Geld Beleggen zonder Risico - Tips voor risicoloos beleggen

Admirals
21 Min lezen

Het doel van iedere beginnende trader is te traden of beleggen zonder risico. Als u reeds enige ervaring met investeren heeft, dan zal u waarschijnlijk zelfs al geprobeerd hebben te beleggen zonder risico's te nemen. Hoewel er volledige boeken en blogs zijn gewijd aan het beleggen zonder risico zullen ervaren handelaren toegeven dat traden of beleggen inherent risicovol is.

Succesvolle traders richten zich daarom niet op beleggen zonder risico maar op beleggen met weinig risico. Het zijn in feite namelijk niet de risico's die u wilt vermijden, maar het mogelijke verlies.

We bespreken in dit artikel de belangrijkste analysetechnieken, trading strategieën en risicomanagement maatregelen zodat u kunt beleggen zonder risico's te nemen die onnodig of buitenproportioneel zijn.

Risicoloos beleggen of geld beleggen zonder risico - waarheid of mythe?

Hoewel er volledige boeken, blogs en cursussen zijn gewijd aan het onderwerp van risicobeheer bij trading zal elke eerlijke, betrouwbare partij duidelijk maken dat geld investeren zonder risico's of beleggen zonder risico's niet mogelijk is. Het is geen kwestie van het vinden van de juiste techniek of de 'heilige graal' strategie. Trading en beleggen zijn naar hun aard risicovol. Immers, we speculeren op onze verwachting of voorspelling dat een activum in waarde zal stijgen of dalen. We positioneren ons overeenkomstig met het doel winst te behalen.

De kans op winst gaat echter hand in hand met het risico op verlies. De toekomstige ontwikkeling van de financiële markten kent onzekere factoren. Deze onzekerheid is echter ook de basis van de mogelijkheid tot het behalen van winsten. Als het toekomstscenario overeenkomt met onze voorspellingen en daarop gebaseerde handelingen, maken we winst. Ontwikkelt de markt zich anders dan dat wij verwacht hadden, dan zouden wij verlies kunnen lijden.

Het streven naar een vorm van beleggen zonder risico of anderszins geld investeren zonder risico is dan ook niet realistisch. Echter, er zijn verschillende analysetechnieken en trading strategieën op basis waarvan traders trachten te beleggen zonder risico's te nemen die onnodig of buitenproportioneel zijn.

De sleutel is niet om de risico's van beleggen te negeren. Immers, hoe meer u weet over de beleggings- en CFD risico's des te beter u zich hiertegen kan wapenen. Professionele traders richten zich daarom niet op beleggen zonder risico maar op beleggen met weinig risico. Het is zijn immers niet de risico's die u wilt vermijden, maar het mogelijke verlies.

Wilt u direct aan de slag? Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner of de volgende links demo- of live trading account te klikken.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Zelfs legendarische beleggers zoals Warren Buffett hebben geen systeem of methoden die hen in staat stellen hun geld te beleggen zonder risico's te nemen. Zij hebben simpelweg een manier gevonden waarbij de baten te doen opwegen tegen de aan beleggen verbonden risico's. Het doel van zogenaamde beleggen zonder risico's strategieën is in principe niets meer dan het realiseren van winsten die hoger zijn dan de totale hoeveelheid verliezen.

Risicoloos beleggen vs. beleggen zonder verlies

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is beleggen zonder risico niet mogelijk. Er zijn echter technieken en methoden waarmee traders trachten te beleggen zonder risico's te nemen die onnodig of buitenproportioneel zijn. Zo gebruiken handelaren analyse technieken om tot de meest waarschijnlijke forex forecasts te komen. Zij gebruiken trading strategies om de geïdentificeerde handelsmogelijkheden optimaal te benutten. Zij bepalen entry- & exit points waarmee zij enerzijds proberen zoveel mogelijk winst proberen te behalen en anderzijds de aan beleggen verbonden risico's willen beperken.

Wanneer men zich toelegt op trading of enige andere vorm van investeren moet men accepteren dat er altijd een bepaalde risicofactor is. Ironisch genoeg is de beste manier om geld te investeren zonder risico's juist door zich op deze risico's richten. De beste tip om te beleggen zonder risico is namelijk om de nodige waarborgen in te stellen om de bestaande risico's zoveel mogelijk te ondervangen en te vermijden waar mogelijk.

In feite zijn de meeste traders niet per se op zoek naar een manier om te beleggen zonder risico maar zijn zij vooral gericht op traden of beleggen zonder verlies. Succesvol trading kan kortweg worden opgesomd tot de situatie waarin uw winsten eventuele verliezen overstijgen. De gouden regel van trading luidt dan ook 'maximaliseer uw winsten, beperk verliezen'.

De frequentie en het volume van de winst hangen af van uw eigen vaardigheden, kennis en tactieken maar ook van de marktomstandigheden en hoe goed uw trading strategie hierop afgestemd is. Beginnende traders richten zich vaak uitsluitend om het behalen van winst of op geld beleggen zonder risico. Opmerkelijk genoeg gaan vrijwel alle beginners voorbij aan risicomanagement; het ondervangen van mogelijke risico's en het beperken van verliezen.

Professionele handelaren zullen echter beamen dat een adequaat risicomanagement systeem vrijwel net zo waardevol is als een goede trading strategie. Hoewel geld beleggen zonder risico's strikt genomen niet mogelijk is, blijkt consistent succesvol beleggen zonder risico management evenmin een optie. Het streven is de risico blootstelling zoveel te beperken.

We bespreken de belangrijkste tips van professionele traders om te beleggen zonder risico's te nemen die onnodig zijn.

Tips om te beleggen zonder risico's

#1 Diversificatie van uw beleggingsportefeuille

Het uitgangspunt van het minimaliseren van risico blootstelling wordt perfect vervat in het oude gezegde 'plaats niet al uw eieren in een mandje'. Professionele traders weten uit ervaring dat de beste manier om te beleggen met weinig risico is door de risico blootstelling te spreiden. Een van de beste technieken om te beleggen zonder risico is diversificatie. De mate van liquiditeit en volatiliteit verschilt van markt tot markt en van instrument tot instrument.

Door verschillende instrumenten in uw portfolio op te nemen beperkt u de mogelijke negatieve gevolgen en verliezen waarmee u te maken zou kunnen krijgen als een bepaalde markt zich onverwacht tegen u keert. Wanneer u uw kapitaal verdeeld over verschillende valutaparen, zal u bij een tegenvallende koersontwikkeling van bepaalde Forex instrumenten niet direct uw gehele kapitaal verliezen.

's Werelds beste multi-asset platform


Met deze techniek wilt men geld beleggen zonder risico's te nemen die een buitensporig groot negatief effect op uw handelsbalans zouden kunnen hebben. Zo zullen handelaren die posities in de US Dollar houden, hiernaast vaak posities in de Japanse Yen of de Zwitserse Franc houden. Als de waarde van de Amerikaanse Dollar daalt, zou het namelijk zo kunnen zijn dat de waarde van deze valuta's stijgt.

Het beperkt zich niet tot diversificatie van instrumenten in dezelfde activa categorie maar kan ook inhouden dat de trader posities in verschillende markten of instrumenten houdt. De trader die posities in de USD houdt en zoveel mogelijk wilt beleggen zonder risico zal wellicht ook posities in goud houden. Zo zal menig investeringsfonds of professionele handelaar naast Forex paren bijvoorbeeld ook aandelen en commodities in haar portefeuille opnemen.

Het doel is geen geld te beleggen zonder risico's te ondervangen. De transacties zijn op dusdanige wijze geselecteerd dat de totale beleggingsportefeuille zo marktneutraal mogelijk is. Dit houdt in dat de effecten van prijsfluctuaties zoveel mogelijk geminimaliseerd worden om de impact op de algehele winst of verlies te beperken. In feite willen traders die trachten te beleggen zonder risico zich verzekeren tegen de risico's van marktvolatiliteit.

Laten we ons nu verdiepen in de volgende beleggen zonder risico tips - toepassing van hedging technieken.

#2 Hedgingstrategieën gebruiken

Volatiliteit is een begrip wat vaak in verband wordt gebracht met traden en beleggen op de financiële markten. U vraagt zich wellicht af wat betekent volatiliteit in deze context? Wanneer we over volatiliteit spreken, is de definitie van volatiliteit waar wij aan refereren hoezeer de prijs van een bepaalde markt of instrument over een bepaalde periode beweegt. Hoe hoger de volatiliteit, hoe meer de prijs van een markt over een gegeven tijdsbestek zal ontwikkelen. Minder volatiele instrumenten daarentegen, zullen relatief weinig verandering in prijs tonen.

De volatiliteit van instrumenten verschilt op basis van het normale handelsvolume van de betreffende markt en kan periodiek ook afwijken. Geld beleggen zonder risico betekent in deze context dat de risico's die gepaard gaan met het verhandelen van het ene instrument worden ondervangen door een positie in een andere activa te houden. De meest werkbare hedging vertaling is 'risicodekking'. Het idee is zoveel mogelijk te beleggen zonder risico door de ongunstige effecten van een trade die zich tegen u keert volledig of gedeeltelijk te compenseren met een andere trade.

Hedging is niet gericht op geld beleggen zonder risico maar op investeren zonder risico blootstelling. Het succes van deze beleggen zonder risico blootstelling -techniek is afhankelijk van de correlaties tussen instrumenten. We zoeken we naar instrumenten met een sterke negatieve correlatie kennen. Verliezen kunnen worden geminimaliseerd door bijvoorbeeld twee valutaparen, welke een vrijwel perfecte negatieve correlatie hebben, met elkaar 'af te dekken'. De redenering is eenvoudig. Als u een positie aanhoudt met een valutapaar dat waarde verliest, zal het negatief gecorreleerd valutapaar waarschijnlijk in waarde toenemen.

We hebben eerder een voorbeeld besproken waarbij USD traders zoveel mogelijk proberen te beleggen zonder risico door naast hun posities in de Amerikaanse Dollar tevens te handelen in de Japanse Yen of bijvoorbeeld goud.

#3 Uw Maximale risicoblootstelling vaststellen

We hebben eerder gesteld dat beleggen zonder risico niet mogelijk is. Het winstpotentieel dat met trading wordt geassocieerd gaat hand in hand met risico. Succesvolle trading en beleggingsactiviteiten worden dan ook toegeschreven aan twee elementen. Het maximaliseren van winsten en het beperken van verliezen.

Traders gebruiken analysetechnieken, trading strategieën en technische hulpmiddelen in een poging de beste handelskansen te identificeren. Echter, alleen wanneer deze winsten de eventuele verliezen overstijgen kunnen wij spreken van een positieve balans en winstgevendheid. Traders die beleggen zonder risico management systeem blijken op de lange termijn niet winstgevend.

Een simpele doch effectieve techniek om te beleggen met weinig risico (of in ieder geval beperkt risico) is het kwantificeren en beperken van risico blootstelling. De meeste traders richten zich vrijwel exclusief op het selecteren handelsmogelijkheden met de grootste kans van slagen (hoogste waarschijnlijkheid). Echter, minstens net zo belangrijk zijn de waarborgen die zij stellen, voor het geval dat hun voorspelling onjuist blijkt.

Consistent succesvolle traders zullen daarom niet beleggen zonder risico management maatregelen te treffen die toezien op:

 • De limitering van de risico blootstelling per trade. Dit kan zich vertalen naar een maximaal percentage van de rekeningbalans van de trader of een vaststaand bedrag in Euro's. Vele beginnende traders kiezen er voor te handelen zonder risicomanagement waarborgen en zijn na enkele verliezende trades (een groot deel van) hun handelsbalans kwijt. Door bijvoorbeeld niet meer dan 1 a 2% van hun totale forex startbedrag per trade te riskeren, kunnen zij beleggen met weinig risico.
 • Een andere money management maatregel betreft het stellen van een maximum aan de totale risico blootstelling.

Laten we ons nu richten op de volgende beleggen zonder risico tip - toepassing van een trading strategie.

#4 Uw Trading Strategie bepalen

We hebben ons tot nu toe voornamelijk gericht op de nadelen van beleggen zonder risicomanagement en hoe u met enkele simpele technieken kunt beleggen met weinig risico. Waar de meeste traders een trading strategie puur en alleen zien als een methode om winst te behalen, kan een goede strategie de trader tevens helpen de markten te navigeren zodat hij de aan beleggen verbonden risico's zoveel mogelijk kan vermijden.

Wanneer u op succesvolle wijze de financiële markten wilt navigeren zal u op dagelijkse basis moeten besluiten of u een bepaalde markt of instrument wilt kopen, verkopen of ervoor kiest tijdelijk aan de zijlijn te blijven. Een effectieve trading strategie biedt duidelijke criteria waarop de trader zijn handelsbeslissingen kan baseren. Een trading strategie is een optelsom van regels en voorwaarden waar u de beslissing om een order te plaatsen (entry) of geen order te plaatsen op baseert.

De beste trading strategieën zijn afgestemd op de belangrijkste kenmerken van de betreffende markt of het instrument. Bovendien zal het ook voorwaarden specificeren voor het sluiten van de positie (exit). Een effectieve handelsstrategie is echter niet compleet zonder regels voor winstneming maar omvat ook een plan voor het geval dat de trade zich onverwacht tegen u keert. Beleggen zonder risico's te nemen die onnodig zijn betekent dat u een weldoordacht plan moet hebben voor elk mogelijk scenario.

We zullen ons nu richten op de volgende beleggen zonder risico tip - toepassing van stop loss en take profit orders.

#5 Stop loss & Take profit niveaus instellen

Elke adequate trading strategie omvat zoals gezegd criteria voor trade entry, het plaatsen van een positie. Wilt u beleggen zonder risico's te nemen die onnodig zijn, dan zal de strategie evenwel regels moeten stellen voor het sluiten van een positie. De markten zijn immers altijd in beweging. Zodra het de trader duidelijk is dat de markt omstandigheden zijn veranderd en zijn voorspelling (niet langer) geldig is, moet hij bereid zijn de trade te sluiten. We kennen in deze context de stop loss. Het gaat om een vooraf vastgesteld niveau waarop de trader zijn positie zal sluiten.

Traders die geld beleggen zonder risico management tools die hun verlies beperken aan te wenden, zouden meer kunnen verliezen dan waar zij bereid toe zijn of wat zij zich kunnen veroorloven. Beginnende traders hebben de neiging te gemakkelijk aan dit aspect voorbij te gaan. Beleggen zonder risico management systeem kan inhouden dat u ongeacht dat u winsten behaald alsnog niet winstgevend bent.

Een handelsstrategie is een goed startpunt maar traders die beleggen zonder risico management waarborgen zullen in de regel op de lange termijn niet succesvol zijn. Het gaat er namelijk niet om hoe vaak u gelijk heeft en winst maakt, maar hoeveel winst u maakt op de winnende trades en hoeveel verlies u lijdt op de trades die zich tegen u keren.

Wanneer een positie zich anders ontwikkeld dan dat de trader had voorzien is de menselijke vooringenomenheid dat de situatie zal verbeteren en de marktbeweging zal veranderen. Zeker beginnende traders laten zich in dit geval te vaak leiden door emoties. Het stop loss niveau wordt bepaald op basis van objectieve factoren zoals de key levels in de marktstructuur. Investeren zonder risico management tools zoals een vooraf ingestelde stop loss maakt dat traders onnodig lang vasthouden aan verlieslatende posities in de hoop dat de markt zal omkeren.

Beleggen zonder risico management tools kan niet alleen gevolgen hebben dat u onnodige verliezen lijdt, het kan u tevens uw winst kosten. Wanneer een trade zich in een gunstige richting ontwikkelt en u uw winst ziet groeien kan het lastig blijken de trade te sluiten en uw winsten te innen. Het voelt counter-intuïtief, u wilt immers uw winsten maximaliseren.

Traders gaan in dit geval vaak compleet voorbij aan de mogelijkheid dat de markt (tijdelijk) kan omkeren en u (een deel van) uw winst kan verliezen. Ook in het geval dat de markt in de door u voorspelde richting beweegt, kunt u gebruik maken van een automatische order. U past in dit geval de take profit order toe.

Door vooraf de optimale niveaus voor winstneming en stop loss in te stellen voorkomt u dat u emotionele beslissingen maakt en onnodig verlies lijdt of onnodig winst moet inleveren. We kunnen uit het bovenstaande opmaken dat beleggen zonder risico niet zozeer te maken heeft met het vermijden van de aan beleggen verbonden risico's, maar met het erkennen en ondervangen hiervan.

Een van de belangrijkste tips om te beleggen zonder risico's te nemen die onnodig zijn, heeft te maken met de traders mindset. We zullen hier in de laatste beleggen zonder risico tip nader op in gaan.

#6 Trader psychologie bij risicomanagement

Beleggen zonder risico komt, zoals we eerder hebben aangehaald, neer op het erkennen en ondervangen van risico's. Vele traders zullen in deze context niet direct denken aan hun eigen psychologische staat. Zorg dat u ten alle tijden in de juiste staat bent om een handels beslissing te nemen.

Beoordeel elke trade uitsluitend op basis van de feiten van het betreffende geval. Na een reeks winnende trades bijvoorbeeld kan de verleiding groot zijn om te beleggen zonder risico management regels. Zo kan een emotionele trader besluiten het percentage dat hij per trade riskeert te vergroten om zo geleden verliezen 'terug te verdienen'.

Wees u zich ervan bewust dat deze beslissing gekleurd is door emoties en wellicht objectief gezien minder solide is. Beleggen zonder risico management waarborgen is niet het antwoord en niet verantwoord. U heeft net aanzienlijke verliezen geïncasseerd en uw risicokapitaal heeft een flinke klap gehad. Probeer in dit geval juist uw positiegrootte te verkleinen, zodat u rustig en gestaag uw kapitaal kunt opbouwen.

Zero to Hero

Leer traden in 20 dagen, van start tot uitvoering

#7 Uw Trading plan opstellen

Hoewel we hebben kunnen concluderen dat beleggen zonder risico's een illusie is, zijn er toch voldoende traders die op consistente basis winstgevende resultaten weten te behalen. De verleiding bestaat om de technieken en de methodologie van deze traders te kopiëren in een poging dezelfde resultaten te behalen. Echter, dit is niet de manier om te leren beleggen zonder risico of überhaupt te leren traden of beleggen.

Beleggen zonder risico's te nemen die onnodig zijn vereist dat u de markt begrijpt, uw vaardigheden ontwikkeld en blijft verbeteren. Experimenteer zelf met verschillende technieken en indicatoren om tot een handelsstrategie te komen die optimaal werkt. Vergeet bovendien niet dat beleggen zonder risico managementsysteem op de lange termijn niet werkt. Vervat de factoren die succesvol blijken in een trading plan.

Traden of beleggen zonder strategie komt in principe neer op gokken en is het tegenovergestelde van beleggen zonder risico's. Als uw aanpak volledig gebaseerd is op willekeur, is het bovendien onmogelijk uw techniek en vaardigheden te verbeteren.

Wees bij het opstellen van uw handelsplan zo nauwkeurig mogelijk. Specificeer uw handel schema, op welke instrumenten u zich zal richten en wat de voorwaarden zijn voor het plaatsen van een positie. Wanneer u duidelijkheid heeft omtrent deze factoren kunt u de prestaties van het trading strategie en uw toepassing hiervan meten.

#8 Uw prestaties analyseren

Door de resultaten van uw trading strategie constant te monitoren en te analyseren kunt u de factoren die goed en minder goed presteren onderscheiden. Zo voorkomt u niet alleen dat u dezelfde fouten herhaalt maar kunt u uw strategie tevens gaandeweg verfijnen en uw skills aanscherpen. Door de resultaten van uw trades en acties bij te houden is het makkelijker na te gaan waar u eventueel steken heeft laten vallen en waar ruimte voor verbetering is.

Regelmatige beoordeling van prestaties biedt tevens een extra waarborg tegen de gevaren van de immers veranderende market trend en kan aldus ook in dit opzicht worden aangemerkt als een manier om te beleggen zonder risico's die nemen die onnodig zijn. Analyseren en leren van trades uit het verleden is een wijze van backtesten, waaruit blijkt hoe goed uw strategie het doet in de huidige Forex market trend. indien u de werkzaamheid van (nieuwe) technieken of hulpmiddelen wilt testen, kunt u hiertoe de trading simulator gebruiken.

#9 Uw keuze voor een broker & trading software

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het dicteert de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Onbetrouwbare brokers of orderuitvoer die onder de maat is kan extra risico's met zich meebrengen. Bovendien kunnen de condities en kosten per broker sterk verschillen en kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige contractvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument.
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs.
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is tevens afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid".
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data.
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller.
 • Hedging is mogelijk en toegestaan.
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategieën.

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 technical analysis software en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Om te starten met beleggen zonder risico's heeft u naast een betrouwbare broker ook goede trading software nodig. MetaTrader is het meest gebruikte en gevierde handelsplatform en wordt door meer dan 60% van de brokers wordt aangeboden en door 90% van alle traders wordt gebruikt. Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteit maar is verrassend gebruiksvriendelijk.

U kunt kiezen uit de MetaTrader 4 en de MetaTrader 5 trading software. Admirals biedt gratis toegang tot beiden versies van het online handelsplatform. MT4/ MT5 zijn niet slechts handelsplatformen maar complete online trading software solutions met geïntegreerde functies en hulpmiddelen voor technische analyse. Het is een multi asset handelsplatform - dit houdt in dat u een breed scala aan markten en instrumenten kunt verhandelen. Bovendien heeft u toegang tot de meest uitgebreide selectie indicators en hulpmiddelen die handelaren die leren beleggen kunnen ondersteunen.

Zelf Geld Beleggen zonder risico?

In werkelijkheid is er maar één manier om te beleggen zonder risico of te investeren zonder risico, namelijk door niet te beleggen. De kans op winst gaat namelijk hand in hand met het risico op verlies. Hieruit volgt dat de aan beleggen verbonden risico's ofwel van de meest dynamische markten vaak het grootst zijn. Laten we de Forex markt als voorbeeld nemen. Deze markt is immers in beweging en presenteert als zodanig een vrijwel oneindige stroom aan handelsmogelijkheden. Deze hoge mate van volatiliteit brengt echter ook risico's met zich mee.

Vele investeerders stellen risicoloos beleggen als doel omdat zij niet bekend zijn met de risico's en niet weten hoe zij hier zich tegen kunnen wapenen. We hebben in dit artikel enkele belangrijke technieken en tips voor risicoloos beleggen besproken die u op eenvoudige wijze kunt toepassen. Beleggen zonder risico management systeem is onverstandig - ook voor traders die zich geen zorgen maken over de risico's van beleggen.

Hoewel we eerder hebben gesteld dat de enige manier om te beleggen zonder risico is om niet te beleggen, kunt u wel ervaren hoe het zou zijn om te beleggen zonder risico. Admirals biedt traders namelijk een gratis demo account waarmee u kunt experimenteren met beleggen.

Met een demo trading account kunt u risicovrij en in real time de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform.

U haalt het meeste uit uw demo trading (paper trading) als u deze behandeld als zijnde een echt account. Wij raden u daarom aan ook hier niet te beleggen zonder risico management systeem. Het biedt namelijk het perfecte hulpmiddel om u voor te bereiden op het echte werk. Met een live trading account kunt u daadwerkelijk deelnemen aan het handelsverkeer te trades plaatsen.

Aandelen en ETF CFD's

Handel in CFD's op aandelen en ETF's bij Admirals

Admirals is de perfecte partner als u aan de slag wilt met index trading. Naast uitstekende handelsvoorwaarden en concurrerende trading spreads bieden wij superieure trading software, technische hulpmiddelen en uitgebreide financiële educatie. Daarnaast hebben wij een Nederlandstalig team van experts die klaarstaan om u te assisteren en ondersteunen met het openen en managen van uw trading account.

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Beste Scalping Strategies: 1 min Forex scalping strategy & 5M scalping strategy
Zelfs als u een complete beginner bent in trading, zult u ongetwijfeld op een gegeven wel de term scalping of scalperen zijn tegengekomen. Dit artikel biedt u alle basisinformatie achter dit concept. U leert de definitie van Forex scalping, hoe het werkt en hoe u het beste systeem kunt selecteren. W...
Wat is de NASDAQ? Beleggen in de Nasdaq 100 Index
De Nasdaq 100 index is één van de belangrijkste indices aan de Amerikaanse beurzen en behoort tot de meest verhandelde instrumenten wereldwijd. De index geeft ons inzicht in de prestatie van de technologiesector; de meest innovatieve, snelst groeiende industrie en één van de voornaamste drijvers van...
Wat is price action trading? - Price action patronen & technieken
Wist u dat price action trading strategieën tot de meest gebruikte analysemethoden voor Forex- en CFD trading behoren. Price action trading is kort gezegd, het bestuderen van de evolutie van de prijs van een activum. Deze analysetechnieken bieden op eenvoudige en inzichtelijke wijze inzicht in de on...
Alles weergeven