Forex Scalping en Scalping strategies - Handleiding voor Scalpers

Admirals
27 Min lezen

Bent u geïnteresseerd in scalping trading? De meeste aspirerende traders zijn gecharmeerd door het vooruitzicht van snelle transacties en de mogelijke winsten, maar gaan voorbij aan de vereisten voor succesvol scalping. In dit artikel zullen wij de belangrijkste aspecten van scalping of scalp trading belichten. We bespreken de factoren die u in acht moet nemen in uw scalping strategy en hoe u de best Forex scalping brokers kunt herkennen.

In dit artikel wordt scalping trading in detail uitgelegd, zodat u kunt beoordelen of scalping de meest geschikte trading stijl is voor u. We bekijken hoe traders scalping strategies kunnen toepassen en welke aspecten van belang zijn voor het vergroten van uw Forex scalping succes.

We bespreken stapsgewijs:

 • Wat is scalping trading
 • Hoe werkt scalping Forex
 • Wat zijn de beste scalping strategies/ beste forex scalping strategie
 • Zelf een scalping strategy gebruiken
 • De beste indicator voor Forex scalping
 • Scalping trading software selecteren
 • De beste Forex scalping broker kiezen
 • Voorbeeld scalping strategie - een simpele Forex scalping

Wat is Scalping Trading - Definitie Scalping Trading

Scalping of scalp trading is een trading stijl of techniek waarbij traders binnen een zeer kort tijdsbestek een financieel instrument (zoals EURUSD) kopen en verkopen. Net als bij alle andere handel-stijlen, participeren Forex scalpers in scalp trading door posities te plaatsen in anticipatie op waardeverandering. Scalping trading ziet toe op zowel het nemen van long posities (kopen) als het plaatsen van short posities (verkopen). Deze opstellingen worden vervolgens gesloten door de tegenovergestelde actie uit te voeren - een verkoop sluit een long positie en een koop sluit een short scalping trade.

Scalping trading wijkt in deze zin niet af van elke andere vorm van trading, zoals bijvoorbeeld intraday- of swing-trading. Het belangrijkste verschil is het tijdsbestek waarover CFD scalping/scalping Forex wordt uitgevoerd. Ook het handelsvolume, de intentie van de trader en de toegepaste hefboomwerking zijn kritische factoren die een rol spelen in scalping trading. We zullen hier in de volgende paragrafen nader op ingaan.

Een aantal onderscheidende factoren die van belang zijn bij toepassing van een Forex scalping strategie:

 • Scalp Trading tijdframe: dit verschilt per positie - de tijdsduur in scalping trading kan variëren van een paar seconden tot wel een paar uur - hoewel dit minder gebruikelijk is. Gewoonlijk duurt een transactie minstens een minuut en maximaal twee uur. Transacties die drie uur of langer duren, worden gewoonlijk beschouwd als intra-day-opstellingen.
 • Scalpers intentie: een scalping trading strategy is bewust gericht op een groot aantal, korte trades en kleinere winsten. Wanneer een swing trader na een uur onverwachts de positie wilt sluiten, zal dit niet als scalping trading worden aangemerkt. De trader sluit zijn positie vroegtijdig, waar het de intentie was deze gedurende langere periode aan te houden. Scalping Forex/ CFD scalping is erop gericht over een korte periode, relatief kleine winsten te behalen.
 • Hefboomwerking: In Forex scalping/CFD scalping maakt men door de band genomen vaker gebruik van de hefboomwerking dan wanneer men andere trading-stijlen nastreeft. Een scalping strategy houdt in dat men vaak vele, kleine posities houdt. Om dit relatief grote aantal trades te accommoderen en eventuele potentiële winsten te vergroten, kan een hogere hefboom-stelling uitkomst bieden. Houdt er als Forex scalper rekening mee dat toepassing van de hefboomwerking in uw scalp trading activiteiten twee kanten op werkt: u kunt grotere winsten behalen, maar evengoed grotere verliezen lijden.
 • Het aantal scalping trading posities: zoals eerder opgemerkt, een CFD scalping/Forex scalping strategy vergt doorgaans plaatsing van meerdere transacties tegelijkertijd, tijdens dezelfde handelssessie of op dezelfde dag. In vergelijking met intraday of intra-week trading systemen, opent en sluit de scalping handelaar over een gegeven tijdsbestek meer posities.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

CFD Scalping/Forex Scalping Strategies - De Voor- en Nadelen van Scalping Trading

Scalping is strikt genomen een vorm van daytrading. Echter, wanneer men scalping Forex scalping/CFD scalping afzet tegen day trading, kan men enkele belangrijke voor- en nadelen van scalping daytrading identificeren.

Laten we ons allereerst toeleggen op de voordelen van scalping en van het toepassen van een Forex scalping strategie:

 • Scalping daytrading biedt meer trade mogelijkheden.
 • De gemiddelde scalping strategy levert over het algemeen een hoger winstpercentage op.
 • Het korte tijdsbestek wat scalp trading kenmerkt, beperkt blootstelling aan marktrisico.
 • Scalping trading strategies bieden snelle resultaten.

De nadelen van trading scalping en uitdagingen waarmee scalping handelaren worden geconfronteerd zijn bijvoorbeeld:

 • Een scalping strategy streeft kleinere winsten na, terwijl verliezen groot kunnen blijken.
 • Scalping vereist meer aandacht en nauwgezette monitoring, de Forex scalper voert regelmatig opstellingen in en eindigt deze. De scalping handelaar besteed meer tijd achter de pc. Scalping is in vergelijking met andere, langere termijn trading strategieën, erg tijdsintensief.
 • De veelheid van de scalping trading transacties brengt meer kosten met zich mee - eventuele spreads of andere kosten die gelden per transactie, kunnen aantikken.

De bovenstaande voor- en nadelen vormen de belangrijkste redenen waarom het raadzaam wordt geacht dat aspirerende scalpers hun CFD scalping/Forex scalping strategie eerst op een Demo account testen. Scalping traders die een live account gebruiken, doen er verstandig aan zich te verdiepen in technieken voor risicobeheer. Een scalping trading systeem is niet compleet zonder regels voor risicomanagement. Scalp trading vereist een andere aanpak dan andere, langere termijn vormen van trading of beleggen.

Forex scalpers volgen doorgaans niet de gebruikelijke regels voor money management - zoals bijvoorbeeld een maximum risico-blootstelling van 2%. Ook zal de scalping trader zelden hedging technieken gebruiken. Hedging wordt over het algemeen gebruikt om de risico-blootstelling die lange termijn posities met zich meebrengen af te dekken. Een scalping trader verhandelt instrumenten op een dusdanig korte termijn dat risico's over het algemeen kunnen worden beheerd met stop loss- en limit orders.

Wat de meest passende risicomanagement strategie is, lijkt sterk afhankelijk van uw specifieke scalping strategie. Er zijn verschillende factoren die u in overweging moet nemen - kiest u voor CFD scalping of Forex scalping, welke specifieke instrumenten gaat u scalpen en of u van plan bent scalping trading indicators te gebruiken.

We zullen in de volgende paragrafen bespreken hoe u een Forex scalping strategy samenstelt en wat de beste indicator voor Forex scalping is. Laten allereerst een van de meest kenmerkende elementen van scalping trading in meer detail bekijken - de tijdframes.

Forex Scalping/ Scalping Trading - Tijdsframes voor Scalp Trading

Scalping trading gebeurt per definitie op een zeer kort tijdsbestek. De meeste scalping traders gebruiken grafieken van 1 minuut, 5 minuten, 10 of 15 minuten. Het wordt beginnende traders aangeraden zelf verschillende tijdschalen te proberen en vast te stellen wat het beste werkt in hun Forex scalping/ CFD scalping activiteiten.

Op basis hiervan zult u ook uw scalping trading strategie bepalen. CFD/Forex scalpers gebruiken doorgaans:

 • 10 minuten scalping charts
 • 5 minuten scalping grafieken
 • 1 minuut charts voor scalping, maar ook:
 • Tick charts of
 • Renko charts zijn geliefde grafiek-weergaven voor scalping trading

Wees u zich ervan bewust dat wanneer u op dusdanig korte termijn handelt, prijsinformatie zeer gedetailleerd en omvangrijk kan zijn. Dit laatste grafiek-type filtert de ruis en wordt veelal gebruikt in combinatie met Bollinger Bands en de MACD indicator. Scalp trading met behulp van Renko staven werkt het beste wanneer u een tijdsframe van één of enkele minuten gebruikt (M1 of M5 scalping trading charts).

Scalping is een vorm van korte termijn trading en wordt weleens verward met day trading. Technisch gezien is scalp trading een vorm van daytrading. Het verschil tussen scalping day trading en reguliere daytrading of zelfs intraday trading is waar scalping trades doorgaans slechts enkele minuten duren, (intra)daytrading posities enkele uren of zelfs gehele dagdelen bestrijken. Daytrading en CFD scalping/Forex scalping technieken zijn vergelijkbaar waar beide benaderingen doorgaans zijn gebaseerd op technische analyse.

Scalping en swing trading daarentegen, bevinden zich aan tegengestelde extremen van het spectrum. In swing trading houdt men posities gedurende weken of maanden. Bij beleggen kan dat zelfs jaren zijn. De trading vaardigheden en risicobeheer technieken die men hiervoor gebruikt verschillen sterk van wat scalping trading vereist. Als u twijfelt welke handelsvorm voor u het beste is, valt het aan te raden zowel scalping- als swing trading strategieën op een risicovrij demo account uit te proberen.

Forex scalping/CFD scalping wordt ook vaak in verband gebracht met 'high frequency trading'. High frequency trading is een vorm van scalping die wordt uitgevoerd door automated trading robots, zoals de expert advisors op het MetaTrader handelsplatform. We zullen verder in dit artikel bekijken wat de beste trading software voor scalping traders en de beste indicator voor Forex scalping is.

Scalping Strategies - Forex Scalping & CFD scalping Instruments

Scalpers kunnen scalp trading strategieën toepassen op een breed scala financiële instrumenten en markten, denk aan:

 • Forex scalping
 • CFD scalping op indices
 • CFD scalping op aandelen
 • CFD scalping op grondstoffen

CFD Scalping/ Forex Scalping Strategies - Scalp Trading met Hefboom

Met scalping wordt vaak gerefereerd aan CFD scalping. Waarom is scalping vaak gekoppeld aan CFD's? Scalping trading houdt in dat men per positie slechts een aantal PiPs winst wilt maken. Men plaatst om die reden relatief veel trades. Om dit mogelijk te maken wilt men middels gebruik van een financiële hefboom de reikwijdte van het beschikbare kapitaal uitbreiden.

CFD scalping trading behelst scalp trading op een breed scala aan instrumenten; CFD scalping instrumenten zoals:

Als de scalping trader een dusdanig kleine positie inneemt, kan het resultaat op enige centen uitkomen. Met CFD scalping is het mogelijk hefboom stellingen toe te passen. Scalping handelaren maken gebruik van de hefboomwerking om scalping trading de moeite waard te maken. Wanneer men namelijk een hefboomeffect toepast, wordt de waarde van een PiP met de gekozen factor vermenigvuldigd.

Met het financiële hefboomeffect is het mogelijk met een relatief klein bedrag (wat dient als borgstelling) een positie van grotere onderliggende waarde te beheren. Het hefboomeffect wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal. Bijvoorbeeld 1:100 of 1:20. Dit betekent dat u met een marginale inleg van bijvoorbeeld $1 een positie van $20 (1:20) of zelfs $100 (1:100) kan beheren. Dit houdt in dat u met hetzelfde kapitaal meer posities kunt beheren (of posities met een grotere totale onderliggende waarde). Nu scalping strategies erop inzetten dat de trader op één bepaald ogenblik meerdere posities houdt, is de toepassing van een hefboom een wijdverbreid gebruik onder scalping traders.

Let wel, zowel de potentiële winsten als verliezen worden uitvergroot. Omdat de CFD scalping trader doorgaans meerdere posities open heeft, kunnen verliezen echter behoorlijk oplopen. Het wordt beginnende traders vaak afgeraden met scalping trading te beginnen als zij deze risico's onderschatten. Scalp trading is zeer populair onder ervaren traders, de korte duur van transacties en de spreiding van het risico over vele, kleine posities kunnen voor hen juist beperkte blootstelling betekenen.

Scalping Trading - De Beste Markten en Instrumenten voor Scalp Trading

Een van de belangrijkste criteria voor het toepassen van scalping technieken is de aanwezigheid van voldoende prijsvolatiliteit. We hebben eerder aangegeven dat er een breed scala aan CFD instrumenten beschikbaar is. Echter, niet alle instrumenten en markten lenen zich, op basis van bovengenoemd criterium, voor scalping trading.

Op basis van dit gegeven, de genoemde volatiliteit, kunnen we enkele instrumenten als bijzonder geschikt voor scalping aanmerken:

 • Valutaparen zoals de EUR/USD, GBP/USD, en GBP/JPY staan bekend als de meest verhandelde valuta paren, hetgeen in hun volatiele prijsbeweging gedurende de handelsdag wordt gereflecteerd. Deze Forex paren bieden doorgaans uitstekende mogelijkheden voor Forex scalping.
 • Financiële instrumenten zoals de AEX- of DAX30 CFDs en CFDs op Crude Oil tonen regelmatig fluctuerende prijsbewegingen, wat een gunstig is voor het toepassen van CFD scalping strategieën.

De meest populaire instrumenten voor scalping trading worden gekenmerkt door liquiditeit en lage commissies & spread kosten. Scalping traders doen bovengemiddeld veel transacties, welke bij elkaar opgeteld vaak op hoge trading volumes neerkomen. CFD scalping traders/ Forex scalpers betalen daarom op het totaal aan uitgevoerde orders gemiddeld meer spread- en transactiekosten. Het faciliteren van trading scalping is dan ook zeer lucratief voor brokers.

Trading Scalping - De Beste Tijden voor CFD Scalping/ Scalping Forex

Scalping is een systeem van snelle, korte termijn trades welke voldoende prijsbeweging en volatiliteit vereist. CFD scalping en Forex scalping wordt, zoals we eerder hebben gezien, doorgaans uitgevoerd op grafieken met tijdframes van 1 minuut, 5 minuten of 10 minuten. Trading scalping vereist daarom snelle besluitvorming en wordt meestal gebaseerd op technische analyse, prijsactie en nieuws- of data publicaties.

Op basis van het tijdsbestek en de voorwaarde voor voldoende prijsbeweging (volatiliteit) kunnen we bepaalde tijden en perioden als bijzonder geschikt voor scalp trading aanmerken. Voor CFD scalping en Scalping Forex kan men opmerken dat de tijden rondom de openingsuren van een bepaalde beurs/ handelssessie doorgaans het meeste prijsbeweging tonen. Dit kan gemakkelijk worden verklaard aan de hand van het gegeven dat de beurstijden in een bepaalde regio of tijdzone doorgaans overeenkomen met de kantooruren van traders bij banken en hedgefondsen.

Doorgaans zullen scalping traders zich toeleggen op de eerste 2 a 3 uren na opening van een bepaalde handelssessie. Gezien CFD scalping/scalping Forex de nodige focus en constante monitoring van de marktprijs vereist, is het verstandig dat de scalping trader zich richt op een vast, afgebakend dagdeel.

De hoogste trading activiteit en liquiditeit komen voor in de handelssessies van Londen en New York. Deze sessies blijken bijzonder interessant voor de meeste scalpers. Dit is uiteraard afhankelijk van de scalping strategy die de scalper prefereert. Scalping technieken die toezien op het trading van breakouts kunnen soms juist goed werken in de mate van volatiliteit die de Aziatische handelssessie kenmerkt. Prijsbewegingen zijn daar doorgaans relatief smal.

Bovendien zijn er specifieke scalping strategies die erop geënt zijn te profiteren van de perioden rondom economisch nieuws en belangrijke Forex agenda punten.

Bron: Trading Scalping met Admirals MT5 met MT5SE Add-on EUR/USD 15 minuten grafiek (van 4 september 2018 tot 10 september 2018) - uitgevoerd op 19 september 2018 om 4:00 PM GMT

De Beste indicator voor Forex scalping & CFD scalping

Scalp trading is een handelsvorm waarbij de handelaar grotendeels afhankelijk is van zijn indicatoren en andere technische hulpmiddelen. Het tijdsbestek is dusdanig kort dat het praktisch onmogelijk is om de markten zelf, handmatig, te scannen op setups die voldoen aan de criteria die uw trading strategy stelt voor entry. Gebruik van scalping trading indicators biedt uitkomst.

Er is een groot aantal scalping indicators beschikbaar. Zeker voor de beginnende trader kan het lastig zijn om de beste indicator voor Forex scalping te kiezen. Wat de beste indicator voor Forex scalping is, blijkt namelijk in belangrijke mate afhankelijk van uw trading strategie en persoonlijke voorkeuren. Er zijn echter enkele scalping trading indicators die bepaalde kernfuncties vervullen en door de meeste traders als bijzonder nuttig worden beschouwd.

Beste Indicator voor Forex scalping - overzicht van de top 3 tools

 • Moving Average scalping trading indicator voor toepassing in de Ribbon Entry Forex strategie
 • De Stochastic scalping indicator
 • Forex scalping indicators die multiple time frame analysis vergemakkelijken zoals

Het doel van Forex scalping is te kunnen profiteren van kleine bewegingen op de valutamarkt. Ze profiteren van de beweging op de zogeheten ticker -band, die vrijwel constant in beweging is. Indien u gebruik maakt van de Admirals MetaTrader 4 Supreme Edition add -on heeft u toegang tot de Tick Chart weergaveoptie. Deze tick charts geven elke incrementele prijsmutatie met kleine vinkjes aan - en kunnen beter inzicht bieden in de prijsveranderingen over een gegeven periode.

Echter, het is niet voldoende om te weten dat een markt in beweging is. Wanneer u winsten wilt behalen met scalp trading is het vooral van belang dat u met een zekere mate van waarschijnlijkheid kan voorspellen in welke richting de markt zal bewegen en op deze kleine prijsveranderingen kan inspelen.

We gebruiken de bovengenoemde scalping Forex indicatoren en technieken om vast te stellen wat de geldende trend is en hoe deze verder zou kunnen ontwikkelen.

De beste indicator voor Forex scalping - Moving Average

De moving average wordt door velen als de beste indicator voor Forex scalping trend identificatie beschouwd. Nu het bepalen van de trend een kernonderdeel van elke trading strategie is de moving average erg geliefd onder traders. Deze Forex scalping tool leent zich bijzonder goed voor combinatie en kan worden gebruikt ter ondersteuning van andere scalp trading indicators.

Deze Forex scalping indicator geeft in oogopslag een idee over het momentum van de trend:

 • Toont de moving average een dalende ontwikkeling? We hebben te maken met een bearish sentiment - hoe steiler de lijn, hoe sterker het momentum
 • Tekent de Forex scalping indicator zich als een stijgende lijn af? We hebben te maken met een bullish sentiment
 • Een vlakke lijn duidt op een zwak marktsentiment

Een van de meest populaire toepassingen is de techniek waarbij meerdere Moving Averages gebruikt. Voor scalping trading sou u bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een 5-, 8- en 13- perioden simple moving average op een M2 chart toe te passen. U kunt belangrijke informatie over de trend afleiden uit de wijze waarop de lijnen zich tot elkaar en tot de prijs verhouden:

 • Wanneer uw scalp trading chart de 5 boven de 8 en de 8 SMA boven de 13 SMA toont is er doorgaans sprake van een bullish marktsentiment. In deze markt conditie scannen scalp trading professionals op mogelijkheden om long te gaan. Vergelijkbaar, wanneer de 13 SMA zich boven de 8 en de 5 Simple moving average bevindt, dan gaan we normaliter uit van een down trend en zoeken we naar mogelijkheden om short te gaan
 • Bovendien kunnen we indicatieve waarde ontlenen aan de verhouding tussen de lijnen van de scalp trading indicator en de prijs. In een downtrend zoeken we naar het scenario waarin de prijs zich onder de MA beweegt. Wanneer de prijs de EMA in de opwaartse richting doorbreekt gaan we uit van een mogelijke reversal. In een up trend daarentegen zal de prijs grotendeels boven de SMA'S bewegen. Indien prijs de Moving average in neerwaartse richting doorkruist moeten traders bedacht zijn op mogelijke trend reversals.

De beste indicator voor Forex scalping - Entry & Exit signalen met Stochastics

Wanneer u aan de slag gaat met Forex scalping zal u al gauw tegen het volgende praktische vraagstuk aanlopen - timing. Vrijwel elke scalping trading strategie zal om die reden een of meerdere indicatoren omvatten die handelssignalen voor market entry afgeven. In het bovenstaande hebben we besproken hoe u op basis van de MA scalp trading indicator kunt bepalen wat een gunstig moment voor het plaatsen van een order is maar ook toepassing van de stochastic oscillator of de Bollinger Band indicator kan hierbij zeer nuttig blijken.

De sterkste handelssignalen zijn wanneer de Stochastics scalping trading indicator een overbought of oversold waarde aangeeft. Op dezelfde wijze zou een doorbraak van de middellijn in de tegenovergestelde richting of benadering van het andere extreem (overbought dan wel oversold zone) als een signaal voor exit geïnterpreteerd kunnen worden.

De beste indicator voor Forex scalping - Multiple timeframe analysis

Scalping trading technieken worden altijd toegepast op extreem lage timeframes. Om een goed beeld van de geldende trend en het algemene marktsentiment te krijgen gebruiken traders multiple timeframe analysis. Deze Forex scalping techniek houdt in dat u een andere, hogere timeframe bekijkt om een beeld te krijgen van de bredere trend. Dit bepaalt de context voor het toepassen van uw scalping strategy.

Stel dat u ervoor kiest uw trading order uit te voeren op de M5 chart. U zou in dit geval een grafiek van een hoger tijdsbestek, zoals de H4 (4 uurs chart) of zelfs de D1 (dagelijkse grafiek) bekijken om te bepalen wat de algemene trend is. Waar de prijsfluctuaties op de M5 chart wellicht willekeurig kunnen lijken, kan analyse van de dagelijkse grafiek de nodige achtergrond bieden. De bewegingen in de richting van de bredere trend zullen doorgaans langer en sterker zijn. Door de markttrend op het hogere tijdsbestek te identificeren kunt u filteren op de handelskansen met de grootste waarschijnlijkheid en reward- to- risk.

CFD Scalping/ Forex Scalping Strategies - Beste Indicator voor Forex Scalping MT4

De meest populaire en veel gebruikte scalping strategies en methoden zijn gebaseerd op het gebruik van technische indicatoren. Succesvol scalp trading vereist een hoge uitvoeringssnelheid. Automatische indicators bieden hier uitkomst bij. Welke hulpmiddelen als best indicators for scalping of beste indicators voor Forex scalping aangemerkt kunnen worden, is sterk afhankelijk van uw scalping strategie.

Dit zijn enkele van de meest populaire Forex scalping tools:

Admirals biedt haar clientèle tevens toegang tot de exclusieve MetaTrader Supreme Edition add-on. Een pakket van innovatieve indicatoren en handige tools voor CFD scalping/ Forex scalping.

Dit pakket bevat onder andere:

 1. Keltner Channel
 2. Admiral Gravity
 3. Admirals High-Low
 4. Admirals Pivot
 5. Admirals Renko
 6. Tick trading scalping charts
 7. Mini charts
 8. Spread indicator
 9. Candle countdown

Bron: Trading scalping met Admirals MT5 met MT5SE Add-on EUR/USD dag-grafek (van 13 april 2017 tot 19 september 2018) - uitgevoerd op 19 september 2018 om 4:00 PM GMT

Beste Scalping Strategies - Forex Scalping Strategies/ CFD Scalping Strategies Beoordelen

Elke trader die consistent succes en verbetering nastreeft zal zich moeten toeleggen op het ontwikkelen van een scalping trading-systeem. Hoewel dit geldt voor iedere trading stijl, is het voor scalping, vanwege de snel- en de veelheid van de trade-opstellingen en de noodzaak om overeenkomstig handels-beslissingen te nemen, des te meer van belang.

Scalping traders beogen doorgaans 10 tot 15 PiPs aan een bepaalde trade te verdienen. Het is daarom cruciaal dat een CFD/Forex scalper zich bewust is van het succes- of slagingspercentage van de door hem toegepaste scalping strategy. Het klinkt misschien logisch, maar zonder test- of controlemethode kan men gemakkelijk voorbij gaan aan de simpele rekenkundige criteria. De vraag of deze kleine winsten bij elkaar opgeteld meer winst inhouden dan wat het totale verlies is, is een belangrijke maatstaf voor het beoordelen van uw scalping trading strategy:

 • Verwachting per trade-opstelling = (slagingspercentage vermenigvuldigd met gemiddelde winst) - (verlies-percentage vermenigvuldigd met gemiddeld verlies)

Een positieve uitkomst duidt op een positieve winstverwachting; het houdt in dat de bewuste scalping strategie op de lange termijn winstgevend zou moeten blijken. Een negatief cijfer echter, wijst op negatieve lange termijn resultaten van de scalping methode. Deze simpele afweging vormt een goede filter voor uw scalp trading strategies.

Het success van een scalping strategie is afhankelijk van een aantal factoren waaronder de trading stijl van de scalping handelaar, zijn of haar persoonlijke situatie en uiteraard de marktomstandigheden. Het is raadzaam het effect van een gegeven scalping strategie altijd zelf te testen, over een redelijke sample grootte. Voer deze (back) test periodiek uit om u zich ervan te verzekeren dat uw scalping trading strategy optimaal afgestemd is op de meest actuele marktomstandigheden en de beste resultaten genereert.

De Beste Scalping Strategie Kiezen - Praktische Forex Scalping strategies

Hier volgt een overzicht van verschillende Forex scalping strategies. U kunt op de links klikken voor meer informatie over elk van deze scalping strategies:

Wanneer u de financiële markten benadert met een scalping strategie, zorg er dan voor dat u de het gekozen instrument of de markt waarop u de scalping trading posities wilt invoeren, op de volgende vijf elementen controleert:

 • Huidige en verwachte prijsvolatiliteit - voor CFD scalping/ Forex scalping is een bepaalde mate van prijsvolatiliteit essentieel. De verwachte prijsbeweging kan echter per markt, instrument of tijdsperiode sterk verschillen, hetgeen een aanpassing in uw scalping strategie kan vergen.
 • Huidige spread kosten - een gegeven Forex scalping strategie behelst de plaatsing van een groot aantal trades. Wees u zich ten alle tijden bewust van de geldende spread kosten nu dit een aanzienlijke impact op uw bottom line kan hebben.
 • Scalping trading technieken worden toegepast op extreem lage timeframes, bekijk echter altijd andere, hogere timeframes om een beeld te krijgen van de bredere trend. Dit bepaalt de context voor het toepassen van uw scalping strategy.
 • Wees u bewust van belangrijke ondersteunings- en weerstandsniveaus. Hoewel de Forex scalper doelt op kleine winsten, is het belangrijk dat er geen key-levels tussen uw entry-punt en winstdoel liggen.
 • Check de economische kalender voor publicatie van belangrijke data, nieuws- en persconferenties

Scalp Trading Psychologie - De Rol van de Forex Scalper in Scalp Trading Success

Zoals u wellicht heeft geconcludeerd, vereist scalping trading de nodige aandacht en uiterste alertheid. Hoewel CFD scalping/ scalping Forex resultaten in verregaande mate afhankelijk zijn van de door u toegepaste scalping strategy, weten succesvolle scalping handelaren dat alles valt en staat met de focus van de Forex scalper. Scalping trader komt neer op snelle en juiste besluitvorming.

Scalp trading kan redelijk tijdsintensief blijken. Wij raden (aspirerende) scalpers aan naast scalping strategies en Forex scalping technieken tevens een handelsschema in hun trading plan op te nemen. Tekenen van vermoeidheid of afleiding zijn redenen om scalping trading (tijdelijk) te staken. Houd er rekening mee dat scalping geen trading stijl is die geschikt is voor alle traders. Sommigen zullen het goed doen als scalping traders, waar anderen beter presteren als bijvoorbeeld swing traders.

Trading Scalping - De Rol van de CFD Scalping/Forex Scalping Broker

Naast het kiezen van een markt of instrument die voldoende prijsvolatiliteit biedt, is de broker keuze tevens van doorslaggevend belang voor het succes van uw scalping activiteiten. Nu scalp trading plaatsing van vele posities inhoudt, kunnen de totale transactiekosten flink oplopen. Denk bijvoorbeeld aan de spread kosten. Waar deze kosten voor de swing trader wellicht van verwaarloosbaar of ondergeschikt belang zullen zijn, is het voor de scalper met een hoog handelsvolume een factor die het verschil tussen winst of verlies kan betekenen.

Scalping traders trachten hun kosten laag te houden door instrumenten met lage spreads te verhandelen. Doorgaans worden lagere spreads geboden op instrumenten die een hoog handelsvolume kennen, en op de momenten dat de betreffende markt het meest actief is. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom scalping Forex en CFD scalping op major valutaparen, blue chip aandelen en de belangrijkste indices zo populair is.

Bron: Trading scalping -Admirals MT5 met EUR/USD Forex scalping 5 minuten grafiek (van 17 september 2018 tot 19 september 2018) - uitgevoerd op 19 september 2018 om 4:00 PM GMT

CFD/Forex Scalping Broker - Best Broker for Scalping CFD's & Forex Scalping Broker Herkennen

Waar het voor CFD scalping/ scalping Forex van belang is om voor een broker te kiezen die lage spreads biedt, zal men tevens de kwaliteit en snelheid van het uitvoeren van de order in acht moeten nemen. Nu de scalping trader inzet op winsten van slechts enkele pips, kan hij het zich niet veroorloven (een gedeelte van) de beweging te missen doordat men moet wachten op het uitvoeren van de order. Voordat hij een Forex scalping broker kiest, moet de Forex scalper rekening houden met verschillende aspecten.

De belangrijkste criteria voor beoordeling van de best broker for scalping zijn:

 • Concurrerende spreads en kosten
 • Snelle uitvoering
 • Kwaliteit uitvoering order - let bij beoordeling van uw Forex scalping broker niet alleen op de kosten maar ook op de snelheid en kwaliteit van uitvoering. In scalp trading is het van cruciaal belang dat de order tijdig en juist wordt uitgevoerd, nu de marges relatief klein zijn.
 • De best broker for scalping is gereguleerd door vooraanstaande financiële autoriteiten zoals de FCA (Financial Conduct Authority)
 • Segregatie van fondsen, gehouden bij betrouwbare bank(en)

Admirals voldoet aan alle bovenstaande criteria, evenals:

 • Spreads vanaf 0 pips op 'major currency pairs'
 • Zeer gunstige voorwaarden voor Scalping traders met Zero.MT4
 • Het uitvoeren van de order zonder re-quotes
 • Lage slip- en courtage kosten
 • Goede liquiditeit van de grootste liquiditeitsverschaffers
 • Hoge uitvoer-snelheden, vanaf 4 milliseconden
 • Geen beperkingen op trading stijlen of scalping strategieën
 • Geavanceerde tools en trading software
 • Educatieve materialen
 • Nederlandstalige klantenservice

Een beginnende scalping trader realiseert zich vaak niet dat naast concurrerende spreads, kwaliteit van uitvoering en service ook belangrijke factoren zijn, De beste manier om erachter te komen of een Forex scalping broker een goede match voor u is, is uw scalping strategie zelf te testen op hun platform en de service en kwaliteit zelf te ervaren. Admirals biedt demo of live scalping trading accounts waarmee u toegang tot het MetaTrader platform heeft.

Scalp Trading Sofware - Beste Platform Voor CFD Scaling En Forex Scalping

MetaTrader is het meest gebruikte trading platform. Het is de #1 keuze van zowel beginnende scalping traders als scalp trading professionals. MetaTrader 4 en MetaTrader 5 zijn multi- asset platforms, hetgeen inhoudt dat u de software voor zowel scalping Forex en CFD scalping kan gebruiken. Bovendien ondersteund het vrijwel alle andere handelsvormen en beschikt het platform over geïntegreerde technische analyse software.

MetaTrader is een complete handelsoplossing en stelt de scalping handelaar in staat direct vanuit de handelsgrafiek orders te plaatsen. Met de 1-click trading optie kunt u binnen een fractie van een seconde uw trade live hebben, dit is een groot voordeel voor scalping trading waar snelheid van verschil makend belang is.

Het MetaTrader-platform is zeer uitgebreid doch erg gebruiksvriendelijk en eenvoudig te navigeren. Admirals biedt de Supreme Edition plugin. Een MetaTrader add-on met vele extra indicatoren en hulpmiddelen. Deze functies maken geen onderdeel uit van het standaard MetaTrader pakket en zijn exclusief beschikbaar voor de cliënten van Admirals.

De MetaTrader Supreme Edition plugin biedt extra functionaliteiten en hulpmiddelen zoals de mini terminal, de trading terminal, de tick chart-trader, de trading simulator, de sentiment trader en vele andere, innovatieve indicatoren en hulpmiddelen.

Scalping traders gebruiken de MetaTrader Supreme Edition software voor hun scalp trading. Traders kunnen CFD scalping- en Forex scalping strategieën toepassen op een breed scala aan financiële markten en instrumenten, waaronder Forex CFD's, CFD's op grondstoffen, aandelen en indices. Ervaar zelf hoe deze tools uw scalping strategy kunnen aanvullen

Zelf aan de Slag met Scalping Trading

Met dit artikel hebben wij getracht u inzicht te geven in de voornaamste kenmerken van scalp trading. U kunt dit artikel gebruiken als voorzetje om zelf met scalping aan de slag te gaan. Succesvol scalping Forex/CFD scalping leert men echter niet uitsluitend uit boeken of artikelen. Basiskennis over scalping is een must maar scalp trading is vooral een handelstechniek die veel oefening vereist.

Met een demo trading account van Admirals kunt u onbeperkt oefenen en experimenteren in realtime marktcondities, in een risicovrije omgeving. Het biedt u de mogelijkheid uw scalping strategie te testen en verfijnen en uw vaardigheden als scalper aan te scherpen.

Risicovrije Demo-rekening

Registreer voor een gratis online demo-rekening en verfijn uw handelsstrategie

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Beste Scalping Strategies: 1 min Forex scalping strategy & 5M scalping strategy
Zelfs als u een complete beginner bent in trading, zult u ongetwijfeld op een gegeven wel de term scalping of scalperen zijn tegengekomen. Dit artikel biedt u alle basisinformatie achter dit concept. U leert de definitie van Forex scalping, hoe het werkt en hoe u het beste systeem kunt selecteren. W...
Wat is de NASDAQ? Beleggen in de Nasdaq 100 Index
De Nasdaq 100 index is één van de belangrijkste indices aan de Amerikaanse beurzen en behoort tot de meest verhandelde instrumenten wereldwijd. De index geeft ons inzicht in de prestatie van de technologiesector; de meest innovatieve, snelst groeiende industrie en één van de voornaamste drijvers van...
Wat is price action trading? - Price action patronen & technieken
Wist u dat price action trading strategieën tot de meest gebruikte analysemethoden voor Forex- en CFD trading behoren. Price action trading is kort gezegd, het bestuderen van de evolutie van de prijs van een activum. Deze analysetechnieken bieden op eenvoudige en inzichtelijke wijze inzicht in de on...
Alles weergeven