Mis on finantsturg?

Carolina Caro Mora
17 min lugemine

Finantsturg on koht, kus kaubeldakse väärtpaberitega. Kauplejad ostavad ja müüvad väärtpabereid eesmärgiga teenida kasumit, hoides samal ajal riske kontrolli all.

Mis on finantsturg?

Paljud kauplejad kipuvad keskenduma ühele finantsturule, kaubeldes näiteks aktsiate või CFD-dega, kuid kuna erinevad finantsturud võivad üksteist mõjutada, siis on oluline omada ülevaadet kõikidest finantsturgudest. See artikkel teeb kokkuvõtte kõige tähtsamatest finantsturgudest ja selgitab nende ülemaailmset rolli.

Finantsturud ei erine oma olemuselt teistest turgudest, kus tooteid ja teenuseid ostetakse või müüakse. Kuid selle asemel, et kaubelda puuviljade, riiete, arvutite või kohaliku või rahvusvahelise valuutaga, keskenduvad finantsturud väärtpaberite, finantstoodete ja -instrumentide ostule, müügile ja hoidmisele. Finantsturud on viimaste aastakümnete jooksul tohutult kasvanud ja nüüdseks on saadaval väga palju erinevaid finantsinstrumente.

Finantsturu liigid

Peamised finantsturgude liigid on:

Finantsturu liik

Turul kaubeldavate intrumentide näited

Forex

Valuutaturg

Aktsiaturg

Aktsiad

Tuletisinstrumendid

CFD-d (ingl.k. Contracts for Differences) ehk hinnavahelepingud

Toorainete turg

Kuld, hõbe ja nafta

Rahaiturg

Lühiajalised võlad

Krüptoturg

Bitcoin

Hüpoteeklaenude turg 

pikaajalised laenud

Kindlustusturg

pakuvad kindlustusteenuseid

Mõned neist finantsturgudest on oma olemuselt pikaajalised, lühiajalised või segu neist mõlemast. Näiteks hüpoteeklaenude turul võetakse pika tähtajaga laene, samal ajal kui rahaturud on keskendunud lühiajalistele laenudele. Forexil, aktsiatega, CFD-dega ja toorainetega saab kaubelda nii lühi-kui pikaajaliselt. Professionaalsed kauplejad saavad otsustada, kas tegeleda investeerimise või kauplemisega, olenevalt nende endi soovist ja kauplemisstiilist.

Finantsturgude funktsioonid

Finantsturgudel on oluline roll majanduses. Finantsturgudel kauplemine täidab järgmised funktsioonid:

 1. Hindade määramine
 2. Likviidsus
 3. Efektiivsus (tehingukulude vähendamine)
 4. Traditsiooniline laenude andmine ja võtmine
 5. Informatsioon rahavoogude kohta
 6. Riski hajutamine turuosaliste vahel

Finantsasutused aitavad lihtsustada rahaliste vahendite liikumist ülemaailmsetel turgudel ja üleüldises finantssüsteemis. Nende asutuste hulka kuuluvad kommertspangad, investeerimispangad, keskpangad, kindlustusfirmad, maaklerid (näiteks Admirals) ja ka mittepanganduslikud finantsasutused, näiteks kreedidiühistud.

Finantsturud täna

Finantsturud on viimase 100 aasta jooksul olnud rahvusvahelise kaubanduse ja üldise ülemaailmse majanduse käivitavaks jõuks. Eriti viimase 25 aasta jooksul, kui finantsturud on muutunud veelgi keerukamateks ja mõjukamateks. 21. sajandi alguses muutusid ülemaailmsed finantsturud veelgi dünaamilisemateks ja kiiresti muutuvateks. Tänapäeval on vähem turgude ja kapitali kontrollimist, rohkem ülemaailmseid finantstehinguid ja üleüldisi maksesüsteeme.

Samuti kasvavad kiiresti rahvusvahelised rahavood, tekivad uued finantsinstrumendid (näiteks krüptovaluutad) ja digitehnoloogiad. See viib ühiskonna rohkem avatud ja arenenud finantsturgude ja -meetoditeni. Kuigi need trendid kehtivad finantsturgude kohta üleüldiselt, on igal finantsturul oma trend. Vaatleme mõningaid Forexi ja aktsiaturgude trende.

Forex turg

Forex turg on kahe viimase kümnendi jooksul muutunud väga populaarseks ja näha on väga suurt kauplemismahtude kasvu. Viimase 40 aasta mahtude kasv dollarites:

Aasta

Maht

1977

5 miljardit

1987

600 miljardit

1992

1 triljon

2001

1,5 triljonit

2007

3 triljonit

2010

4 triljonit

2013

5,3 triljonit

2017

5,5 triljonit

2019

6,6 triljonit

Nagu näete, on kauplemismaht valuutaturul viimase 40 aasta jooksul kasvanud 1000 korda. Aastast 2001 kuni 2017 on see kasvanud 267% võrra ja vahemikus 2010 kuni 2017 40% võrra. See märkimisväärne kasv näitab, kui oluliseks on valuutaturg muutunud.

Investeeri maailma parimatesse instrumentidesse

Tuhanded aktsiad ja ETF-id teie käeulatuses

 

Aktsiaturg

Teine suur trend on aset leidnud ülemaailmsetel aktsiaturgudel, kus USA aktsiaturud on vaieldamatult muutunud maailma kõige populaarsemateks. Vastavalt raamatule "Optimistide triumpf" (2002), mille autorid on Elroy Dimson, Paul Marsh ja Mike Staunton, oli USA aktsiaturg 20. sajandil väga võidukas. Nende uuringu kohaselt on viimase 100 aasta jooksul toimunud järgmised olulised muudatused:

 • USA on saavutanud turul domineeriva rolli
 • Börsid konsolideeriti
 • Teatud sektoritesse investeeritud raha hakati liigutama teistesse sektoritesse

Järgnevalt on kujutatud graafikud, mis kujutavad, kuidas aktsiaturud on 20. ja 21. sajandil muutunud: 

Allikas: Yahoo Finance

Need graafikud näitavad, kuidas USA aktsiaturgude osakaal kasvas 1899. aasta 15%-lt 53,2%-ni aastaks 2016. Credit Suisse'i värskeima aastaraporti andmetel oli 2021. aastal osakaal tõusnud 55,9%-ni. Osakaal on enam kui kahekordistunud. Teine riik, kes turuosa kasvatas, oli Jaapan.

Enamik teisi regiooni kaotas turuosa. Suurbritannia langes 25%-lt 6,2%-le (4,1%-le aastaks 2021). Mõned riigid kadusid nimistust, samas kui mõned uued riigid lisandusid esimest korda. 

Aktsiaturu sektorid

Aktsiaturu sektorid muutusid aastatel 1900–2017 kõvasti. Sektorid, mis olid 1900. aastal tugevad (nt raudtee), on sajand hiljem enamiku oma turuosast kaotanud.

Allikas: Yahoo Finance

1900. aastal domineeri USA aktsiaturgu domineeris raudteesektor, millle osakaal oli üle 50%. 2017. aastaks oli see langenud vaid mõne protsendipunktini.

Mitmed tööstusharud, nagu pangandus, rahandus ja tervishoid, kasvasid aga märkimisväärselt, samas kui teised 1900. aasta tugevad sektorid ei omanud 2017. aastal üldse turuosa. 2021. aastal on USA aktsiaturul kõige suurem sektor tehnoloogia. Eelmainitud Credit Suisse raporti kohaselt domineerib Ühendkuningriigis tööstussektor.

Loomulikult ei pruugi eelmise sajandi trendid olla samad, mis sel sajandil. Õnneks ei pea kauplejad teadma, milline on finantsturgudel kauplemine 100 aasta pärast. Kaubelda saab lühemate ajaperioodide jooksul: päeva, nädala või kuu. Lõppkokkuvõttes on lihtsam mõista, kuidas finantsturud käituvad pigem lühiajaliselt kui pikaajaliselt.

Ülevaade finantsturgude liikidest

Nüüd vaatleme eelpoolmainitud finantsturge lähemalt.

 • Forex kui populaarseim finantsturg

Nagu varem öeldud, on Forexi kasv ja kauplemismaht viimase 40 aasta jooksul olnud muljetavaldav - 5 miljardist on saanud enam kui 5 triljonit. Edule on kaasa aidanud järgmised olulised tegurid:

 • Täiustatud arvutid
 • Suurem hindade volatiilsus
 • Maaklerite kaudu parem ligipääs finantsturgudele
 • Rohkem kauplemistööriistu ja parem ligipääs infole

Forex on populaarne kauplejate seas, kes otsivad lühikesi ja keskmise pikkusega kauplemisvõimalusi.

Tuletisinstrumentide turg

Tuletisinstrumendid on väärtpaberid, mis on seotud alusvaradega ja mõnikord kasutatakse neid riskide hajutamiseks hinnamuutuste korral. Optsioonid, futuurid ja CFD-d ehk hinnavahelepingud on kõik tuletisinstrumendid. Spekulandid võivad kasutada neid instrumente riskide maandamiseks või võtmiseks eesmärgiga saada potentsiaalset finantstulu.

Toorainete turg

Toorainete turg koosneb näiteks kullast, naftast ja põllumajanduslikest toormetest. Investorid ja kauplejad võivad sellest turust osa võtta kaudselt ostes aktsiaid või otseselt ostes optsioone, futuure või CFD-sid.

Kapitaliturg

Kapitaliturud on aktsiate ja võlakirjade turud (nii era- kui avaliku sektori võlakirjad). Esmaturul annavad ettevõtted ja valitsused välja uusi võlakirju ja järelturul kaubeldakse varem väljastatud aktsiate ja võlakirjadega.

Kindlustus- ja hüpoteeklaenude turg

Hüpoteeklaenude turud on seotud pikaajaliste laenudega, mis on ette nähtud kinnisvara ostmiseks. Nende laenudega saab kaubelda hüpoteeklaenude järelturul. Kindlustusturgudel tegutsevad kindlustusandjad ja -võtjad. Kindlustusfirmadel on suured rahareservid, mida nad investeerivad aktsiatesse, võlakirjadesse ja tuletisväärtpaberitesse.

Rahaturg

Rahaturud keskenduvad väga lühiajalistele laenudele, millega on seotud kohalikud ja keskpangad. Pangad laenavad üksteisele lühiajalise likviidsuse eesmärgil.

Krüptovaluutade turg

Kuigi see on uus turg, räägiti 2017. aasta lõpus palju Bitcoinist ja teistest krüptovaluutadest, kui suured hinnakõikumised põhjustasid hindade tõusu. Plokiahela tehnoloogia ja kaevandamise süsteem tekitasid inimestes huvi krüptovaluutaturu vastu. Kuidas hakkab see turg üldist finantsturgu mõjutama ning tarbijatele ja finantssüsteemile rohkem väärtust looma, selgub lähimate aastate jooksul.

Mis on finantskriis?

Mis on finantskriis või finantskrahh?

Inglisekeelse Wikipedia sõnul "on finantskrahh varaklassi hinna järsk langus, näiteks finantsturul pärast suurt müügitellimuste voogu".

Larousse'i definitsiooni järgi on finantskriis "aktsiahindade kokkuvarisemine aktsiaturul".

Seega viitab aktsiaturu krahh üldiselt järsule ja ootamatule aktsiahindade langusele pärast sündmust, mis põhjustab finantsturgudel paanikat.

Finantskriise on kahte tüüpi: väikesed finantskriisid, mis tähendavad väga kiiret hinnalangust, millele järgneb tavaliselt kiiresti hindade tõus ja mis on põhjustatud tehnilistest probleemidest või inimlikest vigadest ning suured finantskriisid, mis mõjutavad kõiki turge ja kestavad tunduvalt kauem.

Millist platvormi finantsturgudel kauplemiseks kasutada?

Vaieldamatult populaarseim kauplemisplatvorm valuutade ja CFD-dega kauplemiseks on MetaTrader 4 koos lisarakenduse Supreme Editioniga. Kauplejatel on võimalus rakendada skalpimise strateegiaid suure hulga finantsinstrumentidega, sealhulgas valuutade, CFD-de, toorainete CFD-de ja aktsiaindeksitega. MetaTraderi platvorm pakub ka graafikute koostamise võimalusi, mida on ühteviisi lihtne koostada kui jälgida.

MetaTrader Supreme Edition

Lae alla kõige võimsam lisandmoodul oma lemmikule kauplemisplatvormile!

 

Lugege lisaks kauplemise ja investeerimise kohta:

Meist: Admirals

Reguleeritud ja auhinnatud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admirals pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) hinnavahelepingutega (CFD) ning investeerida aktsiatesse ja ETF-idesse.

Head kauplemist! 

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
Mida tähendab aktsiaindeksitega kauplemine
Televisioonis, raadios, ajalehtedes ja internetis räägitakse aktsiaturgudest väga palju. Mida täpsemalt mõeldakse, kui öeldakse "aktsiaturud"? Väga tihti peetakse silmas aktsiaindekseid.Indeksid nagu Dow Jones (DJIA), SP500, DAX30, FTSE100 on ühed populaarseimad aktsiaindeksid. Siit artiklist saate...
Online trading - mis see on ja kuidas see toimib?
Online trading ehk kauplemine veebis on internetis tehtud kauplemine. Kauplejad ostavad ja müüvad finantsinstrumente veebipõhisel kauplemisplatvormil, mida pakub kas börsimaakler või pank. ✺ Internetis kauplemiseks on vaja ainult arvutit või nutiseadet ja head internetiühendust.✺ Olul...
Stiimulipakett - mis see on ja kuidas see investoreid mõjutab?
Mis on majanduse ergutuspakett ja kuidas see investoreid mõjutab? Kui olete hiljuti mõnda koroonaviiruse pandeemiaga seotud uudist lugenud, olete peaaegu kindlasti kuulnud sellist terminit nagu "stiimulipakett", "stiimuliplaan", “stiimulikava”, “ergutuspakett”, “ergutuskava” või “ergutusplaan”. Kuid...
Vaata kõiki