De Exponential Moving Average gebruiken - EMA Indicator

Admirals
17 Min lezen

Vrijwel elke trader gebruikt enige vorm van technische analyse om de rap evoluerende markten te kunnen bijbenen. Het bepalen van de trend is doorgaans de eerste stap van de analyse van een trader. De markt trend of sentiment bepaalt de context waartegen alle andere bevindingen moeten worden geïnterpreteerd. De exponential moving average, kort gezegd de EMA Indicator is zonder twijfel een van de toegepaste hulpmiddelen hiertoe.

De EMA indicator vervult een kernfunctie in het analyseproces; met behulp van de exponential moving average beoordelen we namelijk de trend. Omdat de indicator uitgaat van gemiddelde waarden wordt de 'ruis' die wordt veroorzaakt door normale, kortdurende fluctuaties in de prijs als het ware glad gestreken. Traders gebruiken de EMA indicator om in een oogopslag de algemene richting van de trend te kunnen bepalen.

Er zijn verschillende soorten moving averages ofwel 'voortschrijdende gemiddelden'. In dit artikel zullen we onze aandacht specifiek vestigen op de exponential moving average indicator (EMA indicator).

Dit geliefde hulpmiddel vervult een essentiële rol en is eenvoudig in gebruik. We bespreken stapsgewijs de volgende punten zodat u kunt beoordelen hoe de EMA trading tool ook uw handelsactiviteiten kan verrijken.

Alles wat u moet weten om te starten met EMA trading:

 • Waar wordt de exponential moving average ofwel EMA indicator voor gebruikt?
 • Hoe werkt de EMA indicator - de exponential moving average formula
 • MetaTrader 4 exponential moving average toevoegen aan uw grafiek - de MT4 EMA indicator gebruiken
 • Exponential moving average combineren met andere trading tools
 • Voorbeelden toepassing EMA indicator en EMA trading strategies

Wilt u zelf aan de slag met EMA trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Wat is EMA trading?

De moving average is een type indicator die u in het arsenaal van vrijwel elke trader terug kan vinden. De MA indicators gebruiken gemiddelde waarden om de effecten van de variaties in prijs te minimaliseren, zodat de onderliggende trend beter uit de verf komt. De EMA trading tool gebruikt hiertoe een bepaald aantal recente data punten. Afhankelijk van het type 'voortschrijdend gemiddelde' wordt er op specifieke wijze een gemiddelde waarde berekend.

De data punten op de EMA indicator bijvoorbeeld, zijn gebaseerd op de exponential moving average formula. Er zijn echter verschillende manieren om het gemiddelde te berekenen.

De meest eenvoudige methode is die van de Simple Moving Average indicator (SMA indicator) waarbij alle koers waarden een gelijke weging hebben. De mean is het gemiddelde van deze waarden. Andere veel voorkomende moving average -typen wijzen verschillende datapunten een ander gewicht toe. Doorgaans worden de meest recente waarden een zwaarder gewicht toegekend dan de oudere prijzen. Dit geldt ook voor de exponential moving average formula, die de basis vormt voor de MT4 EMA trading tool.

Rationale Exponential Moving Average EMA indicator

Bij de EMA indicator wordt de weging van een datapunt bepaald op basis van relevantie; het gewicht van een datapunt daalt exponentieel naarmate we verder teruggaan in de tijd. Simpel gezegd, de meest recente data heeft een grotere impact op het gemiddelde. Deze waarden worden belangrijker geacht dan de oudere data. Het is echter vrij lastig een volledige beschrijving van de EMA trading indicator te geven zonder dieper in te gaan op de exponential moving average formula en hoe deze berekend wordt.

Een brede definitie van de exponential moving average of EMA trading tool is: een hulpmiddel die een smoothing techniek gebruikt om een gewogen gemiddelde van een bepaalde periode te verkrijgen. De EMA indicator bestrijkt een bepaald, vastgesteld aantal perioden. De minst recente waarden worden (deels) opgeteld bij de huidige prijs. Het totaal wordt vervolgens gedeeld door het aantal perioden. Dit klinkt wellicht nogal abstract. Om fatsoenlijk grip te krijgen op hoe de EMA indicator werkt moeten we dieper ingaan op de manier waarop zij wordt berekend.

Hieronder bespreken we de basis van de EMA trading indicator - de exponential moving average formula.

Wist u dat u real time koersontwikkeling van verschillende Forex paren en andere activa op eenvoudige wijze kunt bekijken op het Admirals MetaTrader 5 handelsplatform. MetaTrader wordt al decennialang aangemerkt als het beste trading platform. U kunt het platform geheel GRATIS downloaden via onze website. Klik of de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Risicovrije Demo-rekening

Registreer voor een gratis online demo-rekening en verfijn uw handelsstrategie

De Exponential Moving Average Formule - EMA indicator Berekenen

Voordat u de EMA indicator of EMA trading strategies toepast is het belangrijk dat u de logica hierachter begrijpt en een idee heeft over hoe de waarden worden verkregen.

We berekenen elk datapunt op de EMA trading indicator bij tijd - t. De exponential moving average formula is als volgt:

EMA trading t = α x huidige koers waarde + (1 - α) x EMAt - 1

Variablen exponential moving average formula:

 • t staat, zoals gezegd, voor time ofwel tijd
 • De α in de exponential moving average formula is een constante waarde die de smoothing factor bepaald. De waarde van α ligt tussen 0 en 1.
 • EMA -1 is de EMA waarde van de vorige periode. U kunt hieruit opmaken dat voor het berekenen van de EMA trading waarde op een gegeven moment, historische data vereist is.

Indien u de EMA indicator op de dagelijkse chart heeft toegepast leiden we de exponential moving average van de huidige prijs af van de EMA trading waarde van de vorige dag. Deze waarde is op haar beurt weer afgeleid van die van de dag ervoor, enz. Met andere woorden, er zijn een aantal stappen die u moet volgen voor het berekenen van de trading EMA.

De eerste stap is het verkrijgen van de trading EMA voor de eerste periode. Bovendien dient u ook de waarde van α in de exponential moving average formula vast te stellen. De beste manier om de werking van de EMA indicator te illustreren is aan de hand van een voorbeeld. We zullen de exponential moving average formula in de volgende paragraaf met behulp van een voorbeeld verduidelijken.

Zoals u kunt merken is dit een redelijk omvangrijk proces. Gelukkig hoeft u de exponential moving average formula niet handmatig toe te passen. Wanneer u de EMA indicator op uw MetaTrader 4 of MetaTrader 5 handelsplatform toepast wordt de exponential moving average formula automatisch uitgevoerd.

Voorbeeld EMA Trading

Laten we aan de hand van een voorbeeld bekijken hoe de exponential moving average wordt berekend. Om het voorbeeld zo simpel en overzichtelijk mogelijk te houden gaan we uit van een beperkte aantal datapunten. We gebruiken de 8 perioden trading EMA op de dagelijkse (D1) tijd frame. De onderstaande tabel toont de input die deze 8 -perioden EMA trading indicator gebruikt. De gegeven waarden zijn verkregen op basis van de exponential moving average formula:

Dag

Koerswaarde

8-daagse SMA

α

8 -daagse EMA trading indicator

1

168

     

2

170

     

3

171

     

4

175

     

5

170

     

6

172

     

7

176

     

8

179

     

9

178

172.625

0.222222

172.625

10

186

173.875

0.222222

175.5972

11

192

175.875

0.222222

179.2423

12

183

178.5

0.222222

180.0773

13

177

179.5

0.222222

179.3935

14

172

180.375

0.222222

177.7505

15

167

180.375

0.222222

175.3615

16

177

179.25

0.222222

175.7256

17

180

179

0.222222

176.6755

Tabel 1: 8 - daagse EMA indicator - exponential moving average formula

Zoals u kunt zien vormt de waarde voor Dag 1 het startpunt. Voor het berekenen van de exponential moving average gebruiken we de SMA als beginwaarde - dit is de som van de waarden van n perioden, gedeeld door n. Op de negende dag hebben we onze SMA beginwaarde (het gemiddelde over de afgelopen 8 dagen).

Hoewel de SMA slechts de startwaarde biedt voor onze exponential moving average formula, hebben we in de tabel een SMA kolom toegevoegd zodat we deze waarden kunnen vergelijken met die van de EMA trading tool. Nu vele beginnende traders te gemakkelijk voorbij gaan aan distinctie tussen beide indicatoren biedt dit voorbeeld een visuele weergave van de verschillen tussen de simple- en de exponential moving average.

Als u een beginnende handelaar bent, raden we u aan om te beginnen met handelen op de financiële markten met een demo-rekening. Met een Admirals demo-rekening kunt u zonder risico ervaring opdoen in echte marktomstandigheden met virtueel geld. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Risicovrije Demo-rekening

Registreer voor een gratis online demo-rekening en verfijn uw handelsstrategie

Laten we onze aandacht vervolgens richten op de volgende variabele in de exponential moving average formula; de smoothing factor α. De α wordt bepaalt op basis van het aantal perioden die de EMA indicator omvat. De α wordt als volgt berekend:

α = 2/ (n + 1)

Een andere manier om de exponential moving average formula voor α te benaderen is door in gedachten te houden dat men in EMA trading zowel huidige als oudere waarden in overweging neemt. Echter, nu de meest recente data is het meest relevant is, wordt het gewicht van elk ouder datapunt met een factor van (1-α) per periode verminderd. Deze wegingsmethode maakt dat de exponential moving average kan worden geclassificeerd als weighted moving average.

De Exponential Moving Average EMA indicator is een van de meest toegepaste technische hulpmiddelen omdat het verschillende, nuttige toepassingen kent en betrekkelijk simpel in gebruik is. Het bepalen van de trend is een cruciale stap in het analyseproces en bovendien kan u aan de hand van de exponential moving average cross over techniek handelssignalen voor het plaatsen van trades verkrijgen.

Daarnaast wordt er tevens indicatieve waarde toegekend aan de ontwikkeling van de Exponential Moving Average EMA indicator. De meest gebruikte toepassingen.

 • Hoe prijs zich ten opzichte van de Exponential Moving Average EMA indicator verhoudt;
 • De richting (op- dan wel neerwaarts) die de EMA indicator lijn aftekent;
 • Exponential Moving Average crossover technieken

De Exponential Moving Average EMA indicator gebruikt historische gegevens om te bepalen wat de bredere trend in een bepaalde markt is. Bij EMA trading werkt men met gemiddelde waarden zodat enige prijsfluctuaties worden 'gladgestreken'. Zo krijgt u een duidelijker beeld van het algemene koersverloop.

Let wel, hoe langer de periode die de EMA indicator bestrijkt is, hoe minder impact een bepaald datapunt in het geheel heeft. Werkt u bijvoorbeeld met een kortere Exponential Moving Average EMA indicator waarde? Een extreme waarde (piek of dal) zal in dit geval een grotere impact op het gemiddelde hebben en zal de ontwikkeling van de EMA indicator lijn meer beïnvloeden

Laat u niet afschrikken door de complexiteit van de Exponential Moving Average formula en de voorbeeldberekeningen. Elk gedegen handelsplatform zal een EMA trading tool bieden die deze berekeningen automatisch voor u uitvoert.

We zullen nu toelichten hoe u de Exponential Moving Average EMA indicator op het MetaTrader 4 handelsplatform gebruikt.

De MT4 EMA Indicator gebruiken

Er zijn verschillende soorten Exponential Moving Average indicatoren ofwel EMA trading tools. In dit artikel richten wij ons uitsluitend op de MT4 EMA indicator.De MetaTrader software is de absolute marktleider in online trading software. Het MetaTrader 4 en MetaTrader 5 handelsplatformen zijn de eerste keuze van zowel professionele als beginnende traders. Het platform en de MT4- / MT5 trade indicators zijn de meest gebruikte en gevierde trading software en worden dan ook door zowel handelaren als Forex- en CFD brokers als beste handelsplatformen beschouwd - zij onderscheiden zich van andere short selling software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit.

U kunt uw trading indicators toepassen op een breed scala aan financiële instrumenten, waaronder Forex paren, aandelen, stock indices, grondstoffen & crypto CFD's. Welk handelsplatform en trading indicators u kunt gebruiken wordt ingegeven door uw broker keuze. Admirals biedt verschillende uitvoeringen van deze state -of -the -art CFD trading platform. Kies de MetaTrader versie die compatibel is met uw besturingssysteem - MetaTrader 4 Windows, MT5 PC of MetaTrader 4 Mac/ MetaTrader 5 Mac bijvoorbeeld.

Het MetaTrader 4 handelsplatform is al ruim een decennium beschikbaar en heeft honderdduizenden gebruikers. Waar de meeste online trading software slechts een korte periode bestaat en een beperkt aantal gebruikers heeft, is deze trading software over vele jaren uitgebreid, getest en verbeterd. De door MetaQuotes ontwikkelde trading software is geavanceerd doch gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te navigeren.

De MetaTrader 4 en MetaTrader 5 trading platformen omvatten standaard een grote selectie indicatoren, oscillatoren en Expert Advisors en andere technische hulpmiddelen. De Exponential Moving Average EMA indicator maakt deel uit van het aanbod indicatoren die met de software geleverd worden. Dit betekent dat u direct toegang heeft tot de EMA indicator wanneer u het MT4 of MT5 handelsplatform installeert. Er is geen aparte download nodig om de Exponential Moving Average EMA indicator te kunnen gebruiken.

Exponential Moving Average MetaTrader 4 - MT4 EMA Indicator Toevoegen

U kunt de Exponential Moving Average EMA indicator op eenvoudige wijze aan de trading chart van het te verhandelen instrument toevoegen.

Exponential Moving Average EMA indicator toevoegen:

 • Open de chart van het te verhandelen instrument
 • Open het Navigator menu op uw MetaTrader 4 of MetaTrader 5 handelsplatform
 • Selecteer de 'Indicatoren' map
 • Kies de 'Trend' submap
 • En selecteer vervolgens de Exponential Moving Average EMA indicator

Wanneer u vervolgens dubbelklikt op de Exponential Moving Average EMA indicator wordt deze automatisch aan de betreffende trading chart toegevoegd.

Hierop wordt ook een apart dialoogvenster, zoals in de bovenstaande afbeelding is weergegeven, geopend. U ziet een weergave van het Exponential Moving Average EMA indicator instellingen menu waar de settings naar eigen voorkeur kunt aanpassen. Klik vervolgens op "OK" om de parameters van uw EMA trading tool op te slaan en de indicator verschijnt direct in uw handelsgrafiek.

EMA Trading Strategy

Een van de meest geliefde toepassingen van de Exponential Moving Average EMA indicator is de cross over EMA trading techniek.

We maken hierbij gebruik van twee of meer Exponential Moving Averages die allen verschillende perioden bestrijken. Het betreft in de regel een korte en een langere EMA. In dit voorbeeld gaan wij uit van een 25 perioden- en een 100 daagse Exponential Moving Average EMA indicator.

Bij een kruising van deze Exponential Moving Averages wordt een EMA trading signal afgegeven. De richting van de kruising bepaalt hierbij de richting van de trade (buy of sell)

 • De trader zal een buy positie overwegen wanneer de 25 perioden Exponential Moving Average, de 100 daagse EMA indicator in opwaartse richting (bovenlangs) kruist
 • De trader zal een sell positie overwegen wanneer de 25 perioden Exponential Moving Average de 100 daagse EMA indicator in neerwaartse richting (onderlangs) doorkruist

De Exponential Moving Average EMA Indicator Gebruiken i.c.m. andere Indicatoren

De Exponential Moving Average EMA indicator is enorm veelzijdig; u kunt de indicator gebruiken om de trend te bepalen, voor entry signalen en voor exit signalen. Bovendien is de indicator bijzonder gebruiksvriendelijk. Let wel, toepassing van de Exponential Moving Average EMA indicator is geen trading systeem op zich.

Zoals voor elk technisch hulpmiddel het geval is, geldt ook voor de Exponential Moving Average EMA indicator dat zij betrouwbaarder is in combinatie met andere indicatoren en technieken. De EMA indicator leent zich bij uitstek voor combinatie met andere tools. Traders gebruiken andere indicatoren zoals de Stochastic oscillator, de MACD of de simple moving average om de handel signalen te verfijnen of te verbeteren.

Bij toepassing van de Exponential Moving Average kan het bijvoorbeeld nuttig zijn een andere trend indicator, zoals de ADX indicator te gebruiken. Met deze indicator kunt u namelijk vaststellen of de markt zich in een trending fase of in een zogenaamde trading range (consolidatie) fase bevindt. De EMA trading indicator is een trend following tool en is niet ontworpen om te gebruiken in zijdelings bewegende markten.

U kunt er uiteraard ook voor kiezen uw EMA trading strategie aan te vullen met een andere indicator of techniek. Zoals eerder opgemerkt is, wordt het MetaTrader handelsplatform standaard geleverd met een ruime selectie trading tools. Echter, als u dit aanbod wilt uitbreiden hebben wij de ideale oplossing voor u. Admirals biedt haar cliënten gratis toegang tot de exclusieve MetaTrader Supreme Editie plug in. MT4SE is een add on voor MetaTrader. Het breidt het aanbod beschikbare indicatoren, Expert Advisors en andere hulpmiddelen aanzienlijk uit.

MetaTrader Supreme Editie omvat ruim 55 extra indicatoren, geavanceerde functionaliteiten en weergave opties. Het pakket is ontworpen door professionele traders en programmeurs en toepassing van de tools kunnen een verrijking van uw EMA trading systeem inhouden.

Zo omvat het bijvoorbeeld een krachtige trade simulator waarmee u de effectiviteit van uw Exponential Moving Average EMA indicator en de gekozen settings op eenvoudige wijze kunt meten en beoordelen.

Zelf Starten met EMA Trading - Verrijk uw Trading met de Exponential Moving Average

De Exponential Moving Average EMA indicator is een zeer veelzijdig hulpmiddel. Afhankelijk van uw trader profiel kunt u verschillende technieken en toepassingen uitproberen. EMA trading leent zich voor toepassing op vrijwel alle instrumenten en financiële markten; denk aan Forex, aandelen, indices, grondstoffen maar ook crypto's. U bent met EMA indicator ook niet gebonden aan een bepaalde trading stijl, zoals we hebben gezien kunt u de indicator gebruiken in uw lange- en korte termijn handelsmethoden en toepassen op vrijwel alle tijdframes.

U kunt de werkzaamheid van de Exponential Moving Average EMA indicator verhogen door de indicator te combineren met andere hulpmiddelen of technieken. Een trading signal heeft namelijk een sterkere indicatieve waarde als zij wordt bevestigd door een andere techniek of hulpmiddel.

Bent u overtuigd van de voordelen van de EMA trading en wilt u meteen aan de slag? Wij raden u aan altijd eerst te experimenteren in een risicovrije omgeving. Admirals biedt een gratis demo-rekening, waarmee u alle functionaliteiten van het MetaTrader handelsplatform zelf kunt testen, zo ook de Exponential Moving Average EMA indicator.

Met een demo trading account kunt u risicovrij en in real time de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform.

Open een live trading account om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte trading ervaring op te doen. Bent u een beginnend trader, dan moet u zich ervan bewust zijn dat de handelsvoorwaarden die verschillende brokers hanteren sterk uiteen kunnen lopen. Controleer altijd eerst de contractvoorwaarden. Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Forex Correlation - Toepassing van de Currency Strength Indicator
De Forex markt onderscheidt zich van andere financiële markten op basis van dynamiek. De onderliggende assets van de Forex markt zijn valuta's. De waarde van een valuta is echter geen onafhankelijk gegeven - zij wordt namelijk gemeten en uitgedrukt in relatie tot de waarde van een andere valuta. Dit...
Wat is de MACD indicator? - MACD trading strategieën
Vrijwel elke trader maakt tegenwoordig gebruik van technische analyse om tot betere Forex forecasts te komen. Zij gebruiken hiervoor doorgaans indicators en andere technische hulpmiddelen. Er zijn talloze indicatoren, oscillatoren, automated trading scripts en andere technische tools beschikbaar.Een...
Wat is Marktsentiment? - Forex Sentiment Analyse
Dit artikel biedt handelaren een gedetailleerd overzicht van het marktsentiment in Forex trading. Het zal betrekking hebben op: sentimentanalyse, hoe te profiteren van het marktsentiment, de verschillende soorten sentimentindicatoren die beschikbaar zijn in de markt en meer! Inhoudsopgave Introd...
Alles weergeven