Wat is Stop Loss? Hoe een stop loss order berekenen?

Admirals
17 Min lezen

Er is zijn talloze handelsinstrumenten in trading beschikbaar. Het wordt vaak gezegd dat het belangrijk is stop loss orders te gebruiken, maar wat is een stop loss eigenlijk? Stop loss and take profit orders zien toe op de belangrijkste elementen van risicomanagement - het beperken van uw risico en winstneming.

Over het algemeen kan een beginnende trader zich verzetten tegen het sluiten van een transactie met verlies, omdat zijn ego hem vertelt dat de markt uiteindelijk in zijn voordeel zal bewegen. Een ervaren trader weet echter de Stop Loss tool te waarderen en gebruikt deze systematisch in zijn handelsplan.

Wilt u grote verliezen in trading voorkomen? Gebruik dan een stop loss order.

Wat is een Stop Loss Order?

Stop Loss betekenis

De Stop Loss is een order die het maximale verlies vaststelt dat de belegger wenst aan te nemen in een positie in de markt. Wanneer de koers het niveau bereikt waarop de stop-loss wordt geplaatst, wordt deze order uitgevoerd met de verliezen die we eerder hebben gekozen.

Stop loss is een van de basistermen van Forex en CFD trading. Of u nu een beginnende Forex handelaar bent of een professioneel trader, op een gegeven moment zal u stop loss orders nodig hebben. Forex stop losses and take profits zijn automatische trading orders, die u op uw handelsplatform kunt instellen.

De gouden regel van trading is 'maximaliseer uw winsten, beperk uw verliezen'. Beginnende traders richten zich vrijwel volledig op het eerste deel. Zij leggen zich uitsluitend toe op analyse en het perfectioneren van hun trading strategie en vragen zich af waarom hun 'bottom line' in de rode cijfers eindigt.

Een handelssysteem of trading plan is niet compleet zonder trade- en risicomanagement waarborgen. Trading is naar haar aard risicovol. We gebruiken fundamentele analyse, technische analyse en trading strategieën om tot de meest accurate Forex forecast te komen. Door gebruik van stop loss orders kunnen we onszelf beschermen in het geval dat we ernaast zitten of indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Toepassing van stop loss orders dient ertoe eventuele verliezen te beperken tot een vooraf gedefinieerd niveau.

Direct aan de slag met Forex trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Voorbeeld van een Stop Loss

Laten we eens kijken hoe de stop loss zou worden geplaatst op basis van het feit of we een buy of sell order hebben geopend.

In het geval van een buy order voor de GERMANY 40 CFD

 • Positie instapprijs = 11.700 punten
 • SL = 10 punten
 • SL prijsniveau = 11.690 punten

⚠️ ️Vergeet niet dat voor een buy order de stop loss-prijs altijd lager is dan de instapprijs van de positie.

In het geval van een GERMANY 40 sell order

 • Instapprijs in de positie = 11.700 punten.
 • SL = 10 punten
 • SL prijsniveau = 11.710 punten

⚠️ Nogmaals, in het geval van een sell order is de stop loss-prijs altijd hoger dan de instapprijs van de positie.

In de handelswereld staat Stop Loss bekend als SL en Take Profit als TP.

Wat is het verschil tussen een Stop Loss en een Stop Limit

De aanduidingen stop loss/stop limit order worden vaak als zijnde onderling inwisselbaar gebruikt. Er is echter een verschil.

Wat is een stop limit order?

Een stop limiet order is een pending (voorwaardelijke) order. Het is in principe een combinatie van twee orders; de stop loss en een limit order. Om dit ordertype te activeren dient u twee waarden in te geven, de stopprijs en de limietprijs.

Voorbeeld stop loss en stop limit:

 • Voorbeeld Stop limit order - stel, uw favoriete aandeel tradet momenteel op EUR 50. U verwacht dat de waarde zal dalen en wilt hier op inspelen door een short order te plaatsen. Echter wilt u de markt betreden wanneer de koers EUR 49 bereikt, maar alleen indien als u kan verkopen tegen een waarde van EUR 47. U stelt de stop limit order in met een limiet op 49 en de stop loss op 47. Wanneer de koers het EUR 49 niveau bereikt wordt de limit order automatisch getriggered met een winstdoel op EUR 47.
 • Voorbeeld Stop Loss - laten we stellen dat u een long order op het Philips aandeel heeft, wat rond de EUR 35 trade. Uw instapprijs was 33 en uw winstdoel is 37. Echter, u wilt uw verliezen beperken (en uw reeds behaalde winst beschermen) indien het aandeel zich tegen u keert. U stelt een stop loss in op EUR 34. Indien prijs 'retraced' naar 34 EUR wordt uw order automatisch gesloten en verliest u niet meer dan dat uw positie waard is op dit, vooraf bepaalde niveau.

Welke stop loss types zijn er?

Er zijn meerdere categorieën stop loss orders beschikbaar.

Allereerst kunnen we stop loss orders classificeren aan de hand van de eventuele garantie van het uitvoeringsniveau.

Er zijn op basis hiervan twee vormen stop loss orders te onderscheiden:

 • Gegarandeerde stop loss
 • Niet-gegarandeerde stop loss

Wat is een gegarandeerde en niet-gegarandeerde stop loss?

Een gegarandeerde stop loss is een zekerheidstelling die uw broker u aanbiedt. De broker brengt voor deze gegarandeerde stop provisies in rekening. Gegarandeerde stop loss orders werken hetzelfde als de normale stop loss, met dien verstande dat de gegarandeerde stop loss uw positie op het vooraf ingesteld niveau sluit, ongeacht of de markt ooit op dit prijsniveau trade.

Een gegarandeerde stop loss order beschermd de trader aldus tegen volatiliteit en price gapping. Een trader kiest voor de gegarandeerde stop limit order wanneer hij zich vooraf van de uitvoeringsprijs wilt verzekeren.

Aan de andere kant is de niet-gegarandeerde stop loss in feite een normale order waarbij de uitvoeringsprijs niet gegarandeerd is.

U kunt deze risicobeheertool gebruiken in MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader of in onze mobiele handelstoepassingen.

Klik op de onderstaande banner om vandaag nog het GRATIS MetaTrader handelsplatform te downloaden:

's Werelds beste multi-asset platform


Wat is het verschil tussen een stop loss en een take profit order?

Naast de stop loss Forex is de take profit order een belangrijke risicomanagement tool. U wilt met toepassing van een take profit order voorkomen dat u (een gedeelte van) uw winsten terug geeft wanneer de markt zich tegen u keert. De uitdaging is dat het counter-intuïtief voelt een trade te verlaten wanneer deze winstgevend is en (nog) in uw voordeel beweegt. De menselijke vooringenomenheid is namelijk dat de trade zich in de gegeven richting zal voortzetten.

De rationale achter toepassing van dit ordertype is hetzelfde als die van de stop loss Forex. Ook de logica achter het kiezen van het juiste niveau komt overeen. Analyseer de algemene marktomstandigheden en -structuur, de niveaus van weerstand en ondersteuning, de belangrijkste keerpunten in de markt, de uiterste bar waarden en andere technische elementen. Probeer te definiëren of er een sleutelniveau is dat een logisch take-profit punt zou kunnen vormen, of dat er juist een belangrijk niveau is dat de handelsweg naar een adequate winst blokkeert.

De ironie is, dat als u de trade niet verlaat op het vooraf gedefinieerde punt (doorgaans op het moment dat het aanzienlijk in uw voordeel is) dit gewoonlijk betekent dat u (later) een emotionele exit zult maken wanneer de marktbeweging zich tegen u keert. Daarom is het raadzaam vooraf Forex stop loss and take-profit niveaus te bepalen die respectabele winsten vertegenwoordigen. Professionele traders zetten in op een risico-rendementsverhouding van 1:2 , of groter indien beschikbaar.

Na het identificeren van het meest logische niveau voor plaatsing van onze stop-loss, richten wij onze aandacht op het vinden van een logische plaatsing van het take-profit level met inachtneming van de voor voor vernoemde risico-rendementsverhouding. Het is belangrijk om zich er vooraf van te verzekeren dat de trade vatbaar is voor een fatsoenlijke reward-to-risk ratio en de potentiële winst inderdaad het te dragen risico waard is.

Wat is een Trailing Stop Loss?

De trailing stop is een dynamische order die onze stop loss orders bijwerkt op basis van hoe onze positie in de markt evolueert.

Met andere woorden, als de markt in ons voordeel beweegt, volgt de stop loss mee met de koersrichting. Hierdoor kunt u winst blijven maken en wordt de positie gesloten wanneer er een verandering in de markttrend is en de prijs de genoemde trailing stop bereikt.

▶️ Voor een longpositie stijgt de trailing stop met de prijs en stopt ze wanneer de prijs daalt. Als de prijs het maximale puntniveau bereikt dat u hebt ingesteld, wordt de positie automatisch gesloten.

▶️ Voor een shortpositie volgt de trailing stop de prijs naar beneden en stopt ze wanneer de prijzen stijgen.

Hoe een stop loss berekenen?

Wanneer u het stop loss niveau bepaalt, dient u de meest logische, nabij gelegen niveaus te identificeren die prijs zou bereiken mocht uw verwachting verkeerd blijken en de koers zich in tegengestelde richting bewegen. Het is een afweging tussen het beperken van een mogelijk verlies en de trade voldoende ruimte toestaan om in het voordeel van de trader te bewegen. Prijs ontwikkelt zich doorgaans niet in een rechte lijn van het huidige punt A en het beoogde punt B.

De Stop loss berekenen komt simpel gezegd neer op de balans tussen de a) de markt voldoende ruimte geven om te ademen en b) het zoveel mogelijk beperken van verliezen. Dit is een van de belangrijkste afwegingen in het gebruik van stop-loss of take profit orders in Forex trading.

Weeg bij stop loss berekenen ook uw eigen risicotolerantie mee. Vele traders doen zichzelf tekort door hun een dusdanig grootte positie in te nemen dat zij zich genoodzaakt voelen hun stop loss niveau erg dicht op hun entry level te plaatsen. Maar de valkuil is, dat wanneer u om deze reden uw stop te dichtbij plaatst, u feitelijk uw voordeel verliest omdat de trade geen ruimte heeft om zich te ontwikkelen.

Feitelijk dient u de stop-loss plaatsing te bepalen op basis van de huidige marktomstandigheden en door uw indicatoren afgegeven trading signals - niet op basis van het geld dat u verwacht te verdienen of wat u vreest te verliezen. Kort gezegd, uw taak als trader is om uw stop-loss plaatsing te definiëren voorafgaand aan het plaatsen van de trade en zelfs voordat u uw positiegrootte bepaalt.

Het grote voordeel van het instellen van een automatische stop loss order is dat u voordat u de trade opent het meest objectief bent. Zodra u een order plaatst heeft u 'skin in the game'. U heeft wat te verliezen of te winnen. Uw stop-loss plaatsing moet worden bepaald door logica. Indien u erop inzet uw transactie handmatig te sluiten zouden hebzucht of angst tot minder optimale beslissingen en onnodige verliezen kunnen leiden.

Wilt u meer weten over Forex en CFD trading en uw skills verbeteren? Admirals biedt gratis trading webinars voor alle niveaus. Klik op de onderstaande banner om de online cursussen te ontdekken en uw plaats te registreren:

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

Werkt Stop Loss binnen een Gap?

Weet u wat een gap is op de financiële markten? Een gap is een groot verschil tussen de slotkoers van de markt en de openingskoers van dezelfde markt.

Als de stop loss zich op een prijsniveau binnen de gap bevindt, wordt de gap automatisch uitgevoerd bij de volgende openingskoers.

Het openlaten van posities tijdens een gap is zeer riskant en wordt niet aanbevolen voor beginners. Marktspreads kunnen erg groot zijn, net als winsten en verliezen.

Wat zijn de voor- en nadelen van een Stop Loss?

De vraag of het gebruik van een stop loss voordelig is, moet elke trader zelf beoordelen. We zullen de voor- en nadelen van Forex stop loss kort samenvatten in der onderstaande tabel:

Voordelen van Stop Loss Nadelen van Stop Loss
Beperk uw verliezen Niet altijd gegarandeerd in gaps
Meet uw succesratio Herhaaldelijk sluiten van posities mogelijk
Het plaatsen van een stop loss optimaliseert uw tijd  
Helpt uw emoties onder controle te houden  
Het is gratis  

Stop Loss strategieën

Scalping Stop loss Strategie

Iedere trader heeft zijn eigen mening over toepassing van stoploss orders - doorgaans ingegeven door zijn of haar trading strategie is. Een scalper die de prijzen real-time volgt is erop ingesteld elk moment in actie te komen. Deze scalping trading stijl vereist dat de trader prijzen zelf constant volgt en als zodanig waarschijnlijk weinig gebruikt maakt van de Forex stop loss orders.

De meer conservatieve trader daarentegen, kiest een stop loss niveau voordat hij de order opent, om onverwachte bewegingen in de markt te anticiperen en beheren. Dit kan nuttig zijn voor 'nieuws scalpers' ofwel traders die scalpen op basis van nieuws aankondigingen en data- publicaties.

Swing Trading Stop loss Strategie

Indien u een middellange termijn handel strategie (swing trading) nastreeft heeft u verschillende opties. Afhankelijk zijn van uw handel schema kan u een stop-loss order toepassen of uw trades handmatig managen. In beide gevallen zal u vooraf moeten bepalen wat het maximale verlies is dat u kunt nemen. In het geval dat u uw charts niet constant volgt en uw trades minder actief beheert, kan gebruik van een automatische stop-loss order uitkomst bieden.

Bij toepassing van een lange termijn strategie zal uw stop loss niveau verder van de huidige marktprijs worden ingesteld. In swing trading zet men namelijk in op grotere winsten dan in bijvoorbeeld scalping of day trading. U zal uw stop order plaatsen op basis van het maximale verlies dat u accepteert op uw investering.

Daytrading Stop loss Strategie

Indien u er een intraday- of daytrading strategie op na houdt en u niet in staat bent uw positie constant te volgen, zal de stop loss voor u essentieel blijken. Voor korte-termijn orders waarbij u niet constant de marktprijzen kan volgen, is het gebruik van een stop een verstandige en logische aanvulling op uw risicomanagement strategie.

Het is raadzaam dat beginnende traders altijd een stoploss gebruiken. Zeker zolang u nog vertrouwdheid opbouwt met de dynamiek van de financiële markten, is het beter om voor de veilige weg te kiezen. De stop loss Forex kan u beschermen tegen onnodige of buitensporige verliezen.

U dient uw stop te definiëren aan de hand van het het risico percentage waarmee u handelt, de dagelijkse marktvolatiliteit, uw totale trading kapitaal en het maximale verlies dat u acceptabel acht. U zet dit af tegen uw verwachting over de toekomstige evolutie van de marktprijs.

Hoe Stop Loss Orders gebruiken?

De vraag rijst of het mogelijk is winstgevend te zijn met trading zonder stop loss? Het is theoretisch gezien mogelijk maar lang niet voor alle traders weggelegd en zeker niet voor beginners. Elke trade moet vooraf beoordeeld worden als een zakelijke deal. Het is essentieel om het risico en de beloning van de deal af te wegen en te beslissen of het de moeite waard is.

Bij CFD-handel en Forex dient u rekening te houden met de inherente risico's van trading, de mogelijke beloning, de waarschijnlijkheid en praktische uitvoerbaarheid. Houdt hierbij rekening met de context van de marktstructuur. Het instellen van Forex stop loss and take profit orders kan de handelaar ondersteunen in zijn trade executie en risicomanagement. Dit kan zijn of haar trading prestaties en winst/verlies ratio positief beïnvloeden.

Met een demo trading account kunt u risicovrij en in realtime de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat u enig kapitaal op het spel zet. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een demo-rekening te openen:

Risicovrije Demo-rekening

Registreer voor een gratis online demo-rekening en verfijn uw handelsstrategie

Risico van handelen zonder stop loss

Uiteindelijk is deze order slechts een optioneel hulpmiddel voor uw risicobeheer en in feite zijn er handelaren die handelen zonder het te gebruiken. Naar onze mening is het altijd beter om het te gebruiken als een maatregel voor het beheren van uw risico.

Toch zijn er strategieën om te handelen zonder Stop Loss. Het nadeel is dat in het geval van een gewelddadige prijsomkering, de handelaar het risico loopt om de positie te laat te verlaten, wat niet zou gebeuren als de SL werd ingesteld.

Daarom:

▶️ Degenen die hun activiteiten niet voortdurend kunnen bijhouden, zullen een SL waarschijnlijk een must-have tool vinden.

▶️ Als u een beginnende handelaar bent, wordt het gebruik ervan ook aanbevolen.

Analyseren waar u de Stop Loss moet plaatsen, kan voorkomen dat u geld verliest aan onverwachte marktbewegingen of als u de markt niet continu kunt beheersen.

Handelen brengt risico's met zich mee, minimaliseer het met een Stop Loss!

Stop Loss trading bij Admirals

De beschikbaarheid van stop loss trading is deels afhankelijk van uw broker keuze. Bovendien brengen brokers verschillende tarieven voor toepassing van de stop loss and take profit orders in rekening en sommige brokers hanteren een zogenaamde minimum afstand voor het plaatsen van een stop loss Forex.

Trading betreft uw kapitaal. Check voordat u uw keuze maakt altijd eerst de contractspecificaties. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 200 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument.
 • Geen minimum afstand voor het plaatsen van Stop loss orders.
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid".
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten.
 • Verschillende order types beschikbaar.
 • Ondersteund toepassing van stop loss orders en trailing stop loss orders.
 • Gratis Real Time markt data.
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller.
 • Hedging is mogelijk en toegestaan.
 • Ondersteund alle handelstijlen.

Wilt u zelf direct aan de slag met trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen:

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Japanse Candlesticks: Candlestick patronen lezen en begrijpen.
Japanese candlesticks of candlestick charts geven visuele aanwijzingen die handelsbeslissingen vergemakkelijken. Candlestick trading maakt gebruik van de interpretatie van grafiek- en prijs patronen in een poging de prijs te voorspellen. Kennis van candlestick analyse geeft de trader een groot voord...
Wat zijn ECN brokers & waarom kiezen voor ECN accounts?
Forex- en CFD trading is enorm populair onder traders en beleggers wereldwijd. Hoe men hier invulling aan geeft, verschilt van trader tot trader. Er zijn verschillende soorten traders; hetzelfde geldt voor brokers. In dit artikel richten wij ons op ECN brokers, ook wel bekend als de No Dealing Desk...
Open een Islamitische Forex rekening - Halal Beleggen
Hoewel trading in de Islam vaak als haram wordt beschouwd, is het nog steeds mogelijk om handel te drijven. De sleutel is om een islamitisch Forex-account te vinden, dat swapvrije handel biedt voor traders van het islamitische geloof.Dit artikel zal zich richten op de principes van islamitische fina...
Alles weergeven