Hoe u kunt starten met duurzaam beleggen & de beste groene aandelen

Admirals
34 Min lezen

Duurzaam beleggen ofwel groen beleggen is een hot topic. In tegenstelling tot wat men denkt, is groen investeren niet beperkt tot beleggen in zonne energie of renewable energy companies.

Duurzaam investeren, ook wel maatschappelijk verantwoord investeren, refereert aan elke vorm van beleggen waarbij waarbij de effecten op mens en milieu worden meegewogen.

De toename in populariteit van duurzaam beleggen maakt dat vrijwel elke bank en investeringsmaatschappij vandaag de dag een portfolio met opties voor groen beleggen aanbiedt. Echter, wilt u daadwerkelijk op maatschappelijk verantwoorde wijze beleggen dan is het zaak dat u ook de manier waarop u uw investeringsactiviteiten structureert onder de loep neemt.

Het bank- en verzekeringswezen is qua opzet in de afgelopen jaren weinig veranderd. Denk aan een willekeurige bank. De ecologische voetafdruk van deze organisaties is buitensporig groot. Zij besteden veel geld en aan grote hoofdkantoren, talloze branches, veel personeel en leaseauto's. Om nog maar te zwijgen van de materialen die zij gebruiken voor marketing, promotie en vaak hopeloos verouderde (papieren) administratie en communicatie. Dit stuit steeds meer investeerde tegen de borst.

Niet alleen kost het de belegger meer, het ondermijnt het doel van duurzaam beleggen. Gelukkig is er een alternatief. Wilt u daadwerkelijk groen beleggen? Investeer dan met een online broker.

We zullen in dit artikel de belangrijkste voordelen van duurzaam beleggen met een online broker toelichten. Bovendien bespreken wij de meest geliefde instrumenten voor maatschappelijk verantwoord beleggen, zoals renewable energy stocks en andere groene aandelen.

's Werelds beste multi-asset platform


Wat is Groen Beleggen, Duurzaam Beleggen of Maatschappelijk Verantwoord Beleggen?

De termen groen beleggen, duurzaam beleggen of maatschappelijk verantwoord beleggen worden vaak als synoniemen gebruikt.

Duurzaam beleggen of duurzaam investeren verwijst naar het verhandelen of houden van aandelen of activa in bedrijven of initiatieven die gericht zijn op de preservatie van natuurlijke hulpbronnen, alternatieven bieden of anderszins bijdragen tot het behoud van mens en milieu. Denk aan renewable energy companies, schoon water projecten en bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Groen investeren is een subcategorie van duurzaam beleggen. Groen beleggen wordt door de belastingdienst gedefinieerd als beleggen in fondsen die bijdragen aan milieubescherming. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de (lange termijn) effecten die bepaalde producten en industrieën hebben op onze planeet. Zij willen zich bij hun investeringskeuze niet alleen laten leiden door winst projecties maar kijken tevens naar de effecten op het milieu en de maatschappij.

Het groen beleggen belastingvoordeel is voor vele investeerders een extra stimulans om hun portfolio aan te vullen met groene aandelen zoals bijvoorbeeld green energy stocks en aandelen in renewable energy companies zoals zonne energie aandelen.

Ontwikkeling Duurzaam Beleggen en Groen Investeren

Met name in de afgelopen één a twee decennia lijkt men zich meer bewust van de nadelige lange termijn effecten die de hedendaagse bedrijfsvoering heeft op het milieu en de mensheid. Waar de focus vanaf de industriële revolutie voornamelijk lag op het optimaliseren van bedrijfsprocessen om de productiviteit te verhogen en de kosten te drukken, was er aan het begin van deze eeuw een omslagpunt.

De terminologie duurzaam investeren, groen investeren en maatschappelijk verantwoord beleggen werden reeds in de jaren 80 geïntroduceerd. Duurzaam beleggen was toentertijd hoofdzakelijk het speelveld van speciale belangenorganisaties en non-profit instellingen. Rond het jaar 2000 begonnen ook grotere, 'mainstream' spelers zoals enkele banken en financiële instellingen hun horizon te verbreden. De afgelopen jaren kwam de ontwikkeling van groen beleggen in een stroomversnelling. De bewustwording bij het grote publiek nam toe. De vraag naar producten en diensten die de planeet niet schaden maar baten, nam toe.

Dit vertaalde zich langzaam ook naar de investeringskeuzes. Traditionele financiële instellingen gaven hier gehoor aan door opties tot duurzaam beleggen in te stellen. Steeds meer banken bieden beleggers de mogelijkheid te investeren in duurzame aandelen of groene aandelen. Een populaire optie is bijvoorbeeld beleggen in renewable energy companies. Denk hierbij voornamelijk aan beleggen in duurzame energie zoals beleggen in zonne energie.

We zullen later in dit artikel enkele voorbeelden van renewable energy stocks (aandelen duurzame energie) geven.

De Opkomst van Beleggen in Groene energie/ Beleggen in Duurzame Energie

Beleggen in groene energie ofwel duurzame energie is in de afgelopen jaren sterk in populariteit toegenomen. Behalve de grootschalige bewustwording van de effecten die de gangbare energiebronnen op het milieu hebben, draagt ook de beperkte beschikbaarheid (druk op olie- en gasreserves) bij aan de recente exponentiële toename in de vraag naar alternatieven. Bovendien hebben de competitie tussen de grootste olieproducerende landen en geopolitieke spanningen voor de nodige onrust in de olie- en gasindustrie gezorgd, hetgeen zich vertaalde naar prijsvolatiliteit en scherpe koersdalingen.

De renewable energy companies speelden goed in op de verandering in sentiment. Met de ontwikkeling van grotere turbines en een robuuste supply chain in het Verenigd Koninkrijk, werden de kosten voor het winnen en gebruik van alternatieve energiebronnen sterk omlaag gebracht. Dit maakte groen beleggen ofwel duurzaam beleggen niet alleen aantrekkelijk voor degenen die op principiële gronden willen beleggen in groene energie. Het maakt het een interessante keuze voor traders en analisten wereldwijd.

De Toekomst van Beleggen in Groene energie/ Beleggen in Duurzame Energie

De bewustwording van de effecten van olie- en gas productie & consumptie en de nadelige gevolgen van klimaatverandering heeft het belang van investeren in groene energie op de kaart gezet. Bewustwording is echter slechts de eerste stap, er is nog veel ruimte voor verbetering en groei.

De noodzaak om te beleggen in groene energie wordt steeds sterker voelbaar en de verwachting is dat de vraag naar duurzame energie in de komende jaren sterk zal toenemen. De overstap naar hernieuwbare energiebronnen is volgens experts onvermijdelijk en deze denkwijze wordt gedeeld door consumenten, bedrijven maar ook door politici. Dit vertaalt zich naar beleidsmaatregelen die het gebruik van olie en gas ontmoedigen en investeren in groene energiebronnen aantrekkelijker maakt. Een mooi voorbeeld hiervan is het zogenaamde groen beleggen belastingvoordeel ofwel de belastingvrijstelling groen beleggen.

De meest impact volle maatregelen echter, zijn gericht op overheden en het bedrijfsleven. De noodzaak om te investeren in groene energie heeft in de afgelopen jaren menig politiek debat geïnspireerd. Dit heeft geleid tot nationale maatregelen in de betreffende landen maar ook tot verschillende verdragen en samenwerkingsverbanden. Denk aan de National Climate Change Act van het Verenigd Koninkrijk, die toeziet op een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80% in 2050.

Uit recentelijk gepubliceerde rapporten blijkt dat het Verenigd Koninkrijk, tussen 2020-21 ruim £ 8,4 miljard gereserveerd heeft voor projecten waarmee zij investeren in groene energiewinning en renewable energy companies en projecten subsidiëren. The Office of Budgetary Responsibility (OBR) stelt dat hiermee een nieuw tijdperk voor investeren wordt ingeluid, welke lucratieve mogelijkheden zal presenteren voor traders en investeerders die willen beleggen in groene energie.

Groot Brittannië zal ook na Brexit dit akkoord eren. Ook vele andere landen hebben zich op vergelijkbare wijze gecommitteerd; in nationale akkoorden of regionale of internationale verdragen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs van de Verenigde Naties. Publieke en private instellingen treffen steeds meer maatregelen om de nadelige effecten van olie- en gasproductie en het gebruik hiervan verder te beperken en te investeren in duurzame energie.

Analisten stellen daarnaast dat de innovaties binnen de sector zelf, de kosten van het winnen uit alternatieve energiebronnen zullen drukken. Renewable energy companies staan erom bekend dat zij een sterke focus op Research & Development leggen. Dit heeft hen zeker geen windeieren gelegd, hetgeen gereflecteerd wordt in het groeiende rendement op beleggen in groene energie.

Bovendien is er een vrijwel constante toename in de wereldwijde vraag naar hernieuwbare energie. De nadelige effecten van klimaatverandering zijn voor steeds meer consumenten onaanvaardbaar. Genoeg redenen om de opties om te beleggen in groene energie ofwel te beleggen in duurzame energie, eens op een rijtje te zetten.

Traditioneel vs Duurzaam beleggen vergelijken - Voordelen groen beleggen

Hernieuwbare energie is een hot topic. Nu steeds meer mensen bewust worden van de effecten die fossiele brandstoffen op ons milieu hebben, neemt de vraag naar alternatieven gestaag toe.

Beleggen in duurzame energie wordt steeds populairder en deze groeiende interesse wordt gereflecteerd in de waardering van renewable energy companies en de koersontwikkeling van de geassocieerde groene aandelen. Analisten voorspellen een exponentiële groei in de sector en menig hedge fund zal een selectie groene aandelen in de portefeuille houden. Echter, behalve de financiële vooruitzichten zijn er andere belangrijke redenen waarom steeds meer traders ervoor kiezen te beleggen in groene energie.

Voordelen beleggen in duurzame energie ofwel investeren in groene energie:

 • Ethisch- dan wel maatschappelijk verantwoord beleggen - investeren in duurzame energie sector is vanuit ethisch oogpunt een verantwoorde keuze. Fossiele brandstoffen hebben nadelige effecten op mens en maatschappij en renewable energy companies bieden waardige alternatieven. Door te investeren in duurzame energie verzekeren wij ons van voldoende, toekomstige energietoevoer, milieubescherming en trachten wij klimaatverandering een halt toe te roepen.
 • Beleggen in groene energie of investeren in duurzame energie is houdbaar; nu en in de toekomst. Fossiele brandstof bronnen raken uitgeput. Olie- & gas reserves staan onder druk terwijl de wereldwijde vraag naar energie toeneemt. Investeren in duurzame energiebronnen is de logische keuze.
 • Innovatie en technologische groei renewable energy companies - de innovatie en technologische vooruitgang in deze sector is ongekend. Door te beleggen in zonne energie technologie bijvoorbeeld, wordt winning uit deze bron steeds betrouwbaarder, efficiënter en kosten effectiever. Het Verenigd koninkrijk streeft ernaar 15% van zijn totale energiebehoefte uit duurzame bronnen te halen. Groot Brittannië heeft haar lange termijn plannen omtrent investeren in duurzame energiewinning vastgelegd in de eerder genoemde National Climate Change Act. Het VK is gecommitteerd aan investeren in duurzame energiewinning en belooft het onderzoek en de ontwikkeling in de toekomst voort te zetten.
 • Investeren in groene energie verhoogd de werkgelegenheid - momenteel zijn er wereldwijd ruim 10 miljoen mensen betrokken bij de productie van hernieuwbare energie. Door te investeren in duurzame energie zal de sector groeien en kunnen renewable energy companies hun activiteiten verder uitbreiden en meer besteden aan onderzoek. Dit zal op haar beurt weer meer werkgelegenheid creëren. Volgens een artikel gepubliceerd door de MIT Technology Review zal beleggen in duurzame energiewinning er op de lange termijn toe leiden dat deze technologie op grote schaal beschikbaar is. De aanleg, winning en infrastructuur zal extra banen opleveren, wat zeker in afgelegen plattelandsgebieden een groot verschil kan maken. Beleggen in duurzame energiewinning kan de globale economie een enorme boost geven.
 • Investeren in duurzame energie heeft een positieve invloed op de wereldhandel. Brandstoftoevoer is voor vrijwel alle (niet -olieproducerende) landen een belangrijke kostenpost. Door te investeren in groene energiewinning zijn landen niet of minder afhankelijk van de inkoop van fossiele brandstoffen en kunnen zij hun schuldenlast verminderen. Lagere nationale schulden zullen de groei van het BBP stimuleren. Bovendien zal de vraag naar apparatuur en diensten voor de winning van hernieuwbare energie de internationale handel verder stimuleren.

Groen Beleggen? Verschillende Manieren om te Investeren in Groene energie/ Beleggen in Duurzame Energie

Vraagt u zich af hoe u zelf kunt beginnen met beleggen in groene energie? Er zijn verschillende manieren om te investeren in duurzame energie. Laten we bekijken welke opties afhankelijk van uw beleggersprofiel, kapitaal, risico bereidheid en andere persoonlijke voorkeuren het beste bij u zouden kunnen passen.

Afweging Duurzaam Beleggen Rendement vs Risicoprofiel

Laten we de populairste opties tot duurzaam beleggen vergelijken. We bespreken de volgende opties

 • Direct investeren in groene energie
 • Beleggen in groene energie obligaties
 • Beleggen in groene energie ETF's (selectie van verschillende groene aandelen en duurzame aandelen)
 • Het kopen van fysieke groene aandelen/ duurzame aandelen
 • Beleggen in groene aandelen CFD's en duurzame aandelen CFD's

We zullen in de volgende paragrafen de kenmerken van de bovengenoemde methoden om te beleggen in groene energie bespreken. We richten ons met name op het risicoprofiel en de typische duurzaam beleggen rendement structuur.

Directe investeren in duurzame energieprojecten

 • Laten we beginnen met de groen beleggen -opties met het laagste risico. Particulieren en bedrijven kunnen direct investeren in groene energieprojecten, door bijvoorbeeld te beleggen in zonne energie panelen of communautaire groene energie projecten. Deze vorm van beleggen in groene energie kent doorgaans een relatief laag risico nu er weinig kan misgaan zodra het systeem is geïnstalleerd en operationeel is. Bovendien kunnen deze projecten de lokale economie een boost geven. De planning, bouw en het onderhoud zorgen voor meer werkgelegenheid. Het nadeel van deze vorm van beleggen in groene energie is dat het minder schaalbaar is. Het gaat vaak om kleinere bedragen en de mogelijkheid om in deze projecten te investeren is beperkt.
 • Een ander voorbeeld van op directe wijze investeren in groene energie is middels zogeheten groen beleggen obligaties. De Mid American Renewable Energy Company, een van de vooraanstaande renewable energy companies, bood recentelijk voor maar liefst $ 1 miljard aan obligaties aan om haar 550 Megawatt Topaz Solar Farm in Californië te kunnen financieren. Deze obligaties kennen een vaste rentevoet van 5,375%. Let wel, niet alle bonds (waardepapieren) zijn op de financiële markten genoteerd of gereguleerd.
 • Renewable energy companies kunnen ook andersoortige schuldbrieven uitgeven die vergelijkbaar zijn met obligaties en wel gereguleerd en op de markt verhandelbaar zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld investeren in groene energie projecten die een looptijd van tot 20 jaar hebben.
 • Beleggen in duurzame energie fondsen is een andere bekende manier om te investeren in groene energie projecten. Uw geld wordt in dit geval samengevoegd met dat van andere beleggers. De beheerder van het fonds selecteert duurzame aandelen/ groene aandelen waarin het collectieve kapitaal wordt belegd. Voorbeelden van fondsen voor groen beleggen zijn het Pictet Clean Energy Fund, BlackRock Global New Energy en Guinness Alternative Energy. Houdt er rekening mee dat de resultaten van de meeste vormen van investeren in groene energie, zoals beleggen in zonne energie of windenergie sterk afhankelijk zijn van het weer.

Groen beleggen/ Investeren in groene energie op de beurs

Op zoek naar een hoger duurzaam beleggen rendement? Wilt u groen beleggen op de beurs. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de trader die wilt investeren in groene aandelen.

 • Zo heeft u ruime keuze uit verschillende groene aandelen ofwel duurzame aandelen. Kies uit aandelen van renewable energy companies zoals zonne-energie aandelen of wind energy stocks.
 • Als u niet kunt kiezen tussen de duurzame aandelen van de verschillende renewable energy companies of niet al uw eieren in hetzelfde mandje wilt leggen, kan de ETF constructie uitkomst bieden. ETF staat voor Exchange Traded Fund en omvat een selectie duurzame aandelen. U verhandeld ETF's op dezelfde wijze als individuele groene aandelen maar houdt in feite een combinatie van tientallen renewable energy stocks. Het voordeel van beleggen in duurzame energie ETFs is dat er doorgaans lagere kosten voor het verhandelen van deze instrumenten gelden. Bovendien is uw risico bij investeren in groene energie ETF's gespreid over de betreffende selectie duurzame aandelen. Een daling in de koers van bepaalde groene aandelen zou in theorie bijvoorbeeld (deels) kunnen worden gecompenseerd door een stijging in de waarde van andere duurzame aandelen in de ETF. Echter, u moet er rekening mee houden dat de weging van grotere renewable energy companies in de ETF zwaarder is dan die van small- of mid cap groene aandelen.

Voorbeelden van Exchange Traded Funds inhoudende groene aandelen en duurzame aandelen zijn:

 • iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (INRG)
 • Invesco Solar ETF (TAN)
 • First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)

In feite kan u door ETF's te verhandelen tegelijkertijd profiteren van de waardeontwikkeling van verschillende groene aandelen. Deze vorm van investeren in duurzame energie bedrijven is met name interessant voor beleggers die niet kunnen of willen kiezen tussen verschillende duurzame aandelen of hun risico willen spreiden.

Ook wanneer u pas bent gestart met beleggen in groene energie, is dit een goede optie. U hoeft zich immers niet te verdiepen in de karakteristieken en prestaties van allerlei verschillende duurzame aandelen maar kiest simpelweg voor een van de bovengenoemde ETF's. De algemene perceptie is dat het gunstige overheidsbeleid, de toenemende vraag en de acceptatie van consumenten de waardering van renewable energy companies (en aldus de duurzame aandelen van deze bedrijven) een boost zal geven. Echter, als u al enige ervaring met trading of beleggen heeft zal u weten dat er geen garanties zijn. Bovendien bewegen koersen vrijwel nooit in een steile beweging opwaarts of neerwaarts.

Een van de belangrijkste principes van beleggen in groene energie en elke andere vorm van investeren is dat de kans op winst hand in hand gaat met de mogelijkheid op verlies. Hoewel het rendement van groen beleggen op de beurs in de regel hoger is, geldt dit ook voor het risico. De meest veilige manier om te beleggen in groene energie ETF's is middels de CFD constructie. CFD staat voor contract for difference en stelt de trader in staat te profiteren van zowel stijgingen als dalingen in de waarde van duurzame aandelen en ETF's.

CFD's zijn namelijk derivaten, dat wil zeggen dat de prijs van een Contract for Difference is gebaseerd op de waarde van de onderliggende activa. De constructie kan op een breed scala aan instrumenten kan worden toegepast. U kunt niet alleen handelen in groene aandelen ETF's maar in financiële producten zoals indices, grondstoffen, obligaties, cryptocurrencies, futures en individuele duurzame aandelen zonder dat u hier bezit van hoeft te nemen. Wanneer u middels CFD's gaat beleggen in groene energie verwerft u de onderliggende activa namelijk niet. U gaat in feite slechts een contract aan met de broker waardoor u kunt profiteren van toekomstige koersschommelingen.

Uw winst of verlies bestaat uit het verschil tussen de entry -waarde (de koers waartegen de groene aandelen traden op het moment dat u een order instelt) en de waarde van het actief op het moment dat u de positie sluit. Dit biedt een vergaande mate van flexibiliteit. Middels CFD trading kan u winst maken, onafhankelijk van de markt trend en ongeacht of de koers van de door u te verhandelen duurzame aandelen daalt of stijgt.

Het MetaTrader Supreme Edition pakket is een plug in voor het MetaTrader 4 en MetaTrader 5 handelsplatform. De add on omvat maar liefst 55 extra, innovatieve trading indicators en andere technische hulpmiddelen en geavanceerde functies, waaronder speciale volatiliteit bescherming toepassingen die goed van pas kunnen komen in opkomende markten zoals deze.

Download MetaTrader Supreme Editie gratis via onze website of door op de onderstaande banner te klikken. U kunt direct aan de slag met een een breed indicatoren en andere technische hulpmiddelen.

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Groene aandelen & Duurzame aandelen - aandelen kopen in Renewable Energy companies

Een van de meest bekende methoden om te beleggen in groene energie is middels het kopen en houden van groene aandelen ofwel green energy stocks. Als u ervoor kiest te beleggen in duurzame aandelen, heeft u hiertoe verschillende opties.

Beleggen in groene aandelen (groene aandelen kopen en houden)

Wanneer een investeerder fysieke energy stocks koopt, verwerft hij in feite (eigendoms)aandelen in de betreffende renewable energy companies. Zolang de aandeelhouder zijn energy stocks houdt profiteert hij van de groei van het bedrijf. Echter, indien het bedrijf tegenvallende resultaten behaald, kunnen de geassocieerde aandelen minder waard worden.

Nu het een relatief nieuwe branche betreft en gezien het feit dat regelgeving omtrent de bedrijfsvoering van de renewable energy companies constant in ontwikkeling lijkt, kunnen de koersen van groene aandelen nogal volatiel bewegen. Bepaalde factoren zullen de resultaten van het bedrijf in sterke mate beïnvloeden en kunnen schommelingen in de prijs van de renewable energy stocks teweeg brengen. Denk aan:

 • groeiende concurrentie
 • nieuwe (strengere) wetgeving
 • meer of minder subsidiëring

Groene aandelen ofwel duurzame aandelen worden dan ook aangemerkt als meer volatiele instrumenten, hetgeen kenmerkend is voor niche industrieën zoals deze.

Groene aandelen traden met de CFD constructie

Een andere mogelijkheid om te investeren in groene energie aandelen is middels de eerder genoemde CFD constructie. Als u handelt in groene aandelen CFD's of duurzame aandelen CFD's kunt u namelijk het beste uw voordeel doen met de genoemde volatiliteit. U kunt op snelle en eenvoudige wijze posities openen en inspelen op zowel de op- als de neerwaartse bewegingen in de koers van de te verhandelen duurzame aandelen.

Risico & Rendement profiel van verschillende type groene aandelen of duurzame aandelen

Let wel, de mate van volatiliteit van groene aandelen en duurzame aandelen kan sterk uiteenlopen. We kunnen namelijk onderscheid maken tussen de aandelen van renewable energy companies pur sang en van bedrijven die zich niet uitsluitend richten op groene energie.

Ga na of de door u geselecteerde duurzame aandelen tot de eerste categorie; aandelen van renewable energy companies behoren of dat het gaat om aandelen van bedrijven die verschillende activiteiten ontplooien. De laatstgenoemde categorie omvat doorgaans de meer gevestigde namen, die hun activiteiten hebben vernieuwd of uitgebreid. Het risicoprofiel van deze bedrijven al een aardige 'track record' hebben en niet volledig afhankelijk zijn van hun duurzame projecten, wijkt af van dat van 'pure' renewable energy companies.

Stem uw risicomanagement strategie af op het type groene aandelen waarin u handelt.

Enkele voorbeelden van de grootste renewable energy companies:

 • Vestas Wind Systems (VWS)
 • The Renewable Energy Company
 • SMA Solar Technology (S92)
 • Canadian Solar Inc. (CSIQ)
 • Tesla Motors Inc. (TSLA)

Bron: Admirals MetaTrader 5 duurzaam beleggen Vestas groene aandelen, wekelijkse trading chart - data bereik: van 9 september 2012 tot 26 november 2019. Data verkregen uit analyse op 26 november 2019 om 16.30 uur CEST. Houd er rekening mee dat in het verleden behaalde resultaten geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten zijn.

Bron: Admirals MetaTrader 5 duurzaam beleggen Tesla groene aandelen, maandelijkse trading chart - data bereik: van 1 juni 2010 tot 26 november 2019. Data verkregen uit analyse op 26 november 2019 om 16.49 uur CEST. Houd er rekening mee dat in het verleden behaalde resultaten geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten zijn.

Bron: Admirals MetaTrader 5 duurzaam beleggen, The Renewables Infrastructure Group, TRIG groene aandelen, maandelijkse trading chart - data bereik: van 24 januari 2016 tot 26 november 2019. Data verkregen uit analyse op 26 november 2019 om 17.10 uur CEST. Houd er rekening mee dat in het verleden behaalde resultaten geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten zijn.

Zij worden vaak geassocieerd met de mogelijkheid erg gunstige duurzaam beleggen rendementen te behalen maar zijn tevens volatiel. Zorg dat u de nodige risicobeheer maatregelen treft.

Wilt u echter investeren in groene energie maar doet u dit liever middels groene aandelen met een lager risicoprofiel? Overweeg te beleggen in de CFD aandelen van bedrijven die investeren in groene energie projecten maar daarnaast ook andere activiteiten ontplooien.

Denk aan duurzame aandelen van bedrijven zoals:

 • General Electric (GE)
 • Siemens (SIE)
 • SSE PLC (SSE)
 • Cree Inc. (CREE)
 • PG&E Corp. (PCG)

Handelen in groene aandelen CFD's oftewel duurzame aandelen is een eenvoudige en effectieve manier om te beleggen in groene energie.

De Beste manier om te beleggen in groene energie

Er zijn, zoals we hebben besproken, verschillende manieren om te beleggen in groene energie. Wat echter de beste manier is om te investeren in duurzame energie is een strikt persoonsgebonden kwestie. U moet namelijk rekening houden met uw risicobereidheid, het beschikbare kapitaal, uw beleggingshorizon en uw winstdoelen.

Houdt in gedachten dat groen beleggen en de renewable energy industrie een opkomende sector is. We hebben constant te maken met nieuwe innovaties en bepaalde ontwikkelingen zijn nog niet voldoende of langdurig getest. Ook wijzigingen in regelgeving kunnen de ontwikkeling van de koers van groene aandelen sterk beïnvloeden.

Beleggen in duurzame aandelen met behulp van de CFD constructie biedt het voordeel dat de trader op snelle en eenvoudige wijze kan inspelen op veranderingen in de prijs van de te verhandelen groene aandelen. Bovendien kan u door te handelen in duurzame aandelen CFD's profiteren van zowel stijgingen als dalingen in de koersontwikkeling.

Als u wilt beginnen met beleggen in duurzame energie en niet weet welke groene aandelen u moet selecteren of indien u het risico zoveel mogelijk wilt spreiden kunnen ETF's uitkomst bieden. Een Exchange Traded Fund is een 'basket' duurzame aandelen. Traders die investeren in duurzame energie ETF's profiteren niet alleen van die inherente diversificatie maar kunnen tevens hun voordeel doen met de lagere tarieven, die doorgaans voor handel in deze instrumenten geldt.

Handelen in groene aandelen ETF CFD's kan een goed uitgangspunt zijn voor beginnende traders die minder bekend zijn met het reilen en zeilen van de renewable energy companies en de prestatie van hun aandelen. Het effect van schommelingen in de koers van de individuele duurzame aandelen is minder sterk, nu de risicoblootstelling gespreid is.

Hoewel de individuele duurzame aandelen doorgaans volatieler zijn, verkiezen de meeste traders de handel in individuele groene aandelen boven ETF's, omdat het eenvoudiger is en omdat het juist gezien de volatiliteit meer handelskansen oplevert. Immers, volatiliteit geeft de mate van prijsbeweging van een te verhandelen asset aan. Bij trading van of beleggen in groene energie speelt men in op de (verwachte) prijsverandering en voldoende volatiliteit is aldus noodzakelijk. Extreme volatiliteit daarentegen kan voor onzekere marktomstandigheden zorgen.

Houdt rekening met de karakteristieken van de sector wanneer u gaat beleggen in duurzame energie. Zorg dat u naast een passende trading strategie, aangevuld met risicomanagement waarborgen over een gediversifieerde portfolio beschikt.

Of u er nu voor individuele duurzame aandelen of een ETF van green energy stocks kiest, handelen in CFD energy stocks is een eenvoudige en effectieve manier om te beleggen in duurzame energie producten of renewable energy companies. Het ligt in de lijn der verwachting dat de shift naar hernieuwbare energie de waardering van renewable energy companies (en van duurzame aandelen) een boost geven.

Naarmate het besef omtrent het belang van investeren in duurzame energiebronnen toeneemt, zal de draagkracht van renewable energy companies groeien en zullen nieuwe innovaties ons helpen de nadelige effecten van klimaatverandering en andere problemen die ons vandaag de dag plagen te beperken. Investeren in groene energie projecten kan volgens vele analisten een winnende strategie blijken. Qua financiële voordelen maar ook uit ethische overwegingen.

Online Traden en Beleggen in Duurzame energie - Trading software

We hebben de voordelen van het beleggen in groene energie met een online broker boven het investeren in duurzame energie bij een bank of investeringsmaatschappij al eerder aangestipt. Wilt u daadwerkelijk groen beleggen? Kies dan voor een online broker. De ecologische voetafdruk van een broker zoals Admirals is vele malen kleiner dan die van de traditionele instellingen in het bank- en verzekeringswezen.

De gemiddelde bank heeft naast (hoofd) kantoren doorgaans branches in de grote winkelstraten. Deze branches moeten verwarmd en bestierd worden. Het personeel rijdt doorgaans in leaseauto's en de administratie en communicatie zorgt voor een hoop papierwerk. Om nog maar te zwijgen over de promotie & marketing activiteiten.

Dit zal beleggers die investeren in groene energie om bij te dragen aan een beter leefmilieu niet lekker zitten. Het wordt vaak geaccepteerd omdat het de status quo is en vele investeerders zich er niet van bewust zijn dat er een alternatief is. Traders die beleggen in duurzame energie met een online broker zoals Admirals kunnen er gerust op zijn dat wij in onze bedrijfsvoering rekening houden met milieu.

We hebben behalve onze kantoren geen winkels of luxe flagship stores en al onze bedrijfsprocessen zijn online, zo ook de communicatie met onze cliënten. Behalve dat het milieu niet onnodig belast wordt heeft dit ook financiële voordelen voor de belegger. De kosten van investeren in duurzame energie bij Admirals zijn erg competitief, hetgeen uw rendement groen beleggen ten goede komt.

Bovendien is online investeren in duurzame energie ook bijzonder efficiënt en gebruiksvriendelijk. U kunt op eenvoudige wijze, thuis of op het werk, online traden of beleggen in duurzame energie, uw portefeuille beheren of de ontwikkeling van de te verhandelen groene aandelen volgen.

Admirals biedt hiertoe gratis toegang tot het MetaTrader handelsplatform. De door MetaQuotes ontwikkelde software is het meest gebruikte trading platform wereldwijd en staat bekend om haar superieure order uitvoer kwaliteit en executie snelheid. De MetaTrader 4 en MetaTrader 5 handelsplatformen zijn de eerste keuze van zowel professionele als beginnende traders. Het zijn multi asset platformen, wat inhoudt dat u naast duurzame aandelen en groene aandelen ETF's ook in andere instrumenten en markten kunt handelen.

We zullen het belang van diversificatie, bij beleggen in duurzame energie, later in dit artikel nader toelichten.

Online Traden en Beleggen in Duurzame energie - Groen Beleggen met Online Broker

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen uw duurzaam beleggen rendementen beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 200 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is tevens afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2019. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Beleggen in Duurzame energie - de meest verhandelde Groene aandelen

Bent u enthousiast over het beleggen in duurzame aandelen. Voordat u begint met investeren, moet u geschikte beleggingsopties onderzoeken, maar ook vertrouwd raken met de specifieke kenmerken en risico's van online handelen. Er zijn veel aanbieders die tips voor groene energie aandelen geven of bepaalde aandelen en ETF's promoten. Het is echter aan de belegger om zijn eigen onderzoek te doen en te bekijken welk activum bij zijn handelsstrategie, risicotolerantie niveau en beleggingshorizon zou passen.

Dit kan u een idee geven van de verschillende beschikbare opties en kan een basis vormen voor uw eigen onderzoek:

Bedrijf

Beurs

Symbool

How is it performing sustainable investing?

Renewables Infrastructure Group

London Stock Exchange

TRIG

The Renewables Infrastructure Group is een Brits investeringsfonds welke specifiek gericht is op investeringen in bedrijven die zich bezighouden met de winning van duurzame energie.

Hun portefeuille omvat 70 aandelen van Britse, Franse, Ierse, Zweedse en Duitse bedrijven in de groene energiesector - de projecten variëren van zonnepanelen installaties tot windenergie winning en de opslag van energie.

SunPower Corp

Nasdaq

SPWR

SunPower Corporation is een Amerikaans energiebedrijf die kristallijne silicone fotovoltaïsch cellen en zonnepanelen ontwikkelt en produceert.

De Franse oliegigant, Total heeft een meerderheidsaandeel in het bedrijf met een jaarlijkse omzet van meer dan een biljoen Amerikaanse Dollars.

Waste Management Inc

New York Stock Exchange

WM

Waste Management Inc is een afvalmanagement - en milieubeheer service bedrijf in Noord Amerika.

Het bedrijf beheert 234 afvalstortplaatsen, 5 speciale stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen en biedt daarnaast recycling services.

Covanta Holding Corp

New York Stock Exchange

CVA

Covanta Holding Corp is een grote internationale organisatie die een scala aan afvalbeheer en vuilverbranding services biedt.

Covanta's Energy-from-Waste (EFW) faciliteiten ook wel bekend als zogenaamde 'waste-to-energy' production fabrieken zijn verantwoordelijk de verbranding van ruim 20 miljoen ton afval van gemeenten en bedrijven en zorgt voor de energietoevoer van miljoenen huishoudens.

General Electric

New York Stock Exchange

GE

General Electric een internationaal conglomeraat van Amerikaanse bodem dat opereert in verschillende sectoren - van luchtvaart, gezondheidszorg, energie, duurzame energie, venture capital en verlichting. Enkele belangrijke projecten en producten zijn:

GE's reservoir is een flexibel, compact energie opslagplatform dat voldoende energie kan houden om 120 huizen per dag van stroom te voorzien.

Het bedrijf is tevens verantwoordelijk voor de productie van de GE9X -straalmotor die de Boeing's 777X luchtvloot aandrijft. Hoewel de 777x het grootste vliegtuig is dat ooit geproduceerd is, is het ontworpen om 10% minder CO2 broeikasgassen uitstoot en 45% minder uitstoot van smog te genereren dan de motoren van andere vliegtuigen.

Het bedrijf exploiteert tevens de Haliade X offshore windturbine die 45% meer energie genereert dan alle andere offshore windturbines.

Pacific Gas and Electric Company

New York Stock Exchange

PGE

The Pacific Gas and Electric Company is een Amerikaans nuts bedrijf dat 16 miljoen huishoudens van aardgas en elektrische diensten voorziet.

Het bedrijf heeft in 2019 zelf faillissement aangevraagd vanwege een schuldenlast van ruim $ 30 miljard US dollar en 750 rechtszaken met betrekking tot bosbranden die mogelijk door de elektriciteitsleidingen van het bedrijf veroorzaakt zijn.

Idacorp Inc

New York Stock Exchange

IDA

Idacorp Inc is een elektriciteitsbedrijf dat al meer dan 100 jaar actief is en haar klanten goedkope, schone 'hydropower' ofwel waterkracht levert.

In 2018 verklaarde het bedrijf haar deelname in het mijnen van drie kolencentrales te beëindigen.

Momenteel komt 50% van hun energie uit waterkracht en het bedrijf streeft naar 100% schone energie voorzieningen in het jaar 2045.

Aqua America

New York Stock Exchange

WTR

Aqua America is een afval en waterzuiveringsbedrijf, dat ongeveer 3 miljoen huishoudens bedient.

De 175 waterzuiveringsinstallaties van het bedrijf zuiveren meer dan 26 miljoen liter afvalwater en voeren deze terug naar rivieren.

Het bedrijf voorziet daarnaast verschillende instanties van schone energie, waaronder zonne-energie.

ASR Nederland NV

Euronext Amsterdam

ASRNL

ASR Nederland is een grote Nederlandse verzekeringsgroep gevestigd in Utrecht.

Het bedrijf is een pionier in duurzaam ondernemen en streeft ernaar in 2020 100% CO2 neutraal te zijn.

De vijf focus punten van het bedrijf zijn: duurzame verzekeringen, duurzame beleggen, duurzame bedrijfsvoering, duurzaam management en sociale betrokkenheid

Greenyard Foods NV

Euronext Brussels

GREEN

Greenyard Foods is een van de grootste leveranciers van groenten, fruiten, bloemen en planten ter wereld.

Het bedrijf richt zich op duurzaamheid en milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Maar liefst 97% van haar verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Bovendien verbruikt Greenyards minder dan 1% energie per ton geproduceerde goederen.

Vestas Wind Systems A/S

Nasdaq Copenhagen

VWS

Vestas Wind Systems A / S is een Deense fabrikant, verkoper, installateur en beheerder van windturbines, opgericht in 1945. Het bedrijf is de grootste windturbine producent ter wereld met een jaarlijkse omzet van meer dan 8 miljard euro.

Vestas heeft het Global Compact verdrag van de Verenigde Naties ondertekend en zet zich in voor de ondersteuning van de zes VN doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's), waaronder betaalbare en schone energie, klimaatactie en milieubehoud.

Umicore SA

Euronext Brussels

UMC

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recycling groep gevestigd in Brussel,

die het grootste deel van haar onderzoek en ontwikkeling wijdt aan schone mobiliteits materialen en recycling,

Het bedrijf heeft een omzet van meer dan 11 miljard euro per jaar en draagt bij aan een duurzamere wereld door edelmetalen te recyclen en te helpen met schonere uitstoot uit normale en zware voertuigen. Bovendien is Umicore betrokken in de groeiende lithium markt (ter ondersteuning van elektrische voertuigen).

Veolia Environnement SA

Euronext Paris

VIE

Veolia Environment is een transnationaal bedrijf van Franse origine, opgericht in 1853. Zij ontplooit activiteiten op het gebied van waterbeheer, afvalverwerking en energielevering.

Het bedrijf heeft een omzet van meer dan 24 miljard euro per jaar

en heeft 9 kernwaarden gericht op het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het bestrijden van klimaatverandering en het beschermen van biodiversiteit.

Tesla

Nasdaq

TSLA

Tesla is een Amerikaanse autofabrikant en energiebedrijf gevestigd in Californië. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van elektrische auto's, evenals de productie van zonnepanelen via haar dochteronderneming SolarCity.

Tesla's missie is om de grootschalige overgang naar duurzame energie te versnellen door zich in te zetten voor de transitie naar elektrische voertuigen en de ontwikkeling van van duurzame energiebronnen.

Royal Dutch Shell

LSE, Euronext Amsterdam

RDSA

Royal Dutch Shell, beter bekend als Shell, is een Anglo-Nederlandse olie- en gasmaatschappij die met een omzet van 380 miljard dollar per jaar de derde grootste onderneming in de sector is.

Het bedrijf begon reeds in 1997 - uit eigen initiatief - met het rapporteren van hun milieuprestaties. Een van hun belangrijkste focuspunten is om de klimaatverandering aan te pakken en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen, door de koolstofuitstoot intensiteit van de energieproducten die ze produceren te verminderen.

Om het streven kracht bij te zetten is de beloning van bestuurders thans gekoppeld aan het behalen van de doelstellingen omtrent het verkleinen van de koolstofvoetafdruk.

Zelf Beginnen met Beleggen in Duurzame Energie/ Groen Beleggen

Als u nooit eerder heeft geïnvesteerd is het wellicht prettig eerst te kunnen oefenen alvorens u daadwerkelijk gaat beleggen in duurzame energie. Bovendien raden we ook ervaren traders aan nieuwe technieken om te investeren in duurzame energie of groen beleggen strategieën altijd eerst zelf te testen, zodat u kunt beoordelen hoe deze voor u werkt.

Admirals biedt u hiertoe gratis demo- en live trading accounts. Met een demo trading account kunt u de werkzaamheid van uw groen beleggen -strategie in een risicovrije omgeving testen. U kunt experimenteren met verschillende technieken en indicatoren voor beleggen in duurzame energie zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Met een demo account handelt u namelijk uitsluitend met virtuele middelen.

U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform. Open een live trading account om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte online trading ervaring op te doen.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is beschikbaar voor zowel MT4 als MT5 en biedt ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer.

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
De Heikin Ashi Indicator & Heikin Ashi Strategy gebruiken
Heikin Ashi (ook wel aangeduid als Heiken Ashi) is een van de meest populaire trading indicatoren en wordt doorgaans gebruikt om trends in de financiële markten te herkennen. In dit artikel kunt u lezen over: Wat is Heikin Ashi en hoe werkt het De toepassing van de MT4 Heikin Ashi indicator Hoe u...
Wat is short gaan? Hoe werkt Short Selling?
De gemiddelde belegger kijkt over het algemeen naar stijgende markten, en volgt vaak het bekende gezegde ‘koop laag en verkoop hoog’, en dit kan zeker heel goed uitpakken. Als u aandelen koopt in bedrijf 'ABC' voor $ 100 en het vervolgens verkoopt voor $ 150, is dat een netto winst van $ 50 minus ev...
De Beste Forex Strategieën & CFD strategieën
De meest succesvolle traders hameren op het belang van het volgen van een trading strategy of beleggingsstrategie. Wist u een effectieve trading strategie u kan helpen de financiële markten te navigeren?Bovendien kan het volgen van een trading strategy of beleggingsstrategie uw besluitvorming vereen...
Alles weergeven