Wat is de RSI indicator? - RSI Trading Strategies

Admirals
23 Min lezen

De RSI indicator ook wel de Relative Strength Index is een technisch hulpmiddel welke wordt gebruikt voor investeringen in en analyse van de financiële markten.

Onder de talloze technische indicatoren en methoden die beschikbaar zijn, is de RSI indicator één van de meest bekende en meest gebruikte. De RSI indicator is favoriet onder zowel beginnende als ervaren traders. In dit artikel beschrijven we waar deze tool voor dient en hoe u het kunt toepassen ten behoeve van uw trading.

Wat is de Relative Strength Index?

RSI verwijst naar het Engelse begrip Relative Strength Index. Dit is de Relative Strength Index is een zogenaamde momentum indicator. Het geeft, zoals de benaming suggereert, de relatieve sterkte of zwakte van de trend(beweging) aan. De RSI indicator werd oorspronkelijk ontwikkeld door J.Welles Wilder in 1978. De stochastic RSI is op deze indicator gebaseerd en werd in 1994 geïntroduceerd.

Hoe werkt de RSI indicator? - RSI Indicator Uitleg

De RSI indicator wordt gebruikt om de kracht van de trend te meten en geeft de handelaar informatie over het mogelijke begin en einde van een trendbeweging. De op basis van deze indicator gegenereerde marktinformatie en handelssignalen worden aldus bijzonder nuttig en waardevol geacht.

De RSI indicator meet de verhouding van de meest recente opwaartse en neerwaartse bewegingen in relatie tot voorgaande bewegingen. De berekening wordt genormaliseerd en uitgedrukt in een bereik van 0 tot 100. Deze waarden kunnen worden afgelezen in een histogram en worden geplot rondom een centrale middellijn. De stochastic rsi wordt weergegeven onder de hoofd grafiek.

RSI trading blijkt over de afgelopen decennia onverminderd populair. De functionaliteit en het gebruiksgemak van de buy and sell signals maakt toepassing van de Relative Strength Index bijzonder geliefd onder zowel beginnende als professionele traders.

Gratis analytische tools

Maak met één druk op de knop gebruik van een schat aan exclusieve bronnen

RSI Trading op basis van buy and sell signals

De populariteit van de stochastic RSI en de RSI indicator wordt deels verklaard door de praktische toepassing. De indicator biedt een inzichtelijke weergave en zeer nuttige RSI indicator buy and sell signals.

We ontlenen indicatieve waarde aan de volgende lezingen:

 • Streeft de RSI Forex waarde het niveau van 70 voorbij? Dit is een teken dat het instrument overbought is. Dit scenario treedt doorgaans op na een periode waarin prijzen sterk gestegen zijn en een (tijdelijke) pauze of omkering waarschijnlijk is. Indien de RSI indicator een overbought lezing aangeeft, stellen traders zich erop in dat het momentum van de huidige trend zal verzwakken.
 • Vergelijkbaar, een RSI trading level van 30 of lager duidt op een oversold conditie. Deze lezing geeft blijk van een situatie waarin prijzen sterk gedaald zijn en de bearish trend dreigt momentum te verliezen.
 • Toont de RSI indicator oscillatie rondom de centrale middellijn? Hoewel hier geen directe RSI indicator buy and sell signals aan ontleent kunnen worden, heeft deze lezing wel sterke indicatieve waarde. Het niveau van 50 markeert de mediaan en scheidt de bullish van de bearish zone in de RSI indicator. Wanneer de prijs rondom dit niveau oscilleert weerspiegeld dit een niet -trending (zijwaarts bewegende) markt.
 • Doorbrekingen (break -outs) van de 30, 50 en 70- prijs niveaus geven RSI indicator buy and sell signals.

RSI indicator buy and sell signals

Snel RSI trading signal

Standaard RSI trading signal

Langzaam RSI trading signal

RSI indicator waarde over bought

70

80

90

RSI indicator waarde over sold

30

20

10

Indien de waarden die de RSI indicator toont zich in het oversold- of overbought gebied bevinden geldt de regel dat hoe dichter de waarden bij één van beiden extremen (0 of 100) liggen, hoe minder RSI trading signalen men zal ontvangen. Oscilleren de waarden daarentegen rondom de middellijn (50 niveau) dan is de kans dat RSI indicator buy and sell signals worden afgegeven groter. Fluctuaties rondom dit niveau kunnen ook voor valse signalen zorgen.

De RSI trading tool geeft aldus niet alleen informatie over de richting van de market trend, maar ook (en vooral) over de sterkte ervan (ook wel het momentum). De RSI indicator buy and sell signals kunnen door zowel trend following traders als breakout traders gebruikt worden. Op basis van de signalen kan de trader namelijk bepalen of hij de trend blijft volgen of zich zal instellen op een trend reversal.

RSI Forex- en CFD instrumenten

Met de RSI indicator kunt u alle op het platform beschikbare markten en instrumenten verhandelen. We moeten hier echter een kanttekening bij maken. De RSI indicator en de stochastic RSI zijn, zoals aangegeven oscillators. Oscillatoren werken over het algemeen minder goed in markten met lagere volatiliteit. RSI trading technieken zijn dan ook bij uitstek geschikt voor handel in de major valutaparen, blue chip aandelen en de belangrijkste indices.

RSI Forex handel wordt doorgaans aangemerkt als een goed startpunt voor toepassing van de Relative Strength Index. Ook DAX 30 RSI trading en handel in de belangrijkste Amerikaanse aandelen, die zich kenmerken door liquiditeit en volatiliteit zijn ook populaire keuzes.

Het is echter raadzaam elk nieuw hulpmiddel of iedere techniek altijd eerst zelf te testen. Admirals biedt een gratis demo trading account waarmee u risicovrij kunt oefenen met de RSI indicator. U kunt experimenteren met toepassing op verschillende handelsinstrumenten en markten en verschillende tijdframes testen zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Op een demo account handelt u namelijk uitsluitend met virtuele middelen.

MetaTrader RSI Indicator - zelf RSI indicator Buy and Sell signals gebruiken

Of RSI trading voor u beschikbaar is, blijkt afhankelijk van het handelsplatform dat u kiest. Het MetaTrader trading platform is de absolute marktleider in trading software en wordt al ruim een decennium lang gebruikt door traders wereldwijd. MetaTrader 4 kenmerkt zich door de geavanceerde functionaliteit en het gebruiksgemak. Het is de eerste keuze van zowel beginnende als professionele traders.

Het MetaTrader 4 handelsplatform biedt standaard een breed scala aan indicatoren en andere technische hulpmiddelen waaronder de RSI indicator. Laten we nu bekijken hoe u de Relative Strength Index indicator toepast op het MT4 platform.

RSI indicator toevoegen aan MT4 Chart

MT4 wordt geleverd met een groot aantal kernindicatoren. U kan deze indicatoren bekijken in de map Indicators in het Navigator venster. Indien geactiveerd, kunt u het Navigatie -menu aan de linkerzijde van uw handelsplatform terugvinden of deze simpelweg oproepen met behulp van de CTRL+ N sneltoets combinatie. U gaat als volgt te werk:

 • Open het Navigator menu
 • Kies de Indicatoren folder
 • Selecteer de Stochastics (Stochastic RSI) of Oscillatoren (RSI indicator) map door hierop te dubbelklikken
 • Kies vervolgens voor de gewenste indicator - in dit geval de RSI indicator of wel stochastic RSI trading oscillator.

RSI indicator/ Stochastic RSI Gebruiken

Zodra de RSI indicator aan uw MetaTrader 4 trading platform is toegevoegd, is zij klaar voor gebruik. U kunt de indicator vervolgens op elk gewenst instrument toepassen door de RSI indicator eenvoudigweg naar de uw hoofdvenster te slepen.

De bovenstaande afbeelding biedt een grafische weergave van het zojuist beschreven proces.

Als u zelf wilt starten met RSI trading zijn er enkele belangrijke stelregels die u moet onthouden. Dit zijn tevens de principes waarop RSI indicator buy and sell signals zijn gebaseerd:

 • Als de RSI indicator onder het 30 punt-niveau beweegt, betekent dit dat de betreffende markt over sold is en de neerwaartse beweging ofwel bearish run stoom verliest. Het wordt traders echter aangeraden pas in te spelen op RSI indicator buy and sell signals als de nieuwe, bullish trend beweging wordt bevestigd. Een RSI Forex waarde die lager dan 30 ligt en een stijgende lijn toont zal door vele traders worden aangegrepen als signaal om een buy positie te plaatsen. Traders positioneren zich om in te kunnen spelen op verdere opwaartse bewegingen.
 • Toont de RSI indicator echter een waarde van 70 of hoger, dan duidt dit op een over bought markt conditie. De bullish run lijkt momentum te verliezen en een daling wordt waarschijnlijk geacht. Ook in dit geval is het belangrijk dat we wachten tot RSI indicator buy and sell signals worden bevestigd door de trend. De trader wacht tot de lijn in de RSI indicator een dalende beweging toont, om een Sell order te plaatsen.
 • In RSI trading wordt tevens indicatieve waarde toegekend aan de doorbraak van de centrale middellijn, ofwel het 50- niveau. Een break out van het niveau van 50 in opwaartse richting geeft blijk van de sterkte van de up -trend. Sommige traders gebruiken deze break outs als RSI indicator buy and sell signals; zij zouden de genoemde doorbraak interpreteren als aanleiding om een Buy order te plaatsen.
 • Een break out van de middellijn van de RSI indicator in neerwaartse richting bevestigd het momentum van de down trend. Deze doorbraak kan een mogelijke entry voor een verkoop positie markeren.

Zoals u uit de beschrijven en de afbeeldingen heeft kunnen afleiden biedt de RSI indicator een duidelijke visuele weergave van het het momentum en de richting van de trend. De market trend biedt de context waartegen alle andere informatie verkregen uit technische indicatoren en analysetechnieken moet worden geïnterpreteerd. De Relative Strength Index wordt aldus ook vaak gebruikt om andere signalen te bevestigen.

Gebruik van de indicator kan ook voor u een waardevolle aanvulling op uw handelsstrategie zijn. De Relative Strength Index leent zich bovendien bij uitstek voor combinatie met andere tools en technieken. Dit zijn enkele, zeer sprekende redenen waarom RSI trading al tientallen jaren onverminderd populair is.

's Werelds beste multi-asset platform


Instellingen RSI indicator

U kunt de instellingen van uw RSI indicator aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen. Zo zullen vele korte termijn traders zoals day traders en scalpers ervoor kiezen de RSI trading parameters in te stellen op 14. Dit houdt in dat zij 14 perioden selecteren in de instellingen van de Relative Strength Index, wanneer zij de RSI indicator aan hun trading chart toevoegen. Langere termijn traders zoals swing traders kunnen daarentegen bijvoorbeeld kiezen voor 21 perioden. U kunt zelf het aantal perioden dat voor berekening wordt gebruikt selecteren. Onthoudt daarbij dat hoe korter het aantal perioden is, des te gevoeliger uw RSI indicator zal reageren.

Een 14 perioden RSI indicator zal, onder gelijke omstandigheden, meer trading signals afgeven dan een RSI indicator die 21 perioden als basis heeft. Doorgaans wordt 14 als uitgangspunt gebruikt. Afhankelijk van de door u gekozen handelsvorm en uw trading strategie zult u de parameters van uw Relative Strength Index naar boven of beneden bijstellen.

Relative Strength Index Settings:

 • Wanneer u de RSI indicator afstelt op 9 perioden op een grafiek van 1 minuut betreft de waarde die de RSI indicator aangeeft het gemiddelde van de laatste 9 minuten (9 * 1 = 9). Voor een scalper die voornemens is zijn positie tussen de 2 en 18 minuten aan te houden, zou dit een logische keuze zijn.
 • Past u de Relative Strength Index toe op een tijdsframe van 5 minuten en kiest u ervoor het aantal perioden van de RSI indicator op 14 in te stellen? De RSI waarde betreft het gemiddelde van de laatste 70 minuten (14 * 5 = 70)
 • U kunt de RSI indicator uiteraard ook toepassen op de hogere tijdsframes. Stel, u kiest voor de dagelijkse grafiek; de lijn op de Relative Strength Index indicator toont het gemiddelde van de voorgaande X dagen.

Stochastic RSI indicator Met 2 Perioden (RSI Indicator 14 & 5)

Het gebruik van de Relative Strength Index waarden is echter niet beperkt tot toepassing van de RSI indicator en de hieruit afgeleide RSI indicator buy and sell signals. RSI trading omvat tevens gebruik van de Stochastic RSI oscillator.

Waar de standaard RSI indicator een van prijs afgeleide waarde weergeeft, betreft de Stochastic een afgeleide van de indicator waarden. De eveneens door Welles -Wilder ontwikkelde stoch RSI wordt gebruikt om extremen in prijs te identificeren. Deze pieken of dalen zijn punten waarop een mogelijke reversal (ommekeer) waarschijnlijk is.

We bekijken een voorbeeld van toepassing van de Stochastic RSI. We gebruiken de 5 en 14 parameterwaarden voor de RSI indicator. Een lagere waarde duidt op het gegeven dat de RSI indicator een kortere periode bestrijkt. Dit betekent dat een 5 perioden RSI trading indicator sneller op prijsveranderingen reageert dan de indicator die het gemiddelde van 14 perioden gebruikt. De stochastic gebruikt zowel een kortere als een langere RSI indicator lijn. Traders ontlenen indicatieve waarde aan de verschillen tussen beide lijnen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

RSI trading signals op basis van de Stochastic RSI trading oscillator:

 • Wanneer de 5 perioden-, de 14 perioden RSI indicator bovenlangs doorkruist, betekent dit dat de meest recente prijzen toenemen. In RSI trading wordt de bullish crossover als trading signal beschouwd indien zij in de de onderste band van het stochastic histogram plaatsvindt (onder het niveau van 30, ofwel de over sold zone).
 • Duikt de 5 RSI indicator echter onder 14 RSI indicator, dan hebben we te maken met een bearish cross over. Wanneer de doorkruising in de bovenste zone (op of boven het 70 niveau) van het stochastic histogram plaatsvindt, wordt dit opgevat als buy signaal.

Zoals u opmerkt moeten stochastic RSI indicator buy and sell signals aldus aan twee voorwaarden voldoen:

 • Er is sprake van een cross over
 • De cross over vindt plaats op of onder het 30 niveau of boven het 70 niveau

Bovendien kunt u toepassing van de stoch RSI eveneens combineren met andere trading tools. Vele ervaren traders geven aan dat zij meer indicatieve waarde toekennen aan RSI trading signals die optreden wanneer de prijs op belangrijke structuurniveaus trade. Toepassing van de stochastic RSI indicator kan bijvoorbeeld ook verder worden geoptimaliseerd door gebruik van de pivot point indicator.

Zowel de Stochastic RSI indicator als de pivot point indicator maken deel uit van het standaard MetaTrader 4 handelsplatform en zijn gratis te gebruiken.

 RSI Trading en Trendlines

Een andere toepassing van RSI trading technieken gaat uit van dezelfde principes als price action trading. De indicatieve waarde die van de aftekening van de RSI trendlijnen wordt afgeleid maakt gebruik van dezelfde concepten als die van de price action methode. Door de pieken en dalen in de prijsgrafiek te verbinden vormt u een trend line. Aan de hand van deze trend line kunt u in een oogopslag de richting van de trend zien. Op vergelijkbare wijze kunt u de extreme punten in de ontwikkeling in de RSI indicator verbinden.

Om een bullish trend line te schetsen identificeert u de meest recente pieken in de lijn van de RSI indicator. U heeft ten minste drie, opeenvolgende hogere hoogtepunten nodig om een bullish trend lijn te vormen. Een bearish trend lijn daarentegen markeert de extreme dieptepunten in de ontwikkeling van de RSI indicator. Wanneer u deze dalen zou verbinden, ziet u een dalende trend line.

Een break van een trend lijn duidt op het versnellen of verzwakken van de trendontwikkeling. Een breuk kan wijzen op een (versnelde) voortzetting of een verzwakking van de trend beweging inhouden. Houdt er rekening mee dat het doorbreken van een trend lijn op de RSI indicator doorgaans wordt gereflecteerd door een trend lijn breuk in de hoofd grafiek.

De trendbreuk in een RSI trendlijn kan wijzen op een voortzetting of juist op een uiteindelijke reversal (omkering) van de koers. Houd er rekening mee dat het doorbreken van een trendlijn in de trading chart meestal gepaard gaat met RSI indicator buy and sell signals.

RSI Divergence Indicator in MT4

Een andere bekende RSI trading techniek is gebaseerd op divergence. We vergelijken de ontwikkeling van de lijn in de RSI indicator met de prijsontwikkeling op de trading chart en zoeken naar afwijkingen. We spreken van bearish divergence wanneer de koers van het instrument een stijgende trend toont (higher highs) en de lijn op de RSI indicator een dalende beweging aftekent. RSI divergence wordt gezien als een teken dat de geldende trend ten einde komt.

RSI indicator buy and sell signals gebaseerd op divergence gaan uit van trend reversal. In dit geval anticipeert de trader op het einde van de bullish trend en de aanvang van een bearish trendbeweging. Een hierop volgende doorbraak van een support level kan op basis van een RSI divergence strategy een signaal voor entry zijn.

In het tegengestelde scenario waar prijs steeds lagere dieptepunten registreert, terwijl de RSI zich in opwaartse richting ontwikkeld anticiperen we eveneens op een trend verandering. Dit wordt gezien als waarschuwing dat het einde van de geldende down trend nadert en een up trend op handen is.

De RSI Divergence trading strategy wordt veelal gebruikt binnen technische analyse van de Forex markt. RSI divergence technieken lenen zich het best voor toepassing op 'broad time tijdseenheden' zoals de H4- of de daily chart. Hieruit volgt dat Divergence RSI trading technieken vooral geschikt zijn voor Forex swing trading strategies.

De principes van Relative Strength Index divergence vormen een belangrijke categorie RSI indicator buy and sell signals.

RSI Forex Swing Trading

We hebben verschillende RSI indicator buy and sell signals en technieken besproken. We zullen nu een concreet voorbeeld van toepassing van een RSI trading strategy bespreken.

De onderstaande afbeelding toont een weergave van de EUR USD (H4) 4 uurs grafiek met toepassing van de RSI indicator.

Bron: Admirals, MetaTrader 5 Supreme Editie, EUR USD-grafiek in H4 met RSI indicator, 22 januari 2019.

Voor deze RSI trading strategy gaan we uit van de default settings van het MetaTrader 4 handelsplatform. De RSI indicator staat standaard ingesteld op 14 perioden, maar kan naar uw persoonlijke voorkeuren worden aangepast.

Vanaf 9 januari 2019 breekt het Euro Dollar valutapaar een belangrijke resistance level (op het 1,1490 prijsniveau). U kunt uit de grafiek aflezen dat dit weerstand niveau een verdere stijging (tot driemaal toe ofwel een risico/ beloning -ratio van 1:3) had geblokkeerd. De doorbraak markeert aldus een zeer bullish signaal en een potentieel entry -punt voor een long positie. Echter, de RSI indicator toont een lezing van boven de 70 hetgeen duidt op een over -sold conditie; wat een mogelijke verzwakking van de up trend en een op handen zijnde reversal inhoudt.

Swing trading is een middellange termijn strategie. Het RSI trading signal behoed ons in dit geval voor het innemen van een positie die de hogere winstmarges en het tijdsbestek die swing trades kenmerken mogelijk niet zou kunnen accommoderen.

Als we nog een blik op de grafiek werpen zien we dat de prijsstijging stagneert. Dit punt wordt gemarkeerd door een lange bearish candle; vergezeld door een terugkeer van de RSI indicator lijn onder het 70 niveau. Uit onze beschrijving van RSI indicator buy and sell signals heeft u kunnen afleiden dat dit scenario een waarschuwing voor trend reversal kan zijn. Op basis hiervan zou de trader een Sell order op het 1.1525 prijsniveau kunnen instellen.

Meer conservatieve traders zouden echter wachten op een bevestiging van de reversal; welke wordt ingegeven door de terugkeer naar het niveau van 1,1490. Dit scenario doet zich reeds de volgende dag voor en wordt kracht bijgezet door de RSI indicator. De RSI indicator geeft namelijk wederom een bearish signaal af wanneer de middellijn (50 niveau) in neerwaartse richting wordt doorbroken.

Tot slot zien we een derde bevestiging wanneer prijs na de pullback (retracement) het niveau van 1,1490 nogmaals test. De RSI blijft oscilleren in de downtrend zone tussen 30 en 50. Een stijging boven de middellijn zou een mogelijk signaal voor exit kunnen inhouden.

Toepassing van de RSI indicator heeft ons in dit geval niet alleen behoed voor het plaatsen van een Buy order die achteraf geen lang leven beschoren bleek, maar heeft ons bovendien zelfs aanzienlijke winsten opgeleverd. In dit voorbeeld zouden we op basis van de RSI trading strategy een winst van 200 pips (and counting!) kunnen bijschrijven.

Zero to Hero

Leer traden in 20 dagen, van start tot uitvoering

Relative Strength Index - RSI Forex Berekenen

De formule waarop de RSI indicator is gebaseerd neemt twee vergelijkingen in overweging:

 • Het eerste component betreft de Relative Strength (RS) waarde; dat de ratio van het gemiddelde van de bullish slot prijzen in verhouding tot het gemiddelde van de bearish pieken berekend. Het tijdsbestek waarover dit gemeten wordt, wordt in de RSI trading formule aangeduid met 'N'.

Formule RS = Het gemiddelde 'N' perioden die bullish zijn geëindigd / Gemiddelde 'N' perioden die bearish zijn geëindigd

 • De waarden die uiteindelijk op de RSI indicator worden weergeven worden berekend door de RS waarden te standaardiseren met behulp van de volgende RSI formule:

RSI = 100 - (100/1 + RS)

Alle waarden van de RSI indicator liggen binnen het bereik van 0 tot 100.

Technische analyse wordt gebruikt om patronen in marktgedrag te identificeren en de condities voor herhaling hiervan te onderscheiden. Een van de uitgangspunten is 'a trend in motion, is likely to continue' . Dit geeft aan dat de waarschijnlijkheid dat een reeds ingezette trend zich zal voortzetten groot is.

De RSI indicator geeft de trader inzicht in de richting van de trend en het momentum (de sterkte of zwakte) en is aldus een zeer nuttig hulpmiddel.

De voordelen en nadelen van de RSI Indicator

De belangrijkste voordelen van de RSI trading indicator zijn:

 • De RSI indicator toont in een oogopslag of de markt over bought dan wel over sold is
 • De RSI Forex indicator is gemakkelijk te interpreteren
 • De Relative Strength Index helpt de trader op eenvoudige wijze de market trend te bepalen
 • RSI indicator buy and sell signals kunnen worden ingezet voor zowel korte termijn trading zoals scalping, als lange termijn handelsvormen zoals swing trading
 • De RSI trading indicator is toepasbaar op vrijwel alle liquide markten en instrumenten zoals valutaparen, blue chip aandelen en de belangrijkste indices.
 • De RSI indicator leent zich voor toepassing in combinatie met andere indicatoren zoals bijvoorbeeld de pivot point indicator
 • De RSI trading indicator is multi- inzetbaar en wordt ook vaak gecombineerd met andere technische analyse hulpmiddelen, zoals MACD of Stochastic

Er zijn echter wel enige aandachtspunten die u in acht moet nemen als u aan de slag gaat met RSI trading:

 • Gebruik van de RSI trading indicator biedt geen garanties
 • Net als elk ander technisch analyse hulpmiddel, kan ook de RSI indicator valse handelssignalen geven
 • De Relative Strength Index/RSI Forex is minder geschikt voor toepassing in minder volatiele markten
 • De RSI indicator is van prijs afgeleid en kan dus als 'lagging' worden aangemerkt. Indien toegepast op een markt met een sterke trendverandering kan de RSI trading indicator (te) lang in de over bought of over sold zone blijven hangen
 • Het is cruciaal dat u de juiste parameter waarden voor de RSI indicator instelt, afhankelijk van de handelsvorm en het door u gekozen instrument

Conclusie: De RSI Indicator gebruiken

Nu u deze RSI indicator uitleg heeft doorgenomen, zal u de toepassing van de Relative Strength Index wellicht zelf willen testen. De indicator maakt deel uit van het standaard indicatoren pakket dat met de MetaTrader 4 en MetaTrader 5 handelsplatformen wordt geleverd.

Starten met RSI trading is simpel en kan erg nuttig blijken. De RSI indicator helpt de trader de market trend en de sterkte of zwakte (het momentum) van de trend bepalen. Aan de hand van de overbought en over sold lezingen kunt u het mogelijke einde van de trend en de potentiële reversal punten identificeren. Het biedt inzichten in de beste niveaus voor trade entry en exit. Bovendien kan u RSI indicator buy and sell signals gebruiken om de timing van market entry verder te specificeren.

De RSI indicator leent zich daarnaast voor toepassing in combinatie met andere technische tools en technieken. Door verschillende indicatoren te combineren kan u de RSI trading signals bevestigen of verfijnen. Vele traders gebruiken de pivot point indicator maar ook de ATR indicator, de ADX indicator en/of de momentum indicator zouden een aanvulling kunnen zijn op uw RSI trading strategy. De Relative Strength Index heeft verschillende toepassingen. Wat het beste werkt voor u, is afhankelijk van uw trading stijl.

Het is raadzaam elke nieuwe trading tool of techniek zelf te testen voordat u deze toepast in uw trading strategy. Admirals biedt gratis demo- en live trading accounts. Met een demo account kunt u risicovrij oefenen onder real time markt omstandigheden. Experimenteer met de verschillende toepassingen van de Relative Strength Index RSI indicator en de stochastic RSI. Bepaal welke instrumenten en parameterwaarden het beste werken voor u. Met een live trading account kunt u daadwerkelijk deelnemen aan het handelsverkeer!

Klik op de volgende links of de onderstaande banner om een demo- of live trading account te openen.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Forex Correlation - Toepassing van de Currency Strength Indicator
De Forex markt onderscheidt zich van andere financiële markten op basis van dynamiek. De onderliggende assets van de Forex markt zijn valuta's. De waarde van een valuta is echter geen onafhankelijk gegeven - zij wordt namelijk gemeten en uitgedrukt in relatie tot de waarde van een andere valuta. Dit...
Wat is de MACD indicator? - MACD trading strategieën
Vrijwel elke trader maakt tegenwoordig gebruik van technische analyse om tot betere Forex forecasts te komen. Zij gebruiken hiervoor doorgaans indicators en andere technische hulpmiddelen. Er zijn talloze indicatoren, oscillatoren, automated trading scripts en andere technische tools beschikbaar.Een...
Wat is Marktsentiment? - Forex Sentiment Analyse
Dit artikel biedt handelaren een gedetailleerd overzicht van het marktsentiment in Forex trading. Het zal betrekking hebben op: sentimentanalyse, hoe te profiteren van het marktsentiment, de verschillende soorten sentimentindicatoren die beschikbaar zijn in de markt en meer! Inhoudsopgave Introd...
Alles weergeven