Forex Signals - Forex & Trading Signal providers en indicators

Admirals
22 Min lezen

De meeste traders hebben de tijd noch de discipline om een trading strategie te ontwikkelen en constant de koersontwikkeling van de markt te volgen.

Middels Forex signals ofwel trading signals kunt u notificaties ontvangen wanneer de marktcondities aan bepaalde, vooraf ingestelde voorwaarden, voldoen. Deze criteria zijn gebaseerd op een door u ontwikkelde trading strategie of de strategieën of technieken van andere, professionele traders.

Introductie tot Forex en Trading Signals

Voordat u overweegt Forex signals toe te passen is het belangrijk dat u precies weet waarvoor u deze kunt gebruiken en hoe trading signals eigenlijk werken. Er is een ruimte selectie indicatoren en hulpmiddelen beschikbaar en het kan, zeker voor de beginnende trader, lastig zijn om te bepalen wat voor hem nu eigenlijk de beste opties zijn.

We bespreken waar u op moet letten als u trading signals selecteert en toepast en hoe u deze kunt gebruiken.

Wilt u direct aan de slag met online trading? Klik op de onderstaande banner of op de volgende links om een demo- of live trading account te openen

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Wat zijn Forex Signals en Trading signals?

Trading signals providers verschaffen de belegger, op basis van vooraf ingesteld criteria, notificaties over potentiële entry- of exit punten. De criteria waarop een Forex signals indicator scant, zijn gebaseerd op een bepaalde handelsstrategie of techniek.

Er zijn vele verschillende soorten Forex signals indicators en hulpmiddelen die trading signals afgeven. Bovendien kan men onderscheid maken tussen free Forex signals en signalen waar u alleen tegen betaling gebruik van kunt maken.

Als we de Forex signals op het MT4 handelsplatform bekijken, kunnen we deze grofweg indelen in twee hoofdcategorieën:

 • Forex trading signals gebaseerd op economisch nieuws - deze ondersteunen een fundamentele benadering of Fundamentele Analyse. Naar aanleiding van belangrijke nieuwsgebeurtenissen of data publicaties kunnen de markten significante prijsbewegingen tonen, welke erg lucratief kunnen blijken voor traders. Nieuws -based trading strategies vergen echter dat de handelaar de markten ten tijde van het genoemde event nauwgezet volgt, de informatie en mogelijke impact op de markten snel kan verwerken en zich overeenkomstig kan positioneren. Trade signals kunnen hierbij uitkomst bieden.
  • Voorbeeld: Indien de speech van Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) een gunstig effect op de prijsontwikkeling van de Euro inhoudt zou uw Forex signal indicator trade signals voor een long entry op EURUSD kunnen afgeven.
 • Forex trading signals op basis van technische analyse - deze zijn gebaseerd op Technische Analyse technieken (het identificeren van chart- en prijs patronen) en worden ook wel aangeduid als professionele trade signals
  • Voorbeeld: De DAX30 toont een bullish trend ontwikkeling en doorbreekt een belangrijk structuur niveau in de opwaartse richting. Dit is één van de mogelijke trading signals om een long positie op de DAX in te nemen.

De Beste Forex Signals & Trading Signals

Voor vele beginnende traders lijkt het volgen van Forex signals een uitkomst. Zij nemen in hun enthousiasme recensies of marketing praatjes over werkzaamheid van bepaalde Forex signals voor waar aan en passen deze klakkeloos toe.

Ware het zo dat het gebruik van trading signals uw handelsactiviteiten absoluut kan vergemakkelijken en zelfs kan optimaliseren is het cruciaal dat u de strategie en rationale waarop de gegeven alerts zijn gebaseerd goed begrijpt. Het volgen van een signaal is een vorm van automated trading. Alleen indien u bekend bent het proces en de criteria waarop een trading signals tool de markten scant, kunt u beoordelen of de betreffende indicator(en) binnen uw trading stijl past en of deze goed is afgestemd op de geldende marktomstandigheden.

Forex Signals & Trading Signals Beoordelen

Trading is naar haar aard risicovol. De mogelijkheid tot het maken van winst gaat hand in hand met het risico op verlies. De financiële markten zijn dynamisch en immers aan verandering onderhevig. Daarom is het belangrijk dat u inzicht heeft in hoe en op basis waarvan een gekozen hulpmiddelen trading signals genereert:

Zorg dat u met betrekking tot enige toegepaste Forex signals in ieder geval de volgende vragen kunt beantwoorden, voordat u deze volgt:

✳️ Op welke soort strategie zijn de Forex signals gebaseerd?

Betreffen zij notificaties voor mogelijk gunstige entries op basis van een trend following trading strategie, gaat het om een breakout strategie of om een strategie die is geoptimaliseerd voor toepassing in een range based market.

Dit is een belangrijk inzicht. Aan de hand hiervan kunt u beoordelen wanneer uw Forex signals geldig zijn en in welke markt omstandigheden deze zelfde trading signals wellicht minder kans op succes hebben. Laten we dit aan de hand van een voorbeeld illustreren. Stel, u volgt Forex signals welke gebaseerd zijn op een range based strategy; de kans is groot dat deze aanpak niet optimaal werkt in een trending markt conditie. Als u geen rekening houdt met de context die de markttrend biedt, zal u onnodig geld verliezen.

✳️ Op welke handelsvorm zijn de Forex trading signals gebaseerd?

Gaat het om een swing trading strategie, een day trading strategy of een scalp trading strategie.

Het is belangrijk dat de Forex signals die u volgt zijn afgestemd op de handelsvorm die u gebruikt. De karakteristieken van de verschillende trading stijlen kunnen sterk afwijken en zo ook de criteria waar de gekozen indicator op scant.

Korte termijn trading zoals scalping ziet bijvoorbeeld toe op het plaatsen van vele trades tegelijkertijd, waarop men slechts enkele pips winst tracht te behalen. In swing trading daartegen, zoekt men naar een of enkele posities die men gedurende langere tijd houdt, in een poging hogere winsten te behalen.

Het moge duidelijk zijn dat de Forex signals voor entry voor deze benaderingen sterk zullen verschillen. Ga bij uzelf na welke handelsvorm het beste bij u past en volg Forex trading signals die hierop afgestemd zijn.

✳️ Risk Reward ratio

Ga na welke 'Risk Reward Ratio' de Forex signals tool aanhoudt en of dit overeenkomt met uw risicoprofiel. Bekijk hierbij de historische data van indicatoren en technieken. Hoeveel risico was de trading signals provider bereid te nemen om de behaalde winsten te bewerkstelligen? Beoordeel of dit binnen de grenzen van uw risicotolerantie niveau valt en of uw kapitaal dit toelaat.

Voorbeeld: Stel, u kiest voor een signaal die gebaseerd is op een swing trading strategie, met ruime stop losses, toegepast op een snel-ontwikkelend en volatiel paar zoals USD JPY. Het volgen van deze Forex signals kan een aanzienlijk grotere risico blootstelling inhouden dan wanneer u handelt aan de hand van meer conservatieve Forex signals. Zorg bovendien dat u het risicoprofiel van de gekozen technieken en indicatoren meeweegt in uw money management regels.

✳️ Toepasbare instrumenten

Stel uzelf de vraag: op welke valutaparen of andere financiële instrumenten vinden deze Forex trading signals het beste toepassing? Wees u ervan bewust dat de koersen van verschillende valutaparen en instrumenten zich op verschillende manieren ontwikkelen. Een valutapaar zoals EUR/ USD kent een hoog handelsvolume wat maakt dat de prijs over het algemeen meer volatiel beweegt.

Een ander, minder verhandeld valutapaar zal over eenzelfde periode minder beweging tonen. Het is belangrijk dat u zich ervan bewust bent voor welke specifieke instrumenten de Forex signals provider de tool bedoeld heeft. Ga bij uzelf na of dit het type instrument is wat u wilt verhandelen.

Admirals biedt haar cliënten toegang tot de exclusieve MetaTrader Supreme Editie add-on waarmee u behalve beschikking tot maar liefst 55 extra, innovatieve indicatoren tevens de mogelijkheid heeft om zelf op eenvoudige wijze Forex signals in te stellen en zelfs te delen.

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Trading & Forex Signals met de MetaTrader Supreme Editie

Behalve dat u Forex signals, voordat u deze toepast, moet beoordelen op functionaliteit en of ze passen in uw beleggersprofiel zal u tevens de betrouwbaarheid van de betreffende Forex signal provider moeten onderzoeken. Er zijn vele tools beschikbaar.

Het voordeel van toepassing van de tools uit het MetaTrader Supreme Editie pakket is dat alle tools zijn ontwikkeld en getest door professionele traders en programmeurs. MetaTrader Supreme Editie is een add-on die naast de besproken hulpmiddelen ook risico-management tools, analyse hulpmiddelen en geavanceerde opties ter ondersteuning van trade executie biedt.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om zelf automated trading tools in te stellen die Forex trading signals afgeven welke naadloos in uw handelsstijl passen. Het voordeel is dat u deze zelf heeft ontwikkelt en getest en dus precies begrijpt hoe zij worden gegenereerd. U weet exact wanneer de Forex signals het beste werken, wat het succespercentage is en kunt uw money management en risicobeheer hierop afstemmen.

Als u echter wilt handelen met bekende indicatoren waarvan de efficiëntie van de Forex trading signals al is aangetoond, biedt de eerder genoemde MT4SE plug-in uitkomst. Een grip uit de selectie:

 • Trading signals gebaseerd op de Donchian Channel
 • Forex trading signals verkregen aan de hand van de High Low indicator
 • Keltner channel trade signals
 • Forex signals/ CFD signals op basis van de Pivot points
 • Forex MACD trading signal
 • RSI Forex signals

De bovengenoemde selectie omvat enkele van de meest gebruikte technische hulpmiddelen. Vele traders vertrouwen op de trading signals die door toepassing van deze indicatoren worden verkregen. We zullen deze indicators in meer detail bekijken, zodat u kunt beoordelen of de geassocieerde Forex signals een aanvulling op uw handelsstrategie kunnen vormen.

1️⃣ Forex Signals - Donchian Channel indicator trading Signals

De Donchian channel is een gratis MetaTrader 4/ MetaTrader 5 indicator die de volatiliteit van een valutapaar meet. Het geeft door identificatie van de hoogste en de laagste punten over een gekozen tijdsbestek tevens inzicht in de geldende markt trend.

In de onderstaande afbeelding ziet u een MT4 grafiek waaraan de Donchian channel indicator is toegevoegd:

Bron: MetaTrader 4 - EURUSD - Donchian trading signals - Forex signals indicator toepassen op uw handelsgrafiek. Let op - In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De getoonde bovengrens markeert de pieken die tijdens de voorgaande 20 perioden zijn bereikt. De ondergrens vertegenwoordigt de laagste punten van de afgelopen 20 perioden. De Donchian channel zal trading signals afgeven wanneer:

✔️ Bullish Forex signals indien de bovengrens wordt overschreden. De overschrijding van de reeks hoogste punten wijst erop dat de huidige stijging sterker is dan de opwaartse ontwikkeling in de voorgaande periode. Dit wijst op een bullish marktsentiment en mogelijk verdere groei. Deze trading signals wijzen op een sterke stijgende markt en attenderen de handelaar op aankomende long entry mogelijkheden.

✔️ We spreken van Bearish Forex signals als de ondergrens wordt doorbroken. Het overschrijden van de aangegeven ondergrenzen toont op een sterke bearish run en mogelijk verdere daling. Wanneer de trader dit type alerts ontvangt, zal hij uitkijken naar short trade mogelijkheden.

Forex trading signals kunnen ook in de vorm van pop-up waarschuwingen verschijnen. Deze notificaties maken de trader ervan bewust dat de prijs de bovengrens of ondergrens benadert. Deze alerts kunnen grofweg in drie categorieën worden onderverdeeld en traders gebruiken deze als volgt:

◇ Zij nemen op basis van de alert een positie in (entry trading singals)

◇ De afgegeven alert duidt op een 'break out'

◇ Het geeft aan dat er een hoge waarschijnlijkheid is dat de trend (tijdelijk) zal omkeren; een gunstig punt voor exit

2️⃣ Forex trading signals - Keltner Channel trading signals

Wanneer u de gratis MT4 Keltner channel indicator aan uw trading chart toevoegt, vormt het zoals de naam suggereert een 'channel' rondom de prijs. De wijze waarop men deze indicator gebruikt om trading signals voor aan- of verkoop te genereren is vergelijkbaar met de manier waarop we de Bollinger Bands gebruiken. De banden van de Keltner channel worden echter berekend met behulp van de ATR indicator.

Hieronder ziet u een weergave van deze indicator, toegepast op de EUR USD trading chart:

Bron: MetaTrader 4 - EURUSD - Keltner Channel forex signals indicator - trading signals genereren aan de hand van Keltner indicator. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Break outs van de bovenste band, in opwaartse richting kunnen als Forex signals voor voortzetting (van de bullish trend) worden geïnterpreteerd. Het centrale voortschrijdend gemiddelde ook wel bekend als de middenlijn, is daarbij een interessant niveau voor plaatsing van de stop loss.

⬇️ In een valutamarkt met een sterke trend gelden de volgende scenario's als Forex trading signals:

✦ Als het hoogste punt of de bovenste band wordt overschreden, geldt dit als een potentiële set up voor een buy;

✦ Wanneer prijs lager dan het diepste dal is of wanneer zij de onderste band overschrijdt, hebben we te maken met potentiële sell trading signals.

⬇️ In een range based Forex markt, gelden de volgende scenario's als Forex trading signals:

✦ Buy Forex trading signals wanneer het hoogste punt wordt overschreden

✦ Sell Forex trading signals wanneer het laagste punt wordt overschreden

Alerts gegenereerd op basis van de Keltner channel indicator waarschuwen de trader aldus wanneer de prijs de boven- of ondergrens van de channel bereikt.

3️⃣ Forex Signals - Pivot Point Forex trading signals

De MetaTrader Pivot Points indicator is een van de vele, nuttige hulpmiddelen die in het MetaTrader Supreme Editie -pakket beschikbaar zijn. De pivot point indicator kan worden gebruikt als om exit points te bepalen. De onderstaande afbeelding toont een weergave van de indicator toegepast op EUR USD MT4 grafiek.

Toepassing van de indicator maakt de structuurniveaus in de prijsontwikkeling van het gegeven instrument zichtbaar. Wanneer prijs de verschillende lijnen die support en resistance aangeven benaderd, zullen Forex trading signals worden afgegeven.

De onderstaande afbeelding toont hoe u deze indicator kunt toevoegen aan de MetaTrader 4 grafiek.

Bron: MetaTrader 4 - EURUSD - Admirals Symbol forex signal indicator. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De Forex pivot points indicator wordt als volgt geïnterpreteerd:

 • De niveaus gemarkeerd als R1, R2 en R3 vertegenwoordigen resistance levels. Het niveau dat het dichtst bij het entry niveau ligt is het meest relevant. De R1, R2, R3 zijn op basis van relevantie in afnemende volgorde geordend.
 • S1, S2 en S3 vertegenwoordigen support levels in afnemende volgorde.
 • De gemarkeerde niveaus vertegenwoordigen de belangrijkste structuur (support en resistance) levels. Het niveau dat het dichtst bij het entry niveau ligt is het 'sterkst' ofwel het meest relevant.

De Forex signals worden aldus afgegeven als waarschuwing dat de prijs een niveau van support of resistance bereikt.

U kan deze Forex trading signals vervolgens gebruiken voor:

 • Het plaatsen van een positie als het support of resistance niveau dreigt te worden bereikt
 • Trading signals kunnen u attenderen op een break out van een belangrijk structuurniveau en mogelijke reversals
 • Ter identificatie van mogelijk gunstige punten voor exit
 • Ten behoeve van het vaststellen van niveaus voor het plaatsen van stop loss

Forex Signals - Admirals Symbol trading signals Indicator

Met de gratis Admiral Symbol functie heeft u toegang tot een informatievenster waar u de specifieke real time up-to-date informatie over uw openstaande trades kunt zien. Het biedt een visuele weergave van het procentuele verschil tussen de openingsprijs van de positie, de hoogste dagelijkse koers van het instrument en biedt bovendien toegang tot een veelvoud van trend indicators.

De lijst met beschikbare trading signals indicators is volledig te personaliseren, in de standaardvorm is de weergave als volgt:

 • Price change Forex signals indicator
 • SMA (Simple Moving Average)
 • EMA (Exponential Moving Average)
 • RSI Forex signals indicator
 • MACD indicator
 • Awesome Oscillator
 • Parabolic SAR
 • CCI Forex signals indicator
 • DeMarker
 • Bollinger Bands indicator

In de onderstaande afbeelding ziet u hoe u deze indicators aan een gekozen trading chart toevoegt:

Bron: MetaTrader 4 - EURUSD - Admiral Symbol forex signal indicator. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Forex Signal Providers

Als het gaat om Forex signals kan men tevens een andere belangrijke categorisatie onderscheiden. We kennen Forex signal providers die:

✔️ Gratis trading signals bieden

✔️ Trading signals providers die betaalde Forex signals bieden

Free forex signals vs betaalde Forex trading signals

De tarieven voor gebruik van Forex signals blijken in de eerste plaats afhankelijk van de prijsstelling die de ontwikkelaar aanhoudt. De exacte prijzen kunnen verschillen maar liggen doorgaans tussen de $5 en $10 per dag. Bovendien bieden sommige Forex signal providers notificatie services en alerts via e-mail of telefonische (bijvoorbeeld SMS) meldingen. Dit laatste kan, afhankelijk van uw mobiele netwerkaanbieder, extra kosten met zich mee brengen.

Een andere populaire categorie trading signals zijn meldingen die gedetailleerde analyse bieden (en de afgegeven alert verklaren). Dit kunnen bijvoorbeeld Forex signals zijn die specifiek zijn toegespitst op de Japanse beleggers en in detail bespreken hoe een bepaald nieuwsfeit weerslag kan hebben op de Japanse aandelenmarkt of meer achtergrond bieden over een bepaalde JPY set-up. Forex signals met betrekking tot de EUR valutaparen zijn bijvoorbeeld weer bijzonder populair bij Duitse en Europese traders. De populariteit van een tool kan tevens meewegen in de prijsstelling.

Er zijn naast betaalde diensten ook een veelheid aan gratis middelen beschikbaar. Raadpleeg de free Forex signal index op MQL4 of MQL5 store. U kunt de verschillende gratis indicatoren gebruiken voor:

 • Het bepalen van de richting van uw trade (bullish of bearish)
 • Als waarschuwing voor mogelijke reversals of retracements na break out trading signals
 • Voor het bepalen van entry niveaus

Voor uw handelsplatform beschikbare Forex signals & trading signals

Welke Forex signals voor u beschikbaar zijn wordt in belangrijke mate bepaald door het handelsplatform dat u gebruikt. Forex signal providers ontwikkelen hulpmiddelen voor gebruik op een bepaald trading platform.

Wij hebben ons in dit artikel gericht op trading signals indicators voor de door MetaQuotes ontwikkelde trading platformen. Het MetaTrader handelsplatform wordt alom aangemerkt als de beste trading software. Het is de eerste keuze van zowel professionele als beginnende traders. MetaTrader is het meest gebruikte en gevierde handelsplatform en wordt dan ook door zowel traders als Forex- en CFD brokers als best trading platform beschouwd.

Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. U kunt kiezen uit de MetaTrader 4 en de MetaTrader 5 trading software. Let wel, het kan voorkomen dat specifieke MT4 hulpmiddelen niet compatibel zijn met MT5 en vice versa. Dit is de reden dat Admirals gratis toegang tot beiden versies van het online trading platform biedt. MT4/ MT5 zijn niet slechts handelsplatformen maar complete online trading software solutions met geïntegreerde functies en hulpmiddelen voor technische analyse.

U heeft toegang tot het meest uitgebreide aanbod trading signals indicators en hulpmiddelen. De in dit artikel benoemde Forex signals en tools zijn slechts een greep uit de selectie. Bovendien kunt op eenvoudige wijze gebruik maken van de genoemde, exclusive Admirals add-on; MetaTrader 4 Supreme Editie. Boost uw handelservaring met MT4SE. Deze plug-in omvat ruim 55 extra, innovatieve indicatoren en technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergaveopties en nog veel meer.

Bovendien kunt u ook gebruik maken van onze Premium Analytics portal met marktnieuws, technische analyse, economische kalender en globale sentiment indicatoren samengevoegd uit meer dan duizend financiële media bronnen. De inhoud wordt verstrekt door toonaangevende financiële bedrijven – Dow Jones, Trading Central en Acuity. Klik op de onderstaande banner voor meer informatie:

Gratis analytische tools

Maak met één druk op de knop gebruik van een schat aan exclusieve bronnen

Uw Broker Keuze en de beschikbare Forex signals & trading signals

Behalve dat uw trading software keuze bepalend is voor het aanbod voor u beschikbare trading signals wordt uw handelservaring in belangrijke mate ingegeven door uw broker keuze. De handelsvoorwaarden, transactiekosten en eventuele kosten voor toepassing van Forex signals kunnen er broker sterk verschillen. Bovendien is het afhankelijk van uw broker welke trading software (en dus welke Forex signals indicators) u kunt gebruiken.

Wees u zich ervan bewust dat trading uw kapitaal betreft. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige contractvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen met hefboom in Forex, CFD hefboomproducten zoals hefboom aandelen, hefboom cryptocurrencies en CFD hefboom indices en grondstoffen.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handel stijlen

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Zelf Forex signals en trading signals gebruiken

We hebben u met dit artikel wat inzicht willen geven in wat Forex signals nu precies zijn en hoe u deze kunt gebruiken. De toepassing van Forex signals kan vele voordelen hebben. U kunt echter alleen door zelf te testen bepalen of het in uw trading strategie past.

Admirals biedt haar u hiertoe een gratis demo account waarmee u risicovrij kunt experimenteren met verschillende indicators en Forex trading signals. U kunt zo zelf de impact van het gebruik van Forex signals op uw trading resultaten in real time markt omstandigheden ervaren en beoordelen. Met een demo account handelt u uitsluitend met virtuele middelen; u kunt vertrouwdheid opbouwen met de marktdynamiek, de werkzaamheid van het MetaTrader 4/ MetaTrader 5 handelsplatform en uw trading vaardigheden verbeteren.

Zeker voor beginnende traders is het nuttig om te kunnen experimenteren met nieuwe Forex signalen en technieken om zo tot een trading strategie en systeem te komen die het beste werkt voor de trader.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Trading Bots & Forex Robot Software gebruiken - Robot Trading
De financiële markten worden de afgelopen jaren gedomineerd door Forex robots. De meeste traders hebben een sterke mening over dit fenomeen. Er is een snel groeiende groep traders die erg enthousiast over robot trading is en dit als vervanging van traditionele, handmatige handel ziet. Er zijn echter...
Wat is Copy Trading? Welke soorten copy trading zijn er?
Beleggen en trading zijn niet langer iets dat alleen wordt gekenmerkt als een activiteit van Wall Street-professionals.In het afgelopen decennium, vooral de laatste jaren, zijn de termen 'retail trader' of 'retail belegger' heel gangbaar geworden en heeft het de financiële wereld zoals we die kennen...
Wat is Mirror trading? Leer meer over spiegelhandel.
Online traden is de afgelopen jaren populair geworden, maar niet iedereen die het wil beoefenen heeft voldoende tijd of training. Dankzij technologische vooruitgang zijn er nieuwe opties om deze ongemakken aan te pakken. Hoe? Met nieuwe vormen van geautomatiseerd traden, zoals copy trading, social t...
Alles weergeven