76% van de retail rekeningen verliezen gelden met de handel in CFD`s bij deze aanbieder. CFD`s zijn complexe instrumenten met een hoog risico om snel gelden te verliezen vanwege het hefboomeffect. 76% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Admiral Markets Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

Admiral Markets Pty Ltd

Gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets Cyprus Ltd

Gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
DOORGAAN

Admiral Markets UK Ltd

Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA)
DOORGAAN
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Regulering CySEC fca

10 Forex money management trading tips

Leestijd: 19 minuten

Valutahandel of Forex trading heeft sinds de introductie van online trading enorm aan populariteit gewonnen. We kennen allen de voorbeelden van extreem succesvolle Forex traders maar evenwel verhalen van mensen die minder winstgevende resultaten hebben.

De gouden regel van trading luidt 'maximaliseer uw winsten, beperk uw verliezen'. Vele beginnende traders richten zich uitsluitend op strategieën, technieken en trading tips in een poging meer winst te behalen. Het geheim van succesvol trading is volgens ervaren handelaren echter, dit te combineren met goede money management waarborgen. Money management of geldbeheer ziet toe op het beperken van verliezen.

Top 10 Forex money management tips money management forex forex money management money management money management in forex cfd money management geld management money management trading

Forex money management is een vitaal onderdeel van elk trading plan. We bespreken in dit artikel, in willekeurige volgorde, 10 Forex money management tips. We zullen hierbij de volgende onderwerpen aanstippen:

 • Wat is money management
 • Wat is het belang van money management in trading
 • Hoe pas ik Forex money management Forex praktisch toe/ money management incorporeren in uw trading systeem

Iedere trader heeft een specifieke trading stijl, strategy, maakt gebruik van bepaalde analysetechnieken en indicatoren of specifieke tijdframes. Wat werkt de een, werkt niet noodzakelijkerwijs voor u.

Wat een passend trading systeem is wordt ingegeven door uw persoonlijke voorkeuren, beschikbare tijd en winstdoelen. Echter, we kunnen het er allen over eens zijn dat als u wilt slagen in Forex trading een handelsplan essentieel is. Een handelsplan beschrijft niet alleen uw trading strategy, condities voor entry en exit en welke instrumenten u verhandeld maar omvat ook regels voor trade- en Forex money management.

Wilt u direct aan de slag met trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Forex live account openen money management forex forex money management money management money management in forex cfd money management geld management money management trading

Money Management trading Tip #1: Beperk uw Risico Blootstelling

Een belangrijke categorie geld management/Forex money management technieken houdt verband met deze sleutelwaarde. Het winstpotentieel dat met trading wordt geassocieerd gaat hand in hand met risico. Succesvolle trading- en beleggingsactiviteiten worden ook wel toegeschreven aan twee elementen. Het maximaliseren van winsten en het beperken van verliezen. Money management Forex, met name het kwantificeren van risico blootstelling, ziet toe op dit tweede aspect.

De meeste traders richten zich vrijwel exclusief op het selecteren handelsmogelijkheden met de grootste kans van slagen (hoogste waarschijnlijkheid). Echter, minstens net zo belangrijk zijn de waarborgen die zij stellen, voor het geval dat hun voorspelling onjuist blijkt. Consistent succesvolle traders zullen daarom de volgende money management trading maatregelen treffen:

 • Money management trading regels die toezien op een limitering van de risico blootstelling per trade. Dit kan zich vertalen naar een maximaal percentage van de rekening balans van de trader of een vaststaand bedrag in Euro's. Vele beginnende traders kiezen er bijvoorbeeld voor niet meer dan 1 a 2% van hun totale forex startbedrag per trade te riskeren.
 • Een andere Forex money management waarborg betreft de maximale totale risico blootstelling. We zullen hier in de volgende paragraaf nader over uitweiden.

Deze laatste money management trading tip houdt nauw verband met het volgende veelgehoorde Forex money management advies; voorkom over-trading

Money Management Forex #2: Voorkom Over-trading

Deze Forex money management/ CFD money management tip is met name gericht op beginnende traders. Vele beginnende handelaren vallen in hun enthousiasme prooi aan 'over-trading' ofwel te agressief traden. In een poging zo snel mogelijk, zoveel mogelijk winst te maken plaatsen trader e veel of te grote posities. In trading moet men altijd rekening houden met de kans op verlies. Wanneer een kleine opeenvolging van verliezen een substantieel deel van uw Forex kapitaal verspeeld, duidt dit erop dat er buitensporig veel totale risicoblootstelling is.

Limiteer daarom naast het bij money management trading tip #1 genoemde risico per trade ook de totale risicoblootstelling. Deze money management Forex tip heeft betrekking op het totale percentage van de Forex equity dat men op een bepaald moment riskeert (over alle openstaande posities).

Het is belangrijk dat u in gedachten houdt dat de ontwikkelingen in de financiële markten vaak enige samenhang kennen. Denk bijvoorbeeld aan de correlatie tussen Forex paren. Als twee valutaparen een sterk onderling verband hebben, kunnen posities in beiden instrumenten een buitenproportionele risicoblootstelling inhouden zonder dat u zich hiervan bewust bent. Stem uw money management trading systeem hierop af. Admiral Markets biedt de gratis MetaTrader 4 Supreme Editie add on. Een plug in voor het MetaTrader handelsplatform welke ruim 55 extra, innovatieve indicatoren, hulpmiddelen en functionaliteiten omvat, waaronder de Currency Correlation Index indicator.

Deze money management trading indicator heeft inzicht in de geldende volatiliteit van een bepaald Forex paar en de onderlinge verbanden met andere valutaparen. Een veelgebruikte money management Forex techniek houdt in dat de positie grootte wordt beperkt als en wanneer er sprake is van hogere volatiliteit. Met de money management Forex currency correlation tool kunt u tevens berekenen hoe groot uw positie in een bepaald geval zou moeten zijn.

money management forex forex money management money management money management in forex cfd money management geld management money management trading

Laten we nu een ander, minder belicht, basis principe van Forex money management/ CFD money management bespreken - stel realistische winst doelen.

Money Management Trading #3: Realistische Winst doelen

Money management trading tips zijn niet altijd puur technisch, zij kunnen ook betrekking hebben op de mindset en verwachtingen van de trader. Eén van de redenen dat nieuwe traders zich te agressief positioneren, is omdat hun verwachtingen niet realistisch zijn. Onder het mom van 'grote stappen, snel thuis' plaatsen deze traders te veel of te grote posities of trades die niet (volledig) aan de gestelde criteria voldoen in een poging hun winst doelen te behalen.

Professionele traders beamen dat realistische doelen en een conservatieve benadering de beste manier is om op de lange termijn consistente succesvolle trading resultaten te behalen. Richt u op stabiele en regelmatige winsten.

Lees meer over dit Forex money management/ CFD money management advies in ons artikel: Wat is een realistische winst voor een Forex trader.

Money Management Trading #4: Beperk uw verlies

De gouden regel van trading is zoals gezegd winsten maximaliseren en verliezen minimaliseren. Hoe dit zich vertaalt naar het money management/ geld management aspect van trading?

Elke adequate trading strategie omvat criteria voor trade entry ofwel het plaatsen van een positie. Het zou echter evenwel regels moeten moeten stellen voor het sluiten van een positie. De markten zijn immers altijd in beweging. Zodra het de trader duidelijk is dat de markt omstandigheden zijn veranderd en zijn voorspelling (niet langer) geldig is, moet hij bereid zijn de trade te sluiten.

Beginnende traders hebben de neiging te gemakkelijk aan dit aspect voorbij te gaan of hebben hier nog niet de juiste mindset voor ontwikkeld. Onthoudt dat 'gelijk hebben' niet uw doel is. Uw taak is winst te behalen. Het gaat er niet om hoe vaak u gelijk heeft maar hoeveel winst u maakt op de winnende trades en hoeveel verlies u lijdt op de trades die zich tegen u keren. Uw money management trading plan dient dit principe te reflecteren. Onnodig lang vasthouden aan een verlieslatende positie in de hoop dat de markt zal omkeren kan uw 'bottom line' negatief beïnvloeden.

De menselijke vooringenomenheid is in dit geval dat de situatie zal verbeteren en de marktbeweging zal veranderen. Forex money management/ CFD money management regels stellen echter dat u uw verliezende posities op een bepaald punt moet sluiten. Idealiter wordt dit punt, voordat u de positie plaatst, op basis van objectieve analyse bepaald en wordt hier eventueel een automatische stop loss order voor ingesteld. Welke techniek u ook gebruikt, zorg dat uw money management trading plan waarborgen bevat die u tegen onnodige verliezen beschermen.

We bespreken waarom in een weloverwogen money management trading plan rekening wordt gehouden met het worst case scenario.

Money Management Forex #5: Houdt Rekening met Worst Case Scenario

We gebruiken Forex money management/ CFD money management omdat we nooit met 100% zekerheid kunnen voorspellen wat er in de markten zal gebeuren. Prijs- en grafiek patronen geven ons inzicht in wat er in het verleden is gebeurd. Hoewel het geen garanties biedt, schetst het mogelijke of waarschijnlijke scenario's. Traders gebruiken technische analyse technieken om uit de historie van het valutapaar of aandeel waarin zij handelen mogelijke aanwijzingen voor toekomstige scenario's op te pikken.

Beperk u in uw analyse niet alleen tot informatie die uw directionele bias bevestigt maar kijk ook naar het eventuele worst case scenario. Vele traders slaan deze stap over omdat zij zich niet prettig voelen bij het idee of omdat zij het overbodig achten. Het is echter bijzonder nuttig en vormt de basis voor het management trading systeem dat u zou kunnen inzetten. Bedenk welke acties u zou kunnen ondernemen om de schade te beperken mocht dit scenario werkelijkheid worden.

Een trading plan is niet compleet zonder money management Forex maatregelen. De basis van trading is het inspelen op prijsverandering. Prijsverandering wordt veroorzaakt door volatiliteit. Extreme volatiliteit echter, bijvoorbeeld ingegeven door Forex nieuws of data publicaties kan ervoor zorgen dat prijs zich anders ontwikkeld dan gewoonlijk en dan dus anders dan wat u had verwacht. Dit is een natuurlijk onderdeel van trading en kan aldus niet genegeerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het Brexit referendum van Juni 2016. De Britse Pond (GBP) daalde tot het laagste prijsniveau in ruim 30 jaar. In januari 2015 kelderden de koersen van valutaparen met de Zwitserse Frank (CHF) in een tijdsbestek van enkele minuten.

Traders steken veel tijd in het identificeren van winstmogelijkheden door middel van technische en fundamentele analyse en proberen met trading strategies, technieken en technische hulpmiddelen hun winsten te maximaliseren. Een money management trading systeem ziet toe op het preserveren van deze winsten.

Forex cursus money management forex forex money management money management money management in forex cfd money management geld management money management trading

CFD Money Management #6: Bepaal het meest gunstige Exit punt

Een belangrijke money management trading tip: bedenk dat u het meest objectief bent voordat u een trade opent. Zodra u een positie opent wordt u namelijk beïnvloed door emoties met betrekking tot winst en verlies. Wanneer u een positie overweegt dient u niet alleen het meest gunstige instappunt te bepalen maar tevens te kijken naar mogelijke exit punten. Bekijk de marktstructuur en bepaal wat gezien mogelijke steun- en weerstand levels een realistisch winstdoel is.

Zoals we in de voorgaande money management trading tip hebben besproken neemt een volledige analyse ook de worst case scenario in overweging. Bepaal wat het optimale exit punt is indien prijs zich tegen u zou keren. Wat is het maximale verlies dat u kunt en wilt tolereren.

Indien u dit van te voren duidelijk heeft, is het makkelijker om discipline te behouden tijdens uw trading. U wacht simpelweg op de door u gedefinieerde signalen voor exit. Het zal u tevens aanzetten tot het denken in termen van risico vs. opbrengst en biedt aldus de nodige data voor een belangrijke Forex money management/ CFD money management maatstaf - de reward- to-risk ratio.

In de volgende twee money management trading tips betreffen gaan wij nader in op het vinden van gunstige exit punten in het geval dat de trade zich tegen u keert (stop loss) en voor winstneming (take profit).

CFD Money Management #7: Money Management Trading Tools - Stop Loss

De stop loss is een van de meest gebruikte money management trading tools. Het betreft een automatische instructie aan uw broker om uw (verlieslatende) trade op een bepaald, vooraf ingegeven, niveau te sluiten. Het ziet toe op een essentieel element van CFD money management /Forex money management; het beperken van uw verlies. Toepassing van een stop loss order geeft tevens praktische invulling aan de voorgaande money management trading tip - het vooraf bepalen van het exit niveau indien de trade zich tegen u keert.

Er zijn tevens andere, meer geavanceerde vormen van stop orders zoals trailing stops en OCO orders. Lees meer over dit Forex money management/ CFD money management advies in ons artikel: Wat is een stop loss order?

Deze money management trading tool is met name nuttig wanneer u de markt niet constant kunt monitoren. Waar de stop loss order toeziet op het sluiten van een trade zie zich tegen u keert, kennen we tevens een hulpmiddel voor het sluiten van winstgevende trades. In de volgende CFD money management /Forex money management tip bespreken we de take profit order.

money management forex forex money management money management money management in forex cfd money management geld management money management trading

Forex Money Management #8: Money Management Trading Tools - Take Profit

Ook in het geval dat de trade in de door u voorspelde richting beweegt kunt u gebruik maken van een automatische order. U past in dit geval de take profit order toe. Wanneer een trade zich in een gunstige richting ontwikkeld en u uw winst ziet groeien kan het lastig blijken de trade te sluiten en uw winsten te innen. Het voelt counter-intuïtief, u wilt immers uw winsten maximaliseren.

Bedenk echter dat u zoals in money management trading tip 6 aangegeven, uw winstdoel op objectieve wijze aan de hand van de marktstructuur (met inachtneming van de mogelijke obstakels) heeft bepaald. De kans dat de trade zich (tijdelijk) omkeert is volgens uw analyse aanwezig. In dit geval zou u (een deel van) uw winsten kunnen verliezen. Door toepassing van de take profit money management trading tool verzekerd u zich ervan dat uw trade op het vooraf geïdentificeerde niveau wordt gesloten en uw reeds behaalde winst veilig wordt gesteld.

Mocht u geen automatische take profit of stop loss order willen toepassen, zorg dat dat u in elk geval dat het niveau waarop u de trade zou moeten sluiten bewaakt. Er zijn speciale money management trading tools die u erop attenderen wanneer u een gegeven niveau benaderd - toepassing van MT4 alerts of notificaties zou in in dit geval erg handig kunnen zijn.

Waar de voorgaande tips bijzonder praktisch van aard zijn, is het volgende thema wat meer abstract. Vele, met name beginnende traders, gaan vrij gemakkelijk voorbij aan het psychologische aspect van Forex money management/ CFD money management. Ervaren traders echter, kunnen u vertellen dat het minstens net zo belangrijk is. Laten we bekijken waarom.

Forex Money Management #9 - Trader Psychologie

Wellicht minder voor de hand liggend maar minstens net zo waardevol zijn de money management trading tips die betrekking hebben op de 'mindset' van de trader. Zorg ervoor dat u in de juiste staat bent om een handels beslissing te nemen. Beoordeel elke trade op basis van de feiten van het betreffende geval houdt u aan uw Forex money management/ CFD money management regels.

Na een reeks winnende trades bijvoorbeeld kan de verleiding groot zijn om het percentage dat u per trade riskeert te vergroten (money management trading tip 1) om zo uw verliezen 'terug te verdienen'. Wees u zich ervan bewust dat deze beslissing gekleurd is door emoties en wellicht objectief gezien minder solide is. U heeft net aanzienlijke verliezen geïncasseerd en uw risicokapitaal heeft een flinke klap gehad. Probeer in dit geval juist uw positie grootte te verkleinen, zodat u rustig en gestaag uw kapitaal kunt opbouwen.

U kunt uw emoties niet volledig uitschakelen maar kunt de risico's die gepaard gaan met het maken van emotionele beslissingen wel ondervangen. Professionele handelaren raden aan uw trading plan zoveel mogelijk te specificeren en u zich hieraan te houden, met name in tijden van extreme tegenslagen of extreme successen. Bovendien maken vele traders gebruik van automated trading tools of trade bots om (een deel van) hun besluitvormings- en trade executie proces zoveel mogelijk te automatiseren.

money management forex forex money management money management money management in forex cfd money management geld management money management trading

Forex Money Management #10: Risico's van Margin trading begrijpen

De beschikbaarheid van de hefboomwerking is een van de redenen dat online trading in toenemende mate aan populariteit heeft gewonnen. Met toepassing van het hefboomeffect bent u namelijk in staat posities te beheren die vele malen groter zijn dan dat uw Forex startkapitaal normaliter zou toelaten. Het voordeel is dat u kunt profiteren van de winsten die met deze grotere posities geassocieerd zijn. Zoals we in de eerdere money management trading tips hebben aangegeven gaan winstpotentieel en risico hand in hand.

Wanneer u een positie met een grotere onderliggende waarde inneemt, heeft u behalve de mogelijkheid om grotere winsten te behalen ook te maken met de mogelijkheid dat u evenredig grote verliezen lijdt. Wilt u handelen met toepassing van het hefboomeffect? Zorg dat u uw risico blootstelling begrijpt en uw Forex money management/ CFD money management systeem hierop heeft afgestemd.

Lees meer over dit Forex money management/ CFD money management advies in ons artikel: hefboom effect.

Bonus Money Management Trading Tip: De juiste Broker kiezen

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten waartegen u handelt. Deze condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen uw rendementen beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admiral Markets is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admiral Markets op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 200 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admiral Markets "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admiral Markets handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategies en beleggingsstrategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2019. Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Money Management trading: Geld verdienen met Forex, denk lange termijn

In dit artikel hebben we het belang van money management in Forex willen toelichten. We hebben hierbij enkele populaire Forex money management/ CFD money management tips besproken. Waar het betrekkelijk eenvoudig is eens of zelfs regelmatig winsten te behalen, is trading lang niet voor alle traders daadwerkelijk winstgevend. Winstgevendheid kent namelijk twee aspecten. Niet alleen moet u de juiste trading strategie, executie en trade beheer technieken kennen om winst te behalen. U moet er tevens voor zorgen dat deze winst opweegt tegen mogelijke verliezen om een positieve bottom line te realiseren.

Succesvol trading kan worden gedefinieerd als consistent winstgevende resultaten op de lange termijn. Vele beginnende traders richten zich vrijwel exclusief op het behalen van winsten en gaan compleet aan money management voorbij. Het nut van money management in forex is tweeledig; niet alleen ziet deze vorm van geld management er op toe verliezen te beperken, het helpt u reeds behaalde winsten veilig te stellen. Alleen met behulp van money management Forex kunt u uw kapitaal beschermen en zelfs opbouwen.

Houdt hierbij een lange termijn visie in acht. Zorg dat u passende trading strategie gebruikt, deze degelijk getest is en een gunstig slagingspercentage kent. Verander of negeer de regels van het gekozen trading systeem niet om de huidige trade te accommoderen. Dit geldt even goed voor uw money management trading plan. Het gaat om de resultaten van de collectieve trades. Wees erop bedacht dat u niet te veel waarde toekent aan het succes of falen van een individuele trade.

money management forex forex money management money management money management in forex cfd money management geld management money management trading

Wilt u zelf ervaren hoe money management Forex/ CFD money management een verschil in uw trading resultaten kan maken? Open een gratis live of demo trading account en start trading!

Links naar Gerelateerde Artikelen:

Over Admiral Markets UK LTD

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.