CFD trading gids - Hoe beleggen in CFD's?

Admirals
30 Min lezen

Er zijn verschillende redenen waarom mensen beginnen met online beleggen. Deze redenen zijn persoonlijk en kunnen uiteraard variëren maar komen er vaak op neer dat zij extra inkomsten willen verwerven.

Vele beginnende traders kiezen met dit oogmerk voor Forex trading. Er is echter een andere vorm van online trading welke qua handelskansen en winstmogelijkheden een goed alternatief vormt, namelijk CFD handel.

Introductie CFD Beleggen

CFD trading is net zoals valutahandel erg toegankelijk en kan erg lucratief zijn. Menig beginnend trader worstelt dan ook met het dilemma: beginnen met CFD trading of Forex trading?

In dit artikel zullen we de belangrijkste kenmerken van CFD trading bespreken en aangeven wat de belangrijkste verschillen en overeenkomsten met Forex trading zijn.

We behandelen:

 • Wat is CFD trading en voor wie is het - CFD trading uitleg
 • De verschillen en overeenkomsten tussen Forex- en CFD trading
 • De belangrijkste kenmerken van CFD trading en de voor- en nadelen
 • De instrumenten: handelen in aandelen, grondstoffen en crypto's
 • Hoe u zelf kunt starten met CFD trading - alles over broker keuze, beurs openingstijden en trading software

Bent u enthousiast en wilt u direct aan de slag met CFD trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Hoewel CFD handel in de afgelopen jaren enorm aan populariteit heeft gewonnen, weten maar weinig mensen wat CFD's zijn en/of weten zij niet hoe te starten met het verhandelen van een zogeheten Contract for Difference.

In deze uitgebreide CFD trading gids introduceren wij de basisprincipes van de handelen in CFD's. We bespreken de belangrijkste voor- en nadelen, tips om uw resultaten te verbeteren (en mogelijk uw winsten te maximaliseren) en uw risico te minimaliseren evenals voorbeelden van enkele praktisch toepasbare CFD trading strategies.

Wat zijn CFD's?

Online trading is toegankelijker dan ooit. Alvorens u kunt starten met CFD trading dient u allereerst antwoord op de vraag 'Wat zijn CFD's?' te kunnen geven.

CFD's of Contracts for Difference zijn derivaten - dat wil zeggen dat de prijs van een Contract for Difference is gebaseerd op de waarde van de onderliggende activa. Wanneer u zich toelegt op CFD trading moet u begrijpen dat u in feite een contract met de broker aangaat en niet de activa zelf verwerft. Waar dit in uw dagelijkse handelsactiviteiten wellicht een puur juridisch of fiscaal onderscheid lijkt, is het een van de fundamentele kenmerken die deze constructie uniek maakt en heeft het zeker implicaties voor de werkzaamheid en aldus voor de mogelijkheden die CFD trading biedt.

De prijsstelling van een Contract for Difference is niet willekeurig. Het weerspiegelt de waarde van de prijs van het onderliggende instrument. Bij het handelen in CFD's op aandelen bijvoorbeeld, bestaan de onderliggende activa uit de aandelen van een bepaald bedrijf. Wanneer de waarde van het betreffende aandeel veranderd zal de handelaar, afhankelijk van de door hem ingenomen positie, winst maken ofwel verlies lijden.

Een van de redenen waarom CFD handel dermate populair is, ligt in het gegeven dat Contracts for Difference op een breed scala aan instrumenten kan worden toegepast. U kunt handelen in financiële producten zoals indices, grondstoffen, obligaties, cryptocurrencies, futures en aandelen zonder dat u hier bezit van hoeft te nemen.

CFD trading bestaat uit het kopen of verkopen van een contract for difference. Uw winst of verlies bestaat uit het verschil tussen de entry-waarde en de waarde van het actief op het moment dat u de positie sluit. Het voordeel hiervan is dat u met behulp van handelen in CFD's long (kopen) en short kunt gaan (verkopen) en kunt inspelen op zowel op- als neerwaartse marktbewegingen.

Dit biedt een vergaande mate van flexibiliteit. Middels CFD trading kan u aldus winst maken, ongeacht wat de markt trend is. Bovendien gebruiken professionele handelaren deze mogelijkheid die handel in Contracts for Difference biedt, om de risicoblootstelling op andere posities af te dekken. Deze techniek staat bekend als hedging.

Wat is CFD handel? - CFD trading uitleg

Contracts for Difference zijn reeds de meest verhandelde instrumenten in het Verenigd Koninkrijk, op de Europese markten en blijken steeds geliefder bij handelaren over de hele wereld. Deze producten kunnen worden gebruikt als onderdeel van een bredere, gediversifieerde beleggingsportefeuille.

Een van de redenen dat CFD handel steeds populairder wordt onder beginnende traders is de hefboomwerking. Bij CFD trading handelt u met de broker, niet met de effectenbeurs zelf. De broker biedt handelaren in dit geval de mogelijkheid met een relatief kleine inleg een positie van grotere, onderliggende waarde in te nemen. Het voordeel is dat u tevens geniet van de (hogere) met deze positie geassocieerde winsten. Dit biedt uitkomst voor traders die hun handelsaccount sneller willen opbouwen. Let wel, de kans op hogere winsten gaat hand in hand met de kans op grotere verliezen. De beste CFD trading strategies omvatten om die reden altijd een risicomanagement systeem.

In tegenstelling tot de handel in fysieke aandelen, biedt CFD trading de handelaar geen tastbare activa maar een vehikel dat te vergelijken is met futures. Een future geeft de trader namelijk het recht een instrument op een later tijdstip tegen een vooraf overeengekomen prijs te kopen dan wel te verkopen en te kunnen profiteren van het verschil met de geldende koerswaarde. Bij een Contract for Difference speculeert de trader eveneens op waardeverandering van de koers van het onderliggende instrument.

U plaatst bijvoorbeeld een long positie op bepaalde aandelen, in anticipatie op verdere prijsstijging. Wanneer de prijs het beoogde (hogere) prijsniveau heeft bereikt, sluit u de positie. Dit houdt in dat u de betreffende aandelen tegen een hogere prijs verkoopt dan waartegen u deze had ingekocht. Het waardeverschil is uw winst. Een koersdaling zou in dit geval betekenen dat u een verlies lijdt.

De prijs van een contract for difference is aldus afhankelijk van de waarde van de onderliggende aandelen of instrumenten waaraan het contract gekoppeld is. De onderliggende activa fluctueren in prijs. CFD trading posities kunnen op elk moment tijdens beurs openingsuren gesloten worden.

Gewoonlijk wordt deze constructie gebruikt om de korte termijn prijsfluctuaties te exploiteren. Met CFD trading wordt doorgaans gerefereerd aan handelsvormen waarbij de trader zijn posities enkele minuten, uren of dagen houdt. Het verwijst naar een vorm van investeren waarbij de transactie enkele dagen of weken beslaat. Langere termijn vormen van CFD handel kunnen relatief duurder uitvallen, nu er op dagelijkse basis rentekosten worden verrekend.

Ware het zo dat CFD trading over het algemeen wordt beschouwd als van de meer kosteneffectieve handelstijlen, is het belangrijk dat u zich goed laat informeren over de kosten en handelsvoorwaarden. Zo kunt u bepalen wat voor u de beste toepassing van CFD trading strategies is. Deze vorm van trading kan bijvoorbeeld een buitengewoon handig hulpmiddel zijn voor handelaren die zichzelf willen indekken tegen bepaalde marktrisico's.

Zoals u wellicht al heeft opgemerkt, kunnen CFD's worden ingezet voor zeer uiteenlopende doelen. De Contract for Difference -constructie is een bijzonder genuanceerd product dat kan worden gebruikt om snel in te spelen op prijsverandering of om de risico blootstelling te beperken.

Als onderdeel van een gediversifieerde handelsportefeuille, kan CFD trading een uitstekende aanvulling zijn op andere vormen van handel. Het biedt flexibiliteit en kan bepaalde financiële voordelen bieden.

Wilt u meteen van start gaan met CFD trading? Open dan een online handelsaccount om Forex & CFD's te handelen op indices, edelmetalen, energie, ETF's, aandelen, obligaties en cryptocurrencies tegen uitstekende voorwaarden. Klik op onderstaande banner om u vandaag nog een rekening te openen:

Aandelen en ETF CFD's

Handel in CFD's op aandelen en ETF's bij Admirals

Wie kan CFD beleggen?

CFD handel is erg toegankelijk. Vrijwel iedereen die ouder is dan 18 jaar kan beginnen met deze vorm van trading. Houd er rekening mee dat het handelen in dergelijke financiële producten risico's met zich meebrengt - dit geldt evenzeer voor het verhandelen van CFD's. Het is met name interessant voor:

 1. Traders die hun portefeuille willen diversifiëren, hebben keuze uit een ruime selectie CFD producten.
 2. Het gemak en de snelheid waarmee men deze trading posities kunt plaatsen maakt het de beste optie voor scalpers.
 3. Het is tevens de geprefereerde handelsvorm van vele daytraders.
 4. Het is geschikt voor swing traders.
 5. Traders die willen inspelen op zowel op- en neergaande marktbewegingen (short selling) kunnen kiezen voor deze handelsvorm.

Wat is het verschil tussen CFD's en Forex trading?

De Forex- of valutamarkt is met een dagelijks handelsvolume van ruim $ 5.3 triljoen zonder twijfel de grootste, meest liquide financiële markt ter wereld. De markt fungeert als het belangrijkste valutawissel mechanisme voor internationale handel en bedrijfsvoering, wat maakt dat deze hoge participate redelijk constant is.

Dit ongekende handelsvolume zorgt voor regelmatige prijsbeweging en een vrijwel constante stroom aan handelsmogelijkheden. Forex trading leent zich voor toepassing van verschillende handelsvormen. De valutamarkt is een volledig gedecentraliseerde, OTC (over the counter) markt. Traders kunnen 24 uur per dag, 5,5 dag per week handelen en kunnen profiteren van de hoge marktvolatiliteit en ruime hefboomwerking. Dit is een kenmerkend verschil tussen valutahandel en CFD handel. Voor aandelenhandel of de handel in grondstoffen bijvoorbeeld, bent u gebonden aan de handelstijden van de verschillende beurzen.

Aangezien Forex trading de meest bedreven vorm van investeren is zullen we de verschillen tussen valutahandel en CFD handel in nader detail bekijken. We gebruiken Forex trading als referentiewaarde om u een beter inzicht te geven in het vraagstuk wat zijn CFDs. We nemen de aandelenmarkt als voorbeeld - nu dit het de meest verhandelde CFD instrumenten betreft.

 • De valutamarkt wordt, in tegenstelling tot de aandelenmarkten, niet gecontroleerd door een centraal bestuursorgaan noch worden orders via een clearing house gestructureerd. Brokers en dealers onderhandelen rechtstreeks met elkaar, via elektronische netwerken. Een handelsomgeving waarin de verschillende participanten onderling transacties kunnen aangaan zonder tussenkomst van een centraal, regulerend orgaan, wordt aangeduid als een "over the counter"- ofwel OTC markt
 • Het essentiële onderscheid tussen Forex- en CFD trading is dat CFD handel verschillende soorten contracten kan omvatten. Een Contract for Difference kan een veelvoud van markten of instrumenten betreffen, zoals de energiemarkt, indices, aandelen of metalen.

Forex trading betreft altijd uitsluitend de handel in valuta's. De handelaar die kiest voor CFD trading heeft de mogelijkheid om verschillende contract typen te kiezen, die afhankelijk van het onderliggende activa variëren in incrementele waarden. Bij Forex orders daarentegen, gaat het altijd om het verhandelen van een bepaalde valuta tegen een andere valuta - de handel is immers gestructureerd in uniforme formaten.

 • Een ander belangrijk verschil tussen Forex- en CFD trading heeft te maken met de algemene factoren die de markten kunnen beïnvloeden. Bij CFD handel moet men met name acht slaan op de specifieke factoren, zoals de vraag naar en het aanbod van een bepaalde grondstof of veranderingen in verband met de trends in specifieke industrieën.

Prijsveranderingen binnen de Forex markt daarentegen worden doorgaans ingegeven door (macro) economische omstandigheden en belangrijke peilers, zoals internationale politieke spanningen of veranderingen in de werkgelegenheidsgraad.

Wat zijn de overeenkomsten tussen Forex en CFD trading?

Zoals u uit het voorgaande kunt opmaken zijn er enkele noemenswaardige verschillen tussen Forex- en CFD handel, op basis waarvan de handelaar het ene instrument boven het andere kan verkiezen. Er zijn echter ook vele overeenkomsten. Dit maakt de overstap van Forex- naar CFD handel zeer eenvoudig. Nu beide vormen van handel unieke kenmerken en voordelen hebben komt de combinatie van deze handelsvormen ook veel voor. Professionele traders zullen beamen dat portfolio diversificatie een van de sleutels tot succes in trading op de lange termijn is.

We bekijken de belangrijkste overeenkomsten:

 • Bij zowel bij Forex als CFD handel kunt u inspelen op opwaartse en op neerwaartse prijsbewegingen.
 • Bovendien worden Forex- en CFD trading op vergelijkbare handelsplatformen uitgevoerd. Sterker nog, de meeste trading software leent zich voor toepassing van zowel Forex- als CFD trading.
 • In beide gevallen is order executie volledig geautomatiseerd - orders worden via een elektronisch netwerk verwerkt zonder tussenkomst van een centraal beurs orgaan. Beiden markten kunnen worden aangemerkt als online exchanges. Dit houdt in dat er geen fysieke uitwisseling van activa plaatsvindt. Bij zowel Forex- als CFD trading neemt de handelaar niet daadwerkelijk bezit van de onderliggende activa. Wanneer u een EUR /AUD koop order plaatst, zult u niet daadwerkelijk de EUR fysiek kopen en de AUD verkopen.

U speelt slechts in op de speculatie dat de koers zal veranderen - in dit geval zet u in op de verwachting dat de koers in opwaartse richting zal ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor handel in CFD's. Wanneer u een positie op de FTSE 100 plaatst, neemt u niet daadwerkelijk bezit van dee aandelen die in deze index zijn opgenomen. U speculeert simpelweg op de prijs van het onderliggende instrument.

 • Een andere belangrijke overeenkomst is dat er behalve spread kosten geen andere transactiekosten in rekening worden gebracht. Forex kan in dit licht worden gezien als een ander type CFD - het kenmerkende van CFD's is namelijk dat u een breed scala verschillende activa kunt verhandelen.

Wist u dat u real time koersontwikkeling van verschillende Forex paren en andere activa op eenvoudige wijze kunt bekijken op het Admirals MetaTrader 5 handelsplatform. MetaTrader wordt al decennialang aangemerkt als het beste trading platform. U kunt het platform geheel GRATIS downloaden via onze website. Om uw download te starten, klikt u eenvoudigweg op de volgende link of de onderstaande banner:

's Werelds beste multi-asset platform


Wat zijn de kenmerken van CFD's?

Hedge fondsen en andere financiële instellingen gebruiken CFD strategies doorgaans om zichzelf in te dekken tegen de marktrisico's. Ook onder particuliere traders is CFD trading favoriet - het is een laagdrempelige manier om te starten met trading en biedt zowel beginnende als professionele traders verschillende belangrijke voordelen. We bespreken de voornaamste kenmerken van deze vorm van trading en geven een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen.

Kosten van CFD trading - Spreads & Commissies

Als u wilt starten met trading zijn er verschillende kosten waar u rekening mee moet houden. De belangrijkste voor deze handelsvorm geldende trading kosten zijn doorgaans spreads, commissies en eventuele swaps. De exacte kosten verschillen van broker tot broker. Kies voor een broker die duidelijkheid verschaft omtrent deze kosten. U kunt de bij Admirals geldende tarieven en handelsvoorwaarden voor elk instrument in de 'contractvoorwaarden' sectie op onze website terugvinden. De voornaamste kosten zijn doorgaans:

 • Commissies: ook wel 'order kosten genoemd'. Commissies verwijzen naar de kosten die de broker in rekening brengt voor het openen (en/ of sluiten) van een positie. Bij Admiras kunt u bij gebruik van bepaalde rekeningtypes commissievrij handelen in verschillende instrumenten.
 • Swap kosten: swaps zijn beleggingskosten die in rekening worden gebracht voor het overnacht aanhouden van posities.
 • Spreads: de prijsstelling van CFD's is onderverdeeld in de aankoopprijs en de verkoopprijs. De verkoopprijzen zijn altijd iets lager dan de marktprijs voor inkoop. Dat houdt per definitie in dat u op elk gegeven moment meer betaalt om een activa te kopen dan wat u op dat zelfde moment voor het instrument zou krijgen, indien u het zou verkopen. Het verschil tussen de bied- en de laatprijzen wordt aangeduid als de 'trading spread'.

Wanneer u een trading positie opent, worden de spreadkosten direct weergegeven. Om vooraf de spreadkosten voor een bepaald instrument te bepalen, gebruikt u de Forex & CFD Calculator op onze website.

Trade Size

CFD's worden verhandeld in gestandaardiseerde contractgrootten - ook wel lots genoemd. De waarde van een individueel contract varieert afhankelijk van het onderliggende activum. De waarde van een CFD handelsorder van een bepaalde omvang volgt de ontwikkeling van de prijs van het verhandelde instrument. Laten we dit aan de hand van enkele voorbeelden toelichten.

De standaardeenheid voor stock trading is gelijk aan 1 aandeel. Om een positie van 500 HSBC aandelen te openen, koopt u in principe 500 contracten van uw broker. Voor grondstoffen ligt dit weer anders. Zilver bijvoorbeeld, wordt verhandeld in troy ounces. Een handelsorder van 5.000 troy ounces zilver, is het equivalent van 5.000 contracten.

Bij Forex handel is dit anders. In tegenstelling tot CFD trading wordt er gewerkt met standaard contractgroottes, ook wel lot sizes. De prijs van valutaparen wordt altijd uitgedrukt in een zogenaamde Forex quote - bijvoorbeeld EUR / USD 1/1.13. De eerst genoemde valuta is de basisvaluta in de quote. De tweede currency wordt aangeduid als de countervaluta. Wat dit praktisch gezien betekent is dat u voor 1 EUR, 1.13 Amerikaanse Dollar kunt kopen.

1 standaard Forex lot bedraagt 100.000 eenheden van de basisvaluta. In dit geval is 1 lot aldus 100.000 Euro. In onze handelsvoorwaarden kunt u nazoeken wat de minimale contractgrootte van een bepaald instrument is. Met behulp van de trading calculator kunt u de monetaire waarde van een trading positie berekenen.

De looptijd van een Contract For Difference

In tegenstelling tot opties kennen de meeste CFD's geen vervaldatum. Een order verstrijkt in dit geval niet door tijdsverloop en komt pas te vervallen als de order wordt gesloten. Wanneer u een trade sluit wordt er in principe een order in de tegenovergestelde richting (ten opzichte van de lopende transactie) geplaatst.

De belangrijkste uitzondering hierop is het termijncontract; een variatie op de standaard contracts for difference, die op een vastgestelde datum in de toekomst vervalt.

Winsten en verliezen

Om de winsten en verliezen van uw CFD trading posities te berekenen, vermenigvuldigt u eenvoudigweg de omvang van de transactie (aantal contracten) met de waarde van elk contract (per mutatie punt, ook wel PiP genoemd). Vervolgens vermenigvuldigt u de uitkomst met het verschil in punten tussen de koers op het moment dat u de betreffende trading order opende en de prijs die gold toen u de order sloot. Kort gezegd:

Winst of verlies CFD handelsorder = aantal contracten x waarde van elk contract x (slotkoers - openingskoers)


Om tot de meest accurate berekening van het verlies of de winst van een transactie te komen, is het belangrijk om eventuele transactiekosten of commissies mee te wegen. Stel, u opent een stock trading positie van 500 Tesla aandelen tegen een koerswaarde van 500 cent (ofwel $ 5). Een contract is gelijk aan 1 Tesla aandeel. Indien de waarde van het Tesla aandeel toeneemt tot 625 cent per aandeel, zou uw totale winst gelijk zijn aan $ 125.

Hefboomwerking

Bij CFD trading heeft u de mogelijkheid hefboomeffecten toe te passen. Indien u echter het volledige bedrag inlegt is dit gelijk aan:

1.125 = (500 x 0,1) x (625 - 500)

Indien u een hefboomwerking van 1:10 had toegepast zou u een CFD positie met de totale omvang van 5000 aandelen kunnen innemen. Uw winst zou in dit geval USD 1250 bedragen.

Let wel, eventuele verliezen zouden met dezelfde factor worden vergroot. Lees meer over toepassing van de hefboomwerking in ons artikel: Hefboom aandelen - Wat is een hefboom bij beleggen en hoe werkt het hefboomeffect?.

Wilt u stapsgewijs leren handelen in Forex en CFD's? Klik dan op de onderstaande banner om u GRATIS aan te melden voor de Admirals Zero to Hero beleggingscursus:

Zero to Hero

Leer traden in 20 dagen, van start tot uitvoering

Wat zijn de voordelen van CFD Trading?

✔️ Short selling - Zoals we al eerder hebben aangehaald, ligt het belangrijkste voordeel van CFD handel in de mogelijkheid tot short selling. Door short te gaan op aandelen kunt u profiteren van een dalende koersbeweging, hetgeen onmogelijk is bij traditionele aandelenhandel. Bij toepassing van deze constructie kunt uw aandelen namelijk verkopen zonder dat u hier eerst bezit van hoeft te nemen.

✔️ Het gebruik van leverage - met leverage trading verwijst men in feite aan toepassing van het eerder besproken hefboomeffect. Met behulp van de contract for difference constructie kunt u posities van een grotere onderliggende waarde innemen dan dat uw werkelijke kapitaal toelaat. Dit is een van de meest sprekende voordelen van CFD trading - traders worden aangetrokken door het voordeel dat zij op veel eenvoudigere wijze toegang tot de financiële markten hebben. Bovendien biedt het de handelaar de mogelijkheid zijn handelskapitaal sneller op het bouwen. Maar wees voorzichtig, eventuele winsten worden met dezelfde factor vergroot en kunnen onder omstandigheden zelfs uw inleg te buiten gaan.

✔️ Meer flexibiliteit - de handel in CFD's biedt meer flexibiliteit en mogelijkheden dan handel in fysieke aandelen. Behalve de zojuist besproken hefboomwerking kunt u tevens stop loss orders en take profit orders toepassen. Bovendien heeft u de flexibiliteit uw trading positie op elk gewenst tijdstip handmatig te beëindigen en kunt u eventuele winsten of verliezen direct consolideren.

✔️ Mogelijkheid toepassing korte termijn CFD trading strategies - bij toepassing van deze constructie is het mogelijk om in te spelen op prijsbewegingen op de korte termijn bewegingen in de aandelen-, index- of grondstoffenmarkten - zo kunt u scalping en day trading technieken toepassen.

✔️ Laagdrempelige toegang tot wereldwijde markten - met behulp van de CFD trading constructie heeft u op eenvoudige wijze toegang tot vele financiële instrumenten zoals aandelen, indices, obligaties, crypto's, valuta's en grondstoffen.

✔️ Relatief lage kosten - de transactiekosten voor CFD trading zullen door de band genomen aanzienlijk lager uitvallen dan de voor conventionele aandelenhandel verschuldigde vergoedingen en commissies. Brokers verdienen hun inkomsten in het eerstgenoemde geval op trading spreads en zullen daarom terughoudend zijn bij het in rekening brengen van hoge commissies op deze transacties.

✔️ Geen limiteringen aan het aantal trades - CFD trading leent zich, zoals gezegd, bij uitstek voor toepassing van korte termijn handelsvormen zoals scalping en daghandel die het plaatsen en houden van meerdere transacties inhouden. Voor CFD trading gelden er namelijk geen maxima die het aantal transacties per dag beperken.

Wat zijn de nadelen van CFD Trading?

❌ Leverage is tweesnijdend: CFD's zijn financiële producten met hefboomwerking. Dit betekent dat u met een relatief kleine inleg, een positie met een grotere onderliggende waarde kunt beheren en kunt profiteren van de geassocieerde winsten. Maar let op, dit werkt twee kanten op. De kans op winst gaat hand in hand met het risico op verlies. Eventuele verliezen zijn eveneens gerelateerd aan de (grotere) positie. Dit kan inhouden dat u bij toepassing van de hefboomwerking meer op uw positie kunt verliezen dan uw initiële investering. Bij Admiral Markets is het mogelijk om uzelf te beschermen tegen negatief saldo, dankzij het Negative Balance Protection Policy .

❌ Bij short selling orders bent u in wezen blootgesteld aan een onbeperkt risico.

❌ CFD trading wordt vaak geassocieerd met korte termijn handel - wat wordt gezien als een van de lastigste handelsstijlen om te beheersen.

Welke soorten CFD handel zijn er?

Deze constructie leent zich voor toepassing in verschillende handelsvormen.

CFD handelsvormen

Afhankelijk van de duur van de transactie, kunnen we verschillende soorten CFD handel onderscheiden:

 1. CFD Trading - van extreem korte termijn scalping tot intra day CFD handel en middellange termijn swing trading strategies.
 2. Beleggen - CFD trading strategies variëren van korte termijn handelsvormen tot middel- tot langere termijn vormen zoals beleggen over maanden of zelfs jaren. Doorgaans doelt men wanneer zij refereert aan CFD beleggen echter op swing trading strategies van enkele dagen of weken.

We kunnen CFD handel echter ook onderverdelen op basis van het te verhandelen instrument type of de markt. Een van de populairste vormen van CFD trading is aandelenhandel. We bespreken in de volgende paragrafen de verschillende categorieën CFD instrumenten.

1️⃣ CFD Trading - CFD aandelen handel

De handel in aandelen is zoals gezegd een van de meest voorkomende vormen van CFD trading. Bij deze vorm van trading worden uw resultaten als volgt berekend:

 • Winst / Verlies op een trade wordt opgemaakt uit het verschil tussen waarde van het actief op het moment dat u de transactie plaatst en het moment dat u het betreffende order sluit.

Verschillen tussen CFD trading & handel in fysieke aandelen

Er zijn enkele voorname verschillen tussen de handel in fysieke aandelen en aandelenhandel met behulp van de Contract for Difference constructie. Bij de laatstgenoemde variant handelt u zoals gezegd in feite in contracten en neemt u geen bezit van het onderliggende activum. Bij traditionele vormen van aandelenhandel koopt u de aandelen daadwerkelijk en houdt u deze gedurende een periode. De voornaamste verschillen zijn:

CFD trading vs. traditionele aandelenhandel

 1. Bij CFD handel heeft u toegang tot de hefboomwerking (margin trading). Dit houdt in dat u niet het volledige inlegbedrag beschikbaar hoeft te stellen en dat u een positie van grotere onderliggende waarde kunt innemen dan uw kapitaal normaliter zou toestaan.
 2. Voor CFD handel gelden er doorgaans geen of lagere commissies.
 3. Bij toepassing van CFD strategies heeft u de mogelijkheid om te profiteren van zowel stijgende als dalende markt bewegingen.

Deze voordelen vormen voor vele traders de aanleiding om te kiezen voor handel in aandelen middels Contracts of Difference.

CFD Trading - Voorbeeld aandelenhandel

Het eerste voorbeeld van CFD trading is aandelenhandel. Handelen in aandelen middels deze constructie is erg eenvoudig en zeer voordelig. Voor deze vorm van aandelenhandel gelden geen commissies bij opening of sluiting en relatief lage transactiekosten. Bovendien heeft u toegang tot duizenden aandelen. De Contract for Difference constructie stelt u in staat aandelen van beurzen op de hele wereld te verhandelen - met slechts één enkele klik op uw handelsplatform.

Een onderscheidend voordeel van CFD trading ligt in de optie om te kunnen inspelen op een dalende koersbeweging. Dit is een belangrijke reden dat handelaren ervoor kiezen zich toe te leggen op handel in CFDs op aandelen boven traditionele aandelenhandel of de methoden simpelweg combineren. De mogelijkheid tot het plaatsen van short trading posities stelt de handelaar in staat hedging strategieën toe te passen, een belangrijke risicomanagement techniek.

De meest verhandelde stocks zijn de belangrijkste Amerikaanse- en Europese aandelen zoals:

Bekijk het volledige aanbod op onze website en bouw uw eigen CFD handelsportefeuille!

2️⃣ CFD Trading: Index Trading

CFD handel in indices is erg populair. Doorgaans worden indices meer verhandeld dan de willekeurige individuele aandelen. Dit maakt dat de beschikbare hefboomeffecten aanzienlijk hoger kunnen liggen en de vereiste marges aldus veel kleiner zijn dan voor andere aandelen en instrumenten geldt. Bovendien zijn de transactiekosten voor het verhandelen van indices gezien het hogere handelsvolume ook vaak lager.

Indien uw CFD trading strategies de handel in indices omvat, is het raadzaam te beginnen bij de meest verhandelde Amerikaanse indices of populaire Europese indices waar u enige affiniteit mee heeft:

3️⃣ CFD Trading - Grondstoffen

Ook voor degenen die goud en olie willen verhandelen, is deze constructie perfect. Met behulp van contracts for difference kunt u handelen in tientallen grondstoffen. U kunt profiteren van stijgende en dalende grondstoffenprijzen. Toepassing van CFD trading strategies houdt bovendien in dat u kunt starten met handelen in commodities zonder dat u grote bedragen hoeft te investeren.

De meest verhandelde grondstoffen zijn:

4️⃣ CFD Trading - Forex

Handel in CFDs op valuta's wordt doorgaans simpelweg aangeduid als Forex trading. Met dit type Contracts for Difference kunt u handelen in alle op de markt beschikbare valutaparen. De valutamarkt is qua volume de grootste markt ter wereld. Vele handelaren richten zich bij toepassing van hun CFD trading strategies uitsluitend op de handel in op valuta. Het hoge handelsvolume zorgt voor ongeëvenaarde prijsbeweging en gunstige winstvooruitzichten. Forex paren zijn dan ook de meest verhandelde CFD trading instrumenten.

Er zijn echter grote verschillen in het handelsvolume van verschillende valutaparen. De meest verhandelde Forex paren zijn:

5️⃣ CFD Trading - Obligaties

Obligaties worden doorgaans minder verhandeld dan andere CFD trading instrumenten. De meest voorkomende obligaties zijn:

 • Bund
 • T Note
 • T Bill

6️⃣ CFD Trading - Cryptocurrencies

Sinds 2017 zijn cryptocurrencies niet meer weg te denken uit de selectie CFD trading producten. Bitcoin is de bekendste, meest verhandelde digitale valuta en wordt thans door vrijwel elke broker aangeboden. Admirals biedt daarnaast een breed scala aan andere Crypto CFD's zoals Litecoin, Ripple en Ethereum. Wees u ervan bewust dat cryptocurrencies in de regel meer volatiliteit tonen dan de eerder genoemde instrumenten.

Zorg dat u uw CFD trading strategies aanvult met risicomanagement maatregelen en u bijvoorbeeld stop loss orders gebruikt om overmatige verliezen te voorkomen in het geval dat de markt zich (plotseling) tegen u keert.

Hoe starten met handel in CFD's?

Bent u overtuigd en wilt u zelf starten met behulp van CFD trading strategies? Hier volgen enkele praktisch overwegingen:

➢ Voordat u daadwerkelijk kunt beginnen met online trading zult u moeten bepalen op welk financieel instrument u uw CFD trading strategies zult toepassen. Dit kan bijvoorbeeld het EUR / USD valutapaar, de AEX 25 of crude oil zijn. Let wel, de prijsbeweging van verschillende instrumenten kan sterk verschillen, hetgeen inhoudt dat de meest passende CFD trading strategies van instrument tot instrument kunnen verschillen.

➢ Door technische analyse trachten traders de geldende marktconditie en de exacte tendens te identificeren. Op basis hiervan kunt u ervoor kiezen te kopen of te verkopen. Plaats kooporders als u redenen heeft om aan te nemen dat de marktprijs zal stijgen; kies voor een verkooporder als het waarschijnlijk lijkt dat prijzen zullen dalen.

➢ Bepaal de grootte ofwel handelsvolume van de transactie. De waarde van een eenheid is afhankelijk van het te verhandelen instrument.

➢ Evalueer het risico. CFD trading strategies zijn niet compleet zonder regels omtrent risicomanagement. Nu een contract for difference niet verloopt is het raadzaam stop loss- en take profit orders te plaatsen op niveaus waarop het op basis van uw analyse verstandig zou zijn om uw trade te sluiten.

Bij toepassing van CFD trading strategies met stop loss en take profit orders is de trader ervan verzekerd dat zijn positie op vooraf bepaalde punten automatisch wordt gesloten - deze orders beperken op deze manier het maximale verlies of de maximale winst.

➢ Uw CFD trading strategies dienen niet alleen regels met betrekking tot market entry te omvatten maar moeten eveneens de voorwaarden voor het sluiten van een positie specificeren. Als uw positie niet automatisch wordt gesloten door uw stop loss of take profit order kunt u dit op elk gewenst tijdstip handmatig doen.

➢ Houd uw positie in de gaten - ook trade management is een belangrijk onderdeel van CFD trading strategies.

Het is altijd raadzaam CFD trading strategies altijd eerst zelf te testen om te bepalen of het werkt voor u. Admirals biedt gratis live- en demo trading accounts waarmee u zelf aan de slag kunt met online CFD trading. Middels paper trading of het gebruik van een trading simulator kunt u werkzaamheid van uw trading strategies zelf ervaren en het MetaTrader trading platform kunt testen.

✦ Zelf starten met CFD handel - CFD Trading Schema (beurs openingstijden)

Niet alle instrumenten kennen dezelfde handelsuren: de markt voor Forex markt is 24 uur per dag, 5 dagen per week (van zondagavond om 23:00 uur tot vrijdagavond om 22:00 uur Nederlandse tijd) beschikbaar maar bij aandelenhandel zult u rekening moeten houden met de openingstijden van de betreffende beurs. Houdt bij het opstellen van uw handelsschema rekening met uw de beurs openingstijden die voor de te verhandelen instrumenten kunnen gelden.

Voor korte termijn CFD trading strategieën zoals scalping of daghandel strategieën zoekt u bovendien naar de tijdstippen waarop er voldoende prijsbeweging is. Doorgaans zullen de meeste handelsmogelijkheden zich in de eerste uren na opening van de bewuste beurs of in het eerste deel van een nieuwe handelssessie voordoen.

Bovendien moet u zich ervan bewust zijn dat de beschikbare handelsuren per broker kunnen variëren. De tijden die Admiral Markets aanhoudt zijn op de Contractspecificaties pagina op onze website terug te vinden.

✦ Zelf starten met CFD handel - brokerkeuze

In vrijwel elke CFD uitleg wordt voorbij gegaan aan de praktische punten van CFD trading. Voordat u überhaupt kunt starten dient u over een trading platform te beschikken. Middels een handelsplatform geeft uw broker u toegang tot de financiële markten. Welk trading platform u kunt gebruiken is aldus afhankelijk van uw brokerkeuze. Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten zullen uw trading resultaten in verregaande mate beïnvloeden.

Een broker is de financiële tussenpersoon, die u toegang tot de financiële markten biedt en CFD trading mogelijk maakt. Via uw broker kan u op eenvoudige wijze trades plaatsen, wanneer u wilt inspelen op een potentiële beweging, die u door middel van uw analyse heeft geïdentificeerd.

CFD Trading bij Admirals

Het is belangrijk u te vergewissen van de condities en tarieven die uw broker stelt. Voor Admirals geldt:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument.
 • Een betrouwbare broker is gereguleerd door een gerenommeerde marktautoriteit zoals de Britse FCA (Financial Conduct Authority). Deze toezichthouder is erkend als een van de meest betrouwbare marktautoriteiten voor trading en beleggen. De cliënt geniet onder deze licentie uitgebreide bescherming onder de FSCS -regelgeving, denk bijvoorbeeld aan de depositogarantie. Admirals is een FCA gereguleerde broker - u kunt bij ons handelen met een veilig gevoel!
 • Hefboomwerking beschikbaar - het beschikbare hefboomeffect is afhankelijk van uw cliënt status en het te verhandelen instrument.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het te verhandelen instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid".
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handel in Forex, aandelen, stock indices, grondstoffen CFD's en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data.
 • Zeer gunstige spreads - de typische trading spread op de Euro Dollar is bijvoorbeeld slechts 0.8 PIP. Hoe lager de spread, hoe sneller uw trading order rendabel is.
 • Snelle en adequate orderuitvoering. Goede uitvoeringssnelheid maakt optimale toepassing van uw CFD trading strategies mogelijk.
 • Geen commissie bij plaatsing en sluiten van een Contract for Difference trade positie. Voor CFD handel zijn de transactiekosten bij Admirals beperkt tot de spread!
 • Professionele trading platformen: MetaTrader 4, MetaTrader 5 en MetaTrader Supreme Editie.
 • Gratis trainingen zoals de Zero to Hero trainingscursus en breed scala aan informatieve materialen.
 • Nederlandstalige klantenservice en ondersteuning.
 • Ondersteund verschillende trading stijlen.
 • Ondersteund vrijwel alle trading strategies.
 • Toepassing hedging technieken toegestaan.

U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden. Om de beste broker te vinden kunt u ervoor kiezen de service van de broker zelf te testen. Admirals biedt hiertoe gratis demo en live trading accounts. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Facebook aandelen kopen in 2024 - Meta Aandelen
Het relatief nieuw gedoopte Meta Platforms is het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp en is qua marktkapitalisatie een van de grootste bedrijven ter wereld. Maar is Meta een goed aandeel om te kopen in 2024?✺ Facebook is lid van de FAANG-groep (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Googl...
Beleggen in Amazon aandelen - Amazon aandeel 2024
Amazon is een van de grootste en bekendste bedrijven ter wereld. De groei van de Amazon koers is sinds de oprichting van het bedrijf opmerkelijk en nog steeds trekt de e-commerce reus beleggers massaal aan. Hebben beleggers hun kans gemist om in Amazon te beleggen na het ongelofelijke succes in het...
Disney aandelen kopen in 2024? - Analyse van Disney Koers
The Walt Disney Company is een van de meest herkenbare merken ter wereld. De enorme populariteit, het wereldwijde bereik en het vermogen om voortdurend te evolueren heeft Disney in de loop der jaren aanzienlijk succes op de aandelenmarkt gebracht.Maar hoe zit het met de toekomst? Is het een goed mom...
Alles weergeven