Wat is Hedging? De beste hedging strategieën voor 2024

Admirals
33 Min lezen

De term hedging wordt vaak in verband gebracht met trading of beleggingsactiviteiten maar wat is hedging eigenlijk? De letterlijke vertaling van hedging is 'afdekking'. Hedging strategieën hebben tot doel het risico van een bepaalde trade of belegging af te dekken, bijvoorbeeld door te investeren in een andere activa, welke negatief gecorreleerd is.

Bij toepassing van Forex hedging techniques bijvoorbeeld, tracht men de risico's van het verhandelen van bijvoorbeeld het EUR/USD paar af te dekken door tegelijkertijd een positie in een valutapaar of een instrument te plaatsen die zich doorgaans in tegengestelde richting ontwikkeld. Dit is, in een notendop, het idee achter Forex hedging strategieën.

Als u op Wat is hedging of Hedging betekenis zoekt, zult u een beschrijving met de volgende strekking vinden: met toepassing van Forex hedging strategies tracht de trader zijn risico blootstelling op openstaande posities te verminderen. Het is een vorm van afdekking van de risico's ingegeven door onverwachte koersveranderingen.

Het basisprincipe van succesvol traden of beleggen is het maximaliseren van winsten en het beperken van verliezen. Handelaren gebruiken analyse om tot de meest waarschijnlijke koers voorspelling te komen. Met behulp van trading strategieën en technieken trachten zij de meest gunstige handelsmogelijkheden te identificeren en hierop in te spelen. Vele beleggers gaan echter te gemakkelijk voorbij aan het beperken van hun risico blootstelling.

Volgens ervaren traders is een combinatie van beiden de enige manier om consistente winstgevendheid te bewerkstelligen. Hedging is hiertoe een zeer geliefde methodiek.

Wilt u zelf direct aan de slag met uw hedging strategies? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Waarom passen traders Forex hedging technieken toe?

Trading is naar haar aard risicovol. De kans op winst en het risico op verlies zijn onlosmakelijk verbonden. Waar technische analyse en de toepassing van trading strategies toezien op het maximaliseren winsten, zien risicomanagement technieken toe op het minimaliseren van eventuele verliezen.

Het minimaliseren van verliezen is breder dan het minimaliseren van de kans op verlies maar ook het beperken van de grootte van eventuele verliezen. Forex hedging strategies zijn erop ingesteld mogelijke verliezen te ondervangen. Het uitgangspunt van menig hedging strategy is eventuele schade te compenseren door de mogelijkheid dat de koers zich in tegengestelde richting zou kunnen ontwikkelen te erkennen en hier uw voordeel mee te doen. U accepteert het risico en plaatst een positie in overeenstemming met dit 'worst case scenario'.

Als u zelf nog nooit hedging strategieën heeft toegepast klinkt dit waarschijnlijk redelijk abstract. We zullen hier in de volgende paragrafen nader op in gaan. We bespreken stapsgewijs de volgende punten:

 • What is hedging? Hedging betekenis en het doel
 • Hoe pas ik Forex hedging techniques toe in mijn trading strategie
 • De beste Forex hedging strategies
 • Zelf een Hedging strategie toepassen

Wat is hedging Forex & hoe werkt het? Hedging Betekenis

Voordat u überhaupt kunt bepalen of u Forex hedging strategies zult gebruiken, moet u begrijpen wat Forex hedging precies inhoudt en wat het doel van toepassing hiervan is. Laten we dit aan de hand van een voorbeeld uitleggen. Een transportbedrijf of een luchtvaartmaatschappij is erg gevoelig voor de fluctuaties van brandstofprijzen. Een verandering in de prijs van olie zal de operationele kosten en aldus de opbrengsten van de onderneming in verregaande mate beïnvloeden.

Om het risico op stijgende brandstofprijzen te ondervangen kan de luchtvaartmaatschappij er bijvoorbeeld voor kiezen olie -futures in te kopen. Met behulp van deze constructie kan het bedrijf de olie op een later tijdstip tegen een bepaalde, vooraf afgesproken prijs afnemen. Hiermee is de risico blootstelling met betrekking tot stijgende olieprijzen afgedekt (gehedged) en kan de luchtvaartmaatschappij zich richten op voortzetting van haar bedrijfsactiviteiten.

Hedging strategies zijn er op geënt de risico's die met koersveranderingen die de trader niet heeft voorzien gepaard gaan, te verminderen of elimineren. Investeren en beleggen zijn speculatieve activiteiten. Wanneer een handelaar investeert accepteert hij dat de kans op winst hand in hand gaat met het risico op verlies. Echter, met behulp van analyse technieken en trading strategieën probeert hij de handelskansen met de hoogste waarschijnlijkheid te filteren.

De toepassing van hedging strategies kan in dit opzicht worden gezien als 'plan B'. Als de koers zich niet ontwikkelt zoals de trader verwacht had, zou dit verlies met zich mee kunnen brengen. Bij toepassing van een Forex hedging strategie bereid de trader zich als het ware voor op de 'worst case scenario'. Keert de trade zich tegen hem, dan heeft hij maatregelen getroffen om het verlies te ondervangen of te beperken.

Wat is Forex Hedging - Hedging Voorbeeld

De meest werkbare hedging vertaling is 'risicodekking'. Dit is in essentie ook het meest directe antwoord op de vraag Wat is hedging. Het idee is de ongunstige effecten van een trade die zich tegen u keert volledig of gedeeltelijk te compenseren. Bij toepassing van meeste hedging strategies zal de trader bijvoorbeeld zowel een koop- als een verkoop positie op hetzelfde of een sterk gecorreleerd instrument plaatsen. Dit zou men in de praktijk als volgt vorm kunnen geven:

Basis currency hedging strategie:

 • Buy order op het EUR USD (EUR/USD) valuta paar
 • Sell positie in het USD CHF (Zwitserse Frank - US dollar) Forex paar

Deze twee activa zijn sterk negatief gecorreleerd, dit impliceert dat wanneer het EUR USD paar stijgt, de waarde van de Zwitserse Frank een daling van vergelijkbare impact toont.

Met toepassing van deze hedging Forex techniek wilt de handelaar, als het activum waarop hij een long positie houdt aan waarde verliest, het bedrag van het verlies compenseren. Hij houdt tegelijkertijd een sell positie in een negatief gecorreleerd instrument met het idee dat dit tweede instrument met dezelfde amplitude zal reageren.

Toepassing hedging strategieën om risico's te beperken & Winst te maken?

Het voornaamste doel van toepassing van hedging Forex stechnieken is het afdekken van de risico's die uw winst teniet zouden kunnen doen. Hoewel het onmogelijk is het risico compleet te elimineren kan u door toepassing van hedging techniques het risico wel zoveel mogelijk verminderen en in het proces zelfs winsten behalen. Er zijn verschillende hedging strategies die er in meer of mindere mate op geënt zijn winst te behalen.

Met toepassing van de eerste Forex hedging strategie die we zullen bespreken, is de trader erop gericht een markt neutrale positie te bewerkstelligen, door het risico te spreiden.

Deze benadering tot hedgen wordt veelal aangeduid als de hedge fund techniek en staat bekend als één van de meer geavanceerde hedging strategies. Vanwege de complexiteit van deze hedging strategy gaan wij er niet al te diep op in. We bespreken de achterliggende rationale en de algemene werking van deze hedging techniek in een poging u een idee te geven hoe u zelf kunt hedgen.

Wilt u zelf aan de slag met hedgen? Zorg dat u over de juiste trading software beschikt. De MetaTrader 4 en MetaTrader 5 handelsplatformen bieden de mogelijkheid tot toepassing van hedging strategies. Download MetaTrader 5 door op de onderstaande banner te klikken of via de volgende link.

's Werelds beste multi-asset platform


Forex hedging strategies - Markt neutrale positie door Diversificatie

Hedge funds en investeringsmaatschappijen zijn in het bijzonder gericht op het afdekken van risico en gebruiken stelselmatig Forex- en CFD hedging technieken waarbij zij het vermogen om long of short te gaan optimaal benutten. De insteek is om maximale winst te behalen terwijl ze de risico blootstelling zo veel mogelijk beperken.

Deze hedging strategies reflecteren hiermee perfect de gouden regel van trading 'maximaliseer uw winsten, minimaliseer uw verliezen'. Analysetechnieken en trading strategies zien erop toe de winsten te maximaliseren door de beste handelsmogelijkheden en de meest gunstige entry punten te identificeren. Hoewel we allen begrijpen dat het onmogelijk is de handelsbalans op te bouwen als de verliezen niet binnen de perken worden gehouden wordt hier in de praktijk, zeker door beginnende traders, te gemakkelijk aan voorbij gegaan.

Het uitgangspunt van elke hedge trade is prijs- asymmetrie. Traders doen hun voordeel met het gegeven dat de prijsontwikkeling van verschillende instrumenten bepaalde onderlinge afhankelijkheid kennen.

Het basisprincipe van vrijwel alle hedging strategies onderscheidt zich in twee voorname aspecten:

 1. Hedge trades zijn er op gericht de blootstelling aan het marktrisico te verminderen door op een gegeven moment posities in verschillende gecorreleerde instrumenten te houden.
 2. Hedging strategies gebruiken prijs -asymmetrie om winst te maken.

Deze laatste categorie hedging strategies in het bijzonder, zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de prijzen uiteindelijk zullen terugkeren naar een bepaald evenwicht, op welk punt de handelaar winst hoopt te behalen. Met andere woorden, deze Forex- ofwel CFD hedging techniek is een vorm van statistische arbitrage.

De transacties zijn op dusdanige wijze geselecteerd dat de totale portefeuille zo markt neutraal mogelijk is. Dat wil zeggen dat de effecten van prijsfluctuaties zoveel mogelijk geminimaliseerd worden om de impact op de algehele winst of verlies te beperken. In feite wilt men zich met het plaatsen van hedge trades beschermen tegen de risico's van marktvolatiliteit.

Een belangrijk voordeel van dergelijke Forex- en CFD hedging strategies is dat ze intrinsiek uitgebalanceerd van aard zijn. In theorie zou toepassing van hedging techniques de trader tegen verschillende risico's moeten beschermen. In de praktijk blijkt het echter zeer lastig om constant een markt neutraal profiel te handhaven. Laten we bekijken wat de belangrijkste uitdagingen hierbij zijn.

Het succes van CFD hedging & Forex hedging strategies is in belangrijke mate afhankelijk van de correlaties tussen instrumenten. Zoals uit het eerder aangehaalde voorbeeld blijkt, zoeken we naar valutaparen met een sterke negatieve correlatie zoals de EUR USD en USD CHF valuta paren.

Wanneer u hedge trades plaatst, moet u zich ervan bewust zijn dat de verhoudingen tussen valuta's en Forex paren dynamisch zijn. Indien u uitgaat van een sterke negatieve correlatie en deze verhouding minder sterk of zelfs compleet veranderd blijkt, zou dit de beoogde risicodekking ongeldig kunnen maken.

De veranderde verhouding zou, onder extreme omstandigheden, zelfs kunnen betekenen dat toepassing van uw hedge trade een vergrote of dubbele risico blootstelling inhoudt. De enige manier om dit te voorkomen is door de verbanden tussen instrumenten eenvoudigweg te blijven meten.

We hebben ons tot noch toe voornamelijk gericht Fx hedging methoden. Het plaatsen van hedge trades hoeft zich echter niet te beperken tot valutahandel. Hedging strategies zijn toepasbaar op vrijwel alle markten en instrumenten; zoals CFD handel in aandelen, indices, grondstoffen en cryptocurrencies.

Toepassing CFD hedging strategieën in aandelenhandel

Een ander belangrijk principe van hedgen is diversificatie. Dit beperkt zich niet tot diversificatie van instrumenten in dezelfde activa categorie maar kan ook inhouden dat de trader posities in verschillende markten of instrumenten houdt. Zo zal menig investeringsfonds of professionele handelaar naast Forex paren bijvoorbeeld ook aandelen en commodities in haar portefeuille opnemen.

Let wel, voor hedging doeleinden zoeken we naar instrumenten met een sterke onderlinge correlatie. Voor aandelen geldt dat er sterke overeenkomsten zijn in de prijsbeweging van aandelen van bedrijven in dezelfde sector. Een ander belangrijk voordeel van hedgen in aandelenhandel is dat het vaak duidelijker is welke industrieën het in bepaalde economische condities of jaargetijden beter doen dan anderen.

Zo zien we dat in perioden van politieke instabiliteit of economische krimp stocks van bedrijven die in zogenaamde basisbehoeften voorzien beter presteren dan luxegoederen. In de zomer doen reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen het over het algemeen beter dan energiebedrijven die minder inkomsten verdienen aan het verwarmen van huizen en kantoren.

Naar gelijke munt zullen de meeste Forex hedging strategies de risico blootstelling op een bepaald valutapaar in de regel beperken door posities in andere paren te overwegen. Echter, het identificeren van de verbanden en overeenkomsten tussen valuta paren is minder evident en recht door zee als bij aandelen het geval is.

Bovendien moet men er bij toepassing van hedging Forex rekening mee houden dat er minder instrumenten zijn om uit te kiezen. Het is daarnaast ook zo dat er grote verschillen zijn tussen de liquiditeit (en aldus de manier waarop prijs zich ontwikkeld) tussen verschillende groepen valutaparen. Doorgaans gaat men er bij Fx hedging vanuit dat risico's van posities in major valutaparen het beste afgedekt kunnen worden met posities in een ander major valutapaar. Hetzelfde principe geldt wanneer men wilt hedgen op minor- of exotische valuta paren.

Dit kan de beginnende trader behoorlijk ingewikkeld of zelfs intimiderend in de oren klinken. Admiral Markets biedt daarom enkele handige hulpmiddelen die de het plaatsen van passende hedge trades (en hedgen in het algemeen) kunnen vergemakkelijken.

Wij bieden onze cliënten het exclusieve MetaTrader 4 Supreme Edition pakket. Een add on voor MetaTrader 4 en MetaTrader 5 die ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen en geavanceerde functionaliteiten omvat waaronder de Correlation indicator. Deze indicator biedt uitkomst bij toepassing van hedging Forex technieken. Het maakt de onderlinge verhoudingen en correlaties tussen verschillende valutaparen inzichtelijk en is daarmee een onmisbaar hulpmiddel voor hedging strategies.

Download MetaTrader 4 Supreme Editie gratis door op de link of op de onderstaande banner te klikken.

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Toepassing hedging strategie - Hedging Voorbeelden

Forex- en CFD Hedging strategies zijn verzameltermen voor alle handel methoden die het afdekken van het marktrisico ten doel hebben. Hoe een hedging strategy in de praktijk wordt ingevuld, kan sterk verschillen.

We zullen daarom in de volgende paragrafen enkele concrete hedging voorbeelden bespreken.

Hedging strategies - Opties gebruiken voor hedgen

We hebben tot noch toe besproken hoe u traditionele trading methoden kunt gebruiken in Forex hedging strategies. Een andere manier om risico's af te dekken is door het gebruik van constructies die specifiek voor dit uitdrukkelijke doel bedoeld zijn. Opties zijn derivaten; van (de waarde van) een activa afgeleide producten. Optie -contracten zijn aldus bijzonder geschikt voor toepassing in hedging Forex of CFD hedging.

Een optie is een type derivaat dat op vergelijkbare wijze als een verzekeringspolis functioneert. Als zodanig leent dit type product zich bij uitstek voor toepassing voor hedgen. Optie trading is een redelijk complex onderwerp. We zullen het ten behoeve van hedging in de meest basale vorm beschrijven en enkele concrete hedging voorbeelden geven.

Het gebruik van opties kan zeer behulpzaam blijken bij toepassing van CFD hedging en Forex hedging strategies. We zullen een aantal belangrijke aan opties gerelateerde begrippen introduceren zodat u een beeld krijgt van hoe optie -trading uw hedging kan verrijken.

Laten we allereerst definiëren wat een optie is. Een optie is het recht maar niet de verplichting om een activum te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs, op een bepaalde latere datum in de toekomst.

 • Het recht om te kopen wordt een call -optie genoemd.
 • Het recht om te verkopen wordt als put -optie aangeduid.
 • De vaste prijs waartegen u de optie heeft gekocht of verkocht, wordt de strike price of uitoefenprijs genoemd.
 • De vastgelegde datum in de toekomst noemen we de vervaldatum.

Een hedging voorbeeld: een call optie van 1.2900 GBP / USD behelst het recht om één lot GBP / USD te kopen tegen een koerswaarde van 1.2900. De prijs of premie van een optie wordt ingegeven door vraag en aanbod, zoals bij alle andere producten die in een vrij concurrerende markt worden verhandeld het geval is.

De waarde van een optie wordt bepaald aan de hand van twee componenten:

 1. De intrinsieke waarde;
 2. De zogeheten 'tijdswaarde'.

De intrinsieke waarde van een optie verwijst naar de eigenlijke waarde van het onderliggende activum. Hoeveel de optie waard is als het op de markt wordt uitgeoefend. Een call optie heeft alleen intrinsieke meerwaarde als de uitoefenprijzen lager zijn dan de huidige marktprijs van de onderliggende asset. Het tegenovergestelde geldt voor een putoptie. Een put optie heeft alleen intrinsieke waarde als de uitoefenprijs hoger ligt dan de geldende marktprijs van het onderliggende activum.

Een optie met een intrinsieke waarde van meer dan 0 wordt beschouwd als zijnde 'in the money'. Als de intrinsieke waarde van een optie 0 is, dan wordt het bestempeld als 'out of the money'. Het is echter een veelvoorkomend scenario dat de prijs van een optie -contract de intrinsieke waarde overschrijdt. Laten we bekijken waarom dit het geval is.

Hedgen mbv Opties - Opties hedging strategies

Een optie -contract biedt beschermende voordelen voor de koper. Hierdoor zijn traders bereid een premie (extra bedrag) te betalen. Hoeveel de toegevoegde waarde bedraagt, is afhankelijk van de op het moment van koop/ verkoop geldende tijdswaarde. Hoe meer tijd er voor het verlopen van een optie is, des te groter de tijdwaarde. Een optie met een vervaldatum die in de nabije toekomst ligt heeft aldus een lagere toegevoegde tijdswaarde dan als deze zelfde optie op een latere datum zou verstrijken.

Opties hedging voorbeeld 1

Overweeg onze 1.2900 GBP / USD call optie. De spot GBP / USD -koers is in dit geval het onderliggende activum. Als de geldende GBP USD koers bijvoorbeeld 1.2730 zou zijn, is onze call 'out of the money'. De intrinsieke waarde is 0. Als GBP / USD echter tegen de koers waarde van 1.3050 wordt verhandeld, heeft onze call -optie een intrinsieke waarde van 150 pips. De rationale hierachter is dat als we op dit moment het koop recht zouden uitoefenen, wij GBP / USD zouden kunnen kopen voor 1,2900 - de uitoefenprijs van onze call optie.

De geldende waarde van het Forex paar is op dat moment echter 1.3050. Dit houdt in dat als we GBP /USD op datzelfde moment zouden verkopen tegen de geldende marktwaarde van 1,3050 wij een winst van 150 pips zouden kunnen bijschrijven.

Nu we de basisprincipes van optie trading duidelijk hebben, heeft u wellicht al een idee hoe u deze derivaten kunt gebruiken ter bevordering van uw CFD hedging en hedging Forex. De in het begin van dit artikel genoemde casus over luchtvaartmaatschappijen en olieprijzen zou als optie hedging voorbeeld kunnen dienen.

Het interessante van opties is dat de constructie een inherente vorm van hedging behelst. Denk aan de asymmetrische manier waarop de prijs van een optie verandert als de markt stijgt of daalt. Een call -optie kan in principe ongelimiteerd in waarde stijgen als de marktprijs toeneemt. Daalt de marktprijs echter, dan is de daling van de premie van de call beperkt tot het niveau van 0. Dit wordt door vele traders aangemerkt als hedging in haar meest pure vorm. Immers, als u een call optie heeft gekocht kan uw winst onbegrensd stijgen terwijl uw nadeel strikt beperkt is.

Het voorgaande opent de deur naar een schat aan mogelijkheden als het gaat om het hedgen. We bekijken enkele andere concrete hedging voorbeelden.

Opties hedging voorbeeld 2

Laten we met een eenvoudig Forex hedging voorbeeld beginnen. U besluit een optie te kopen om u in te dekken tegen mogelijke prijsschommelingen. Stel, u plaatst een long order op AUD /USD in de hoop te kunnen profiteren van het positieve renteverschil tussen Australië en de Verenigde Staten.

We introduceren in dit verband de term swaps. Wanneer u zoals in dit geval een long positie houdt en het onderliggende instrument in waarde toeneemt, maakt u aanspraak op positieve swaps. Dit houdt in dat u voor elke dag dat u deze long positie aanhoudt een rentevergoeding verschuldigd bent.

Echter, laten we niet vergeten dat het houden van deze positie u ook blootstelt aan risico. Zolang het activum stijgt of zelfs zijdelings beweegt is het goed. Zodra de koers waarde daalt, zult u verlies maken. Een bijzonder scherpe daling zou zelfs de winst van de door u geïncasseerde positieve swaps teniet kunnen doen. Uiteraard wilt u weten hoe u zich met behulp van hedging strategies tegen dit risico kunt beschermen. Een van de meest gemakkelijke manieren is met behulp van een optie in tegengestelde richting.

U beschermt uw 'down side' door een put optie op AUD /USD te kopen die 'out of the money' is. Omdat de optie out of the money is, bestaat de premie alleen uit tijdswaarde. Hoe meer de optie 'out of the money' is, des te goedkoper de premie die u moet betalen voor de put optie. Het idee achter het kopen van een put optie is dat het u beschermt tegen scherpe neerwaartse bewegingen. U betaalt een premie om de put optie te kopen maar heeft het recht om tegen een vastgestelde prijs te verkopen, hetgeen bescherming biedt als de prijs sterk daalt. Dit is een populaire Forex- en CFD hedging strategie voor bescherming tegen verliezen.

Laten we dit aan de hand van een ander optie-gerelateerd hedging voorbeeld toelichten. Stel, dat u op 9 september een lot AUD /USD heeft gekocht, tegen een prijs van 0.7600. U plaatst deze long positie als carry trade, om van de positieve swap te kunnen profiteren. Volgens uw hedging strategie wilt u zich echter ook indekken echter tegen de risico's van een scherpe neerwaartse beweging.

U besluit een hedge trade te plaatsen waarbij u zich beschermd tegen het risico door een put optie te kopen. U koopt de put optie op het niveau van 0.7500 met een vervaldatum van een maand, tegen een prijs van EUR 0.0061.

De 0.7500 put optie is slechts iets waard als de waarde van het onderliggende activum tot onder het 0.7500 prijsniveau is gedaald. Het kopen van de put optie dient er in deze hedging Forex strategie toe uw maximale verlies te beperken. Door de putoptie te kopen is het maximale nadeel op uw trade tot slechts 100 pips gereduceerd.

Dit is een goed voorbeeld van hedgen omdat de intrinsieke waarde van de put toeneemt zodra de markt onder de uitoefenprijs daalt. Uw totale, maximale nadeel is beperkt tot de 100 pips die het verschil tussen uw long positie en de uitoefenprijs van de put optie vertegenwoordigen.

De hedging kosten bestaan uit de kosten voor het plaatsen van de put optie en kunnen met 'premie kosten' worden vergeleken.

U kunt de kosten van de optie zien als het equivalent van een verzekeringspremie. In navolging van deze analogie kunt u het verschil tussen de uitoefenprijs en het niveau waarop de put optie is vastgesteld als het 'eigen risico' van een verzekeringspolis beschouwen. Het mooiste van het verhaal is echter dat de opwaartse beweging ongelimiteerd is. Zolang de AUD/ USD blijft stijgen, neemt uw winst toe.

Terugkomend op ons hedging voorbeeld; stel dat AUD /USD naar 0,7325 daalt. U heeft in dit geval 275 pips verloren op uw long positie. Bij toepassing van uw hedging strategie heeft u een put optie ingesteld en heeft u aldus het recht om AUD /USD te verkopen tegen 7500. De put optie is 175 pips waard. Door deze simpele hedging technique is uw verlies beperkt tot slechts 100 pips.

Daarbij moet u nog wel de kosten voor toepassing van deze hedging strategie in overweging nemen. De enige kostenpost betreft de kosten voor het plaatsen van de put optie, welke 61 pips bedragen. Het totale maximale nadeel is 161 pips. Hoe ver AUD / USD ook daalt, dit aantal neemt nooit toe.

Overweeg ter vergelijking dat AUD / USD stijgt naar 7750. U verdient 150 pips op uw long positie. U brengt de kosten (van 61 pips) voor uw hedging strategie hierop in mindering en kunt een nettowinst van 89 pips bijschrijven.

Dit is uiteraard slechts één hedging voorbeeld. Als u overweegt zelf te starten met hedgen raden wij u aan deze eerst zelf te testen. Admiral Markets biedt een gratis demo demo account waarmee u risicovrij kunt handelen. Op een demo account handelt u in real time omstandigheden maar uitsluitend met virtuele middelen. U kunt zelf experimenteren met het plaatsen van hedge trades en bepalen wat werkt voor u, zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Leer meer over het demo account via deze link of door op de onderstaande banner te klikken.

Risicovrije Demo-rekening

Registreer voor een gratis online demo-rekening en verfijn uw handelsstrategie

Geavanceerde CFD hedging strategieën - Voorbeeld Hedgen bij prijsfluctuaties Commodities

De toepassing van hedging strategies behoort tot de financiële transacties die bedrijven regelmatig uitvoeren als onderdeel van hun bedrijfsactiviteiten. Bedrijven hebben vaak ongewenste blootstelling aan valuta's en grondstoffen prijzen. Om hun kosten zo constant en voorspelbaar mogelijk te houden trachten zij de risico's die met deze blootstelling gepaard gaan te verminderen of te elimineren door CFD hedging en hedging Forex technieken uit te voeren.

Deze transacties zorgen voor een belangrijk aandeel van het dagelijks handelsvolume op de financiële markten.

Neem het eerste hedging voorbeeld van de luchtvaartmaatschappij die extreme blootstelling aan de risico's van fluctuaties in brandstofkosten heeft, hetgeen in verband staat met de prijs van ruwe olie. Bovendien zal vrijwel elke multinational bovendien te maken hebben met de risico's verbonden met prijsschommelingen in valutakoersen.

Een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij bijvoorbeeld, accumuleert inkomsten in veel verschillende valuta, maar verklaart de winst en vergoedt de dividenden in Amerikaanse dollars. Het bedrijf zal zich tegen deze risico's willen beschermen. Met behulp van het plaatsen van hedge trades zal zij proberen de blootstelling zoveel mogelijk te verminderen of af te dekken.

De luchtvaartmaatschappij kan er bijvoorbeeld voor kiezen zich in te dekken door de aankoop van ruwe olie -futures. Met behulp van deze hedging strategy kan de onderneming zich beschermen tegen het risico van hogere kosten ingegeven door een stijging van de olieprijs. Er zijn echter meer factoren die u in overweging moet nemen.

Het succes van hedgen is in sterke mate afhankelijk van de correlatie tussen verschillende instrumenten. Het belang van deze correlatie beperkt zich niet tot het vinden van de juiste hedging technique en het beste instrument hiervoor. Ruwe olie bijvoorbeeld wordt internationaal gewaardeerd in Amerikaanse dollars. Wanneer futures -contracten aflopen, neemt het bedrijf fysieke levering van olie en geschiedt de betaling in Amerikaanse dollars. Als we uitgaan van een niet- Amerikaans bedrijf, zou dit een aan de fluctuaties van valutakoersen gerelateerd risico met zich meebrengen

Het is in dit geval zeer waarschijnlijk dat het bedrijf zal proberen ook zijn blootstelling in vreemde valuta te ondervangen met behulp van hedging Forex strategieën. Een simpele manier om hiertegen te hedgen is de inkoop van Amerikaanse dollars tegen een gunstige koers om de eventuele toenemende kosten ten gevolge van toekomstige prijsstijgingen te vermijden. Toepassing van hedging strategies zoals deze is niet voorbehouden aan bedrijven. Ook u als individuele handelaar kan u hier uw voordeel mee doen.

We bekijken een voorbeeld van de 'hedge and hold' Forex hedging strategy.

U kunt deze hedging strategy op verschillende manieren toepassen:

 • Pas deze forex hedging strategy toe om uw risico blootstelling gedeeltelijk te beperken
 • U kunt deze Forex hedging techniques eveneens toepassen met als doel enige blootstelling aan toekomstige prijsschommelingen volledig te elimineren.

Geavanceerde CFD hedging strategieën Forex hedging voorbeeld

De valutamarkt is met een dagelijks handelsvolume van ruim 5,3 triljoen de grootste financiële markt ter wereld. De Forex markt is 24 uur per dag, 5,5 dag per week geopend. De toegankelijkheid en de ongekende participatie maakt het de meest liquide, meest volatiele markt. Deze volatiliteit maakt dat de markt zich bij uitstek leent voor toepassing van verschillende handelsvormen, van extreem korte termijn scalping tot swing trading tot beleggen. Het is ook een belangrijke reden dat vele valutahandelaren ervoor kiezen hun risico blootstelling te beperken door toepassing van hedging strategies. Hoe werkt Forex hedging precies?

Forex hedging draait, zoals alle andere hedging strategies, om het het verminderen van uw risico en om uzelf te beschermen tegen ongewenste prijsbewegingen. De meest voor de hand liggende manier om het risico te beperken is het verkleinen of sluiten van posities. Het risico op verlies en de kans op winst gaan in die zin hand in hand. Als u minder (grote) posities plaatst, beperkt u niet alleen u risico blootstelling, u beperkt ook uw winstpotentieel.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen hedging Forex methoden daarom nuttiger zijn dan beperken van uw posities of positiegrootte. Laten we dit aan de hand van een Forex hedging voorbeeld illustreren.

Stel, u heeft net vóór het Brexit referendum verschillende openstaande posities, te weten:

 • Een long positie van 1 lot EUR GBP (Euro - Britse Pond)
 • Een long positie van 2 lot op USD CHF (Zwitserse Frank - US Dollar)
 • Long - 1 lot GBP CHF (Zwitserse Frank / Britse Pond )

U houdt deze posities met oog op de lange termijn lange termijn posities. Echter, met de Brexit stemming in het verschiet maakt u zich zorgen over de verhoogde volatiliteit en mogelijke effecten op de Britse pond. U besluit Forex hedging strategies toe te passen zodat u uw posities in de Britse Pond kunt behouden maar u tegelijkertijd kunt indekken tegen mogelijke prijsschommelingen.

Uw forex hedging strategie is er op afgestemd uw verlies te verminderen als de waarde van de Britse pond daalt. U plaatst hiertoe een Short positie op het GBP USD Forex paar.

Door te hedgen probeert u:

 • Verkoopt u de Britse pond en koopt u de Amerikaanse dollar, in anticipatie op een daling van de koers waarde van GBP
 • Met behoud van uw long posities waarbij u zult profiteren van een waardevermeerdering van de Britse Pond.

In plaats van deze hedge trades had u voor een puur speculatieve benadering kunnen kiezen, waarbij:

 • Uw 2 lots GBP USD verkoopt om uw blootstelling aan Pond Sterling volledig af te dekken

Een andere optie is toepassing van een Forex hedging strategy waarbij u slechts een deel van het risico dekt..

Uit de bovenstaande afbeelding kunt u aflezen dat een hedging strategy inhoudende een shortpositie in pond sterling (short op GBP USD) u een groot verlies zou hebben bespaard.

Let wel, u heeft vrijheid in de invulling van uw Forex hedging strategie. U had er ook voor kunnen kiezen een ander valutapaar te shorten. De achterliggende gedachte is dat u de GBP wilt verkopen om mogelijke volatile prijsbewegingen in deze valuta te vermijden.

Een andere, iets minder directe Forex hedging strategie om risicoblootstelling aan een bepaalde valuta af te dekken, behelst het plaatsen van een positie in een gecorreleerd valutapaar.

De correlatiematrix van de MetaTrader Supreme Editie is een uitstekend hulpmiddel voor uitvoer van zulke Forex hedging strategies. De matrix toont de correlatie tussen de verschillende valutaparen.

Bij Forex hedging met behulp van de matrix zoekt u naar een sterk gecorreleerd valutapaar. Vervolgens plaatst u een positie die het risico op uw reeds bestaande trade (deels of in het geheel) afdekt. Laten we dit aan de hand van een currency hedging voorbeeld verduidelijken:

We gaan wederom uit van een long positie in GBP (GBP USD).

 • Zoals u uit de bovenstaande afbeelding kunt aflezen kennen het GBP USD Forex paar en het USD CAD valuta paar een sterke negatieve correlatie.
 • De aankoop van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Canadese dollar (USD CAD) zou, gegeven het effect van correlatie, theoretisch een deel van uw blootstelling op GBP USD moeten dekken.
 • Forex hedging biedt geen volledige bescherming als u geen equivalente positiegrootte op beide paren aanhoudt.

Let wel, toepassing van op correlatie gebaseerde hedging techniques is geen exacte wetenschap. Het idee is dat u door een combinatie van posities in gecorreleerde instrumenten te houden eventuele risico's tracht te compenseren. Als u geïnteresseerd bent in de toepassing van marktneutrale hedging strategies, kunt u uw ideeën risicovrij uitproberen met onze Admiral Markets MT4 demo-account.

Forex Hedging & Commodity Hedging Strategies

We hebben zojuist besproken hoe u Forex hedging strategies waarbij wordt uitgegaan van de correlatie tussen verschillende valutaparen toepast. Echter, correlatie is niet beperkt tot instrumenten binnen dezelfde activa klasse. Hedge funds en traders gebruiken de correlaties tussen verschillende activa klassen en markten om de risico's van directionele speculatie af te dekken.

Dit is de reden dat vele Forex hedging strategies uitgaan van een sterke negatieve correlatie tussen USD en Gold. Het is een algemeen geaccepteerde aanname dat wanneer de Amerikaanse dollar stijgt, de koers van goud de neiging heeft te dalen en omgekeerd.

Het is ook mogelijk uw Forex hedging strategies te baseren op de combinatie van andere commodities, valuta's of zelfs aandelen. De enige voorwaarde voor succesvolle toepassing van deze Forex hedging technique is dat er sprake is van een sterke negatieve correlatie tussen beide instrumenten.

Hedging Techniques & Tools - Hedging Expert Advisor

Er is een veelheid aan indicatoren, automated trading programma's en andere technische hulpmiddelen beschikbaar ter ondersteuning van uw hedging strategies. Het is echter belangrijk dat u voorzichtig bent bij het gebruik van hedging tools. Vele van deze hedging tools zijn ontwikkeld door derde partij software ontwikkelaars waarvan de betrouwbaarheid niet gecontroleerd kan worden. Zorg dat u zich houdt bij tools die ontwikkeld zijn door professionele programmeurs en waarvan de werkzaamheid door ervaren traders wordt onderschreven.

Check de bron en controleer altijd zelf de werkzaamheid. Admiral Markets biedt hiertoe het demo account. Test uw hedging techniques en tools risicovrij onder real time omstandigheden.

Bovendien biedt Admirals het exclusieve MetaTrader Supreme Editie pakket; een add- on voor MetaTrader 4 en MetaTrader 5. MT4SE omvat ruim 55 extra indicatoren, Expert advisors en tools zoals de correlatiematrix en de mini terminal die uw hedging strategies kunnen verrijken.

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Welke tools te gebruiken voor hedgen?

De gratis set hulp- en uitvoering tools voor Forex hedging opgenomen in de indicatoren en Expert Advisors van MetaTrader 4 Supreme Editie zijn een goed startpunt.

De volgende tools lenen zich bij uitstek voor ondersteuning van uw Hedging strategies.

 • Correlation-matrix

Deze tool is geschikt voor Forex hedging strategies en hedging techniques waarbij u verschillende activa combineert. Deze gratis MT4 Expert Advisor biedt u inzicht in het gedrag van en de verhoudingen tussen activa; waaronder valutaparen, indices en zelfs grondstoffen. In één venster kunt u een duidelijk overzicht de geldende correlaties van verschillende activa terugvinden en mogelijke hedging mogelijkheden in een oogopslag beoordelen.

Trading tool:

 • Correlation Trader

Met deze praktische hedging Expert Advisor kunt u trading charts van verschillende instrumenten bekijken terwijl het u de bijbehorende informatie correlatie verhoudingen geeft. Bovendien kunt u met behulp van deze tool direct orders plaatsen. Zeker voor korte termijn hedging strategies, zoals Forex hedging scalp technieken, kan dit een uitkomst zijn.

 • Mini Terminal

Met behulp van deze gratis MT4 Expert Advisor kunt u op zeer eenvoudige wijze uw hedging posities innemen en vooraf gedefinieerde risico parameters instellen. Bovendien kunt u uw trades snel en efficiënt beheren, op basis van de toegepaste hedging strategy.

U kunt de Mini Terminal gebruiken voor Forex hedging, commodity hedging en hedging van aandelen posities.

Zelf Hedgen? De Beste Hedging strategies

Het is van belang dat u bij toepassing van Forex hedging techniques of CFD hedging strategieën op verschillende assets de juiste balans vindt. Ervaren traders refereren aan de succesvolle toepassing van hedging strategies als een evenwichtsoefening. Hedgen is erop ge-ent het het risico te verminderen en dekt de kans op verliezen (gedeeltelijk dan wel volledig).

Echter, het compromis ligt in de manier waarop dit uw potentiële winst beïnvloedt. Zoals uit het voorgaande hedging voorbeelden blijkt, komt de bescherming tegen een prijs. Indien de positie wel in uw voordeel beweegt zult eventuele 'kosten' van de door u toegepaste hedge trades op uw winsten in mindering moeten brengen.

Of de toepassing van hedging strategies de moeite loont is een afweging die u op basis van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld de gekozen handelsvorm, marktvolatiliteit en reward- to- risk moet maken. Deze afweging is zeer specifiek en zal in elk geval anders uitvallen.

Omdat trading naar haar aard risicovol is, wordt het handelaren aangeraden altijd enige vorm van risicomanagement in hun trading strategie te incorporeren. Risicomanagement waarborgen zoals het instellen van stop loss orders en het aanhouden van een maximale risico blootstelling zijn essentieel voor consistente winstgevendheid. Vele traders kiezen ervoor hedging strategies toe te passen naast andere waarborgen zoals het instellen van een maximaal percentage risico kapitaal per trade en gebruik van een stop loss.

Vele ervaren traders en beleggers zijn van mening dat het inleveren van een deel van hun speculatieve winst om hun risico blootstelling te verminderen op de lange termijn de moeite loont. Wat de uitkomst van deze afweging is zal in het concrete geval voor elke trader anders liggen. Het is echter van belang dat u weet waarop u de effectiviteit van uw hedging strategy moet beoordelen. De beste Forex hedging strategie is gericht op:

 1. De beste Forex- of CFD hedging strategies heeft tot doel zoveel mogelijk van het winstpotentieel te behouden
 2. Hedging techniques kunnen verminderde winst inhouden, in ruil voor bescherming tegen marktrisico

Opties kunnen, zoals we in de voorgaande hedging voorbeelden hebben geïllustreerd, een uiterst nuttig instrument voor hedging zijn. Opties zijn veelzijdig en toepasbaar in verschillende hedging methoden. De complexiteit van deze hedge trades maakt echter dat zij beter past bij een ervaren trader. Baseer de keuze voor uw hedging strategy op objectieve factoren zoals de gekozen handelsvorm (de volatiliteit van) het gekozen instrument maar neem ook uw ervaringsniveau en risicotolerantie in overweging.

Het valt beginnende traders aan te raden verschillende Forex hedging strategieën altijd eerst zelf te testen in een risicovrije omgeving, alvorens zij op basis hiervan hedge trades op hun live account instellen. Admiral Markets biedt traders hiertoe een gratis demo account waarmee u onder real time marktomstandigheden kunt experimenteren en oefenen, zonder dat u uw kaptaal op het spel zet. Als u echter al van start wilt gaan met live trading, kunt u een rekening openen via de onderstaande banner:

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Beste Scalping Strategies: 1 min Forex scalping strategy & 5M scalping strategy
Zelfs als u een complete beginner bent in trading, zult u ongetwijfeld op een gegeven wel de term scalping of scalperen zijn tegengekomen. Dit artikel biedt u alle basisinformatie achter dit concept. U leert de definitie van Forex scalping, hoe het werkt en hoe u het beste systeem kunt selecteren. W...
Wat is de NASDAQ? Beleggen in de Nasdaq 100 Index
De Nasdaq 100 index is één van de belangrijkste indices aan de Amerikaanse beurzen en behoort tot de meest verhandelde instrumenten wereldwijd. De index geeft ons inzicht in de prestatie van de technologiesector; de meest innovatieve, snelst groeiende industrie en één van de voornaamste drijvers van...
Wat is price action trading? - Price action patronen & technieken
Wist u dat price action trading strategieën tot de meest gebruikte analysemethoden voor Forex- en CFD trading behoren. Price action trading is kort gezegd, het bestuderen van de evolutie van de prijs van een activum. Deze analysetechnieken bieden op eenvoudige en inzichtelijke wijze inzicht in de on...
Alles weergeven