De Simple Moving Average Indicator toepassen bij trading

Admirals
24 Min lezen

Een van de meest gehoorde uitdrukkingen in trading is 'the trend is your friend'. Het klinkt wellicht als niets meer dan een pakkend gezegde maar er zit absoluut een kern van waarheid in. In dit artikel bespreken we de moving average indicator, een van de populairste indicators die voornamelijk wordt gebruikt om de trend te bepalen. We richten ons in het bijzonder de Simple Moving Average ook wel de SMA indicator.

De bekendste toepassing van de Simple Moving Average is, zoals gezegd, het identificeren van de trend. De SMA indicator kan echter ook op andere manieren worden ingezet. Deze trend indicator wordt dan ook onmisbaar geacht door menig trader.

We bespreken in dit artikel de verschillende functies van de SMA indicator en hoe ook u aan de slag kunt met deze veelzijdige trading tool.

Wat is een Simple Moving Average - SMA indicator Uitleg

Een simple moving average, is zoals de naam suggereert, de meest eenvoudige vorm van de moving average. De Simple moving average is een waarde die continu opnieuw berekend wordt. Het betreft het rekenkundig gemiddelde van de koers over een bepaalde periode en verandert dus naarmate de prijs zich ontwikkeld. De benaming Moving Average drukt aldus vrij letterlijk uit hoe de SMA indicator berekend wordt; bij het verstrijken van elke nieuwe tijd unit van de betreffende tijdframe wordt er een nieuwe waarde aangemaakt waarmee het totale gemiddelde over de gegeven periode veranderd.

Om u een voorbeeld te geven: stel, we passen een 30 perioden Simple Moving Average toe op een dagelijkse tijdframe. De SMA indicator weerspiegeld het rekenkundig gemiddelde van de wisselkoers van het betreffende instrument over de afgelopen 30 dagen. We berekenen de Simple Moving Average door de slot prijzen van deze 30 dagen op te tellen en het totaal te delen door 30.

Hieruit volgt dat de waarde met het aanmaken van elke nieuwe periode (in dit geval elke nieuwe dag) veranderd. Elke dag wordt er een nieuwe sluitingsprijs toegevoegd. Tegelijkertijd wordt de oudste waarde uit de dataset weggenomen zodat het totaal aantal perioden gelijk blijft.

De functie van de Simple Moving Average is om de normale fluctuaties in prijs als het ware glad te strijken. Wanneer de u de SMA indicator toepast zal het u opvallen dat de prijsontwikkeling als een vloeiende lijn wordt weergegeven. Wanneer traders de moving average indicator gebruiken, worden zij minder afgeleid door onbelangrijke dips en pieken en kunnen zij zich focussen op de algemene trend.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

SMA Indicator Formule - Simple Moving Average Berekenen

We berekenen de waarde van de SMA indicator aan de hand van de volgende simple moving average formule:

 • Simple Moving Average = (Som van de waarde van prijs over n perioden) / n

Laten we dit aan de hand van een simpel voorbeeld illustreren. We gaan ervan uit dat we Simple Moving Average over 10 dagen willen berekenen. We maken hiertoe gebruik van de slot prijzen van de afgelopen 10 dagen die u in de onderstaande tabel terug kunt vinden.

De Simple Moving Average periode, n, is in dit voorbeeld aldus 10. Dit houdt in dat wij de sluitingsprijzen van deze 10 dagen optellen en het totaal door 10 delen.

 • De som van de slot waarden van de 10 dagen is: 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242
 • De Simple Moving Average is: 242/10 = 24.2

Dag

Slot prijs

1

24

2

26

3

23

4

28

5

30

6

26

7

22

8

19

9

24

10

20

De hierop volgende dagen zullen we de oudste dag (dag 1) waarde weglaten en de waarde van de slotprijs van de nieuwe dag bijvoegen. De Simple Moving Average waarde verandert dus naarmate de tijd vordert. De term moving refereert aan dit principe. Hoewel deze term bijzonder passend is, is 'simple' betwistbaar.

Zoals u in het bovenstaande voorbeeld heeft kunnen nalezen, is het berekenen van de Simple Moving Average in wezen vrij complex of op z'n minst tijdrovend. Zeker wanneer men grotere waarden voor n gebruikt. Voor de technologische revolutie moesten analisten en economen dergelijke berekeningen handmatig of met behulp van een rekenmachine uitvoeren.

Als u een groot aantal perioden (n), op een lage tijdframe gebruikt (bijvoorbeeld de 5 minuten chart), is dit behoorlijk intensief en praktisch ondoenbaar. Dit is ook de reden waarom de Simple Moving Average van origine alleen van de slot prijzen uitging.

Vandaag de dag is dit echter niet meer aan de orde nu met de SMA indicator de beschikbare data voor vrijwel elke periode, met een enkele klik op de muis beschikbaar is. De SMA indicator doet al het werk voor u en plot de waarden direct op uw grafiek.

We bespreken in de volgende paragraaf hoe u de MT4 Moving Average indicator, of kortweg de SMA indicator zelf kunt gebruiken.

Simple Moving Average MT4 Indicator Download

Terugkomend op het populaire gezegd ' de trend is uw vriend', moeten we onderstrepen dat het identificeren van de trend een voorwaarde is voor toepassing van vrijwel elke handelsstrategie of technieken. Immers, de trend bepaalt de context. Zowel trend following traders als counter trend traders willen weten wat de algemene trend is, zodat zij kunnen bepalen hoe zij zich het beste kunnen positioneren.

De Simple Moving Average SMA indicator is hiertoe één van de meest gebruikte technische hulpmiddelen. De SMA indicator is eenvoudig in gebruik en vervult een cruciale rol in het analyseproces. Het hulpmiddel zal daarom in het arsenaal van de meeste traders terug te vinden zijn.

Het zal dan ook geen verrassing zijn dat de SMA indicator beschikbaar is op vrijwel alle trading software. Er zijn verschillende uitvoeringen van de Simple Moving Average SMA indicator beschikbaar. We zullen ons in dit artikel uitsluitend richten op de meest gevierde versie; de MT4 Moving Average indicator.

Het MetaTrader trading platform is de meest gebruikte, professionele handelssoftware. Het is een geavanceerd doch gebruiksvriendelijke platform voor online CFD- en Forex trading. Het wordt gebruikt door traders en brokers wereldwijd en wordt algemeen aangemerkt als de beste keuze voor zowel beginnende als professionele traders.

De MetaTrader 4 en MetaTrader 5 trading platformen omvatten standaard een grote selectie indicatoren, oscillatoren en Expert Advisors en andere technische hulpmiddelen. De Simple Moving Average SMA indicator maakt deel uit van het aanbod indicatoren die met de software geleverd worden. Dit betekent dat u direct toegang heeft tot de indicator wanneer u het MT4 of MT5 handelsplatform installeert. Er is geen aparte download nodig om de SMA indicator te kunnen gebruiken.

Simple Moving Average SMA Indicator Gebruiken - MT4 Moving Average Indicator Toepassen

U kan de Simple Moving Average SMA indicator voor MetaTrader 4 op eenvoudige wijze aan de grafiek van het te verhandelen instrument toevoegen. Volg simpelweg de volgende stappen:

 • Open het Navigator menu
 • Selecteer de indicatoren map
 • Kies de trend submap
 • Selecteer de Simple Moving Average SMA indicator

Instellingen Simple Moving Average SMA indicator aanpassen

De bovenstaande afbeelding toont het dialoogvenster dat wordt geopend wanneer u op de SMA indicator klikt. Zoals u ziet, kunt u de belangrijkste parameters van de Simple Moving Average indicator op eenvoudige wijze wijzigen. De drie belangrijkste variabelen die u naar uw eigen voorkeuren kunt aanpassen zijn:

 1. Periode - de tijd frame waarover de Simple Moving Average wordt berekend. De default waarde is ingesteld op 100.
 2. Moving Average methode - hier kunt u specificeren hoe het gemiddelde berekend wordt. Dit is standaard ingesteld op 'Simple' wat refereert aan de Simple Moving Average methode, die de mean ofwel de gemiddelde waarde van het gegeven aantal voorgaande perioden berekend.
 3. Toepassen op - duidt op de koers waarde waar het gemiddelde van wordt genomen. De 'default value' is de slotprijs van elke periode. Er zijn echter andere mogelijkheden zoals: de openingsprijs of de hoogste- of laagste waarde van de betreffende tijdseenheid

In de volgende paragrafen zullen we wat dieper op deze punten ingaan.

Simple Moving Average SMA indicator gebruiken - aantal perioden instellen

De 'Periode' is hetzelfde als de 'N' waarde in ons eerder genoemde voorbeeld van de Simple moving Average formule. Deze parameter refereert aan het aantal perioden op basis waarvan ons gemiddelde wordt berekend.

Hoe groter het aantal perioden dat N omvat, des te 'smoother' (gladgestreken) onze Simple Moving Average zal zijn. Nu de SMA indicator op gemiddelde waarden is gebaseerd werkt zij als een 'smoothing tool'. Zij toont de mean en niet de uitschieters.

Een hogere waarde voor N houdt aldus in dat uw lijn vloeiender zal zijn en minder fluctuaties toont. De impact van prijsbewegingen is immers minder groot. Dit betekend echter ook dat de SMA indicator minder snel zal reageren op veranderingen in prijs.

Een kleinere waarde voor N, resulteert daarentegen in een sneller bewegende Simple Moving Average. De SMA indicator die een lager aantal perioden omvat reageert sneller op prijsveranderingen maar is dan ook minder vloeiend ofwel 'smooth'.

Idealiter, zoeken we naar de gulden middenweg; een SMA indicator die ons in staat stelt door korte termijn volatiliteit heen te kijken, zodat we op ons kunnen richten op de algehele trend maar die toch snel genoeg reageert om ons tijdige handelssignalen te geven. Omdat deze balans lastig te vinden is en bovendien periodiek en per instrument zal moeten worden aangepast kiezen vele traders voor een combinatie van een snellere (lager aantal n) en langzamere (of langere, groter aantal n perioden) Simple Moving Average.

Deze combinatie biedt de trader niet alleen het beste van beide werelden, het ligt ook aan de basis van de bekende Simple Moving Average cross-over trading techniek. We zullen hier later dieper op ingaan.

Simple Moving Average SMA Indicator & andere typen moving average Indicators

In referentie tot de Moving Average methode gebied de volledigheid te vermelden dat er verschillende type Moving Average indicators zijn. De Simple Moving Average (SMA indicator) en de Exponential moving average indicator (EMA indicator) zijn de meest gebruikte varianten.

Het verschil tussen beiden is dat de EMA meer gewicht aan de meest recente koers waarden toegewezen, terwijl alle waarden in de Simple Moving Average formule een gelijke weging kennen. De mate waarin de weging van elke, oudere waarde afneemt wordt exponentieel berekend, vandaar de benaming.

Simple Moving Average SMA Indicator gebruiken - Welke Data Gebruiken

Een van de drie belangrijkste SMA indicator instellingen wordt weergegeven in het 'apply' parameter veld. Door deze setting aan te passen, bepaalt u op basis van welke waarden de Simple Moving Average wordt berekend. De opties zijn:

 1. Slot prijs
 2. Openingsprijs
 3. De hoogste prijs over de gegeven tijdseenheid
 4. De laagste prijs over de gegeven tijdseenheid
 5. Mediaan prijs - deze waarde wordt berekend door (hoogste prijs + slotprijs)/2
 6. Typische prijs - inhoudende (hoogste prijs + laagste prijs + slotprijs)/3
 7. Gewogen slotprijs - (hoogste prijs + laagste prijs + slotprijs + slotprijs)/4

Uit de default settings van de SMA indicator volgt dat de Simple Moving Average wordt berekend op basis van de sluitingsprijzen. U kunt deze settings op basis van de door u gekozen handelsvorm, de karakteristieken van het te verhandelen instrument en uw trading strategie aanpassen. Gebruik de default settings als uitgangspunt en experimenteer zelf door de input aan te passen.

De onderstaande afbeelding biedt een weergave van de 1 uurs grafiek van het GBP/ USD valutapaar met toepassing van de SMA indicator.

Bron: MetaTrader 4 platform, Admirals - GBP/USD H1 chart met toepassing van de Simple Moving Average SMA indicator. Disclaimer: de in dit artikel opgenomen grafieken van financiële instrumenten zijn puur voor illustratieve doeleinden en zijn niet bedoeld als trading advies noch als aanbeveling om door Admirals aangeboden financiële instrumenten (CFDs, ETFs, aandelen) te kopen of te verkopen. Let wel, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

De bovenstaande afbeelding toont een 50 perioden Simple Moving Average. Houdt in gedachten, de Simple Moving Average is een hulpmiddel die de trader helpt de grotere trend te identificeren. Doordat de SMA indicator uitgaat van gemiddelde waarden wordt het effect van korte termijn prijsschommeling geminimaliseerd waardoor de trader hier minder door wordt afgeleid.

Simple Moving Average Indicator (SMA indicator) trading signalen

Bron: MetaTrader 4 platform, Admirals - Crude oil D1 chart Met Simple moving Average SMA indicator. Disclaimer: de in dit artikel opgenomen grafieken van financiële instrumenten zijn puur voor illustratieve doeleinden en zijn niet bedoeld als trading advies noch als verzoek om door Admirals aangeboden financiële instrumenten (CFDs, ETFs, aandelen) te kopen of te verkopen. Let wel, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

Trading Signalen voor Voortzetting van de trend & het plaatsen van een trade

Ook in deze afbeelding is het in een oogopslag duidelijk wat de bredere trend is. De stijgende trend (bullish ontwikkeling) komt beter naar voren in de ontwikkeling van de Simple Moving Average dan wanneer men zich op de prijs zou richten. Merk bovendien op hoe de prijs gedurende het grootste gedeelte van de opwaartse beweging boven de SMA indicator lijn blijft.

Enkele kernpunten voor trading met de Simple Moving Average SMA indicator:

 • Indien prijs de SMA indicator lijn in opwaartse richting doorkruist kan dit worden opgevat als signaal voor het plaatsen van een Buy trade
 • Zolang de prijs boven de Simple Moving Average lijn beweegt, gaat men uit van de voortzetting van de uptrend

In een downtrend geldt het tegenovergestelde:

 • Traders gebruiken het scenario waar de prijs, de SMA indicator lijn in neerwaartse richting doorkruist, als signaal voor het plaatsen van een Sell trade
 • Beweegt prijs onder de Simple Moving Average lijn. Dit wordt gezien als een bevestiging van de downtrend, men gaat uit van een voortzetting van de bearish trendbeweging

Simple Moving average (SMA indicator) - trading signalen trend Reversal

Het bovenstaande vervat in wezen de meest eenvoudige Simple Moving Average techniek waarbij men de ontwikkeling van de SMA indicator lijn vergelijkt met de huidige prijs. Vanuit een trend following perspectief, duidt prijs boven de SMA indicator lijn op voortzetting van de bullish trend. Het scenario waarin prijs zich onder de SMA indicator lijn beweegt, wijst op continuatie van de bearish trend ontwikkeling.

Een trend reversal (het omkeren van de trend ofwel het ontstaan van een nieuwe trend) gaat echter gepaard met een doorbraak - wanneer prijs de Simple Moving Average doorbreekt. Echter, we moeten hierbij de volgende kanttekeningen plaatsen:

 • Het benaderen of doorbreken van de SMA indicator lijn is (zeker wanneer u een korte Simple Moving Average gebruikt) een veelvoorkomend verschijnsel en is lang niet altijd een teken dat we een nieuwe trend kunnen verwachten
 • De Simple Moving Average is een 'lagging' van prijs afgeleide indicator. Omdat zij uitgaat van historische waarden reageert zij vertraagd op veranderingen in trend; zeker wanneer u een lange/ langzame Simple Moving Average gebruikt, kan het zo zijn dat het trading signaal (doorbraak) pas optreed wanneer de trend beweging al is aangevangen.

Simple Moving Average Strategy- strategieën met meerdere SMA indicators

We hebben eerder al even aangehaald dat vele traders ervoor kiezen meer dan één SMA indicator aan hun grafiek toe te voegen. We zullen nu bekijken hoe men meerdere simple moving average indicators gebruikt.

2 SMA indicators gebruiken - Simple Moving Average crossover

De crossover moving average methode is een simpele techniek waarbij men gebruik maakt van meerdere simple moving average indicators. Voorwaarde is dat de verschillende SMA indicators afwijkende perioden bestrijken. Deze techniek gaat namelijk uit van een langere en een kortere simple moving average.

Het crossover systeem gebruikt twee verschillende prijslijnen en geeft een trading signaal af wanneer deze elkaar doorkruisen. In de onderstaande GBP/ USD grafiek ziet u hier een voorbeeld van. De rode stippellijn vertegenwoordigd een 30 perioden simple moving average. Daarnaast hebben we een 100 perioden SMA indicator toegevoegd. Deze wordt op de grafiek getoond als groene lijn.

Bron: MetaTrader 4 platform, Admirals - GBP/USD H1 chart met toepassing van de Simple Moving Average SMA indicator. Disclaimer: de in dit artikel opgenomen grafieken van financiële instrumenten zijn puur voor illustratieve doeleinden en zijn niet bedoeld als trading advies noch als verzoek om door Admirals aangeboden financiële instrumenten (CFDs, ETFs, aandelen) te kopen of te verkopen. Let wel, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties..

De regels van de strategie zijn simpel:

 • Wanneer de snellere Simple Moving Average de langzamere bovenlangs doorkruist, geldt dit als een signaal voor het plaatsen van een long positie ofwel een buy trade
 • Een crossover van de snellere Simple Moving Average de langzamere in neerwaartse richting wordt gezien als een trading signal voor het plaatsen van een short positie ofwel een sell trade

Met deze simple moving average strategy kan u in zowel bullish als bearish trends posities plaatsen. Een hierop volgende doorkruising van de SMA indicators, in tegengestelde richting wordt gezien als signaal voor exit.

Bron: MetaTrader 4 platform, Admirals - GBP/USD H1 chart met toepassing van de Simple Moving Average SMA indicator.

Echter, afhankelijk van uw trading stijl of het te verhandelen instrument kan deze techniek te gevoelig blijken. Sommige traders zijn van mening dat de crossover techniek te veel (valse) trading signalen oplevert. In dit geval kan u ervoor kiezen een derde simple moving average indicator toe te voegen. De derde SMA indicator fungeert als additionele filter.

3 SMA indicators Gebruiken - Triple Simple Moving Average Crossover

Zoals de naam suggereert gebruikt deze simple moving average strategy drie SMA indicators: een snelle, een langzame en een SMA met gemiddelde snelheid. De op deze techniek gebaseerde trading signalen zijn in belangrijke mate gelijk aan die van de double crossover simple moving average methode: we zoeken naar gevallen waarin de SMA indicator lijnen elkaar doorkruisen. Echter, er geldt een extra voorwaarde. We gebruiken de langste (langzaamste) moving average als filter voor het plaatsen van een positie.

Meer specifiek, de derde Simple Moving Average dient als trend filter. Met andere woorden, we plaatsen alleen een positie als de twee snellere SMA indicator lijnen zich:

 • Boven de langere Simple moving average lijn bevinden; in dit geval kijken we uit naar mogelijkheden voor het plaatsen van een long positie
 • Onder e langere Simple moving average lijn bevinden; in dit geval kijken we uit naar mogelijkheden voor het plaatsen van een short positie

In de onderstaande dagelijkse GBP/ USD grafiek ziet u een voorbeeld van toepassing van een triple simple moving average strategy.

De gestippelde rode lijn is een 150 daagse simple moving average indicator. De groene lijn vertegenwoordigd de 250 daagse SMA indicator. De blauwe stippellijn is een 350 daagse simple moving average indicator, ook wel bekend als onze filter lijn.

Let op de punten waar de rode SMA indicator lijn, de groene doorkruist. Richt uw aandacht op de eerste keer dat de lijnen elkaar passeren. In de eerder genoemde simple moving average strategy zou dit een buy signaal opleveren nu de rode lijn de groene bovenlangs kruist. Echter, omdat deze lijnen zich onder de langste SMA indicator lijn bevinden (bearish teken) plaatsen we geen positie.

In het tweede voorbeeld, waar de snelle rode Simple moving average de groene MA onderlangs doorkruist, gaan we short (sell positie). De derde SMA indicator bevestigd in dit geval de bias, nu beide lijnen zich ten tijde van de crossover onder de langste MA bevonden. Dit is duidt op een bearish trend.

Simple Moving Average Strategy - SMA indicator combineren met andere indicatoren

In dit artikel hebben wij u enig inzicht willen bieden in de toepassingen van de Simple moving average. De SMA indicator is enorm veelzijdig; u kunt de indicator gebruiken om voor entry signalen, voor exit signalen en om te bepalen of het waarschijnlijk is dat de geldende trend zich zal voortzetten. Bovendien is de indicator bijzonder gebruiksvriendelijk.

De SMA indicator vormt bovendien onderdeel van complexere indicators en handelsmethodes. Een bekend voorbeeld hiervan is de Bollinger bands methode. De Bollinger bands indicator gebruikt de simple moving average als uitgangspunt. De trading tool kan is gebaseerd op de moving average enveloppe methode wat inhoudt dat er twee lijnen worden geplot op een bepaalde afstand boven en onder de centrale simple moving average.

Deze lijnen worden worden op een bepaald aantal standaarddeviaties van de SMA indicator geplaatst. Er wordt vervolgens indicatieve waarde toegekend aan hoe de banden zich ontwikkelen (verruimen of vernauwen) en hoe prijs zich verhoudt tot de lijnen. In feite is Bollinger bands trading dus een simple moving average strategy. Let wel, toepassing van de Simple moving average is geen trading systeem op zich.

Zoals voor elk technisch hulpmiddel het geval is, geldt ook voor de simple moving average dat zij betrouwbaarder is in combinatie met andere indicatoren en technieken. De SMA indicator leent zich bij uitstek voor combinatie met andere tools. Traders gebruiken andere indicatoren zoals de Stochastic oscillator, de MACD of de moving average om de afgegegeven tradingl signalen te verfijnen of te verbeteren. Zo kan u de simple moving average ook gebruiken om de signalen van uw hoofd indicator te filteren of te bevestigen.

We gebruiken indicatoren om de beste handelsmogelijkheden te identificeren. Het is echter geen exacte wetenschap. We gebruiken een combinatie van tools voor bevestiging of verfijning van bijvoorbeeld de signalen verkregen uit de crossover simple moving average strategy zodat we kunnen filteren op de handelskansen met de hoogste waarschijnlijkheid en om valse signalen te vermijden. Zeker in volatiele markten of tijden volatiele perioden kan een combinatie van technieken en hulpmiddelen valse signalen helpen filteren.

MetaTrader heeft wereldwijd honderdduizenden gebruikers en kent als zodanig de grootste online trading community. Dit maakt dat er talloze extra indicatoren beschikbaar worden gesteld door andere gebruikers en derde partij software ontwikkelaars, waaronder ook de Keltner Channel ofwel de Keltner indicator.

Wanneer uw trading strategie vraagt om een bepaald hulpmiddel dat niet tot de standaard technical analysis indicators behoort kunt u er dus voor kiezen gebruik te maken van door derde partijen (andere gebruikers en software ontwikkelaars) aangeboden hulpmiddelen. Wees echter op uw hoede; zorg dat de gekozen technische analyse indicator afkomstig is van een betrouwbare bron en test de werkzaamheid altijd eerst zelf in een risicovrije omgeving.

De makkelijkste en veiligste manier om uw lijst met technical analysis tools uit te breiden, is door MetaTrader Supreme Edition te gebruiken. MetaTrader Supreme Editie is een op maat gemaakte plug in ontwikkeld door professionals uit de industrie. MT4SE wordt exclusief aangeboden door Admirals en biedt een handige selectie aanvullende indicatoren en trading tools waaronder de Keltner channel indicator.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader 4 Supreme Editie. MT4 Supreme Editie biedt gratis toegang tot ruim 55 andere innovatieve indicatoren, technische analyse hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer.

Experimenteer welke combinatie het beste bij uw trading stijl past en wat het beste voor u werkt. Lees meer over handelen met Bollinger bands en andere indicatoren in ons top 5 Forex indicatoren artikel. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wat de beste simple moving average techniek of de beste simple moving average methode is. Het antwoord is immers afhankelijk van de karakteristieken van uw handelsvorm, het te verhandelen instrument en uw trading strategie.

Experimenteer en oefen met verschillende simple moving average methods en combineer de SMA indicator met andere trading tools en technieken om te bepalen wat het beste werkt voor u. Het is echter raadzaam te oefenen in een risicovrije omgeving zodat u kunt testen en uit kunt proberen zonder dat u uw kapitaal op het spel zet.

Een goede manier om te achterhalen wat het beste werkt is door uw simple moving average methode te backtesten. De trading simulator functie van de MetaTrader 4 Supreme Editie is een uitstekende tool om uw simple moving average strategy te testen en te experimenteren met verschillende instellingen voor uw SMA indicator.

SMA indicator - Zelf traden met de Simple Moving Average Indicator

De Simple Moving Average indicator kent verschillende toepassingen. Het voordeel van de SMA indicator is dat zij multi-inzetbaar. De tool vervult een kernfunctie in het analyseproces, het identificeren van de trend, kan worden gebruikt om de meest gunstige entry- en exit niveaus te bepalen en leent zich uitstekend voor toepassing in combinatie met andere tools en technieken. Bovendien vormt de simple moving average de basis van andere bekende trading tools zoals de Bollinger Bands indicator en andere volatiliteit kanalen.

De Simple moving average is uitermate gebruiksvriendelijk en u kunt toepassing zo simpel of complex kan maken als u zelf wilt. Zo kan u de SMA indicator gebruiken als smoothing filter; om de 'ruis' die normale prijsschommelingen veroorzaakt weg te nemen en een duidelijker beeld van trend weer te geven. Bovendien kan u aan de hand van toepassing van de Simple moving average in een oogopslag bepalen wat de richting van de geldende trend is. Een stijgende SMA indicator lijn suggereert een bullish trend, terwijl een dalende lijn op een bearish trend wijst.

Andere toepassing van de SMA indicator zijn de crossover technieken en de triple crossover simple moving average strategy. Bent u enthousiast over de functionaliteit en mogelijke toepassing van de SMA indicator? De beste Forex indicators zijn de trading indicators die passen bij uw manier van trading en bijval geven aan uw strategie. Test de simple moving average indicator daarom zelf.

Met een demo trading account kunt u risicovrij en in real time de financiële markten navigeren en uw vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. U heeft bovendien toegang tot alle functies en hulpmiddelen die het platform te bieden heeft, zoals een ruim aanbod trading indicatoren waaronder de Simple moving average indicator.

Nu de rekening balans op een demo account uitsluitend uit virtuele middelen bestaat, kunt u vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en trading indicators. Open een live trading account om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte online trading ervaring op te doen.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is beschikbaar voor zowel het MT4 als MT5 CFD trading platform en biedt ruim 55 extra indicatoren waaronder simulatie tool waarmee u uw simple moving average strategy kunt testen.

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Forex Correlation - Toepassing van de Currency Strength Indicator
De Forex markt onderscheidt zich van andere financiële markten op basis van dynamiek. De onderliggende assets van de Forex markt zijn valuta's. De waarde van een valuta is echter geen onafhankelijk gegeven - zij wordt namelijk gemeten en uitgedrukt in relatie tot de waarde van een andere valuta. Dit...
Wat is de MACD indicator? - MACD trading strategieën
Vrijwel elke trader maakt tegenwoordig gebruik van technische analyse om tot betere Forex forecasts te komen. Zij gebruiken hiervoor doorgaans indicators en andere technische hulpmiddelen. Er zijn talloze indicatoren, oscillatoren, automated trading scripts en andere technische tools beschikbaar.Een...
Wat is Marktsentiment? - Forex Sentiment Analyse
Dit artikel biedt handelaren een gedetailleerd overzicht van het marktsentiment in Forex trading. Het zal betrekking hebben op: sentimentanalyse, hoe te profiteren van het marktsentiment, de verschillende soorten sentimentindicatoren die beschikbaar zijn in de markt en meer! Inhoudsopgave Introd...
Alles weergeven