Zo past u de Commodity Channel Index (CCI indicator) toe in uw trading

Admirals
18 Min lezen

In dit artikel bespreken we de Commodity Channel Index-, kortweg de CCI indicator. De Commodity Channel Index is een zeer geliefd technisch hulpmiddel en is in tegenstelling tot wat de benaming doet geloven bijzonder effectief op de Forex-, aandelen- en grondstoffenmarkten.

We geven een algemene CCI indicator uitleg, waarin we bespreken:

 • Wat is de CCI indicator - een praktisch toepasbare CCI indicator uitleg
 • Hoe de commodity channel index werkt
 • Hoe u de CCI indicator toepast op uw handelsplatform
 • Verschillende Commodity Channel Index trading technieken - commodity channel index divergence
 • Hoe u de Commodity Channel Index CCI indicator toepast in uw handelsstrategie
 • De Commodity Channel Index CCI indicator combineren met andere tools

Wilt u direct aan de slag met Commodity Channel Index trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Wat is CCI indicator? Commodity Channel Index CCI Indicator Uitleg

Hoewel de benaming Commodity Channel Index CCI indicator de indruk wekt dat dit technische hulpmiddel uitsluitend toeziet op handel in grondstoffen, is deze indicator multi inzetbaar. De indicator is immers net zo effectief op de valuta- en aandelenmarkten.

Echter, waar de meeste indicatoren specifiek zijn toegespitst op analyse voor Forex trading leent de Commodity Channel Index trading indicator zich tevens bijzonder goed voor toepassing op de grondstoffenmarkten.

Hoewel Forex- en aandelenhandel vandaag de dag erg populair zijn, waren grondstoffen futures de eerste financiële instrumenten. Futures zijn de eerste vorm van derivaten en zijn oorspronkelijk gecreëerd om de risico's van waardeveranderingen van toekomstige oogsten van landbouwproducten te ondervangen.

Gezien de langlopende geschiedenis is het niet verrassend dat enkele van de meest gebruikte technische indicatoren hun oorsprong vinden in grondstoffenhandel. Een van de bekendste hulpmiddelen is de Commodity Channel Index-indicator (of CCI-indicator).

Ook de door grondstoffenhandelaar J Welles Wilder ontwikkelde Relative Strength Index (RSI), de Average Directional Index (ADX), de Parabolic SAR Indicator en de Average True Range ATR indicator zijn voorbeelden van indicatoren die oorspronkelijk gecreëerd zijn voor grondstoffenhandel nu behoren tot de meest gebruikte indicatoren voor Forex- en stock trading. Laat u aldus niet misleiden door de aanduiding Commodity Channel Index.

We zullen nu bekijken hoe de Commodity Channel Index precies werkt en geven een praktische CCI indicator uitleg waarin we de belangrijkste toepassingen en functionaliteiten bespreken.

Werkzaamheid Commodity Channel Index CCI Indicator Uitleg

Wat is CCI indicator precies? De Commodity Channel Index CCI indicator behoort tot de oscillatoren familie en meet de sterkte of zwakte (het momentum) van de koersbeweging. Het geeft de trader inzicht in het sentiment en aldus de richting van de trend. De meest beknopte CCI indicator uitleg is dat het een hulpmiddel is om te bepalen of de koersontwikkeling bullish dan wel bearish is.

De Commodity Channel Index CCI indicator heeft in dat opzicht sterke overeenkomsten met de Momentum indicator. Bij zowel de Momentum- als de CCI indicator oscilleren de waarden aan weerszijden van een zero- value mediaanlijn.Voor de momentum indicator geldt echter dat de zogenaamde overbought- en over sold gebieden respectievelijk onder en boven de nullijn begrensd zijn tot een bereik van 100 punten.

De Commodity Channel Index CCI indicator daarentegen kent grotere maximale en minimale waarden; hoewel de het 100 en -100 niveau sleutelwaarden zijn. Zoals voor vele momentum- oscillatoren geldt, vergelijkt de CCI indicator de huidige prijs met eerdere metingen. Aan de hand van deze meting wordt bepaald of de markt relatief sterk of relatief zwak is. De MetaTrader 4 CCI indicator gebruikt een moving average als benchmark om waartegen de huidige prijs wordt afgezet.

Commodity channel index CCI indicator uitleg - waarden bereken

De Commodity Channel Index CCI indicator is een relatief moderne indicator, die is ontwikkeld in het computertijdperk en als zodanig oorspronkelijk is ontworpen om berekeningen elektronisch uit te voeren. Dit in tegenstelling tot vele andere, oudere indicatoren waarvan de originele berekeningsmethode was afgestemd op handmatige uitvoer. Hieruit volgt dat de wijze waarop de CCI indicator marktgegevens verwerkt en tot haar data komt, bijzonder geavanceerd is. Bovendien zijn er in de loop van jaren lichte variaties op de berekeningsmethode ontstaan die uiteindelijk zijn toegevoegd aan de Commodity Channel Index CCI indicator zoals wij die vandaag de dag gebruiken.

CCI indicator berekeningsmethode

De volgende berekeningsmethode is die van de oorspronkelijke Commodity Channel Index trading strategy uit 1980, zoals bedacht door de ontwikkelaar Donald R Lambert:

 • De eerste stap in het berekenen van de Commodity Channel Index CCI indicator- waarden bestaat uit het definiëren van de standaard prijs. De standaard prijs wordt vastgesteld door het gemiddelde te nemen van de hoogste waarde, de laagste waarde en de gemiddelde waarde.
 • De tweede stap om tot de Commodity Channel Index waarde te komen, is het berekenen van de van deze standaard prijs afgeleide simple moving average. In de oorspronkelijke methodologie werd het voortschrijdend gemiddelde berekend over een periode van 20 dagen. In het huidige, rap ontwikkelende markt klimaat werkt men doorgaans met een standaard setting van 14 dagen.
 • Stap drie in de Commodity Channel Index CCI indicator formule is het berekenen van de standaarddeviatie die aan deze moving average gekoppeld is ofwel de gemiddelde afwijking van het voortschrijdend gemiddelde.

CCI indicator formule

Vervolgens gebruiken we deze waarden om de Commodity Channel Index CCI indicator met behulp van de volgende formule te berekenen:

Commodity Channel Index CCI indicator Formule:

CCI indicator = (standaard koerswaarde - moving average) / (0.015 x gemiddelde afwijking)

Donald Lambert gebruikte de 0.015 constante met de intentie om de waarden van de CCI indicator 70% tot 80% van de tijd tussen de +100 en -100 te houden. De achterliggende gedachte is dat waarden groter dan 100 of kleiner dan -100 voor ongebruikelijke deviaties van de mean (het rekenkundig gemiddelde) zorgen.

Dit klinkt wellicht allemaal nogal abstract, maar geen zorgen. Als u de Commodity Channel Index CCI indicator gebruikt doet uw MetaTrader handelsplatform al het zware werk voor u. U stelt simpelweg het gewenste aantal perioden in, en de CCI indicator voert alle berekeningen vrijwel ogenblikkelijk uit.

Commodity channel index CCI indicator toevoegen op MT4

De Commodity Channel Index CCI indicator maakt deel uit van het standaard MetaTrader 4 indicatoren pakket. MT4 wordt geleverd met een groot aantal kernindicatoren. U kan deze indicatoren bekijken in het Navigator venster. U kunt de Commodity Channel Index CCI indicator op uw handelsplatform vinden in de 'Oscillatoren' map in het 'Navigator' -menu.

De CCI indicator is een erg geliefd analyse hulpmiddel. De indicator vervult met het identificeren van de markt trend en het momentum kernfuncties in de analyse. De CCI indicator kan tevens gebruikt worden als een trend reversal indicator. Bovendien is de Commodity Channel Index breed toepasbaar (op zowel Forex instrumenten, aandelen en indices als op grondstoffen) en simpel in gebruik.

De onderstaande afbeelding biedt een grafische weergave van de Commodity Channel Index CCI indicator toegepast op een MT4 trading chart:

Bron: MetaTrader 4 - Commodity Channel Index Indicator CCI indicator toegepast op de H1 (1 uurs) USD CHF trading chart - data verkregen uit analyse uitgevoerd op 16 Augustus 2019. Let wel, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor toekomstige prestaties noch hebben zij indicatieve waarde

De bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van toepassing van de Commodity Channel CCI indicator op een USD CHF H1 grafiek. Wanneer u de CCI indicator aan de trading chart van een instrument toevoegt, worden de default settings automatisch toegepast. De standaardwaarde voor het aantal periodes is dan 14 eenheden op de gegeven timeframe. In dit voorbeeld duidt dit op 14 uren. Past u de Commodity Channel Index toe op een D1 (dagelijkse grafiek) dan vertegenwoordigd het 14 units op die tijdsframe.

De CCI indicator gebruikt de HLC/3 berekeningsmethode voor de standaard prijs als uitgangspunt. We zullen nu bespreken hoe u de instellingen van de Commodity Channel CCI indicator aanpast op basis van uw trading stijl en strategie.

CCI indicator instellingen wijzigen

U kunt ervoor kiezen de standaardinstellingen van de Commodity Channel Index CCI indicator te wijzigen. Een van de meest voorkomende aanpassingen is het wijzigen van het aantal perioden die de CCI indicator in haar berekeningen in overweging neemt. Dit is een kritieke factor bij gebruik van de Commodity Channel Index.

Zoals eerder genoemd is de CCI indicator op het MetaTrader handelsplatform standaard ingesteld op 14 perioden. De originele default modus was 20 perioden, hoewel Donald Lambert, de geestesvader van de Commodity Channel Index daarbij aangaf dat elk aantal perioden tussen 5 en 25 bruikbaar is.

Welke setting optimaal is voor u, is afhankelijk van uw handelsstijl, uw Commodity Channel Index trading strategie en de karakteristieken (denk aan de volatiliteit en liquiditeit) van het te verhandelen instrument. Echter, er zijn bepaalde stelregels die u in acht moet nemen als u uw CCI indicator instelt.

Uitgangspunten voor Commodity Channel Index CCI Indicator settings:

 • Als u voor een te laag aantal perioden kiest, is de kans of 'whip sawing' ofwel valse signalen groter. Immers, de normale fluctuaties in prijs kunnen een onevenredig grote impact op de gemiddelde waarde hebben en deze uitschieters kunnen bovendien voor highs en lows verward worden.
 • Als u echter een te groot aantal perioden instelt, is de kans aanwezig dat de Commodity Channel Index CCI indicator te langzaam is om tijdig signalen af te geven. Op voortschrijdende gemiddelde (moving average) gebaseerde indicatoren zijn van prijs afgeleid en aldus 'lagging' ofwel vertraagd. Wanneer u de perioden op uw CCI indicator te veel naar boven opschroeft kan het zo zijn dat het afgeven van signalen uitblijft of dat de signalen minder relevant zijn.

De onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van een grafiek waar de Commodity Channel Index CCI indicator op 5 perioden is ingesteld:

Bron: MetaTrader 4 - Commodity Channel Index Indicator CCI indicator toegepast op de H1 (1 uurs) USD CHF trading chart - data verkregen uit analyse uitgevoerd op 16 Augustus 2019. Let wel, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor toekomstige prestaties noch hebben zij indicatieve waarde

We moeten hierbij opmerken dat de afbeelding de indruk geeft dat er vele uitschieters ofwel extremen in prijs zijn. We zien een grote frequentie doorbraken van de belangrijke +100 en -100 niveaus. Onder normale omstandigheden zou de trader hier indicatieve waarde aan kunnen ontlenen maar omdat het aantal perioden in dit geval dusdanig laag is (en de sample size aldus erg klein is) is de kans sterk aanwezig dat het om valse signalen gaat.

Behalve het aantal perioden kunt u ook de andere waarden van de Commodity Channel Index CCI indicator aanpassen Zo kunt u de berekening op andere data waarden baseren dan de standaard prijs. U kunt de diverse keuzeopties in de onderstaande afbeelding terug lezen.

Bron: MetaTrader 4 - Commodity Channel Index trading: De parameters aanpassen voor de Commodity Channel Index CCI indicator

Als u de instellingen aanpast en verschillende opties test, zult u opmerken dat de impact op de curve van de Commodity Channel CCI indicator niet dramatisch lijkt. Wat u echter wellicht niet direct met het blote oog kunt waarnemen en beoordelen is dat deze nuances en subtiele verschillen de timing voor entry van een positie sterk kunnen optimaliseren.

CCI Indicator Commodity Channel Index Trading Strategy

De optimale instellingen voor de CCI indicator

Wat zijn nu de beste parameters voor de Commodity Channel CCI indicator? Het is raadzaam te beginnen met de standaardwaarden en te testen hoe deze voor u werken. Vervolgens kunt u variëren met het aantal perioden en beoordelen of dit beter of juist slechter werkt. Hetzelfde geldt voor de berekeningsmethode. Het komt neer op experimenteren en ontdekken welke instellingen de beste prestaties leveren in uw specifieke Commodity Channel trading strategy.

Oefenen, experimenteren en wellicht fouten maken met echt geld kan u uiteraard duur komen te staan. Het is dan ook nuttig om te starten met paper trading of de trading simulator tool op een live account. Admirals biedt een gratis demo account waarmee u in een veilige, risicovrije omgeving verschillende strategieën, indicatoren en andere hulpmiddelen kunt testen. U kunt naar hartelust sleutelen aan de verschillende instellingen van de CCI indicator om tot de meest optimale configuratie te komen. Bovendien kunt u verschillende Commodity Channel Index trading technieken testen en bepalen hoe u de CCI indicator het beste kunt inzetten alvorens u deze toepast op uw live account.

Commodity Channel Index interpretatie

Als we de rationale achter de de berekeningsmethode van de Commodity Channel Index CCI indicator bekijken, kunnen we hieruit afleiden dat het doel van de indicator is om te bepalen hoe de koerswaarde op een bepaald moment zich verhoudt tot de gemiddelde prijsontwikkeling over een gegeven periode. De op de commodity Channel Index waargenomen ontwikkeling kan als volgt worden geïnterpreteerd:

 • Geeft de CCI indicator een hoge waarde aan? Dit betekent dat de prijzen bovengemiddeld zijn. Toont de lijn op de Commodity Channel Index een stijgende beweging en benaderd deze de extreme waarden? Een toenemende CCI indicator waarde vertegenwoordigd een continuatie van toename in prijs.
 • Geeft de CCI indicator een lage waarde aan? Dit betekent dat de prijzen lager dan gemiddeld zijn. Een dalende ontwikkeling (zeker richting de onderste extremen van de Commodity Channel Index) is een teken dat de daling in prijs zich voortzet.

Commodity Channel Index trading signalen

Miller introduceerde enkele simpele stelregels op basis waarvan trading signalen worden gegenereerd:

Long Commodity Channel Index trading signalen:

 • Commodity Channel Index trading signal voor entry: wanneer de CCI indicator lijn de +100 waarde bereikt of dit niveau doorbreekt, is dit een signaal om een long positie te plaatsen
 • Commodity Channel Index trading signal voor exit: wanneer de CCI lijn onder het +100 niveau kruist

Short Commodity Channel Index trading signalen:

 • Commodity Channel Index trading signal voor entry: wanneer de CCI indicator lijn de -100 waarde bereikt of dit niveau doorbreekt, is dit een signaal om een short positie te plaatsen
 • Commodity Channel Index trading signal voor exit: wanneer de CCI lijn boven het -100 niveau kruist

In de loop van jaren hebben professionele traders op basis van hun ervaringen enige variaties op deze regels voorgesteld. Zo beschouwen sommige handelaren de +200 en -200 waarden op de Commodity Channel Index CCI indicator als meer betrouwbare niveaus ter indicatie van respectievelijk extreme overbought- en oversold omstandigheden. Als de CCI indicator deze levels benaderd, moeten traders waken voor een omkering van de ingezette trend.

Zoals bij alle indicatoren geldt kunnen de Commodity Channel Index trading signalen van de CCI indicator worden verbeterd of verfijnd door combinatie met andere tools. Bevestiging van trading signalen door gebruik van andere tools en technieken kan ook de betrouwbaarheid van uw Commodity Channel Index trading aanzienlijk verbeteren.

De MetaTrader 4 en MetaTrader 5 handelsplatformen worden standaard met een groot aantal indicatoren, Expert advisors en andere technische hulpmiddelen, waaronder de CCI indicator, geleverd. Het echter mogelijk om werkzaamheid en functionaliteit van uw MetaTrader platform uit te breiden met behulp van de MetaTrader 4 Supreme Editie plug in.

De MetaTrader Supreme Edition is exclusief beschikbaar voor cliënten van Admirals en omvat maar liefst 55 extra, innovatieve indicatoren en andere door professionele traders en programmeurs ontwikkelde tools en functies.

De Supreme Editie add on is gratis beschikbaar en compatibel met zowel MetaTrader 4 als MetaTrader 5.

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Commodity Channel Index trading met Admirals

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt niet alleen welke Forex strategies en CFD strategieën u kunt toepassen maar dicteert tevens de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Bovendien is het afhankelijk van uw broker welke indicatoren u kunt gebruiken en of de Commodity Channel Index voor u beschikbaar is. Admirals ondersteund de door MetaQuotes ontwikkelde trading software. U heeft gratis toegang tot de MetaTrader software en de Stochastic oscillator.

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategies en beleggingsstrategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland?. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen.

CCI indicator - commodity channel index trading stijlen

We kunnen verschillende handelsstrategieën gebruiken met de CCI:

 • Commodity Channel Index Day Trading
 • Commodity Channel Index Scalping

Zelf CCI indicator toepassen - starten met commodity channel index trading

De Commodity Channel Index CCI indicator vertegenwoordigd een nieuwe generatie trading tools. Waar vele oudere technische tools gebaseerd zijn op calculaties die oorspronkelijk handmatig uitgevoerd moesten worden, is de CCI indicator specifiek ontwikkeld voor toepassing op een online trading platform en kan het als zodanig de complexe berekeningen met extreme accuraatheid en snelheid uitvoeren. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de Commodity Channel Index CCI indicator als één van de meest betrouwbare indicatoren wordt aangemerkt.

De Commodity Channel Index CCI indicator is bovendien simpel in gebruiken multi inzetbaar. Hoewel de CCI indicator oorspronkelijk is ontworpen voor commodity trading kunt u de indicator ook gebruiken om te handelen op de Forex markt, de aandelenbeurs, indices of cryptocurrencies. U kunt belangrijke informatie over de richting en het momentum van de trend vergaren en op heldere en eenvoudige wijze Commodity Channel Index trading signalen voor entry of exit genereren.

Met een Admirals demo account kunt u de Commodity Channel Index CCI indicator zelf gratis en risicovrij testen. Met een demo trading account kunt u risicovrij en in real time de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten, gebruik van de Commodity Channel Index CCI indicator en experimenteren met verschillende parameters voor de CCI indicator .

Bovendien kunt u de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 en MetaTrader 5 trading platform zelf ervaren en uw Commodity Channel Index trading strategy testen.

Open een live trading account om deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte trading ervaring op te doen.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Forex Correlation - Toepassing van de Currency Strength Indicator
De Forex markt onderscheidt zich van andere financiële markten op basis van dynamiek. De onderliggende assets van de Forex markt zijn valuta's. De waarde van een valuta is echter geen onafhankelijk gegeven - zij wordt namelijk gemeten en uitgedrukt in relatie tot de waarde van een andere valuta. Dit...
Wat is de MACD indicator? - MACD trading strategieën
Vrijwel elke trader maakt tegenwoordig gebruik van technische analyse om tot betere Forex forecasts te komen. Zij gebruiken hiervoor doorgaans indicators en andere technische hulpmiddelen. Er zijn talloze indicatoren, oscillatoren, automated trading scripts en andere technische tools beschikbaar.Een...
Wat is Marktsentiment? - Forex Sentiment Analyse
Dit artikel biedt handelaren een gedetailleerd overzicht van het marktsentiment in Forex trading. Het zal betrekking hebben op: sentimentanalyse, hoe te profiteren van het marktsentiment, de verschillende soorten sentimentindicatoren die beschikbaar zijn in de markt en meer! Inhoudsopgave Introd...
Alles weergeven