Stiimulipakett - mis see on ja kuidas see investoreid mõjutab?

Admirals
11 min lugemine

Mis on majanduse ergutuspakett ja kuidas see investoreid mõjutab? 

Kui olete hiljuti mõnda koroonaviiruse pandeemiaga seotud uudist lugenud, olete peaaegu kindlasti kuulnud sellist terminit nagu "stiimulipakett", "stiimuliplaan", “stiimulikava”, “ergutuspakett”, “ergutuskava” või “ergutusplaan”. 

Kuid kas saate täpselt aru, mida see termin tähendab? Mis veelgi olulisem, kas mõistate, kuidas stiimulipakett võib mõjutada finantsturge ning sellest tulenevalt ka kauplemist ja investeerimist? Kui ei, siis olete õiges kohas! Selles artiklis selgitame, mis on stiimulipakett ja kuidas see võib finantsturge mõjutada.

Millest artiklis täpsemalt räägime?

  • Mis on majanduse ergutuspakett? 
  • Kuidas ergutuskava toimib?
  • Kuidas mõjutavad majanduslikud stiimulid finantsturge? 
  • Kuidas USA koroonaviiruse stiimulipaketti kauplemisel ära kasutada? 
  • Lõppsõna

Mis on majanduse stiimulipakett või ergutuspakett? 

Ergutuspakett on valitsuse või keskpanga kasutusele võetud meetmete kogum sekkumiseks raskustes olevasse majandusse ning majanduskasvu soodustamiseks või majanduslanguse lõpetamiseks. Nagu mõiste nimigi ütleb, on selle eesmärk kehvas seisus olevale majandusele elu sisse puhuda.

Sel põhjusel on ergutuspaketi teema uudistes praegult väga aktuaalne. Kuna koroonaviiruse pandeemia on ülemaailmselt majandusi laastanud, on paljud valitsused kasutusele võtnud sekkumismeetmed, et pakkuda tuge seda vajavatele üksikisikutele või ettevõtetele ning üritada majandust elavdada.

Valitsuse sekkumise põhjus majanduskriisi ajal seisneb selles, et valitsuse suuremad kulutused koos muude meetmetega, näiteks madalamate maksudega, võivad suurendada tarbimist ja investeeringuid, tõmmates majanduse langusest välja. Selle aluseks on üks Keynesi teooria keskseid põhimõtteid, mis väidab, et kehv majanduslik olukord ei parane iseenesest ja seetõttu vajavad majandused languse ajal valitsuse sekkumist.

Niisiis, kuidas täpselt saab valitsus ja keskpank majandusse sekkuda? Milline stiimuliplaan välja näeb? Ja kuidas see mõjutab kauplemist ning investeerimist?

Admiralsi kauplemisteemalised seminarid

Kas soovite rohkem teada saada kauplemise ja investeerimise kohta? Admiralsi kaudu saate iga nädal esmaspäevast reedeni osaleda veebiseminaridel, mida viivad läbi professionaalsed kauplejad ja need on täiesti tasuta! Koheseks veebiseminaridele registreerumiseks klõpsake allolevale ribareklaamile:

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

 

Kuidas majanduse ergutuskava toimib? 

Stiimuliplaani saab rakendada rahapoliitika kaudu keskpank või fiskaalpoliitikaga valitsus. 

Rahapoliitika

Keskpangal on majanduse suuna mõjutamiseks kaks peamist meetodit: intressimäärad ja kvantitatiivne lõdvendamine.

Intressimäärad

Intressimäärad on võimas vahend majanduse käitumise mõjutamiseks. Madalamad intressimäärad vähendavad inimeste ja ettevõtete motivatsiooni pangas raha hoida lihtsalt seetõttu, et nad teenivad niiviisi vähe intresse. Seetõttu suureneb motivatsioon raha kulutada või investeerida.

Lisaks tähendavad madalamad intressimäärad ka seda, et raha laenamine on odavam, mis julgustab rohkem inimesi ja ettevõtteid laenama, suurendades ringluses oleva raha hulka.

Paljudes riikides, sealhulgas Suurbritannias, on intressimäärad pärast 2008. aasta suurt majanduslangust püsinud väga madalal, mis tähendab, et keskpankadel on olnud vähe võimalusi intressimäärasid veelgi alandada. See situatsioon on mõnes riigis viimase aasta jooksul põhjustanud negatiivsed intressimäärad.

Kvantitatiivne lõdvendamine

Kvantitatiivne lõdvendamine on põhimõtteliselt meetod, mille abil keskpank pumpab majandusse rohkem raha, et proovida stimuleerida tarbimist ja investeeringuid.

Keskpank teeb seda, ostes teistelt finantsasutustelt või valitsuselt suures koguses finantsvarasid - näiteks võlakirju. See tava suurendab majanduses ringluses olevat raha ja hõlbustab teiste finantsinstitutsioonide suuremat laenamist.

Lisaks rahaliste vahendite lisamisele majandusse suurendab kvantitatiivne lõdvendamine konkurentsi valitsuse võlakirjade ostmisel, vähendades tootlust. See julgustab omakorda professionaalseid investoreid investeerima riskantsematesse varadesse, näiteks aktsiatesse. Mõlemal teguril võib olla majandust elavdav mõju.

Fiskaalpoliitika

Valitsuse eesmärk eelarve suurendamisel on kasvatada majanduses ringluses oleva raha hulka. Selleks on kaks erinevat viisi.

Esimene on maksude vähendamine, mis suurendab inimeste sissetulekut, andes neile rohkem raha kulutamiseks, mis loodetavasti viib tarbimise suurenemiseni.

Teine meetod on see, et valitsus suurendab oma kulutusi, et majanduslangus lõpetada. Eriti halbade majandustulemuste korral võib valitsus otsustada suurendada oma kulutusi üksikisikutele või ettevõtetele antavate rahaliste toetuste näol, mida oleme koronaviiruse pandeemia jooksul sageli näinud. 

Näiteks USA-s pakub valitsus üksikutele majandusraskustes olevatele kodanikele stiimulitšekke osana üldistest ergutuspaketist. Seevastu Suurbritannias on ettevõtetele rohkem abi pakutud odavate laenude näol ning enamik töökohti säilitatud sellise skeemi abil, et töötajad saadetakse sundpuhkusele ning valitsus maksab osa nende palgast. 

Valitsuste vähem otsene viis fiskaalsete stiimulite rakendamiseks on raha kulutamine avalikele töödele. Valitsused on algatanud paljud suured infrastruktuuriprojektid, näiteks tammie raudteede ja tunnelite ehitamine, et langevasse majandusse raha pumbata. 

Majanduslike stiimulite risk seisneb selles, et tarbimise suurendamise asemel võivad inimesed kalduda säästma täiendavat tulu, mille nad on saanud maksusoodustuste või toetuste kaudu.

Kuidas fiskaalpoliitika ja stiimulipaketid finantsturge mõjutavad? 

Nüüd teame, milliseid meetmeid saavad valitsused ja keskpangad oma stiimuliplaanis rakendada, aga millist mõju avaldavad need finantsturgudele?

Forexi turg

Alustame Forexi ehk valuutaturuga, mis on ülemaailmselt kauplejate seas kõige populaarsem. 

Intressimäärad

Ühe riigi valuuta väärtus teise riigi valuuta suhtes määratakse paljude erinevate tegurite abil. Üks olulisemaid neist on intressimäärad.

Intressimäärade ja valuuta väärtuse vahel kipub olema positiivne seos. See tähendab, et kõrgemad intressimäärad võivad viia kõrgema valuuta väärtuseni ja vastupidi.

Seda suhet saab seletada kahe peamise teguriga, millest esimene on välisinvesteering. Madalamad intressimäärad vähendavad potentsiaalset tootlust ja muudavad seega riigi välismaiste investorite jaoks vähem atraktiivseks.

Kõik järgnevad välisinvesteeringute langused tähendavad nõudluse langust riigi valuuta järele ja seega ka selle väärtuse langust. Sama kehtib ka vastupidise stsenaariumi korral: kõrgemad intressimäärad toovad kaasa välisinvesteeringute kasvu ja valuuta väärtuse kasvu.

Teine oluline tegur, mis selgitab intressimäärade ja Forexi turu suhet, on inflatsioon. Inflatsioon mõõdab valuuta ostujõu vähenemise ja hindade tõusu kiirust.

Alandatud intressimäärad toovad kaasa tarbimise kasvu, kuid kui seda ei kontrollita, võib suurenenud tarbimine viia olukorrani, kus nõudlus ületab pakkumise ja seejärel inflatsiooni suurenemiseni. Kuna väiksemad intressimäärad suurendavad inflatsiooni tõusu riski, viivad need ka Forexi turul valuuta nõrgenemiseni. Kõrgemate intressimäärade puhul on olukord muidugi vastupidine.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - GBPJPY päevagraafik. Kuupäevavahemik: 15. november 2018 - 5. märts 2021. Pildistamiskuupäev: 5. märts 2021. Varasem tootlus ei tähenda tingimata tulevast tootlust.

Näiteks, kui Suurbritannia tõstis oma intressimäära Jaapani omast oluliselt kõrgemale tasemele, võite eeldada, et kui kõik muud tegurid olid võrdsed, siis valuutapaari GBP / JPY väärtus tõusis, sest GBP väärtus kasvas jaapani jeeni suhtes. 

Kvantitatiivne lõdvendamine

Kvantitatiivne lõdvendamine põhjustab rahapakkumise kasvu ja seega ka tarbimise kasvu. Kuid nagu iga vara puhul, toob rahapakkumise suurenemine lõpuks kaasa ka selle väärtuse vähenemise.

Seega, nagu madalate intressimäärade korral, võib kvantitatiivne lõdvendamine viia inflatsiooni suurenemiseni, kuna ringluses oleva raha pakkumine suureneb ja nagu me juba nägime, viib inflatsiooni suurenemine valuuta väärtuse languseni. 

Fiskaalstiimulid

Igasugused fiskaalstiimulid, olgu nendeks siis madalamad maksud või suuremad valitsuse kulutused, suurendavad riigi võlgasid. 

Valitsuse kõrge võlg suurendab tõenäoliselt valitsuse võlakirjade pakkumist (valitsuse võla peamine vorm) ja nende suurenenud pakkumine muudab riigi võlakirjad ostjatele vähem atraktiivseks. Valitsuse kõrge võlg suurendab ka tulevase inflatsiooni ohtu.

Nii välisinvesteeringute vähenemine kui ka tulevase inflatsiooni väljavaated avaldavad riigi valuutale negatiivset mõju.

Aktsiad ja võlakirjad

Intressimäärad

Intressimäärade langetamine suurendab motivatsiooni raha kulutada, aga ka investeerida, lootuses saavutada praeguse intressimääraga võrreldes kõrgemat tootlust. Seevastu kõrgemad intressimäärad suurendavad motivatsiooni raha pangas hoida, selle asemel, et seda investeerida.

Paljud professionaalsed investorid kasutavad aktsiate ja võlakirjade hindamiseks diskonteeritud rahavoogude meetodit (DCF). Selle järgi tõstavad madalamad intressimäärad aktsiate ja võlakirjade väärtust (ja kõrgete intressimäärade puhul kehtib vastupidine).

Seetõttu on intressimääradel suur roll aktsiaturgude mõjutamisel. Ajal, mil intressimäärad on madalad, võite oodata suuremat rahavoogu aktsiaturule ja vastupidi.

Kui madalad intressimäärad viivad valuuta väärtuse languseni, on see kahjulik impordile toetuvate ettevõtete aktsiatele. 

Nõrgem valuuta on aga kasulik eksportivatele ettevõtetele, kuna nende kaubad muutuvad välismaa tarbijatele odavamaks.

Madalad intressimäärad toovad eksportivate ettevõtete aktsiatele kasu kolmel erineval viisil: need kasvatavad investeerimisisu, suurendavad DCF-mudelite näidatavaid väärtuseid ja vähendavad ekspordikulusid. Tõenäoline positiivne mõju aktsiahindadele avaldub ka indeksites, milles domineerivad ekspordikesksed ettevõtted, näiteks FTSE 100.

Seevastu mõju võlakirjadele on keerulisem ja seda on raske kindlaks määrata. Üldiselt tõstavad madalamad intressimäärad olemasolevate võlakirjade hindu, kuid muudavad tulevased võlakirjad vähem atraktiivseks.

Kvantitatiivne lõdvendamine

Kuna keskpank suurendab rahapakkumist peamiselt võlakirjade ostmisega, põhjustab võlakirjade nõudluse suurenemine võlakirjade väärtuse kasvu. See vähendab nende tootlust ja muudab võlakirjaturu investorite jaoks vähem atraktiivseks.

Seetõttu ei anna kvantitatiivne lõdvendamine aktsiaturule veidike pikemas perspektiivis kasu ainult ringluses oleva kapitali suurenemise tõttu, vaid on tegelikult kahjuliku mõjuga, sest muudab võlakirjaturu lähitulevikus investorite vähem atraktiivseks.

Fiskaalstiimulid

Kodanike sissetulekute ja valitsuse kulutuste suurenemine tuleb aktsiaturgudele kasuks, kuna kasvav raha hulk majanduses stimuleerib börsil noteeritud ettevõtete kaupade ja teenuste ostmist.

Kuid riigi kodanike kulutuste suurendamiseks peab valitsus vähendamaenda tulusid madalamate maksude kaudu ning võlakirjade müük rahaliste vahendite suurendamiseks tekitab valitsusele võlad.

Valitsuse võlakirjade suurenemine toob kaasa võlakirjade madalama hinna ja seeläbi kõrgema tootluse, mis muudab võlakirjad investoritele atraktiivsemaks. Suurenenud huvi võlakirjade vastu võib olla aktsiatele kahjulik.

Kui valitsuste fiskaalstiimulid avalduvad otseste kulude vormis, nagu ehitus, uus infrastruktuur või rahalised toetused, võib sellel olla väga otsene mõju seotud tööstusharu ettevõtete aktsiate hindadele.

Investeerige Admiralsiga

Admiralsi Invest.MT5 kontoga saate osta aktsiaid ja börsil kaubeldavaid fonde (ETF-e) 15 maailma suurimalt börsilt väga konkurentsivõimeliste tingimustega! Selleks, et avage konto, mille minimaalne sissemakse on vaid 1 €, klõpsake allolevale ribareklaamile!

Investeeri maailma parimatesse instrumentidesse

Tuhanded aktsiad ja ETF-id teie käeulatuses

 

Kuidas USA koroonaviiruse stiimulipaketti kauplemisel ära kasutada? 

Arvestades sellega, mida me praegu teame stiimulipakettide ja nende mõju kohta finantsturgudele, kuidas saaksime seda infot rakendada hiljuti heaks kiidetud USA stimuleerimiskava silmas pidades?

Kavandatud paketi väärtus on umbes 1,9 triljonit dollarit ja see väljendub suuresti USA kodanike stiimulitšekkide, aga ka väikeettevõtetele mõeldud rahaliste toetuste, maksukrediidi ja muude hüvedena.

Rahapakkumise kasvu korral võib eeldada, et USA dollar nõrgeneb teiste suuremate valuutade suhtes, sest selline käitumismuster on kehtinud alates pandeemia puhkemisest. Ühegi teise valuutapaari puhul pole see olnud rohkem levinud kui EUR/USD paari puhul, seega võime näha veelgi suuremat euro tugevnemist USA dollari suhtes 2021. aastal.

USA dollari langus toob aga kasu USA ekspordile, mis muutub välistarbijatele suhteliselt odavamaks. Seetõttu teenivad nõrgemast USA dollarist tõenäoliselt kasu eksportivate ettevõtete aktsiad.

Tehnoloogiagigant Apple, mis on üks suurimaid eksportivaid ettevõtteid USA-s ja mille müügitulu moodustab umbes 60% välismüügist, võiks olla üks ettevõte, kellele võib ergutuspakett ja nõrgem USA dollar positiivselt mõjuda.

Nõrgem USA dollar võib kasu tuua ka toormeturule, mille hinnad on peamiselt USA valuutas. USA dollarites hinnatud kaubad muutuvad välistarbijatele odavamaks, mis võib põhjustada nõudluse kasvu.

Vask, mille hind on juba üheksa aastat ajaloo kõrgeimal tasemel, peegeldab optimismi, et majandused praegusest lühiajalisest madalseisust peagi tagasi taastuvad ning see võib olla tooraine, mis saab veelgi kasu nõrgemast dollarist.

Stiimulipakett - Lõppsõna

Nüüd peaksite olema paremini kursis sellega, mis on stiimulipakett, kuidas seda rakendavad nii keskpangad kui ka valitsused ning kuidas see võib mõjutada finantsturge ning sellest tulenevalt ka kauplemist ja investeerimist.

Kuigi USA viimase stiimuliplaani täpne mõju ei ole kindel enne, kui see on kasutusele võetud, on üks asi, milles võite kindel olla, ebakindluse suurenemine ja seetõttu aktsiaturu volatiilsus paketi jõustumisele eelneval ajal. 

Suurenenud volatiilsusega kaasneb suurenenud risk, kuid samas see pakub kauplejatele võimalusi potentsiaalset kasumit teenida nii tõusvatel kui ka langevatel turgudelt. Kui te kauplete volatiilsetel turgudel, rakendage kindlasti alati head riskijuhtimist.

Populaarne kauplemisplatvorm mitme varaga kauplemiseks


 

Lugege lisaks Forex kauplemise kohta

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
Mis on Dow Jonesi indeks ehk DJIA?
Mis on Dow Jonesi indeks? Dow Jones on Wall Streeti üks peamiseid indekseid koos S&P500 ja Nasdaqiga. Dow Jonesi aktsiaindeksiga kauplemine pakub meile suurepäraseid võimalusi, kuna see on üks maailma võimsamaid finantsturge.Sisukord Mis on Dow Jones? Indeksi koosseis Kuidas kaubelda DJIA-ga...
Mis on finantsturg?
Finantsturg on koht, kus kaubeldakse väärtpaberitega. Kauplejad ostavad ja müüvad väärtpabereid eesmärgiga teenida kasumit, hoides samal ajal riske kontrolli all. Mis on finantsturg?Paljud kauplejad kipuvad keskenduma ühele finantsturule, kaubeldes näiteks aktsiate või CFD-dega, kuid...
Mida tähendab aktsiaindeksitega kauplemine
Televisioonis, raadios, ajalehtedes ja internetis räägitakse aktsiaturgudest väga palju. Mida täpsemalt mõeldakse, kui öeldakse "aktsiaturud"? Väga tihti peetakse silmas aktsiaindekseid.Indeksid nagu Dow Jones (DJIA), SP500, DAX30, FTSE100 on ühed populaarseimad aktsiaindeksid. Siit artiklist saate...
Vaata kõiki