Admiral Markets Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

Admiral Markets Pty Ltd

Gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets Cyprus Ltd

Gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets UK Ltd

Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA)
DOORGAAN
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Regulering fca

10 Forex money management tips

Leestijd: 3 minuten

Valutahandel of Forex trading heeft sinds de introductie van online trading enorm aan populariteit gewonnen. We kennen allen de voorbeelden van extreem succesvolle Forex traders maar evenwel verhalen van mensen die minder winstgevende resultaten hebben.

De gouden regel van trading luidt 'maximaliseer uw winsten, beperk uw verliezen'. Vele beginnende traders richten zich uitsluitend op strategieën, technieken en trading tips in een poging meer winst te behalen. Het geheim van succesvol trading is volgens ervaren handelaren echter, dit te combineren met goede money management waarborgen. Money management of geldbeheer ziet toe op het beperken van verliezen.

Top 10 Forex money management tips money management forex forex money management money management money management in forex cfd money management geld management money management trading

Money management Forex is een vitaal onderdeel van elk trading plan. We bespreken in dit artikel, in willekeurige volgorde, 10 Forex money management tips. We zullen hierbij de volgende onderwerpen aanstippen:

  • Wat is money management
  • Wat is het belang van money management Forex
  • Hoe pas ik Money management Forex praktisch toe/ Forex money management incorporeren in uw trading systeem

Iedere trader heeft een specifieke trading stijl, strategy, maakt gebruik van bepaalde analysetechnieken en indicatoren of specifieke tijdframes. Wat werkt de een, werkt niet noodzakelijkerwijs voor u.

Wat een passend trading systeem is wordt ingegeven door uw persoonlijke voorkeuren, beschikbare tijd en winstdoelen. Echter, we kunnen het er allen over eens zijn dat als u wilt slagen in Forex trading een handelsplan essentieel is. Een handelsplan beschrijft niet alleen uw trading strategy, condities voor entry en exit en welke instrumenten u verhandeld maar omvat ook regels voor trade- en Forex money management.

Wilt u direct aan de slag met trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Forex live account openen money management forex forex money management money management money management in forex cfd money management geld management money management trading

Money Management Forex Tip 1: Forex Money Management - Beperk uw Risico Blootstelling

Een belangrijke categorie geld management/Forex money management technieken houdt verband met deze sleutelwaarde. Het winstpotentieel dat met trading wordt geassocieerd gaat hand in hand met risico. Succesvolle trading en beleggingsactiviteiten worden ook wel toegeschreven aan twee elementen. Het maximaliseren van winsten en het beperken van verliezen. Money management Forex, met name het kwantificeren van risico blootstelling, ziet toe op dit tweede aspect.

De meeste traders richten zich vrijwel exclusief op het selecteren handelsmogelijkheden met de grootste kans van slagen (hoogste waarschijnlijkheid). Echter, minstens net zo belangrijk zijn de waarborgen die zij stellen, voor het geval dat hun voorspelling onjuist blijkt. Consistent succesvolle traders zullen daarom de volgende Forex money management maatregelen treffen:

  • Money management Forex regels die toezien op een limitering van de risicoblootstelling per trade. Dit kan zich vertalen naar een maximaal percentage van de rekening balans van de trader of een vaststaand bedrag in Euro's. Vele beginnende traders kiezen er bijvoorbeeld voor niet meer dan 1 a 2% van hun totale forex startbedrag per trade te riskeren.
  • Een andere money management waarborg betreft de maximale totale risicoblootstelling. We zullen hier in de volgende paragraaf nader over uitweiden.

Money Management Forex Tip 2: Money Management Forex - Voorkom Over-Trading

Deze money management Forex tip is met name gericht op beginnende traders. Vele beginnende handelaren vallen in hun enthousiasme prooi aan 'over-trading' ofwel te agressief traden. In een poging zo snel mogelijk, zoveel mogelijk winst te maken. In trading moet men altijd rekening houden met de kans op verlies. Wanneer een kleine opeenvolging van verliezen een substantieel deel van uw Forex kapitaal verspeeld, duidt dit erop dat er buitensporig veel totale risicoblootstelling is.

Limiteer daarom naast het bij money management tip #1 genoemde risico per trade ook de totale risicoblootstelling. Deze money management Forex tip heeft betrekking op het totale percentage van de Forex equity dat men op een bepaald moment riskeert (over alle openstaande posities).

Het is belangrijk dat u in gedachten houdt dat de ontwikkelingen in de financiële markten vaak enige samenhang kennen. Denk bijvoorbeeld aan de correlatie tussen Forex paren. Als twee valutaparen een sterk onderling verband hebben, kunnen posities in beiden instrumenten buitenproportionele risicoblootstelling inhouden zonder dat u zich hiervan bewust bent. Stem uw Forex money management systeem hierop af. Admiral Markets biedt de gratis MetaTrader 4 Supreme Editie add-on. Een plug in voor het MetaTrader handelsplatform welke ruim 55 extra, innovatieve indicatoren, hulpmiddelen en functionaliteiten omvat, waaronder de Currency Correlation Index indicator.

Deze MT4 money management indicator heeft inzicht in de geldende volatiliteit van een bepaald Forex paar en de onderlinge verbanden met andere valutaparen. Een veelgebruikte money management Forex techniek houdt in dat de positie grootte wordt beperkt als en wanneer er sprake is van hogere volatiliteit. Met de MT4 money management currency correlation tool kunt u tevens berekenen hoe groot uw positie in een bepaald geval zou moeten zijn.

money management forex forex money management money management money management in forex cfd money management geld management money management trading

Money Management Forex Tip 3: Money Management Forex - Realistische Winst doelen

Money management Forex tips zijn niet altijd puur technisch, zij kunnen ook betrekking hebben op de mindset en verwachtingen van de trader. Eén van de redenen dat nieuwe traders zich te agressief positioneren, is omdat hun verwachtingen niet realistisch zijn. Onder het mom van 'grote stappen, snel thuis' plaatsen deze traders te veel of te grote posities of trades die niet (volledig) aan de gestelde criteria voldoen in een poging hun winst doelen te behalen.

Professionele Forex traders beamen dat realistische doelen en een conservatieve benadering de beste manier is om op de lange termijn consistente succesvolle trading resultaten te behalen. Richt u op stabiele en regelmatige winsten.

Lees ook: Wat is een realistische winst voor een Forex trader.

Money Management Forex Tip 4: Money Management in Forex - Verliezen Beperken

De gouden regel van trading is zoals gezegd winsten maximaliseren en verliezen te minimaliseren. Hoe dit zich vertaalt naar het trade management aspect van geldbeheer/ money management in Forex?

Elke adequate trading strategie omvat criteria voor trade entry, het plaatsen van een positie. Het zou echter evenwel regels moeten moeten stellen voor het sluiten van een positie. De markten zijn immers altijd in beweging. Zodra het de trader duidelijk is dat de markt omstandigheden zijn veranderd en zijn voorspelling (niet langer) geldig is, moet hij bereid zijn de trade te sluiten.

Beginnende traders hebben de neiging te gemakkelijk aan dit aspect voorbij te gaan of hebben hier nog niet de juiste mindset voor ontwikkeld. Onthoudt altijd, uw taak als trader is niet 'gelijk hebben'. Uw taak is winst te behalen. Het gaat er niet om hoe vaak u gelijk heeft maar hoeveel winst u maakt op de winnende trades en hoeveel verlies u lijdt op de trades die zich tegen u keren. Onnodig lang vasthouden aan een verlieslatende positie in de hoop dat de markt zal omkeren kan uw 'bottom line' negatief beïnvloeden.

De menselijke vooringenomenheid is in dit geval dat de situatie zal verbeteren en de marktbeweging zal veranderen. Forex money management regels stellen echter dat u uw verliezende posities op een bepaald punt moet sluiten. Idealiter wordt dit punt, voordat u de positie plaatst, op basis van objectieve analyse bepaald en wordt hier eventueel een automatische stop loss order voor ingesteld. Welke techniek u ook gebruikt, zorg dat uw money management Forex trading plan waarborgen bevat die u tegen onnodige verliezen beschermen.

Money Management Forex Tip 5: Money Management in Forex - Houdt Rekening met Worst Case Scenario

We gebruiken Forex money management omdat we nooit met 100% zekerheid kunnen voorspellen wat er in de markten zal gebeuren. Prijs- en grafiek patronen geven ons inzicht in wat er in het verleden is gebeurd. Hoewel het geen garanties biedt, schetst het mogelijke, waarschijnlijke scenario's. Traders gebruiken technische analyse technieken om uit de historie van het valutapaar waarin zij handelen mogelijke aanwijzingen voor toekomstige scenario's op te pikken.

Beperk u in uw analyse niet alleen tot informatie die uw directionele bias bevestigt maar ook naar het eventuele worst case scenario. Vele traders slaan deze stap over omdat zij zich niet prettig voelen bij het idee of omdat zij het overbodig achten. Het is echter bijzonder nuttig en vormt de basis voor het Forex money management systeem dat u zou kunnen inzetten. Bedenk welke acties u zou kunnen ondernemen om de schade te beperken mocht dit scenario werkelijkheid worden.

Een trading plan is niet compleet zonder money management Forex maatregelen. De basis van trading is het inspelen op prijsverandering. Prijsverandering wordt veroorzaakt door volatiliteit. Extreme volatiliteit echter, bijvoorbeeld ingegeven door Forex nieuws of data publicaties kan ervoor zorgen dat prijs zich anders ontwikkeld dan gewoonlijk en dan dus anders dan wat u had verwacht. Dit is een natuurlijk onderdeel van trading en kan aldus niet genegeerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het Brexit referendum van Juni 2016. De Britse Pond (GBP) daalde tot het laagste prijsniveau in ruim 30 jaar. In januari 2015 kelderden de koersen van valutaparen met de Zwitserse Frank (CHF) in een tijdsbestek van enkele minuten.

Traders steken veel tijd in het identificeren van winstmogelijkheden door middel van technische en fundamentele analyse en proberen met trading strategies, technieken en technische hulpmiddelen hun winsten te maximaliseren. Money management Forex ziet toe op het preserveren van deze winsten.

Forex cursus money management forex forex money management money management money management in forex cfd money management geld management money management trading

CFD Money Management Tip 6: Money Management Trading - Bepaal het meest gunstige Exit punt

Een belangrijke money management trading tip: bedenk dat u het meest objectief bent voordat u een trade opent. Zodra u een positie opent wordt u namelijk beïnvloed door emoties met betrekking tot winst en verlies. Wanneer u een positie overweegt dient u niet alleen het meest gunstige instappunt te bepalen maar tevens te kijken naar mogelijke exit punten. Bekijk de marktstructuur en bepaal wat gezien mogelijke steun- en weerstand levels een realistisch winstdoel is.

Zoals we in de voorgaande money management trading tip hebben besproken neemt een volledige analyse ook de worst case scenario in overweging. Bepaal wat het optimale exit punt is indien prijs zich tegen u zou keren. Wat is het maximale verlies dat u kunt en wilt tolereren.

Indien u dit van te voren duidelijk heeft, is het makkelijker om discipline te behouden tijdens uw trading. U wacht simpelweg op de door u gedefinieerde signalen voor exit. Het zal u tevens aanzetten tot het denken in termen van risico vs. opbrengst en biedt aldus de nodige data voor een belangrijke Forex money management/ CFD money management maatstaf - de reward- to-risk ratio

CFD Money Management Tip 7: MT4 Money Management Tools - Stop Loss

De stop loss is een van de meest gebruikte MT4 money management tools. Het betreft een automatische instructie aan uw broker om uw trade op een bepaald, vooraf ingegeven, niveau te sluiten. Het ziet toe op een essentieel element van CFD money management /Forex money management; het beperken van uw verlies. Toepassing van een stop loss order geeft tevens praktische invulling aan de voorgaande money management trading tip - het vooraf bepalen van het exit niveau indien de trade zich tegen u keert.

Deze MT4 money management tool is met name nuttig wanneer u de markt niet constant kunt monitoren.

money management forex forex money management money management money management in forex cfd money management geld management money management trading

Forex Money Management / CFD Money Management Tip 8: MT4 Money Management Tools - Take Profit

Ook in het geval dat de trade in de door u voorspelde richting beweegt kunt u gebruik maken van een automatische order. U past in dit geval de take profit order toe. Wanneer een trade zich in een gunstige richting ontwikkeld en u uw winst ziet groeien kan het lastig blijken de trade te sluiten en uw winsten te innen. Het voelt counter-intuïtief, u wilt immers uw winsten maximaliseren.

Bedenk echter dat u zoals in money management trading tip 6 aangegeven, uw winst doel op objectieve wijze aan de hand van de marktstructuur (met inachtneming van de mogelijke obstakels) heeft bepaald. De kans dat de trade zich (tijdelijk) omkeert is volgens uw analyse aanwezig. In dit geval zou u (een deel van) uw winsten kunnen verliezen. Door toepassing van de take profit MT4 money management tool verzekerd u zich ervan dat uw trade op het vooraf geïdentificeerde niveau wordt gesloten en uw reeds behaalde winst veilig wordt gesteld.

Er zijn tevens andere, meer geavanceerde vormen van stop-orders zoals trailing stops en OCO orders. Mocht u geen automatische stop loss order willen toepassen, zorg dat dat u in elk geval dat het niveau waarop u de trade zou moeten sluiten bewaakt. Er zijn speciale MT4 money management tools die u erop attenderen wanneer u een gegeven niveau benaderd - toepassing van MT4 alerts of notificaties zou in in dit geval erg handig kunnen zijn.

Forex Money Management / CFD Money Management Trading Tip 9 - Trader Psychologie

Wellicht minder voor de hand liggend maar minstens net zo waardevol zijn de money management trading tips die betrekking hebben op de 'mindset' van de trader. Zorg ervoor dat u in de juiste staat bent om een handels beslissing te nemen. Beoordeel elke trade op basis van de feiten van het betreffende geval houdt u aan uw Forex money management regels.

Na een reeks winnende trades bijvoorbeeld kan de verleiding groot zijn om het percentage dat u per trade riskeert te vergroten (money management trading tip 1) om zo uw verliezen 'terug te verdienen'. Wees u zich ervan bewust dat deze beslissing gekleurd is door emoties en willicht objectief gezien minder solide is. U heeft net aanzienlijke verliezen geïncasseerd en uw risicokapitaal heeft een flinke klap gehad. Probeer in dit geval juist uw positie grootte te verkleinen, zodat u rustig en gestaag uw kapitaal kunt opbouwen.

money management forex forex money management money management money management in forex cfd money management geld management money management trading

Forex Money Management / CFD Money Management Trading Tip 10 - Begrijp de Risico's van Margin trading

De beschikbaarheid van de hefboomwerking is een van de redenen dat online trading in toenemende mate aan populariteit heeft gewonnen. Met toepassing van het hefboomeffect bent u namelijk in staat posities te beheren die vele malen groter zijn dan dat uw Forex startkapitaal normaliter zou toelaten. Het voordeel is dat u kunt profiteren van de winsten die met deze grotere posities geassocieerd zijn. Zoals we in de eerdere money management trading tips hebben aangegeven gaan winstpotentieel en risico hand in hand.

Wanneer u een positie met een grotere onderliggende waarde inneemt, heeft u behalve de mogelijkheid om grotere winsten te behalen ook te maken met de mogelijkheid dat u evenredig grote verliezen lijdt. Wilt u handelen met toepassing van het hefboomeffect? Zorg dat u uw risico blootstelling begrijpt en uw Forex money management/ CFD money management systeem hierop heeft afgestemd. Lees meer over de werking van het hefboom effect.

Money Management: Geld verdienen met Forex - Denk lange termijn

In dit artikel hebben we het belang van money management in Forex willen toelichten. We hebben hierbij enkele populaire Forex money management/ CFD money management tips besproken. Waar het betrekkelijk eenvoudig is eens of zelfs regelmatig winsten te behalen, is trading lang niet voor alle traders daadwerkelijk winstgevend. Winstgevendheid kent namelijk twee aspecten. Niet alleen moet u de juiste trading strategie, executie en trade beheer technieken kennen om winst te behalen. U moet er tevens voor zorgen dat deze winst opweegt tegen mogelijke verliezen - een positieve bottom line.

Succesvol trading kan worden gedefinieerd als consistent winstgevende resultaten op de lange termijn. Vele beginnende traders richten zich vrijwel exclusief op het behalen van winsten en gaan aan money management voorbij. Het nut van money management in forex is tweeledig; niet alleen ziet deze vorm van geldbeheer er op toe verliezen te beperken, het helpt u reeds behaalde winsten veilig te stellen. Alleen met behulp van money management Forex kunt u uw kapitaal beschermen en zelfs opbouwen.

Houdt hierbij een lange termijn visie in acht. Zorg dat u passende trading strategie gebruikt, die degelijk getest is en een gunstig slagingspercentage kent. Verander of negeer de regels van het gekozen trading systeem niet om de huidige trade te accommoderen. Dit geldt even goed voor money management in Forex. Het gaat om de resultaten van de collectieve trades. Wees erop bedacht dat u niet te veel waarde toekent aan het succes of falen van een individuele trade.

money management forex forex money management money management money management in forex cfd money management geld management money management trading

Wilt u zelf ervaren hoe Forex money management Forex een verschil in uw trading resulaten kan maken? Open een gratis live of demo trading account en start trading!

Links naar Gerelateerde Artikelen:

Over Admiral Markets UK LTD

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Risicowaarschuwing

CFD`s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 77% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.