Risicobeheer en trading - 10 Forex money management trading tips

Admirals
20 Min lezen

Beleggen heeft sinds de introductie van online trading software enorm aan populariteit gewonnen. We kennen allen de voorbeelden van extreem succesvolle traders maar evenwel verhalen van mensen die minder winstgevende resultaten hebben.

De gouden regel van trading luidt 'maximaliseer uw winsten, beperk uw verliezen'. Vele beginnende traders richten zich uitsluitend op strategieën, technieken en trading tips in een poging meer winst te behalen. Echter, het geheim van succesvol trading is volgens ervaren handelaren dit te combineren met goede money management trading technieken. Money management in Forex en trading in het algemeen, ziet toe op het beperken van verliezen.

Wat is Money Management in trading?

Forex money management is een vitaal onderdeel van elk trading plan. We bespreken in dit artikel, in willekeurige volgorde, 10 belangrijke Forex money management trading tips. We zullen hierbij de volgende onderwerpen aanstippen:

  • Wat is money management in trading en wat is het belang hiervan
  • Hoe pas ik Forex money management zelf toe - praktisch uitvoerbare money management trading tips incorporeren in uw trading plan.

Iedere trader heeft een specifieke trading stijl of strategie en maakt gebruik van bepaalde analyse technieken en indicatoren of specifieke tijdframes. Wat voor werkt voor een bepaalde trader, werkt niet noodzakelijkerwijs voor u.

Wat een passend trading systeem is wordt ingegeven door uw persoonlijke voorkeuren, de tijd en middelen die u beschikbaar heeft en uw winstdoelen. Echter, we kunnen het er allen over eens zijn dat als u wilt slagen in Forex trading een handelsplan essentieel is. Een handelsplan beschrijft niet alleen uw trading strategie (condities voor entry en exit en welke instrumenten u verhandelt) maar omvat ook regels voor trade beheer en money management in trading.

's Werelds beste multi-asset platform


Money management trading tip 1 - Beperk uw risico blootstelling

Een belangrijke categorie money management trading technieken houdt verband met deze sleutelwaarde. Het winstpotentieel dat met trading wordt geassocieerd gaat hand in hand met risico. Succesvolle trading- en beleggingsactiviteiten worden ook wel toegeschreven aan twee elementen. Het maximaliseren van winsten en het beperken van verliezen. Money management in Forex trading, met name het kwantificeren van risico blootstelling, ziet toe op dit tweede aspect.

De meeste traders richten zich vrijwel exclusief op het selecteren handelsmogelijkheden met de grootste kans van slagen (hoogste waarschijnlijkheid). Echter, minstens net zo belangrijk zijn de waarborgen die zij stellen, voor het geval dat hun voorspelling onjuist blijkt. Consistent succesvolle traders zullen daarom de volgende money management trading maatregelen treffen:

  • Money management trading regels die toezien op een limitering van de risico blootstelling per trade. Dit kan zich vertalen naar een maximaal percentage van de rekening balans van de trader of een vaststaand bedrag in Euro's. Vele beginnende traders kiezen er bijvoorbeeld voor niet meer dan 1 a 2% van hun totale handelsbalans per trade te riskeren.
  • Een andere Forex money management waarborg betreft de maximale totale risico blootstelling. We zullen hier in de volgende paragraaf nader over uitweiden.

Deze money management trading tip houdt nauw verband met het volgende veelgehoorde Forex money management advies; voorkom over-trading

Money management Forex tip 2 - voorkom over-trading

Deze Forex money management trading tip is met name gericht op beginnende traders. Vele beginnende handelaren vallen in hun enthousiasme prooi aan 'over-trading' ofwel te agressief traden. In een poging zo snel mogelijk, zoveel mogelijk winst te maken plaatsen trader e veel of te grote posities. In trading moet men altijd rekening houden met de kans op verlies. Wanneer een kleine opeenvolging van verliezen een substantieel deel van uw Forex kapitaal verspeeld, duidt dit erop dat er buitensporig veel totale risico blootstelling is.

Limiteer daarom naast het bij money management trading tip #1 genoemde risico per trade ook de totale risico blootstelling. Deze money management Forex tip heeft betrekking op het totale percentage van het handelskapitaal ofwel trading saldo dat men op een bepaald moment riskeert (over alle openstaande posities).

Het is belangrijk dat u in gedachten houdt dat de ontwikkelingen in de financiële markten vaak enige samenhang kennen. Denk bijvoorbeeld aan de correlatie tussen Forex paren. Als twee valutaparen een sterk onderling verband hebben, kunnen posities in beiden instrumenten een buitenproportionele risico blootstelling inhouden zonder dat u zich hiervan bewust bent. Stem uw money management trading systeem hierop af.

Admirals biedt de GRATIS MetaTrader Supreme Edition add on. Deze plug in voor het MetaTrader handelsplatform omvat ruim 55 extra, innovatieve indicatoren, hulpmiddelen en functionaliteiten, waaronder de Currency Correlation Index indicator.

Deze money management trading indicator heeft inzicht in de geldende volatiliteit van een bepaald Forex paar en de onderlinge verbanden met andere valutaparen. Een veelgebruikte Forex money management trading techniek houdt in dat de positie grootte wordt beperkt als en wanneer er sprake is van hogere volatiliteit. Met de money management Forex currency correlation tool kunt u tevens berekenen hoe groot uw positie in een bepaald geval zou moeten zijn.

Op het MetaTrader 5 handelsplatform van Admirals kunt u de real time koersontwikkeling van duizenden financiële instrumenten volgen en heeft u direct toegang tot talloze geavanceerde money management trading tools. Klik op de volgende link of de onderstaande banner om het platform GRATIS te downloaden.

's Werelds beste multi-asset platform


Laten we nu een ander, minder belicht, basis principe van Forex money management bespreken - stel realistische winst doelen.

Money management trading tip 3 - realistische winst doelen

Money management trading tips zijn niet altijd puur technisch, zij kunnen ook betrekking hebben op de mindset en verwachtingen van de trader. Eén van de redenen dat nieuwe traders zich te agressief positioneren, is omdat hun verwachtingen niet realistisch zijn. Onder het mom van 'grote stappen, snel thuis' plaatsen deze traders te veel of te grote posities of trades die niet (volledig) aan de gestelde criteria voldoen in een poging hun winst doelen te behalen.

Professionele traders beamen dat realistische doelen en een conservatieve benadering de beste manier is om op de lange termijn consistente succesvolle trading resultaten te behalen. Richt u op stabiele en regelmatige winsten.

Lees meer over deze categorie Forex money management trading tips in ons artikel: Wat is een realistische winst voor een Forex trader.

Money management trading tip 4 - beperk uw verlies

De gouden regel van trading is zoals gezegd winsten maximaliseren en verliezen minimaliseren. Hoe dit zich vertaalt naar het money management aspect van trading?

Elke adequate trading strategie omvat criteria voor trade entry ofwel het plaatsen van een positie. Het zou echter evenwel regels moeten moeten stellen voor het sluiten van een positie. De markten zijn immers altijd in beweging. Zodra het de trader duidelijk is dat de markt omstandigheden zijn veranderd en zijn voorspelling ofwel trading forecast (niet langer) geldig is, moet hij bereid zijn de trade te sluiten.

Beginnende traders hebben de neiging te gemakkelijk aan dit aspect voorbij te gaan of hebben hier nog niet de juiste mindset voor ontwikkeld. Onthoudt dat 'gelijk hebben' niet uw doel is. Uw taak is winst te behalen. Het gaat er niet om hoe vaak u gelijk heeft maar hoeveel winst u maakt op de winnende trades en hoeveel verlies u lijdt op de trades die zich tegen u keren. Uw money management trading plan dient dit principe te reflecteren. Onnodig lang vasthouden aan een verlieslatende positie in de hoop dat de markt zal omkeren kan uw 'bottom line' negatief beïnvloeden.

De menselijke vooringenomenheid is in dit geval dat de situatie zal verbeteren en de marktbeweging zal veranderen. Forex money management regels stellen echter dat u uw verliezende posities op een bepaald punt moet sluiten. Idealiter wordt dit punt, voordat u de positie plaatst, op basis van objectieve analyse bepaald en wordt hier eventueel een automatische stop loss order voor ingesteld. Welke techniek u ook gebruikt, zorg dat uw money management trading plan waarborgen bevat die u tegen onnodige verliezen beschermen.

We bespreken waarom in een weloverwogen money management trading plan rekening wordt gehouden met het worst case scenario.

Money management Forex tip 5 - houdt rekening met worst case scenario

We gebruiken Forex money management ofwel risk management in trading omdat we nooit met 100% zekerheid kunnen voorspellen wat er in de markten zal gebeuren. Prijs- en grafiek patronen geven ons inzicht in wat er in het verleden is gebeurd. Hoewel het geen garanties biedt, schetst het mogelijke of waarschijnlijke scenario's. Traders gebruiken technische analyse technieken om uit de historie van het valutapaar of aandeel waarin zij handelen mogelijke aanwijzingen voor toekomstige scenario's op te pikken.

Beperk u in uw analyse niet alleen tot informatie die uw directionele bias bevestigt maar kijk ook naar het eventuele worst case scenario. Vele traders slaan deze stap over omdat zij zich niet prettig voelen bij het idee of omdat zij het overbodig achten. Het is echter bijzonder nuttig en vormt de basis voor het management trading systeem dat u zou kunnen inzetten. Bedenk welke acties u zou kunnen ondernemen om de schade te beperken mocht dit scenario werkelijkheid worden.

Een trading plan is niet compleet zonder risk management trading regels. De basis van trading is het inspelen op prijsverandering. Prijsverandering wordt veroorzaakt door volatiliteit. Extreme volatiliteit echter, bijvoorbeeld ingegeven door Forex nieuws of data publicaties kan ervoor zorgen dat prijs zich anders ontwikkeld dan gewoonlijk en dan dus anders dan wat u had verwacht. Dit is een natuurlijk onderdeel van trading en kan aldus niet genegeerd worden.

Denk bijvoorbeeld aan het Brexit referendum van Juni 2016. De Britse Pond (GBP) daalde tot het laagste prijsniveau in ruim 30 jaar. In januari 2015 kelderden de koersen van valutaparen met de Zwitserse Frank (CHF) in een tijdsbestek van enkele minuten.

Traders steken veel tijd in het identificeren van winstmogelijkheden door middel van technische en fundamentele analyse en proberen met trading strategies, technieken en technische hulpmiddelen hun winsten te maximaliseren. Een money management trading systeem ziet toe op het preserveren van deze winsten.

Risk management trading tip 6 - bepaal het meest gunstige Exit punt

Een belangrijke money management trading tip: bedenk dat u het meest objectief bent voordat u een trade opent. Zodra u een positie opent wordt u namelijk beïnvloed door emoties met betrekking tot winst en verlies. Wanneer u een positie overweegt dient u niet alleen het meest gunstige instappunt te bepalen maar tevens te kijken naar mogelijke exit punten. Bekijk de marktstructuur en bepaal wat gezien mogelijke steun- en weerstand levels een realistisch winstdoel is.

Zoals we in de voorgaande money management trading tip hebben besproken neemt een volledige analyse ook de worst case scenario in overweging. Bepaal wat het optimale exit punt is indien prijs zich tegen u zou keren. Wat is het maximale verlies dat u kunt en wilt tolereren.

Indien u dit van te voren duidelijk heeft, is het makkelijker om discipline te behouden tijdens uw trading. U wacht simpelweg op de door u gedefinieerde signalen voor exit. Het zal u tevens aanzetten tot het denken in termen van risico vs. opbrengst en biedt aldus de nodige data voor een belangrijke Forex money management/ risk management techniek - het bepalen van de reward- to-risk ratio.

In het hedendaagse, rap evoluerende markt klimaat is het vrijwel onmogelijk om alle markten handmatig te volgen en te analyseren. Verreweg de meeste traders maken om die reden gebruik van trading indicators. Met behulp van deze hulpmiddelen kunt u uw analyse niet alleen vereenvoudigen maar ook verbeteren en verfijnen. Welke risk management trading tools voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van de trading software die u gebruikt.

In money management trading tips 7 & 8 zullen wij nader ingaan op trading software en risk management trading indicators.

Money management trading tip 7- risk management trading software

MetaTrader is het meest gebruikte en gevierde trading platform en wordt dan ook al decennialang als de absolute marktleider beschouwd. Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteiten maar is verrassend gebruiksvriendelijk.

Het platform biedt bovendien een scala aan hulpmiddelen en functies die uw trading activiteiten kunnen ondersteunen, waaronder een uitgebreid scala aan indicatoren en trade bots.

Vanaf de homepage van het 'Dashboard' kunt u vanuit de in de onderste werkbalk direct uw handelsplatform downloaden. Admirals biedt traders zowel toegang tot het MetaTrader 4 als het MetaTrader 5 handelsplatform en stelt bovendien een aantal versies van de software beschikbaar die geoptimaliseerd zijn voor verschillende besturingssystemen en apparaten.

Kies voor MetaTrader 5 voor Windows of MetaTrader 5 voor Mac of de MT5 Android trading app of iOS app voor iPhone of iPad. Per alternatief kunt u het MT5 WebTrader-platform gebruiken. Met MetaTrader 5 WebTrader kunt u direct vanuit uw browser traden, geen download of installatie vereist!

Indien u meer wilt weten over het MetaTrader 5 download en installatieproces verwijzen wij u naar de handleiding op onze website. Kiest u voor MetaTrader 4, gebruik dan onze MT4 download- en installatie gids.

Money management trading tip 8 - risk management trading tools

In de volgende twee risk management trading tips betreffen gaan wij nader in op het vinden van gunstige exit punten in het geval dat de trade zich tegen u keert (stop loss) en voor winstneming (take profit).

Risk management trading tools - Stop Loss orders instellen

De stop loss is een van de meest gebruikte money management trading tools. Het betreft een automatische instructie aan uw broker om uw (verlieslatende) trade op een bepaald, vooraf ingegeven, niveau te sluiten. Het ziet toe op een essentieel element van CFD money management /Forex money management; het beperken van uw verlies. Toepassing van een stop loss order geeft tevens praktische invulling aan de voorgaande money management trading tip - het vooraf bepalen van het exit niveau indien de trade zich tegen u keert.

Er zijn tevens andere, meer geavanceerde vormen van stop orders zoals trailing stops en OCO orders. Lees meer over dit Forex money management/ CFD money management advies in ons artikel: Wat is een stop loss order?

Deze money management trading tool is met name nuttig wanneer u de markt niet constant kunt monitoren. Waar de stop loss order toeziet op het sluiten van een trade zie zich tegen u keert, kennen we tevens een hulpmiddel voor het sluiten van winstgevende trades. In de volgende CFD money management /Forex money management tip bespreken we de take profit order.

Risk management trading tools - Take Profit orders instellen

Ook in het geval dat de trade in de door u voorspelde richting beweegt kunt u gebruik maken van een automatische order. U past in dit geval de take profit order toe. Wanneer een trade zich in een gunstige richting ontwikkeld en u uw winst ziet groeien kan het lastig blijken de trade te sluiten en uw winsten te innen. Het voelt counter-intuïtief, u wilt immers uw winsten maximaliseren.

Bedenk echter dat u zoals in money management trading tip 6 aangegeven, uw winstdoel op objectieve wijze aan de hand van de marktstructuur (met inachtneming van de mogelijke obstakels) heeft bepaald. De kans dat de trade zich (tijdelijk) omkeert is volgens uw analyse aanwezig. In dit geval zou u (een deel van) uw winsten kunnen verliezen. Door toepassing van de take profit money management trading tool verzekerd u zich ervan dat uw trade op het vooraf geïdentificeerde niveau wordt gesloten en uw reeds behaalde winst veilig wordt gesteld.

Mocht u geen automatische take profit of stop loss order willen toepassen, zorg dat dat u in elk geval dat het niveau waarop u de trade zou moeten sluiten bewaakt. Er zijn speciale money management trading tools die u erop attenderen wanneer u een gegeven niveau benaderd - toepassing van MT4 alerts of notificaties zou in in dit geval erg handig kunnen zijn.

Waar de voorgaande tips bijzonder praktisch van aard zijn, is het volgende thema wat meer abstract. Vele, met name beginnende traders, gaan vrij gemakkelijk voorbij aan het psychologische aspect van Forex money management/ risk management in trading. Ervaren traders echter, kunnen u vertellen dat het minstens net zo belangrijk is. Laten we bekijken waarom.

Risk management trading tip 9 - trader psychologie

Wellicht minder voor de hand liggend maar minstens net zo waardevol zijn de money management trading tips die betrekking hebben op de ' mindset' van de trader. Zorg ervoor dat u in de juiste staat bent om een handels beslissing te nemen. Beoordeel elke trade op basis van de feiten van het betreffende geval houdt u aan uw Forex money management/ CFD money management regels.

Na een reeks winnende trades bijvoorbeeld kan de verleiding groot zijn om het percentage dat u per trade riskeert te vergroten (money management trading tip 1) om zo uw verliezen 'terug te verdienen'. Wees u zich ervan bewust dat deze beslissing gekleurd is door emoties en wellicht objectief gezien minder solide is. U heeft net aanzienlijke verliezen geïncasseerd en uw risicokapitaal heeft een flinke klap gehad. Probeer in dit geval juist uw positie grootte te verkleinen, zodat u rustig en gestaag uw kapitaal kunt opbouwen.

U kunt uw emoties niet volledig uitschakelen maar kunt de risico's die gepaard gaan met het maken van emotionele beslissingen wel ondervangen. Professionele handelaren raden aan uw trading plan zoveel mogelijk te specificeren en u zich hieraan te houden, met name in tijden van extreme tegenslagen of extreme successen. Bovendien maken vele traders gebruik van automated trading tools of trade bots om (een deel van) hun besluitvormings- en trade executie proces zoveel mogelijk te automatiseren.

Forex money management trading tip 10 - wees u bewust van de risico's

De beschikbaarheid van de hefboomwerking is een van de redenen dat online trading in toenemende mate aan populariteit heeft gewonnen. Met toepassing van het hefboomeffect bent u namelijk in staat posities te beheren die vele malen groter zijn dan dat uw Forex startkapitaal normaliter zou toelaten. Het voordeel is dat u kunt profiteren van de winsten die met deze grotere posities geassocieerd zijn. Zoals we in de eerdere money management trading tips hebben aangegeven gaan winstpotentieel en risico hand in hand.

Wanneer u een positie met een grotere onderliggende waarde inneemt, heeft u behalve de mogelijkheid om grotere winsten te behalen ook te maken met de mogelijkheid dat u evenredig grote verliezen lijdt. Wilt u handelen met toepassing van het hefboomeffect? Zorg dat u uw risico blootstelling begrijpt en uw Forex money management/ CFD money management systeem hierop heeft afgestemd. Lees meer over de werking van het hefboom effect.

Praktische money management trading tips - broker keuze

Een van de meest praktische risk management trading tips betreft uw broker keuze. Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt het aanbod beschikbare instrumenten, de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen de rendementen van uw trading activiteiten sterk beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden.

Kies uw broker verstandig. Online trading een hot topic. Behalve betrouwbare aanbieders zijn er ook veel oplichters die proberen hier middels Forex scams een slaatje uit te slaan.

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is en award winnende broker, gereguleerd door de vooraanstaande Britse markttoezichthouder de Financial Conduct Authority (FCA). Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2020. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Bij Admirals bieden wij toegang tot gratis demo- en live trading accounts en een breed scala instrumenten waaronder SPDR ETFs en andere ETFs, aandelen, indices, Forex paren, grondstoffen zoals goud en olie en talloze andere CFD's.

Het nut van een money management trading systeem

In dit artikel hebben we het belang van money management in Forex willen toelichten. We hebben hierbij enkele populaire Forex money management trading tips besproken. Waar het betrekkelijk eenvoudig is eens of zelfs regelmatig winsten te behalen, is trading lang niet voor alle traders daadwerkelijk winstgevend. Winstgevendheid kent namelijk twee aspecten. Niet alleen moet u de juiste trading strategie, executie en trade beheer technieken kennen om winst te behalen. U moet er tevens voor zorgen dat deze winst opweegt tegen mogelijke verliezen - een positieve bottom line.

Succesvol trading kan worden gedefinieerd als consistent winstgevende resultaten op de lange termijn. Vele beginnende traders richten zich vrijwel exclusief op het behalen van winsten en gaan compleet aan het instellen van een money management trading systeem voorbij.

Het nut van risk management in Forex is tweeledig; niet alleen ziet deze vorm van Forex money management er op toe verliezen te beperken, het helpt u tevens reeds behaalde winsten veilig te stellen. Alleen met behulp van passende risk management trading regels kunt u uw kapitaal beschermen en zelfs opbouwen.

Houdt hierbij een lange termijn visie in acht. Zorg dat u weloverwogen trading strategie gebruikt, die degelijk getest is en een gunstig slagingspercentage kent. Verander of negeer de regels van het gekozen trading systeem niet om de huidige trade te accommoderen.

Dit geldt evengoed voor money management in Forex. Het gaat om de resultaten van de collectieve trades. Ervaren traders zullen benadrukken dat het geheim achter hun succes neerkomt op consistent positieve resultaten op de lange termijn. Wees erop bedacht dat u niet te veel waarde toekent aan het succes of falen van een individuele trade.

Zelf Money Management trading tips toepassen

Wilt u zelf aan de slag met de bovengenoemde money management trading technieken? Test elke nieuwe strategie, indicator en risk management trading techniek altijd eerst zelf. Het is raadzaam allereerst te oefenen op een risicovrij demo account.

Admirals biedt gratis demo- en live trading accounts. Met een demo trading account kunt u de werkzaamheid van uw trading strategie en risk management trading systeem in een risicovrije omgeving testen. U kunt experimenteren met verschillende technieken en indicatoren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Met een demo account handelt u namelijk uitsluitend met virtuele middelen.

U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform. Open een live trading account om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte online trading ervaring op te doen.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is beschikbaar voor zowel MT4 als MT5 en biedt ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer.

Wilt u zelf ervaren hoe Forex money management een verschil in uw trading resultaten kan maken? Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner of de volgende links demo- of live trading account te klikken.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Beste Scalping Strategies: 1 min Forex scalping strategy & 5M scalping strategy
Zelfs als u een complete beginner bent in trading, zult u ongetwijfeld op een gegeven wel de term scalping of scalperen zijn tegengekomen. Dit artikel biedt u alle basisinformatie achter dit concept. U leert de definitie van Forex scalping, hoe het werkt en hoe u het beste systeem kunt selecteren. W...
Wat is de NASDAQ? Beleggen in de Nasdaq 100 Index
De Nasdaq 100 index is één van de belangrijkste indices aan de Amerikaanse beurzen en behoort tot de meest verhandelde instrumenten wereldwijd. De index geeft ons inzicht in de prestatie van de technologiesector; de meest innovatieve, snelst groeiende industrie en één van de voornaamste drijvers van...
Wat is price action trading? - Price action patronen & technieken
Wist u dat price action trading strategieën tot de meest gebruikte analysemethoden voor Forex- en CFD trading behoren. Price action trading is kort gezegd, het bestuderen van de evolutie van de prijs van een activum. Deze analysetechnieken bieden op eenvoudige en inzichtelijke wijze inzicht in de on...
Alles weergeven