Wat is een Swap? Definities, verschillen en swap trading tips

Admirals
11 Min lezen

De meeste traders zijn de term "swap" al tegengekomen, voornamelijk wanneer ze naar de afwikkeling van de broker kijken. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat er verschillende swap types zijn en hoe ze werken, aangezien ze uw winsten zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. In dit artikel zullen we de volgende vragen beantwoorden:

  • Wat is de betekenis van een swap?
  • Hoe kunnen swapkosten en swaptransacties worden onderscheiden?
  • Hoe kan ik als trader mijn swaps minimaliseren?

Wat is een swap?

De eenvoudigste definitie van een swap is die van een contractuele overeenkomst tussen twee partijen over de uitwisseling van kasstromen voor een vooraf bepaalde periode.

Natuurlijk is deze zogenaamd eenvoudige definitie niet gemakkelijk te begrijpen. De verbanden rond swaps behoeven verdere uitleg. Dus laten we de details van swaps, de swap-handel en de rol van swaps bij trading onder de loep nemen.

Allereerst om mogelijke verwarring te voorkomen: Naast de bovengenoemde betekenis van swaps als een soort financiële markttransactie, komt de term ook vaak voor in de handelspraktijk.

Daar verwijst het echter naar de kosten van het aanhouden van posities, bijvoorbeeld in overnight Forex trading. We zullen hier hieronder in de tekst nader op ingaan.

Wilt u meteen van start gaan met Forex Forex trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

De verschillende soorten swaps

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen swaps twee verschillende doelen dienen:

  1. Om financiële risico's zoals onvoldoende liquiditeit, ongunstige marktprijzen en kredietverzuim op te vangen.
  2. Om te profiteren van gunstige kapitaalmarktomstandigheden, zoals het lenen van grote hoeveelheden vreemde valuta zonder een banklening af te sluiten.

De eerste formele swapovereenkomst werd in 1981 gesloten tussen IBM en de Wereldbank. In die tijd moest de Wereldbank Duitse marken en Zwitserse franken lenen om haar bedrijfsactiviteiten te financieren.

Het probleem was echter dat beide regeringen vanwege bepaalde monetaire overwegingen de Wereldbank verboden om meer geld in hun valuta te lenen.

IBM daarentegen zat al op grote bedragen aan leningen in Duitse marken en franken. Het bedrijf had echter Amerikaanse dollars nodig in een tijd dat de rente op bedrijfsleningen in de VS erg hoog was.

Dus zowel IBM als de Wereldbank hadden iets dat de andere kant nodig had - een klassieke handelssituatie.

De zakenbank Salomon Brothers kwam daarom met het idee dat de twee partijen hun schulden zouden uitwisselen. IBM "swapte" dus zijn geleende franken en Duitse marken tegen de dollars van de Wereldbank.

Sinds deze eerste formele transactie is de swapmarkt exponentieel gegroeid tot een volume van enkele biljoenen dollars per jaar.

Deze "oorspronkelijke swap" was als het ware uit noodzaak geboren. In de regel dienen swaps echter om risico's af te dekken die voortvloeien uit het feit dat het moeilijk is om in te schatten hoe financiële markten zich in de toekomst zullen gedragen.

De swaptegenpartijen gaan uit van verschillende ontwikkelingen en proberen hun positie af te dekken met een blik op de toekomst.

Laten we eens kijken naar concrete voorbeelden. Overigens worden swaps op twee manieren uitgevoerd:

  1. Over-the-counter trading (OTC), dit zijn individueel onderhandelde en niet-standaard contracten.
  2. Via een Swap Execution Facility (SEF), een gecentraliseerde, gereguleerde markt.

Het aanbod aan denkbare swaptransacties is enorm, omdat vrijwel alle mogelijke kasstromen kunnen worden uitgewisseld. De drie meest voorkomende soorten swaps zijn:

1️⃣ Een renteswap

Wat is een renteswap? Een renteswap is een overeenkomst waarbij de rentebetalingen worden ingewisseld voor een bepaald nominaal bedrag. Als de rentebetalingen betrekking hebben op verplichtingen, is er een passivaswap of Liability Swap. De activaswap of Asset Swap is gebaseerd op financiële activa.

Meestal gaat de ene partij akkoord met een vaste rente, en de andere een flexibele (zoals het huidige niveau van een referentierente zoals LIBOR, de London Interbank Offered Rate).

Waarom wordt een renteswap gebruikt? Elke partij heeft andere verwachtingen: de partij die de vaste rente betaalt voor de periode van de renteswap verwacht dat de rente stijgt tijdens de looptijd van de renteswap, en wil er daarom voor zorgen dat ze in de toekomst vaste rentekosten heeft. De partij die heeft ingestemd met het betalen van een flexibele rente, verwacht echter dat de rente tijdens de looptijd van de renteswap niet zal stijgen of zelfs zal dalen.

In de meeste gevallen worden alleen de rentebetalingen uitgewisseld in de renteswap, maar niet de onderliggende hoofdsom. Bij een valutaswap is dit anders.

2️⃣ Een valutaswap

Wat is een valutaswap? Bij een valutaswap zijn twee verschillende valuta's betrokken. Equivalente nominale bedragen worden in verschillende valuta's uitgewisseld en toekomstige betalingen worden geaccepteerd die voortvloeien uit renteverschillen en veranderingen in de nominale waarde.

3️⃣ Een deviezenswap

Wat is een deviezenswap? In forex trading worden altijd twee valuta's beïnvloed: een die handelt en een die wordt gebruikt om te betalen. In het geval van deviezenswaps komen de partijen daarom overeen om (als een koop- en verkoop) valutapaar tegen de spotkoers te verhandelen en tegelijkertijd de omkering tegen de termijnkoers terug te draaien.

Wist u dat u real time koersontwikkeling van verschillende activa op eenvoudige wijze kunt bekijken op het Admirals MetaTrader 5 handelsplatform? U kunt het platform geheel GRATIS downloaden via onze website. Om uw download te starten, klikt u op de onderstaande banner:

's Werelds beste multi-asset platform


Het verschil tussen swaptransacties en swapkosten

Laten we eens kijken naar het onderscheid dat al aan het begin van het artikel is genoemd tussen swaptransacties (d.w.z. het financiële product) en swapkosten (overnight holdingkosten). Voor de trader zijn het de swapkosten die relevant zijn.

Hoewel in beide gevallen dezelfde term wordt gebruikt, hebben ze niets met elkaar te maken. Swaptransacties zijn bijvoorbeeld de hierboven beschreven rente-, valuta- of deviezenswaps.

Swaps zijn ook afgeleide financiële instrumenten. Derivaten worden vaak verhandeld bij daytrading. Dit betekent dat een overeenkomstige handelspositie op dezelfde dag wordt geopend en gesloten.

Als de positie echter 's nachts of een heel weekend wordt aangehouden, worden er holdingkosten gemaakt. Deze kosten worden swapkosten, rolloverkosten of swaprentes genoemd.

Afhankelijk van welk instrument u verhandelt en of u een kooppositie inneemt, d.w.z. long gaan of short gaan, worden deze kosten door de broker aan u in rekening gebracht. U kunt echter ook een creditnota ontvangen (meer hierover in de volgende sectie).

U zult zich afvragen waarom er überhaupt holdingkosten zijn. De reden is de marge. Omdat u bij het verhandelen van hefboomproducten alleen een borg op uw handelsaccount stort die een fractie van de contractwaarde vertegenwoordigt. De broker "leent" u het verschil en natuurlijk zijn hier financieringskosten voor.

Maar welke gevolgen kan dit hebben voor uw handelsresultaten?

Hoe beïnvloeden swapkosten uw handelsresultaten?

Om het belang van swaps voor uw transacties te begrijpen, dient u in te gaan op de details van de respectieve voorwaarden.

Brokers kunnen swaprentes verzamelen in verschillende samenstellingen, zoals:

  • Swap in pips
  • Swap in de basisvaluta
  • Swap naar jaarlijkse rente

Als u op dezelfde handelsdag een positie opent en sluit, maakt u geen swapkosten. Deze komen pas om de hoek kijken als u 's nachts een positie vasthoudt. Maar zelfs hier zijn er speciale functies, bijvoorbeeld in Forex trading: in valutahandel wordt de waarde meestal twee dagen na de daadwerkelijke transactie ingesteld (t + 2). Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld paren met de roebel (RUB) of de Turkse lira (TRY) met t+1. Als er een feestdag tussenin valt, is de waarde t+3.

Als u bijvoorbeeld op maandag een transactie doet en deze tot dinsdag vasthoudt, wordt deze op woensdag gewaardeerd. Dit betekent dat u swaps in rekening wordt gebracht voor twee keer overnachtingskosten.

Maar pas op: als u een Forex-positie openhoudt in de nacht van woensdag op donderdag, wordt de drievoudige swap in rekening gebracht.

De reden is dat de waardedag voor donderdagtransacties automatisch de volgende maandag is. U bent dus gedwongen om uw positie open te houden in het weekend wanneer er geen handel is. Als maandag misschien ook een feestdag is, stijgen de swapkosten nog verder.

Hier is een tabel met hypothetische Forex-swaps om te illustreren:

Valuta Long Swap Short Swap
EUR/AUD -1,04 +0,72
AUD/CHF +0,48 -0,74

De financieringskosten zijn in dit geval afhankelijk van de rentevoet die van toepassing is in het betreffende valutagebied. Zoals u kunt zien, ontvangt een handelaar een krediet voor bepaalde renteverschillen tussen de valuta's van een paar.

Bij zogenaamde carry trading probeert men van deze omstandigheid te profiteren en handelt men alleen in instrumenten met positieve swaps. U kunt dus uw winst uitbreiden door de prijsontwikkeling of op zijn minst de verliezen enigszins beperken.

Om de swaps voor uw transacties van tevoren te kennen, bieden sommige makelaars een handelscalculator aan. Hier is een voorbeeld van de Trading Calculator van Admirals:

Dit voorbeeld verklaart het verschil tussen long- en shortswaps: de belangrijkste rentetarieven in de VS zijn al geruime tijd aanzienlijk hoger dan in het eurogebied.

Als u nu long wilt gaan op het EURUSD valutapaar, d.w.z. euro's kopen, betekent dit in ruil daarvoor dat u USD verkoopt. Omdat de dollar echter een hogere rente heeft, zal de makelaar u financieringskosten, de swap long, in rekening brengen voor een overnight-positie. In het gekozen voorbeeld zou dit 10,63 EUR zijn die u zou moeten betalen.

Als u short gaat, verandert het geheel in het tegenovergestelde: u krijgt een (lager) krediet.

Hoe kunt u swapkosten beperken?

Afgezien van een islamitische handelsrekening, die geen swapkosten met zich meebrengt, maar ook alleen beschikbaar is onder bepaalde voorwaarden en voor een bepaalde vorm van handelen, heeft u andere opties om swaps te minimaliseren.

Een voor de hand liggende strategie is om uw posities niet van de ene op de andere dag open te houden. Daytraden heeft ook als voordeel dat u sneller kunt reageren op onvoorziene koerssprongen.

Daarnaast speelt de lot grootte een rol, d.w.z. de waarde van het betreffende contract: hoe hoger deze is, hoe hoger de swaprente.

U moet in dit verband altijd goed kijken naar de voorwaarden van de broker van uw keuze. De swaprentes op hetzelfde valutapaar kunnen in geval van twijfel aanzienlijk verschillen van broker tot broker.

Traden zonder swaps voor moslims

Tot slot de verwijzing naar een bijzonder kenmerk van swaps voor handelaren van het islamitisch geloof. De overtuigingen van vrome moslims omvatten ook een verbod op rente. Rente mag niet worden geïnd of betaald.

Om ervoor te zorgen dat moslim traders forexposities 's nachts open kunnen houden, gaan steeds meer online brokers zogenaamde islamitische of swapvrije handelsaccounts aanbieden.

Admirals biedt swapvrije handelsaccounts die kunnen worden gebruikt als aan de voorwaarden op onze Islamitische handelsaccount pagina wordt voldaan.

Conslusie: Swap Trading

Denk altijd aan mogelijke swaps bij het handelen

Als u actief bent op het gebied van Forex of CFD trading, moet u zeker swaps in uw berekening opnemen. Vooral als u grote posities verhandelt en deze vervolgens lange tijd vasthoudt, kunnen de resulterende swapkosten uw winst verlagen. In sommige gevallen kunt u echter ook uw winst verhogen, want er zijn ook positieve swaprentes.

Zeker voor onervaren traders kan het zomaar gebeuren dat u ineens te maken krijgt met de 3x swaprente. De reden hiervoor kan zijn dat ze op donderdag een positie hebben geopend, die pas de volgende maandag in Forex trading wordt gewaardeerd.

Zoals altijd in de handelswereld geldt het volgende: Open eerst een demo-rekening waarin u uw handelsstrategieën volledig risicovrij kunt testen in een realistische marktomgeving voordat u overschakelt naar live trading. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Wat is Stop Loss? Hoe een stop loss order berekenen?
Er is zijn talloze handelsinstrumenten in trading beschikbaar. Het wordt vaak gezegd dat het belangrijk is stop loss orders te gebruiken, maar wat is een stop loss eigenlijk? Stop loss and take profit orders zien toe op de belangrijkste elementen van risicomanagement - het beperken van uw risico en...
Wat zijn Pips? - Toepassing van Pips in Trading
Bent u geïnteresseerd in Forex trading en leest u vaak beursverslagen en financiële nieuws aankondigingen? Dan bent u het begrip van pips in Forex vast weleens tegengekomen. Een Forex PiP is namelijk een veel voorkomende term in trading. Vraagt u zich af wat een pip is of hoe u deze gebruikt in uw h...
Japanse Candlesticks: Candlestick patronen lezen en begrijpen.
Japanese candlesticks of candlestick charts geven visuele aanwijzingen die handelsbeslissingen vergemakkelijken. Candlestick trading maakt gebruik van de interpretatie van grafiek- en prijs patronen in een poging de prijs te voorspellen. Kennis van candlestick analyse geeft de trader een groot voord...
Alles weergeven