunstig opwaarts scenario tot 1,3750 op.

Forex Voorspellen - AUD/ USD Forex Forecasts voor 2019

CFD AUD USD Forex forecasting W1, Admiral Markets MT5 forex forecasting software, november 13, 2018

Eind 2018 oscilleerde de AUD/ USD valutakoers tussen het ondersteuningsniveau van 0,7020 en de weerstand op 0,7345. De wekelijkse MT4 chart toont een neerwaartse trend, na een heropleving in verkoopdruk, bereikte de valutakoers een punt onder het steunniveau van 0,7600.

De Moving Averages formatie onderschrijft de dominantie van verkopers, zoals op de wekelijkse AUD/ USD trading chart te zien is.

De MetaTrader 5 Supreme Edition 'Mini Terminal' EA, toegepast op de wekelijkse trading grafiek, laat ons het volgende zien:

 • Een bearish Forex trend
 • Een bearish momentum
 • Sterk momentum

Forex Voorspellingen: AUD/ USD Forex Forecast - Bearish Scenario

Wanneer men overweegt in te spelen op een Forex forecast inhoudende een verdere daling van de AUD/ USD valutakoers, is het noodzakelijk om het volgende in acht te nemen:

 • Een afwijzing van de meest recente piek van 0.7315
 • Prijs respecteert het weerstandsniveau van 0.7345

Deze ontwikkelingen zouden terugkeer van de valutakoers naar het steunniveau van 0.7020 kunnen aankondigen.

Forex Voorspellingen: AUD/ USD Forex Forecast - Bullish Scenario

Aan de andere kant, als het key- weerstand niveau zou bezwijken onder hernieuwde koopdruk, zou de valutakoers een meer drastische ontwikkeling in opwaartse richting kunnen tonen. Vanuit een technical Forex analysis oogpunt lijkt de weg vrij tot het volgende obstakel, namelijk het weerstandsniveau op 0.7600.

Forex Voorspellen: AUD/ USD Forex Forecast - Favoriete Scenario

Wij geven de voorkeur aan de Forex forecast dat het scenario dat de voortdurende daling richting 0,7020 schetst. In dit geval zal een bullish sentiment geldig blijken totdat het 0.7600 niveau wordt doorbroken.

Forex Prognose - NZD/ USD Forex Trend Voorspellen

CFD NZD USD Forex forecasting W1, Admiral Markets MT5 forex forecasting software, november 13, 2018

Uit bovenstaande afbeelding kunt u aflezen de valutakoers het key- weerstand niveau op 0.6800 doorbreekt, ondanks dat de Forex trend op de wekelijkse trading chart bearish is.

Zo ook de exponentiële voortschrijdende gemiddelden. Dat de set-up van de moving averages momenteel bearish is, zou de progressie van de valutakoers boven het niveau van 0,6800 kunnen vertragen.

Toepassing van de MetaTrader 5 Supreme Edition 'Mini Terminal' EA op de wekelijkse handelsgrafiek, laat ons het volgende zien:

 • Een bearish Forex trend
 • Een bullish momentum
 • Een positief sentiment

Forex Forecast NZD/ USD Bearish Forex Prognose

Verdere neerwaartse beweging is alleen mogelijk na doorbraak van het niveau van weerstand, nabij het 50 perioden exponentiële voortschrijdend gemiddelde.

Eenmaal onder dit sleutel niveau zou de weg vrij moeten zijn voor een daling tot het 0.6400 structuurniveau.

Forex Trend Voorspellen - Bullish NZD/ USD Forex Forecast

Alleen indien de valutakoers het 0,6800 niveau overschrijdt hebben kopers de kans om een terugkeer naar het 0,70100 weerstandsniveau te zien.

Forex Forecasting - NZD/ USD Favoriete Forex Voorspellingen

De tweede, bearish Forex voorspelling is de door ons geprefereerde Forex forecast.

De Forex trend op de maandelijkse en wekelijkse trading chart vertonen een dalende lijn. Een dip onder een valutakoers van 0,6800 zou mogelijk sterke interesse van verkopers genereren.

Laten we deze reeks Forex voorspellingen/ Forex forecasts besluiten met het inzicht dat traders op basis van Forex analysis verschillende mogelijkheden kunnen identificeren. Echter, om tot de meest valide Forex forecasts te komen is het raadzaam de lange termijn grafieken te bestuderen (technische analyse) en deze te combineren met inzichten uit fundamentele analyse. Deze combinatie geeft het beste inzicht in de Forex trend en het geldende sentiment.

MetaTrader 4 Forex Forecasting Software

Met dit artikel hebben wij u willen informeren over de verschillende forex forecasting technieken en benaderingen. U kunt trachten Forex voorspellingen op fundamenteel onderzoek te baseren, maar in de rap evoluerende marktomstandigheden blijkt forex forecasting software zoals de de MetaTrader 4 trading software absoluut meerwaarde te hebben. Zeker voor korte termijn trading zijn Forex analysis tools onmisbaar.

De meest betrouwbare Forex voorspellingen echter, lijken het resultaat van een combinatie van technische analyse en fundamentele Forex analysis. U kunt dit zelf testen door gebruik te maken van ons MetaTrader 4 demo account. Experimenteer met zowel Forex technical analysis als fundamentele analyse en de combinatie hiervan, om de Forex trend te voorspellen. Bij Admiral Markets kunt u kiezen voor een MetaTrader 4 demo- of live trading account. Met een MT4 account (zowel demo- als live) heeft u namelijk toegang tot de MT4 forex forecasting software

Met een demo account kunt u als beginnende trader risicovrij en in realtime de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat uw kapitaal risico loopt. Tevens kunt u experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform. Met een live trading account kunt daadwerkelijk deelnemen aan het handelsverkeer, trades plaatsen en mogelijk uw handelskapitaal opbouwen.

Zelf de Forex Trend Voorspellen met Behulp van Forex Forecasting Software

De valutamarkt is erg onvoorspelbaar en verandert voortdurend. Het vermogen om de Forex trend te voorspellen, zal u helpen uw verliezen te minimaliseren en uw winst te verhogen.

Traders die consistent winstgevend zijn, hebben kennis ontwikkeld van de markt waarin zij handelen en kunnen zo anticiperen op de Forex trend of beurskoersen in de tijdsframe waarop zij hun orders plaatsen. Wilt u zelf aan de slag met trading en tot de meest accurate Forex voorspellingen komen? Download dan nu het MetaTrader 4 handelsplatform!

Links Naar Gerelateerde Forex artikelen

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.