Admiral Markets Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

Admiral Markets Pty Ltd

Gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets UK Ltd

Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA)
DOORGAAN

Admiral Markets AS

Gereguleerd door de Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets Cyprus Ltd

Gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Regulering fca

Bill Williams Forex Strategy - Toepassing van de Bill Williams Indicators

Leestijd: 17 minuten

Bill Williams trader en analist, is een invloedrijke figuur in de wereld van handelspsychologie en technische analyse. Zijn roem verspreidde zich snel in de jaren 1990 naar aanleiding van zijn 'Trading Chaos'-boeken en omdat hij zijn naam leent aan de zogenoemde Bill Williams indicators. Onder deze populaire technische hulpmiddelen vallen de Gator oscillator MT4, AO indicator MT4 en uiteraard de Bill Williams Alligator.

Bill Williams is al meer dan een halve eeuw actief als trader en analist en traint al 25 jaar mensen in dit onderwerp. De Bill Williams indicators zijn beschikbaar op vrijwel alle grote handelsplatformen.

We bespreken in dit artikel hoe u deze indicatoren zelf kunt testen en in uw handelsactiviteiten kunt introduceren en waar de Bill Williams trading strategy op gebaseerd is.

bill williams indicators - bill williams trader bill williams forex bill williams indicators bill williams alligator gator oscillator mt4 bill williams trading

De opleiding van Bill Williams in het hoger onderwijs bestond uit een nogal ongebruikelijke combinatie; een bachelor opleiding in Engineering Physics en een doctoraat in Psychologie. De invloed van dit laatste vakgebied is evident in de Bill Williams trading theorieën - waar sterk de nadruk wordt gelegd op het gedragsaspect van trading.

Het is voor velen verrassend dat Bill Williams trader en technisch analist, benadrukt dat de financiële markten nooit volledig kenbaar zijn. Hoewel Bill Williams trading strategies vrijwel volledig steunen op de toepassing van de zogenaamde Bill Williams indicatoren en andere technische hulpmiddelen stelt hij dat de differentiërende factor begrip van de emotionele drijvers is. Hij suggereert hiermee dat men de focus moet verleggen op de gedragszijde van de markt.

Bill Williams Trader Stijl - Trend Following Trading

Dit zou volgens Bill Williams de beste manier zijn om geld te verdienen in de markt. Hij heeft tevens benadrukt dat u zich moet aanpassen aan de markt, op basis van de veronderstelling dat hetgeen markten beweegt, weinig te maken heeft met objectieve waarderingen en des te meer met immers veranderende percepties van waarde. Bill Williams trading stijl kan op basis hiervan worden beschreven worden als 'Trend following' ofwel momentum based. Hij tracht te achterhalen wat er in de markt gebeurd en stemt zijn posities hierop af

Bill Williams Trading Theorie - 5 Fasen van de Trend

Bill Williams trader systeem gaat ervan uit dat de markt 5 dimensies heeft. Om marktbewegingen te begrijpen en accurate Forex voorspellingen te doen, moet men de alle 5 lagen van de marktstructuur kennen:

 • Fractal phase - de eerste fase die Bill Williams trading theorie onderscheid is de zogenaamde 'space' fase
 • De drijvende kracht - energie fase
 • Acceleratie / vertraging - 'power' fase
 • Zone - combinatie van momentum en kracht fase
 • Balans lijn - de markt (her)vindt een balans

Deze Bill Williams Forex strategy is geroemd nu het gezegd wordt dat deze uitgebreide analyse van de marktstructuur u in staat zal stelt trend bewegingen vroeg te identificeren en van ruim 80% van de marktbeweging te kunnen profiteren.

Bill Williams trader profiel is dat van een trend follower - hij tracht met zijn technieken gunstige entry punten aan het begin van een sterke impuls beweging te identificeren. Een impuls beweging wordt gedefinieerd als een beweging in de richting van de algemene trend.

Echter, de Bill Williams trading technieken kunnen ook worden gebruikt om het einde van een trendbeweging te voorspellen - wanneer een trend schijnbaar zijn beloop heeft geleden en een ommekeer op komst lijkt te zijn. Dit gegeven kan worden gebruikt om te bepalen wanneer men de trade moet afbouwen of moet sluiten. Echter, ook voor counter- trend traders kan deze informatie nuttig zijn.

Bill Williams Trading Theorie - Toepassing Bill Williams Indicators

Hoewel Bill Williams trading theorie in belangrijke mate steunt op de aanname dat de markt niet volledig kenbaar is, is het de taak van de handelaar om tot de beste voorspelling te komen. Uitgaan van marktgedrag en de onderliggende psychologische grillen van de collectieve marktdeelnemers klinkt behoorlijk willekeurig en onvoorspelbaar. Echter, Bill Williams trading aanpak is verrassend technisch en precies.

We gebruiken namelijk indicatoren om het markt sentiment in elk van de bovengenoemde fasen die de Bill Williams trading strategie onderscheidt, te kennen.

 • Allereerst passen we de Bill Williams Fractals indicator toe - deze Bill Williams indicator helpt ons de highs & lows in de prijsontwikkeling te identificeren. Op basis hiervan kan men de aanwezigheid van trend vaststellen en de richting bepalen.
 • We gebruiken vervolgens de Bill Williams Awesome Oscillator om de drijvende kracht - ook wel bekend als het momentum - te identificeren en te meten.
 • Met de Bill Williams indicators om acceleratie of vertraging te meten, trachten we de kracht van de trendbeweging te bepalen. Zolang een trend zich op volle kracht ontwikkeld, zal de Bill Williams trader niet alleen zijn positie aanhouden maar deze mogelijk zelfs uitbouwen.
 • De meest bekende Bill Williams indicator is waarschijnlijk de Bill Williams Alligator Indicator. Deze tool wordt gebruikt om het begin van een trend beweging en de richting hiervan vast te stellen.
 • Toepassing van de Bill Williams Alligator in combinatie met de Gator Oscillator MT4 gebruikt een metafoor van het (eet) gedrag van een krokodil om het beste moment voor entry te bepalen.
 • De Bill Williams trading theorie wordt besloten met de 'zone fase'. In deze fase gebruiken we Bill Williams indicators om winsten te maximaliseren. Door te monitoren hoe het momentum zich ontwikkeld kan men aan posities blijven toevoegen totdat men een signaal krijgt dat de trend afloopt.

ao indicator mt4 bill williams alligator indicator bill williams fractals indicator mfi indicator mt4 alligator indicator mt4

Bill Williams Indicators

Laten we nu de verscheidene Bill Williams indicators in meer detail bekijken. We bespreken in volgorde: de Bill Williams Alligator ofwel AO indicator MT4, de Gator oscillator MT4, de Bill Williams Awesome oscillator en de Bill Williams Trader accelerator.

Vervolgens zullen we de Bill Williams Fractals en MFI Indicator MT4 bespreken

Bill Williams Alligator Indicator

De Bill Williams Alligator Indicator is waarschijnlijk het meest beroemde geestesproduct van Bill Williams. De Alligator indicator bestaat uit een constructie van drie moving averages (MA) welke verschillende tijdsperioden aanduiden.

Deze moving averages zijn 'lagging indictaors' wat inhoudt dat zij van prijs afgeleid zijn. De MA waarden worden als zodanig een aantal bars vooruit geprojecteerd. De blauwe lijn is een 13-bar gewogen Moving Average die 8 bars vooruit geprojecteerd wordt in de grafiek. De rode lijn is een 8 bar gewogen Moving Average, welke 5 bars vooruitgeschoven wordt. De groene lijn tenslotte, is een 5-bar gewogen MA die 3 bars of balken in de toekomst geprojecteerd wordt.

Bill Williams Alligator Indicator wordt, zoals gezegd, gebruikt om de aan- of afwezigheid van een trend vast te stellen. De Alligator indicator MT4 geeft bovendien inzicht in de richting van de trend. Laten we de belangrijkste lezingen van deze Bill Williams Forex tool bekijken:

 • We spreken van een uptrend als de 3 MA's van de Bill Williams Alligator Indicator als volgt zijn uitgelijnd: blauw, rood, groen. Dit visualiseert volgens de Bill Williams trader de kaken, tanden en de lippen van de krokodil. De krokodil is klaar om te verorberen.
 • We gaan uit van een downtrend als de Bill Williams Alligator Indicator blauw, rood en groen toont. De uitlijning in deze tegengestelde volgorde heeft dezelfde indicatieve waarde.
 • Indien de alligator indicator MT4 lijnen in een andere volgorde worden weergegeven of elkaar te veel benaderen representeert dit een slapende krokodil met een gesloten snuit. Naar analogie van 'geen slapende honden wakker maken' zullen Bill Williams traders bij deze lezing geen nieuwe posities plaatsen.

Bill Williams Gator Oscillator MT4

De Gator Oscillator MT4 gebruikt de balans lijnen van de Bill Williams Alligator indicator om twee waarden te berekenen - één positief en één negatief. De Gator Oscillator MT4 wordt onder de hoofd grafiek geprojecteerd en heeft de vorm van een dubbel histogram. De Gator Oscillator MT4 toont twee lijnen, een onder- en bovengrens, en daarnaast een middellijn. De positieve waarde wordt opgemaakt door het verschil tussen de blauwe en rode balanslijn. De negatieve waarde is het verschil tussen de rode en groene balansregels welke vervolgens vermenigvuldigd wordt met -1 (om deze de noodzakelijke negatieve waarde te verkrijgen).

De Gator Oscillator MT4 geeft balken die groter zijn dan de vorige balk in de groene kleur weer en toont balken die kleiner zijn dan haar voorganger, in het rood. Deze Bill Williams indicator is een goed hulpmiddel voor timing en kan worden gebruikt in combinatie met de Bill Williams Alligator.

bill williams trader bill williams forex bill williams indicators bill williams alligator gator oscillator mt4 bill williams trading bill williams bill williams indicator bill williams awesome oscillator

Bill Williams Awesome Oscillator - AO Indicator MT4

De Bill Williams Awesome Oscillator ofwel AO indicator MT4 is een indicator die een korte termijn MA vergelijkt met een langere termijn Moving Average. Dit biedt een leidraad met betrekking tot het marktsentiment. De Bill Williams Awesome Oscillator kan een bullish of bearish sentiment weergeven.

Bill Williams Trading Accelerator Indicator - Accelerator Oscillator MT4

De waarden van deze Bill Williams Trader tool worden berekend met behulp van de Bill Williams Awesome Oscillator. Deze indicator vormt het uitgangspunt ofwel de basiswaarde. De accelerator indicator vertegenwoordigd namelijk de waarde van het niveau van de Bill Williams Awesome Oscillator minus een 5-periode Moving Average.

Deze Bill Williams trader tool is bedoeld om te fungeren als waarschuwingssignaal voor op handen zijnde veranderingen in het marktsentiment.

Bill Williams Trader Tools - Bill Williams Fractals Indicator

Bill Williams' Fractals Indicator is gebaseerd op het idee dat de bewegingen van de financiële markten het resultaat zijn van een complexe verzameling van individueel menselijk gedrag. Dit gedrag uit zich in patronen. Deze patronen worden onder vergelijkbare omstandigheden herhaald en vertonen gelijkenissen, ongeacht de tijdschaal die u bekijkt.

De gelijkenis in fractale lezing heeft indicatieve waarde, zo wordt in Bill Williams trading theorie betoogt - de indicator wordt gebruikt om het gedrag van de markt te kunnen begrijpen en voorspellen. Een fractale formatie op een grafiek markeert een market top of een bottom marktwaarde welke potentiele (keer)punten kunnen aangeven. De Bill Williams Fractals Indicator maakt het zeer eenvoudig om te zien waar deze formaties zich in de grafiek bevinden.

bill williams trading bill williams bill williams indicator bill williams awesome oscillator ao indicator mt4 bill williams alligator indicator bill williams fractals indicator

Bill Williams Indicators - Bill Williams Market Facilitation Index MT4

De Market Facilitation Index MT4 - MFI MetaTrader- meet de prijsverandering per tick en geeft deze waarde weer als een histogram onder de prijsgrafiek. De balken van de histogram zijn gekleurd naargelang de waarden op deze Bill Williams Forex tool toe- of afnemen. Deze metingen worden in combinatie met het toenemende of afnemende handelsvolume geïnterpreteerd.

De toename van MFI indicator MT4 in combinatie met een toename in handelsvolume kan namelijk een sterk signaal voor een continuatie van de trend zijn. Bill Williams trader theorie stelt voor de MFI indicator MT4 te gebruiken in combinatie met de Bill Williams Fractals indicator.

Bill Williams Indicators - Bill Williams Forex Indicator Toepassen

De bovenstaande Bill Williams Forex indicators zijn standaard beschikbaar op de meeste handelsplatformen of trading software, waaronder MetaTrader 4. Sommige platformen omvatten zelfs Bill Williams Forex indicator packs. Ook het MetaTrader handelsplatform biedt deze optie.

Men kan er uiteraard ook voor kiezen de Bill Williams Awesome Oscillator, AO Indicator MT4 , de Bill williams alligator of de Gator indicator apart toe te voegen. Laten we een korte blik werpen op het gebruik van de verscheidene Bill Williams indicators in MT4.

Het gebruik van Bill Williams Indicators in MetaTrader 4

MetaTrader 4 biedt een ruime selectie Bill Williams indicators. in MT4's Navigator is er zelfs een hele map toegewijd aan Bill Williams indicators.

U ziet een weergave van het Bill Williams Forex tools pack in de onderstaande schermafbeelding:

Bill Williams indicators - bill williams trader bill williams forex bill williams indicators bill williams alligator gator oscillator mt4 - bill williams awesome oscillator ao indicator mt4 bill williams alligator indicator bill williams fractals indicator mfi indicator mt4 alligator indicator mt4Bron: MetaTrader 4 Platform, oktober 2017 Bill Williams Forex Indicators/ Bill Williams Trader Pack

Laten we verder bekijken hoe we deze Bill Williams trader tools kunnen gebruiken in MT4.

De afbeelding hieronder toont de eerste drie Bill Williams indicators in de lijst - toegepast op de EUR/USD 1 hour-grafiek:

Bill Williams Indicator pack - Bill Williams indicators - bill williams trader bill williams forex bill williams indicators bill williams alligator gator oscillator mt4 - bill williams awesome oscillator ao indicator mt4 bill williams alligator indicator bill williams fractals indicator mfi indicator mt4 alligator indicator mt4

Bron afbeelding: MetaTrader 4 platform, price data from Admiral Markets, EUR/USD hourly chart, 17 oktober 2017 tot 24 oktober 2017 - Bill Williams Forex AO indicator MT4 & Bill Williams indicator AC

Bill Williams Forex trading Strategie - Toepassing Bill Williams Trader tools & Bill Williams Indicators

In de eigenlijke grafiek zien we de drie balanslijnen van de Bill Williams Alligator indicator. Onder de hoofd-prijsgrafiek is de Accelerator Oscillator (AC) weergegeven en daaronder de Bill Williams Awesome Oscillator - ofwel AO indicator MT4. Bill Williams' aanbeveling voor deze drie indicatoren is om de Alligator te gebruiken als de belangrijkste indicator voor het al dan niet plaatsen van een trade.

De sleutel hier is of de Bill Williams Alligator indicator een slapende stand aangeeft of niet. Wanneer de balans lijnen met elkaar zijn verweven, slaapt de Alligator. Dit duidt op een trading range, correctieve pauze of anderszins niet-trending markt. De Bill Williams trader theorie adviseert om uit de niet-trending markt te blijven. Als trend-volgende trader beweerde Williams dat een trending market de optimale voorwaarden biedt om winst te maken. De tijd om te traden is dus wanneer de balans lijnen scheiden. De Alligator is wakker en heeft zijn kaken geopend - het is tijd om te handelen.

De Bill Williams indicators AC oscillator en AO oscillator MT4 kunnen vervolgens worden gebruikt om uw posities te verfijnen. Als u de grafiek bekijkt, ziet u een bullish periode die loopt van 18 oktober tot het begin van de 20e oktober. Al heel vroeg in die beweging gaf de AO indicator MT4 een bullish signaal; welke overging van een negatieve naar een positieve waarde. De AC oscillator MT4 was ondertussen overtuigend positief, met een opeenvolging van groene balken, hetgeen wijst op een 'uptrend' ofwel opwaarts marktsentiment.

Dat de Moving Averages van de Bill Williams Alligator indicator uit elkaar bewegen, en de prijs zich boven deze lijnen bevindt, is de laatste bevestiging voor het plaatsen van een long- ofwel koop-positie. Op 20 oktober kruisen de lijnen van de AO oscillator MT4 wederom, en bewegen zij in een negatief gebied. Dit terwijl de AC Bill Williams trader tool op dat moment ook opeenvolgende rode lijnen vertoonde. Dit zijn bearish signalen die suggereren dat u klaar moet zijn om de long positie te sluiten.

De laatste bevestiging hiervan was dat de groene balans lijn de rode kruiste en onderlangs dook - hetgeen de sluitende kaken van de krokodil uitbeeldde. De afbeelding hieronder is een goede illustratie van toepassing van deze Bill Williams trading strategie.

Het toont de volgende drie Bill Williams indicators op de prijsgrafiek

Bill Williams trader bill williams forex Bill Williams indicators - bill williams trader bill williams forex bill williams indicators bill williams alligator gator oscillator mt4 - bill williams awesome oscillator ao indicator mt4 bill williams alligator indicator bill williams fractals indicator mfi indicator mt4 alligator indicator mt4Bron afbeelding: MetaTrader 4 platform, price data from Admiral Markets, AUD/USD daily chart, 2 augustus 2017 tot 24 oktober 2017

De Gator Oscillator MT4 wordt weergegeven onder de hoofd-grafiek, met groene en rode balken boven en onder een gemiddelde balanslijn, in het dubbele histogram. De Gator oscillator MT4 geeft hier het belangrijkste signaal en leidt de andere Bill Williams indicators in deze grafiek. De overige indicatoren worden gebruikt als aanvullende of bevestigende instrumenten.

De functie van de Gator Oscillator MT4 komt overeen met die van de Bill Williams Alligator Oscillator en biedt een nauwkeurigere richtlijn voor de timing en de marktcondities.

 • Rood aan beide zijden van het balanspunt markeert een rustperiode; een tijd wanneer u zich volgens de Bill Williams trader strategie niet op de markt moet begeven.
 • Verschillende kleuren aan beide zijden wijzen op het ontwaken van de krokodil en duiden op een goed instappunt.
 • Groen aan beide kanten is een continuïteit-signaal - de zogenaamde 'eet-fase'. Zolang deze fase gaande is zal de bill Williams trader zijn positie aanhouden of zelfs uitbreiden.
 • Wanneer deze periode echter wordt opgevolgd door een periode van rode bars, is dit een signaal dat de Gator verzadigd is en de trend mogelijk ten einde komt.

Omdat de Gator indicator MT4 betrekking heeft op de timing van trends maar geen richting aangeeft, moet u de richting van de trend met een andere technieken of technical tools bepalen. U kan dit wellicht tot op zekere hoogte afleiden uit uw observatie van de prijsgrafiek. Het wordt echter aangeraden dit met behulp van een andere indicator te bevestigen. Zo zou bijvoorbeeld fractals gebruiken als richtlijn.

De Bill Williams Fractals indicator verschijnt in de prijsgrafiek zelf. Weergegeven als omhoog en omlaag wijzende pijlen die respectievelijk op- en neergaande fractals aangeven. Bill Williams trader theorie suggereert dat een handels signaal wordt afgegeven wanneer twee opeenvolgende fractals in tegengestelde richtingen bewegen. De tweede pijl geeft hierbij de richting van de trade aan.

Bill Williams indicators - bill williams trader bill williams forex bill williams indicators bill williams alligator gator oscillator mt4 - bill williams awesome oscillator ao indicator mt4 bill williams alligator indicator bill williams fractals indicator mfi indicator mt4 alligator indicator mt4

U plaatst uw trade wanneer de marktprijs het niveau van de signaal-fractal doorbreekt en in deze richting vervolgt.

De MFI Bill Williams indicator wordt onder de eigenlijke prijsgrafiek geprojecteerd en toont balken in vier verschillende kleuren.

 • Een groene balk vertegenwoordigd een stijging van zowel de MFI indicator MT4 als een toename in volume en wijst op continuatie van de trend.
 • Een bruine balk, door Bill Williams aangeduid als fade wijst op een vermindering in zowel de MFI indicator MT4 waarde als een daling van het volume. Dit duidt op een correctieve pauze tussen de trends.
 • Een blauwe balk toont de stijging van de MFI MetaTrader waarde maar een vermindering in handels volume. Deze lezing wordt in de Bill Williams Trader theorie een fake genoemd. De prijsbeweging wordt hier niet ondersteund door het volume en u zou dit signaal volgens de Bill Williams Forex strategie moeten negeren.
 • Een roze balk duidt op een vermindering van de MFI waarde maar een stijging in volume. Hier wordt in de Bill Williams Forex theorie aan gerefereerd als een squat; het is een waarschuwing dat u zich voor moet bereiden, omdat de markt op het punt staat in actie te komen.

Bill Williams Trader Tools – Zelf Bill Williams Indicators Toepassen

Bill Williams is een gevierd trader, wiens zogenaamde Bill Williams indicators pack wijdverspreid gebruikt wordt. Dit betekent niet vanzelfsprekend dat de Bill Williams indicators, of in bredere zin de Bill Williams trader theorie, noodzakelijkerwijs voor u zullen werken. Houdt een open geest als het gaat om het toepassen van nieuwe handelstechnieken, maar het loont ook om een gezonde dosis scepsis te bewaren. Uiteindelijk wordt wat voor u de beste indicator of techniek is, niet bepaald door de meningen van anderen.

De beste indicator is een indicator die aantoonbaar geschikt is voor uw handelsstijl, doelen en uw psychologische set-up. Daarom is het zo belangrijk om technieken eerst uit te proberen met een Demo Handelsaccount. We raden u dan ook aan de Bill Williams theorie zelf te testen. Experimenteer met de verschillende Bill Williams indicators en trek uw eigen conclusies. Alleen zo komt u te weten wat werkt voor u en welke Bill Williams indicators of technieken uw handelsactiviteiten kunnen verrrijken!

Admiral Markets biedt zowel gratis live- als demo trading accounts waarmee u toegang heeft tot alle functies van het MetaTrader 4 handelsplatform. Zo kunt u onbeperkt experimenteren met de Bill Williams indicators en vele andere technische hulpmiddelen. Op een demo account kunt u oefenen onder real time omstandigheden, zonder uw kapitaal op het spel te zetten. U handelt namelijk met een virtuele balans totdat u klaar bent voor de overstap naar een live account. Met een live account kunt u echt deelnemen aan het handelsverkeer en posities plaatsen.

demo account bill williams - bill williams trader bill williams forex bill williams indicators bill williams alligator gator oscillator mt4 bill williams trading bill williams

Met de exclusieve Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition kunt u uw handelservaring naar hoger niveau tillen. U heeft toegang tot ruim 55 extra indicatoren en innovatieve hulpmiddelen!

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risicowaarschuwing

CFD`s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 84% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.