Alles over de belangrijkste financiële markten

Admirals
13 Min lezen

De financiële markten zijn, zoals de naam al doet vermoeden, die waarin financiële effecten op zowel nationaal als wereldwijde schaal worden verhandeld. Beleggers kopen en verkopen deze effecten met het doel winst te maken en tegelijkertijd hun risico's te beperken.

Veel beginnende traders zullen zich in de eerste instantie concentreren op een enkele financiële markt, bijvoorbeeld de aandelenmarkt of de Forex markt. Ervaren traders zullen echter stellen dat het belangrijk is om een overzicht van alle financiële markten te hebben, nu de ontwikkelingen sterk gecorreleerd zijn.

Wat zijn de financiële markten?

De financiële markten, onder traders en beleggers aangeduid als de financial markets, verschillen qua opzet in wezen niet van andere markten waar goederen en producten worden gekocht en verkocht. Waar men op traditionele markten bijvoorbeeld groenten en kleding verruilt voor een regionale of nationale valuta, handelt men op de financiële markten in effecten.

Beleggers en traders op de financiële markten richten zich op het kopen, verkopen en houden van financiële instrumenten en producten. De financial markets zijn in de afgelopen decennia exponentieel gegroeid en bieden thans vele verschillende soorten financiële instrumenten.

Soorten financiële markten

Er zijn, zoals gezegd, vele verschillende soorten financial markets. De belangrijkste zijn:

 • Forex - ook bekend als de Forex Financial Market, FX- of de valutamarkt.
 • Aandelenmarkten - ofwel stock markets waar instrumenten zoals aandelen- en obligaties en Exchange Traded Funds worden verhandeld.
 • Financiële derivaten - zoals de CFD markten (Contracts for Difference).
 • Grondstoffenmarkten - waaronder de goud-, zilver- en olie markten.
 • Money markten - kortlopende leningen.
 • Cryptocurrency markten - digitale valuta
 • Hypotheekmarkten - langlopende leningen.
 • Verzekeringsmarkten

Laten we de karakteristieken van deze financial markets in nader detail bekijken:

Financial markets - Forex markt

De Forex markt is anno 2020 de grootste financiële markt ter wereld. Een dagelijks handelsvolume van meer dan 6 triljoen USD betekent dat de valutamarkt bijzonder liquide is, hetgeen maakt dat de markt zich leent voor zowel lange- als korte termijn handel. Deze combinatie van factoren maakt dat valutahandel bijzonder populair is bij traders.

Financial markets - Derivaten

Derivaten zijn beleggingsinstrumenten die zijn afgeleid van een bepaald onderliggend activum. De waarde van een derivaat wordt ontleent aan die van het activum in kwestie. Opties, futures en Contracts for Difference (CFD's) zijn allen voorbeelden van derivaten. Traders en beleggers handelen in deze producten om mogelijk te kunnen profiteren van de waardeverandering hiervan.

Commodity Financial Markets (Grondstoffen markten)

Met de term grondstoffen refereren we aan alle materialen die basiscomponenten voor de productie van complexere goederen of diensten vormen. Denk aan voedingsstoffen zoals suiker en koffie of metalen zoals goud of zilver en energieproducten zoals Curde oil of aardgas.

Waar handel in deze producten van oudsher uitwisseling en fysieke overdracht of levering behoefte, worden zij tegenwoordig verhandeld door middel van financiële constructies zoals futures contracten.

Kapitaalmarkten

Kapitaalmarkten omvatten de aandelen- en obligatiemarkten (zowel openbare als particuliere obligaties). We onderscheiden in deze context primary financial markets, waar bedrijven en overheden nieuwe effecten uitgeven en secondary financial markets, waar eerder uitgegeven aandelen en obligaties worden verhandeld.

Hypotheekmarkten

Op deze financiële markten draait het om langlopende leningen die worden verstrekt voor de aankoop van onroerend goed. Deze leningen kunnen worden verhandeld op secondary financial markets.

Verzekeringsmarkten

Verzekeringsproducten zien erop toe dat het risico van de verzekerde (tegen een bepaalde premie) naar de verzekeraar wordt overgedragen. Verzekeraars hebben doorgaans aanzienlijke kasreserves die zij beleggen in de aandelen-, obligatie- en derivaten markten.

Monetaire financiële markten

Monetaire financiële markten richten zich op zeer kortlopende schulden tussen commerciële- en centrale banken. Banken maken gewoonlijk gebruik van korte termijn leningen ten behoeve van hun liquiditeit. De centrale banken treden in zulke gevallen doorgaans op als de geldschieter.

Cryptocurrency markets

Hoewel de cryptocurrency markten een vrij nieuwe categorie financial markets opmaken, domineren de digitale valuta zoals Bitcoin, Litecoin en Ethereum al sinds 2017 de krantenkoppen. Hoe deze financiële markt zich zal ontwikkelen en hoe dit de andere financial markets zal beïnvloeden, moet in de komende jaren blijken.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - GBPUSD - Daggrafiek - Gegevensbereik: 21 mei 2018 tot 14 oktober 2019. Vastgelegd op 14 oktober 2019 om 14.00 uur CEST. Let op: In het verleden behaalde resultaten geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige prestaties.

Sommige van deze financiële markten zijn gezien de aard van de verhandelde producten beter geschikt voor lange termijn beleggingen terwijl andere financial markets zich lenen voor korte termijn trading of een combinatie van beiden.

De hypotheekmarkt is bijvoorbeeld uitsluitend gericht op langlopende leningen terwijl money markten gericht zijn op korte termijn leningen. De meest bekende financial markets zoals de Forex-, aandelen-, CFD- en grondstoffenmarkten trekken zowel lange- als korte termijn handelaren.

Het is belangrijk om de kenmerken van de financial markets te kennen zodat u de markten en instrumenten kunt selecteren die het beste bij uw investerringsstijl en aanpak passen.

De financial markets zijn een integraal onderdeel van de economie en vervullen zes basisfuncties:

 1. Prijsstelling
 2. Liquiditeit
 3. Efficiëntie (in kosten, zoals transactiekosten)
 4. Leningen
 5. Informatie over de geldstroom
 6. Risicodeling

Financiële instellingen helpen de toestroom en de uitwisseling van middelen binnen de financial markets en het economische systeem te faciliteren en te vergemakkelijken. Tot deze instellingen behoren onder andere de commerciële banken, investeringsbanken, centrale banken, verzekeringsmaatschappijen, brokers (zoals Admirals) maar ook niet-bancaire financiële instellingen (zoals kredietverenigingen).

De kenmerken van de internationale financiële markten

 • Amplitude - duidt op het aantal op een financiële markt beschikbare instrumenten. Hoe groter het aantal verhandelbare instrumenten, hoe breder de financiële markt.
 • Diepte (ook wel aangeduid als DOM ofwel de Depth of Market) - wordt gemeten aan de hand van een lijst met alle koop- en verkooporders voor een bepaald instrument die moeten worden verwerkt.
 • Toetreding - gelden er belemmeringen voor het betreden of verlaten van de betreffende financiële markt.
 • Flexibiliteit - prijzen worden bepaald op basis van de vraag naar en het aanbod van financiële instrumenten
 • Transparantie - de mogelijkheid om informatie over de real time prijsontwikkeling van het activum te verkrijgen.
 • Geen transactiekosten
 • De activa zijn deelbaar en niet te onderscheiden.

Financial markets - Hoe werken financiële markten?

Over het algemeen lijken de internationale financiële markten de afgelopen eeuw de motor van de handel en de wereldeconomie te zijn geweest. Met name in de afgelopen 25 jaar zijn de financiële markten dankzij de ontwikkeling van nieuwe technologieën steeds belangrijker geworden. Tegenwoordig zijn er meer wereldwijde financiële transacties en betalingen dan ooit tevoren.

Hoewel bovenstaande trends gelden voor financiële markten in het algemeen, heeft elke financiële markt zijn eigen kenmerken. We zullen in de volgende paragrafen nader uitweiden over de twee meest actief verhandelde financiële markten - de Forex markt en de aandelenmarkten.

Financial markets- de Forex markt

De valutamarkt is thans de grootste financiële markt ter wereld. Deze financial market heeft in de afgelopen 30 jaar een enorme groei doorgemaakt.

De ontwikkeling van het handelsvolume van de Forex markt in de afgelopen decennia:

 • 1977 - $ 5 biljoen
 • 1987 - $ 600 biljoen
 • 1992 - $ 1 triljoen
 • 2001 - $ 1,5 triljoen
 • 2007 - $ 3 triljoen
 • 2010 - $ 4 triljoen
 • 2013 - $ 5,3 triljoen
 • 2017 - $ 5,5 triljoen
 • 2019 - $ 6,6 triljoen

Zoals u uit het bovenstaande overzicht kunt aflezen is het handelsvolume op de valutamarkt in minder dan 40 jaar met een factor van 1000 toegenomen. In de afgelopen jaren leek deze groei zelfs te versnellen - tussen 2001 en 2017 nam het totale handelsvolume per dag toe met maar liefst 267% en tussen 2010 en 2017 nog eens 40%. Deze indrukwekkende groeicijfers tonen hoe belangrijk Forex handel vandaag de dag is.

Financial markets - de aandelenmarkt

Naast de Forex markt zijn ook de internationale aandelenmarkten in de afgelopen decennia flink opgekomen. Met name de aandelenbeurzen in de Verenigde Staten kunnen tot de meest actief verhandelde financiële markten ter wereld gerekend worden.

Vrijwel elke belegger of trader kent of handelt op de Amerikaanse beurzen; de New York Stock Exchange en de NASDAQ beurs kunnen qua marktkapitalisatie en handelsvolume tot de grootste financiële markten ter wereld gerekend worden.

Uit zijn onderzoek blijkt dat er in de afgelopen 100 jaar drie grote veranderingen zijn geweest op deze financial markets.

 • De Verenigde Staten hebben marktdominantie verworven - de Amerikaanse economie heeft zich in de afgelopen eeuw gevestigd als (een van) de belangrijkste economieën ter wereld.
 • Andere economieën (zoals de Aziatische beurzen en andere emerging markets) hebben in de afgelopen decennia eveneens een plekje op het wereldtoneel weten te veroveren terwijl regio's zoals Europa thans juist minder sterk vertegenwoordigd zijn dan 100 jaar geleden.
 • Beurzen werden geconsolideerd.

In de volgende afbeeldingen kunt u duidelijk zien hoe de aandelenmarkten in de 20e eeuw zijn veranderd:

Bron: Investopedia - "The triumph of the optimists" (2002) geschreven door Elroy Dimson, Paul Marsh en Mike Staunton.

Bron: Investopedia

De bovenstaande diagrammen geven grafisch weer hoe Amerikaanse stock markets van een gewicht van 22% in 1900 naar maar liefst 47% in 2000 stegen.

Andere financiële markten die in deze periode aanzienlijk groeide zijn de financial markets in Japan. Het aandeel van de Japanse beurzen steeg van 4% naar ruim 13%.

Vele andere regio's verloren juist marktaandeel. Het Verenigd Koninkrijk daalde van 12% naar 8% en de Eurozone van 25% naar 13%.

De machtsverhoudingen in de wereldeconomie zijn in de afgelopen decennia aanzienlijk verschoven. Deze veranderingen worden weerspiegeld in de weging van de verschillende financial markets. In de afgelopen jaren zijn er aardig wat landen van lijst verdwenen terwijl andere opkomende economieën hun opwachting maakten.

Canada stond in 1900 niet genoteerd, maar had in 2000 een aandeel van 2%. 'Nieuwe markten' behaalde een marktaandeel van 6%.

De geografische samenstelling van de belangrijkste centra in deze categorie financial markets veranderde aanzienlijk - dit gold ook voor het gewicht van de verschillende sectoren op de aandelenmarkten. Sectoren die in 1900 erg sterk waren, zoals spoorwegen industrie, hebben in de afgelopen eeuw marktaandeel verloren. Het gewicht van de spoorwegen industrie daalde van 62,8% in 1900 naar 0,2% in 2000.

Andere industrieën zoals het bank- en verzekeringswezen en de detailhandel zijn in de afgelopen eeuw sterk gegroeid. De IT sector bijvoorbeeld, had in 1900 geen marktaandeel maar steeg in 2000 tot 23,1%.

In de onderstaande tabel ziet u de weging van verschillende sectoren in 1900 en hun positie in 2000:

Sector

1900

2000

Spoorwegen

62,8%

0,2%

Bank- en verzekeringswezen

6,7%

12,9%

Textiel

0,7%

0,2%

IJzer, kolen & staal

5,2%

0,3%

Brouwerijen en distilleerderijen

0,3 %

0,4%

Nutsbedrijven

4,8%

3,8%

Telecommunicatie

3,9%

5,6%

Verzekeringen

0,0%

4,9%

Overig vervoer

3,7%

0,5%

Chemische productie

0,5%

1,2%

Voedselproductie

2,5%

1,2%

Detailhandel

0,1%

5,6%

Tabak

4,0%

0,8%

Overige kleine sectoren 1900

4,8%

62,4%

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat met name de 'overige sectoren' die in 1900 slechts 4.8% opmaakten, behoorlijk zijn gegroeid. De volgende tabel toont de weging van de verschillende sectoren van de Amerikaanse aandelenbeurs in het jaar 2000 en een eeuw eerder:

Sector

2000

1900

Informatie Technologie

23,1%

0,0%

Bank- en verzekeringswezen

12,9%

6,7%

Farmaceutica

11,2%

0,0%

Telecommunicatie

5,6%

3,9 %

Detailhandel

5,6%

0,1%

Olie en gas

5,2%

0,0%

Gediversifieerde industrieën

5,1%

0,0%

Verzekeringen

4,9%

0,0%

Nutsbedrijven

3,8%

4,8%

Media

2,5%

0,0%

Brouwerijen en distilleerderijen

0,4%

0,3%

Kleine sectoren in 2000

19,7%

84,2 %

Zoals u uit het bovenstaande heeft kunnen opmaken zijn de financial markets aan constante verandering onderhevig. De trends op de financiële markten worden ingegeven door veranderingen in de (wereld)economie.

Om te kunnen starten met financial markets trading is het van belang dat u zich bewust bent van de factoren die de prijsontwikkeling van de te verhandelen instrumenten beïnvloeden.

Traders en beleggers zullen uiteraard ook bekijken wat de financial markets op de kortere termijn doen wanneer zij instrumenten kopen en houden voor enkele maanden, dagen, weken of uren.

Lees meer over verschillende vormen van analyse die traders gebruiken ter ondersteuning van hun handelsbeslissingen in onze artikelen over technische analyse en fundamentele analyse.

Handelen op de financiële markten bij Admirals

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt het aanbod (welke aandelen beschikbaar zijn) de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. De handelscondities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen u rendementen sterk beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Raadpleeg voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1,- afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is tevens afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Wilt u zelf beleggen in op s'werelds grootste financiële markten? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of Open een Forex & CFD live-rekening te openen.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Facebook aandelen kopen in 2024 - Meta Aandelen
Het relatief nieuw gedoopte Meta Platforms is het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp en is qua marktkapitalisatie een van de grootste bedrijven ter wereld. Maar is Meta een goed aandeel om te kopen in 2024?✺ Facebook is lid van de FAANG-groep (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Googl...
Beleggen in Amazon aandelen - Amazon aandeel 2024
Amazon is een van de grootste en bekendste bedrijven ter wereld. De groei van de Amazon koers is sinds de oprichting van het bedrijf opmerkelijk en nog steeds trekt de e-commerce reus beleggers massaal aan. Hebben beleggers hun kans gemist om in Amazon te beleggen na het ongelofelijke succes in het...
Disney aandelen kopen in 2024? - Analyse van Disney Koers
The Walt Disney Company is een van de meest herkenbare merken ter wereld. De enorme populariteit, het wereldwijde bereik en het vermogen om voortdurend te evolueren heeft Disney in de loop der jaren aanzienlijk succes op de aandelenmarkt gebracht.Maar hoe zit het met de toekomst? Is het een goed mom...
Alles weergeven