Forex Correlation - Toepassing van de Currency Strength Indicator

Admirals
20 Min lezen

De Forex markt onderscheidt zich van andere financiële markten op basis van dynamiek. De onderliggende assets van de Forex markt zijn valuta's. De waarde van een valuta is echter geen onafhankelijk gegeven - zij wordt namelijk gemeten en uitgedrukt in relatie tot de waarde van een andere valuta. Dit verschijnsel wordt ook wel aangeduid als currency strength ofwel Forex correlation. We bespreken in dit artikel hoe u dit met behulp van een currency strength meter of currency strength indicator kunt meten.

Wat is Currency Strength en Forex Correlation?

Wanneer u een Forex trade plaatst, heeft u dus te maken met de waarde van twee verschillende valuta's. De waarde van elke individuele valuta is dus niet slechts afhankelijk van de economie van de regio. De zogeheten currency strength - de sterkte of zwakte - van een munteenheid wordt afgezet tegen de currency strength van andere valuta's. Dit is waarom een Forex quote prijs altijd twee waarden aangeeft. Dit gegeven wordt aangeduid als de correlation Forex.

Currency strength betreft de onderlinge verhoudingen van valuta's en valutaparen. Hoewel dit een sleutelbegrip in Forex trading is, kan het erg abstract zijn. Zeker voor beginnende traders.

Wij behandelen in dit artikel puntsgewijs wat de Forex currency strength is, hoe u de currency strength indicator of currency strength index meet en hoe u dit gegeven gebruikt in uw handelsactiviteiten.

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

Correlatie bij Forex en de Currency Strength Index

De volatiliteit die de Forex markt kenmerkt wordt ingegeven door de complexe dynamiek van de currency strength van valuta's en valutaparen.

Wanneer u handelt in aandelen CFD's of de AEX is dit te vergelijken met het kopen van een goed. De markt heeft een bepaalde waarde toegekend aan de financiële zekerheid, zoals ook het geval is bij bijvoorbeeld een huis of een auto. Vergelijkbaar, kan de auto of het huis in waarde vermeerderen of verminderen.

Bij valutahandel ligt dit nog iets genuanceerder. De currency strength en de waarde van een valuta (ofwel de currency strength) is afhankelijk van verschillende economische factoren. U kunt een valuta gebruiken om te betalen voor goederen en services. Hoeveel u op een gegeven moment moet betalen is afhankelijk van de waardeverandering (ofwel de verandering in currency strength) van de valuta.

Echter, op de Forex markt wordt de currency strength van een bepaalde munteenheid gerelateerd aan dat van een andere munteenheid. Een Forex-quote omvat twee getallen en geeft aan hoeveel eenheden van valuta B u kunt kopen voor 1 unit van valuta A.

Vergelijkbaar, gebruiken economen een product dat over de hele wereld vrijwel gelijk is zoals de Big Mac als benchmark om de koopkrachtpariteit (Forex currency strength) van verschillende valuta's te illustreren.

De geldende waarden van valuta's zijn kenbaar door toepassing van de Forex strength meter of currency strength index. De periodieke verschillen en veranderingen die uit lezing van de currency strength indicator blijken, hebben zelf ook indicatieve waarde.

Veranderingen in Forex Strength door Volatiliteit

Naast het feit dat de waarde van een valuta ofwel de currency strength wordt ingegeven door de economische situatie in het betreffende land of de regio wordt zij tevens beïnvloed door de Forex correlation. De valutacorrelatie hangt samen met de waardeverandering van andere valuta's en in bredere zin met de in economische ontwikkelingen op globale schaal. Dat vrijwel alle internationale handelsbetrekkingen, economische datapublicaties en gebeurtenissen directe invloed hebben op één of meerdere valuta's verklaart de volatiele aard van de Forex markt.

De markt is altijd in beweging. Deze volatiliteit maakt valutahandel erg geliefd onder traders nu het een continue stroom aan mogelijkheden biedt. Het is hierdoor wel ingewikkelder om de Forex strength van een valuta in te schatten. De currency strength indicator MT4 en de currency strength meter kunnen u helpen beter inzicht te krijgen in de marktdynamiek en de Forex correlation op een bepaald moment. U kunt deze input vervolgens gebruiken om uw trading strategie te bepalen en uw risicomanagement hier op af te stemmen.

In de volgende paragrafen worden nader ingegaan op wat Forex correlation en Forex currency strength precies is en zullen we hier enkele concrete voorbeelden van geven. We zullen bovendien uitleggen hoe u uw handelsstrategie kunt verbeteren door een currency strength meter/ Forex strength meter of currency strength indicator MT4 toe te passen.

's Werelds beste multi-asset platform


Voorbeeld van Currency Strength

Het is eenvoudig te begrijpen waarom valuta's onderlinge afhankelijkheid kennen. Allereerst wordt de Forex currency strength van iedere valuta uitgedrukt in relatie tot de waarde van een andere valuta. De quote-waarde van een gegeven valutapaar is in die zin altijd relatief. De onderlinge afhankelijkheid (correlation Forex) duidt echter op de veel verdergaande verweving van economische prestaties van landen en hun valuta-waarde. Dit raakt de kern van wat Forex correlation inhoudt.

Laten we dit met een voorbeeld toelichten. Als u handelt in (GBP/JPY) de Britse pond tegen de Japanse yen, handelt u feitelijk met een uitloper van de GBP/USD en USD/JPY paren. Beide valuta's, GBP en JPY, delen een relatie met de Amerikaanse dollar en hebben als zodanig een Forex correlation met elkaar. Hoewel de relevantie van de onderlinge Forex currency strength buiten kijf staat zal het voor vele praktisch ondoenbaar zijn dit gegeven in de (vaak vele en snelle) trading beslissingen mee te nemen.

Om die reden maken traders gebruik van Currency strength meter tools zoals de currency strength indicator MT4, de forex currency strength meter MT4 en de currency strength index.

Hoe Forex Strength en Forex Correlatie meten?

In economische termen is correlatie van Forex de numerieke maatstaf voor de relatie tussen twee variabelen; in dit geval valuta's. De reikwijdte van de Forex correlation-coëfficiënt (ook wel de currency strength waarde) ligt tussen -1 en +1. Een correlation Forex van +1 geeft aan dat twee valutaparen in dezelfde richting bewegen. Een Forex correlation van -1 geeft aan dat twee valutaparen 100% van de tijd in tegengestelde richting bewegen, terwijl een lezing van nul op de Currency strength indicator MT4 betekent dat de relatie tussen het valutapaar vrijwel volledig willekeurig is.

Als Forex trader wordt u dagelijks geconfronteerd met prijsbewegingen van valutaparen. Maar wat kunt u afleiden over de Forex currency strength van valuta's uit bijvoorbeeld een toename in de quote waarde EUR/USD? Het zou kunnen betekenen dat de EUR het goed doet, dat de USD het slecht doet of wellicht slechts minder goed dan EUR? Er zijn verschillende factoren die de currency strength van individuele munteenheden en de onderlinge correlation Forex kunnen beïnvloeden.

Het is voor een trader ondoenlijk om de ontwikkelingen in currency strength constant te monitoren. Dit is waar een Forex currency strength indicator of Forex currency strength meter opheldering kan bieden.

Gebruik van de Currency Strength Indicator

Een Forex currency Strength Indicator / Currency Strength Meter geeft aan welke valuta's sterk en welke valuta's zwak zijn. De veranderingen in prijs worden weergegeven in de vorm van een Currency strength index ofwel Forex correlation matrix. Effectief risicomanagement is niet compleet zonder dat men de Forex strength in acht neemt.

Correlation Forex verhoudingen zijn niet statisch. Grote economische trends of Forex nieuws publicaties kunnen de Forex correlation beïnvloeden. Het zal de trader echter niet altijd duidelijk zijn waarom de currency strength, op een bepaald moment, fluctueert. Gebruik van een currency strength indicator maakt het mogelijk de relevante valuta correlatie Forex real-time bij te houden.

De meest accurate Currency Strength Indicator

Wees echter op uw hoede voor slecht geprogrammeerde currency strength indicators. Ongeacht de andere functionaliteiten, heeft een currency strength indicator weinig nut wanneer het geen nauwkeurige Forex currency strength meter-waarden aangeeft. Verder kunnen traders problemen ervaren met verouderde currency strength indicators, denk aan:

 • Het MetaTrader 4 handelsplatform loopt vast bij toepassing van een currency strength indicator MT4/ currency strength meter MT4
 • De PC loopt vast bij gebruik van de Forex currency strength meter
 • Haperingen
 • Whipsaw signalen
 • Geheugenlek (Memory leakage)
 • De CPU draait constant op 100%

Sommige producten kunnen zelfs data generen, welke afwijkt van wat de Forex currency strength in feite is. Sommigen currency strength indicators passen bijvoorbeeld smoothing filters toe, zoals moving averages; terwijl andere filters zoals RSI en MACD gebruiken. Er wordt in deze gevallen gebruik gemaakt van een dusdanig complex algoritme van indicatoren, dat de gegevens vaak niet accuraat blijken. De op basis van deze informatie geïnitieerde trades zullen onnodig risicovol en verlieslatend uitpakken.

Ervaren traders zullen beamen dat inzicht in de geldende currency strength correlation Forex de basis is voor consistent succesvolle trading prestaties. Onze real time currency strength indicator MT4 is degelijk geprogrammeerd en wordt constant getest en bijgewerkt met de nieuwste technologieën. De trader hoeft zich geen zorgen te maken dat hij of zij bij toepassing van deze Forex strength indicator te maken krijgt met de bovengenoemde problemen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Veranderingen in Correlatie bij Forex

Tegen de achtergrond van het moderne geglobaliseerde economische klimaat lijkt het logisch dat ook de Forex correlations aan constante verandering onderhevig zijn. Dit maakt het gemakkelijk kunnen berekenen van de actuele Forex strength/ Currency Strength erg belangrijk. Wereldwijde economische factoren zijn dynamisch en ze kunnen en zullen dagelijks veranderen, waardoor ook de correlation Forex tussen bepaalde valutaparen in de loop van tijd kunnen variëren.

Dit betekent tevens dat korte termijn Currency strength en Forex correlation niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming zijn met geprojecteerde lange termijn data die aan de currency strength indicator kan worden ontleent. Inzicht in de ontwikkeling van Currency strength metingen en lange termijn correlation Forex kan meer duidelijkheid verschaffen over de relatie tussen twee valutaparen. Het vormt een preciezer en meer definitief datapunt, wat kan dienen als referentiewaarde.

Er zijn verscheidene factoren die aanleiding kunnen geven tot verandering in de currency strength en aldus de Forex correlation. De meest voorkomende redenen zijn: afwijkend monetair beleid, gevoeligheid van bepaalde valutaparen voor grondstofprijzen, rentevoet wijzigingen en andere politieke en economische factoren.

De beste Currency Strength Indicator - Currency Strength Meter

Wanneer u zoekt op currency strength indicator MT4, currency strength meter MT4 of currency strength index zult u een veelheid aan Forex strength en Forex correlation tools vinden.

Er zijn echter, zoals eerder aangehaald, grote verschillen in kwaliteit. Nu het gebruik van een currency strength indicator MT4 uw trading beslissing in belangrijke mate beïnvloed, is het van cruciaal belang dat u met een betrouwbare Forex currency strength meter werkt. Zorg dat u kiest voor een professioneel ontwikkelde en degelijk geteste currency strength indicator.

Wij raden daarom de currency strength indicator uit het MetaTrader Supreme Editie pakket aan. Deze correlation Forex tool is exclusief beschikbaar voor cliënten van Admirals en zorgt ervoor dat u in een oogopslag toegang heeft tot de meest actuele Forex strength waarden. U download simpelweg onze bekroonde MTSE software add-on. Deze MetaTrader plug in biedt een ruimte selectie innovatieve indicatoren en technische hulpmiddelen. Zo ook de Currency strength indicator MT4.

Voer de relevante gegevens in en het Currency strength meter programma voert de berekening automatisch voor u uit. Hoewel de correlation Forex ratio's en currency strength index aan constante verandering onderhevig zijn, is het niet nodig om uw cijfers dagelijks bij te werken.

Elk land heeft een ander monetair beleid in een andere cycli en wijzigingen hierin zullen sommige valuta's meer beïnvloeden dan andere. Check de waarden op regelmatige basis en in het bijzonder wanneer u van tijdsframe wisselt.

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Voordelen van gebruik Currency Strength Indicator

Het moge duidelijk zijn dat men in valutahandel niet aan de Forex correlatie voorbij kan gaan. Een Forex strength meter tool zoals de Currency strength indicator MT4 is onmisbaar als u de meest actuele verhoudingen wilt weten.

Gebruik van de Currency indicator meter biedt enkele zeer sprekende voordelen:

 • Gebruik van de Currency strength indicator helpt van dubbel risico voorkomen:

Het is niet raadzaam meerdere posities te openen, die sterke samenhang vertonen. Te grote blootstelling aan een bepaalde valuta met een verhoogd risico kan schadelijk zijn mocht uw analyse verkeerd blijken en de posities zich tegen u keren. Zo kunnen bijvoorbeeld long posities op AUD/CHF, AUD/JPY en EUR/JPY leiden tot een buitenproportioneel risico wanneer deze een hoge currency strength correlatie ofwel Forex correlation hebben.

De genoemde posities kunnen namelijk een dubbel risico inhouden met betrekking tot AUD en JPY, hetgeen vervelend kan uitpakken als de posities zich in de richting ontwikkelen welke tegengesteld is aan die van de verwachting van de trader. Kennis van de currency strength meter waarden geeft de trader een idee van de geldende verhoudingen. Gewapend met de Forex strength indicator waarden kan de handelaar zijn trading strategy aanpassen en zich indekken tegen onnodige blootstelling aan een zwakke valuta.

 • Gebruik van de currency strength indicator om een onnodige hedge te voorkomen

Als de currency strength verhouding tussen verschillende valutaparen op voorhand bekend is, kan de handelaar een onnodige hedge voorkomen. Zo kan er bijvoorbeeld een negatieve relatie tussen EUR/USD en USD/CHF bestaan. De trader zou ervoor kunnen kiezen beide posities te plaatsen om zichzelf in te dekken. De achterliggende gedachte is dat wanneer u op een bepaalde trade wint, u meer kans heeft dat de andere trade verliest.

Als de handelaar niet over de correcte currency strength indicator waarden beschikt kan dit anders dan verwacht uitpakken. Daarbij maakt de volatiliteit het ook nog eens onzeker of de behaalde winst hoger is dan het verlies. Let wel, de effectiviteit van trading- en risicomanagement systeem is in belangrijke mate afhankelijk van de werkzaamheid van uw currency strength indicator MT4. Kies de beste currency strength indicator MT4 voor effectief risicomanagement.

 • Gebruik een Currency Strength Indicator MT4 om posities met verhoogd risico te signaleren:

De mate van risico van een handelsstrategie kan worden beperkt door inachtneming van de Forex correlation tussen verschillende valuta's en valutaparen. Bijvoorbeeld, men neemt een long positie in op EUR/USD en tevens op GBP/USD. Wanneer wij aannemen dat er een hoge Forex strength correlatie tussen deze paren geldt, kan dit een dubbel risico inhouden voor dezelfde positie als één van de valuta's sterk blijkt.

Het kan ook gebeuren dat één van de paren een sterke beweging weergeeft, terwijl het andere paar zijdelings beweegt. Hieraan zou men conclusies kunnen verbinden over de currency strength van de USD. Het kan een indicatie zijn dat het verstandig is geen nieuwe positie te openen in gerelateerde valutaparen, die zich in de tegengestelde richting bewegen. Toepassing van een currency strength indicator of Forex strength meter kan uitsluitsel bieden.

Bijvoorbeeld, wanneer EUR/USD een neerwaartse trend beweging vertoont en GBP/USD zijdelings beweegt, zal de trader een GBP/USD buy-positie willen vermijden. Deze long trade brengt namelijk een verhoogd risico met zich mee, ingegeven door mogelijke USD-sterkte. De Currency strength indicator zou hieromtrent de nodige bevestiging kunnen geven.

Toepassing van de Currency Strength Indicator bij Forex Trading

Begrip van de currency strength en de Forex correlation verhoudingen is essentieel voor het bepalen van het risico van uw beleggingsportefeuille en de marktvolatiliteit. Aangezien valuta's in paren worden verhandeld en geen enkel paar in een vacuüm beweegt, is het van cruciaal belang dat u risico's beperkt naar gelang u meer leert over Forex strength verhoudingen en hoe deze zich ontwikkelen.

Hieronder vindt u de Currency strength index/ Correlatiematrix van de Currency Strength indicator MT4.

Bron: Admirals - Currency strength Index/Correlatiematrix van de Currency Strength indicator MT4.

Forexparen bewegen in dezelfde richting wanneer ze een positieve correlation Forex weergeven. Daarentegen gaan valutaparen de tegengestelde kant op wanneer ze een negatief verband hebben. Forex correlations worden, op basis van hun currency strength, verdeeld in vier groepen. Om het inzichtelijk te maken, zijn alle Forex strength verhoudingen in de bovenstaande Currency strength Index op kleur gerangschikt. De kleuren geven aan hoe sterk de correlation Forex is, waarbij de kleuren het volgende betekenen:

 • Groene kleur op de Currency strength index: Weinig tot geen Forex correlation
 • Blauwe kleur Currency strength index: Zwakke Forex correlation
 • Oranje op de Currency strength meter: Gemiddelde Forex correlation
 • Rood op de Currency strength index: Sterke correlation Forex

De Currency strength index geeft een schematisch overzicht van de Forex correlations en is een handig hulpmiddel bij uw correlatie analyse. Wat evenwel van groot belang is, is of er sprake is van een positieve danwel negatieve Forex strength verhouding.

Werking van de Currency Strength Meter - Currency Strength MT4

In de Forex-markt wordt de waarde van een munteenheid uitgedrukt in een Forex quote van een valutapaar. De basisvaluta – ook wel bekend als de transactievaluta, is de eerste valuta die voorkomt in een genoemde pariteit. Aan het tweede deel van het valutapaar wordt gerefereerd als quote valuta ofwel tegen valuta.

Een Forex currency strength meter evalueert real-time alle veel verhandelde valutaparen en beoordeeld de relatieve sterkte- of zwakte levels (de Forex strength) van alle individuele valuta's. Het houdt hierbij rekening met zowel de waarde van de basisvaluta als die van de quote valuta. De kleuren corresponderen met een bepaalde sterkte of zwakte in de Forex correlation en vormen een zogenaamde currency correlation heatmap.

 • Currency strength index toont Positief groen: Dit geeft weinig tot geen Forex correlation aan. Posities met deze valuta symbolen zullen onafhankelijk van elkaar te bewegen en tonen winstgevendheid zonder onderling verband.
 • Currency strength index toont Negatief groen: Net als bij positief groen wordt hiermee weinig tot geen Forex correlation aangegeven. Posities met deze valuta symbolen zullen onafhankelijk van elkaar bewegen en tonen winstgevendheid zonder enig beduidend onderling verband.
 • Forex Currency strength meter toont Positief blauw (t/m +30): Dit geeft een zwakke valuta Forex correlation weer. Posities met deze valuta symbolen zullen eveneens onafhankelijk van elkaar te bewegen en tonen winstgevendheid zonder noemenswaardig onderling verband.
 • Currency strength meter MT4 toont Positief blauw (t/m +49): Er kunnen overeenkomsten zijn tussen posities met deze valuta symbolen. Posities in dezelfde richting kunnen vergelijkbare resultaten tonen. Daarnaast kunnen posities in tegengestelde richtingen elkaar compenseren. Er is sprake van een sterke Forex correlation.
 • Forex strength indicator is Negatief blauw (t/m -30): Zwakke Forex correlation. Posities met deze valuta symbolen hebben de tendens onafhankelijk van elkaar te bewegen en tonen winstgevendheid zonder onderling verband.
 • Forex Currency strength Meter toont Negatief blauw (t/m -49): Er is sprake van redelijk sterke Forex correlation. Er kunnen overeenkomsten zijn tussen posities met deze valuta symbolen. Daarnaast kunnen posities in dezelfde richting elkaar tenietdoen. Posities in tegengestelde richtingen kunnen vergelijkbare winsten hebben.
 • Currency strength index is Positief Oranje (t/m +75): Er is sprake van een matig positieve Forex correlation. Posities in deze valuta's, in dezelfde richting zullen overeenkomstige resultaten behalen. Daarentegen zullen posities welke erop ingesteld zijn dat prijsontwikkeling in de tegengestelde richting zal bewegen, elkaar opheffen.
 • Currency strength index is Negatief Oranje (t/m -75): Duidt op een matig negatieve Forex correlation. Posities met deze valuta symbolen die in dezelfde richting bewegen hebben een hogere waarschijnlijkheid elkaar op te heffen. Posities in tegengestelde richtingen zullen vergelijkbare resultaten opleveren
 • Forex Currency strength indicator is Positief rood (t/m +100): Indicatie voor een sterke positieve Forex correlation. Posities met deze valuta symbolen, die in dezelfde richtingen bewegen zullen hoogstwaarschijnlijk ongeveer dezelfde winsten boeken. Posities in tegengestelde richtingen zullen elkaar opheffen.
 • Forex Currency strength meter toont Negatief rood (t/m-100): Sterke negatieve Forex correlation Posities in dezelfde richting zullen elkaar hoogstwaarschijnlijk opheffen. Daarentegen zullen posities in de tegenovergestelde richting vergelijkbare winsten behalen.

Zero to Hero

Leer traden in 20 dagen, van start tot uitvoering

Beschikbare valuta in de Currency Strength Indicator MT4

Forex correlation ofwel Forex Currency strength is een redelijk simpel concept dat u de mogelijkheid geeft om de sterkte van een individuele valuta in te schatten, alsmede die van het valutapaar. Incorporeer Forex currency strength analyse in uw trading systeem.

Maak daarbij onderscheid tussen de sterkte of zwakte (currency strength) van individuele valuta, alsmede van de Forex correlation tussen valutaparen.

De calculatiemethode voor Forex currency strength kan variëren afhankelijk van de currency strength meter MT4 die u gebruikt. Eén van de meest bekende methoden om Forex currency strength van individuele valuta's te meten is met de eerder genoemde currency strength indicator MT4SE. Dit meetinstrument rekent de waarde uit van alle beschikbare valuta's die aan elkaar gerelateerd zijn.

Deze valuta's zijn:

 1. De Euro (EUR)
 2. De Japanse yen (JPY)
 3. Het Britse pond (GBP)
 4. De Australische dollar (AUD)
 5. De Canadese dollar (CAD)
 6. De Zweedse kroon (SEK)
 7. De Zwitserse franc (CHF)
 8. De Hongaarse forint (HUF)
 9. De Poolse Zloty (PLN)
 10. De Noorse kroon (NOK)
 11. De Singaporese dollar (SGD)
 12. De Mexicaanse peso (MXN)
 13. De Russische roebel (RUB)

USD Broad Forex Correlation Meter

Een minder bekende, maar meer omvattende maatstaf is de broad USD-index, die gebruik maakt van een grotere selectie valuta's. Beide Forex currency strength meters werken op vergelijkbare wijze. Ze rekenen de currency strength van de USD uit door wederzijdse wisselkoersen te combineren en distilleren de uitkomst tot een enkel getal. De Forex currency strength meter past deze weging vervolgens toe op gerelateerde valuta's om de geldende Forex correlations te berekenen. Deze data wordt gevat in een currency strength index.

Forex currency strength indicators geven u op eenvoudige wijze inzicht in de relevante data voor de valuta waar u een positie in overweegt.

Let wel, kies voor een betrouwbare Forex currency strength meter zoals de currency strength indicator MT4 om foutieve lezingen te voorkomen.

Zelf aan de Slag met de De Currency Strength Indicator

Bent u overtuigd van de voordelen van de Forex currency strength indicator MT4 en wilt u zelf aan de slag? Wij raden u aan altijd eerst te experimenteren in een risicovrije omgeving. Wij bieden een gratis demo-rekening, waarmee u alle functionaliteiten van het MetaTrader handelsplatform zelf kunt testen, zo ook de Currency strength indicator MT4.

Met een demo trading account kunt u risicovrij en in realtime de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de Forex correlation, de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform. Open een live trading account om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte online trading ervaring op te doen.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is beschikbaar voor zowel MT4 als MT5 en biedt ruim 55 extra indicatoren en technische hulpmiddelen waaronder de Forex currency strength indicator.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Wat is de MACD indicator? - MACD trading strategieën
Vrijwel elke trader maakt tegenwoordig gebruik van technische analyse om tot betere Forex forecasts te komen. Zij gebruiken hiervoor doorgaans indicators en andere technische hulpmiddelen. Er zijn talloze indicatoren, oscillatoren, automated trading scripts en andere technische tools beschikbaar.Een...
Wat is Marktsentiment? - Forex Sentiment Analyse
Dit artikel biedt handelaren een gedetailleerd overzicht van het marktsentiment in Forex trading. Het zal betrekking hebben op: sentimentanalyse, hoe te profiteren van het marktsentiment, de verschillende soorten sentimentindicatoren die beschikbaar zijn in de markt en meer! Inhoudsopgave Introd...
Trading en beleggen met de Stochastic Indicator [stochastic oscillator]
De Stochastic oscillator is een momentum indicator die in de late jaren '50 werd ontwikkeld door George C. Lane. De Stochastic indicator is een bijzonder veelzijdig hulpmiddel; het kan op verschillende manieren worden toegepast en is multi inzetbaar. Zo kunt u het gebruiken voor Forex trading, aande...
Alles weergeven