Wat is Swing Trading? De Beste Swing Trading Strategies & Indicators

Admirals
35 Min lezen

De Forex markt is 24 uur per dag, 5 dagen per week geopend en is de meest liquide markt ter wereld. Het leent zich daarom voor vrijwel alle trading stijlen en diverse trading strategieën. Dit is een belangrijk pluspunt - we hebben complete vrijheid om onze Forex trading activiteiten af te stemmen op ons eigen schema, voorkeuren en doelen. In dit artikel richten wij ons op Forex swing trading - een trading stijl voor de middellange termijn.

Forex Swing Trading biedt veel vrijheid, voldoende mogelijkheden en is relatief weinig tijdsintensief. Swing trading is dan ook uitermate populair onder zowel beginnende als professionele traders.

Wat is Swing Trading?

Swing trading ofwel Forex swing trading is een middellange (tot langere) termijn handels stijl. Swing traders trachten de extreme punten in de koersontwikkeling te identificeren - de pieken en dalen - om in te spelen op de daaropvolgende prijsbeweging (de swing highs en lows).

Als zodanig kunnen de tijdframes die men in swing trading aanhoudt, sterk uiteenlopen. Een swing trading positie kan één tot enkele dagen of zelfs enkele weken aanhouden.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Wat is Swing Trading - Swing Traden vs. Korte en Lange termijn Trading Stijlen

Om een antwoord op de vraag wat is swing trading te kunnen geven, zullen we deze handel stijl afzetten tegen een aantal andere populaire trading stijlen.

We belichten de belangrijkste kenmerken en de voor- en nadelen van: beleggen, scalping, day trading and swing trading the currency market ofwel de Forex markt. We bespreken hoe deze trading stijlen verschillen van swing trading zodat u kunt beoordelen of Forex swing trading een geschikte handels stijl voor u is.

Beleggers vs. Swing Traders

Positionele traders ook wel beleggers vertegenwoordigen het 'lange termijn' extreem van het spectrum. Deze handelaren identificeren brede trends, die zich over maanden of zelfs jaren kunnen vormen. In Forex swing trading is dit betrekkelijk korter; swing traders zetten in op posities die dagen of weken duren.

Bij positioneel traden zoekt men aldus naar gunstige trade mogelijkheden op een hoge tijdschaal. Eén van de voordelen van langere termijn handel is dat het potentieel biedt voor relatief grote winsten.

Het ligt namelijk in de lijn der verwachting dat de prijsbewegingen op de langere termijn groter zijn. Een gunstig geplaatste belegging (lange termijn investering) die succesvol is uitgevoerd, zal doorgaans meer opleveren dan korte termijn posities. Een ander sprekend voordeel van positioneel traden is, dat u als lange termijn handelaar of belegger minder tijd en aandacht aan het volgen van de marktprijs hoeft te besteden.

Scalping vs. Swing Trading

Aan het andere eind van het spectrum vinden we de scalpers. Scalpers richten zich op zeer korte handelstransacties waarbij zij op relatief kleine koersbewegingen inzetten. Anders dan in swing trading of beleggen, is het doel slechts enkele PIPs winst per positie te behalen.

Deze extreem korte termijn trading stijl kent enkele sprekende voordelen. Scalpers zijn korter blootgesteld aan marktvolatiliteit. Tevens is het zo dat nu zij enkel kleine koersbewegingen en winsten nastreven, er relatief veel handelskansen zijn. Er zijn echter ook nadelen, denk onder andere aan:

 1. Vergt de nodige aandacht en tijdintensief - het vereist meer tijd en aandacht dan Forex swing trading
 2. Complexiteit trading systeem - vergt de nodige organisatie met betrekking tot trade- en risicomanagement nu de scalper op een gegeven moment doorgaans een groot aantal trades houdt
 3. Het grote aantal transacties brengt hogere transactiekosten met zich mee

Day Trading and Swing trading the Currency Market - Forex Day Trading vs Swing Trading

De meest voorkomende afweging is echter Forex day trading vs swing trading. Day trading and swing trading the currency market zijn beiden erg populaire handelsvormen en zijn op bepaalde punten vergelijkbaar. Daghandelaren en swing traders werken namelijk met een tijdsbestek dat niet gedekt wordt door lange termijn positionele traders noch door scalpers.

Daytraders zijn korte termijn handelaren, die hun posities soms slechts enkele uren aanhouden. Een Forex day trader kan verschillende methoden gebruiken. Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen zijn posities te consolideren gedurende een bepaalde handelssessie. De daghandelaar houdt echter, per definitie, geen posities open tot de volgende dag. Hij opent en sluit posities binnen de handelsdag, om blootstelling aan onverwachte marktbewegingen die 's nachts plaatsvinden en eventuele swap kosten te vermijden.

Forex swing trading vertegenwoordigd de middenweg tussen day trading en (lange termijn)beleggen. Scalping en daytrading bieden relatief veel handelsmogelijkheden maar vereisen veel tijd, aandacht en discipline. Beleggen oftewel lange termijn investeren biedt de trader veel vrijheid nu het weinig 'arbeidsintensief' is. Het nadeel is echter dat er minder handelskansen zijn en men geruime tijd blootgesteld is aan het risico dat de koers van richting veranderd. Vele traders vinden Forex swing trading een prettige methode nu het een aanvaardbaar compromis biedt tussen de frequentie van transacties en de bijbehorende risico's.

Simpel gezegd, swing trading heeft de voordelen van korte termijn trading (voldoende handelsmogelijkheden) en heeft een relatief hogere winstmarges, zoals de langere termijn handelsvormen.

Swing Trading Strategies - Swing Trading for Dummies/ Swing Trading voor Beginners

Forex swing trading toont qua stijl en benadering het meeste gelijkenis met lange termijn trading, met dien verstande dat de swing trader op zoek is naar kortere marktbewegingen. Een swing trade Forex transactie duurt doorgaans langer dan een dag maar kan zelfs een aantal weken duren.

De swing trader scant dagelijkse of meerdaagse Forex swing trading chart patronen in een poging te profiteren van grotere prijsbewegingen ofwel de swings. De in swing trading gebruikte timeframes kunnen sterk uiteenlopen. De swing trader kan zijn positie plaatsen op een maandelijkse Forex swing trading grafiek, de 1 uurs- of de dagelijkse grafiek.

Ongeacht de tijdsframe die de swing trader voor executie kiest, de winstdoelen die hij beoogt zijn hoger dan bij daghandel transacties. Het feit dat swing trading niet gebonden is aan een specifieke tijdschaal maakt dat men in Forex swing trading de vrijheid heeft verschillende trading methoden toe te passen. Waar beleggers doorgaans gehouden zijn zich te focussen op de trend en zich toeleggen op bewegingen in de richting die de meeste waarschijnlijkheid op lange termijn continuatie kent (trend following benadering), is de swing trader hierin vrij.

In Forex swing trading houdt de handelaar de positie namelijk niet dusdanig lang vast dat dit van belang is. Het is voor de swing trading handelaar in dit opzicht niet relevant of men te maken heeft met een grotendeels range gebonden (zijdelings bewegende) markt of dat er sprake is van een lange termijn trend. Dit houdt tevens in dat bij Forex swing trading, zowel fundamentele als technische analyse een goede leidraad voor het nemen van handel beslissingen kan zijn.

Swing Trading voor Beginners - Forex Swing Trading of CFD Swing Trading - beschikbare instrumenten

Een voorwaarde die van cruciaal belang is voor succesvol CFD swing trading/Forex swing trading, is dat de betreffende markt of het gekozen instrument voldoende trade mogelijkheden moet bieden.

De meer liquide markten zijn daarom doorgaans beter geschikt voor swing trading. De geassocieerde hogere volatiliteit zorgt ervoor dat:

 1. De markt, op de korte termijn, een groter aantal prijsbewegingen toont; en als gevolg
 2. Een groter aantal kansen voor het plaatsen swing trading transacties presenteert

De Forex markt is de meest liquide financiële markt. De markt is 24 uur per dag, 5,5 dag per week geopend en kent de hoogste mate van volatiliteit. De valutamarkt biedt de ideale condities voor Swing trading, en wel om de volgende redenen.

Toepassing van uw Swing trading Forex/ CFD strategie swing trading betekent dat:

 1. U profiteert van uitstekende liquiditeit,
 2. er voldoende volatiliteit is voor interessante prijsbewegingen;
 3. binnen een relatief kort tijdsbestek.

Swing Trading voor Beginners - Swing Trading Forex vs CFD Strategies Swing Trading

Valutahandel is een goed uitgangspunt voor swing trading voor beginners/ Swing trading voor dummies.

We spreken in dit artikel dan ook hoofdzakelijk over swing trading Forex. Echter, toepassing van CFD swing trading methodes op andere markten kan evenwel zeer interessant blijken. Let wel op dat de gekozen markt of het gekozen instrument voldoende liquide is. Denk bijvoorbeeld aan CFD swing trading op belangrijke indices zoals de NASDAQ, Dow Jones, de S&P 500 of de AEX index of de DAX30. Ook populaire aandelen of grondstoffen zoals Crude Oil lenen zich onder omstandigheden voor toepassing van CFD swing trading strategies.

Wat is Swing Trading - De Basis van Swing Trading Strategies

Indien u bekend bent met trading of beleggen zult u kunnen beamen dat prijs zelden tot nooit voor langere periode in een rechte lijn op- of neerwaarts beweegt - zelfs niet wanneer er sprake is van een sterke stijgende of dalende trend. Prijs ontwikkelt zich in cycles. Een uptrend bijvoorbeeld, is een serie higher highs en higher lows.

Bij toepassing van CFD swing trading/ Forex swing trading strategies probeert men deze (extreme hoogte- en diepte) punten te identificeren in een poging in te spelen op de daarop volgende prijsbewegingen (de swings) - welke in de onderstaande afbeelding worden aangegeven door middel van pijlen.

Bron: MetaTrader 4 swing trading platforms, swing trading Forex/ CFD swing trading strategies - Voorbeeld swing traden Uptrend

Wat is Swing Trading - Technische Analyse & Swing Forex Signalen

Het meest simplistische antwoord op de vraag wat is swing trading luidt: het traden van de swing prijsbewegingen. Dit zijn immers doorgaans de grotere prijsbewegingen, die potentieel enkele dagen tot enkele weken voortduren. Voor succesvol swing trading Forex is het aldus van belang dat men kan identificeren op welke punten deze bewegingen aanvangen. Swing Traders gebruiken hiertoe technische analyse technieken. De essentie van technische analyse is dat het de markt trend tracht te voorspellen door eerdere marktdata te bestuderen. Swing traders identificeren prijs- en chart patronen en de voorwaarden waaronder deze zich voordoen.

In Forex swing trading worden de vorming van een market tops of bottoms gezien als swing Forex handelssignalen. Deze pieken vertegenwoordigen niveaus van ondersteuning en weerstand in de valutakoers. Zoals u uit de onderstaande afbeelding kunt aflezen vormt de top van de eerste groene pijl later de basis voor een nieuw dieptepunt (aangegeven door de laatste rode pijl). Naarmate de trend zich ontwikkeld kan handel nabij deze structuurniveaus belangrijke swing Forex signalen inhouden. In een uptrend: voorgaande weerstand niveaus fungeren als steun niveaus ofwel nieuwe higher lows. In een downtrend kunnen oude niveaus van ondersteuning een idee geven over de aankomende weerstand niveaus waar nieuwe market bottoms zich zullen vormen.

Bron: MetaTrader 4 swing trading platforms, swing trading Forex/ CFD swing trading - Voorbeeld swing traden Uptrend, swing Forex signalen

In Forex swing trading transacties probeert men rendement op de investering te behalen aan de hand van grote en kleine schommelingen op de middellange termijn. Het is van belang dat u vertrouwdheid opbouwt met het gedrag van een markt of instrument voordat u overgaat tot investering. Bestudeer de marktbewegingen in een poging patronen, die u kunt gebruiken, te herkennen. Probeer gemeenschappelijke factoren en overeenkomsten in de wijze waarop de koers zich ontwikkelt te identificeren.

Probeert u swing Forex signalen te bepalen? Stel uzelf de vraag 'wat zijn de condities waaronder vorming van bepaalde patronen plaatsvindt'. Houdt rekening met de mate van volatiliteit op de gekozen Swing trading tijdframe. Verdiep u tevens van de omstandigheden waaronder deze prijsbewegingen eindigen. Een goede beeldvorming over het momentum van de prijsbewegingen kan u helpen realistischere winstdoelen te stellen en een gunstig exit niveau te bepalen. Denk na over hoe u, onder dergelijke omstandigheden, het beste rendement kunt behalen op uw swing trading transactie.

Swing Traden - Swing Trading Strategies & Swing Forex Signalen

Vergeet niet dat Forex swing trading een handelsstijl is, en niet een strategie op zich. Het zijn het tijdsbestek en de techniek die swing traden definiëren - binnen deze stijl kan men talloze strategieën toepassen.

Deze swing trading strategies:

 1. Zijn niet uitsluitend toepasbaar in deze stijl van trading
 2. Swing trading strategies kunnen gebaseerd zijn op zowel fundamentele als technische analyse
 3. De swing trader kan gebruik maken van een legio technische swing trading indicatoren
 4. Swing trading strategies maken gebruik van sleutelconcepten zoals steun en weerstand,

U kunt CFD swing trading/Forex swing trading strategies grofweg indelen in twee categorieën:

 1. Trend following strategieën
 2. Counter trend swing trading strategies

Beide type swing trading strategieën maken gebruik van key- steun en weerstandsniveaus. Het verschil is echter dat trend following swing trading strategies doorbrekingen van een key level als swing Forex signalen voor entry zullen gebruiken. De tweede groep zoekt naar punten waar prijs het structuurniveau respecteert en mogelijk van richting veranderd.

Een kanttekening, prijs beweegt zoals eerder besproken doorgaans niet in een rechte lijn op- of neerwaarts. Zelfs in trending markets zal men definieerbare cycles in de prijsontwikkeling kunnen identificeren. Traders richten zich aldus op de onderliggende markttrend. Een uptrend kenmerkt zich door een serie hogere pieken afgewisseld met dalen. Echter, ook deze dalen vormen een opwaartse lijn.

Er zijn vele verschillende zogenaamde swing trading indicatoren; trading tools die zich bij uitstek lenen voor toepassing in deze handels stijl. De geschiktheid van bepaalde Forex swing trading indicators is echter afhankelijk van het gekozen tijdsbestek en de focus: trend following-, range based- of counter trend trading.

U zal elke strategie zelf moeten testen om vast te kunnen stellen welke methode voor u de beste swing trading strategy is. De MetaTrader Supreme Edition add on omvat tevens een veelheid aan extra Forex swing trading indicators. Met het Admirals demo trading account kunt u risicovrij experimenteren met deze tools en uw Forex swing trading strategies testen zonder uw kapitaal op het spel te zetten.

Laten we aan de hand van een voorbeeld illustreren welke Forex swings we in de koersontwikkeling kunnen verwachten en welke risico's hiermee gepaard zouden kunnen gaan.

Daarnaast zullen we belichten hoe we verschillende technische hulpmiddelen, zoals swing trading stop loss- en limit orders, en andere swing trading indicatoren kunnen gebruiken om onze Forex swing strategies te optimaliseren.

Forex Swing Trading Strategies - Trend Following Swing Trading Strategies Voorbeeld

We bekijken een voorbeeld van een eenvoudige 'Trend Following' swing trading strategie toegepast op de Forex markt. Hieronder vindt u ter illustratie een weergave van de 1-uurs grafiek van het EUR/ USD valuta paar:

Bron: MetaTrader 4, swing trading Forex/ CFD swing trading - day trading and swing trading the currency market, Voorbeeld momentum swing trading strategies

De swing trading chart toont een opwaartse trend die ongeveer een week duurt en zich in een typisch zigzag patroon ontwikkeld. De prijs stijgt gedurende een paar uur en wordt dan onderbroken of gecorrigeerd door een daling die een aantal perioden bestrijkt. De Forex swing bewegingen in lijn met de algehele trend noemen wij impuls bewegingen; de correcties of pauzes in de trend zijn retracements. Als we deze bewegingen combineren zien we een trend die zich in verschillende cycli hoger beweegt. We kunnen hierbij stijgende pieken en dalen identificeren.

Op een gegeven moment wordt dit patroon onderbroken. Dit punt markeert een pullback, waarbij prijs geen nieuwe hoogtes bereik. In de eerste instantie is het niet direct duidelijk of we te maken hebben met een retracement of een reversal beweging. Het feit dat de daarop volgende Forex swings steeds lager zijn, duidt op een countertrend beweging - over een korte periode beweegt prijs zich van lagere pieken naar lagere dalen. Dit zijn de karakteristieken van een downtrend.

Bron: MetaTrader 4, swing trading Forex/ CFD swing trading - day trading and swing trading the currency market, Voorbeeld momentum swing trading strategies

Trend following swing traders zouden gedurende deze reversal geen koop posities plaatsen, nu de algehele trend beweging niet bullish is. Dit is een voorbeeld van een belangrijk CFD swing trading/ swing trading Forex principe; de trend bepaald de context. In een trend following benadering markeren de geval waarin prijs deze Forex swing punten of pivot points benaderd alleen als betrouwbare swing Forex signalen wanneer de markt trending is.

In de bovenstaande afbeelding kunnen we aflezen dat de trend na deze korte ommekeer, hervat. Het is echter niet mogelijk om vooraf te bepalen hoelang een periode van consolidatie zal duren. We wachten daarom op een bevestiging dat de markt terugkeert naar de oorspronkelijke trend.

Forex Swing Trading Strategies - Trend Following Swing Trading Strategies Stappenplan

In trend following swing trading strategies volgen we de volgende stappen:

 1. Identificeer de dominante trend, raadpleeg eventueel de hogere tijdsframe
 2. Bepaal in welke fase van de trend we ons bevinden. We willen ons positioneren om optimaal te profiteren van Forex swing (impuls) bewegingen
 3. Bij toepassing van momentum based Forex swing trading strategies plaatst men geen posities op counter trend bewegingen.
 4. Trend following swing traders stappen pas in de markt zodra er bevestiging is dat de originele markttrend is hervat.

Forex Swing Trading Strategies - Trend Following Swing Trading Strategies Voorbeeld Winst

Terugkomend op het voorgaande voorbeeld, kunnen we stellen dat de prijs op 13 juli om 10.00 steun lijkt te vinden. Dit markeert het mogelijke einde van de neerwaartse counter trend Forex swing. We wachten echter op een signaal dat de uptrend is hervat. Prijs klimt vanaf dit punt opwaarts en vormt een nieuwe hogere piek, gevolgd door een hoger dieptepunt. Dit suggereert dat de reversal voorbij is en de originele trend zich voortzet. Op 13 juli rond 16.00 uur plaatsen we een long positie op EUR/USD.

Stel, we nemen een long (koop) positie op het 1.1082 prijsniveau. Onze trend following swing trading strategy geeft in dat wij het laagste punt van de counter-trend beweging aanhouden als niveau om onze een stop loss te plaatsen. Dit niveau vinden wij op het 1.1042 prijspunt en werd op 11 juli, rond 10.00 bereikt. We riskeren met deze swing trading stop loss 40 pips.

Toepassing van deze Forex swing trading strategie houdt in dat wij inzetten op een risico-beloning ratio van minimaal 2:1. Het risico bedraagt 40 pips, dus plaatsen we de take profit 80 pips van het entry punt, op 1.1162. Deze prijs wordt op 14 juli tussen 14.00 en 15.00 uur aangetikt, wanneer prijs een nieuw hoogtepunt van 1.1164 bereikt. Uw limit order is hiermee gevuld en u kunt een winst van 80 pips bijschrijven. Hoe dit zich naar concrete resultaten vertaald?

Indien u een positiegrootte 0,01 lots had aangehouden, zou dit een winst betekenen van EUR 8. Met een positiegrootte van 0,1 lots komt uit op een winst van EUR 80, waar een swing trading Forex order van een 1 lot EUR 800 op zou leveren. Wilt u echter een hoger winstdoel instellen, dan heeft u verschillende opties.

CFD swing trading/Swing trading Forex wordt doorgaans toegepast op een middellange termijn. Daarom richten sommige swing traders zich uitsluitend op hogere reward-to-risk ratio's, bijvoorbeeld van 3:1. Dit houdt in dat uw winstdoel drie maal de grootte van uw risico (swing trading stop loss) zou zijn. Als we dit toepassen op de gegevens van ons voorbeeld zouden wij een limit order op 120 pips van het entry niveau instellen. Anderszins zou u ervoor kunnen kiezen geen limit order te gebruiken, de markt te monitoren en de order te sluiten wanneer zij dit niveau bereikt.

Het is onmogelijk vooraf exact te bepalen hoelang een trendbeweging zal voortduren of hoe ver de markt zal bewegen. Sommige traders kiezen ervoor geen swing trading money management tools te gebruiken. Zij stellen bijvoorbeeld geen winstdoel in de hoop zoveel mogelijk van de prijsbeweging mee te pakken. We weten echter dat prijzen zich niet in rechte lijnen ontwikkelen. Dit houdt in dat u, wanneer u voor deze aanpak kiest, prijs de ruimte moet geven voor retracements. Dit kan echter met zich mee brengen dat u een deel van uw ongerealiseerde winsten opgeeft, indien de trend zich (tijdelijk) tegen u keert.

Laten we bekijken hoe dit in de praktijk uitgepakt zou hebben. We plaatsen de swing trading stop loss op het laagste punt dat prijs in de afgelopen 20 perioden heeft aangetikt. Echter, als dit het laagste punt van de counter-beweging te buiten gaat houden we hetzelfde punt als voorheen aan. In dit geval is dat niet aan de orde en plaatsen we onze stop op 1.1097. De onderstaande weergave toont dat, bij toepassing van deze Forex swing trading strategie, onze stop-loss op 15 juli rond 16.00 uur geactiveerd zou zijn

Bron: MetaTrader 4 swing trading platforms, swing trading Forex/ CFD swing trading - swing trading money management/ swing trading stop loss & take profit, Voorbeeld momentum swing trading strategies

Indien we de markt op het 1.1082 prijsniveau betreden - met een Forex swing trading stop loss op 1.1097 - zouden we een een winst van 15 pips gerealiseerd hebben. In dit geval komt de winst dus lager uit dan in ons eerste scenario. Bij een sterk momentum zal de prijs echter verder bewegen en zou toepassing van deze methode zeer gunstig uit kunnen vallen. Het scheelt dat men bij een hogere reward -to -risk ratio minder vaak winsten hoeft te behalen nu de marges ruimer zijn dan de risico's. Het filteren van handelsmogelijkheden op de potentiële reward-to-risk is dan ook een belangrijke swing trading money management techniek.

Laten we dit illustreren: wanneer u een risico -beloning ratio van 1:1 aanhoudt moet u op ten minste 50% van uw trades winst maken, wilt u op een positieve balans uitkomen. Streeft u een reward -to -risk van 2:1 na, dan is dit slechts 33%. Bij een 3:1 verhouding kunt u 3 van de 4 trades verliezen en nog quitte spelen. Dit is zoals gezegd een belangrijk principe van swing trading money management.

Zoals u heeft kunnen opmerken is money- ofwel risicomanagement een integrale factor in een swing trading strategie. Stem uw risicomanagement regels af op uw swing trading strategies. Swing trading money management tools zoals een stop loss en een hogere reward -to -risk ratio zouden u kunnen helpen uw risico af te bakenen. Afhankelijk van uw Swing trading strategies zult u bepalen welke technieken u gebruikt en hoe u deze toepast. Echter, gezien het feit dat swing trading een middellange termijn trading strategie is, is uw risico blootstelling hoger en is het belangrijk niet aan risicomanagement voorbij te gaan.

Het is belangrijk dat u alle swing trading strategies en technieken eerst zelf uitprobeert. Wees consistent in uw toepassing en gebruik een ruime sample size. Het is raadzaam nieuwe swing trading strategies, swing trading indicators en tools eerst te testen op een gratis demo trading account. Op een demo account handelt u risicovrij, onder real time omstandigheden.

Swing Trading Strategies - Counter Trend Swing Trading

Een belangrijk voordeel van swing trading in Forex is dat men op zowel trend following als counter trend bewegingen kan inspelen. Bij toepassing van counter trend swing trading strategies gaan wij uit van dezelfde principes om de trend te identificeren:

 • Higher highs en higher lows duiden op een opwaartse (bullish) trend
 • Opeenvolgende lagere pieken en dalen kenmerken een neerwaartse (bearish) trend.

Zodra de trend is vastgesteld is, ligt focus echter op de pauzes of correcties in de trend. Bijvoorbeeld, wanneer prijs een nieuw hoogtepunt heeft bereikt en hierna lijkt te falen dit te overtreffen. Een trend following swing trader zou afwachten tot hij bevestiging krijgt dat de originele trend is hervat. Counter trend swing trading strategies zouden plaatsing van een short positie suggereren, om in te spelen op de reversal.

Let wel, de tendens is 'a trend in motion is likely to continue'. Dit houdt in dat de kans dat prijs zich tegen u keert relatief hoog is. Doorgaans zijn counter trend bewegingen korter en oppervlakkiger dan impulse Forex swings. Bij toepassing van counter trend swing trading strategies is het extra belangrijk gedisciplineerd te zijn. Als blijkt dat de originele trend zich voorzet moet de swing trader bereid zijn te erkennen dat hij fout zat en zijn verlies trachten te beperken door de positie te sluiten. We onderstrepen hierbij wederom het belang van swing trading Forex risicomanagement.

Forex Swing Trading Strategies Optimaliseren - Multiple timeframe Analysis Strategie Swing Trading

Tot nog toe hebben we swing trading strategies in hun meest eenvoudige vorm besproken. U vraagt zich wellicht af hoe u de nauwkeurigheid van deze strategieën kunt verbeteren.Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen. Ongeacht of u een trend following of counter trend swing trading strategie toepast - uw handelsstrategie valt en staat met het correct identificeren van de markttrend.

Professionele traders raadplegen altijd de hogere tijdsframe grafiek om de onderliggende trend vast te stellen. Deze techniek staat bekend als multiple timeframe analysis. In ons voorbeeld plaatsten we onze posities op de H1 EUR/ USD chart; om een beter gevoel voor de lange termijn trend te krijgen zouden we de dagelijkse of wekelijkse grafiek kunnen bestuderen.

Forex Swing Trading Strategies Optimaliseren - Swing Trading Indicators

Een andere manier om uw swing trading strategies te optimaliseren, is middels gebruik van technische swing trading indicatoren. Niet alleen kan u zo uw overwegingen onderschrijven, u kan uw swing Forex signalen tevens verfijnen. Zo worden bepaalde Forex swing trading indicators gebruikt voor timing - om het entry of exit punt nader te specificeren of simpelweg om de trend te bevestigen.

Zo zouden Counter trend Forex swing traders die een verkoop positie overwegen, hun bevindingen kunnen staven met een swing trading indicator die inzicht in het marktsentiment verschaft. U zou bijvoorbeeld de RSI indicator kunnen gebruiken om te controleren of de markt als overbought aangemerkt kan worden.

Een voortschrijdend gemiddelde of moving average (MA) is een andere Forex swing trading indicator die u hiervoor kan gebruiken. Met de MA kunt u in een oogopslag zien hoe de huidige prijs zich verhoudt tot de prijsontwikkeling over de rest van de gegeven periode.

Laten we dit met een CFD swing trading voorbeeld verduidelijken.

Trend Following Swing Trading Strategies Met Toepassing van Forex Swing Trading Indicators

Swing trading indicators kunnen de trader helpen de beste trade mogelijkheden en timing te bepalen.

Dit is een H1 GBP/USD Forex swing trading chart:

Bron: MetaTrader 4 swing trading platforms, swing trade Forex/ CFD swing trading - Trend following Strategie swing Trading Voorbeeld Swing trading in Forex met toepassing van EMA swing trading MT4 indicator

We gebruiken hier een eenvoudige methode ter identificatie van het marktsentiment. Het marktsentiment geeft de context. Het stelt de trend following swing trader in staat te bepalen welke marktbewegingen in overeenstemming zijn met de algehele markttrend.

 • We zetten hiertoe twee moving averages/voortschrijdende gemiddelden (MA's) swing trading MT4 indicators in, een korte en een langere.
 • Swing trading signalen voor een kooporders wordt afgegeven wanneer de korte (snellere) MA boven de lange kruist. Dit visualiseert een versnelling in trend.
 • Swing trading signalen voor een verkooporders wordt afgegeven wanneer de korte (snellere) MA onder de lange kruist. Dit visualiseert een vertraging in trend.

Een MA swing trading MT4 indicator biedt een grafische weergave van het rekenkundig gemiddelde van de marktprijs, over een bepaald aantal perioden. Dit gemiddelde past zich aan met elke nieuwe periode die wordt toegevoegd. We gebruiken de kruising van de korte en de langere termijn MA om een signaal te genereren welke de richting van de trend bevestigd. De swing trader verwacht hierop namelijk een price -swing in de richting van de kruising te zien. Forex swing trading indicators kunnen op vergelijkbare wijze een indicatie geven voor het bepalen van het exit -niveau van een trade.

In de weergegeven grafiek, vertegenwoordigt de gestippelde rode lijn de 25 perioden (in dit geval uren) moving average. De gestippelde groene lijn vertegenwoordigt het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 100 tijds-units. Wanneer de rode lijn de groene lijn kruist, suggereert dit een mogelijke prijsbeweging in de richting van deze kruising. Wanneer gebeurt dit? De rode lijn (kortere, 25 MA swing trading MT4 indicator) kruist boven de groene lijn (langere, 100 MA) op 17 juni om 04:00.

Uitgaande van het signaal gegenereerd door deze Forex swing trading indicator, zouden wij op dit punt onze kooporder plaatsen. Anticiperend op verdere prijsstijging. Let wel, de stijgende beweging is reeds begonnen voordat wij onze swing trading signalen hebben gekregen. Dit kenmerkt vele, van prijs afgeleide Forex swing trading indicators. Zij zijn 'lagging', wat inhoudt dat zij vertraagd reageren op prijsveranderingen.

Laten we een ander voorbeeld nemen. Stel, we besluiten een GBP/USD Forex swing trading kooporder te plaatsen, op het prijsniveau van 1,4280. We gebruiken in plaats van de eerder genoemde swing trading stop loss, een zogeheten trailing stop. We stellen het eerste stop out level op 200 pips van het niveau van entry en houden een 'take profit' van 600 pips aan. De trailing stop verplaatst 200 pips, met elke opwaartse beweging. Zoals u in de grafiek kunt zien, zet de prijsstijging inderdaad voort.

Onze limietorder, op 1,4880, werd uiteindelijk bereikt op 23 juni rond 13:00, toen prijs tot ongeveer 1,4959 toenam. De stijgende beweging continueert tot net boven 1,500, vroeg op 24 juni. In dit voorbeeld hebben we 600 pips verdient, wat een gezonde winst is voor een swing trading transactie die minder dan een week geduurd heeft.

Ten behoeve van ons Forex swing trade voorbeeld echter, is de gekozen indicator van verwaarloosbaar belang. We willen hiermee slechts het verloop van een positie schetsen, het tijdsbestek dat hiermee gemoeid is illustreren en tonen hoe een swing trading MT4 indicator meerwaarde kan hebben. Om een beter idee te krijgen van de effectiviteit van de gebruikte methode of de toegepaste Forex swing trading indicators is het raadzaam deze zelf nogmaals te testen, over een grotere sample.

Het Belang van Swing Trading Money Management - Voorbeeld Risicomanagement Strategie Swing Trading

Ongeacht of u een swing trading for dummies/ swing trading voor beginners strategie nastreeft of juist een zeer geavanceerde swing trading techniek toepast uw handelssysteem is, zoals gezegd, niet compleet zonder risicomanagement. Laten we dit aan de hand van een concreet voorbeeld verduidelijken.

Wat zou er echter gebeurd zijn als wij ons take profit of winstdoel hoger hadden ingesteld? Of als we geprobeerd hadden de prijsstijging te volgen zonder gebruik te maken van een take profit of Forex swing trading stop loss?

Zoals u uit de grafiek kunt aflezen, heeft de prijsbeweging na de 1500 piek een andere wending genomen. We moeten altijd alert zijn op mogelijke prijsveranderingen of omkeringen. Ons swing trade Forex voorbeeld geeft hier een perfecte illustratie van. De resultaten van alle swing trading strategies zijn sterk afhankelijk een adequaat swing trading money management systeem.

In het geval van ons vorige swing trade Forex voorbeeld was het zo dat in de vroege uren van 24 juni de resultaten van de Brexit stemming bekend werden. Een daling van honderden pips in minder dan een minuut volgde. De waarde van de Britse pond kelderde enorm, wat een koersstijging van GBP/USD inhield.

Hadden wij geen automatische exit middels take profit ingesteld en onze swing trade Forex positie behouden, dan hadden wij al onze winsten terug gegeven hebben. Daarnaast had onze stop loss, gezien de snelheid van de daling, slechts beperkt nut gehad. Als u zich in dergelijk geval aan de verkeerde kant van de koersverandering bevindt, kan goed swing trading money management u helpen de storm te doorstaan. Evenzo is het belangrijk dat uw positiegrootte is afgestemd op uw totale risicokapitaal.

Dit zijn slechts enkele kernelementen van een adequaat swing trading money management systeem. Laten we hier dieper op ingaan en bekijken hoe u deze principes in uw swing trading strategy kunt incorporeren.

Swing Trading for Dummies/ Swing trading voor Beginners - Money Management is Key

Succes in swing trading wordt gemeten in termen van winstgevendheid - consistente winstgevendheid. Swing trading strategies helpen u mogelijkheden voor het behalen van winsten te identificeren. Swing trading money management echter, ziet toe op trade- en risicomanagment ter behoud en bescherming van uw kapitaal. De gouden regel van trading wijst op de maximalisatie van winsten en beperking van verliezen. Een Forex swing trading system is daarom niet compleet zonder swing trading money management.

Zoals eerder opgemerkt vereisen extreem korte transacties bijna constante aandacht en monitoring. Lange termijn 'positional plays' aan de andere kant vertonen dusdanig weinig activiteit, dat het redelijk veel discipline vergt om de swing trade Forex zijn beloop te laten. Bij navolging van swing trading strategieën is het afhankelijk van de gekozen tijdframe met welke uitdagingen u het meest te maken zult krijgen.

Echter, de aard van swing trading strategies en andere (middel) lange termijn forex trading strategies brengt met zich dat de risico blootstelling hoger is. Immers, u houdt posities gedurende langere periode. Dit is een andere voorname reden waarom u zich bij CFD swing trading/swing trading in Forex moet indekken tegen de risico's die met trading gepaard gaan.

Swing trading voor Beginners/ Swing Trading for Dummies - Trading Plan

Positieve swing trading resultaten worden niet slechts bepaald door toepassing van Forex swing trading strategies. De 'bottom line' wordt in vergaande mate ingegeven door uw swing trading money management systeem. Succesvolle swing traders kunnen u vertellen dat risicomanagement belangrijker kan blijken dan zelfs 'gelijk hebben'. We zullen hier dieper op ingaan.

Om dit principe uit te kunnen leggen moet men twee aspecten in acht nemen. Allereerst, bij elke vorm van investering waaronder swing trading, moet men zich afvragen wat de risico's zijn welke geassocieerd zijn met een bepaalde trade of investering. Niet alleen moet u zichzelf de vraag stellen welke verliezen u zich kunt veroorloven maar tevens wat uw risicotolerantie niveau is. Ware het dat de meeste swing traders zich bewust zijn van de risico's van trading, staan zij verrassend weinig stil bij hoe zij dit concreet voor zichzelf invullen.

Risicobereidheid is hoogst persoonlijk. Wanneer men hier duidelijkheid over heeft, is het makkelijker voor de trader om trading beslissingen te nemen. De plaatsing van uw stop loss bijvoorbeeld, zou uw swing trading risicomanagement strategie moeten reflecteren. Het helpt de swing trader de discipline op te brengen die vereist is om de trade volgens plan te executeren, vooral wanneer emoties zoals angst om te verliezen meespelen of wanneer men verblind is door winstpotentieel.

Risicomanagement kent tevens universele regels voor succes. Zo doet de swing trader er verstandig aan in zijn money management for swing trading plan het percentage dat men per swing trade Forex riskeert vast te stellen. Zo voorkomt de swing trader dat hij na een serie verliezende trades zijn totale kapitaal kwijt is. Een ander belangrijk element van risicomanagement is het eerder genoemde reward -to -risk ratio. Dit is het geheim waar vele swing trading professionals consistente winstgevendheid aan toe schrijven.

Swing trading voor Beginners / Swing Trading for Dummies - Reward to Risk Ratio

Streven naar een positieve risico -beloning verhouding betekent dat uw Forex swing trading/ CFD swing trading prestatie niet valt en staat met het aantal keer dat u 'gelijk heeft'. Laten we dit met een voorbeeld verduidelijken. Wanneer u x bedrag riskeert om potentieel hetzelfde te verdienen, kunt u dit vervatten in een reward -to -risk ratio van 1:1. U zal meer winnende dan verliezende Forex swing trades moeten plaatsen om op een positieve balans uit te komen. Uitgaande van 10 trades, moet u in elk geval op 6 winst maken om niet in de rode cijfers te eindigen.

Wanneer u eventuele spreads, swaps en andere transactiekosten in overweging neemt, zouden afhankelijk van de hoogte, bijvoorbeeld 7 tot 8 van de 10 Forex swing trades winners moeten zijn. Dit is voor elke swing trader op z'n minst intimiderend en zeker voor beginnende traders niet realistisch. Als u consistent winstgevende resultaten wilt behalen zal u potentiële trade mogelijkheden moeten filteren op een risico-beloning ratio van 1:2 of hoger.

Laten we nu dieper ingaan op de risicotolerantie en risicospreiding elementen van swing trading strategies.

Daarnaast behelst hun swing trading plan een maximum percentage van het totale kapitaal, dat zij op een bepaald moment over hun gehele portefeuille aan blootstelling tolereren. Evenzo zullen zij regels opnemen met betrekking tot diversificatie, ten behoeve van spreiding van risico over verschillende instrumenten en markten. Swing trading is zoals eerder opgemerkt bij uitstek geschikt voor toepasbaarheid op verschillende asset classes en markten met voldoende volatiliteit.

Diversificatie is een belangrijk wapen in het arsenaal van de Forex swing trader. Als individuele 'kleine' swing traders hebben wij tevens het voordeel van flexibiliteit. Indien en wanneer marktomstandigheden veranderen, kunnen wij onze posities gemakkelijk liquideren en ons toeleggen op een swing trading strategy, tijdsframe of handelsstijl welke passend is voor de nieuwe marktcondities.

CFD swing trading/ Forex swing trading is zoals elke vorm van trading of investering risicovol. Scenario's zoals in ons GBP/ USD voorbeeld kunnen voorkomen. Swing trading money management methoden stellen ons in staat ons geaccumuleerde kapitaal te beschermen.

We zullen nu bespreken hoe men deze regels in zijn swing trading handelssysteem incorporeert en op praktische wijze toepast.

Zelf aan de Slag met Swingtraden - CFD Swing Trading Money Management Swing Voorbeeld

Laten we uitgaan van een maximum risico blootstelling percentage van 6% over het totaal van onze openstaande trades. Vervolgens moeten wij dit vertalen naar een risicopercentage per individuele swing trade Forex. Dit zou kunnen betekenen dat u op één bepaald ogenblik 6 swing trading posities van 1% open kunt hebben. Wanneer uw swing trading strategies het houden van meer posities vereist, stelt u het risicopercentage per trade naar beneden bij.

Let wel, het genoemde percentage van 6% is slechts een voorbeeld. De meer risico tolerante swing trader en de meer ervaren swing trading professional kunnen hogere percentages aanhouden. Vele swing traders beginnen met bepaald percentage en bouwen dit op, naarmate hun vaardigheden en prestaties verbeteren. Het klinkt wellicht abstract, de principes van alledaags swing trading money management worden vanzelf duidelijker wanneer u zelf aan de slag gaat.

Stel voordat u een CFD swing trading positie inneemt vast wat het maximale risico is dat u bereid bent voor deze trade te accepteren. Bijvoorbeeld 1% of € 200. Check tevens hoe de bewuste swing trade Forex uw algehele risico blootstelling zal beïnvloeden. Voldoet deze trade aan uw regels van risicobeheer? Hoeveel swing trading Forex transacties kunt u zich maximaal veroorloven zonder dat uw maximale risiconiveau wordt overschreden? Is uw portefeuille voldoende gediversifieerd?

Stel vervolgens uw stop loss in om een mogelijk verlies te beperken. Uw take profit order beschermt gerealiseerde swing trading profits in gevallen zoals in ons GBP/ USD voorbeeld. Een goed swing trading money management systeem kan het verschil maken tussen een positieve of negatieve bottom line.

Swing Trading voor Beginners - De Beste Swing Trading Platforms - MetaTrader 4 & 5

Wilt u zelf aan de slag met CFD swing trading of swing trading in Forex? Zorg allereerst dat u over de juiste tools beschikt. Een swing trading platform of software is het belangrijkste hulpmiddel van de trader. Er zijn vele verschillende swing trading platforms beschikbaar.

MetaTrader 4 is een van de meest populaire swing trading platforms en wordt aangeraden door zowel traders als brokers. De door Metaquotes ontwikkelde MT4/MT5 swing trading platforms zijn geavanceerd doch gebruiksvriendelijk. Dit maakt dat het wordt aangemerkt als de ultieme swing trading voor beginners -tool maar tevens favoriet is onder professionele traders.

Admirals biedt haar clientèle gratis toegang tot de MetaTrader 4 & MetaTrader 5 swing trading platforms. Open een demo- of live trading account en ervaar zelf de voordelen van gebruik van MetaTrader.

's Werelds beste multi-asset platform


Swing Trading - Conclusie

Swing trading is een trading stijl welke uitermate geschikt is voor toepassing in volatiele markten. CFD swing trading/ swing trading in Forex biedt regelmatig handelskansen. Hoewel swing trading geen passieve bezigheid is en u de swing trading charts zal moeten monitoren, zijn de eisen lang niet zo belastend als voor handelsstijlen met een korter tijdsbestek. Swing trading biedt aldus het beste van beide werelden, voldoende handelskansen maar relatief minder tijdsintensief.

Om vertrouwdheid met de karakteristieken van swing trading op te bouwen of uw swing trading strategies te testen, is het raadzaam een demo trading account te openen, zodat u risicovrij kunt ervaren, experimenteren en verbeteren! Download uw gratis demo account en start trading!

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Beste Scalping Strategies: 1 min Forex scalping strategy & 5M scalping strategy
Zelfs als u een complete beginner bent in trading, zult u ongetwijfeld op een gegeven wel de term scalping of scalperen zijn tegengekomen. Dit artikel biedt u alle basisinformatie achter dit concept. U leert de definitie van Forex scalping, hoe het werkt en hoe u het beste systeem kunt selecteren. W...
Wat is de NASDAQ? Beleggen in de Nasdaq 100 Index
De Nasdaq 100 index is één van de belangrijkste indices aan de Amerikaanse beurzen en behoort tot de meest verhandelde instrumenten wereldwijd. De index geeft ons inzicht in de prestatie van de technologiesector; de meest innovatieve, snelst groeiende industrie en één van de voornaamste drijvers van...
Wat is price action trading? - Price action patronen & technieken
Wist u dat price action trading strategieën tot de meest gebruikte analysemethoden voor Forex- en CFD trading behoren. Price action trading is kort gezegd, het bestuderen van de evolutie van de prijs van een activum. Deze analysetechnieken bieden op eenvoudige en inzichtelijke wijze inzicht in de on...
Alles weergeven