Geld verdienen met Forex? Wat is een realistische Forex winst?

Admirals
27 Min lezen

Een van de eerste vragen die beginnende handelaren stellen is kan ik geld verdienen met Forex trading of kan ik geld verdienen met beleggen.

Voordat u start met trading is het belangrijk dat u een duidelijk beeld heeft over wat realistische Forex winsten zijn.

In dit artikel bespreken we de verschillende factoren die een invloed hebben op uw Forex winst en Forex rendement.

Forex winst - Introductie

Het antwoord op de vraag is Forex winstgevend, blijkt afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ervaring en vaardigheid van de trader, zijn handelsstijl, het gekozen instrument en praktische zaken zoals het startbedrag.

Bovendien wordt het antwoord sterk gekleurd door uw winst doelen en verwachtingen. Wilt u leven van Forex trading, dan zullen de valutahandel doelen die u nastreeft anders zijn dan die van traders die hun Forex rendement als extra zakcentje zien.

Waar de meeste artikelen uitsluitend ingaan op de vraag hoe kan ik geld verdienen met Forex of zelfs hoe u rijk kan worden met Forex handel zullen we ons richten op:

 • Wat is Forex winst. Hoe kunt u geld verdienen met Forex trading.
 • Forex winst en de bijbehorende risico's.
 • Risicomanagement om verliezen te beperken en Forex rendementen te maximaliseren.
 • De factoren die Forex rendementen beïnvloeden.
 • Hoe het Forex rendement kan verschillen naargelang het niveau van de Forex trader.
 • Hoe bepaalt u wat realistische valutahandel winstverwachtingen zijn.

We behandelen verder enkele praktische tips die succesvolle traders op basis van hun Forex ervaringen noemen als kern elementen als uw doel geld verdienen met Forex is.

Wilt u direct aan de slag met trading? Klik hier om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Forex winstverwachtingen - Wat is een realistische Forex winst?

Forex ervaringen - Wint maken met Forex

Laten we allereerst stellen dat Forex ervaringen en zo ook Forex winsten sterk kunnen verschillen. We kennen allen de verhalen over Forex traders die met een klein Forex startbedrag beginnen en binnen mum van tijd significante Forex winsten behalen. We worden dagelijks gebombardeerd met advertenties met absurde claims over geld verdienen met Forex - Forex winsten in de miljoenen met een startbedrag van EUR 100 of het behalen van gemiddelde Forex winsten van 5000 per dag, binnen 5 minuten.

Als u een handelsrekening met een Forex startbedrag van één miljoen euro heeft, lijkt het maken van een Forex winst van tienduizend euro per maand redelijk. Dit komt namelijk neer op een gemiddeld Forex winstpercentage van 1%. De meeste beginnende Forex traders beginnen echter met veel lager startbedrag. Als we een startkapitaal van duizend euro als uitgangspunt nemen, lijkt een Forex trader inkomen ofwel Forex rendement van duizend euro per maand een minder realistisch winstdoel voor de beginnende handelaar.

Natuurlijk kan een Forex trader in de loop van tijd een klein handelsaccount opbouwen. Wanneer u echter begint met zeer hoge verwachtingen van uw gemiddelde valutahandel winst of Forex rendement, kan dit makkelijk leiden tot overmatig handelen en het nemen van buitensporige risico's. Als u sommige claims online bekijkt, lijken deze te goed om waar te zijn. Het belangrijkste is, dat u begrijpt dat alle Forex ervaringen verschillen en eventuele valutahandel winsten relatief zijn. Laten we bekijken hoe u bepaalt wat voor u realistische valutahandel winsten zijn.

Geld verdienen met Forex - benader Forex winst als %

Geld verdienen met Forex en zelfs een consistent Forex trader inkomen behalen is absoluut mogelijk. Het is echter belangrijk om u, in de eerste instantie, te richten op positieve resultaten en groei. Benader uw gemiddelde Forex winst of Forex rendement in procenten, in plaats van een bedrag in euro's. Dit zal u helpen zich te richten op het bewerkstelligen van consistentie winstgevendheid - het maakt het tevens eenvoudiger uw resultaten te vergelijken wanneer u uw Forex trading account grootte begint te vergroten, door middel van extra financiering of uw Forex winsten.

Concentreer u op een bepaald percentage dat gerelateerd is aan uw Forex startbedrag of handelskapitaal. U zal minder geneigd zijn emotionele handels beslissingen te nemen. De focus op geld verdienen met Forex of de hoogte van uw Forex rendementen zorgt namelijk voor onnodige druk. Forex trading komt neer op het nemen van beslissingen. De beslissing die u neemt wanneer u een gemiddelde Forex winst van tienduizend euro per transactie nastreeft, kan afwijken van de beslissingen die u neemt wanneer u een gemiddelde Forex winst van duizend euro in gedachten heeft.

Natuurlijk zou de de hoogte van de Forex winst geen verschil moeten maken voor de professionele Forex trader. Een trade is immers een trade, ongeacht hoeveel geld er op het spel staat. De meeste traders bereiken dit punt pas na jaren oefening en vele goede en slechte Forex ervaringen. Een goed doordacht handelsplan en Forex trading strategie zullen u helpen uw focus op het proces te houden.

U kunt echter geen effectief handelsplan opstellen zonder eerst uw verwachtingen over wat een realistische Forex winst is, bij te stellen. Wanneer u Forex rendementen benaderd in procenten is het makkelijker om de juiste trades te selecteren. Wat succesvolle Forex traders uit hun Forex trading ervaringen zullen hebben geleerd is dat filteren op de juiste risico/ forex winst- verhouding de beste manier is om het doel; geld verdienen met Forex, een realiteit te maken.

Ervaren traders riskeren één procent om een Forex rendement van twee procent of meer te behalen. Gevorderde handelaren riskeren soms vijf procent om tien procent Forex winst op een transactie te verdienen. Professionele Forex traders riskeren minimaal om maximale Forex winst te behalen.

5% kan €5 of €5000 zijn. De gemiddelde Forex winsten of verliezen zijn hieraan gerelateerd. Dit maakt Forex trading aantrekkelijk. Al begint men met een relatief lager startbedrag, na verloop van tijd kan men het account opbouwen en meer geld verdienen met Forex trading. Een van de beste tips om zover te komen, is door Forex rendement te benaderen in procenten. Misschien wel het belangrijkste advies is om te beginnen met trading zonder zich te veel te focussen op doelen zoals rijk worden met Forex of een bepaald Forex trader inkomen te behalen.

Wist u dat u real time koersontwikkeling van verschillende Forex paren en andere activa op eenvoudige wijze kunt bekijken op het Admirals MetaTrader 5 handelsplatform. MetaTrader wordt al decennialang aangemerkt als het beste trading platform. U kunt het platform geheel GRATIS downloaden via onze website. Om uw download te starten, klikt u eenvoudigweg op de volgende link of de onderstaande banner:

's Werelds beste multi-asset platform


Gemiddelde Forex winst - Forex winst & risico's van beleggen in Forex

Wat is Forex?

Forex trading is de handel in valutaparen. De valutamarkt is de grootste financiële markt ter wereld, met een dagelijks handelsvolume van ruim $ 5,1 triljoen en een 24 uurs- handelsschema is het extreem toegankelijk en liquide. Bewegingen zijn frequent en prijzen kunnen in een korte periode - in feite in nanoseconden - grote hoeveelheden verplaatsen. Forex trading spreekt om die reden tot de verbeelding, velen starten en willen meteen veel geld verdienen met Forex.

Onthoudt dat de hoge volatiliteit die de mogelijkheid geeft om Forex winsten te behalen onlosmakelijk verbonden is met een (evenredig) risico. De mogelijkheid om Forex winst of Forex rendement te realiseren gaat altijd hand in hand met een risico op verlies. Verliezen, kunnen onder omstandigheden zelfs uw Forex startbedrag overschrijden. Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin de Forex trader handelt met toepassing van de hefboomwerking (margin trading).

Brokers bieden vaak ruime(re) hefboomstellingen voor Forex trading. In vergelijking met handel in andere instrumenten of markten kan men bij Forex trading met kleine Forex startbedragen, relatief grote posities innemen. Grotere posities kunnen hogere geassocieerde Forex winsten opleveren. Wees u zich er van bewust dat deze potentiële hogere Forex rendementen onvermijdelijk samengaan met bijbehorende risico's. Daarom is het verstandig om eerst uw risicoprofiel te identificeren voordat u Forex winstdoelen stelt of überhaupt begint met Forex trading

Elke Forex trader heeft een ander risico tolerantie niveau, geprefereerde handelsvorm, trading strategie en handelsschema. Realistische winstdoelen weerspiegelen al deze factoren en nemen de ervaring en vaardigheden van de Forex trader in overweging. Het is van belang dat u uw pogingen om uw forex winst te maximaliseren niet voorbij gaat aan het beperken van de zojuist genoemde bijkomstige risico's. Elke ervaren Forex trader zal beamen dat consistent succesvolle resultaten alleen kunnen worden behaald als u er niet alleen naar streeft Forex winsten te maximaliseren maar zich er tevens op toelegt risico's te beperken.

In de volgende paragraaf bespreken we hiertoe enige praktische adviezen.

Wilt u zelf meer leren over Forex trading? Wij bieden u GRATIS toegang tot onze complete online Forex trading cursus. Klik op onderstaande banner om stapsgewijs te leren handelen in Forex:

Zero to Hero

Leer traden in 20 dagen, van start tot uitvoering

Forex rendement en Risicomanagement

Om stelselmatig een positief Forex rendement te kunnen behalen dient de trader zijn risico blootstelling zoveel mogelijk te limiteren. Een van de manieren waarop Forex traders dit proberen te bewerkstelligen is door hun risico per trade tot een bepaald percentage te beperken.

Normaliter trachten ervaren Forex traders te voorkomen dat zij meer dan 2% van hun Forex startbedrag of handelskapitaal per individuele trade te riskeren. Dit percentage wordt bijgesteld naar gelang de Forex ervaringen en vaardigheden van de trader verbeteren en de door hem beoogde winst en zijn risicotolerantie niveau toenemen. Welk risico u kunt en wilt tolereren is persoonlijk. Vele Forex traders hebben de neiging dit te overschatten of omhoog bij te stellen en willen zo meer geld verdienen met Forex.

Het is echter niet logisch om meer dan 5% per transactie te riskeren als u net begonnen bent. Vele handelaren laten zich bij vaststelling van hun risiconiveau te veel leiden door hun Forex winstdoelen of zelfs het streven om een degelijk Forex trader inkomen te verdienen. Deze handelaren zijn geneigd buitensporige risico's te aanvaarden. Een risico van 10% per transactie bijvoorbeeld, zou inhouden dat de Forex trader na 10 verliezende transacties zijn gehele startbedrag of handelskapitaal kwijt is.

Vermijd dit. Bereid u zoveel mogelijk voor en concentreer u op de lange termijn, realistische Forex winstdoelen. Beginnende Forex traders moeten rekening houden met een leercurve. Lees meer over risicomanagement in het artikel over risk management in Forex trading op onze website.

Laten we nu dieper ingaan op wat realistische gemiddelde Forex winsten zijn.

Forex winstdoelen bepalen

Vragen zoals kan ik rijk worden met beleggen of meer algemeen welke Forex winsten of Forex rendementen kan ik verwachten kennen geen eenduidig antwoord. Het is afhankelijk van het eerder genoemde risicoprofiel van de trader, zijn Forex ervaringen, tijdsbesteding, vaardigheidsniveau en van het startbedrag dat de Forex trader beschikbaar stelt. Bovenal worden uw Forex rendementen in belangrijke mate bepaald door uw handelsstrategie en schema.

Ironisch genoeg worden de gekozen strategie en de intensiteit van Forex trading activiteiten veelal ingegeven door reeds vooraf bepaalde valutahandel winstdoelen. Wanneer u beoogt van Forex te leven of een Forex inkomen te verdienen zal u met meer urgentie traden dan wanneer u bescheiden Forex rendementen nastreeft. De persoonlijke winstdoelen van elke Forex trader worden gereflecteerd in zijn handelsstijl - die op hun beurt weer de eigenlijke Forex winsten beïnvloed.

Ondanks de sterke afhankelijkheid van persoonlijke voorkeuren en omstandigheden, kunnen we enige richtlijnen in acht nemen. Verreweg de meeste Forex traders zullen zich in de eerste instantie concentreren op een valutahandel winst van niet meer dan 5% per maand. Hoewel de ene Forex trader dit valutahandel winstdoel hoog acht, zal de ander meer geld verdienen met Forex ten doel hebben. Het is belangrijk dat u een initieel Forex winstdoel kiest en ernaar streeft dit Forex rendement consistent te behalen. Verhoog uw valutahandel winstdoelen pas wanneer u het gestelde Forex rendement over een bepaalde periode heeft weten te realiseren.

Houdt als nieuwe Forex trader rekening met de leercurve. Filter uw trade mogelijkheden aan de hand van de eerder genoemde risico/ forex winst -verhouding. Door een zogeheten reward-to-risk ratio van 2:1 of hoger na te streven, tracht de Forex trader een balans aan te houden waarbij hij meer verdient op winnende trades dan dat hij verliest op tegenvallende posities. In zulke gevallen kan de Forex trader zelfs na een slechte run mogelijk een positieve gemiddelde Forex winst / Forex rendement behalen.

Professionele traders zullen op basis van hun Forex ervaringen adviseren om het risico langzaam op te bouwen. Dat gezegd hebbende, zal hun trading strategie erop ingesteld zijn om relatief lage risico's te nemen in een poging hoge valutahandel winsten na te streven. Het kan voorkomen dat ervaren Forex traders in bepaalde gevallen hoge risico's nemen in een poging hoge Forex rendementen te behalen. Beginnende traders proberen dit veelal na te bootsen en nemen te vaak buitensporig grote risico's om relatief kleine Forex winsten te behalen.

Risicomanagement is een van de belangrijkste aspecten van een trading systeem. Naast het stellen van een procentueel limiet per individuele trade zal de Forex trader ook aan een totale maximale blootstelling moeten denken en kan hij zijn risico's verder beperken door toepassing van stop loss en take profit orders. Professionele Forex traders zullen mogelijke trading strategies beoordelen en filteren op een gunstig succespercentage en zullen bij uitvoer een gezonde risico/ Forex winst ratio nastreven.

We hebben zojuist enkele basisconcepten met betrekking tot de gemiddelde Forex winsten en risicomanagement besproken. We zullen nu kijken naar enkele verschillende Forex trader profielen en hoe we op basis hiervan realistische winstverwachtingen kunnen bepalen.

Forex winst en ervaringsniveau van traders

1️⃣ Forex winstverwachting van traders met geen of weinig Forex ervaring

Voor beginnende handelaren is het niet realistisch om meteen consistente Forex winsten te verwachten of ervan uit te gaan dat zij van de ene op de andere dag voldoende geld verdienen met Forex. Dit betekent uiteraard niet dat zij nooit positieve Forex rendementen zullen realiseren of zelfs een reeks Forex winsten weten te behalen. Echter, beginnende Forex traders moeten zoals gezegd rekening houden met een leercurve en erop voorbereid zijn om ook enige verliezen te incasseren.

Uw belangrijkste doel moet zijn om zoveel mogelijk te leren over trading en verschillende Forex ervaringen op te doen, zonder u initieel zorgen te maken over geld verdienen met Forex. Succes in Forex trading kan in de eerste instantie niet worden gemeten aan de hand van de behaalde Forex winsten. Alle Forex ervaringen, winstgevend of verlieslatend, zijn in deze fase waardevol.

Het vinden van het een passend handelsschema, de beste Forex trading strategie en het juiste risicoprofiel werpt voor de meeste Forex traders op een gegeven moment zijn vruchten af. De ontwikkeling van de trader zal pas dan worden gereflecteerd in zijn gemiddelde Forex winst/ Forex rendement.

2️⃣ Gemiddelde Forex winst van traders met geruime Forex ervaringen

Als een ervaren handelaar heeft u de nodige Forex ervaringen achter u om te weten wat werkt voor u en wat niet. Deze Forex trader kent inmiddels de regels achter zijn persoonlijke successen en mislukkingen. Dit is het moment waarop hij van een bepaalde gemiddelde Forex winst (Forex trader inkomen) over een bepaalde periode uit kan gaan.

Al kunnen handelaren in dit stadium geld verdienen met Forex, zullen velen zich richten op niet meer dan 4-5% gemiddelde Forex winst per maand. De monetaire waarde van de behaalde valutahandel winsten en of u kunt spreken van een (volwaardig Forex trader inkomen is aldus tevens afhankelijk van uw startbedrag.

Het is ook in dit stadium van belang dat u zich blijft concentreren op Forex winst in percentages, zodat u in de toekomst eenvoudig kunt overschakelen naar hogere bedragen.

3️⃣ Gemiddelde Forex winst van professionele Forex traders

Als u een professionele Forex trader bent u gewapend met een Forex trading strategie die over de lange termijn is ontwikkeld, getest en waarvan bewezen is dat het voor u winstgevend is. Des te meer, op dit punt kunt u de vraag 'is Forex winstgeven' hoogstwaarschijnlijk positief beantwoorden. In deze fase zou u ervoor kunnen kiezen zich te concentreren op de 'euro waarde' van uw Forex trader inkomen, in plaats van een procentuele Forex winst.

Uw ruime Forex ervaringen zullen maken dat u voldoende kennis heeft over de risico's en dat u weet hoe u zichzelf weer op de rails krijgt na een periode van verlies. Dit is het punt waarop u procentuele Forex winstdoelen kunt omzetten naar monetaire doelen. In dit stadium kunt u ervoor kiezen uw Forex inkomen aan te wenden om (deels) in uw levensonderhoud te voorzien of zelfs te leven van Forex trading. Of uw Forex winsten hiervoor toereikend zijn, is wederom afhankelijk van uw handelskapitaal.

Stel dat u rond de 3.000 euro nodig heeft om uw maandelijkse uitgaven te bekostigen en dat uw gemiddelde Forex winsten rond de 4% liggen. Uw handelskapitaal zal ongeveer 100.000 euro moeten bedragen om uzelf een Forex trader inkomen van 3.000 euro te betalen en een deel (1.000 euro) van de Forex rendementen te reserveren ter compensatie van negatieve Forex rendementen in verlieslatende maanden.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is beschikbaar voor zowel MT4 als MT5 en biedt ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer.

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Zoals u wellicht uit het voorgaande heeft kunnen opmaken is consistentie de sleutel tot geld verdienen met Forex of zelfs het opbouwen van een aanvullend Forex trader inkomen. Dit is incidenteel ook de grootste uitdaging voor traders. We zullen in de volgende paragrafen de belangrijkste belangrijkste tips en adviezen van ervaren Forex traders toelichten. Bovendien bespreken we de belangrijkste valkuilen en waar u op moet letten als uw doel geld verdienen met Forex is.

Een Forex strategie kiezen - Een Forex strategie afstemmen op uw winstdoelen

Selecteer een handelsvorm die past bij uw trading stijl en de tijd die u voor trading beschikbaar heeft. Neem daarnaast uw Forex winstdoelen in acht. Indien uw objectief is op de korte termijn een leuke bijverdienste te verdienen, zou u wellicht het beste kunnen kiezen voor een korte termijn handelsvorm waarbij u vele, kleine posities plaatst en snelle doch kleine Forex winsten kan behalen. Zij die een Forex trader inkomen willen verdienen zijn waarschijnlijk beter gediend met deze vorm van beleggen of (middel)lange termijn Forex trading waarbij u grotere winsten nastreeft.

Kies een Forex strategie met een hoog succespercentage

In hun enthousiasme is het voor beginnende Forex traders verleidelijk om klakkeloos een trading strategie over te nemen en te starten met beleggen. Een van de meest gehoorde Forex trading adviezen is dat u elke trading strategie, hulpmiddel of techniek altijd eerst zelf zou moeten testen. Het uitvoeren van historische tests (backtesting) is een manier om de effectiviteit en gemiddelde Forex winst die u van een strategie kunt verwachten te meten. Het helpt de trader te bepalen of het, op de lange termijn, de moeite loont deze strategie te volgen. Let wel, historische prestaties bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

Backtesting kan ons een waardevolle inzichten bieden aan de hand waarvan u kunt bepalen of een gegeven techniek werkt voor u. Het is de manier om tot de meest winstgevende forex trading strategie te komen!

Wees gedisciplineerd in uw Forex trading strategie

Als u eenmaal tot een werkende en goed presterende Forex trading strategy bent gekomen is het van belang dat u deze consequent volgt. Gedisciplineerde toepassing is een van de elementen die vrijwel elke ervaren trader noemt als het geheim achter trading succes. Het lijkt simpel, maar vele Forex traders laten zich door hun Forex ervaringen beïnvloeden en wijken bijvoorbeeld na een reeks verliezen af van hun strategie. Zij laten zich leiden door emoties; ze willen verliezen dekken en meer geld verdienen met Forex of zijn juist te angstig om op valide handelskansen in te spelen.

Discipline betekent echter niet dat u blindelings moet vasthouden aan uw Forex trading strategy. De valutamarkt is constant in bewegingen en u moet u aan kunnen passen aan veranderende marktcondities. Test regelmatig of uw systeem in de geldende markt condities nog als meest winstgevende Forex trading strategie geldt. Professionele Forex traders vinden deze balans door regelmatige backtesting en het bijhouden van de prestaties van hun strategy in een trade journal. We zullen hier in de komende paragrafen dieper op in gaan.

De risico's van Forex trading

Winst najagen kan leiden tot verliezen

Geld verdienen met Forex of zelfs rijk worden met Forex trading winst is voor vrijwel alle traders de belangrijkste reden om met valutahandel te beginnen - dat is geen geheim. Echter, wanneer de forex trader zich in zijn handelsbeslissingen hierdoor laat leiden, kan dat zijn ondergang betekenen. Het stellen van onrealistische valutahandel winstdoelen kan ervoor zorgen dat de handelaar irrationele beslissingen of buitenproportionele risico's neemt. Ervaren Forex traders houden daarom vast aan het motto "to make money you need to forget about making money".

Concentreer u in plaats van op Forex rendementen, op het ontwikkelen van uw vaardigheden. Leer van uw Forex ervaringen en streef naar constante verbetering. Onderzoek welke handelsstrategieën, instrumenten en handelstijden het meest geschikt zijn en het beste werken voor u. Wanneer u Forex trading procesmatig en gedisciplineerd benaderd zal dit op de lange termijn tot meer consistente resultaten leiden en helpen voorkomen dat u ten prooi valt aan de verleiding tot over-trading.

Overtrading voorkomen - Forex rendement & consequente Forex trading winst

Overtrading is een term ter aanduiding van het te agressief najagen van Forex winsten. Overtrading is voor vele beginnende Forex traders de belangrijkste valkuil; ze merken market set ups ten onrechte aan als valide handelskansen. Zij plaatsen trades niet op basis van de criteria van hun Forex trading strategie maar aan de hand van hun verlangen om meer of hogere Forex winsten te behalen. We kunnen twee voorname vormen van over-trading onderscheiden: te vaak of te veel (te groots) handelen.

De eerste vorm van over-trading behelst te vaak of te veel posities plaatsen. Vele beginnende Forex traders handelen onder de misconceptie dat meer trading gelijk staat aan meer geld verdienen met Forex. Een van de meest iconische beleggers van onze tijd, Warren Buffet raad dit gedrag af. In een bekende toespraak ' How to stay out of debt' noemde legendarische belegger Warren Buffett 'discipline' als een van de belangrijkste succesfactoren voor Forex trading. Hij adviseert 'wacht op de grote prijsbewegingen, het is een no-strike game'.

Succesvol valutahandel komt neer op het selecteren van de beste trade mogelijkheden - kwaliteit boven kwantiteit. Uw trading strategie is hierbij leidend en een gunstige risico/ Forex winst ratio dient als additionele filter. Als u een degelijk geteste strategie met een hoog slagingspercentage volgt, zal dit op de lange termijn zijn vruchten afwerpen.

Een andere vorm van over-trading is te veel handelen ofwel; te grote posities innemen. Forex traders die zich hieraan schuldig maken associëren posities met een grotere onderliggende waarde met een hogere kans op Forex winst maar vergeten dat deze Forex winst onlosmakelijk verbonden is met een evenredig groot risico. In Forex trading heeft de handelaar beschikking tot hogere hefboomwerkingen, hetgeen de verleiding tot over-trading groter maakt.

Handelen met een hefboom stelt de Forex trader namelijk in staat met een relatief kleine inleg (marge) een beduidend grotere positie in te nemen. Het voordeel is dat de handelaar hiermee kan profiteren van de Forex winsten die met de positie van groter onderliggende waarde verbonden zijn. Het is een dienst die brokers hun cliënten bieden zodat zij hun Forex rendement sneller kunnen opbouwen. Het is echter wel van belang dat men zich realiseert dat de mogelijkheid om meer geld verdienen met Forex in dit geval gepaard gaat met het risico op grotere verliezen.

Wanneer u handelt met toepassing van een hefboom is het des te meer van belang dat u gedisciplineerd blijft. Probeer over-trading te vermijden en test nieuwe Forex handelssystemen en strategieën altijd in een risicovrije handelsomgeving.

Leren omgaan met negatieve Forex ervaringen

Geld verdienen met Forex of zelfs consequente winsten behalen betekent niet dat u constant positieve resultaten behaalt. Het is niet realistisch om te denken dat u nooit verlies zal lijden. Zelfs professionele Forex traders kennen geregeld verliezende trades; dit hoeft niet per definitie hun lange termijn winstgevendheid te beïnvloeden.

Sterker nog, ervaren handelaren met tientallen jaren aan Forex ervaringen geven toe dat doorgaans minder dan 40% van hun trades positief eindigt. Voor beginnende traders, met beduidend minder Forex ervaringen, kan dit percentage zelfs lager liggen. Het is daarom van cruciaal belang dat u leert omgaan met verliezen. Zowel op psychologisch vlak als wat betreft money management.

Verliezen kan ontmoedigend zijn. Als u begint met Forex trading moet u echter accepteren dat u zowel positieve als negatieve Forex ervaringen zal hebben. Het is belangrijk dat u, ongeacht de uitkomst van de meest recente trade(s) uw handelsstrategie op gedisciplineerde wijze blijft volgen. Indien deze een gunstig slagingspercentage kent en goed is afgestemd op de geldende marktomstandigheden zou dit op de lange termijn zijn vruchten af moeten werpen. Beoordeel uw prestaties of de prestatie van uw strategy niet aan de hand van een of enkele trades.

We moeten hier een belangrijke kanttekening bij maken. Dit werkt alleen als de Forex winst op uw winstgevende trades, de verliezen op verliezende trades niet alleen dekt maar ervoor zorgt dat u eindigt met een positief forex rendement. We hebben het belang van het filteren van trades op een gunstig risico/ Forex winst ratio al eerder aangestipt maar willen dit hierbij nogmaals onderstrepen.

Als u bijvoorbeeld een 1:1 ratio aanhoudt, zouden ten minste 6 van de 10 trades winners moeten zijn. Als u eventuele kosten en commissies in overweging neemt kan dit zelfs oplopen tot 7-8 van de 10 trades. Dit is voor vrijwel alle Forex traders op zijn minst intimiderend en voor de meeste simpelweg niet haalbaar. Bovendien zal deze druk zal uw Forex ervaringen en besluitvorming beïnvloeden en u wellicht aanzetten tot minder rationele besluiten.

Wij raden traders aan hun Forex ervaringen nauwkeurig te documenteren. Houdt bij of u aan uw strategie houdt, de risicomanagement regels. Op die manier kunt u uw Forex ervaringen, prestaties en die van uw trading systeem meten en ingrijpen als dat nodig blijkt.

Dit brengt ons bij het volgende punt, succesvol Forex trading vereist een goed doordacht en volledig handelspan.

Succesvol Forex traden - Praktische tips voor de beste Forex ervaringen

We hebben het belang van discipline bij het handelen genoemd maar dit niet in verband gebracht met goede organisatie. Uw forex ervaringen worden in belangrijke mate ingegeven door uw handelsroute. Indien u streeft naar consistente Forex winst of wilt kunnen rekenen op een bepaald Forex trader inkomen zal u zich moeten toeleggen op een strikt plan nodig dat het grootste gedeelte van uw handelsactiviteiten dekt en u helpt de willekeur factor tot een absoluut minimum te beperken. Dit is een extra waarborg tegen over-trading en het ontwikkelen van slechte Forex trading gewoonten.

Enkele praktische tips en goede gewoonten die ervaren Forex traders op basis van hun Forex ervaringen als bijzonder effectief bestempelen voor succesvol trading, zijn:

 1. Laat u bij uw handelsbeslissingen niet leiden door uw Forex winstverwachtingen.
 2. Kies een Forex trading strategy die bij u past en die u zelf getest heeft; het is waarschijnlijker dat u deze zal volgen.
 3. Zorg dat uw Forex trader strategy strikte voorwaarden en criteria omvat, voor het openen en sluiten van posities.
 4. Back test uw Forex trading strategy zodat u weet wat het succespercentage is en onderzoek of de strategie aansluit bij de geldende marktomstandigheden.
 5. Filter handelsmogelijkheden op een gunstige risico/ Forex winst ratio (reward-to-risk).
 6. Wees gedisciplineerd. Laat de Forex ervaringen na een of enkele trades de toepassing van uw systeem niet beïnvloeden.
 7. Vermijd over-trading en Forex trading beslissingen die op willekeur of emotie gebaseerd zijn.
 8. Noteer de Forex ervaringen en houdt de resultaten (Forex winst/verlies) van elke transactie bij om uw voortgang te kunnen analyseren en evalueren.
 9. Beoordeel uw Forex trading prestaties aan de hand van de lange termijn vooruitgang in plaats van succes of falen op de korte termijn.
 10. Gebruik Forex trading software met uitgebreide analyse- en automated trading hulpmiddelen om tot de beste handels beslissingen te komen.

Start met Traden in Forex en CFD’s vanaf uw browser. Klik op onderstaande banner om toegang te krijgen tot de WebTrader en EUR 1000 virtueel geld op de MetaTrader 5 demo rekening om te oefenen:

Risicovrije Demo-rekening

Registreer voor een gratis online demo-rekening en verfijn uw handelsstrategie

Zelf Forex trader worden? Hoe de beste broker kiezen?

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten waartegen u handelt. Deze condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen uw rendementen beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Conclusie - Is Forex winstgevend?

Vooral voor beginnende Forex traders is het belangrijk om de juiste houding en een realistisch verwachtingspatroon te hebben met betrekking tot Forex winsten. Geloof niet in gouden bergen of beweringen die te mooi lijken om waar te zijn. Geld verdienen met Forex vereist de nodige oefening en vergt hard werk en doorzettingsvermogen. Leer, ontwikkel, experimenteer en test tot u komt tot wat voor u de meest winstgevende Forex strategie is.

Admirals biedt u uitgebreide educatieve materialen en een gratis demo account waarmee u risicovrij kunt oefenen. Met de juiste instelling en discipline kunt u de nodige stappen zetten om een betere handelaar te worden. Richt u niet op rijk worden met beleggen of op geld verdienen met day trading/ valutahandel. Laat uw ontwikkeling als Forex trader leidend zijn. Kennis en de nodige Forex ervaringen zijn randvoorwaarden voor het verwerven van de vaardigheden die vereist zijn om consistente Forex winsten te behalen.Uw ontwikkeling start wanneer u leert u op een realistische manier naar uzelf als Forex trader en uw Forex winstdoelen te kijken.

Bent u serieus en wilt u geld verdienen met Forex? Ga aan de slag en zie hoe u zich ontwikkelt als handelaar. Met een demo Forex trading account bent in staat te oefenen met real time marktinformatie en marktcondities. U krijgt een goed beeld van uw prestaties, die van uw Forex trading strategie en eventuele geassocieerde Forex winsten of verliezen. Wij raden zowel ervaren als beginnende Forex traders aan altijd eerst te experimenteren met nieuwe technieken of hulpmiddelen in een risicovrije omgeving. Admirals biedt een gratis demo account, waarmee u alle functionaliteiten van het MetaTrader handelsplatform zelf kunt testen en kunt experimenteren met het Forex trading.

Met een demo trading account kunt u risicovrij en in realtime de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten, het selecteren van aandelen met hoog dividend en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 5 trading platform.

Open een live trading account om deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte trading ervaring op te doen en te kunnen profiteren van dividenduitkeringen!

Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner of de volgende links demo- of live trading account te klikken.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren: Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Japanse Candlesticks: Candlestick patronen lezen en begrijpen.
Japanese candlesticks of candlestick charts geven visuele aanwijzingen die handelsbeslissingen vergemakkelijken. Candlestick trading maakt gebruik van de interpretatie van grafiek- en prijs patronen in een poging de prijs te voorspellen. Kennis van candlestick analyse geeft de trader een groot voord...
Wat zijn ECN brokers & waarom kiezen voor ECN accounts?
Forex- en CFD trading is enorm populair onder traders en beleggers wereldwijd. Hoe men hier invulling aan geeft, verschilt van trader tot trader. Er zijn verschillende soorten traders; hetzelfde geldt voor brokers. In dit artikel richten wij ons op ECN brokers, ook wel bekend als de No Dealing Desk...
Open een Islamitische Forex rekening - Halal Beleggen
Hoewel trading in de Islam vaak als haram wordt beschouwd, is het nog steeds mogelijk om handel te drijven. De sleutel is om een islamitisch Forex-account te vinden, dat swapvrije handel biedt voor traders van het islamitische geloof.Dit artikel zal zich richten op de principes van islamitische fina...
Alles weergeven