Wat is Pivot Point Trading? - Pivot Point Trading Strategieën

Admirals
21 Min lezen

Pivot point trading ofwel het handelen met behulp van pivot points is een geliefde en zeer praktische Forex analyse techniek. Identificatie van belangrijke structuurniveaus waar prijs steun of weerstand kan vinden, kan de trader nuttige inzichten bieden in het bepalen van de markttrend en mogelijke toekomstige prijsbeweging.

De Pivot point trading indicator is een technisch hulpmiddel die de basis vormt voor vele verschillende analyse technieken.

We zullen in dit artikel toelichten:

 • Wat is pivot point trading - pivot point betekenis
 • De relevantie van pivot point trading
 • Hoe werkt pivot point trading identificeren - de pivot point forex formule vs de pivot point trading indicator
 • Wat heeft u nodig om te starten met pivot point trading - pivot point calculator downloaden en gebruiken
 • Voorbeelden pivot point trading strategieën


Wilt u direct aan de slag met Pivot point trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Pivot Point Trading en Technische Analyse

Het kunnen bepalen van de market trend is een van de essentiële vaardigheden die een trader dient te beheersen. De trend is de algemene richting van de prijs van een instrument of een financiële markt en biedt de noodzakelijke context voor uw analyse.

De essentie van technische analyse is dat het probeert de trend van de markt te voorspellen door eerdere marktgegevens te bekijken. Valutakoers en beurskoers bewegingen worden ingegeven door het gedrag van de collectieve marktdeelnemers; buyers en sellers. Dit gedrag wordt bepaalt door de menselijke reactie op bepaalde omstandigheden en is in die zin voorspelbaar. Een trend duidt op een bepaalde tendens - een in de markt geldend sentiment. Over het algemeen wordt dan ook aangenomen dat het waarschijnlijk is dat een reeds ingezette trend zich zal voortzetten.

Hoewel een trending markt de neiging heeft te continueren gaat dit doorgaans niet in één soepele beweging. Een trend ontwikkeld zich in cycli en kent onderbrekingen (retracements), omkeringen (reversals) en zal op een bepaald punt ten einde komen. Technische analyse is gebaseerd op het idee dat de geschiedenis zich herhaalt en dat men in de cycli patronen kan identificeren.

Aan de hand van deze patronen probeert de trader de meest waarschijnlijke, toekomstige prijsbeweging te voorspellen. Door niveaus van ondersteuning en weerstand in de valutakoers te onderscheiden tracht de trader keerpunten in de Forex trend te identificeren. Dit vormt de basis van pivot point trading.

Wat is Pivot Point Trading?

Pivot point trading ziet aldus toe op het identificeren van belangrijke structuurniveaus. Steun- en weerstandsniveaus zijn in dit verband kernbegrippen. Niveaus van ondersteuning (support levels) en weerstand (resistance levels) worden behalve in pivot point trading in vrijwel alle vormen van technische analyse gebruikt. Deze niveaus geven de trader niet alleen inzicht in de ontwikkeling van de trend - de voortdurende strijd tussen de 'bears and bulls maar zijn tevens belangrijke indicatoren voor de meest gunstige entry punten.

De prijsbeweging op deze structuurniveaus biedt inzicht in het marktsentiment en wordt als bijzonder indicatief beschouwd. Naarmate de markt een niveau van steun of weerstand benaderd, hebben traders bepaalde verwachtingen. Prijs zal continueren en het structuurniveau doorbreken of een (tijdelijke) ommekeer tonen. Een pivot point verwijst naar een key structuurniveau waar prijs een ommekeer (reversal) toont.

Pivot Points zijn belangrijk omdat ze de kans op significante bewegingen onderstrepen. Het kunnen identificeren van structuurniveaus is een van de cruciale vaardigheden van een trader. Laten we hier wat dieper op in gaan.

Steun- & Weerstand bij Pivot Point Trading in Forex

De definitie van weerstand ook wel aangeduid als een resistance level of pivot point is een koersniveau waar een instrument welke een stijgende prijsbeweging toont, mogelijk tegenwicht kan ervaren. Het is een niveau waar prijs niet gemakkelijk boven komt - ook wel omschreven als een plafond. Doorgaans wordt een weerstandsniveau welke vaker getest is - benaderd en niet doorbroken - als een sterk niveau en een mogelijk pivot point beschouwd.

Een steunniveau of support level is een niveau waar prijs, in een dalende beweging pauzeert of omkeert. Het is een niveau welke door de marktdeelnemers beschermd wordt. Sellers drijven de prijs lager maar dit blijkt een punt waarop buyers in de markt stappen en de prijsbeweging (tijdelijk) vlak is of in tegengestelde richting ontwikkeld. Dit keerpunt wordt aangeduid als de pivot point. Het is een niveau waar prijs niet makkelijk onder komt. Hoe vaker dit vaker op een bepaald punt gebeurd, des te sterker het steunniveau wordt geacht.

Het belang van structuurniveaus voor pivot point trading en technische analyse in het algemeen moge duidelijk zijn. Natuurlijkerwijs zult u zich afvragen hoe u deze cruciale prijsniveaus kunt berekenen en of er hulpmiddelen zijn om deze te identificeren. Er kunnen hiertoe verschillende methoden worden gebruikt. Toepassing van pivot point trading of wel het identificeren van een pivot point Forex is erg populair.

Pivot point trading gebruikt standaard prijsinformatie, zoals de hoogste-, laagste- en sluitingsprijzen van een prijs bar of candlestick als ook de pieken en dalen in de koers om mogelijke steun- en weerstandsniveaus te projecteren.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Pivot Point Trading Methoden

Er zijn veel verschillende soorten pivot point trading- en analyse tactieken. In dit artikel bespreken we de rationale en berekeningsmethoden achter een aantal van deze typen pivot point trading methoden, namelijk:

 • De standaard pivot point Forex methode
 • Fibonacci pivot points - Pivot point trading met toepassing van de Fibonacci indicator
 • DeMark pivot points - Pivot point trading met behulp van de DeMark indicator).

Standaard pivot point trading formule

Hoewel de meeste traders gebruik maken van Pivot point trading indicators of pivot point calculators is het belangrijk dat u de rationale op basis waarvan deze niveaus berekend worden begrijpt. De pivot point formule neemt het rekenkundig gemiddelde van de hoogste (H), laagste (L) punten en van de sluitingsprijs (C) van de vorige periode.

Dit vormt ons uitgangspunt, aangeduid als het basis pivot point, (P).

P = (H + L + C) / 3

Vervolgens gebruiken we dit basis pivot point Forex (P) om hier twee niveaus van steun (support) en weerstand (resistance) van af te leiden.

Het verschil tussen de hoogste en de laagste prijs noemen we D. Dit wordt uitgedrukt in de volgende pivot point trading formule:

D = H - L

Om het eerste van de basis pivot point Forex (P) afgeleide steunniveau S1 te berekenen, gebruiken we:

S₁ = 2P - H

Om het tweede van de basis pivot point Forex (P) afgeleide steunniveau S2 te berekenen, gebruiken we:

S₂ = P - D

Om het eerste van de basis pivot point Forex (P) afgeleide weerstandsniveau (resistance) R1 te berekenen, gebruiken we:

R₁ = 2P - L

Om het tweede van de basis pivot point Forex (P) afgeleide resistance niveau R2 te berekenen, gebruiken we:

R₂ = P + D

Pivot Point Trading met de Fibonacci Indicator

We gebruiken de basis pivot point Forex (P) wederom als uitgangspunt. In de voorgaande paragraaf over standaard pivot point trading hebben we aangegeven hoe u de basis pivot point kunt berekenen.

De Pivot point Forex (P) vormt de basis. Steun en weerstandsniveaus worden op een bepaalde afstand van dit punt P geplot. D vertegenwoordigd ook in dit geval de afstand tussen het hoogste en laagste punt. We berekenen:

 • Potentiële ondersteuningsniveaus: Pivot point Forex (P) minus x aantal D waarde(n)
 • Potentiële weerstand niveaus: Pivot point Forex (P) plus x aantal D waarde(n)

Het veelvoud (x aantal) D waarden wordt bepaald aan de hand van de getallen uit de Fibonacci reeks; waar deze pivot point trading techniek haar naam aan ontleent.

De exacte pivot point trading formules zijn als volgt:

 • Om het eerste van de basis pivot point Forex (P) afgeleide niveau van ondersteuning S1 te berekenen:

S₁ = P - 0,382D

 • Om het tweede van de basis pivot point Forex (P) afgeleide niveau van ondersteuning S2 te berekenen:

S₂ = P - 0,618D

 • Om het derde van de basis pivot point Forex (P) afgeleide niveau van ondersteuning S3 te berekenen:

S3 = P - D

 • Om het eerste van de basis pivot point Forex (P) afgeleide resistance niveau R1 te berekenen, gebruiken we de volgende pivot point trading formule:

R₁ = P + 0,382D

 • Om het tweede van de basis pivot point Forex (P) afgeleide resistance niveau R2 te berekenen, gebruiken we:

R₂ = P + 0,618D

 • Om het derde van de basis pivot point Forex (P) afgeleide resistance niveau R3 te berekenen, gebruiken we:

R3 = P + D

DeMark Pivot Points Trading Techniek

De DeMark pivot point trading strategie gebruikt een andere definitie en afwijkende calculus om de basis pivot point vast te stellen. Bij toepassing van deze pivot point trading methode zijn er in feite drie verschillende manieren om de basis pivot point Forex te berekenen.

Welke berekening we gebruiken is afhankelijk van het verschil tussen de sluitingsprijs en openingsprijs. Voor deze pivots definiëren we een variabele X. De waarde van X wordt ingegeven door de uitkomst van de vergelijking tussen de openings- en sluitingsprijs. We bekijken of de openingsprijs hoger of lager ligt dan de slotprijs.

We onderscheiden hiertoe de volgende scenario's:

 • Als de slotprijs lager ligt dan de openingsprijs, gebruiken de volgende Pivot point trading formule X = H + 2L + C.
 • Is de sluitingsprijs hoger dan de openingsprijs? Gebruik X = 2H + L + C om de basis pivot point Forex te berekenen.
 • Indien de openingsprijs gelijk is aan de slotprijs gebruiken we de volgende pivot point trading formule, X = H + L + 2C.

Past u deze pivot point Forex strategie toe op de valutamarkt? Nu deze markt een 24- uurs markt is, is de slotprijs doorgaans gelijk aan de openingsprijs. Als u handelsactiviteit binnen de werkweek bekijkt zal het u dan ook opvallen dat de openings- en slotprijzen van de afzonderlijke handelsdagen meestal niet meer dan formaliteiten zijn.

Wanneer u de Demark pivot point trading tactiek echter op andere instrumenten toepast, kan dit anders liggen. Handelt u bijvoorbeeld op de aandelenmarkt, dan kunnen de openings- en slot prijzen sterk uiteenlopen. De betreffende aandelenbeurs zal doorgaans de kantooruren van de gegeven internationele tijdzone aanhouden. Bovendien is het zo dat in het huidige geglobaliseerde klimaat ontwikkelingen zoals nieuwsgebeurtenissen of publicaties elders ter wereld invloed op de prijsontwikkeling van de aan andere stock exchange genoteerde aandelen kunnen hebben. De effecten van zulke scenario's zullen worden gereflecteerd in het verschil tussen de slotprijs op een bepaalde handelsdag en het prijsniveau waarop de het aandeel de volgende handelsdag opent.

Zodra we de waarde voor X hebben weten te bepalen, kunnen we het basis pivot punt Forex P berekenen.

Basis Pivot Point Forex/ Pivot Point Trading P = X/4

De steun- (support) en weerstand (resistance) niveau worden eveneens berekend aan de hand van de waarde van X. De DeMark pivot point trading techniek gebruikt niet meer dan één steun- en één weerstand niveau.

Om structuurniveaus te bepalen, gebruiken we de volgende pivot points trading formules:

S₁ = X/2 - H

S₂ = X/2 – L

Pivot Point Trading Analyse & Pivot Point Forex Technieken gebruiken

We hebben verschillende Pivot point trading technieken gedefinieerd en besproken hoe we hierbij de pivot points en geassocieerde steun- en weerstandsniveaus kunnen berekenen. Wilt u echter zelf aan de slag met pivot point trading dan moet u weten hoe en wanneer u de pivot points toepast.

Vrijwel iedere trader gebruikt pivot point trading indicators of een pivot point calculator in zijn analyse en handelsactiviteiten. Pivot points trading is een van de basistechnieken van Forex trading en kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. Laten we de voornaamste toepassingen bekijken:

 • Een van de bekendste, meest praktische toepassingen van pivot point trading is het bepalen van het marktsentiment, ofwel de richting van prijsontwikkeling. We gebruiken P, de eerder genoemde basis pivot point Forex als referentie waarde. Het scenario waarin de huidige marktprijs boven het basis pivot point ligt, vertegenwoordigd een bullish sentiment. Bullishness in de markt wordt gemarkeerd door een sterke opwaartse beweging.

Ligt de huidige marktprijs echter onder de basis pivot point waarde? In dit geval hebben we te maken met bearishness ofwel prijsontwikkeling in neerwaarts richting. De richting van de prijsontwikkeling vormt de context waartegen alle andere analyse geïnterpreteerd wordt. Het is aldus cruciaal dat de trader met een bepaalde mate van zekerheid de market trend kan vaststellen. Pivot point trading technieken kunnen worden ingezet om de trend te identificeren of te bevestigen.

 • Een andere, belangrijke toepassing van pivot point trading technieken is het bepalen van de meest gunstige handelsmogelijkheden. Zo kunnen we de pivot points en de van pivot point Forex afgeleide steun- en weerstandsniveaus gebruiken om de entry, exit en richting (long/short) van onze trading orders te bepalen. Zo zullen de meeste traders een lezing van de pivot point calculator die op bullish markt omstandigheden wijst, gebruiken als signaal om een long ofwel een buy/ koop positie te plaatsen. Is er echter sprake van bearish markt conditie? We anticiperen op verdere daling en stellen aldus short trading orders (verkoop/ sell) in.

De pivot points Forex kunnen vervolgens worden gebruikt om de beste entry (het moment voor markt ingang) en exit (moment om trade te sluiten) punten te bepalen. Timing is volgens ervaren traders voor winst doeleinden vrijwel net zo belangrijk als de eigenlijke selectie van de juiste handelsmogelijkheid. Het feit dat pivot point trading technieken kunnen worden gebruikt voor beiden aspecten, maakt het een zeer geliefde tactiek.

U zal na het lezen van dit artikel ongetwijfeld een idee hebben van de werkzaamheid, het nut en de voordelen van het gebruik van pivot point trading technieken. Als u zelf overweegt te beginnen met pivot point trading, zal u zich wellicht afvragen hoe u dit praktisch het beste kunt toepassen. Uiteraard kan het tijdrovend zijn de pivot points forex en de hieraan gerelateerde waarden zelf, handmatig te berekenen. Als u een trading stijl met een korte tijdframe kiest, is het zelfs praktisch ondoenbaar om telkens de pivot points trading parameters te berekenen.

Een meer praktisch en betrouwbaarder alternatief is gebruik van pivot point trading indicators of een pivot point calculator. De MetaTrader 4/ MetaTrader 5 handelsplatformen bieden bijvoorbeeld handige hulpmiddelen voor pivot point trading.

Laten we de MetaTrader pivot point indicator en de pivot point calculator in nader detail bekijken.

Pivot Point Trading: Pivot point Forex Indicator Downloaden

MetaTrader is de meest gebruikte trading software wereldwijd. Het MT handelsplatform is geliefd onder zowel beginnende als ervaren, professionele traders en staat bekend als absolute marktleider. De MetaTrader 4 en MetaTrader 5 software omvat een breed scala aan innovatieve indicatoren, nuttige hulpmiddelen, geavanceerde functionaliteiten en analyse- en trade beheer opties. Het ondersteund vrijwel alle handelsvormen en biedt u de mogelijkheid talloze instrumenten en markten te verhandelen. Het handelsplatform leent zich ook voor toepassing van pivot point trading technieken.

U kunt kiezen uit de MetaTrader 4 en de MetaTrader 5 trading software. Admirals biedt gratis toegang tot beiden versies van het online trading platform. MT4/ MT5 zijn niet slechts handelsplatformen maar complete online trading software solutions met geïntegreerde functies en hulpmiddelen voor technische analyse. Het is een multi asset handelsplatform - dit houdt in dat u een breed scala aan markten en hefboomproducten kunt verhandelen. U kunt leren beleggen in aandelen of beginnen met Forex trading en uw handelsportefeuille op eenvoudige wijze uitbreiden.

Hoewel de pivot point trading indicator geen deel uitmaakt van de standaard selectie hulpmiddelen en indicatoren die met de MetaTrader 4 download geleverd worden, zijn er verscheidene versies van de pivot point indicator/ pivot point calculator te downloaden.

De populariteit van de trading software brengt met zich mee dat de gebruikers de grootste online trading community vormen, wat inhoudt dat er een ruim aanbod aan extra indicatoren en hulpmiddelen voor gebruik op het MetaTrader platform beschikbaar zijn. Gebruikers die bekend zijn met de MQL4 -taal kunnen bovendien vrij gemakkelijk nieuwe indicatoren of handels algoritmen coderen. Voor degenen die geen affiniteit met programmeren hebben, is er een enorme bibliotheek met indicatoren beschikbaar, voor download. Zowel derde- software ontwikkelaars als andere traders kunnen speciale hulpmiddelen ontwikkelen en delen met andere gebruikers.

Houdt wel in gedachten dat deze van zeer uiteenlopende kwaliteit kunnen zijn. Binnen de brede gebruikersbasis zal niet iedere trader of ontwikkelaar even bekwaam zijn. Idealiter selecteert u indicatoren die door professionals zijn ontwikkeld. Er is een (relatief) beperkte selectie indicatoren die aan die standaard voldoen. Denk aan de door Metaquotes zelf, de software ontwikkelaar achter het MetaTrader 4 handelsplatform ontwikkelde hulpmiddelen.

Nu de pivot point forex indicator/ pivot point calculator geen deel uitmaakt van het MetaTrader 4/ MetaTrader 5 basis pakket, betekent dit dat u zelf een pivot point indicator moet kiezen en downloaden, wanneer u aan de slag wilt met pivot point trading. Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van tools die afkomstig zijn uit een betrouwbare bron, is één van de beste opties de pivot point indicator ofwel de MT4 pivot points calculator die beschikbaar is in het MetaTrader Supreme Editie pakket.

Wanneer u kiest voor trading software aangeboden door derde- partijen is het van belang dat u zich ervan vergewist dat de ontwikkelaar kennis van trading en van coderen heeft. Test elke nieuwe indicator of techniek zoals pivot point trading altijd eerst zelf. MT4 Supreme is een gratis plug in voor MetaTrader 4 en 5 welke zorgvuldig door professionele traders en programmeurs is samengeteld en gestest. Het voordeel van download van deze add on is dat u direct over een compleet pakket innovatieve indicatoren en geavanceerde hulpmiddelen beschikt.

MetaTrader Supreme editie omvat naast de pivot points trading tool/ Pivot point calculator ruim 55 extra tools. Lees meer over Forex trading indicatoren. De High-Low indicator, Donchian channels en Keltner channels zijn slechts enkele van de meegeleverde tools. U krijgt naast de gratis download van de pivot point Forex indicator een uitgebreide selectie innovatieve tools. Ervaren traders schrijven belangrijke voordelen toe aan de combinatie van verschillende hulpmiddelen en technieken, om tot de meest volledige en betrouwbare analyse te komen.

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

De Pivot point Trading Indicator Toepassen

Zodra u MetaTrader Supreme heeft gedownload en geïnstalleerd, kunt u via het Navigator venster de extra indicators en tools - waaronder de pivot point trading indicator terugvinden. Selecteer Admiral pivot point in het keuzemenu.

Bron: MetaTrader 5 - EURUSD - 1 uurs- trading chart, Admiral Pivot Point indicator toepassen

Door op de Admiral Pivot point indicator te dubbelklikken, opent een venster waarin u de parameter waarden en weergave -opties voor dit hulpmiddel kan wijzigen. Indien u tevreden bent met de standaard- of aangepaste waarden, selecteert u OK.

Zoals u uit de bovenstaande schermafbeelding kunt aflezen, is de standaardwaarde voor het tijdsbestek waarop de pivot point trading indicator wordt toegepast, ingesteld als D1. Dit houdt in dat alle input waarden die voor de pivot points calculator worden gebruikt; de hoogste, laagste en slotprijzen betrekking hebben op de voorgaande dag. Dit is gebruikelijk en een goed uitgangspunt voor pivot point trading.

U kan ook deze configuratie, indien gewenst, aanpassen. Houdt er rekening mee dat toepassing van de pivot points Forex indicator over het algemeen voor korte termijn analyse bedoeld is: de meest voorkomende toepassingen van de pivot point trading tool is in een day trading strategie of voor intra- day time frames (zoals scalping).

De bovenstaande grafiek toont de pivot point calculation tools toegepast op de H1 (1-uurs) EUR/USD grafiek. De weerstandslijnen zijn in het rood gemarkeerd en de ondersteuningsniveaus zijn blauw. Deze eigenschappen zijn volledig configureerbaar in MetaTrader Supreme.

Het basis pivot point Forex wordt aangegeven als PP. De geautomatiseerde pivot points calculator gebruikt standaard de eerder genoemde basis pivot point trading formule - ook dit is volledig te personaliseren..

Pivot Point Trading bij Admirals

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De beschikbare instrumenten, de contractvoorwaarden en geldende transactiekosten kunnen per broker namelijk sterk verschillen. Overweeg als u wilt beginnen met beleggen ook de kwaliteit van de service, betrouwbaarheid en het beschikbare handelsplatform.

Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 200 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen met hefboom in Forex, CFD hefboomproducten zoals hefboom aandelen, hefboom cryptocurrencies en CFD hefboom indices en grondstoffen.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handel stijlen

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland?. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Zelf aan de slag met Pivot Point Trading

Met dit artikel hebben wij u een introductie tot pivot point trading willen bieden. U kan op basis hiervan zelf bepalen of de toepassing van pivot point trading technieken past binnen uw handelsstijl.

Het is raadzaam, zeker als beginnende trader, alle nieuwe technieken altijd eerst zelf te testen op een risicovrij demo account, dit geldt ook voor het gebruik van de pivot point indicator of pivot point trading en analyse methoden. Met een demo account handelt u namelijk volledig risicovrij. U handelt in real time markt omstandigheden met een virtuele balans. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de markt dynamiek en de werkzaamheid van de pivot point trading indicator zelf beoordelen.

Houd er rekening mee dat de pivot point indicator op zichzelf geen compleet handelssysteem is. De toepassingen van pivot point trading biedt zoals hierboven beschreven informatie over het marktsentiment en richtlijnen voor entry- en exit punten welke mogelijk gunstig kunnen zijn om te handelen. Een succesvolle pivot point trading strategie omvat uiteraard ook andere elementen, zoals regels omtrent money management, exit strategie, een trading schema en een afgewogen samenstelling van instrumenten.

Het voordeel van het gebruik van de Admiral Pivot point indicator/ pivot points calculator uit het MetaTrader Supreme Editie pakket is dat u direct beschikking heeft over een groot aantal andere nuttige indicatoren en functionaliteiten. Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MT Supreme Editie biedt innovatieve indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer. U kan deze hulpmiddelen gebruiken om uw bevindingen op basis van de pivot point Forex tool te ondersteunen, te bevestigen of te verfijnen.

In dit artikel hebben we een aantal verschillende pivot point trading strategieën belicht. Uiteraard is de toepassing van de pivot point calculator niet beperkt tot deze voorbeelden. Experimenteer zelf met het gebruik en bepaal hoe deze handige tool in uw trading strategie past.

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Forex Correlation - Toepassing van de Currency Strength Indicator
De Forex markt onderscheidt zich van andere financiële markten op basis van dynamiek. De onderliggende assets van de Forex markt zijn valuta's. De waarde van een valuta is echter geen onafhankelijk gegeven - zij wordt namelijk gemeten en uitgedrukt in relatie tot de waarde van een andere valuta. Dit...
Wat is de MACD indicator? - MACD trading strategieën
Vrijwel elke trader maakt tegenwoordig gebruik van technische analyse om tot betere Forex forecasts te komen. Zij gebruiken hiervoor doorgaans indicators en andere technische hulpmiddelen. Er zijn talloze indicatoren, oscillatoren, automated trading scripts en andere technische tools beschikbaar.Een...
Wat is Marktsentiment? - Forex Sentiment Analyse
Dit artikel biedt handelaren een gedetailleerd overzicht van het marktsentiment in Forex trading. Het zal betrekking hebben op: sentimentanalyse, hoe te profiteren van het marktsentiment, de verschillende soorten sentimentindicatoren die beschikbaar zijn in de markt en meer! Inhoudsopgave Introd...
Alles weergeven