Wat is de Elliott Wave Theory? De Elliot Wave Indicator gebruiken?

Admirals
20 Min lezen

Trading kan uitdagend zijn. Zelfs indien u een systeem of strategie heeft die goed werkt en u voordeel oplevert, kan het handmatig bepalen van de beste entry- en exit punten een behoorlijke klus blijken. Vele traders kiezen er om die reden voor de werklast te verlichten door toepassing van technische hulpmiddelen. Door bepaalde aspecten van het trading of analyseproces te automatiseren maakt u het uzelf niet alleen makkelijker; gebruik van een technische trading tools zoals de Elliott wave indicator kunnen uw proces tevens optimaliseren en verfijnen. Lees hier meer.

Wat is de Elliott Wave Indicator?

Het idee achter toepassing van automatische trading software is dat u een hulpmiddel inzet, die uw rol in (een bepaald aspect) van uw trading of analyseproces kan waarnemen. U voert de juiste variabelen in en wacht tot de betreffende indicator een trading signals afgeeft. Dit is tevens het geval voor de Elliott wave indicator.

De Elliott wave indicator is een van de meest gebruikte technisch hulpmiddelen. De Elliott wave theorie is gebaseerd op een wiskundige formule die prijs- en chart patronen verklaart en blijkt zeer nuttig om potentiële toekomstige bewegingen te identificeren. De Elliott wave indicator is uitermate populair en wordt zo effectief bevonden dat deze methode als een aparte analyse categorie wordt aangemerkt.

De interesse in toepassing van de Elliott wave theory is in de afgelopen jaren enorm gestegen. Omdat deze methode, met name voor onervaren traders, relatief tijdrovend en enigszins gecompliceerd kan zijn, zullen de meesten Elliot wave software gebruiken. De Elliott wave indicator kan het hele proces aanzienlijk versimpelen, verkorten en zal bovendien de accuraatheid ervan verhogen.

Let wel, niet alle handelsplatformen bieden de mogelijkheid Elliott Wave indicatoren toe te passen en bovendien is niet alle trading software gelijk. Vele software ontwikkelaars promoten hun product als zijnde geavanceerd maar de functionaliteit en kwaliteit van uitvoering is ver onder de maat.

Wanneer de door u gekozen Elliot wave software niet naar behoren functioneert kan dit uw handelsresultaten sterk beïnvloeden. Indien de Forex trading signalen te laat, te vroeg of onjuist blijken, kan dit u veel geld kosten. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Het doel van toepassing van een geautomatiseerd handelssysteem is immers dat het uw handelsactiviteiten vereenvoudigd en optimaliseert.

Het kiezen van de Elliott wave indicator die uw eigen analyse proces moet vervangen is aldus geen beslissing die men lichtzinnig kan opvatten. In dit artikel bespreken we stapsgewijs, de volgende punten:

 • Wat is de Elliott wave theory
 • Hoe werkt analyse op basis van het Elliott Wave principle
 • De beste Elliott Wave indicator selecteren
 • Hoe gebruikt u Elliott Wave indicator - toepassing op Forex- en aandelenhandel, Elliott wave AEX en Bitcoin Elliott Wave forecasts

Wilt u direct starten met traden? Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner of de volgende links demo- of live trading account te klikken.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Uitleg van de Elliott Wave Theorie met Elliott Wave patterns

De Elliott wave theory is vernoemd naar de geestesvader, een accountant genaamd Ralph Nelson Elliott. Hj bedacht en formuleerde de Elliott Wave theory (ofwel de Elliott Wave theorie) eind jaren '20 en brak hiermee met het idee dat de marktbeweging volledig willekeurig is.

Hij baseerde zijn theorie op de de aanname dat prijsontwikkeling cyclisch is en dat men bij bestudering van het historische koersverloop, patronen kan identificeren. Elliott Wave erkende dat de prijsbeweging wordt ingegeven door veranderingen in vraag en aanbod en realiseerde zich dat dit op haar beurt wordt gestuurd door reacties van de marktdeelnemers op verschillende micro- en macro economische stimuli.

De bewegingen op- en neerwaarts herhalen zich periodiek en tonen bepaalde patronen; in deze bekend als de Elliott wave patterns. Het is hierbij niet van belang dat u kennis heeft over de specifieke externe factoren die deze bewegingen veroorzaken. De gedachte achter toepassing van de Elliott Wave theorie is namelijk dat als u deze zogenaamde Elliott wave patterns op uw grafiek kan identificeren u aan de hand hiervan toekomstige prijsontwikkeling kan voorspellen.

We zullen in de volgende paragrafen nader ingaan op de Elliott Wave patterns en hoe traders deze gebruiken om tot hun Elliott Wave Forecasts te komen.

Wat zijn de Elliott Wave Patterns?

Het Elliott wave principle is deels gebaseerd op de Dow theory. Het voornaamste verschil tussen beiden, is dat de Elliott Wave theory de fractale aard van marktbewegingen in overweging neemt.

Elliott Wave was, zoals gezegd, een accountant die jarenlang de aandelenmarkt bestudeerde. Zijn gepubliceerde boeken en artikelen schetsen zijn methode voor het voorspellen van financiële markten. De Elliott wave forecasting (voorspelling) methode is over de jaren uitgebreid maar de kerngedachte is dat de marktprijzen op- en neerwaarts bewegingen in voorspelbare golven of patronen.

Als u de trading chart van een willekeurige markt of instrument bekijkt zal het u opvallen dat prijs vrijwel nooit in een steile lijn op- of neerwaarts beweegt. Zelfs in sterke trending markt condities beweegt prijs in cycles op- en neerwaarts. Zo is een uptrend een serie higher highs (hogere pieken) en higher lows (hogere dalen) en is een downtrend in wezen een opeenvolging lagere pieken en lagere dalen, die een dalende beweging aftekenen.

De theorie stelt dat prijsbewegingen zich ontwikkelen als algemene patronen, die bekend staan als Elliott Wave patterns. We kunnen de golven in het Elliott Wave pattern onderverdelen in twee fasen; de impuls fase naar een corrigerende (retracement) fase. Bewegingen in overeenstemming met de algemene, bredere trend noemen we impuls cycles en bewegingen tegen de trend worden retracement cycli genoemd.

Het standaard Elliott Wave pattern verschijnt als volgt op uw grafiek.

 • De impuls fase - vijf impuls waves, waarvan elke golf de prijs in de richting van de algemene, onderliggende trend beweegt.
 • De correctieve fase - bestaat uit 3 retracement golven. Deze bewegingen zijn over het algemeen korter en oppervlakkiger dan de impuls waves.

De golven in de Elliott wave patterns kennen op hun beurt weer een bepaalde structuur en kunnen nader gespecificeerd worden. De aanname dat prijs zich in cycli ofwel wave formaties ontwikkeld en we elke gegeven prijsbeweging kunnen categoriseren als impuls golf of retracement, helpt traders die handelen volgens de Elliott Wave theory toekomstige koersontwikkelingen te voorspellen.

Het basisconcept van de Elliott Wave theorie is vrij eenvoudig. Het uitgangspunt is kort gezegd dat marktbewegingen niet willekeurig zijn. In plaats daarvan volgen de markten voorspelbare patronen. Hoewel de centrale gedachte eenvoudig is, kan toepassing van de Elliott Wave principles al snel gecompliceerd blijken.

De Elliott Wave theorie zijn met name voor beginnende traders moeilijk te interpreteren. De Elliott Wave theorie is namelijk sterk afhankelijk van een nauwkeurige studie van de trading charts en candlesticks. Het proces is bovendien arbeidsintensief. De meeste traders kiezen er dan ook voor hun activiteiten te automatiseren, met behulp van een Elliott Wave indicator.

De onderstaande afbeelding biedt een grafische weergave van toepassing van de Elliott Wave theory.

Technische analyse is een vorm van analyse gebaseerd op de bestudering van historische prijsinformatie.Traders die deze school van analyse aangehangen, richten zich uitsluitend op het analyseren prijs- (price action) en grafiek patronen. Het idee is dat deze patronen zich herhalen en zij op basis hiervan toekomstige prijsontwikkeling kunnen voorspellen. Bovendien gaan zij er tevens vanuit dat alle kenbare informatie reeds in de prijs verdisconteerd is en men aldus geen andere data hoeft te analyseren, zoals bijvoorbeeld bij fundamentele analyse het geval is.

Toepassing van de Elliott Wave theory is een vorm van technische analyse welke inzicht biedt in de gedragspatronen van de collectieve marktdeelnemers. Het dient vermeld te worden dat de Elliott Wave forecasting methode in de eerste instantie niet bedoeld was voor toepassing op individuele aandelen. Dit principe was gebaseerd op de inzichten van Charles Dow, die het Industrial Average (Dow Jones Index) creëerde. Het idee was dat de doorgaans geringe activiteit in individuele aandelen zouden voor inconsistentie in de patroonformaties kunnen zorgen.

Echter, de hedendaagse marktcondities zijn geëvolueerd ten opzichte van de omstandigheden ten tijde van de ontwikkeling van de Elliott Wave theorie. De algemene deelname en ook het handelsvolume van (bepaalde) individuele aandelen is substantieel hoger dan dat het toen was. Daartegenover staat dat ook vandaag de dag men met zorg moet overwegen welke aandelen of valuta's zich lenen voor toepassing van deze methode en de meest betrouwbare Elliott Wave patterns zullen tonen.

Populaire instrumenten zijn voor toepassing van deze analysemethode zijn de major Forex paren, blue chip aandelen, Elliott wave AEX- en index beleggen en cryptocurrencies zoals Bitcoin Elliott Wave forecasts

Het gebruik van de Elliott Wave principles is wijd verspreid onder traders. De Elliott Wave theory is gedurende de jaren uitgebreid, bijvoorbeeld op basis van meer gedetailleerde studies uitgevoerd door A.H. Bolton, Charles Collins. De relevantie van de Elliott Wave theorie werd meest recentelijk volledig onderschreven door Robert Prechter in zijn boek Elliott Wave Theory.

Elliott Wave Principles - Elliott Wave patterns

De Elliott Wave theory beschrijft twee verschillende typen waves ofwel golven.

Het standaard Elliott Wave pattern kent bestaat uit een 5 wave patroon en een 3 wave patroon.

 • Het dominante, 3 golf patroon bestaat uit wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 en de vijfde wave. Deze golven of cycli bewegen in de richting van de algemene trend en duren doorgaans langer en hebben een groter bereik dan de correctieve waves. Dit (deel van de) Elliott Wave patterns wordt aangeduid als de impuls fase.
 • De 5 wave formatie vormt de correctieve beweging in de Elliott Wave pattern. De beweging bestaat uit drie delen; wave A, wave B en Wave C. De correctieve golven bewegen tegen de algemene trend en zijn in de regel korter en oppervlakkiger dan de impulse cycles.

De principes waarop de Elliott Wave Patterns zijn gebaseerd

De Elliott wave theorie gaat uit van enkele belangrijke basisprincipes. Deze principes beschrijven de verhoudingen tussen de verschillende golven in de formatie. De belangrijkste principes zijn:

 • Er zijn 3 impuls golven; Wave 1, Wave 3 and Wave 5. Van deze drie golfpatronen kan nummer 3 nooit de kortste zijn.
 • De retractie na wave 2 is nooit langer dan wave 1
 • Wave 4 zal wave 1 nooit overlappen of benaderen in prijs zone (koers niveau)
 • Indien het patroon een driehoek formatie vormt, zijn alle waves diagonaal

Uit de Elliott Wave theorie en het identificeren van de Elliott Wave patterns volgt dat bepaalde prijsbewegingen niet noodzakelijkerwijs zijn wat zij in de eerste instantie lijken. Een beweging tegen de algemene trend kan misleidend zijn nu traders ervan uit zouden kunnen gaan dat dit duidt op een verandering in trend terwijl het simpelweg een (tijdelijke) correctieve pauze ofwel retracement is.

Toepassing van de theorie en inachtneming van de verschillende principes kunnen, zeker voor de beginnende trader of de korte termijn trader die vele trades plaats, behoorlijk tijdrovend en zelfs verwarrend zijn. Gelukkig kunt u gebruik maken van een indicator die het werk grotendeels voor u doet.

Wave vervatte zijn theorie in de zogeheten Elliot Wave indicator die de genoemde patronen op de trading chart van het te verhandelen instrument plot en deze zo inzichtelijker maakt. De trading indicator staat ook wel bekend als de EW indicator en is in feite een drawing tool.

Bovendien kennen we de Elliott Wave Oscillator (EWO). Bij toepassing hiervan zou het de trader in een oogopslag duidelijk zijn, wanneer een golf eindigt en wanneer een nieuwe wave/ cycle begint.

De Elliot wave indicator wordt onder traders ook wel aangeduid als de 5/34 oscillator omdat het een 34 perioden simple moving average (voortschrijdend gemiddelde) als uitgangspunt neemt.

De door deze SMA geprojecteerde waarden worden afgetrokken van die van de kortere, 5 perioden SMA. Traders gebruiken de lezing van de oscillator als trade signaal nu de EWO een sterke correlatie heeft met de Elliott Wave Patterns en relatief eenvoudig in gebruik is.

Indien de Elliot Wave oscillator correct is toegepast op de trading chart wordt zij getoond als een histogram met een centrale nullijn die het bereik in twee secties verdeeld. We refereren aan deze gebieden als de negatieve en de positieve zone.

Elliot Wave indicator toepassing op uw grafiek

Traders zijn bovenal bedacht op de situaties waarin de Elliot Wave oscillator en de prijs een tegengestelde lezing tonen. Divergentie tussen de oscillator en de prijs is vaak een voorbode voor het begin van een nieuwe golf.

De vuistregel is dat de eerste wave doorgaans start op het punt waarop zich een verandering in de huidige trend zich heeft voorgedaan. Deze eerste golf wordt doorgaans gevolgd door een retracement in de richting van de voorgaande trend. De retracement van de nieuwe beweging is meestal de tweede golf in het Elliott wave pattern. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat prijs bij vorming van de tweede wave in de regel geen nieuwe piek of nieuw dieptepunt zal bereiken.

Traders zullen de Elliott Wave theory vaak combineren met de Fibonacci retracements methode. De reikwijdte van de tweede wave zal zich in de meeste gevallen namelijk een bepaald Fibonacci percentage tot haar voorganger verhouden. Bij toepassing van de Elliott wave indicator is dit scenario duidelijk herkenbaar.

Indien de eerste correctieve beweging ingezet is en wordt bevestigd door een divergentie signaal van de EWO oscillator, gaan traders ervan uit dat wave twee en vier retracement cycles zullen zijn. Zodra de correctie van de eerste wave is voltooid (wave 2) wordt deze gevolgd door een beweging die sterker is dan de eerste twee waves. Deze derde golf vormt een vrij opvallende en herkenbare beweging in het Elliott Wave pattern.

De markt zal met deze beweging een nieuwe top of dal (afhankelijk van de richting van de eerste golf) bereiken. De Elliott Wave indicator geeft geen informatie over gunstige exit punten. Echter, de Fibonacci extension tool geeft het potentiële bereik en winstdoel van deze beweging, 100% tot 173,6% van de reikwijdte van de eerste wave, aan.

Met de vijfde golf zal de prijs weer een nieuw extreem (top of dal) bereiken, hoewel doorgaans niet hoger (of lager) dan het uiterste punt van de derde wave. Let wel, deze top of dal zal het bereik van golf drie niet overschrijden. Dit zorgt wederom voor een afwijking tussen de Elliott wave indicator en de prijs.

Zelf starten met traden met de Elliott Wave indicator

Beginnen met traden met behulp van de Elliott Wave indicator kan in slechts enkele eenvoudige stappen:

 1. Open een trading account.
 2. Download uw MetaTrader 5 handelsplatform.
 3. Voeg de Elliott wave indicator toe aan de grafiek van het te verhandelen instrument. We bespreken in de volgende paragraaf exact hoe u het hulpmiddel activeert.
 4. Open een order ticket en plaats uw eerste trade! In de onderstaande paragraaf beschrijven we hoe u te werk gaat.

Als u wilt beginnen met traden heeft u naast een broker en een trading account ook de juiste software nodig. Met uw Admirals trading account kunt u gratis gebruik maken van de MetaTrader 4 & MetaTrader 5 handelsplatformen.

MT4 Elliott Wave Indicator - Elliott Wave software Selecteren

Als u overtuigd bent van de voordelen van handelen aan de hand van de Elliott Wave theory of het simpelweg zelf wilt uitproberen zult u allereerst over de juiste software moeten beschikken. De populariteit van de Elliott Wave theory maakt dat er verschillende software aanbieders zijn die tools en indicatoren beschikbaar stellen ter ondersteuning van deze handelsmethode. Echter, zoals wij reeds eerder hebben gesuggereerd, kunnen er grote verschillen zijn tussen de functionaliteit en kwaliteit van de verschillende opties.

Vele aanbieders zullen een (gratis) proefversie beschikbaar stellen zodat u de werkzaamheid vrijblijvend kunt testen. We hebben in de voorbeelden in dit artikel de MetaTrader 4 ofwel MT4 toegepast. Admirals biedt gratis toegang tot het MetaTrader handelsplatform. Het is het meest gebruikte trading platform wereldwijd en staat bekend om haar superieure order uitvoer kwaliteit en executie snelheid. De MetaTrader trading software is de eerste keuze van zowel professionele als beginnende traders.

Het MetaTrader 4 handelsplatform is al ruim een decennium beschikbaar en heeft honderdduizenden gebruikers. Waar de meeste online trading software slechts een korte periode bestaat en een beperkt aantal gebruikers heeft, is deze trading software over vele jaren uitgebreid, getest en verbeterd. De door MetaQuotes ontwikkelde trading software is geavanceerd doch gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te navigeren. Het platform wordt standaard geleverd met een indrukwekkende selectie trading indicators, waaronder Elliot wave indicatoren en hulpmiddelen.

Admirals biedt traders zowel toegang tot het MetaTrader 4 als het MetaTrader 5 handelsplatform en stelt bovendien speciale versies van de software beschikbaar die geoptimaliseerd zijn voor verschillende besturingssystemen en apparaten. Probeer MetaTrader 5 Mac, MetaTrader 5 Windows of de Android os iOS trading apps.

Wij bieden verschillende uitvoeringen van de MetaTrader trading software, kies uit:

Zodra u uw live- of demo trading account heeft geopend en uw gratis Admirals MetaTrader platform heeft gedownload, bent u klaar om te beginnen met beleggen in bearish markets. Indien u meer wilt weten over het MetaTrader 5 download en installatieproces verwijzen wij u naar de handleiding op onze website. Kiest u voor MetaTrader 4, gebruik dan onze MT4 download- en installatie gids.

Boost uw handelservaring met MetaTrader Supreme Editie. Deze plug in is exclusief beschikbaar voor cliënten van Admirals en compatibel met MetaTrader 4 en MetaTrader 5. De Supreme Editie add on bestaat uit maar liefst 55 extra, innovatieve trading indicators en andere technische hulpmiddelen ontwikkeld en getest door professionele programmeurs en traders. Download MetaTrader 4 Supreme Edition gratis via onze website of door op de onderstaande banner te klikken.

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Broker keuze

Welke trading software u kunt gebruiken is afhankelijk van hetgeen uw broker aanbiedt. Welke tools u kunt gebruiken - en of de elliot wave indicator voor u beschikbaar is - wordt aldus ingegeven door uw broker keuze.

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker. Het bepaalt het aanbod instrumenten, de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze handelscondities en broker fees (kosten) kunnen per broker namelijk sterk verschillen en kunnen u rendementen sterk beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige contractvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Meer weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze? Wij verwijzen u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Elliot Wave Indicator Toevoegen in MetaTrader

U kunt de Elliot Wave indicator op eenvoudige wijze aan de trading chart van het te verhandelen instrument toevoegen.

De Elliott Wave indicator toevoegen:

 • Open de chart van het te verhandelen instrument.
 • Open het Navigator menu op uw MetaTrader 4 of MetaTrader 5 handelsplatform.
 • Selecteer de 'Indicatoren' map.
 • Kies de 'Oscillatoren' submap.
 • En selecteer vervolgens de Elliott Wave Indicator.

Wanneer u vervolgens dubbelklikt op de Elliott Wave indicator wordt deze automatisch aan de betreffende trading chart toegevoegd.

Het is raadzaam nieuwe technieken of hulpmiddelen altijd zelf uit te proberen, in een risicovrije omgeving. Admirals biedt hiertoe een gratis demo account, waarmee u alle functionaliteiten van het MetaTrader handelsplatform zelf kunt testen, kan experimenteren met de genoemde hulpmiddelen en andere indicatoren ter ondersteuning van de Elliott Wave theory en onze service zelf kan ervaren. Bovendien kunt u tevens gebruik maken van de trading simulator tool.

De MetaTrader community biedt een scala aan beschikbare indicatoren. Selecteer de instrumenten die passen binnen uw trading stijl. Download de MetaTrader 4 Supreme Edition add on om uw platform zoveel mogelijk te optimaliseren. De Elliott Wave theory leent zich bij uitstek voor combinatie met andere hulpmiddelen en technieken.

Boost uw handelservaring met MTSE. Deze plug in omvat ruim 55 extra, innovatieve indicatoren, andere technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergaveopties en nog veel meer.

Zelf aan de slag met de Elliott Wave Indicator

Bent u enthousiast over de functionaliteit en mogelijke toepassing van de Elliott Wave indicator? De beste indicators en technieken zijn die welke passen bij uw manier van trading en bijval geven aan uw strategie. Test de Elliott Wave theory daarom zelf.

Met een demo trading account kunt u risicovrij en in real time de financiële markten navigeren en uw vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. U heeft bovendien toegang tot alle functies en hulpmiddelen die het platform te bieden heeft, zoals een ruim aanbod trading indicatoren waaronder de Elliott Wave indicator.

Nu de rekening balans op een demo account uitsluitend bestaat uit virtuele middelen, kunt u vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en trading indicators. Open een live trading account om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte online trading ervaring op te doen.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is beschikbaar voor zowel MT4 als MT5 en biedt ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Forex Correlation - Toepassing van de Currency Strength Indicator
De Forex markt onderscheidt zich van andere financiële markten op basis van dynamiek. De onderliggende assets van de Forex markt zijn valuta's. De waarde van een valuta is echter geen onafhankelijk gegeven - zij wordt namelijk gemeten en uitgedrukt in relatie tot de waarde van een andere valuta. Dit...
Wat is de MACD indicator? - MACD trading strategieën
Vrijwel elke trader maakt tegenwoordig gebruik van technische analyse om tot betere Forex forecasts te komen. Zij gebruiken hiervoor doorgaans indicators en andere technische hulpmiddelen. Er zijn talloze indicatoren, oscillatoren, automated trading scripts en andere technische tools beschikbaar.Een...
Wat is Marktsentiment? - Forex Sentiment Analyse
Dit artikel biedt handelaren een gedetailleerd overzicht van het marktsentiment in Forex trading. Het zal betrekking hebben op: sentimentanalyse, hoe te profiteren van het marktsentiment, de verschillende soorten sentimentindicatoren die beschikbaar zijn in de markt en meer! Inhoudsopgave Introd...
Alles weergeven