Forex trading Yuan Dollar - Beleggen in Yuan en Chinese valutaparen

Admirals
20 Min lezen

Het valt niet te ontkennen dat China zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld als absolute economische wereldmacht. De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten houdt de financiële markten in haar greep; de prijzen van grondstoffen zoals tarwe en koper gingen onderuit terwijl de prijs van goud een enorme boost kreeg. Grote multinationals, waaronder bedrijven zoals Apple & General Motors spraken openlijk hun zorgen uit. De effecten op de Amerikaanse Dollar en de Chinese valuta, de Yuan zijn onmiskenbaar. Traders zagen hoe de USD to CNY een klim begint nadat de waarde van de Chinese valuta voor het eerst in 11 jaar verzwakte.

Hoewel de wereld ademloos toekijkt terwijl de Amerikaanse president Trump importheffingen op Chinese goederen oplegt en China op haar beurt tegenmaatregelen neemt proberen traders de mogelijke effecten op de Yuan en de USD to CNY koers te voorspellen en zich overeenkomstig te positioneren

De Chinese valuta Yuan en de Belangrijkste Chinese valutaparen

Er bestaat nogal wat verwarring over de vraag wat is Chinese valuta? De Chinese currency is de Renminbi maar staat beter bekend als de Yuan. Renminbi betekent valuta van het volk en is de correcte benaming voor de Chinese munt terwijl Yuan de rekeneenheid is.

De Chinese valuta is een van de oudste munteenheden ter wereld. De Yuan wordt doorgaans aangeduid als RMB. Het Chinese currency symbol is "Ұ". Het onderscheid zich van het "¥" symbool van de Japanse Yen, die twee horizontale staven heeft. In trading worden Chinese currency pairs met de Yuan afgekort als CNY. CN verwijst naar de volksrepubliek China en de Y staat voor Yuan.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Chinese Yuan paren:

China US Dollar valuta paren:

 • USD CNH - US Dollar to Yuan/ Dollar Yuan: USD CNH is de correcte verwijzing voor het Dollar to Yuan Forex paar; de koers Chinese Yuan Dollar wordt in de volksmond ook wel aangeduid als Yuan Dollar of Dollar to Yuan
 • USD to CNY (USD CNY) - hoewel men ook wel de spreekt over CNY to Dollar of CNY USD verhandeld men op de Forex markt het USD CNY Chinese valutapaar.

Chinese valuta naar Euro

 • EUR to CNY (EUR CNY) - Met Euro Yuan wordt doorgaans verwezen naar dit onshore chinese currency to euro paar. Hoewel men wel eens spreekt over de CNY EUR combinatie is EUR CNY de correcte benaming voor het Yuan Euro instrument
 • EUR to CNH (EUR CNH) Offshore chinese currency to euro

Er is zoals gezegd nogal eens de nodige verwarring omtrent de Chinese valuta door de termen Yuan en Renminbi. Als het gaat om Yuan paren hebben we verder te maken met de USD CNY & USD CNH valutaparen en de chinese currency to Euro paren: de EUR CNY en de EUR CNH.

U vraagt zich wellicht af wat het verschil tussen de Yuan CNY -paren enerzijds en deYuan CNH paren anderzijds is. Het onderscheid komt voort uit de distinctie tussen de onshore en offshore Chinese currency. We zullen hier in de volgende paragraaf dieper op ingaan.

Forex Trading Yuan in CNY valutaparen en CNH valutaparen

Wat is het verschil tussen CNY Yuan en de CNH Yuan? De Chinese valuta Renminbi (RMB) wordt onshore en offshore verhandeld. De Chinese overheid beheert de waardering van de Chinese munteenheid om de uitstroom van de Yuan naar het buitenland te reguleren. Afhankelijk van de handelslocatie wordt een van beide wisselkoersen gehanteerd.

Notering Chinese valuta paren:

 • Als de renminbi onshore wordt genoteerd, gebruikt men de afkorting CNY en de USD CNY en EUR CNY chinese currency paren.
 • Als de renminbi offshore wordt genoteerd, geldt de aanduiding CNH. We spreken in dit geval over de Dollar to Yuan als USD CNH en de Chinese Currency to Euro als EUR CNH.

De CNY Yuan en de CNH Yuan verwijzen in wezen beide naar dezelfde Chinese valuta en de dezelfde Chinese valuta paren. De termen gehanteerde terminologie is afhankelijk van de hoedanigheid of het onshore of offshore handel betreft.

Op de financiële markten vertaalt zich dit echter naar twee separate instrumenten: de CNY onshore en de CNH offshore Chinese valuta:

 • De waardering van de onshore Chinese valuta CNY wordt vastgesteld door de People's Bank of China (PBoC). De CNY Yuan markt wordt gedreven door exporteurs die Renminbi (RMB) ofwel de Yuan kopen tegen vreemde valuta. De koers Chinese Yuan Dollar CNY USD wordt aldus in wezen bepaald door de PBoC.
 • De CNH Yuan koers waarde daarentegen wordt ingegeven door de vraag naar en het aanbod van de CNH Yuan. De geschiedenis van de Chinese currency CNH dateert minder ver terug, nu deze Chinese munteenheid pas sinds 2010 bestaat. Deze offshore Chinese valuta kan worden aangemerkt als de Chinese valuta (de Yuan) in traditionele zin. De koers wordt gedreven door actoren zoals commercie, investeringen, speculatie en risico afdekking (hedging). Deze activiteiten hebben slechts in beperkte mate invloed op de onshore CNY Chinese valuta.

De Renminbi Yuan (offshore CNY koers) werd werd in het leven geroepen in een poging van de overheid om de Chinese valuta aantrekkelijker te maken voor internationale investeringen, zonder haar markten volledig te openen.

Historische ontwikkeling van Yuan Dollar en correlatie

Dit brengt ons bij het vraagstuk omtrent waardeverschillen tussen CNY Yuan en de CNH Yuan. Hoewel beide instrumenten als afzonderlijke instrumenten geciteerd worden, hebben zij beiden betrekking op de Yuan Renminbi prijs. In de regel geldt er dan ook een sterke correlatie tussen de ontwikkeling van de CNH en de koers CNY.

Als we bijvoorbeeld de koers Chinese Yuan Dollar CNH USD afzetten tegen de USD CNY koers, zien we dat de ontwikkeling elkaar op de voet volgt.

 • Wekelijkse koers Chinese Yuan Dollar USD CNY

Bron: tradingview koers Chinese Yuan Dollar grafiek, USD CNY koersontwikkeling van 5 mei 2013 - 2018. Data verkregen uit analyse op 14 Augustus 2019

 • Wekelijkse koers Chinese Yuan Dollar USD CNH

Bron: www.tradingview.com koers Chinese Yuan Dollar grafiek, USD CNY koersontwikkeling van 2013 - 2018. Data verkregen uit analyse op 14 Augustus 2019

Om deze nauwe correlatie tussen USD CNH en de USD CNY koers nader te illustreren, hebben we in de onderstaande grafiek de CNH en de CNY koersen geplot.

CNH / CNY koers - dagelijkse grafiek:

Bron: www.tradingview.com CNH CNY koersontwikkeling van 2013 - 2018 Data verkregen uit analyse op 14 Augustus 2019

Het is in een oogopslag duidelijk dat hoewel de CNH en CNY koers niet perfect gelijk zijn, de ontwikkeling wel grotendeels overeenkomt De CNH en CNY koers waarden oscilleren ten allen tijden rondom dezelfde prijs.

Chinese currency Yuan - Koers Chinese Yuan Dollar & Chinese valuta naar Euro

Hoe worden Chinese Currency pairs gekarakteriseerd op de financiële markten? U heeft kunnen zien hoe de ontwikkeling van de Yuan valuta's zich tot elkaar verhoudt. Echter, vraagt zich wellicht af wat de positie van de Chinese valuta ten opzichte van de Euro, Dollar en Japanse Yen is, qua handelsvolume en populariteit.

Chinese currency paren zoals de Dollar Yuan (USD CNH & USD CNY) en de Chinese valuta naar Euro (EUR CNH en EUR CNY koers) combinaties worden nog altijd beschouwd als exotische valutaparen. Het handelsvolume en de prijs van de Chinese valuta is beduidend lager dan die van de Amerikaanse Dollar, Japanse Yen en de Euro.

Een van de belangrijkste redenen hiervan is de interventie van de PBoC (People's Bank of China), die vooralsnog steeds weigert de waardering van haar valuta volledig door de marktwerking te laten dicteren. De PBoC hanteert stelselmatig een onderwaardering van de Yuan ten opzichte van de US dollar, hetgeen uit de koers Chinese Yuan Dollar af te leiden valt.

Het beleid omtrent de Renminbi Yuan - en met name de CNY koers is echter flexibeler geworden. Vóór 2008 werd de waarde van de chinese valuta Yuan vastgesteld aan de hand van een quasi vast wisselkoers regime, opgelegd door de PBoC. Ten gevolge van de economische crisis in 2008 bewerkstelligde de Yuan een belangrijkere positie op de valutamarkt en veranderde dit beleid enigszins versoepeld. De overheid heeft sindsdien verschillende inspanningen geleverd om de Chinese valuta meer open te stellen, wat investeren of handelen in de Yuan aantrekkelijker maakt voor buitenlandse beleggers.

Echter, de onderwaardering en de relatief sterke bemoeienis van de People's Bank of China maakt dat de Yuan en Chinese currency paren ondanks de economische zwaarwichtigheid van China niet hoog op het lijstje van traders staan. De koers Chinese Yuan Dollar wordt direct beïnvloed door de het beleid van PBoC en behoort daarom nog altijd niet tot de major ofwel de meest verhandelde valuta paren. De Chinese valuta naar Euro koers is nog minder populair.

De Chinese valuta zou interessanter zijn voor beleggers als de People's Bank of China zou besluiten de de Yuan te herwaarden en Chinese valuta paren vrij te laten evolueren op de valutamarkt. De Renminbi zou zich alsdan beter lenen voor speculatie.

Chinese valutahandel op de aandelenmarkt

Wat zijn de kenmerken van Forex Yuan Dollar paren zoals USD CNY en USD CNH? De evolutie van de Chinese valuta en veranderingen in de Chinese Yuan Dollar koers stellen traders in te spelen op de fluctuaties, zoals ook voor andere valuta geldt. Hoewel de Chinese valuta openstaat voor handel moet men opmerken dat de Chinese valuta paren ofwel Yuan currency crosses enkele unieke kenmerken hebben. De volatiliteit is over het algemeen bijvoorbeeld hoger dan gemiddeld. Deze volatiliteit is het gevolg van (de risico's van) de interventionistische beleidsvoering van de People's Bank of China.

Zoals wij reeds eerder hebben opgemerkt, behoudt de People's Bank of China inderdaad de controle over de waardering van de chinese valuta. Dit is niet slechts een theoretisch scenario. In de praktijk grijpt PBoC inderdaad regelmatig in om de koers Chinese Yuan Dollar- of de Chinese valuta naar Euro koers te beïnvloeden. Deze interventies maken het verhandelen van de yuan Chinese currency combinaties dus riskanter. Immers, volatiliteit zorgt voor prijsschommelingen. Let wel, de verhoogde volatiliteit die USD CNH en USD CNH kenmerkt zorgt ook voor meer handelskansen.

Er zijn trading stijlen en handelsvormen die zich specifiek toeleggen op het verhandelen van volatiele instrumenten. Zo kunnen scalping trading strategies bijvoorbeeld uitsluitend worden toegepast op markten die op de korte termijn, voldoende prijsbeweging tonen. Nu volatiliteit voor korte termijn handelsvormen essentieel is, wint beleggen in Yuan paren ook aan populariteit.

Het is voor velen wellicht verrassend maar als u een willekeurige lange termijn USD CNY chart bekijkt, zal het u opvallen dat de CNY koers redelijk stabiel is en een gestage groei toont.

Ook lange termijn traders en beleggers houden de Chinese valuta naar Euro- en de koers Chinese Yuan Dollar in de gaten. Als de PBoC besluit de valuta volledig vrij te geven en de herwaardering beweging van de Yuan koers wordt geïnitieerd, kan dit zeer interessante investeringsmogelijkheden opleveren.

in de afgelopen jaren heeft de Centrale Bank van China een toenemende bereidheid getoont om de Chinese valuta te stabiliseren en de Yuan to Dollar onderwaardering te corrigeren. China is een economische wereldmacht en de belangrijkste drijfveer is dan ook een prominentere plaats in de wereldhandel in te nemen - een plek die haar economische positie reflecteert.

Eerdere inspanningen om de Chinese valuta meer open te stellen werden beloond met de opname van de Yuan Renminbi in de SDR selectie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). SDR staat voor speciale trekkingsrechten en houdt in dat de Chinese munteenheid tot een internationale standaard werd verheven. De Yuan Renminbi werd als voldoende vrij verhandelbaar beschouwd en werd een weging van 10.9% toegekend in de selecte 'basket' van slechts 5 valuta. Ter vergelijking, de Japanse Yen en de Britse Pond worden elk gewaardeerd op 8%, de Euro op 31% en de Amerikaanse Dollar maakt het overige gedeelte op.

De bereidwillendheid van China, haar economische positie en internationale erkenning zoals van het IMF maakt dat de Yuan en Chinese valuta paren zich steeds meer in de kijker spelen. Zeker korte termijn handelaren trachten hun voordeel te doen met de schommelingen in de koers Chinese Yuan Dollar.

Bij Admirals kunt ook u, op zeer toegankelijke wijze inspelen op de koersschommelingen van het meest verhandelde Forex Yuan Dollar paar - USD CHN.

's Werelds beste multi-asset platform


Factoren die Koers Chinese Yuan Dollar (USD CNH) beïnvloeden

Wat zijn de factoren die de evolutie van de Chinese valuta en de USD CNH koers beïnvloeden?

De twee belangrijkste factoren die de koers van de Yuan en de Chinese valuta paren beïnvloeden:

 • Koers Chinese Yuan Dollar wordt beïnvloed door overheids- en PBoC interventies: als het gaat om de ontwikkeling van de Yuan koers is de rol van de centrale bank de belangrijkste determinant. De People's Bank of China blijft de Chinese valuta op een meer directe en ingrijpende manier controleren dan bijvoorbeeld de ECB (Europese Centrale Bank) en de Fed (Federal Reserve). PBoC heeft regelmatig ingegrepen om de Chinese valuta te devalueren ten behoeve van een consistente Yuan to Dollar onderwaardering.
 • Koers Chinese Yuan Dollar wordt verder beïnvloed door de status van de Chinese economie: de economische gezondheid van China speelt ook een belangrijke rol in de evolutie van de Yuan. De vertraging of versnelling van de Chinese economie beïnvloedt de prijs van de renminbi Yuan.

Zoals alle andere currency crosses vertonen Yuan Chinese valuta paren tevens korte termijn fluctuaties naar aanleiding van economische nieuws aankondigingen en publicaties zoals BBP -groei, inflatie, industriële productie en andere economische indicatoren. Met de economische kalender van Admirals blijft u op eenvoudige wijze op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen, die mogelijk hun weerslag op de waarde van de yuan Renminbi en de USD CNH koers kunnen hebben.

USD CNH trading

In het huidige politieke klimaat kan men niet voorbijgaan aan de impact van een andere factor. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China heeft een onmiskenbare invloed op de waarde van de Yuan Renminbi en aldus de Dollar to Yuan koers (USD CHN). Hoewel vele financiële markten zijn geraakt door de effecten van de importheffingen, zullen de meeste investeerders zich richten op de koers Chinese Yuan Dollar.

We hebben eerder in dit artikel de verschillende Chinese currency crosses besproken en het onderscheid tussen de onshore en offshore Renminbi aangestipt. Echter, als u wilt beleggen in Yuan is het van belang dat u weet welk instrument u het beste zou kunnen verhandelen als u wilt profiteren van de Yuan Dollar spanningen.

Uiteraard hebben alle genoemde Chinese valutaparen hun eigen unieke kenmerken en geldt als algemeen advies dat u moet kiezen voor een instrument dat past binnen uw trading stijl, bij uw handelsschema en risico tolerantieniveau. Echter, in dit geval geldt dat de onshore Yuan Renminbi (USD CNY en EUR CNY) niet verhandelbaar is nu zij volledig wordt gecontroleerd door de PBoC.

De Chinese overheid heeft de de offshore Yuan speciaal beschikbaar gesteld zodat traders en beleggers kunnen investeren en speculeren op de koers Chinese Yuan Dollar (USD CNH) en de Chinese valuta naar Euro koers (EUR CNH). Echter, van deze Forex Yuan paren wordt het eerstgenoemde, USD CNH valutapaar verreweg het meeste verhandeld. Dit houdt in dat de Chinese valuta naar Euro combinatie niet voldoende liquiditeit biedt voor toepassing van de meest gangbare handelsvormen en het geen gunstige handelsvoorwaarden kent. De meeste brokers bieden om deze reden uitsluitend de USD CNH optie. Bovendien kunt u door USD CNH te verhandelen het beste inspelen op de actuele ontwikkelingen.

Inspelen op de effecten van de Trade Wars op de USD CNH Koers Chinese Yuan Dollar Grafiek

Bron: Admirals MT4 USD CNH koers Chinese Yuan Dollar grafiek - Data over periode van 2 maart 2018 to 12 September 2018 - Analyse uitgevoerd op 12 September 2018

De bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het Forex Yuan Dollar paar (USD CNH) vanaf de eerste fase van de trade wars tot eind 2018. We kunnen hieruit afleiden dat de Chinese valuta waarde verliest en de Dollar to Yuan -prijs stijgt. Ten gevolge van de eerste ronde importheffingen zien we een enorme opleving van de USD CNH prijs tussen April en Augustus 2018. Hierna lijkt de prijs zich enigszins te stabiliseren en zien we een fase van consolidatie.

Sindsdien hebben verdere importheffingen en retaliatie van China voor verdere waardevermindering van de Chinese valuta en pieken in de koers Chinese Yuan Dollar gezorgd. Meest recentelijk heeft President Trump per September 2019 een nieuwe ronde importheffingen van maar liefst 10% op Chinese goederen aangekondigd. Als reactie hierop heeft PBoC de waarde van de Yuan Renminbi voor het eerst in 11 jaar gedevalueerd tot onder het psychologische niveau van 7.00 (Yuan to Dollar).

Nu het alle schijn heeft dat het handelsconflict verder zal escaleren, maken traders zich op voor verdere dalingen van de waarde van Chinese currency en pieken in de koers Chinese Yuan Dollar. Als u besluit te beleggen in Yuan of USD CNH te traden is het van belang dat u de ontwikkelingen goed in de gaten houdt en de prijsschommelingen nauwgezet analyseert.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat er geen historische referentie is voor een handelsoorlog van dit kaliber. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe lang het zal duren en in welke mate het conflict zal escaleren. Het is daarom aannemelijk dat de markten gevoelig zullen zijn voor de statements en acties van zowel Trump als China.

Hoewel het zeker spannende tijden zijn en er traders zijn die hebben weten te profiteren van de trade wars, is het van belang dat u zich zoveel mogelijk beschermd tegen de risico's. Zorg ervoor dat u uw trading strategie aanvult me effectieve risicomanagement waarborgen zoals het instellen van een stop loss order. Door het plaatsen van een simpele stop loss order bijvoorbeeld kunt u uw verlies beperken tot een vooraf vastgesteld maximum bedrag, in het geval dat de trade zich tegen u keert.

Handelen in Yuan Dollar met een betrouwbare Handelspartner

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het dicteert de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. De condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Zeer voordelige, competitive trading spreads. De spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs.
 • U kunt al aan de slag met trading met een minimum inleg van €200, afhankelijk van het door u gekozen rekening type.
 • Trading is zeer toegankelijk; zelfs voor traders met een kleiner kapitaal. U kunt posities plaatsen vanaf €0.10 € per punt.
 • Ruime hefboomwerking beschikbaar - afhankelijk van uw cliënt status en het te verhandelen instrument biedt Admirals toegang tot hefboom stellingen tot 1:500 voor professionele cliënten. Dit houdt in dat u posities kunt beheren die tot 500x groter zijn dan uw inlegbedrag. Bij gebruik van een hefboomeffect/ leverage dient u over een goed risicomanagementsysteem te beschikken.
 • Hefboom/margin trading tot 1:30 voor retail cliënten
 • "Negative Balance Policy" biedt bescherming bij negatieve rekening balans
 • Gratis MetaTrader 4 en MetaTrader trading software
 • Gratis real time, professionele day trading charts beschikbaar via het MetaTrader 4 en MetaTrader 5 handelsplatform- alsook real time grafieken van een scala aan andere financiële assets en instrumenten.
 • Toegang tot de exclusieve Admirals MetaTrader Supreme Edition add on voor de MT4/ MT5 day trading software
 • Eenvoudig en snel posities innemen met behulp van 1-klik trading. Binnen een fractie van een seconde plaatst u een trade.
 • Admirals is een vooraanstaande online broker gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority (FCA). De FCA is een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten en deze licentie biedt aanspraak op FSCS bescherming.
 • Gratis opnames en stortingen middels supersnelle bankoverschrijving. Daarnaast zijn creditcard betalingen en betalingen via Neteller, Skrill en iDeal beschikbaar.
 • Toepassing van hedging technieken mogelijk.
 • Supersnelle order uitvoer
 • Geen minimum afstand voor het plaatsen van Stop Loss (SL) en Take Profit (TP) orders
 • Onbeperkt gebruik van Expert Advisors (EA's)
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategies en beleggingsstrategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland?. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 technical analysis software en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Zelf starten met beleggen in de Chinese currency/ Yuan to Dollar Trading

Overweegt u te starten met traden in USD CNH, de USD CNY koers of de Chinese valuta naar Euro combinaties EUR CNH en EUR CNY? Admirals biedt gratis demo- en live trading accounts waarmee u kunt handelen in USD CNH.

Let wel, de ontwikkeling van de Chinese currency pairs kent enkele specifieke, unieke kenmerken. Bovendien hebben Internationale handelsbetrekkingen en politieke spanningen voor extra druk op de Chinese valuta Yuan gezorgd. Dit kan lucratieve mogelijkheden presenteren maar brengt ook enige risico's met zich mee. Het is daarom van belang dat u zich vertrouwd maakt met de dynamiek van deze instrumenten.

Wij bieden wij gratis demo account waarmee u risicovrij de markten kunt verkennen. Met een demo account handelt u in real time markt omstandigheden met een virtuele balans. U heeft hiermee alle voordelen van live trading en kan zelf ervaren hoe het is om USD CNH te traden.U kunt vertrouwdheid opbouwen met de marktdynamiek, experimenteren met verschillende technieken en indicatoren en uw trading- vaardigheden en strategie verfijnen, zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Om deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte trades te plaatsen opent u een live trading account.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is beschikbaar voor zowel MT4 als MT5 en biedt ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde weergave optie en nog veel meer.

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Japanse Candlesticks: Candlestick patronen lezen en begrijpen.
Japanese candlesticks of candlestick charts geven visuele aanwijzingen die handelsbeslissingen vergemakkelijken. Candlestick trading maakt gebruik van de interpretatie van grafiek- en prijs patronen in een poging de prijs te voorspellen. Kennis van candlestick analyse geeft de trader een groot voord...
Wat zijn ECN brokers & waarom kiezen voor ECN accounts?
Forex- en CFD trading is enorm populair onder traders en beleggers wereldwijd. Hoe men hier invulling aan geeft, verschilt van trader tot trader. Er zijn verschillende soorten traders; hetzelfde geldt voor brokers. In dit artikel richten wij ons op ECN brokers, ook wel bekend als de No Dealing Desk...
Open een Islamitische Forex rekening - Halal Beleggen
Hoewel trading in de Islam vaak als haram wordt beschouwd, is het nog steeds mogelijk om handel te drijven. De sleutel is om een islamitisch Forex-account te vinden, dat swapvrije handel biedt voor traders van het islamitische geloof.Dit artikel zal zich richten op de principes van islamitische fina...
Alles weergeven