Crude Oil Trading - Handelen in ruwe olie

Admirals
33 Min lezen

Of u nu overweegt te starten met oil trading of beleggen in ruwe olie of simpelweg een oplettende consument bent, het zal u vast niet ontgaan zijn dat de olieprijs de tendens heeft volatiele koersbewegingen te vertonen. Deze prijsfluctuaties maken het voor vele traders interessant te participeren in CFD oil trading.

De stand van de crude oil price en crude oil forecasts raken niet alleen zij die beleggen in olie of participeren in crude oil investing dan wel CFD oil trading maar vrijwel iedere consument. Bovendien wordt de ruwe olieprijs gebruikt als barometer van de economische gezondheid. De crude oil koers en de geassocieerde crude oil forecast (ruwe olie prognose) is dan ook een van de meest geanticipeerde en gevolgde koersen en houden ons allen in meer of mindere mate bezig.

Wilt u weten hoe u kunt inspelen op de ontwikkelingen in de olieprijs? We zullen in dit artikel stapsgewijs bespreken hoe u CFD oil trading aan uw portfolio kunt toevoegen

Introductie tot Crude Oil Trading

We bespreken de volgende punten:

 • Wat is Crude oil?
 • Welke factoren beïnvloeden de crude olieprijs
 • Hoe starten met oil investing - de beste brokers en oil trading software selecteren
 • Beleggen in ruwe olie vs CFD oil trading
 • Crude oil trading strategies

Dit artikel geeft informatie over hoe crude oil koersen bewegen en waarom, welke factoren van invloed zijn op de olieprijs. We zullen bovendien stapsgewijs toelichten hoe CFD oil trading werkt en de risico's die met beleggen in ruwe olie gepaard gaan. Ten slotte zullen we enkele populaire crude oil trading strategies bespreken.

Wilt u direct starten crude oil trading? Klik op de onderstaande banner of op de volgende links om een demo- of live trading account te openen

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Wat is Crude Oil?

Crude oil, Brent crude oil of WTI crude oil zijn verschillende benamingen voor geraffineerde, ruwe olie. Een fossiele brandstof welke is samengesteld uit koolwaterstof -afzettingen en andere organische materialen. Het kan worden verfijnd voor de productie van benzine, diesel, petro-chemicaliëen (zoals plastic), meststoffen en zelfs medicijnen.

Crude oil trading is een fundamenteel en kritisch onderdeel van de wereldeconomie en heeft daarom een beduidende impact op ons dagelijks leven. Niet voor niets worden de ontwikkelingen op het gebied van crude oil prices (ruwe olieprijs) en Crude oil forecasts nauwlettend gevolgd door economen, bedrijven en handelaren.

De Crude olieprijs & de economie

Enige veranderingen in de olieprijs kunnen verregaande effecten op de economische situatie hebben.

 • Wanneer de crude oil price stijgt, verhoogt dit de kosten voor de consument rechtstreeks (benzineprijzen) en indirect (producten gemaakt op basis van ruwe olie of als grondstof voor productie).
 • Goedkopere Brent crude oil of WTI crude oil leidt tot lagere productiekosten en aldus tot lagere kosten voor consumenten. Een stijging in koopkracht kan de economische groei stimuleren.

Crude oil vormt de basis voor vele producten die wij dagelijks gebruiken. Een verandering in de olieprijs kan op de lange termijn verreikende implicaties voor de economie. Recentelijk hebben we te maken gehad met scenario's waarin de olieprijzen extreem zijn gedaald. In zulke situaties zullen olieproducerende landen doorgaans ingrijpen. Zij kunnen ervoor kiezen de productie te verlagen of om nieuwe winnende projecten (tijdelijk) op te schorten. Deze maatregelen zijn erop geënt het aanbod te verlagen en zo de prijs op te drijven.

We zullen hier later in dit artikel nader op ingaan.

De olieprijs en Crude oil trading

Voor hen die beleggen in olie of participeren in CFD crude oil trading zijn de fluctuaties in de olieprijs extra interessant. Middels het plaatsen van trades proberen zij te profiteren van de veranderingen in de prijs (en aldus in de crude oil trading koers). Het idee achter beleggen in olie is dat investeerders inkopen tegen een bepaalde prijs en winst maken wanneer crude oil in waarde stijgt en zij dit tegen een hogere prijs kunnen verkopen.

Middels het verhandelen van oil CFD's kunnen traders profiteren van zowel op- als neerwaartse prijsschommelingen.

Traders bestuderen olieprijsontwikkeling aan de hand van ruwe olie grafieken op hun handelsplatform en doen op basis hiervan crude oil forecasts. Crude oil trading prijzen hebben, zoals gezegd, een zwaarwegende impact op internationale handel en de economie in het algemeen. Om die reden wordt er veel waarde toegekend aan ruwe olie prognoses.

Lange termijn effecten van veranderingen in de olieprijs

Crude oil houdt vrij letterlijke de motor van de economie gaande. Het vormt de basis voor benzine, diesel brandstof, petrochemische producten (zoals plastic) en meststoffen. Crude oil trading is als zodanig een cruciaal en fundamenteel onderdeel van de wereldeconomie en ontwikkelingen in de olieprijs hebben dan ook een aanzienlijke impact op de globale economie;

 • Hogere crude oil trading prijzen maken producten doorgaans duurder. Als gevolg van inflatie en de renteverhogingen die hierop kunnen volgen, wordt de economische groei ondermijnd.
 • Lagere crude oil trading prijzen leiden doorgaans tot betere betaalbaarheid van producten. Een daling in de crude oil price houdt in dat inflatie en renteverhogingen lager kunnen uitvallen, hetgeen de economische groei stimuleert.
 • Extreem lage crude oil trading prijzen echter, kunnen het aanbod ook doen dalen. Crude oil producenten zullen geneigd zijn hun gebruikelijke productieniveau te verminderen of nieuwe crude oil winnings projecten (tijdelijk) op te schorten.

Factoren die crude oil trading prijzen beïnvloeden

Crude oil trading prijzen veranderen regelmatig en fluctueren zelfs van minuut tot minuut. De ruwe olie koersen worden beïnvloed door een groot aantal factoren.

De belangrijkste factoren die crude oil trading prijzen beïnvloeden zijn:

 • Toename of afname van de door de Brent crude oil/ WTI crude oil producenten aangeboden hoeveelheden
 • Toename of afname van de vraag naar crude oil door ruwe olie importeurs en gebruikers
 • Subsidies voor crude oil maatschappijen en energiebedrijven
 • Internationale politiek - relaties en afspraken tussen (crude oil producerende) landen
 • Interne politieke situatie van de brent crude oil/WTI crude oil producerende landen
 • Bedrijfsbeleid crude oil producenten
 • Totale aanbod van crude oil wereldwijd
 • Concurrentie van andere (alternative) energiebronnen
 • Geopolitieke spanningen en onzekerheid (zouden de crude oil trading prijzen kunnen verhogen)
 • Gebruik van crude oil en de vooruitzichten hiervan (ruwe olie prognose)
 • Publicatie van gezaghebbende Crude oil forecasts

Deze factoren beïnvloeden direct dan wel indirect de vraag of het aanbod van crude oil.

Crude oil vraag & aanbod

Hoe vraag en aanbod van invloed zijn op de crude oil trading prijs is als volgt uit te leggen.

Over het algemeen daalt de crude oil trading prijs wanneer er sprake is van een aanbod surplus - de situatie dat het aanbod groter is dan de vraag.

Een vermindering in aanbod, stijging in vraag of beiden zorgt juist voor een vraag surplus. Wanneer de vraag groter is dan het aanbod zullen de ruwe olie prognoses/ crude oil forecasts aangeven dat de crude oil price zal stijgen.

Er zijn twee belangrijke factoren die vraag en aanbod sturen:

Crude oil aanbod & olie productie niveaus

Crude oil is een energiebron die niet in elk land aanwezig is - de productie van brent crude oil/ WTI crude oil is redelijk geconcentreerd. Crude oil wordt geproduceerd in 100 landen, wat ongeveer de helft van het totale aantal landen ter wereld opmaakt. Vijf van deze landen zijn verantwoordelijk voor ruim 48% van de totale productie van crude oil ter wereld. Dit houdt in dat deze ruwe olieproducerende landen en crude oil associaties (zoals Opec) aanzienlijke macht hebben om het aanbod- en de crude oil trading prijs te controleren.

Ze kunnen hun crude oil productie verlagen om te voorkomen dat de olie koersen dalen. Daarentegen kunnen ze de crude oil productie verhogen wanneer zij de ruwe olieprijs gunstig (dus hoog genoeg om winst te maken) achten.

Laten we dit aan de hand van een actueel voorbeeld uit de praktijk verhelderen. De olieprijs heeft de afgelopen maanden flink te lijden gehad onder het Coronavirus opgelegde beperkende maatregelen. Overheden legde beperkende maatregelen op waardoor een groot deel van de wereldbevolking was aan huis gebonden en vaardigde restricties omtrent (internationale) reizen uit. De vraag naar crude oil daalde aanzienlijk.

Dientengevolge wilde de OPEC landen, onder leiding van Saoedi-Arabië, de productie van olie behoorlijk terugschroeven in een poging om vraag en aanbod in balans te brengen. Rusland, een belangrijke olieproduct die geen deel uitmaakt van OPEC weigerde hiermee akkoord te gaan. Het probleem is echter dat als de OPEC landen hun productie zouden verlagen en Rusland niet, de maatregelen niet het gewenste effect zouden hebben.

Bovendien zouden de russen kunnen profiteren van de (resterende) naar olie. Saoedi-Arabië reageerde door de oliekraan verder open te draaien. Door de productie te verhogen beoogde zij marktaandeel te winnen. Het verhoogde aanbod zorgde ervoor dat de crude oil prijs volledig in elkaar zakte.

Vele investeerders vragen zich of hoe zij kunnen profiteren van de onrust op de markt en geassocieerde prijsdalingen. We zullen hier in de strategie sectie van dit artikel nader op ingaan.

Crude oil vraag & de gezondheid van de wereldeconomie

De vraag naar, en handel in crude oil, groeit doorgaans wanneer de algehele wereldeconomie goed presteert. Consumenten kopen meer producten, welke gemaakt zijn met grondstoffen zoals ruwe olie. Dit veroorzaakt een kettingreactie, bedrijven zullen naar aanleiding van de toename in vraag, meer goederen verzenden en vervoeren. De transport -sector is een groot afnemer van crude oil. De toename in transportbehoeften en verpakkingsmaterialen, zal de vraag naar ruwe olie een extra impuls geven hetgeen de ruwe olieprijs verder zal doen stijgen.

In een zwakke(re) wereldeconomie ziet men het tegenovergestelde effect. De vraag naar en handel in crude oil verminderen. Om te voorkomen dat de globale economie in een neerwaartse spiraal terecht komt, zullen overheden en belangenorganisaties (zoals OPEC) middels handels- en beschermingsmaatregelen ingrijpen en trachten het hierboven geïllustreerde domino effect te beperken.

Brent Crude Oil vs. WTI Crude Oil

Velen spreken over crude oil als een homogeen product. Echter, als u wilt starten met oil trading is het belangrijk dat u zich realiseert dat u in verschillende crude oil varianten kun handelen. We onderscheiden:

 • WTI crude oil verwijst naar de West Texas Intermediate ruwe olie grondstof. WTI crude oil wordt ook wel aangeduid als US crude oil nu van oudsher voornamelijk in de Verenigde staten gewonnen en geproduceerd werd. Deze ruwe olie is lichter dan de Brent variant en is doorgaans goedkoper.
 • Brent crude oil is samengesteld uit 15 verschillende componenten uit de Noordzee. Brent crude oil is goed voor 66% van de totale olievoorraad en de prijs wordt gebruikt als referentiewaarde voor de waardering van andere crude varianten.

Brent crude oil wordt doorgaans dichtbij de zee geproduceerd en kent daarom lagere transportkosten dan WTI.

De WTI crude oil en Brent crude oil zijn de twee populairste vormen van ruwe olie en de bekendste benchmarks voor crude oil trading.

Beleggen in olie - CFD Oil trading

Crude oil is een van de meest verhandelde producten wereldwijd en is een geliefd product onder zowel (korte termijn) traders en (lange termijn) beleggers. Als u wilt beleggen in olie heeft u hiertoe verschillende opties.

Zoals in elke andere soort handel, nemen traders bij crude oil trading risico's om winst te maken en kunnen zij in dat proces hun handelskapitaal (deels) verliezen. Zij proberen winst te behalen door in te spelen op de fluctuaties in de crude oil trading prijs. Echter, deze handelsmogelijkheden gaan hand in hand met het risico op verlies.

Deze zelfde Crude oil price schommelingen kunnen namelijk betekenen dat de oil koers in tegengestelde richting beweegt dan wat zij naar aanleiding van hun crude oil forecasts hadden verwacht. In dit geval zou de trader verliest lijden.

Een van de meest toegankelijke, betaalbare en eenvoudigste vormen van beleggen in olie is CFD oil trading. Zeker in het huidige marktklimaat waarin de olieprijs erg volatiel is en scherpe dalingen toont, kan deze vorm van trading uitkomst bieden.

CFD Oil trading - Handelen in Crude oil CFDs

Middels de CFD oil trading constructie heeft men verschillende mogelijkheden om van bewegingen in de ruwe olie koers te profiteren.

 • Het plaatsen van een buy- of long positie bij een bullish crude oil forecast/ ruwe olie prognose - een verwachte stijging in de ruwe olieprijs verwachting, of:
 • Het plaatsen van een sell of short trade bij een negatieve crude oil forecast/ ruwe olie prognose - in anticipatie op een daling in de crude oil trading prijs.

Met behulp van de CFD constructie kunt u zowel long als short orders plaatsen en inspelen op stijgende en dalende bewegingen in de markt. Zo kunt u in alle marktomstandigheden handelen en heeft u aldus de mogelijkheid om u beter tegen de risico's in te dekken.

CFD oil trading is verreweg de meest toegepaste vorm van beleggen in olie. CFD staat voor contract for difference. Wanneer u participeert in CFD oil trading kunt op eenvoudige wijze koersschommelingen in crude oil futures en opties traden. Met crude oil CFD's kunt u profiteren van de veranderingen in de crude oil trading prijs zonder dat u daadwerkelijk bezit hoeft te nemen van het onderliggende activum.

Bovendien kunt u gebruik maken van de hefboomwerking. Met behulp van de hefboomwerking ofwel leverage kunnen beleggers de reikwijdte van hun positie vergroten. Met een relatief kleine inleg kunnen zij een positie van grotere, onderliggende waarde beheren en kunnen zij profiteren van eventuele hogere, geassocieerde winsten. Let wel, ook potentiële verliezen worden met dezelfde factor vergroot, dus wees voorzichtig.

U kunt bij Admirals kiezen voor Brent crude oil- of WTI crude oil CFDs of handelen in duizenden andere instrumenten, zoals Forex paren, aandelen, indices en goud. Daarnaast bieden wij toegang tot de MetaTrader oil trading software. MetaTrader is in feite een multi - asset trading platform waarmee u met behulp van de door uw broker gefaciliteerde handelsrekening kunt handelen in een breed scala aan financiële markten. Download het Admirals MetaTrader 5 nu geheel GRATIS door op de volgende link of op de onderstaande banner te klikken:

's Werelds beste multi-asset platform


CFD Oil trading - MetaTrader Oil trading software

CFD oil trading/ het verhandelen van crude oil CFDs ziet toe op koopt en verkoop van de grondstof ruwe olie. U kunt in enkele simpele stappen aan de slag met crude oil trading met de MetaTrader oil trading software:

 1. Open een trading account
 2. Download de gewenste versie van de MetaTrader oil trading software: u kunt kiezen de trading apps, MetaTrader voor Mac, windows of MetaTrader WebTrader
 3. Start trading crude oil CFDs! Open een order ticket en plaats uw eerste trade. In de onderstaande paragraaf beschrijven we hoe u te werk gaat.

Als u wilt beginnen met crude oil trading heeft u naast een broker en een trading account ook de juiste software nodig. Met uw Admirals trading account kunt u gratis gebruik maken van de MetaTrader 4 & MetaTrader 5 handelsplatformen.

MetaTrader is de meest gebruikte en gevierde trading platform en wordt dan ook al decennialang als de absolute marktleider beschouwd. Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteiten maar is verrassend gebruiksvriendelijk.

Het platform biedt alle bovendien een scala aan hulpmiddelen en functies die uw trading activiteiten kunnen ondersteunen, waaronder een uitgebreid scala aan indicatoren en trade bots. Het is bovendien een multi asset handelsplatform - dit houdt in dat u een breed scala andere instrumenten kunt verhandelen, waaronder crude oil CFD's

Met behulp van MetaTrader oil trading software kunt u starten met CFD oil trading. U kunt hiervoor een demo rekening of een live trading account openen. Traders gebruiken trading platforms zoals MetaTrader 4 of MetaTrader 5 om trades in te voeren, te beheren en te sluiten. Op onze website kunt u geoptimaliseerde versies voor vrijwel elk besturingssysteem en apparaat type vinden.

Bovendien bieden wij onze cliënten de exclusieve MetaTrader Supreme Edition add-on. De Supreme Edition plug in van Admirals biedt een lange lijst aan extra indicatoren en hulpmiddelen welke geen onderdeel zijn van het standaard MetaTrader oil trading software. De extra functies omvatten onder andere de Sentiment-trader, de Mini- Terminal, de trade terminal, de tick chart trader, de trading simulator en de mini terminal functie die perfect is voor crude oil technical analysis op verschillende tijdframes.

Het is raadzaam elke CFD oil trading strategy altijd allereerst zelf te testen in een risicovrije omgeving alvorens deze toe te passen in een live setting.

Zodra u uw live- of demo trading account heeft geopend en uw gratis Admirals MetaTrader platform heeft gedownload, bent u klaar om te beginnen met beleggen op de Asian stock markets. Indien u meer wilt weten over het MetaTrader 5 download en installatieproces verwijzen wij u naar de handleiding op onze website. Kiest u voor MetaTrader 4, gebruik dan onze MT4 download- en installatie gids.

Risicovrije Demo-rekening

Registreer voor een gratis online demo-rekening en verfijn uw handelsstrategie

Een order plaatsen

Zodra u uw live- of demo-handelsaccount heeft geopend en uw gratis MetaTrader 5-handelsplatform hebt gedownload, kunt u beginnen met beleggen in duizenden instrumenten van de 15 grootste beurzen ter wereld waaronder crude oil CFD's

Selecteer allereerst de crude oil CFD waarin u wilt handelen. U kunt alle op het Admirals MetaTrader 5 handelsplatform beschikbare instrumenten oproepen door de volgende stappen:

 1. Open het Market Watch menu door in de bovenste werkbalk menu optie 'Beeld' te selecteren en vervolgens voor 'Market Watch' te kiezen. U kunt dit menu tevens eenvoudigweg oproepen met behulp van de Ctrl + M sneltoetscombinatie. Hierop wordt aan de linkerzijde van uw grafiek een lijst met verhandelbare symbolen geopend. Hier kunt u crude oil CFDs selecteren.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het Market Watch venster en selecteer Symbolen of houdt de Ctrl + U op uw toetsenbord ingedrukt. Hierop wordt het venster wat in de onderstaande afbeelding is weergegeven, geopend. In dit venster vindt u alle voor handel beschikbare instrumenten en de geassocieerde details.
 3. Selecteer de gewenste instrumenten en voeg deze toe aan uw Market Watch venster. U kunt een instrument toevoegen door het bewuste instrument op te zoeken, te selecteren en vervolgens op 'Toon symbool' te klikken.

Long of Short trade plaatsen

Vanaf hier kunt u nu een ticket openen om uw eerste investering te doen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een open gedeelte in de grafiek
 2. Selecteer 'Handel' in het keuzemenu en selecteer 'Nieuwe order' of
 3. gebruik de F9 toets op uw toetsenbord
 4. Hierop wordt een order ticket geopend. Specificeer de gewenste entry prijs, stop loss & take profit niveau en het handelsvolume

Beleggen in olie - Oil Trading Plan

Het trading plan is persoonlijk en afhankelijk van de stijl van de trader en de gekozen aanpak. Er zijn enkele kernelementen te benoemen die in vrijwel elk trading plan terugkomen, ongeacht welke CFD oil trading strategies u gebruikt.

Crude oil trading systemen omvatten meestal de volgende belangrijke componenten:

 • De toegepaste vorm van analyse. Kiest u voor fundamentele analyse, crude oil technical analysis, wave analyse of een combinatie?
 • Timeframes - welke ruwe olie grafieken zult u gebruiken voor analyse en voor entry
 • Voorwaarden voor entry - aan welke condities moet uw crude oil trading set up voldoen
 • Filters - geven uw indicatoren redenen aan om geen CFD oil trading positie te plaatsen?
 • Regels voor trade beheer, inclusief criteria voor exit, richtlijnen voor het plaatsen van uw stop loss orders, potentiële winstdoelen
 • Risicomanagement waarborgen zoals de maximale risico blootstelling per trade en de totale risico blootstelling
 • Een systeem voor de evaluatie van uw prestaties en die van uw trading systeem ter verbetering van uw CFD oil trading strategies

Het is de moeite waard om alle aspecten zorgvuldig te overwegen alvorens u begint aan CFD oil trading. Een trading plan helpt handelaren een meer consistente aanpak te ontwikkelen op basis waarvan zij hun crude oil investing/ CFD oil trading activiteiten constant kunnen verbeteren.

Crude oil trading strategie

Alvorens u aan de slag gaat met beleggen in olie is het zaak u te verdiepen in de verschillende crude oil trading strategies. U zal moeten bepalen hoe u, vanuit strategisch perspectief Brent crude oil/ of WTI crude oil CFDs zal verhandelen - wilt u kopen, verkopen of kiest u ervoor tijdelijk aan de zijlijn te blijven? Handelaren gebruiken hiertoe een trading strategie. Een effectieve trading strategie biedt duidelijke criteria en voorwaarden waarop de trader zijn handelsbeslissingen kan baseren.

Crude oil trading strategies kunnen worden gecategoriseerd op basis van handelsvorm, de gebruikte tijdframes en uw winstdoelen. U scant de ruwe olie grafieken op basis van de in uw strategie vastgestelde voorwaarden. Uw oil trading strategy bepaalt in belangrijke mate welke benadering, technieken en crude oil technical analysis tools u hier het beste voor kunt gebruiken.

CFD Oil Trading - Analyse

Traders gebruiken verschillende vormen van fundamentele of-technische analyseom meer inzicht te krijgen in de verwachte richting van de crude oil trading prijs.

Er zijn vele verschillende manieren om deze analyse uit te voeren. De verschillende technieken en hulpmiddelen kunnen grofweg in twee categorieën worden onderverdeeld:

 • Fundamentele analyse- betreft onderzoek, analyse en gebruik van statistische- en economische data, nieuwsgebeurtenissen en publicaties, om de toekomstige vraag en aanbod in crude oil trading te beoordelen en aldus de olieprijs verwachting te bepalen.

Traders proberen aan de hand van deze data vast te stellen of het waarschijnlijk is dat het bedrijf in de toekomst meer waard zal zijn en meer winst zal maken - hetgeen zich naar verwachting vertaalt in een stijgende crude oil prijs.

 • Technische analyse - Technische analyse gebruikt historische prijsinformatie om toekomstige prijsontwikkeling te voorspellen. Traders die deze school van analyse aangehangen, richten zich uitsluitend op het analyseren prijs- en grafiek patronen, met de gedachte dat deze patronen zich herhalen. Het idee is dat alle kenbare informatie reeds in de prijs verdisconteerd is.

Deze techniek analyseert de ruwe olie grafieken. Deze ruwe olie grafieken tonen de crude oil price ontwikkeling. De handelaar bestudeert candlesticks of bar (formaties) en scant op herhaalde patronen. Aan de hand hiervan en door middel van gebruik van crude oil technical analysis indicatoren tracht men setups te identificeren die handelskansen met een hogere waarschijnlijkheid vertegenwoordigen.

 • Wave analyse: deze methode analyseert eveneens crude oil trading price patterns in de ruwe olie grafiek. De Wave analist bestudeerd deze patronen om inzicht te krijgen in de context en de marktstructuur. Op basis hiervan beoordeeld hij of er crude oil trade mogelijkheden zijn.

Hoewel sommige handelaren ervoor kiezen zich te specialiseren in één van beide typen analyse, zullen vele traders een zekere combinatie van fundamentele- en technische analyse technieken aanwenden om beter inzicht in de context van de markt beweging te krijgen of gebruiken zij fundamentele gegevens om hun bevindingen uit technische analyse te staven.

Houdt er echter rekening mee dat elke transactie kan eindigen in winst of verlies, analyse en crude oil forecasts bieden geen garantie voor prijsbeweging of richting. Test verschillende CFD oil trading analyse methoden en bepaal wat het beste bij uw crude oil trading strategie past.

Crude oil trading en volatiliteit

De crude oil market zijn zoals gezegd erg populair en crude oil is een van de meest verhandelde producten. De markt kenmerkt zich dan ook door een hoge mate van liquiditeit en volatiliteit. Deze factoren zorgen ervoor dat de prijs van punt A naar punt B kan bewegen. Traders maken winst als de prijs van het ene niveau naar het andere (door hen beoogde niveau) beweegt. Echter, als de prijs in plaats daarvan in de tegengestelde richting beweegt, lijden zij verlies. Bij instrumenten die een hogere volatiliteit kennen, is de kans op beide scenario's groter.

Als u een willekeurige oil trading chart bekijkt zult u zien dat de koersen gewoonlijk op zowel de korte- als de lange termijn aanzienlijke schommelingen tonen. De bewegingen die we op een typische ruwe olie grafiek zien, bieden de crude oil CFD traders de mogelijkheid te profiteren van entries op verschillende tijdframes. We bespreken de belangrijkste handelsvormen.

Beleggen in olie & crude oil trading stijlen

De volatiliteit die crude oil CFD's kenmerkt maakt dat het zich leent voor toepassing van vele verschillende stijlen, de meest voorkomende handelsvormen zijn:

Lange termijn crude oil investing ofwel beleggen in olie

Bij deze vormen van crude oil investing gebruiken traders hogere timeframes zoals de maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse crude oil trading charts om hun posities te plaatsen en houden deze doorgaans enkele dagen, weken of maanden. Zij gebruiken vaak enige vorm van fundamentele analyse om langetermijn ruwe olie prognoses ontwikkelen en hun CFD oil trading posities op de hogere timeframes in te stellen. Fundamentele veranderingen ontwikkelen zich langzamer wat inhoudt dat er doorgaans minder crude oil trading -opstellingen zullen zijn en deze aanpak minder tijdsintensief maakt.

Swing trading crude oil CFD's

Swing traders zijn gericht op het middellange tijdsbestek zoals wekelijkse-, dagelijkse- en intraday crude oil trading charts. Zij houden posities doorgaans enkele dagen of weken en maken doorgaans gebruik van een combinatie van verschillende analyse technieken.

Day trading crude oil CFD's

Daytraders openen en sluiten hun posities binnen een dag of dagdeel. Zij gebruiken doorgaans de dagelijkse, H4- en H1 crude oil charts om de bredere trend te bepalen en plaatsen hun trades op lagere tijdframes zoals de H1, M30 of M15 grafieken.

Scalping crude oil CFD's

Scalping is een populaire vorm van intraday. Scalping richt zich op het maken van kleine winsten, over een groot aantal trades. Scalping is de meest intensieve vorm van oil trading. Het kan lucratief blijken maar is tevens risicovol. De meeste scalpers gebruiken grafieken van 15 minuten, 10 minuten, 5 minuten of 1 minuut. Het vergt veel tijd en volledige aandacht.

Scalpers zijn, gezien het extreem korte tijdsbestek, vrijwel volledig aangewezen op technische analyse technieken en het gebruik van indicatoren. Zij gebruiken indicatoren die automatisch berekeningen maken, om snelle behandelbeslissingen te kunnen nemen. Denk aan indicatoren zoals de Parabolic, Keltner Channel, en Pivot Points.

De scalping crude oil trader moet beslissingen nemen op basis van de snelle veranderingen in de crude oil price/olieprijs. Eerdergenoemde tools zijn hier beter toe geschikt dan handmatige technieken zoals bijvoorbeeld het tekenen van trendlijnen of het berekenen van Fibonacci levels.

News Based oil trading

Er is een groep traders die zich specifiek toelegt op het verhandelen van crude oil CFD's rondom belangrijke nieuws aankondigingen of gebeurtenissen. U zult al snel merken dat de volatiliteit in deze tijden extreme pieken kan tonen. Traders die handelen op basis van economisch nieuws, richten zij zich daarom meestal op kortdurende crude oil trading technieken.

Deze trades worden doorgaans ingesteld op de lagere tijdframe. Deze groep traders gebruikt specifieke crude oil technical analysis hulpmiddelen om de impact van economische publicaties, voorspellingen en gebeurtenissen te monitoren. Admirals stelt een (crude oil) Trading Calendar beschikbaar die u kan voorzien van deze informatie.

Voorbeelden van crude oil trading strategies

Laten we een voorbeeld van een van de meest geliefde discretionaire, technische CFD oil trading strategies bekijken. We gebruiken de 4 -uurs grafiek. Deze crude oil trading strategie maakt tevens gebruik van technische hulpmiddelen.

Houdt in gedachten dat dit slechts een eenvoudig voorbeeld is om aan te geven hoe traders verschillende hulpmiddelen en indicatoren kunnen combineren om CFD oil trading beslissingen te nemen.

Let wel, deze strategie is niet getest in real time marktomstandigheden en dient slechts ter illustratie van een mogelijk crude oil trading systeem. Test crude oil trading strategies altijd eerst zelf, idealiter in een risicovrije omgeving, voordat u deze toepast.

Bron: Admirals Crude Oil Trading Software MT5 met MTSE Add-on WTI CFD van 5 januari 2017 tot 6 maart 2020- uitgevoerd op 6 mei 2020 om 5:00 PM GMT.

Disclaimer: De in dit artikel opgenomen grafieken voor financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormen geen handelsadvies noch dienen zij te worden geïnterpreteerd als suggestie om de door Admirals aangeboden financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

Deze CFD oil trading strategie is een voorbeeld gebaseerd op een enkelvoudige tijdframe -analyse (technische anayuse van de 4 uur grafiek), op het MT5 platform met toepassing van de MetaTrader Supreme Edition plug in.

Voeg de volgende tools toe aan uw MT4- of MT5-platform:

 • 100 EMA (exponentieel voortschrijdend gemiddelde)
 • Keltner Channel, beschikbaar via MetaTrader Supreme Edition plug in
 • Fractal indicator.

Handelen op basis van uw CFD oil trading strategie stappenplan:

 • Trend
  Handel in de richting van de trend (trend following benadering). Gebruik de voortschrijdende gemiddelden om de trend te bevestigen:
  1. We scannen de markt op mogelijke long crude oil trading set ups als de prijs boven de 100 EMA sluit
  2. We scannen de crude oil markt op mogelijk short entries, indien de prijs onder de 100 EMA sluit
 • Entry signal

Een doorbraak van een bepaald structuurniveau (ondersteuning- of weerstand). Deze methode valt in de categorie Breakout crude oil trading strategies

 1. Plaats een Long oil trading positie bij sluiting van een bar of candlestick buiten de bovenste grens van het Keltner Channel (weerstand niveau).
 2. Plaats een Short oil trading positie bij sluiting van een bar of candlestick buiten de bovenste grens van het Keltner Channel (steun niveau).
 • Risicomanagement

Traders kunnen ervoor kiezen een stop loss plaatsen voor het geval dat de trade zich tegen hen keert. Een stop loss order is een instructie aan uw broker om de trade automatisch te sluiten op een vooraf vastgesteld niveau. U kunt de stop loss plaatsen:

 1. Boven of onder de dichtstbijzijnde fractal,
 2. Bij de tweede candlestick lager of hoger of
 3. Nabij de 'close' van de dichtstbijzijnde diepte- of hoogtepunt candlestick
 • Reward to risk

Zorg dat uw crude oil trading positie minstens een 1:2 beloning - risico ratio potentieel heeft.

 • Exit:

neem recente steun- en weerstand niveau's in acht, of richt u op de wekelijkse Pivot Points.

Bron: Admirals Crude Oil Trading Software MT5 met MTSE Add-on WTI CFD van 5 januari 2017 tot 6 maart 2020 - uitgevoerd op 6 mei 2020 om 5:00 PM GMT

Disclaimer: De in dit artikel opgenomen grafieken voor financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormen geen handelsadvies noch dienen zij te worden geïnterpreteerd als suggestie om de door Admirals aangeboden financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

Filter uw CFD oil trading opstellingen - probeer het plaatsen van trades die te dicht bij recente ondersteuning of weerstand niveau's liggen te vermijden. Zorg ervoor dat uw crude oil trading set up voldoende ruimte heeft om een redelijke potentiële reward-to-risk ratio te genereren. Traders kunnen de volgende filters gebruiken:

 • Gebruik lange termijn voortschrijdende gemiddelden:
  • Plaats geen short posities als de crude oil price boven deze lange termijn voortschrijdend (moving average) gemiddelde ligt.
  • Voer geen long posities in wanneer de crude oil price boven het korte termijn moving average (MA) ligt
 • Zorg ervoor dat de ruimte tussen het entry punt en het winstdoel (potentiële winst) niet kleiner is dan de ruimte tussen het entry level en de stop loss (potentieel verlies).

De ruimte tussen het niveau waarop de trade is geplaatst en de het niveau van de stop loss, vertegenwoordigd het risico. De verhouding tussen het winstpotentieel en de omvang van het risico potentieel staat bekend als de reward to risk ratio.

Nogmaals, dit is slechts een voorbeeld en volledige CFD oil trading strategie. Het bovenstaande is slechts een voorbeeld van een combinatie van hulpmiddelen en indicatoren die illustreren hoe traders een crude oil trading systeem zouden kunnen opbouwen.

Bedenk dat het verstandig is CFD oil trading strategies en ideeën allereerst op een demo account te testen.

Is het een goed moment te beleggen in olie?

Vele traders zullen zich thans afvragen of het een goed moment is om is het goed om te beleggen in olie. Ter beantwoording van deze vraag bekijken we de ontwikkeling van de crude oil koers de dagelijkse grafiek:

Bron: Brent CFD, grafiek D1, Admirals MT5 met MT5SE. Data over de periode van 27 augustus 2019 tot 12 maart 2020 - Data uit analyse uitgevoerd op 12 maart 2020.

Het eerste zwart gearceerde veld toont de reactie van de markt toen op de drone aanval op zaterdag 14 september waarbij de grootste olieraffinaderij in Saoedi-Arabië werden getroffen. Dientengevolge werd de olieproductie met maar liefst 5 miljoen vaten per dag verminderd. Hetgeen een halvering van de olieproductie van het land en een vermindering van ruim 5% van de totale productie wereldwijd inhield.

De krimp in het aanbod heeft tot een sterke stijging van de crude oil prijzen geleid. Brent crude oil steeg van $ 60,42 per vat op vrijdag 13 september naar $ 72,19 bij de opening van de markt op maandag 16 september. Dit vertegenwoordigd een prijsstijging van ongeveer 19,4%. De koers van WTI crude oil toonde een vergelijkbare ontwikkeling.

We kunnen zien dat de prijs na deze kortstondige opleving aanzienlijk daalde maar zich vervolgens herstelde en in december 2019 de piek van september wederom bereikt. Begin 2020 echter, zette de crude oil prijs ten gevolge van de paniek rondom het Coronavirus wederom een dalende beweging in. Vele beleggers zagen dit als een goede kans om crude oil tegen een lage prijs te kopen - dit was voor 9 maart 2020.

Op deze zwarte maandag opende de crude oil prijs met een grote bearish gap en daalde de hele dag verder. Prijzen daalden maar liefst 30% in een dag en registreerden de laagste niveaus sinds eind 2016. Deze daling was het directe gevolg van het besluit van Saoedi-Arabië om de olieprijs te verlagen als reactie op de weigering van Rusland om deel te nemen aan de door de OPEC-landen voorgestelde productie verlagingen.

Na deze price gap en daaropvolgende daling blijven crude oil prijzen kelderen. Het conflict tussen de olieproducerende landen en de opgelegde restrictieve maatregelen om de opmars van het coronavirus een halt toe te roepen, drukken de koers.

Is dit een goede tijd om te starten met oil trading? Houdt in gedachte dat de crude oil markt op het moment erg volatiel is. Volatiliteit zorgt voor handelskansen, zeker voor CFD traders die zowel van op- als neerwaartse prijsbewegingen kunnen profiteren. Echter, deze verhoogde volatiliteit brengt ook risico's met zich mee. Het is aldus belangrijk dat traders die zich richten op oil investing ofwel beleggen in olie hun oil trading strategie aanvullen met adequate risicomanagement waarborgen.

CFD Oil Trading met een Betrouwbare Broker

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt het aanbod (welke aandelen beschikbaar zijn) de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze handelscondities en broker fees (kosten) kunnen per broker namelijk sterk verschillen en kunnen u rendementen sterk beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is tevens afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategieën

Meer weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze? Wij verwijzen u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland?. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Zelf Starten met oil trading software

Indien u zelf aan de slag wilt met oil trading doet u er verstandig aan u te verdiepen in de basics van trading en de dynamiek van de markten. Test bovengenoemde strategieën en enige andere technieken altijd eerst zelf, om te bepalen hoe dit voor u werkt. Het is raadzaam nieuwe strategieën of hulpmiddelen eerst in een risicovrije omgeving te testen.

Admirals biedt hiertoe een gratis demo account. U kunt hiermee experimenteren met verschillende oil trading technieken zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Met een demo account kunt u de financiële markten risicovrij en in real time navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat uw kapitaal risico loopt. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen.

U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 of MetaTrader 5 handelsplatform. Met een live trading account kunt u tevens daadwerkelijk deelnemen aan het handelsverkeer.

Admirals is de perfecte partner als u aan de slag wilt met trading en beleggen tijdens een recessie. Admirals is een multi-award winnende, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-makelaar, naast de optie om te beleggen in goud kunt u bij ons handelen in ruim 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste trading platformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5.

Naast uitstekende handelsvoorwaarden en concurrerende spreads bieden wij superieure trading software, technische hulpmiddelen en uitgebreide financiële educatie. Daarnaast hebben wij een Nederlandstalig team van experts die klaarstaan om u te assisteren en ondersteunen met het openen en managen van uw trading account. Bovendien bieden wij speciale hulpmiddelen zoals volatiliteit instellingen en speciale beschermingsmaatregelen.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Beste Scalping Strategies: 1 min Forex scalping strategy & 5M scalping strategy
Zelfs als u een complete beginner bent in trading, zult u ongetwijfeld op een gegeven wel de term scalping of scalperen zijn tegengekomen. Dit artikel biedt u alle basisinformatie achter dit concept. U leert de definitie van Forex scalping, hoe het werkt en hoe u het beste systeem kunt selecteren. W...
Wat is de NASDAQ? Beleggen in de Nasdaq 100 Index
De Nasdaq 100 index is één van de belangrijkste indices aan de Amerikaanse beurzen en behoort tot de meest verhandelde instrumenten wereldwijd. De index geeft ons inzicht in de prestatie van de technologiesector; de meest innovatieve, snelst groeiende industrie en één van de voornaamste drijvers van...
Wat is price action trading? - Price action patronen & technieken
Wist u dat price action trading strategieën tot de meest gebruikte analysemethoden voor Forex- en CFD trading behoren. Price action trading is kort gezegd, het bestuderen van de evolutie van de prijs van een activum. Deze analysetechnieken bieden op eenvoudige en inzichtelijke wijze inzicht in de on...
Alles weergeven