Introductie tot Price action trading | De belangrijkste Price action patterns & technieken

Februari 04, 2020 20:11 UTC

Wist u dat price action trading strategieën tot de meest gebruikte analysemethoden voor Forex- en CFD trading behoren. Price action trading is kort gezegd, de bestudering van de evolutie van de prijs van een activum. Deze analysetechnieken bieden op eenvoudige en inzichtelijke wijze inzicht in de ontwikkeling van de prijs, het geldende marktsentiment en mogelijke toekomstige prijsbewegingen.

Price action trading kan worden toegepast op vrijwel elke verhandelbare markt of instrument, voor zowel korte- als lange termijn handelsvormen en leent zich voor combinatie met andere indicatoren en technieken.

Door middel van price action patterns kan de trader op eenvoudige doch effectieve wijze mogelijk interessante trade set ups identificeren.

Price Action Trading & Analyse

Als u al enige ervaring met trading heeft of u zich enigszins heeft verdiept in het onderwerp, weet u dat traders aan de hand van analyse proberen te voorspellen hoe de prijs zich zal ontwikkelen. Er zijn verschillende vormen van analyse; de voornaamste zijn technische analyse en fundamentele analyse. In het hedendaagse, geglobaliseerde en rap evoluerende marktklimaat vertrouwen veruit de meeste traders op technische analyse.

Technische analyse gebruikt historische prijsinformatie om toekomstige prijsontwikkeling te voorspellen. Price action trading is een vorm van technische analyse. Aanhangers van deze school van analyse richtten zich op de ontwikkeling van de koers, zij gaan ervan uit dat alle (kenbare) informatie over politieke-, economische- en marktomstandigheden reeds in de prijs verdisconteerd zijn. Vrijwel alle trading indicatoren zijn dan ook gebaseerd op prijs data. Deze hulpmiddelen gebruiken doorgaans input waarden die van prijs afgeleid zijn; zoals bijvoorbeeld gemiddelden of de verhouding tussen de extreme waarden over een bepaald tijdsbestek en de openingsprijs.

Het is dan ook logisch dat men tevens nuttige informatie kan onttrekken aan de prijs (ontwikkeling) zelf. Price action trading is de meest directe manier om de prijs te analyseren.

We bespreken in dit artikel:

 • Wat is price action trading
 • Wat zijn de belangrijkste price action trading patterns ofwel chart patterns
 • Price action trading strategieën
 • Hoe u zelf kunt beginnen met price action trading

Wilt u direct aan de slag met price action trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een gratis live trading account of een demo handelsrekening te openen.

Wat is price Action Trading?

De term price action duidt simpelweg op de bestudering van de prijsontwikkeling van een activum. Bij price action trading analyseren handelaren de historische prijs om eventuele aanwijzingen over de meest waarschijnlijke toekomstige prijsbewegingen te vinden. Het uitgangspunt van deze techniek (en technische analyse in het algemeen) is dat de prijs zich ontwikkeld in patronen.

De koersontwikkeling wordt ingegeven door het gedrag van de collectieve marktdeelnemers; kopers en verkopers. Dit gedrag wordt bepaalt door de menselijke reactie op bepaalde omstandigheden en is in die zin voorspelbaar. Prijs voorspellingen op basis van price action trading technieken steunen op het idee dat de geschiedenis zich herhaalt en men in de financiële markten patronen kan identificeren.

Deze patronen worden dan ook als handelssignalen gebruikt. Het doel van price action trading is deze modellen en de voorwaarden ofwel markt condities waaronder deze set-ups zich voordoen te herkennen en op basis hiervan forecasts ofwel voorspellingen te doen. Door te anticiperen op de oorzaak -gevolg relatie die door bepaalde price action trading patterns wordt vertegenwoordigd trachten traders te anticiperen en in te spelen op veranderingen in de trend.

De meest gebruikte price action trading techniek is de bestudering van prijs staven, bars of candlesticks. Prijsstaven zoals Japanse kaarsen geven (visuele) informatie over de openings- en slotkoers van een markt en de hoogste en laagste prijsniveaus gedurende de specifieke periode die de bar of kaars vertegenwoordigd.

Het analyseren van deze informatie raakt de kern van wat price action trading is. Het meest directe antwoord op de vraag: wat is price action trading is dan ook: de studie van de acties van alle in een bepaalde markt betrokken kopers en verkopers. Een duidelijk beeld van het historische gedrag van de marktdeelnemers biedt waardevolle inzichten over mogelijke toekomstige ontwikkelingen en is aldus een belangrijke factor in het besluitvormingsproces van de price action trader.

De meest gebruikte prijsweergave in Price action trading zijn de zogenaamde Japanse Candlesticks. Vrijwel alle charting- en trading platforms bieden deze weergave optie.

Price Action Trading & Candlesticks

Zoals we uit het bovenstaande kunnen afleiden is price action trading de bestudering van het gedrag van de collectieve marktdeelnemers; kopers en verkopers. Met deze analyse techniek proberen analisten een beeld te krijgen over de historische veranderingen in de vraag en in het aanbod in een bepaalde markt, nu dit de voornaamste factoren voor prijsvorming zijn.

De candlestick chart geeft de variatie in prijs weer; zij bieden simpel gezegd een grafische weergave van de prijsontwikkeling van het te verhandelen instrument. Echter, dit is slechts een van de toepassingen van Japanse candlesticks in price action trading analyse.

We kunnen de Japanse candlestick price action trading indicator op verschillende manieren gebruiken.

 • De candlesticks in eigenlijke vorm hebben indicatieve waarde. Price action traders kunnen belangrijke informatie ontlenen aan de grootte, verhoudingen en kleur.
 • De formatie van Japanse Candlesticks biedt ons nadere inzichten. Price action trading patterns herkennen heeft indicatieve waarde - het geeft de trader een idee over het marktsentiment en inzicht in mogelijke toekomstige koersbewegingen.

Price action trading & Candlestick Patronen

De meest gebruikte price action trading weergave optie is zoals gezegd de Japanse candlestick chart. Dit grafiek type visualiseert niet alleen de prijsbeweging maar geeft tevens andere nuttige informatie weer. Het gros van de price action traders prefereert candlestick charts nu het lezen van deze grafieken hen, in één oogopslag, de nodige informatie geeft om een weloverwogen trading beslissing te nemen. Deze informatie omvat de openingsprijs, slotprijs, het hoogste en laagste punt in de door de gebruiker gedefinieerde periode. Bovendien hebben de candlesticks verschillende kleuren waardoor het heersende sentiment hen met één blik op de chart duidelijk is.

Laten we een voorbeeld van deze price action trading indicator, de japanse kaars, bekijken:

Als men de dagelijkse grafiek van een willekeurig instrument zou bekijken, vertegenwoordigd elke kaars een volledige handelsdag. Deze candlesticks worden als price action trading indicator beschouwd, nu zij de trader nuttige informatie geven. Een candlestick is als volgt opgebouwd:

 • Het deel gevormd door de variatie tussen de openingsprijs en de slotkoers wordt het lichaam genoemd.
 • De extreme punten boven en onder het lichaam, voorgesteld door lijnen, worden lonten genoemd (shadow of tail in het Engels).
 • De lonten vertegenwoordigen het hoogste en het laagste punt dat prijs heeft bereikt gedurende de gegeven tijdsperiode.
 • Is één van de lonten relatief kort? We spreken in dit geval over de 'neus' van de kaars. Price action traders ontlenen nadere, indicatieve waarde aan candles met dit kenmerk.

Price action traders ontlenen belangrijke informatie over de prijs en het marktsentiment uit de verhouding tussen het lichaam en de lonten van de candlesticks.

Het onderscheid in kleuren vormt een simpele doch waardevolle aanvulling voor price action trading analyse. De gekleurde Japanse kaarsen hebben belangrijke meerwaarde; het biedt een duidelijke weergave van het heersende marktsentiment:

 • Indien de prijs hoger sluit dan dat deze geopend is, zullen de lichamen van de Japanse kaarsen in de groene, blauwe of witte kleur weergegeven worden (bullish).
 • Wanneer de sluitingsprijs lager dan de openingsprijs ligt, worden rode of zwarte Japanse kaarsen gecreëerd (bearish).

Dit is slechts één van de manieren om candlesticks te gebruiken als price action trading indicators. De individuele kaarsen vormen daarnaast tevens patronen. Wanneer deze zogeheten price action trading patterns in bepaalde marktcondities verschijnen, zullen traders hier indicatieve waarde aan toekennen

We zullen in de volgende paragrafen enkele voorname price action chart patterns bespreken en uiteenzetten hoe u deze kunt incorporeren in uw trading strategie.

Price Action Forex Trading

Aangezien price action analyse zich richt op vraag, aanbod en prijsvorming kan het worden toegepast op vrijwel elke financiële markt of instrument. U kunt price action trading gebruiken voor Forex- en aandelenhandel, index trading, commodity trading en handel in ETF's, obligaties en andere CFD instrumenten. U kunt de koersevolutie van het te verhandelen instrument weergeven in de candlestick chart format en de gekozen price action trading strategie implementeren.

De toepassing van price action trading technieken in de forex markt, kent echter enkele specifieke voordelen:

 1. De valutamarkt is 24 uur per dag, vijf dagen per week geopend. De grafieken van Forex instrumenten bieden als zodanig de meest waarheidsgetrouwe weergave van de activiteit van kopers en verkopers overal ter wereld, op elk tijdstip van de dag.
 2. Grote liquiditeit - waardoor price action traders binnen nanoseconden posities kunnen openen en sluiten. Dit is met name van belang als u korte termijn handelsvormen zoals daghandel en scalping nastreeft. De meest liquide instrumenten zoals bijvoorbeeld de major Forex paren bieden niet alleen de meest betrouwbare day trading patterns maar tevens de mogelijkheid om hier optimaal op in te kunnen spelen.
 3. Lage spreads - het hoge handelsvolume maakt dat de meest populaire forex instrumenten doorgaans tegen een lagere spread- en commissiekosten verhandeld kunnen worden.
 4. Als u met behulp van price action trading technieken de beste handelsmogelijkheden weet te identificeren wilt u hier wellicht ook meer uit halen. Met behulp van de hefboomwerking kunt u de reikwijdte van uw handelskapitaal vergroten. Met een relatief kleine inleg kunt u een positie van grotere, onderliggende waarde beheren. Doorgaans zijn er hogere hefboom factoren beschikbaar voor forex instrumenten. Het voordeel is dat de price action trader zou kunnen profiteren van de hogere, geassocieerde winsten. Let wel, eventuele verliezen worden met dezelfde factor vergroot, handel dus verantwoord.

Dit zijn slechts enkele van de redenen waarom de valutamarkt in het bijzonder erg populair is voor toepassing van price action trading technieken.

In de volgende secties gebruiken wij de valutamarkt als voorbeeld om de meest geliefde price action technieken te illustreren. Hoewel het concrete voorbeeld Price action Forex betreft, kunnen de meeste technieken ook op andere liquide markten worden toegepast.

Price Action Forex - Price action trading strategieën

Een goede price action trading strategie omvat drie verschillende elementen: waarom, hoe en wat.

Het 'waarom' is de reden dat u overweegt een specifiek instrument te verhandelen. In dit stadium gebruikt men price action trading patterns om de beste handelskansen te filteren. Wanneer bepaalde price action patterns in een specifieke marktconditie verschijnen, kan hier indicatieve waarde aan toegekend worden. Traders achten de kans dat een bepaald scenario zich zal voordoen groter en positioneren zich overeenkomstig.

De 'hoe' refereert aan uw techniek ofwel de manier waarop u op de handelskans zal inspelen. In dit stadium gebruikt de trader price action trading analyse technieken om het meest gunstige entry punt te bepalen. Let wel, met price action trading probeert men de kansen met de meeste waarschijnlijkheid te identificeren; het biedt geen garanties. Succesvol trading komt neer op het maximaliseren van winsten en beperken van verliezen. Overweeg daarom ook de beste niveaus voor het plaatsen van de stop loss en take profit (winstdoel) orders.

Het laatste aspect van de price action trading analyse is de 'wat'. Wat wilt u bereiken met uw trading ofwel wat zijn uw doelen. Selecteer een handelsvorm en de specifieke price action trading strategieën die passen bij uw trader profiel, uw handelsschema, winstdoelen en risico tolerantie niveau.

Price action trading Strategie # 1

Handelen adv 'De Hamer' Price Action Trading Patterns

Een van de meest bekende price action patterns is het 'hamer' candlestick patroon. Deze set up betreft een bullish signaal. Dit houdt in dat de kans dat kopers de overhand hebben in de betreffende markt en de kans dat de prijs opwaarts zal bewegen hoger wordt geacht. Deze price action patterns worden met name relevant geacht wanneer zij in een bullish trendbeweging verschijnen.

De onderstaande afbeelding biedt een grafische weergave van het Hamer price action pattern:

Het belangrijkste element van Japanese Hammer Candlestick patterns is de lont. De lont is doorgaans ten minste twee keer de lengte van het lichaam van de kaars. De kleur van het lichaam van de kaars is onbelangrijk.

De onderliggende trend vormt, zoals gezegd, de context voor deze price action trading patterns. Indien we Hammer Candlestick patronen spotten in een bullish trend; aan het einde van een kortdurende neerwaartse beweging, zien we dit als een bullish signaal. Traders anticiperen op de hervatting van de onderliggende, bullish trend. De indicatieve waarde van deze price action chart patterns is sterker wanneer zij op een belangrijk structuurniveau op de candlestick chart verschijnen.

De hamer price action patterns bieden een visuele weergave het volgende scenario. De neerwaartse push vertegenwoordigd sellers die in de markt stappen en de prijs naar een een nieuw dieptepunt duwen. De verkopers blijken echter niet sterk genoeg om de prijs laag te houden en zullen hun posities liquideren. Dit zorgt ervoor dat de markt zich herstelt, waardoor er meer kopers in de markt stappen.

Kenmerkend van deze price action trading patterns is dat het openings- en slotniveau zich beiden in het bovenste gedeelte van de kaars bevinden. Het signaal wordt sterker geacht wanneer de slotkoers boven de openingsprijs ligt.

Bron: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Price action trading patterns GBP / USD, Wekelijkse grafiek - data bereik: van 25 februari 2018 tot 27 februari 2019, data verkregen uit analyse op 27 februari 2019, om 18.18 uur GMT. - Let op: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor voor toekomstige resultaten.

In de bovenstaande GBP / USD forex chart zien u twee voorbeelden van hamer price action trading patterns. Beide zijn aangegeven met gele markeringen. De openings- slot en hoogste en laagste prijsniveaus van de price action chart patterns suggeren dat een beweging opwaarts mogelijk is. In deze voorbeelden toont de prijs inderdaad een stijgende lijn na vorming van de Hamer price action chart patterns.

Laten we bekijken hoe price action traders op deze chart patterns zouden kunnen inspelen.

Entry: een mogelijk prijsniveau voor het plaatsen van uw trade is het punt waarop een volgende kaars het hoogtepunt van de hammer candlestick doorbreekt. Het hoogtepunt van het hammer price action patroon - die zich in de week van 10 februari 2019 vormde- is 1.2959, een mogelijk niveau voor entry zou 1,2960 zijn.

Stop loss: Een mogelijk niveau voor plaatsing van de stop loss zou het laagste punt van de hammer candlestick kunnen zijn. Als de prijs onder dit niveau duikt maar er geen nieuwe kopers instappen is dit een waarschuwingsteken dat de neerwaartse beweging zich mogelijk zal voortzetten voordat er meer kopers instappen en de prijs weer omhoog drijven). Met een stop loss order wilt u uw verliezen beperken, wanneer de prijs zich in de tegengestelde richting beweegt. Zorg echter dat u uw stop loss niet te dicht bij uw entry niveau plaatst, zodat u trade de ruimte heeft zich te ontwikkelen. De prijs beweegt zich doorgaans niet in een steile beweging op- of neerwaarts.

In de tweede van de bovenstaande hammer price action trading patterns, is 1.2727 het laagste punt van de betreffende candle. 1.2726 zou een mogelijk niveau voor plaatsing van de stop loss order zijn.

Winstdoel of take profit: Er zijn meerdere manieren om te bepalen wat het optimale niveau is om een winstgevende trade te sluiten. Neem belangrijke horizontale steun-of weerstand levels in overweging en bekijk trend lines en andere belangrijke structuurniveaus. In dit geval richten wij ons op het meest recente hoogtepunt van 1.3200.

De trade: Met een instapprijs van 1,2960 en de stop loss order op 1,2726, is het totale trade risico 234 pips. Op een trade met handelsvolume van 0,1 lot zou het maximale verlies $ 234 inhouden, wanneer de prijs zich tegen u keert en het stop loss niveau zou bereiken. In dit geval echter bleek het hammer price action trading niveau een voorbode voor een opwaartse trend beweging (richting het winstdoel), wat resulteerde in een geschatte handelswinst van $ 240.

Price action trading Strategie # 2

Handelen adv 'De Vallende Ster' Price Action Trading Patterns

De 'vallende ster' ook wel 'Inverted Hammer' price action trading pattern is afgeleid van de Hammer chart patterns. Zoals de naam suggereert is de weergave het tegenovergestelde van het eerder genoemde price action trading patroon. Dit betekent dat de lange lont die de Inverted Hammer kenmerkt, zich in dit geval aan de onderzijde van het lichaam van de candlestick bevindt.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de vallende ster/ inverted hammers price action trading patterns:

Vallende ster price action patterns bieden een visuele weergave van van buyers die in de markt stappen en de prijs naar een een nieuw hoogtepunt duwen. De kopers blijken echter niet sterk genoeg om de prijs hoog te houden en zullen hun posities liquideren. Dit zorgt ervoor dat de markt zich herstelt, waardoor er meer verkopers in de markt stappen.

Kenmerkend van deze price action trading patterns is dat het openings- en slotniveau zich beiden in het onderste gedeelte van de kaars bevinden. Het signaal wordt sterker geacht wanneer de slotkoers onder de openingsprijs ligt.

Bron: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, GBP / USD, Wekelijkse chart - data bereik: van 25 februari 2018 tot 27 februari 2019, data verkregen uit analyse op 27 februari 2019, om 18:54 uur GMT. - Let op: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties

In de bovenstaande GBP / USD forex chart zien we drie voorbeelden van de vallende ster price action trading patterns. Deze zijn aangegeven met gele markeringen. De openings-, slot en hoogste en laagste prijsniveaus van de price action chart patterns suggeren dat een beweging lager mogelijk is. In deze weergegeven voorbeelden toont de prijs inderdaad een daling na vorming van de Hamer price action chart patterns.

Laten we bekijken hoe price action traders op deze chart patterns zouden kunnen inspelen.

Entry: Een mogelijk prijsniveau voor het plaatsen van uw trade is het punt waarop een volgende kaars het dieptepunt van het vallende ster price action patroon doorbreekt. Het dieptepunt van de derde candle - welke werd gevormd in de week van 4 november 2018 is is 1.295. Het 1,2956 prijsniveau zou een goed instappunt kunnen zijn.

Stop loss: Een mogelijk niveau voor plaatsing van de stop loss zou het hoogste punt van het vallende ster price action patroon kunnen zijn. Met het hoogtepunt van de candle op 1.3173, zou een u de stop loss mogelijk op 1.3174 kunnen instellen.

Winstdoel of take profit: Er zijn meerdere manieren om te bepalen wat het optimale niveau is om een winstgevende trade te sluiten. Neem belangrijke horizontale steun-of weerstand levels in overweging en bekijk trendlines en andere belangrijke structuurniveaus. In dit geval zullen wij ons richten op het meest recente dieptepunt van 1,2663.

De trade: Met een instapprijs op 1,2956 en de stop loss op 1,3174 is het totale trade risico 218 pips. Op een trade met een handelsvolume van 0,1 lot zou het maximale verlies $ 218 inhouden, indien de prijs zich tegen u keert en het stop loss niveau zou bereiken. In dit geval echter bleek het hammer price action trading niveau een voorbode voor een opwaartse trend beweging (richting het winstdoel), wat resulteerde in een geschatte winst van $ 293.

Price action trading Strategie # 3

Handelen adv 'Bullish & Bearish harami' Price Action Trading Patterns

De Harami price action trading patterns bestaan uit twee Japanse kaarsen. De markt wordt gekenmerkt door een dominante trend. We zullen de toepasbaarheid van de Harami chart patterns illustreren aan de hand van enkele voorbeelden.

In bullish harami price action trading patterns is de eerste candlestick bearish (het openings niveau ligt hoger dan de slotwaarde; dalende candle) en de tweede candlestick is bullish.

In bearish harami price action trading patterns wordt een bullish candle gevolgd door een kleinere, bearish candle. Deze price action chart patterns worden gekenmerkt door de hoedanigheid dat de tweede kaars volledig wordt opgenomen in de voorgaande kaars. We spreken van een bullish harami patroon wanneer de tweede (buyer) candle zich ontwikkeld binnen het hoog - laag bereik van d e eerste (sellers) candle.

Harami price action trading patterns bieden een grafische weergave van de situatie waarin handel de top of bottom van vorige sessie niet heeft gepasseerd. Dit impliceert dat er mogelijk een correctieve pauze (consolidatie) ofwel onderbreking van de geldende trend op komst is.

De onderstaande afbeelding biedt een grafische weergave van de bullish en bearish harami price action trading patterns:

Laten we bekijken hoe deze set up er in een trading chart uitziet.

Bron: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, AUD / CAD, Wekelijkse grafiek harami price action trading patterns - Data periode: van 11 juni 2017 tot 28 februari 2019, data verkregen uit analyse op 28 februari 2019, om 23:49 uur GMT. - Let op: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties

In de bovenstaande grafiek van AUD/ CAD ziet u een voorbeeld van een bullish harami price action trading pattern.

Laten we bekijken price action traders op deze chart patterns zouden kunnen inspelen.

 1. Identificeer bullish- of bearish harami price action patterns in de chart. In dit geval hebben we te maken met een bearish harami chart pattern.
 2. Voer uw positie in op het prijsniveau één pip onder het dieptepunt van de laatste kaars.
 3. Plaats de stop loss order één pip boven het hoogste punt van de vorige kaars in het harami chart pattern. Zo beperkt u mogelijke verliezen maar geeft u de trade de ruimte om zich te ontwikkelen.
 4. Zorg dat u een reward-to-risk ratio van tenminste 1:1 aanhoudt, wat betekent dat uw winstdoel minstens even groot is als het aantal pips dat u riskeert.
 5. Als de order niet wordt geactiveerd (doordat prijs het gegeven niveau niet bereikt), annuleert u de order. Als uw orderprijs wel getriggerd is, dan laat u de trade ontwikkelen totdat de prijs het take profit of stop loss niveau heeft bereikt.

Price action trading Strategie # 4

Price action Forex scalping

Er zijn verschillende price action forex strategieën beschikbaar. Bij scalping houdt men in de regel meerdere, kortlopende transacties. We gebruiken in deze price action trading technieken dan ook meer filters om de beste price action set ups te vinden.

Een belangrijke filter is dat de markt zich in een trend moet bevinden - waarin kopers dan wel verkopers hebben duidelijk de overhand hebben en de prijs overwegend op- of neerwaarts beweegt. Moving averages (MA) zijn zeer nuttige trading indicators die u kunnen helpen de trend te bevestigen. Omdat scalpers zich richten op korte termijn trading zullen zij doorgaans snelle/korte moving averages (voortschrijdende gemiddelden) gebruiken, denk aan de 20 of 50 perioden MA.

Laten we nu de basisregels van enkele veelgebruikte price action forex scalping strategieen bekijken: __

Long setup price action Forex scalping

Short setup price action Forex scalping

4 Uurs grafiek (H4)

4 Uurs grafiek (H4)

20 MA boven de 50 MA

20 MA onder de 50 MA

Hammer of Bullish Harami price action trading patterns

Shooting Star of Bearish Harami price action trading patterns

Price action trading patterns vormen zich tussen de 20 MA en de 50 MA

Price action trading patterns vormen zich tussen de 20 MA en de 50 MA

Entry: 1 pip boven het hoogtepunt van vorige candle in de price action chart patterns

Entry: 1 pip onder het dieptepunt van van vorige candle in de price action chart patterns

Stop Loss: 1 pip onder het dieptepunt van van vorige candle in het price action chart pattern

Stop Loss: 1 pip boven het hoogtepunt van vorige candle in het price action chart pattern

Take profit/ winstdoel: vorige swing high of op hetzelfde aantal pips als de stop loss van de entry prijs verwijderd is

Take profit/ winstdoel: vorige swing low of op hetzelfde aantal pips als de stop loss van de entry prijs verwijderd is

Annuleer de order indien deze niet geactiveerd wordt door een nieuwe candle

Annuleer de order indien deze niet geactiveerd wordt door een nieuwe candle

Dit is uiteraard slechts een voorbeeld om u aan het denken te zetten hoe u uw eigen op price action trading gebaseerde handels methodiek kunt ontwikkelen. Het is belangrijk dat u beseft dat elke price action trading strategie (of andersoortige trading strategie of techniek) zowel winnende en verliezende transacties zal opleveren. Hoewel we ernaar streven onze handelstechniek en het slagingspercentage zoveel mogelijk te optimaliseren, is het dan ook cruciaal dat u uw risico's ook zoveel mogelijk beperkt.

Laten we een praktijkvoorbeeld van een van de zojuist besproken price action forex scalping strategies bekijken:

Bron: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, price action Forex CAD / JPY, dagelijkse grafiek - price action trading patterns Data bereik: van 14 juli 2017 tot 28 februari 2019, toegankelijk op 28 februari 2019, om 15:32 uur GMT. - Let op: in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Op de bovenstaande CAD/ JPY grafiek zien we een gestage beweging opwaarts. Hoewel we bij price action forex scalping op een lagere tijdframe werken, gebruiken we de hogere tijdframe om inzicht in de onderliggende trend te krijgen. In dit geval geeft de dagelijkse grafiek blijk van een bullish sentiment. We verschuiven onze aandacht hierop naar de vier uur (H4) grafiek:

Bron: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, price action Forex CAD / JPY, 4 uurs grafiek - price action trading patterns Data bereik: van 5 februari 2019 tot 28 februari 2019, toegankelijk op 28 februari 2019, om 15:34 uur GMT. - Let op: in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het 20 perioden voortschrijdend gemiddelde (blauwe lijn) ligt boven de 50 perioden moving average (rode lijn). Dit voldoet aan een van de bovenstaande regels van de price action forex scalping strategies en bevestigd de aanwezigheid van de uptrend.

De volgende stap is het identificeren van price action trading patterns die zich tussen deze voortschrijdende gemiddelden ontwikkelen.

Bron: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, price action Forex CAD / JPY, 4 uurs grafiek - price action trading patterns Data bereik: van 5 februari 2019 tot 28 februari 2019, toegankelijk op 28 februari 2019, om 15:34 uur GMT. - Let op: in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

In de bovenstaande grafiek markeren de gele vakken de hamer- en bullish harami price action trading patterns die zich tussen de voortschrijdende gemiddelden hebben ontwikkeld.

De eerste twee price action setu ps bereikte de prijs het hoogste punt van het price action patroon en triggerde daarmee de stop loss order. Dit resulteerde in twee verliesgevende transacties. De andere price action set ups echter, bleven in de verwachte richting ontwikkelen en hebben het potentieel (afhankelijk van de wijze waarop deze beheerd werden) om winstgevend te zijn.

Price action Trading en uw handelspartner

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt niet alleen welke technische analyse software (en aldus welke technical analysis indicators) voor u beschikbaar zijn maar dicteert tevens de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admiral Markets is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admiral Markets op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 200 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admiral Markets "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admiral Markets handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategies en beleggingsstrategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2019. Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 technical analysis software en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Price action Forex & Trading Software keuze

MetaTrader is het meest gebruikte en gevierde technische analyse software en wordt dan ook al decennialang als de absolute marktleider beschouwd. Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading- en technical analysis software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteit maar is verrassend gebruiksvriendelijk. Het platform biedt alle bovendien een scala aan hulpmiddelen en functionaliteiten die uw price action trading strategieën kunnen ondersteunen en het meest uitgebreide scala aan indicators en weergave opties die uw price action trading activiteiten kunnen optimaliseren.

Admiral Markets biedt traders zowel toegang tot het MetaTrader 4 als het MetaTrader 5 handelsplatform en stelt bovendien verschillende versies van de trading software beschikbaar die geoptimaliseerd zijn voor verschillende besturingssystemen en apparaten. Probeer MetaTrader 4 Mac, MetaTrader 4 Windows of de Android os iOS trading apps. De MetaTrader technical analysis software is de eerste keuze van zowel beginnende als professionele traders en brokers. Met honderdduizenden gebruikers wereldwijd, heeft u toegang tot de grootste online gemeenschap van traders. Een fijne bijkomstigheid is dat er vele custom tools en weergave opties beschikbaar zijn die price action trading kunnen vergemakkelijken en verbeteren.

Bovendien biedt Admiral Markets een exclusieve add-on; MetaTrader 4 Supreme Editie. Boost uw handelservaring met MT4SE. Deze plug -in omvat ruim 55 extra, innovatieve indicatoren en technische analyse hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergaveopties en nog veel meer. Download MetaTrader Supreme Editie trading software en start online trading!

Price action Trading - Zelf handelen mbv Price action trading patterns

Price action trading is een een eenvoudige doch effectieve methode en wordt veelvuldig toegepast door handelaren over de hele wereld - in verschillende markten en over uiteenlopende handelsvormen.

In dit artikel hebben we verschillende price action trading methoden besproken. De beste manier om deze theorie in de praktijk te brengen, is door hier zelf mee aan de slag te gaan. Het is raadzaam alle price action trading strategieën altijd eerst zelf te testen, zodat u kunt beoordelen hoe deze voor u werken.

Admiral Markets biedt u hiertoe gratis demo- en live trading accounts. Met een demo trading account kunt u de effectiviteit van uw strategie in een risicovrije omgeving testen. U kunt experimenteren met verschillende price action chart patterns, price action trading technieken of indicators zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Met een demo account handelt u namelijk uitsluitend met virtuele middelen.

U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform. Open een live trading account zodat u daadwerkelijk trades kunt plaatsen en echte online trading ervaring op kunt doen.

Links Gerelateerde Trading Artikelen:

Over Admiral Markets UK LTD

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Informatie over de technische analyse

De in dit artikel opgenomen data betreft aanvullende informatie met betrekking tot analyse, schattingen, prognoses, voorspellingen of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de website van Admiral Markets. Let, alvorens u investeringsbeslissingen neemt, alstublieft op het volgende:

 1. De analyse is puur voor informatieve doeleinden gepubliceerd en kan op geen enkele manier worden opgevat als een beleggingsadvies of aanbeveling.
 2. Elke investeringsbeslissing moet door elke klant afzonderlijk worden genomen. Admiral Markets is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade welke voortvloeit uit een dergelijke beslissingen, al dan niet gebaseerd op de analyse.
 3. Deze analyses zijn voorbereid door een onafhankelijke analist (hierna "auteur" genoemd) op basis van de persoonlijke opinies en schattingen van de auteur.
 4. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten worden beschermd en de objectiviteit van de analyse niet wordt geschaad, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld ter preventie en voor het beheer van belangenconflicten.
 5. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle bronnen van Analyse betrouwbaar zijn en dat alle informatie, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie vervat in de analyse. De gepresenteerde cijfers die verwijzen naar eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
 6. De inhoud van de Analyse mag niet worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets dat de klant zal profiteren van de daarin opgenomen strategieën of dat verliezen in verband hiermee kunnen of zullen worden beperkt.
 7. Elke vorm van eerdere scenario's of gemodelleerde uitvoering van financiële instrumenten zoals aangegeven in de publicatie mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de waarde is niet gegarandeerd.
 8. De projecties opgenomen in de Analyse kunnen afhankelijk zijn van aanvullende vergoedingen, belastingen of andere heffingen. De prijslijst die van toepassing is op de diensten geleverd door Admiral Markets is publiek beschikbaar op de website van Admiral Markets.
 9. Handel in leveraged (hefboom) producten -inclusief contracts for difference- is speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u alle risico's begrijpt.
Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.