Uw AEX Investing Gids - Tips voor Beleggen in de AEX index & AEX trading strategieën

Admirals
40 Min lezen

De AEX Index is een populair handels- en investeringsinstrument. Terwijl vele internationale beleggers voor AEX investing kiezen om te kunnen profiteren van de ontwikkelingen op de Europese markt, kiezen vele Nederlandse handelaren de index omdat zij bekend zijn met de in de index opgenomen bedrijven en hun voordeel kunnen doen met hun kennis van de nationale en regionale economische en politieke situatie.

De AEX 25 is een van de meest verhandelde Europese beursindices; de liquiditeit maakt dat de AEX zich leent voor toepassing van verschillende handelsstijlen en strategieën. Gezien het huidige economische klimaat en de politieke instabiliteit binnen de Unie verwachten analisten grote schommelingen in de koers. Dit presenteert interessante mogelijkheden voor de belegger.

We bespreken de definiërende kenmerken van de index en de belangrijkste punten die u in overweging moet nemen om zelf aan de slag te kunnen met beleggen in de AEX index.

AEX Beurs Amsterdam

De AEX 25 of de AEX index zijn aanduidingen voor de Amsterdam Exchange Index. De beursindex is samengesteld uit de 25 grootste beursgenoteerde Nederlandse bedrijven en bestaat uitsluitend uit bedrijven die genoteerd zijn aan de Euronext beurs in Amsterdam.

Euronext Amsterdam omvat verschillende indices zoals AMX en de AScX; binnen de beschikbare AEX indexen is de AEX 25 het meest populaire instrument voor traden en beleggen.

Bron: AEX25 CFD, Grafiek W1, MT5 Admiral Markets Supreme Edition, 23 januari 2019 - Technische Analyse AEX: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

AEX: Samenstelling AEX - AEX Bedrijven / AEX Aandelen

De AEX index is een marktkapitalisatie gewogen aandelenindex. Dit betekent dat de geselcteerde bedrijven en mogelijke kandidaten worden gerangschikt op basis van de waarde van hun handelsomzet. Bovendien dienen ondernemingen aan strikte voorwaarden te voldoen om in de prestigieuze AEX index opgenomen te worden.

De samenstelling van de AEX wordt vier keer per jaar, in tussentijdse beoordelingen, herzien. Deze interim kwartaalrapporteringen vinden plaatst in juni, september en december. De status van alle AEX bedrijven wordt in maart, bij wijze van integrale, jaarlijkse review bepaalt. Tijdens deze jaarlijkse beoordeling worden de 23 ondernemingen die in het voorgaande jaar de hoogste handelsomzet hebben getoond, automatisch aan de index toegevoegd.

De gegadigden voor de overige 2 noteringen worden geselecteerd uit de bedrijven die posities 24-27 innemen. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan ondernemingen die reeds deel uitmaken van de AEX 25 Index. De overige twee bedrijven, tezamen met 23 anderen, vertegenwoordigen de zogenaamde mid-cap AEX bedrijven en worden opgenomen in de AMX index. DE AScX vertegenwoordigd de small cap AEX aandelen, die positie 51-75 in de algehele AEX index bekleden.

AEX Investing : Samenstelling & Voorwaarden opname van AEX Bedrijven

De lijst van AEX bedrijven varieert en kan op basis van de prestaties en structurering van bedrijven veranderen. Dit geldt tevens voor de weging van de AEX aandelen. De weging van de AEX aandelen kan zelfs op dagelijkse basis verschillen, nu koersveranderingen het wegingspercentage beïnvloeden. Ook bedrijven die (nog) niet in de hoofd index zijn opgenomen kunnen de weging beïnvloeden. Met de beursgang van Fintech gigant Adyen verwaterde de marktkapitalisatie van maar liefst 11 van de 25 AEX bedrijven.

Naast de gezette momenten voor herweging kunnen er tussentijdse aanpassingen worden gemaakt. Dit kan het geval zijn indien de waardering van één of enkele AEX bedrijven aanzienlijk veranderd, bijvoorbeeld naar aanleiding van een superdividend uitkering of wanneer AEX aandelen verdwijnen, door overname of faillissement. Een andere harde voorwaarde waar bedrijven aan moeten voldoen om in aanmerking te komen is dat ten minste 25% van de beschikbare aandelen van een bedrijf als vrij-verhandelbare aandelen beschikbaar moeten zijn.

Deze dynamiek maakt beleggen in de AEX index en AEX trading zeer interessant. De koers weerspiegeld de prestaties van de 25 grootste bedrijven op de Amsterdamse beurs. De belegger kan aldus profiteren van een mate van liquiditeit en volatiliteit die voor individuele aandelen ongekend is.

AEX Investing/ AEX trading leent zich dan ook voor verschillende stijlen en strategieën.

Wat is AEX Investing of AEX Trading

AEX investing, beleggen in de AEX index of AEX trading behelzen het speculeren op prijsveranderingen in de Amsterdamse aandelenindex. Zoals bij elke vorm van trading of beleggen brengt dit een bepaalde mate van risico met zich mee. Als beginnendbelegger is het raadzaam te experimenteren met verschillende stijlen en vertrouwdheid op te bouwen met de dynamiek van de index.

Admiral Markets biedt gratis demo trading accounts waarmee u risicovrij kunt oefenen. Er zijn verschillende manieren om AEX investing te benaderen. Laten we allereerst de basiselementen van de AEX trading belichten.

AEX Trading met Behulp van CFD Constructie

Middels CFDs (contracts for the difference) kunt u in effecten, zoals AEX index beleggen. Met behulp van deze constructie kunt u zowel op- als neerwaartse trends in de koers verhandelen. Dit maakt dat u zeer uiteenlopende handelsstrategieën kunt toepassen. Afhankelijk van wat uw technische analyse van de AEX uitwijst, kunt u namelijk zowel 'long' koop posities als 'short' ofwel verkoop posities op de Index plaatsen. Bovendien zijn CFD contracten niet tijdsgebonden, u bent dus niet beperkt tot korte termijn handel maar kunt ook kiezen voor langere termijn vormen van handel ook wel aanduidt als investing AEX en beleggen in AEX.

We behandelen verder in dit artikel hoe u respectievelijk Long en Short AEX trading orders plaatst. Laten we allereerst enkele verschillende AEX beleggers strategieën bekijken.

Bron: AEX25 CFD, Chart Weekly, MT5 Admiral Markets Supreme Edition, 28 januari 2019 - Technische Analyse AEX -In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

AEX investing vs AEX trading - Swing Trading

Swing trading is een handelsstijl die midden tussen korte termijn AEX trading en lange termijn beleggen in AEX index ligt. Swing trading kan worden gedefinieerd als middellange termijn handel. De swing trader houdt zijn positie langer dan een dag, maar dit kan tot weken oplopen. Qua stijl toont swing trading het meeste gelijkenis met langere termijn handelsvormen, met dien verstande dat de swing trader op zoek is naar kortere marktbewegingen.

De swing trader scant meerdaagse swing trading chart patronen in een poging te profiteren van grotere prijsbewegingen ofwel swings. De in swing trading gebruikte timeframes kunnen sterk uiteenlopen. Het feit dat swing trading niet gebonden is aan een specifieke tijdschaal maakt dat swing traders de vrijheid hebben vele verschillende trading methoden toe te passen.

Waar AEX beleggers doorgaans gehouden zijn zich te focussen op de trend en zich toeleggen op bewegingen in de richting die de meeste waarschijnlijkheid op lange termijn continuatie kent, is de swing trader hierin vrij. Ook qua voorbereiding hebben handelaren veel vrijheid. Zij kunnen hun voordeel doen met een combinatie van technische analyse AEX en fundamentele analyse, in een poging tot de meest accurate koersvoorspellingen te komen.

We zullen verderop in dit artikel nader ingaan op fundamentele en technische analyse AEX.

Een ander sprekend voordeel is waar korte termijn handel redelijk tijdsintensief is, vereist swing trading minder tijd en aandacht. Swing trading is in die zin vergelijkbaar met beleggen in AEX of AEX investing. Swing traders hoeven niet de gehele dag achter hun scherm door te brengen. Nadat zij hun analyse hebben voltooid hoeven zij de koers constant te monitoren. Afhankelijk van de gekozen tijdsframe kan het voldoende zijn om de koersontwikkeling 1 a 2x per dag te checken. Swing trading is aldus goed te combineren met een fulltime baan of andere activiteiten.

Bron: AEX25 CFD, Grafiek D1, MT5 Admiral Markets Supreme Edition, 23 januari 2019 - Technische Analyse AEX - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de AEX koers op de D1 (dagelijkse) tijdsframe. Dit houdt in dat elke bar de prijsverandering binnen één handelsdag vertegenwoordigd. De AEX beurs openingstijden komen overeen met normale kantooruren. De index is van maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 17.30 actief. Bij Admiral Markets kunt u de index tussen 09.00 en 23.00 CEST verhandelen. Elke bar op uw D1 AEX trading chart vertegenwoordigt dus een van deze vijf handelsdagen.

Een swing trader zet erop in de 'swings' van de markt te verhandelen. Met behulp van technische analyse tracht men de steun- en weerstandsniveaus waar market tops en market bottoms zich zouden kunnen vormen vooraf te identificeren. Deze punten worden in ons voorbeeld gemarkeerd door de gele vakjes.

Doorgaans zullen zij die middels swing trading beleggen in de AEX index hun posities minstens 3-5 dagen aanhouden voordat zij hun winsten dan wel verliezen incasseren. Echter, dit is uiteraard sterk afhankelijk van de gekozen tijdsframe voor executie en de handelsstijl. Bent u geïnteresseerd in AEX investing of beleggen in AEX? Dan zal u doorgaans voor een hogere tijdsframe en een trend following aanpak kiezen. In dit geval zal u uw positie aanhouden tot het volgende belangrijke structuurniveau is bereikt. Bij swing trading streeft men over het algemeen hogere rendementen. De belegger kiest daartoe voor de bewegingen met de hoogste waarschijnlijkheid; de bewegingen in de richting van de algemene koersontwikkeling.

Swing traders controleren hun charts zoals gezegd doorgaans aan het einde van de handelsdag om te checken of de koersontwikkeling in overeenstemming is met de bevindingen uit hun technische analyse AEX.

AEX Investing - Day Trading

Daghandel of day trading is een vorm van handel waarbij traders binnen de handelsdag posities openen en sluiten. Ze worden daarom ook wel intraday traders genoemd. Nu de index enkele van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in Europa omvat, toont de koers over het algemeen voldoende beweging binnen de handelsdag. Deze mate van volatiliteit maakt de AEX index een geliefd instrument onder daytraders.

Daghandelaren zullen vaak verschillende posities op een dag innemen maar sluiten deze in de regel voor het einde van de handelsdag. Bij day trading zet men doorgaans in op kleinere rendementen dan bij langere termijn trading stijlen. Om die reden plaatsen daghandelaren een groter aantal trades dan bij AEX investing of beleggen in AEX gewoon is.

Day trading is dan ook tijds intensiever en vereist dat de handelaar de AEX koers regelmatig gedurende de dag checkt. Een daghandel AEX beleggers-strategie kan worden toegepast op verschillende tijdsframes. Sommige handelaren kiezen voor de 5 minuten (M5) grafiek terwijl andere zich richten op de M15, M30 chart of de ontwikkeling van de koers op de 1-uurs grafiek volgen.

Ongeacht het gekozen tijdsbestek zullen de meeste day traders vrijwel uitsluitend vertrouwen op hun technische analyse AEX. De indicators en technische hulpmiddelen die zij gebruiken zullen afhankelijk zijn van de toegepaste strategie. Het MetaTrader handelsplatform staat bekend als de beste AEX trading software en biedt een breed scala aan nuttige indicators, technische tools en automated trading scripts die uw AEX investing- en handelsactiviteiten kunnen vereenvoudigen.

Bron: AEX25 CFD, grafiek M5, MT5 Admiral Markets Supreme Edition, 24 januari 2019 - Technische Analyse AEX - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

In de bovenstaande M5 grafiek vertegenwoordigt elke nieuwe bar de koersontwikkeling gedurende 5 minuten. Het gele vak markeert een volledige handelsdag van opening- tot sluitingstijd AEX. Daghandelaren gebruiken technische analyse, indicators en tools om in te spelen op de schommelingen in de koers. Dit zal vaak resulteren in het plaatsen van meerdere transacties per dag. Echter, de daghandelaar zal zijn posities voor AEX sluitingstijd sluiten en de balans opmaken om de volgende dag weer fris te beginnen.

Investing AEX - Scalp Trading AEX Index

Scalping is een handelsvorm die vergelijkbaar is met daghandel. Op het spectrum waar AEX index beleggen lange termijn AEX investing vertegenwoordigd, bevindt scalping zich aan het korte termijn extreem. Scalping is een trading stijl of techniek waarbij traders binnen een zeer kort tijdsbestek een financieel instrument kopen en verkopen. Scalpers beogen met hun trades slechts enkele punten of pips winst te behalen. Dit maakt dat scalpers vaak een groot aantal posities openen en sluiten, soms zelfs binnen enkele minuten.

Scalpers zullen doorgaans kiezen voor het kleinst mogelijke tijdsbestek, bijvoorbeeld voor de M1 AEX trading chart. Scalping is minder geschikt voor beginnende traders. Scalping is erg intensief - het vergt veel van de handelaar nu hij bereid moet zijn een groot aantal, snelle handels beslissingen te nemen.

Om die reden kiezen scalpers doorgaans voor een afgebakend tijdsbestek in plaats van een gehele handelssessie. Het is gebruikelijk dat scalpers zich richten op de uren rondom opening van de AEX beurs. Dit is normaliter de periode waarin we de meest activiteit zien. Deze activiteit zorgt voor de volatiliteit die voor toepassing van AEX scalp trading vereist is.

Bron: AEX25 CFD, Grafiek M1, MT5 Admiral Markets Supreme Edition, 24 januari 2019 - Technische Analyse AEX

In de bovenstaande M1 AEX trading chart markeert het gele vak de eerste drie uur na opening beurs AEX. U kunt hieruit afleiden dat het grootste deel van de beweging in de eerste paar uren na de opening van de AEX index plaatsvond. Nadien, toen Europese handelaren de lunchpauze inluidde, bleek de AEX koersontwikkeling vlak. Dit is niet ideaal voor scalping; de winsten dusdanige oppervlakkige bewegingen zullen voor de scalper niet de moeite waard zijn.

Hoewel misschien niet elke handelsdag hetzelfde is, illustreert dit voorbeeld een sterke, algemene tendens. Echter, als er belangrijke economische gebeurtenissen of aankondigingen gepland zijn, kan de markt later op de dag net zo volatiel zijn. Om hun rendement te verhogen zullen scalpers hun handelsschema op de AEX beurs openingstijden moeten afstemmen.

Investing AEX / AEX Index Beleggen- Hedging

De gouden regel van trading luidt 'maximaliseer uw winsten en beperk uw verliezen'. Professionele traders passen hiertoe zogenaamde hedging technieken toe. Deze methode is redelijk geavanceerd en wordt, zoals de naam suggereert, door hedge funds gebruikt om hun risico (deels) af te dekken. Consistent succesvolle traders selecteren handelsmogelijkheden die de risico blootstelling van een andere investeringen kunnen compenseren.

De AEX index leent zich voor toepassing van de hedging methode. Bij toepassing van deze techniek zal de trader een koop- of verkoop positie initiëren die tegenwicht biedt aan het risico op verlies die andere belegging presenteert. Laten we dit aan de hand van een voorbeeld verhelderen.

Stel, de trader houdt posities in individuele AEX aandelen waaronder KPN. Beleggen in de AEX vraagt om een lange termijn visie. Ondanks dat men op de korte termijn een algemene koersdaling van de index verwacht, wilt de belegger niet verkopen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat hij tegen een goede prijs heeft ingekocht of profiteert van een rendement uit dividenden. In januari 2019 kwam dit AEX rendement neer op ruim 4,82%. Deze belegger zou er in dit geval voor kunnen kiezen de AEX index te 'shorten' om te profiteren van een dalende aandelenmarkt. Deze winsten zouden de risico blootstelling en enige verliezen op (dalende) individuele AEX aandelen 'hedgen'.

Er is echter niet zoiets als een perfecte hedge. Hoewel toepassing van deze technieken erop is geënt risico blootstelling te verminderen brengt ook het plaatsen van de hedge positie een risico met zich mee.

Hedging is een geavanceerde risicomanagement strategie en wellicht minder geschikt voor beginnende traders. Beleggen in AEX of AEX trading kan echter een goede manier zijn om uw risico blootstelling af te dekken of te verminderen. We bespreken hoe AEX investing past in een goed gediversifieerde handelsportefeuille.

AEX investing - Risico Spreiding

Een AEX index geeft in essentie de gemiddelde waarde van de selectie aandelen weer. Bij het verhandelen van de Amsterdamse index spreidt men in principe zijn kansen en risico over de verschillende onderliggende financiële assets. Sommige beginnende handelaren bestempelen de inherente diversificatie die AEX investing vertegenwoordigd als extra risicomanagement maatregel. Vele beginnende traders zien de AEX Index daarom als een goed startpunt voor hun handelsactiviteiten.

AEX beleggen betekent immers dat u simultaan belegt in alle 25 bedrijven. Dit biedt zoals gezegd het voordeel van diversificatie. Laten we dit met een voorbeeld illustreren. Stel, u had er in 2010 voor gekozen €10.000 in individueel AEX aandelen te investeren, bijvoorbeeld ArcelorMittal. U zou in 2015 slechts €3.340 uw investering van €10.000 over hebben. Had u er echter gekozen voor AEX Index beleggen, dan zou u uw voordeel hebben gedaan met de ontwikkeling van de koers van de index gedurende deze periode. Zoals u onderstaande tabel kunt aflezen, heeft de AEX index in deze periode gestage groei getoond. U zou in 2015 een resultaat van €14.100 kunnen bijschrijven.

Uiteraard is een tegengesteld scenario ook mogelijk. Er zijn AEX bedrijven die beter hebben gepresteerd dan de algehele index. Het is echter onmogelijk om vooraf, met absolute zekerheid vast te stellen welke bedrijven dat zullen zijn. Hoewel traders fundamentele- en technische analyse toepassen biedt dit geen absolute garanties. Spreiding van risico is een van de belangrijkste elementen van risicobeheer. AEX investing biedt u een zekere mate van diversificatie.

Een ander sprekend voordeel van AEX index beleggen is dat u niet hoeft te kiezen tussen Heineken, ING of Unilever. De eerder genoemde aandelen maken allen deel uit van de AEX 25 index, net als 22 andere topaandelen. AEX trading houdt namelijk in dat u mee dingt in de ontwikkeling van alle in de index opgenomen aandelen. Laten we hier dieper op ingaan - we bespreken de voordelen van beleggen in AEX 25 vs. beleggen in AEX aandelen.

AEX Investing - Historische Koersontwikkeling

Laten we allereerst de koersontwikkeling van de Amsterdamse index over de afgelopen jaren bekijken. Hieronder een overzicht van de resultaten van de Index in de periode van 2012 tot nu.

 • Per 31/12/2012: + 17.2%
 • Per 31/12/2013: + 5.6%
 • Per 31/12/2014: + 4.9%
 • Per of 31/12/2015: + 6.5%
 • Per 31/12/2016: + 9.4%
 • Per 31/12/2017: +12.7%
 • Per 31/12/2018: - 10.4%

De ruime prijsbewegingen en gestage groei maken de AEX index een zeer geliefd instrument.

Beleggen AEX Index vs individuele AEX aandelen

Sommige handelaren zullen ervoor kiezen individuele AEX aandelen te verhandelen waar andere voor beleggen in de AEX 25 Index kiezen.

Zij die voor de eerste optie kiezen, kunnen hun selectie maken uit vijfentwintig top bedrijven zoals Philips, KPN, ABN AMRO en anderen. Het spreekt tot de verbeelding - heeft Philips een goed kwartaal gehad? Dan kunnen wij op deze manier een graantje meepikken. Het bijhouden van de ontwikkeling van vijfentwintig verschillende aandelen kan echter erg tijdrovend blijken. Het volgen van het nieuws, de winstcijfers, speciale aankondigingen en vervolgens op basis hiervan een handelsbeslissing nemen is niet voor iedereen weggelegd. Zelfs indien de trader zich uitsluitend toelegt op technische analyse zou het volgen van verschillende AEX aandelen de prestaties van een handelaar kunnen hinderen.

Een van de redenen waarom vele traders kiezen voor AEX index beleggen, is het feit dat ze zich kunnen concentreren op slechts één markt. Men bouwt vertrouwdheid op met de marktdynamiek op en krijgt gevoel voor wat de index beweegt. Vrijwel elke Nederlandse belegger zal een redelijk begrip hebben van de binnenlandse en Europese economische situatie, hetgeen helpt het fundamentele plaatje te vormen. Ervaren traders gebruiken technische analyse om de markttrend te identificeren en voorspellingen omtrent toekomstige koersbewegingen te doen. Zij kunnen deze bevindingen interpreteren tegen de achtergrond van de macro-economische fundamentele analyse en op grond hiervan hun strategie bepalen. Ervaren handelaren zullen beamen dat dit een belangrijke 'edge' of voordeel geeft.

Echter, wanneer men er voor kiest individuele aandelen te verhandelen, zal de handelaar moeten beslissen op basis waarvan hij zijn handels beslissingen zal nemen. De drie beschikbare opties zijn:

 1. Technische analyse AEX
 2. Fundamentele analyse
 3. Een combinatie van technische analyse AEX en fundamentele analyse

AEX Investing - Technische analyse AEX, Fundamentele Analyse of Beiden?

De keuze tussen technische analyse AEX, fundamentele analyse of een combinatie van beiden wordt bepaalt door de handelsstijl en de trading strategy die de handelaar kiest. Voordat we een aantal AEX investing strategieën bekijken, moeten we eerst meer weten over technische analyse AEX en fundamentele analyse.

Wat is fundamentele analyse?

Dit type analyse houdt in dat handels beslissingen worden genomen op basis van de fundamentele economische drijvers van de markt die u verhandelt. Dit type analyse houdt in:

 1. Analyse van macro-economische indicatoren om de gezondheid en de lange termijn richting van de nationale en regionale economie te bepalen.
 2. Onderzoek naar de prestaties van bedrijven die aan de index genoteerd zijn. Dit omvat onder andere de analyse van bedrijfsgegevens en rapporteringen zoals de jaar- en kwartaalverslagen, verkoopcijfers, schuldratio's en prognoses teneinde een beeld over de toekomstige ontwikkeling van betreffende AEX aandelen te krijgen.
 3. Up-to-date blijven met de ontwikkelingen in de Nederlandse en Europese politieke en economische sfeer. Denk aan analyse van de algemene beleidsmaatregelen van de Europese Unie en de Europese Centrale Bank en De Nederlandse Bank. De koers van de euro kan een grote impact hebben op de Europese aandelenmarkten, zo ook op de AEX koers.

Fundamentele analyse biedt enkele sprekende voordelen. Een van de grootste voordelen is het feit dat het kan leiden tot het identificeren van lange termijn trends. Fundamentele indicatoren geven ons inzicht in wat er in de loop van tijd zal gebeuren en het heersende sentiment. Het biedt ons de achtergrond waartegen we informatie verkregen uit technische analyse AEX kunnen interpreteren. Echter, een punt waarop het gebruik van fundamentele analyse volgens velen tekort schiet is dat het weinig tot geen inzicht geeft in wat er nu gebeurd.

Een belangrijk bezwaar van traders die kiezen voor technische analyse AEX is dat al deze data ons slechts verteld wat zich reeds heeft afgespeeld. Het feit dat ze informatie bekend is, betekent dat het thans in de marktprijs verdisconteerd is. Een ander, praktisch nadeel is dat fundamentele analyse geen hulp biedt bij het timen van trades ofwel het bepalen van het ideale moment voor market entry.

Bron: AEX25 CFD, Chart Weekly, MT5 Admiral Markets Supreme Edition, 28 januari 2019 - Beleggen in AEX Index

Stel, we kunnen uit verschillende economische gegevens afleiden dat de richting van de koers van de Amsterdamse index op de lange termijn zal veranderen. Dit biedt echter geen basis voor enige praktisch uitvoerbare acties. We weten namelijk niet wanneer we deze trendbeweging kunnen verwachten en hoe we hier het beste op in kunnen spelen.

Laten we bekijken hoe technische analyse ons hierbij kan helpen.

Wat is technische analyse AEX?

Technische analyse verwijst naar bestudering van de ontwikkeling van de AEX trading koers teneinde prijs patronen te identificeren. Prijs beweging wordt gedreven door de acties van de collectieve marktdeelnemers; kopers en verkopers. Zij drijven de prijs op- of neerwaarts. Menselijk gedrag is grotendeels voorspelbaar. De gedachte achter technische analyse is dat als men prijs-patronen en de condities waaronder deze zich voordoen kan identificeren, men toekomstige prijs bewegingen kan voorspellen. Het is niet nodig dat u alle fundamentele en macro-economische gegevens kent, alle informatie is namelijk reeds in de AEX koersontwikkeling verdisconteerd.

De toepassing van technische analyse gaat echter verder. Handelaren gebruiken technische tools en handelsindicatoren om specifieke koop- en verkoopsignalen te genereren. Dit kan zowel korte termijn handelaren als beleggers helpen de best mogelijke in- en uitstap momenten voor hun transacties te bepalen.

Bron: AEX25 CFD, grafiek H4, MT5 Admiral Markets Supreme Edition, 28 januari 2019 - Beleggen in AEX Index

Vele ervaren traders zullen beamen dat een combinatie van beiden vormen van analyse tot de meest betrouwbare resultaten leidt. Bevindingen uit fundamentele analyse kunnen de nodige context bieden waarin u uw technische analyse AEX moet bezien. Het kan bijvoorbeeld een idee geven over het geldende marktsentiment en hoe ver de markt op- of neerwaarts zal bewegen.

Experimenteer met zowel technische analyse als fundamentele analyse en de combinatie hiervan, om de AEX trading koers ontwikkeling te voorspellen.

AEX beleggingsstrategieën & analyse voor verschillende handelsvormen

De meeste handelaren richten zich tegenwoordig puur op technische analyse, omdat dit hen kan vertellen of het fundamentele beeld bullish dan wel bearish is. Immers, om een miljardenmarkt, zoals de Amsterdamse index te bewegen en bijvoorbeeld opwaarts te drijven, dienen voldoende marktdeelnemers bullish te zijn en bereid zijn te kopen. Het sentiment bepaalt aldus de meest waarschijnlijke richting van de toekomstige koersontwikkeling.

Dit is waarom technische analyse AEX over het algemeen wordt gezien als beste basis voor handels beslissingen - het vertelt de handelaar simpelweg wat er nu in de markt gebeurd en wat de tendens is. Het wordt beginnende handelaren daarom veelal aangeraden te starten met technische analyse. Afhankelijk van de door u gekozen AEX beleggingsstrategie kan technische analyse ook voor u onmisbaar blijken:

Beleggen in AEX - Swing trading

in deze AEX investing stijl kunnen traders ervoor kiezen uitsluitend te vertrouwen op technische analyse. Zij kunnen handelsindicatoren gebruiken om de beste trend bewegingen en keerpunten in de markt te vinden.

Ze kunnen er echter ook voor kiezen fundamentele analyse te gebruiken om te helpen bepalen wat er op de langere termijn kan gebeuren. Sommige handelaren wachten tot het technische plaatje het fundamentele scenario weerspiegeld. Dit geldt als extra waarborg. Op deze manier tracht de belegger de 'highest probability' handelskans te kiezen.

Day trading AEX en Scalping

aangezien scalpers en day traders op dagelijkse basis vele, zeer korte termijn posities plaatsen is het gebruik van fundamentele analyse ontoereikend. Het aantal handels beslissingen en de snelheid waarmee deze genomen moeten worden gaat de menselijke capaciteit te buiten en vergt veelal toepassing van technische indicatoren. Dit maakt technische analyse de beste methode voor deze, extreem korte termijn vormen van AEX investing.

Er zijn talloze lange termijn AEX beleggers-strategieën beschikbaar. Afhankelijk van de gekozen strategie selecteert men indicatoren die deze techniek ondersteunen. Er zijn echter twee handelsindicatoren die erg populair zijn onder lange termijn beleggers en dus bij uitstek geschikt zijn voor toepassing bij AEX investing ofwel beleggen in AEX.

We bespreken de Moving Average en de MACD oscillator.

Technische analyse AEX Trading strategy - Toepassing Moving Average Indicator

Moving Averages behoren tot de meest bekende en meest gebruikte indicatoren voor trading en beleggen op de financiële markten. De Moving Average indicator helpt de handelaar de richting van de markt trend te bepalen. Indien men meerdere Moving Averages gebruikt kan men aan de hand van de uitlijning vast stellen welke groep de controle heeft - de kopers of de verkopers. De meeste lange termijn beleggers zijn trend followers, wat betekent dat ze inzetten op bewegingen in lijn met de algemene trend. Dit zijn doorgaans de bewegingen met het sterkste momentum en de langste adem.

In wezen is een Moving Average (voortschrijdend gemiddelde) het gemiddelde van de prijs van een door de handelaar gedefinieerd aantal staven. Een voortschrijdend gemiddelde van 50 perioden betreft het gemiddelde van de prijs van de laatste 50 bars op de geselecteerde tijdsframe. Dit helpt de handelaar door de volatiele prijsschommelingen in de koers heen te zien. Hij kan aldus makkelijker bepalen wat de algemene markt trend is.

Er zijn drie hoofdtypen Moving averages:

 • Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde ofwel Simple Moving Average
 • Exponential Moving Average
 • Gewogen voortschrijdend gemiddelde

Bron: AEX25 CFD, Chart Weekly, MT5 Admiral Markets Supreme Edition, 28 januari 2019 - AEX beleggen

De meest gebruikte Moving Averages zijn in de bovenstaande afbeelding weergegeven:

 • 50 Simple Moving Average (50 SMA) - Rode lijn
 • 100 Simple Moving Average (100 SMA) - Oranje lijn
 • 200 Simple Moving Average (200 SMA) - Groene lijn

De voortschrijdende gemiddelden met een kleinere waarde staan bekend als snelle moving Averages. De voortschrijdende gemiddelden met hogere waarden staan bekend als lang(zam)e voortschrijdende gemiddelden. Een voortschrijdend gemiddelde van 10 perioden wordt bijvoorbeeld als een snel voortschrijdend gemiddelde beschouwd, omdat het de gemiddelde trend van de laatste 10 perioden toont en zich dus relatief snel aanpast op de veranderingen in de koersontwikkeling.

Wanneer snel bewegende Moving Average boven de langzaam bewegende MA handelt, geeft dit aan dat er meer kopers in de markt zijn en we te maken hebben met een bullish AEX trading koers. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de 50 perioden MA boven de 100 MA handelt. Echter, indien de snel bewegende MA zich onder de langzaam bewegende Moving Average bevindt, duidt dit op een bearish index trend.

Bron: AEX25 CFD, Chart Weekly, MT5 Admiral Markets Supreme Edition, 28 januari 2019 - AEX beleggen

De bovenstaande afbeelding toont een voorbeeld van een bullish trendbeweging. Dit kan men behalve uit de koersontwikkeling uit de uitlijning van de Moving Averages aflezen. De Moving Averages zijn als volgt weergegeven: de 50 perioden MA boven de 100- perioden Moving Average, de 100 MA boven de 200 MA. Zoals u kunt zien volgde de AEX koers in grote lijnen ook de trend hoger, behoudens enkele wilde prijsschommelingen. Deze uitschieters kunnen een vertekend beeld geven; het gebruik van Moving Averages helpt vat op de algemene AEX trend te houden.

Hoewel Moving Averages uitermate nuttig blijken om in uw technische analyse AEX de trend vast te stellen worden zij vaak gebruikt in combinatie met andere indicatoren. Additionele indicatoren kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om de beste entry punten te bepalen. Zo zouden we de MACD oscillator in onze AEX investing strategy kunnen incorporeren om de beste reward-to-risk trades te filteren.

Technische analyse AEX Trading strategy - MACD Indicator

De MACD indicator is een zeer nuttig hulpmiddel in technische analyse AEX. MACD staat voor Moving Average Convergence Divergence en kan worden geclassificeerd als trend following momentum indicator. de MACD waarde wordt berekend door de 26 Exponential Moving Average (26 EMA) van de 12 Exponential Moving Average (12 EMA) af te trekken. De aangegeven waarden worden als 9-perioden signaallijn geprojecteerd en weergegeven als een histogram. De onderstaande afgebeelde biedt een visuele weergave van de MACD oscillator.

Bron: AEX25 CFD, Chart Weekly, MT5 Admiral Markets Supreme Edition, 28 januari 2019 - AEX beleggen

De fluctuaties op de MACD histogram op verschillende manieren worden gebruikt om mogelijke signalen voor gunstige koop- en verkoopmomenten te bepalen. De eenvoudigste techniek is de zogenaamde MACD-crossover. Kruising van de 9-perioden EMA signaallijn (de verticale zwarte lijnen) boven het horizontale 0-niveau in het MACD-histogram is een teken van een bullish sentiment. In de context waarin uw technische analyse AEX op een bullish trend duidt, kan dit een belangrijk signaal voor markt entry zijn.

Technische analyse AEX Trading strategy - Combinatie EMA & MACD

In de onderstaande afbeelding wordt een voorbeeld van technische analyse, waarbij gebruik van de MACD-oscillator en de Moving average indicator worden gecombineerd, weergegeven.

Bron: AEX25 CFD, Chart Weekly, MT5 Admiral Markets Supreme Edition, 28 januari 2019 - TAEX beleggen

In deze grafiek van de Amsterdamse index zijn de momenten waarop de Moving Average indicators een bullish trend aangeven, terwijl de MACD oscillator boven zijn nullijn kruist, gemarkeerd.

Wanneer men technische analyse technieken combineert kan men de sterkste trend bewegingen identificeren. Deze aanpak is bij uitstek geschikt voor lange termijn AEX investing ofwel AEX index beleggen. Laten we nu eens kijken naar een korte termijn AEX beleggers strategie.

AEX trading - Korte termijn AEX beleggingsstrategieën

De korte termijn AEX belegger kan heeft ruime keuze uit verschillende tijdsframes - deze omvatten:

 • 1 minuut grafiek
 • 5 minuten grafiek
 • 15 minuten grafiek
 • 30 minuten grafiek
 • 1 uurs grafiek
 • 4 uurs grafiek

Afhankelijk van het gekozen tijdsbestek zal u zich toeleggen op een bepaalde technische analyse techniek en passende indicatoren. In deze specifieke strategie zullen we ons richten op de 1 uurs AEX trading chart. Elk uur dat de markt open is, zal er een nieuwe bar worden aangemaakt die de AEX koersverandering gedurende deze periode reflecteert. Een van de voordelen van de gekozen tijdsframe is dat de trader elk uur, op het uur, zijn AEX trading grafiek kan checken. Dit maakt de handelsdag voor een korte termijn handelaar betrekkelijk efficiënt - hij hoeft immers niet elke minuut zijn chart te checken.

De eerste bar opent om 7 uur CET en sluit om 8 uur CET. Elk uur wordt een nieuwe bar aangemaakt, totdat de Amerikaanse markt om 21.00 uur CET sluit.

Bron: AEX25 CFD, grafiek H1, MT5 Admiral Markets Supreme Edition, 29 januari 2019 - AEX investing

In de bovenstaande grafiek hebben we de handelsdagen afgebakend met blauwe verticale lijnen. In deze specifieke periode zijn er nogal wat schommelingen in de koersontwikkeling. Dit maakt het ideaal is voor intra-day traders, daytraders en scalpers. We kunnen onze technische analyse ondersteunen door een indicator toe te passen om de price swings te identificeren. In dit geval kiezen we voor de stochastic oscillator. Dit is een momentum indicator die het voortschrijdend gemiddelde van de highs en lows binnen een specifiek bereik gebruikt. De verkregen waarden worden uitgezet in het indicatie venster en worden vastgesteld tussen 0 en 100.

Deze indicator wordt voornamelijk gebruikt om overbought en oversold condities te identificeren:

 • Wanneer de Stochastic lijnen boven het niveau van 80 kruisen, wijst dit op een overbought conditie en anticipeert men een koersdaling.
 • Wanneer de Stochastic lijnen onder het 20 punt-niveau bewegen, geeft dit aan dat de index oversold is en een rally hoger waarschijnlijk is.

De onderstaande afbeelding van de H1 AEX trading chart illustreert drie scenario's waarin de stochastic oscillator overbought/ oversold scenario's aangaf. Zoals we kunnen aflezen, werd het handelssignaal van de stochastic oscillator gevolgd door een 'swing' - sterke beweging in de koersontwikkeling - in de richting van de kruising.

Bron: AEX25 CFD, grafiek H1, MT5 Admiral Markets Supreme Edition, 29 januari 2019 -AEX investing -

Gebruik van de stochastic oscillator kan een goede aanvulling blijken op uw technische analys. Het helpt de trader de meest gunstige momenten voor entry in de koersontwikkeling te bepalen.

Zelf aan de slag met AEX investing, AEX index beleggen of AEX trading? Laten we de praktische punten die u in acht moet nemen bespreken. We bekijken hoe u de beste AEX trading software en broker kies en hoe u een transactie instelt.

AEX Index verhandelen

 

AEX Investing/ AEX Trading - AEX Trading Software

Om zelf aan de slag te kunnen met AEX investing of AEX trading dient u allereerst over de juiste software te beschikken. Het MetaTrader handelsplatform wordt alom aangemerkt als de beste trading software. U kunt kiezen uit de MetaTrader 4 en de MetaTrader 5 trading software.

Admiral Markets biedt gratis toegang tot beiden versies van het online trading platform. MT4/MT5 zijn niet slechts handelsplatformen maar complete online trading software solutions met geïntegreerde functies en hulpmiddelen voor technische analyse AEX. Bovendien is MetaTrader niet simpelweg een AEX trading software; het is een multi asset handelsplatform - dit houdt in dat u een breed scala aan markten en instrumenten kunt verhandelen.

Wilt u bovengenoemde hedging technieken toepassen? Ervaren traders stellen dat diversificatie een van de meest belangrijke risicomanagement tools is. Door verschillende assets in uw handelsportefeuille op te nemen is uw risico blootstelling gespreid. Test AEX investing en het verhandelen van andere assets op het MetaTrader platform.

Bovendien biedt Admiral Markets een exclusieve add-on; MetaTrader 4 Supreme Editie. Boost uw handelservaring met MT4SE. Deze plug in omvat ruim 55 extra, innovatieve indicatoren en technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergaveopties en nog veel meer. Download MetaTrader Supreme Editie trading software en start online trading!

AEX Investing - Profiteren van een Bullish koersontwikkeling

 

Long AEX trading positie instellen

Wijst uw technische analyse op de korte of middel(lange) termijn bullish koersontwikkeling. U kunt hierop inspelen door een 'long' ofwel koop positie plaatsen. We illustreren hoe u dit op het MetaTrader 5 handelsplatform instelt:

 1. Zodra u bent ingelogd op uw MetaTrader handelsplatform, kunt u de Mini Terminal tool toepassen op uw AEX trading chart.
 2. Voer de waarden in voor uw stop loss en het bedrag in Euro's dat u bereid bent te riskeren om uw positiegrootte 'lot size' te berekenen.
 3. Klik op 'Batch instellen'
 4. U kunt een kooporder activeren door de 'Buy' knop te gebruiken of via de blauwe verticale kolom aan de linkerzijde van de Mini Terminal.

Indien u voor een pending order (voorwaardelijke order) kiest, volgt u onderstaande stappen:

 1. Ga naar de Mini Terminal en klik in de blauwe kolom op het gewenste prijsniveau voor entry.
 2. Klik nogmaals om het beoogde stop loss niveau in te stellen.
 3. U klikt wederom om het gewenste Take Profit niveau te bepalen.

Het is uiteraard mogelijk het Take Profit niveau later aan te passen of te annuleren. Dit is met name handig als uw AEX investing strategie het plaatsen van verschillende take profit niveaus inhoudt. U doet dit door de Take Profit "T / P" regel te selecteren en "None" of ''geen'' aan te vinken. Traders gebruiken deze techniek om hun kansen op winst te optimaliseren wanneer de AEX trading koers zich in hun voordeel ontwikkelt.

Duid uw technische analyse/ fundamentele analyse op een opkomende financiële crisis? Dan zal u zich willen positioneren voor scherpe dalingen in de koers. Uw AEX investing strategie zal in dit geval het plaatsen van 'short' oftewel kooporders inhouden.

AEX Investing - Profiteren van een Bearish AEX Koersontwikkeling

Denkt u dat Europese instrumenten overgewaardeerd zijn en dat de AEX trading koers index zal dalen?

Short AEX Trading order

Wij zullen hieronder uiteenzetten hoe u een short positie kunt plaatsen om op deze neerwaartse beweging in te spelen. U volgt de hierboven genoemde stappen met dien verstande dat:

 1. U gebruikt de Verkoop of Sell knop in de Mini Terminal om een short order op de AEX 25 index in te stellen.
 2. U stelt een pending order in, gebruik makende van de rode verticale lijn.

Kies de Juiste Broker voor uw AEX investing- en Trading activiteiten

Zoals u heeft kunnen lezen, zijn er verschillende redenen waarom zovele traders de Amsterdamse index verhandelen. Admiral Markets is een van de leidende brokers op de Europese markt en biedt u zeer gunstige handelscondities voor AEX trading. Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden.

Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerst de handelsvoorwaarden en kosten; let daarbij vooral op de volgende punten:

 • Geen commissie/courtage - u betaalt slechts de voor de Index geldende spread.
 • De typische AEX trading spread van 0.2 punt is zeer voordelig. De spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs.
 • U kunt al aan de slag met AEX investing met een minimum inleg van €200, afhankelijk van het door u gekozen rekening type.
 • AEX beleggen is zeer toegankelijk; zelfs voor traders met een kleiner kapitaal. U kunt posities plaatsen vanaf €0.10 € per punt.
 • Ruime hefboomwerking beschikbaar - afhankelijk van uw cliënt status en het te verhandelen instrument biedt Admiral Markets toegang tot hefboomstellingen tot 1:500 voor professionele cliënten. Dit houdt in dat u posities kunt beheren die tot 500x groter zijn dan uw inlegbedrag. Let wel, de geassocieerde risico's worden met dezelfde factor vergoot. Bij gebruik van een hefboomeffect dient u over een goed risico management systeem te beschikken.
 • Hefboom/margin trading tot 1:20 voor retail cliënten, met bescherming van het Negatieve Balans Beleid.
 • "Negative Balance Policy" biedt bescherming bij negatieve rekening balans.Lees de voor uw client categorie geldende voorwaarden op onze website.
 • Gratis real-time, professionele AEX trading charts beschikbaar via het MetaTrader 4 en MetaTrader 5 handelsplatform- alsook realtime grafieken van een scala aan andere financiële assets en instrumenten.
 • Toegang tot de exclusieve Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition add-on.
 • Eenvoudig en snel posities innemen met behulp van 1-klik trading. Binnen een fractie van een seconde plaatst u een trade.
 • Admiral Markets UK ltd. is een vooraanstaande online broker gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority (FCA). De FCA is een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten en biedt aanspraak op FSCS bescherming in het onwaarschijnlijke geval dat Admiral Markets in financiële mogelijkheden verkeert.
 • Gratis opnames en stortingen middels supersnelle bankoverschrijving. Daarnaast zijn creditcard betalingen en betalingen via Neteller, Skrill en iDeal beschikbaar.
 • Toepassing van hedging technieken mogelijk.
 • Directe order uitvoering
 • Geen minimum afstand voor het plaatsen van Stop Loss (SL) en Take Profit (TP) orders
 • Alle trading stijlen zijn toegestaan en worden ondersteund.
 • Onbeperkt gebruik van Expert Advisors (EA's)

Indien u zich toelegt op AEX trading, moet u zich ervan bewust zijn dat de handelsvoorwaarden die verschillende brokers hanteren sterk uiteen kunnen lopen. Controleer altijd eerst de contractvoorwaarden. Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2019.

Zelf beleggen in de AEX index

We hebben hiermee de belangrijkste karakteristieken van AEX investing, beleggen in AEX en AEX trading belicht. De Amsterdamse Index is een uitermate geschikt handelsinstrument voor zowel beginnende als gevorderde traders. De marktcondities bieden ruimte voor toepassing van verschillende handelsstijlen. Bovendien kunt u bij Admiral Markets starten met AEX investing tegen uiterst gunstige handelsvoorwaarden en competitieve kosten.

Daarnaast is deze aandelenindex bij uitstek geschikt voor toepassing van technische analyse AEX. Nederlandse traders en beleggers hebben daarnaast het voordeel dat zij goed op de hoogte zijn van de binnenlandse en Europese politieke en economische situatie. Daarnaast zijn de meeste handelaren redelijk bekend met de prestaties van de verschillende AEX bedrijven en de ontwikkeling van de algehele index. Het vormt de fundamentele achtergrond waartegen de trader zijn technische analyse AEX kan interpreteren. Dit geeft Nederlandse traders die AEX investing overwegen een extra voorsprong.

Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! U kunt risicovrij oefenen, experimenteren en vertrouwdheid met de markt opbouwen alvorens u overstapt naar een live trading account. Tevens kunt u risicovrij de werkzaamheid van uw technische analyse AEX en AEX investing strategie testen. Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Links Naar Gerelateerde Trading Artikelen:

Over Admiral Markets UK Ltd.

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Informatie over de technische analyse

De in dit artikel opgenomen data betreft aanvullende informatie met betrekking tot analyse, schattingen, prognoses, voorspellingen of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de website van Admiral Markets. Let, alvorens u investeringsbeslissingen neemt, alstublieft op het volgende:

 1. De analyse is puur voor informatieve doeleinden gepubliceerd en kan op geen enkele manier worden opgevat als een beleggingsadvies of aanbeveling.
 2. Elke investeringsbeslissing moet door elke klant afzonderlijk worden genomen. Admiral Markets is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade welke voortvloeit uit een dergelijke beslissingen, al dan niet gebaseerd op de analyse.
 3. Deze analyses zijn voorbereid door een onafhankelijke analist (hierna "auteur" genoemd) op basis van de persoonlijke opinies en schattingen van de auteur.
 4. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten worden beschermd en de objectiviteit van de analyse niet wordt geschaad, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld ter preventie en voor het beheer van belangenconflicten.
 5. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle bronnen van Analyse betrouwbaar zijn en dat alle informatie, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie vervat in de analyse. De gepresenteerde cijfers die verwijzen naar eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
 6. De inhoud van de Analyse mag niet worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets dat de klant zal profiteren van de daarin opgenomen strategieën of dat verliezen in verband hiermee kunnen of zullen worden beperkt.
 7. Elke vorm van eerdere scenario's of gemodelleerde uitvoering van financiële instrumenten zoals aangegeven in de publicatie mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de waarde is niet gegarandeerd.
 8. De projecties opgenomen in de Analyse kunnen afhankelijk zijn van aanvullende vergoedingen, belastingen of andere heffingen. De prijslijst die van toepassing is op de diensten geleverd door Admiral Markets is publiek beschikbaar op de website van Admiral Markets.
 9. Handel in leveraged (hefboom) producten -inclusief contracts for difference- is speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u alle risico's begrijpt.
TOP ARTIKELEN
Top 10 meest verhandelde grondstoffen ter wereld
De grondstoffenmarkt of commodity market is populair bij veel traders, deels vanwege de hoge mate van volatiliteit die aanwezig kan zijn, waardoor traders kunnen profiteren van zowel stijgende als dalende prijzen. Bovendien bieden grondstoffen (commodities) traders en beleggers de mogelijkheid om hu...
Wat zijn derivaten? - Hoe beleggen in derivaten?
De meeste mensen hebben waarschijnlijk wel eens gehoord van aandelen, obligaties of andere traditionele financiële instrumenten zoals grondstoffen of Forex paren. Als we het echter hebben over financiële derivaten, is het heel goed mogelijk dat de meesten niet weten wat dit begrip exact inhoudt.In d...
Beleggen in edelmetalen in 2022
Heeft u interesse in het investeren in edelmetalen of beleggen in goud? Dan ben je hier aan het juiste adres. Al millennia lang worden edelmetalen erkend als een ruilmiddel, reserve-instrument of waardeopslag. Dit geldt vooral voor metalen zoals goud en zilver. Vanwege hun zeldzaamheid zijn edelmeta...
Alles weergeven