Bill Williams Forex Strategy - Toepassing van de Bill Williams Indicators

Admirals
28 Min lezen

Bill Williams trader en analist, is een invloedrijke figuur in de wereld van trading psychologie en technische analyse. Zijn roem verspreidde zich snel in de jaren 1990 naar aanleiding van zijn 'Trading Chaos' -boeken en omdat hij zijn naam leent aan de zogenoemde Bill Williams indicators.

Onder deze populaire technische hulpmiddelen vallen de Gator oscillator, AO indicator MT4, de MFI indicator en uiteraard de Bill Williams Alligator indicator.

Bill Williams is al meer dan een halve eeuw actief als trader en analist en traint al 25 jaar mensen in dit onderwerp. De Bill Williams indicators, waaronder de populaire alligator indicator en MFI indicator, zijn beschikbaar op vrijwel alle grote handelsplatformen.

We bespreken in dit artikel hoe u deze indicatoren zelf kunt testen en in uw handelsactiviteiten kunt introduceren.

Wilt u direct aan de slag en zelf experimenteren met de Bill Williams indicators? Klik op de onderstaande banner of op de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Wie is Bill Williams - Trader & Analist

De opleiding van Bill Williams in het hoger onderwijs bestond uit een nogal ongebruikelijke combinatie; een bachelor opleiding in Engineering Physics en een doctoraat in Psychologie. De invloed van dit laatste vakgebied is evident in de Bill Williams trading theorieën - waar sterk de nadruk wordt gelegd op het gedragsaspect van trading.

Het is voor velen verrassend dat Bill Williams trader en technisch analist, benadrukt dat de financiële markten nooit volledig kenbaar zijn. Hoewel Bill Williams trading strategies vrijwel volledig steunen op de toepassing van de zogenaamde Bill Williams indicators en andere technische hulpmiddelen stelt hij dat de differentiërende factor begrip van de emotionele drijvers is. Hij suggereert zelfs dat men de focus moet verleggen naar de gedragszijde van de marktbewegingen.

Bill Williams Trader Stijl - Trend Following Trading

Dit zou volgens Bill Williams de beste manier zijn om geld te verdienen in de markt. Hij heeft tevens benadrukt dat u zich moet aanpassen aan de markt, op basis van de veronderstelling dat hetgeen markten beweegt, weinig te maken heeft met objectieve waarderingen en des te meer met immers veranderende percepties van waarde. Bill Williams trading stijl kan op basis hiervan worden beschreven worden als 'Trend following' ofwel momentum based. Hij tracht te achterhalen wat er in de markt gebeurd en stemt zijn posities hierop af.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Bill Williams Trading Theorie - 5 Fasen van de Trend

Bill Williams trader systeem gaat ervan uit dat de markt 5 dimensies heeft. Om marktbewegingen te begrijpen en accurate Forex voorspellingen te doen, moet men alle 5 lagen van de marktstructuur kennen:

 • Fractal phase - de eerste fase die Bill Williams trading theorie onderscheid is de zogenaamde 'space' fase
 • De drijvende kracht - energie fase
 • Acceleratie / vertraging - 'power' fase
 • Zone - combinatie van momentum en kracht fase
 • Balans lijn - de markt (her)vindt een balans

Deze Bill Williams Forex strategy is erg geliefd nu het gezegd wordt dat deze uitgebreide analyse van de marktstructuur de trader in staat zal stelt trend bewegingen vroeg te identificeren. Als u reeds eerder trading charts heeft bestudeerd zal u weten dat de trend zich vrijwel nooit in een rechte dalende of stijgende lijn beweegt maar zich eigenlijk in een serie van op- en neerwaartse cycli ontwikkeld. Zo is een uptrend in feite een opeenvolging van higher highs en higher lows en een downtrend een serie lagere hoogte- en lagere dieptepunten.

We onderscheiden impuls cycli en retracements. Een impuls beweging wordt gedefinieerd als een beweging in de richting van de algemene trend en deze zijn zijn doorgaans langer en sterker. Deze bewegingen worden afgewisseld met retracement cycli; die tegen de richting van de algehele trend bewegen en korter en oppervlakkiger zijn. Bill Williams trader profiel is zoals gezegd dat van een trend follower - hij tracht met zijn technieken de meest gunstige entry punten, aan het begin van een sterke impuls beweging te identificeren. Door toepassing van het Bill Williams trader systeem zou u van ruim 80% van deze marktbewegingen kunnen profiteren.

Echter, de Bill Williams trading technieken kunnen ook worden gebruikt om het einde van een trendbeweging te voorspellen - wanneer een trend schijnbaar zijn beloop heeft geleden en een ommekeer op komst lijkt te zijn. Dit gegeven kan worden gebruikt om te bepalen wanneer men de trade moet afbouwen of moet sluiten. Echter, hieruit volgt tevens dat deze technieken en hulpmiddelen zoals de alligator indicator en de MFI indicator ook voor counter- trend traders erg nuttig kunnen zijn.

Bill Williams Trading Theorie - Toepassing Bill Williams Indicators

Hoewel Bill Williams trading theorie in belangrijke mate steunt op de aanname dat toekomstige prijsontwikkeling niet volledig kenbaar is, is het de taak van de handelaar om tot de beste voorspelling te komen. Uitgaan van marktgedrag en de onderliggende psychologische grillen van de collectieve marktdeelnemers klinkt behoorlijk willekeurig en onvoorspelbaar. Echter, Bill Williams trading aanpak is verrassend technisch en precies.

We gebruiken namelijk indicatoren zoals de alligator indicator en de MFI indicator om het marktsentiment in elk van de bovengenoemde fasen die de Bill Williams trading strategie onderscheidt, te kennen.

 • Allereerst passen we de Bill Williams Fractals indicator toe - deze Bill Williams indicator helpt ons de highs & lows in de prijsontwikkeling te identificeren. Op basis hiervan kan men de aanwezigheid van trend vaststellen en de richting bepalen.
 • We gebruiken vervolgens de Bill Williams Awesome Oscillator om de drijvende kracht - ook wel bekend als het momentum - te identificeren en te meten.
 • Met de Bill Williams indicators om acceleratie of vertraging te meten, trachten we de kracht van de trendbeweging te bepalen. Zolang een trend zich op volle kracht ontwikkeld, zal de Bill Williams trader niet alleen zijn positie aanhouden maar deze mogelijk zelfs uitbouwen.
 • DE MFI indicator wordt beschouwd als een van de hulpmiddelen die de meest waarheidsgetrouwe weergave van het geldende marktsentiment geeft. De MFI indicator geeft de trader inzicht in de deelname van buyers en sellers op een gegeven prijspunt.
 • De meest bekende Bill Williams indicator is waarschijnlijk de Bill Williams Alligator Indicator. Deze tool wordt gebruikt om het begin van een trend beweging en de richting hiervan vast te stellen.
 • Bij toepassing van de Bill Williams Alligator indicator in combinatie met een momentum indicator, zoals bijvoorbeeld de MFI of de Gator gebruikt het metafoor van het (eet) gedrag van een krokodil om het beste moment voor entry te bepalen. We zullen later in dit artikel specifieke Bill Williams trader strategieën bespreken die op deze vergelijking gebaseerd zijn.
 • De Bill Williams trading theorie wordt besloten met de 'zone fase'. In deze fase gebruiken we Bill Williams indicators om winsten te maximaliseren. Door te monitoren hoe het momentum zich ontwikkeld kan men aan posities blijven toevoegen totdat men een signaal krijgt dat de trend afloopt.

Bill Williams Indicators

Laten we nu de verscheidene Bill Williams indicators in meer detail bekijken. We bespreken in volgorde:

 • De Bill Williams Alligator indicator
 • De Gator oscillator MT4
 • De Bill Williams Awesome oscillator ofwel AO indicator MT4
 • De Bill Williams Trader accelerator.

Vervolgens zullen we de Bill Williams Fractals en MFI Indicator MT4 bespreken. We besteden hierbij extra aandacht aan de alligator indicator en de MFI indicator omdat dit de meest gebruikte hulpmiddelen zijn en zij worden geroemd om hun ruime praktische toepasbaarheid.

Bill Williams Alligator Indicator Opbouw

De Bill Williams Alligator Indicator is waarschijnlijk het meest beroemde geestesproduct van Bill Williams. De Alligator indicator bestaat uit een constructie van drie moving averages (MA) welke verschillende tijdsperioden aanduiden.

Deze moving averages zijn 'lagging indicators' wat inhoudt dat zij van prijs afgeleid zijn. De MA waarden worden als zodanig een aantal bars voorruit geprojecteerd.

De drie lijnen van de Alligator Indicator zijn als volgt ingesteld:

 • De blauwe lijn wordt gezien als de kaak van de Alligator indicator - De blauwe lijn is een 13- bar gewogen Moving Average die 8 bars voorruit geprojecteerd wordt in de grafiek.
 • De rode lijn vertegenwoordigd de tanden van de Alligator indicator - de rode lijn is een 8 bar gewogen Moving Average, welke 5 bars vooruitgeschoven wordt.
 • De groene lijn tenslotte, wordt gezien als de lippen van de Alligator indicator - de groene lijn betreft een 5- bar gewogen MA die 3 bars ofwel balken in de toekomst geprojecteerd wordt.

Laten we nu bekijken hoe men de Alligator indicator in zijn handelsactiviteiten kan toepassen.

Alligator Indicator Doel & Gebruik

Bill Williams Alligator Indicator wordt, zoals gezegd, gebruikt om de aan- of afwezigheid van een trend vast te stellen. Het uitgangspunt is dat de markten zich slechts 15-30% van de tijd in een trending fase bevinden. Dit zijn de momenten waarop trend followers hun slag slaan en trades plaatsen. Met behulp van de Alligator Indicator probeert de trader te achterhalen wanneer deze impuls fases beginnen zodat zij optimaal van de ontwikkeling kunnen profiteren. De Alligator indicator MT4 geeft bovendien inzicht in de richting van de trend.

We zullen nu enkele populaire Alligator indicator trading signalen bespreken.

Bill Williams Alligator Indicator Trading Signalen

Laten we de belangrijkste lezingen en trading signals van de Alligator Indicator bekijken:

 • We spreken van een uptrend als de 3 MA's van de Alligator Indicator als volgt zijn uitgelijnd: blauw, rood, groen. Dit visualiseert volgens de Bill Williams trader de kaken, tanden en de lippen van de krokodil.
 • De krokodil slaapt als deze lijnen dichtbij elkaar liggen.
 • Is er in een up trend sprake van een cross over waarbij de groene lijn de andere lijnen van de Alligator indicator in opwaartse richting doorkruist? De Alligator indicator is klaar om te verorberen. Deze lezing vertegenwoordigd een belangrijk trading signaal. Wanneer de Alligator Indicator deze lezing aangeeft, vatten traders dit op als signaal om een long positie te plaatsen.
 • Verschijnen de lijnen van de Alligator indicator in de volgorde van groen naar rood naar blauw? Indien de lijnen van de Alligator Indicator in deze, tegengestelde volgorde zijn uitgelijnd heeft dit dezelfde indicatieve waarde. Traders zullen hieruit het bestaan van down trend aannemen.
 • Is er in die down trend sprake van een cross over waarbij de groene lijn de andere lijnen van de Alligator indicator in neerwaartse richting doorkruist? De Alligator indicator is klaar om te verorberen. Dit vertegenwoordigd een belangrijk trading signaal. Wanneer de Alligator Indicator deze uitlijning toont, vatten traders dit op als signaal om een short positie te plaatsen.
 • Indien de alligator indicator MT4 lijnen in een andere volgorde worden weergegeven of elkaar te veel benaderen representeert dit een slapende krokodil met een gesloten snuit. Naar analogie van 'geen slapende honden wakker maken' zullen Bill Williams traders bij deze lezing geen nieuwe posities plaatsen.

De Alligator indicator is naast de MFI indicator een van de meest gebruikte en alom geliefde door Bill Williams ontwikkelde hulpmiddelen. De Alligator indicator is ruim inzetbaar en vervult een belangrijke functie in de trading analyse - het identificeren van de trend(fase) en de richting van de trend.

Toepassing van de Alligator indicator kan aldus een waardevolle toevoeging op uw trading strategie zijn.

Bill Williams Gator Oscillator MT4

Dit hulpmiddel is afgeleid van de zojuist besproken Alligator indicator. De Gator Oscillator MT4 gebruikt de balans lijnen van de Alligator indicator om twee waarden te berekenen - één positief en één negatief.

Waar de Alligator indicator in de trading chart zelf verschijnt, wordt de Gator Oscillator MT4 onder de hoofd grafiek geprojecteerd en heeft de vorm van een dubbel histogram.

Bill Williams Gator Oscillator MT4 Opbouw

De Gator Oscillator MT4 toont twee lijnen, een onder- en bovengrens, en daarnaast een middellijn. De positieve waarde wordt opgemaakt door het verschil tussen de blauwe en rode balanslijn. De negatieve waarde is het verschil tussen de rode en groene balansregels, welke vervolgens vermenigvuldigd wordt met -1 (om de noodzakelijke negatieve waarde te verkrijgen).

De Gator Oscillator MT4 geeft balken die groter zijn dan de vorige balk in de groene kleur weer en toont balken die kleiner zijn dan haar voorganger, in het rood. Deze Bill Williams indicator is een goed hulpmiddel voor timing en kan worden gebruikt in combinatie met de Alligator indicator.

Bill Williams Awesome Oscillator - AO Indicator MT4

De Bill Williams Awesome Oscillator ofwel AO indicator MT4 is een indicator die een korte termijn MA vergelijkt met een langere termijn Moving Average. Dit biedt een leidraad met betrekking tot het marktsentiment. De Bill Williams Awesome Oscillator kan een bullish of bearish sentiment weergeven.

Bill Williams Trading Accelerator Indicator - Accelerator Oscillator MT4

De waarden van deze Bill Williams Trader tool worden berekend met behulp van de Bill Williams Awesome Oscillator. Deze zojuist besproken indicator vormt het uitgangspunt ofwel de basiswaarde. De accelerator indicator vertegenwoordigd namelijk de waarde van het niveau van de AO indicator MT4 minus een 5-periodeMoving Average.

Deze Bill Williams trader tool is bedoeld om te fungeren als waarschuwingssignaal voor op handen zijnde veranderingen in het marktsentiment.

Bill Williams Trader Tools - Bill Williams Fractals Indicator

Bill Williams Fractals Indicator is gebaseerd op het idee dat de bewegingen van de financiële markten het resultaat zijn van een complexe verzameling van individueel menselijk gedrag. Dit gedrag uit zich in patronen. Deze patronen worden onder vergelijkbare omstandigheden herhaald en vertonen gelijkenissen, ongeacht de tijdschaal die u bekijkt.

Bill Williams Fractals Indicator wordt gebruikt om het gedrag van de markt te kunnen begrijpen en voorspellen. Een fractale formatie op een grafiek markeert een market top of een bottom marktwaarde, welke potentiële (keer)punten kunnen aangeven. De Bill Williams Fractals Indicator maakt het zeer eenvoudig om te zien waar deze formaties zich in de grafiek bevinden. Het is belangrijk dat u deze informatie in de juiste context gebruikt. Gebruik dit hulpmiddel in combinatie met de Alligator indicator zodat u de informatie in het licht van de algemene trend kunt interpreteren.

Bill Williams Indicators - Bill Williams MFI Indicator MT4

De Market Facilitation Index MT4 ofwel de MFI indicator- meet de prijsverandering per tick en geeft deze waarde weer als een histogram onder de prijsgrafiek. De balken van de histogram zijn gekleurd naargelang de waarden op deze MFI indicator toe- of afnemen. Deze metingen worden in combinatie met het toenemende of afnemende handelsvolume geïnterpreteerd. De MFI indicator wordt vaak gebruikt in combinatie met de Bill Williams Fractals indicator.

Bill Williams MFI Indicator MT4 - Indicatieve Waarde

De MFI indicator meet aldus twee factoren: prijs en volume. Bill Williams wees erop dat aan de toename of afname van het volume op zich niet voldoende indicatieve waarde kan worden ontleend. Traders zijn geïnteresseerd in de marktreactie naar aanleiding van de mutaties in volume. Aan de hand van de MFI indicator bepaalt men of er op een bepaald prijsniveau een verhoogde interesse in de koop dan wel de verkoop van een asset is. Met andere woorden, stroomt geld toe of is de flow negatief en stroomt geld uit.

De toename in de MFI indicator MT4 waarde in combinatie met een toename in handelsvolume kan namelijk een sterk signaal voor een continuatie van de trend zijn.

Laten we bekijken hoe de waarden verkregen uit de MFI indicator worden berekend en hoe u de MFI indicator zelf praktisch kunt toepassen.

Bill Williams MFI Indicator MT4 - MFI Indicator Formule

De waarden die de MFI indicator weergeeft worden volgens een bepaalde formule berekend.

Het uitgangspunt is de basiswaarde TP. De eerste stap is dan ook het definiëren van het concept met de naam typische prijs (TP). De TP waarde wordt bepaald aan de hand van het rekenkundig gemiddelde van de hoogste en de laagste prijs punten in combinatie met de slotkoersen van de betreffende periode.

MFI indicator Typische Prijs (TP):

TP = (H + L + C) / 3

Aan de hand van dit concept kunnen we vervolgens de gerelateerde Money Flow (MF) waarde definiëren. We bepalen de Money Flow door de typische prijs met het corresponderende handelsvolume te vermenigvuldigen.

MFI indicator Money Flow (MF):

MF = TP x V

De volgende stap is bepalen of er sprake is van een overwegend positieve danwel negatieve Money Flow over de betreffende N perioden (Money Ratio)

 • We definiëren de positieve Money Flow als elke periode waarin de TP hoger is dan de voorgaande periode.
 • Bijgevolg betreft de negatieve Money Flow de gevallen waarin de TP van de dag of week (afhankelijk van de toegepaste tijdframe) lager is dan dat van de vorige periode.

Aan de hand van de verhouding tussen de positieve en de negatieve MF bepalen we de Money Ratio.

 • Om de positieve Money Flow over N perioden te kunnen bepalen, nemen we het totaal van de positieve geldstromen over die tijdspanne.
 • Daarnaast tellen we alle negatieve Money Flow waarden over de gegeven perioden N bij elkaar op.

De verhouding tussen deze twee cijfers geeft ons de Money Ratio waarde (MR).

MFI indicator Money Ratio (MR)

MR = positieve Money Flow / negatieve Money Flow

Ten slotte Indexeren we deze waarde om de MFI indicator lezing te verkrijgen:

MFI indicator waarde = 100 - 100 / (1 + MR)

Kort samengevat, kunnen we stellen dat de MFI indicator de verhouding tussen de positieve geldstroom en de totale geldstroom aangeeft.

Het kan zijn dat de bovenstaande berekening enigszins complex of verwarrend lijken. Geen zorgen - de MFI indicator MT4 voert deze berekening automatisch voor u uit. De MFI indicator MT4 maakt standaard onderdeel uit van het MetaTrader 4 handelsplatform.

MFI Indicator MT4 - MFI Indicator Trading Signalen

De meest basale toepassing van de MFI behelst het ontlenen van trading signalen aan de over bought en over sold lezingen.

 • Geeft de MFI indicator een waarde van 20 of lager aan? We spreken van een over sold marktconditie
 • Geeft de MFI indicator een waarde van 80 of hoger aan? We hebben te maken met een over bought marktconditie

Deze niveaus zijn in de MFI indicator aangegeven met grijze stippellijnen. Traders gebruiken deze extreme lezingen als mogelijke indicatie dat zij mogelijk rekening moeten houden met een trend reversal (ommekeer van de trend) .

De onderstaande afbeelding biedt een grafische weergave van de GBP USD 1 uurs grafiek met toepassing van de MFI indicator MT4:

Zoals u kunt zien wordt de MFI indicator als aparte histogram onder de hoofd grafiek weergegeven. In het middelste gedeelte van de afbeelding ziet u dat de waarde van de MFI indicator onder het niveau van 20 duikt. Dit blijkt een voorbode van een ommekeer van de bearish trendbeweging.

MFI Indicator MT4 - Trading op basis van MFI Indicator Divergence

Behalve dat u belangrijke indicatieve informatie kunt afleiden uit de simpele over bought en over sold lezingen volgt uit het bovenstaande dat u ook belangrijke conclusies kunt verbinden aan de verhouding tussen de ontwikkeling in prijs en die van de MFI indicator. Divergence tussen beiden is een veelgebruikt trading signaal. Divergence duidt op de hoedanigheid dat de richting en de ontwikkeling van de prijs (de koers) afwijkt van de ontwikkeling van de MFI indicator waarde.

Denk aan het geval waarin prijs een bullish ontwikkeling toont (higher highs en higher lows) toont en de MFI deze bewegingen niet volgt of zelfs een andere richting aanneemt. Er is in dit geval sprake van bullish divergence.

 • Toont prijs higher highs & higher lows en de MFI indicator maakt geen nieuwe highs of daalt juist? Dit kan worden gebruikt als signaal om een SELL positie te plaatsen

Maakt prijs echter nieuwe dieptepunten terwijl de MFI indicator stijgt of gelijk blijft dan kunnen we spreken van bearish divergence.

 • Prijs maakt lower lows en lower highs (down trend) en de MFI indicator toont geen tekenen van een neerwaartse beweging of stijgt zelfs. Dit kan worden gebruikt als signaal om een BUY positie te plaatsen

MFI Indicator MT4 - Toepassingen MFI Indicator icm andere indicatoren

De MFI indicator leent zich bij uitstek voor combinatie met andere tools en technieken. Gebruik van een enkel technisch hulpmiddel op zich, zo ook de MFI indicator, is geen volledige trading strategie. Door verschillende hulpmiddelen te combineren kunt u bovendien eventuele handelssignalen bevestigen of verfijnen.

Een andere toepassing van de MFI indicator is de Moving Average (MA) cross over techniek. Wanneer u gebruik van de MFI indicator combineert met toepassing van een moving average kunt u indicatieve waarde ontlenen aan de cross overs (doorkruisingen) van deze lijnen.

Voor deze toepassing past u de moving average direct op de MFI indicator toe. Ga naar het Navigator menu, selecteer de moving average en sleep deze handmatig naar de MFI indicator chart. In de instellingen kiest u ' First Indicator's Data'.

De onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van een combinatie van de 30 perioden moving average en de MFI indicator. U kunt tevens een centrale lijn toevoegen die het niveau van 50 markeert.

Bij toepassing van deze Bill williams strategy zullen we overgaan tot Koop wanneer de MFI indicator lijn, de moving average in opwaartse richting doorkruist en de MFI indicator lijn zich in de onderste helft van het histogram bevindt.

We gaan uit van een Sell signaal als de MFI indicator lijn onder de moving average duikt. We gaan pas over tot het plaatsen van een verkooporder als de MFI indicator lijn zich bij deze crossover boven het 50 niveau (bovenste gedeelte) bevindt.

De meeste technische analisten zullen beamen dat een verandering in volume een belangrijk signaal voor mogelijke trend veranderingen (of continuaties) zijn. De MFI indicator geeft aanwijzingen over hoe de markt reageert op een verandering in volume.

Als u kijkt naar hoe de huidige bar op de MFI indicator zich verhoudt tot de vorige balk, in combinatie met hoe het volume is gewijzigd, geeft dit het beste beeld van wat er aan de hand is.

Laten in dit artikel zullen we in meer detail bekijken hoe u de MFI indicator gebruikt.

Bill Williams Indicators - Bill Williams Forex Indicator Toepassen

De bovenstaande Bill Williams Forex indicators zijn standaard beschikbaar op de meeste handelsplatformen of trading software, waaronder MetaTrader 4. Sommige platformen omvatten zelfs Bill Williams Forex indicator packs. Ook het MetaTrader handelsplatform biedt deze optie.

Men kan er uiteraard ook voor kiezen de Bill Williams Awesome Oscillator, AO Indicator MT4, de alligator indicator, de Gator indicator of de MFI indicator apart toe te voegen. Laten we een korte blik werpen op het gebruik van de verscheidene Bill Williams indicators in MT4.

Het gebruik van Bill Williams Indicators in MetaTrader 4

MetaTrader 4 biedt een ruime selectie Bill Williams indicators. In het MetaTrader 4 Navigator menu is er zelfs een hele map toegewijd aan Bill Williams indicators.

U ziet een weergave van het Bill Williams Forex tools pack in de onderstaande schermafbeelding:

Bron: MetaTrader 4 Platform, oktober 2017 Bill Williams Forex Indicators/ Bill Williams Trader Pack

Laten we verder bekijken hoe u deze Bill Williams trader tools kunt gebruiken in MT4.

De onderstaande afbeelding toont de eerste drie Bill Williams indicators in de lijst - toegepast op de EUR/ USD 1 hour-grafiek:

Bron afbeelding: MetaTrader 4 platform, price data from Admirals, EUR/USD hourly chart - Bill Williams Forex AO indicator MT4 & Bill Williams indicator AC

Bill Williams Forex trading Strategie - Toepassing Bill Williams Trader tools & Bill Williams Indicators

In de eigenlijke grafiek zien we de drie balans lijnen van de Bill Williams Alligator indicator. Onder de hoofd prijsgrafiek is de Accelerator Oscillator (AC) weergegeven en daaronder de Bill Williams Awesome Oscillator. Bill Williams' aanbeveling voor de combinatie van deze drie indicatoren is om de Alligator indicator als de belangrijkste indicator te gebruiken. Op basis van de Alligator indicator bepaalt u namelijk om al dan niet een trade te plaatsen.

De sleutel hier is of de Bill Williams Alligator indicator een slapende stand aangeeft of niet. Wanneer de balans lijnen met elkaar zijn verweven, slaapt de Alligator. Dit duidt op een trading range, correctieve pauze of anderszins niet -trending markt. De Bill Williams trader theorie adviseert om het plaatsen van trades in niet -trending marktomstandigheden te vermijden. Als trend following trader beweerde Williams dat een trending market de optimale voorwaarden biedt om winst te maken. De tijd om te traden is dus wanneer de balans lijnen van de Alligator indicator zich scheiden. De Alligator is wakker en heeft zijn kaken geopend - het is tijd om te handelen.

De Bill Williams indicators AC oscillator en AO oscillator MT4 kunnen vervolgens worden gebruikt om de timing van uw posities te verfijnen. Als u de grafiek bekijkt, ziet u een bullish periode die loopt van het eerste gedeelte van de grafiek tot net voor het midden. Al heel vroeg in die beweging gaf de AO indicator MT4 een bullish signaal; welke overging van een negatieve naar een positieve waarde. De AC oscillator MT4 was ondertussen overtuigend positief, met een opeenvolging van groene balken, hetgeen wijst op een 'uptrend' ofwel opwaarts marktsentiment.

Dat de Moving Averages van de Bill Williams Alligator indicator uit elkaar bewegen, en de prijs zich boven deze lijnen bevindt, is de laatste bevestiging voor het plaatsen van een long- ofwel koop positie. Wanneer de lijnen van de AO oscillator MT4 (net voor het midden) wederom kruisen, bewegen zij in de negatieve zone. Dit terwijl de AC Bill Williams trader tool op dat moment ook opeenvolgende rode lijnen vertoonde. Dit zijn bearish signalen die suggereren dat u klaar moet zijn om de long positie te sluiten.

De laatste bevestiging hiervan was dat de groene balans lijn van de Alligator indicator de rode kruiste en onderlangs dook. Dit beeld de sluitende kaken van de krokodil uit.

De afbeelding hieronder is een goede illustratie van toepassing van deze Bill Williams trading strategie. Het toont de volgende drie Bill Williams indicators op de prijsgrafiek

Bron afbeelding: MetaTrader 4 platform, price data from Admirals, AUD/ USD daily chart,

De Gator Oscillator MT4 wordt in een apart venster onder de hoofd grafiek weergegeven in de vorm van een histogram. De histogram toont groene en rode balken boven en onder een gemiddelde balanslijn. De Gator oscillator MT4 geeft hier het belangrijkste signaal en leidt de andere Bill Williams indicators in deze grafiek. De overige indicatoren worden gebruikt als aanvullende of bevestigende instrumenten.

De functie van de Gator Oscillator MT4 komt overeen met die van de Bill Williams Alligator indicator en biedt een nauwkeurigere richtlijn voor de timing van trades en het identificeren van marktcondities.

 • Rood aan beide zijden van het balanspunt markeert een rustperiode; een tijd wanneer u zich volgens de Bill Williams trader strategie niet op de markt moet begeven.
 • Verschillende kleuren aan beide zijden wijzen op het ontwaken van de krokodil en duiden op een goed instappunt.
 • Groen aan beide kanten is een signaal dat continuatie ofwel voortzetting van de huidige trend waarschijnlijk is - de zogenaamde 'eet-fase'. Zolang deze fase gaande is zal de bill Williams trader zijn positie aanhouden of zelfs uitbreiden.
 • Wanneer deze periode echter wordt opgevolgd door een periode van rode bars, is dit een signaal dat de Gator verzadigd is en de trend mogelijk ten einde komt.

Omdat de Gator indicator MT4 betrekking heeft op de timing van trends maar geen richting aangeeft, moet u de richting van de trend met behulp van andere technieken of technical tools bepalen. U kan dit wellicht tot op zekere hoogte afleiden uit uw observatie van de prijsgrafiek. Het wordt echter aangeraden dit met behulp van een andere indicators te bevestigen. Zo zou bijvoorbeeld fractals of de moving average als richtlijn kunnen gebruiken.

De Bill Williams Fractals indicator verschijnt in de prijsgrafiek zelf. Weergegeven als omhoog en omlaag wijzende pijlen die respectievelijk op- en neergaande fractals aangeven. Bill Williams trader theorie suggereert dat trading signals worden afgegeven wanneer twee opeenvolgende fractals in tegengestelde richtingen bewegen. De tweede pijl geeft hierbij de richting van de trade aan.

U plaatst uw trade wanneer de marktprijs het niveau van de signaal -fractal doorbreekt en in deze richting vervolgt.

De Bill Williams MFI indicator wordt eveneens onder de eigenlijke prijsgrafiek geprojecteerd en toont balken in vier verschillende kleuren.

 • Een groene balk vertegenwoordigd een stijging van zowel de MFI indicator MT4 als een toename in volume en wijst op continuatie van de trend.
 • Een bruine balk, door Bill Williams aangeduid als fade, wijst op een vermindering in zowel de waarde van de MFI indicator MT4 als een daling van het volume. Dit duidt op een correctieve pauze tussen de trends.
 • Een blauwe balk duidt op de stijging van de MFI indicator waarde maar een vermindering in handels volume. Deze lezing wordt in de Bill Williams Trader theorie een fake genoemd. De prijsbeweging wordt hier niet ondersteund door het volume en u zou dit signaal volgens de Bill Williams Forex strategie moeten negeren.
 • Een roze balk duidt op een vermindering van de MFI indicator waarde maar een stijging in volume. Hier wordt in de Bill Williams Forex theorie aan gerefereerd als een squat; het is een waarschuwing dat u zich moet voorbereiden, omdat de markt op het punt staat in actie te komen.

Bill Williams Trader Tools – Zelf Bill Williams Indicators Toepassen

Bill Williams is een gevierd trader, wiens zogenaamde Bill Williams indicators pack wijdverspreid gebruikt wordt. Dit betekent niet vanzelfsprekend dat de Bill Williams indicators, of in bredere zin de Bill Williams trader theorie, noodzakelijkerwijs voor u zullen werken. Houdt een open geest als het gaat om het toepassen van nieuwe handelstechnieken, maar het loont ook om een gezonde dosis scepsis te bewaren. Uiteindelijk wordt wat voor u de beste indicator of techniek is, niet bepaald door de meningen van anderen.

De beste indicator is een indicator die aantoonbaar geschikt is voor uw handelsstijl, doelen en uw psychologische set-up. Daarom is het zo belangrijk om technieken eerst uit te proberen met een Demo Handelsaccount. We raden u dan ook aan de Bill Williams theorie zelf te testen. Experimenteer met de verschillende Bill Williams indicators en trek uw eigen conclusies. Alleen zo komt u te weten wat werkt voor u en welke Bill Williams indicators of technieken uw handelsactiviteiten kunnen verrijken!

Admirals biedt zowel gratis live- als demo trading accounts waarmee u toegang heeft tot alle functies van het MetaTrader 4 handelsplatform. Zo kunt u onbeperkt experimenteren met de Bill Williams indicators en vele andere technische hulpmiddelen. Op een demo account kunt u oefenen onder real time omstandigheden, zonder uw kapitaal op het spel te zetten. U handelt namelijk met een virtuele balans totdat u klaar bent voor de overstap naar een live account. Met een live account kunt u echt deelnemen aan het handelsverkeer en posities plaatsen.

Admirals biedt een exclusieve add on voor de MetaTrader 4 en MetaTrader 5 handelsplatformen; MetaTrader Supreme Editie. Boost uw handelservaring met MTSE. Deze plug in omvat ruim 55 extra, innovatieve indicatoren en technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer. Download MetaTrader Supreme Editie trading software en start online trading!

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Met de exclusieve Admirals MetaTrader Supreme Editie kunt u uw handelservaring naar hoger niveau tillen. U heeft toegang tot ruim 55 extra indicatoren en innovatieve hulpmiddelen!

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Forex Correlation - Toepassing van de Currency Strength Indicator
De Forex markt onderscheidt zich van andere financiële markten op basis van dynamiek. De onderliggende assets van de Forex markt zijn valuta's. De waarde van een valuta is echter geen onafhankelijk gegeven - zij wordt namelijk gemeten en uitgedrukt in relatie tot de waarde van een andere valuta. Dit...
Wat is de MACD indicator? - MACD trading strategieën
Vrijwel elke trader maakt tegenwoordig gebruik van technische analyse om tot betere Forex forecasts te komen. Zij gebruiken hiervoor doorgaans indicators en andere technische hulpmiddelen. Er zijn talloze indicatoren, oscillatoren, automated trading scripts en andere technische tools beschikbaar.Een...
Wat is Marktsentiment? - Forex Sentiment Analyse
Dit artikel biedt handelaren een gedetailleerd overzicht van het marktsentiment in Forex trading. Het zal betrekking hebben op: sentimentanalyse, hoe te profiteren van het marktsentiment, de verschillende soorten sentimentindicatoren die beschikbaar zijn in de markt en meer! Inhoudsopgave Introd...
Alles weergeven