De Beste Forex Strategieën & CFD strategieën

Admirals
45 Min lezen

De meest succesvolle traders hameren op het belang van het volgen van een trading strategy of beleggingsstrategie. Wist u een effectieve trading strategie u kan helpen de financiële markten te navigeren?

Bovendien kan het volgen van een trading strategy of beleggingsstrategie uw besluitvorming vereenvoudigen en uw prestaties over tijd helpen verbeteren.

Maar waar moet een effectieve Forex strategie of CFD strategie aan voldoen?

Deze handelsstrategie gids bestaat uit zes verschillende soorten strategiemethoden en elf voorbeelden van handelsstrategieën. We beschrijven bovendien hoe u vandaag nog aan de slag kunt met deze online handelsstrategieën.

Wat is een Trading Strategies & Beleggingsstrategieën (Forex Strategies & CFD Strategies)

Wanneer u op succesvolle wijze de financiële markten wilt navigeren zal u op dagelijkse basis moeten besluiten of u een bepaalde markt of instrument wilt kopen, verkopen of ervoor kiest tijdelijk aan de zijlijn te blijven.

Ongeacht of het een Forex strategie, CFD strategie, een korte termijn trading strategy of juist een beleggingsstrategie betreft; een effectieve trading strategy biedt duidelijke criteria en voorwaarden waarop de trader zijn handelsbeslissingen kan baseren.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Wat zijn de beste markten voor een effectieve handelsstrategie?

Voordat we dieper ingaan op de verschillende soorten trading strategies en beleggingsstrategieën is het van belang dat u duidelijk heeft op welke markten u zich wilt richten. Immers, een trading strategy is een optelsom van regels en voorwaarden waar u de beslissing om een order te plaatsen (of geen order te plaatsen) op baseert. De beste trading strategies zullen aldus afgestemd zijn op de belangrijkste kenmerken van de betreffende markt of instrument.

U kunt trading- of beleggingsstrategieën inzetten op een breed scala aan financiële activa; denk bijvoorbeeld aan:

 • Forex strategieën
 • Trading strategieën/ beleggingsstrategieën voor het verhandelen van aandelen
 • Commodities CFD strategies
 • Indices trading strategies
 • Cryptocurrencies trading strategieën

Hoewel er verschillende financiële constructies zijn die kunnen worden gebruikt voor het verhandelen van de markten, is CFD-handel één van de meest populaire methoden. CFD staat voor Contracts for Difference - het stelt traders in staat instrumenten te verhandelen zonder dat zij hier bezit van hoeven te nemen.

Traders kunnen aldus simpelweg profiteren van de prijsverandering van activa, ongeacht de richting. De mogelijkheid om in te spelen op zowel op- als neerwaartse prijsbewegingen is één van de meest sprekende kenmerken van CFD handel.

Er zijn echter ook andere voordelen, zoals:

 • De hefboomwerking - een van belangrijkste redenen dat vele traders voor CFD trading strategies kiezen is dat zij gebruik kunnen maken van de hefboomwerking. Afhankelijk van uw cliënt status en het te verhandelen instrument kunt u handelen met hefboom factoren tot 1:30 (of zelfs 1:500 voor professionele cliënten). Dit houd in dat u als retail cliënt posities kunt verhandelen die tot dertig keer groter zijn dan uw inleg. Een handelaar die is ingedeeld als een professionele klant kan posities beheren die tot 500 keer groter zijn dan het bedrag dat zij inleggen.
 • Profiteer van zowel op- als neerwaartse bewegingen- doordat u zowel long als short kunt gaan heeft u de mogelijkheid verscheidene trading strategies toe te passen en u aan te passen op de steeds veranderende marktomstandigheden.
 • Toegang tot verschillende markten - handel in verschillende markten en instrumenten. U kunt Forex strategieën toepassen of kiezen voor CFD strategieënop aandelen, indices en grondstoffen. U heeft tevens de mogelijkheid u te richten op cryptocurrency trading strategies.

De in de volgende paragrafen genoemde CFD handel strategieën lenen zich aldus voor toepassing op een breed scala verhandelbare instrumenten. De flexibiliteit die de CFD constructie biedt, houdt bovendien in dat u voor verschillende handelsstijlen en trading strategieën kunt kiezen. We zullen later nader ingaan op de verschillende account types die deze vorm van handel ondersteunen.

We hebben eerder het onderscheid gemaakt tussen Forex strategieën, stock trading strategieën en andere CFD strategies. Een andere welbekende categorisatie is op basis van handelsvorm.

We zullen ons nu richten op de verschillende soorten trading strategies, waaronder:

 • day trading strategies
 • swing trading strategies
 • positional trading strategies oftewel beleggingsstrategieën
 • automated trading strategies
 • trading strategieëngebaseerd op seizoenspatronen
 • lange termijn investeringsstrategieënen beleggingsstrategieën

Het is belangrijk te onthouden dat deze trading strategies zich lenen voor toepassing op verschillende markten. De day trading strategy geldt bijvoorbeeld als Forex strategie maar kan evengoed als CFD strategie op bepaalde aandelen of indices worden toegepast.

In de eerste instantie kan de veelheid aan opties wellicht voor verwarring zorgen of overweldigend lijken. Beschouw de onderstaande weergave als een overzicht van de verschillende opties. Het is echter niet zo dat u het fijne hoeft te weten van elke trading strategy.

Voor de meeste handelaren geldt dat zij zich richting op een of enkele handelsvormen en de Forex strategies/ CFD strategies kiezen die hier het beste bij passen.

De zes Belangrijkste soorten Trading Strategieën

Er zijn talloze trading strategies, beleggingsstrategieën en investeringsstrategieën. Echter, de meeste technieken en methoden kunnen grofweg in de één van zes categorieën worden ingedeeld:

1. Forex Strategie/ CFD strategie: Day Trading Strategies

De eerste categorie trading strategies die wij zullen bespreken zijn de day trading strategieën. Daghandel is een handelsvorm waarin traders posities openen en sluiten binnen een bepaalde handelssessie of dag.

Zoals de naam suggereert zijn day trading strategieën er altijd op geënt posities voor het einde van de handelsdag te sluiten.

De meest gebruikte tijdframes voor day trading strategies zijn de

 • H4 (4 uurs-)
 • H1 (uur-)
 • M30
 • M15 grafiek perioden

Trading strategies die kortere tijdsbestekken, zoals de M5 en M1 charts gebruiken worden aangemerkt als scalping strategies. Scalping is een intensieve vorm van intraday trading - indien u hier meer over wilt weten, verwijzen wij u naar ons artikel Forex Scalping en Scalping strategies - Handleiding voor Scalpers.

Vele beginnende traders kiezen ervoor te starten met day trading strategies omdat ze worden aangetrokken door de mogelijkheid om op de korte termijn winst te behalen.

Bij toepassing van day trading strategies plaatst en beheert de handelaar doorgaans meerdere posities tegelijkertijd hetgeen inhoudt dat hij binnen één dag meerdere keren winstgevende transacties zou kunnen bijschrijven. Hoewel daghandel zeker lucratief kan zijn, is het ook een van de meest intensieve handelsvormen. De trader moet vele, snelle handel beslissingen nemen. Het vergt tijd en de aandacht om de verschillende grafieken te volgen en vereist dat de trader over ijzere discipline beschikt.

Bovendien is de kans op winst onlosmakelijk verbonden met het risico op verlies. De grootste uitdaging van toepassing van day trading strategies is dan ook zich hier daadwerkelijk aan te houden. Met name beginnende traders komen nog wel eens in de verleiding handels beslissingen te nemen op basis van emoties. Na een reeks verliezen kan de trader geneigd zijn een trade te nemen om zijn verliezen te compenseren. Andere handelaren zijn wellicht juist te angstig om op goede handelsmogelijkheden in te spelen, zelfs als deze voldoen aan de criteria van hun trading strategy.

De sleutel tot succes van elke methode of techniek; of het nu een day trading strategie, een swing trading forex strategy of een lange termijn CFD strategie betreft is consistente toepassing.

Uiteraard is dit alleen het geval als u een passende, degelijk geteste technieken gebruikt. Laten we nu bekijken wat de belangrijkste elementen zijn waar uw day trading strategy aan moet voldoen.

Day trading Strategies: Forex trading & CFD trading strategies voor Daytrading Creëren

Hoewel daghandel zijn uitdagingen kent, blijkt het voor velen zeer lucratief. Of het nu een Forex strategie of een CFD strategie betreft, uw day trading strategy moet in ieder geval de volgende elementen bevatten:

 • Forex strategy of CFD strategy - bepaalde karakteristieken van uw trading strategy worden ingegeven door het te verhandelen instrument. Zo kan u een day trading strategy alleen toepassen op instrumenten die binnen een dag of handelssessie voldoende prijsbeweging tonen. Vele daghandelaren richten zich op Forex, blue chip aandelen of de belangrijkste indices.

Een ander punt wat u in dit verband in overweging moet nemen is het kosten -aspect. Daghandelaren sluiten bewust hun trades voor het einde van de handelsdag om swap kosten te vermijden. Echter, nu day trading strategies in de regel het plaatsen van meerdere trades inhoudten kunnen eventuele transactiekosten en commissies ook aantikken.

Dit is een andere belangrijke waarom day trading strategies doorgaans worden toegepast op de meest liquide markten. Het hoge handelsvolume betekent dat de gemiddelde spread kosten lager liggen. Dit kan een significante impact op de resultaten van uw Forex strategie of daghandel CFD strategie hebben, aangezien u inzet op een groot aantal trades met kleinere winstmarges dan bij langere termijn investeringsstrategieen.

 • Tijdsbestek day trading Forex strategie/CFD strategie: Day trading is een handelsvorm, geen trading strategy op zich. Stem uw trading strategy af op het tijdsbestek waarop u wenst te handelen. Kies tijdsbestek dat past bij uw persoonlijk schema en beschikbaarheid.
 • Tools ter ondersteuning van uw trading strategy: Er zijn talloze indicatoren, automated trading programma's en andere technische hulpmiddelen beschikbaar die toepassing van uw Forex- of CFD strategie voor daghandel kunnen optimaliseren of vereenvoudigen.
 • Risicoblootstelling per trade: Risicobeheer is een essentieel onderdeel van elke trading strategy en beleggingsstrategie. Echter, wanneer u handelt met een daghandel CFD strategie zult u op elk gegeven moment meerdere trades houden. Het is van belang dat u zowel het risico per trade als uw totale risicoblootstelling beperkt.

Voorbeeld Day Trading Strategy - Daghandel Forex Strategie

Disclaimer: De grafieken van financiële instrumenten in dit artikel dienen slechts ter illustratie en vormen geen handelsadvies, noch kunnen zij worden geïnterpreteerd als verzoek om een financieel instrument dat wordt aangeboden door Admirals (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie voor toekomstige prestaties.

De bovenstaande grafiek toont de prijsontwikkeling van het AUD USD -paar gedurende een handelsperiode van 2 dagen. De weergave illustreert het belang van een weloverwogen Forex strategie en passend risicomanagement. Zoals u uit dit voorbeeld kunt opmaken kan de daghandelaar te maken krijgen met onverwachte, willekeurige prijsbewegingen, veranderende marktomstandigheden en verschillende trends (bewegingen). Zorg dat uw Forex strategy is afgestemd op de geldende marktomstandigheden.

De trend vormt namelijk de context die bepaald welke Forex strategie moet worden toegepast. Technische indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden, kunnen de trader helpen het geldende marktsentiment te identificeren. In de onderstaande afbeelding ziet u hier een perfect voorbeeld van:

De blauwe lijn vertegenwoordigt het voortschrijdend gemiddelde (moving average) van twintig maanden. De daghandelaar kan de de verhouding tussen de MA en de prijs gebruiken om te bepalen of hij, op basis van zijn Forex strategy, een trade zal plaatsen:

 • Day trading strategy voorwaarde 1: Wanneer de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde ligt, zoeken we alleen naar mogelijkheden om long te gaan (koop transacties)
 • Day trading strategy voorwaarde 2: Wanneer de prijs onder het voortschrijdend gemiddelde beweegt, scannen we de markt alleen op potentiële short ofwel verkoop posities.

Zoals u uit dit voorbeeld kunt afleiden bepaalt de Forex strategie/ CFD strategie de voorwaarden voor het plaatsen van een trade.

De aan de day trading strategy ontleende criteria kunnen helpen het beslissingsproces van de handelaar te stroomlijnen en te focussen. Het geeft de trader houvast. Concrete regels makenhet niet alleen makkelijker voor de handelaar om zijn trading strategy gedisciplineerd te volgen maar ook om zijn prestaties te beoordelen.

De exacte regels zullen per Forex strategie/ CFD strategie verschillen. In dit voorbeeld biedt de ontwikkeling van de MA voorwaarden voor de richting van de trade (filtert op long of short posities). Een complete day trading strategy omvat echter ook voorwaarden met betrekking tot timing voor entry en exit, trade management en algemeen risicobeheer.

We zullen verder in dit artikel gedetailleerde voorbeelden van Forex strategies en specifieke CFD strategies geven.

We bespreken echter eerst de 6 belangrijkste soorten trading strategieen. We zullen ons nu richten op swing trading investeringssstrategieen.

2. Swing trading Strategies: Forex trading & CFD trading strategies voor Swing Creëren

Swing trading is een methode waarbij handelaren effecten kopen en verkopen met het doel van grotere prijsbewegingen te kunnen profiteren. Swing trading Forex of CFD strategieën bestrijken daartoe enkele dagen of zelfs enkele weken. Swing trading strategieën worden om die reden ook wel aangeduid als trend following strategy/ trendvolgende strategieën.

Hoewel sommige swing trading strategieën volledig zijn gebaseerd op technische analyse is het gebruikelijk dat zij ook gebruik maken van fundamentele informatie.

Voorbeeld Swing Trading Strategy - Swing Forex Strategie

Vele swing Forex strategieën maken gebruik van indicatoren. Er zijn talloze soorten handelsindicatoren beschikbaar die allen zeer specifieke functies vervullen en bepaalde voor- en nadelen kennen.

We bespreken de meest gebruikte indicatoren ter ondersteuning van swing Forex strategieën:

Veel swing traders gebruiken de Stochastic Oscillator, de MACD indicator of de Relative Strength Index (RSI) om het momentum van de trend te bepalen.

Het is belangrijk dat u de werkzaamheid van indicatoren zelf test voordat u deze aan uw swing Forex strategie toevoegt.

De onderstaande afbeelding is een weergave van de AEX trading chart ter illustratie van een veel gebruikte swing trading strategy.

Op de meeste handelsgrafieken gebruikt voor executie van swing trading strategies kunnen we drie voorname componenten onderscheiden:

 1. De meeste swing trading strategies worden uitgevoerd op een D1 (dagelijkse) tijdframe. Dit betekent dat elke staaf of candlestick de prijsbeweging gedurende 1 handelsdag vertegenwoordigd.
 2. Aan de meeste grafieken gebruikt voor swing trading strategieën zullen doorgaans enige trend indicator zijn toegevoegd. In de grafiek in het bovenstaande voorbeeld wordt een 50 perioden voortschrijdend gemiddelde gebruikt als een trend filter. De MA verschijnt als rode golflijn, die door de prijs candlesticks beweegt.
 3. De meeste swing trading strategies gebruiken een zogeheten 'overbought & oversold' indicator. In de bovenstaande chart wordt de stochastic oscillator gebruikt om de overbought- en oversold-condities te identificeren. De Stochastic wordt als aparte histogram weergegeven; deze bevindt zich direct onder de hoofd grafiek.

Een Forex strategie of CFD strategie is een methodologie die het besluitvormingsproces van een handelaar vat. Zo zou een gegeven trading strategy, die stoelt op de drie eerder genoemde componenten er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

 • Regel 1 Forex strategy: wanneer de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde beweegt, voert u alleen long of kooptransacties in. Wanneer de markt onder het voortschrijdend gemiddelde handelt, voer dan alleen short- of sell-transacties in.
 • Regel 2 Forex strategy: Plaats alleen long orders in als de stochastic oscillator een waarde van 20 of minder aangeeft; wanneer de oscillator in dit gebied beweegt, vertegenwoordigd het de situatie dat de markt of het instrument zich in een 'oversold' fase bevindt. Neem alleen short posities in als de Stochastic Oscillator een lezing van 80 of hoger aangeeft; dit niveau markeert de overbought zone.

Een trading strategy/ beleggingsstrategie die op deze twee basisregels is gebaseerd zou op de aangegeven punten signalen voor mogelijke entry mogelijkheden afgeven:

De bovenstaande regels kunnen een uitgangspunt voor een simpele swing trading investeringssstrategie vormen.

Uiteraard zullen vele swing trading strategieën extra regels bevatten om handelskansen verder te filteren.

3. Positionele Trading Strategieën - Beleggingsstrategieën/ investeringssstrategieën

Positinal trading strategies (ook wel Beleggingsstrategieën of investeringsstrategieën) verwijzen naar stijl waarin handelaren activa kopen of verkopen met de intentie deze enkele weken of maanden te houden.

Posional Forex strategies of CFD strategies gebruiken doorgaans een combinatie van hogere tijdframe charts (dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse grafieken) en fundamentele analyse technieken voor hun handelen beslissingen.

Positionele trading strategies zijn in wezen een actieve vorm van beleggingsstrategieën. De positional trader richt zich op grotere winsten per transactie over een langer tijdsbestek. Zij houden hierbij een hogere reward to risk ratio aan en zijn minder bezorgd over kleine prijsfluctuaties.

Voorbeeld van Positionele Trading Strategieën - Beleggingsstrategieën/ investeringsstrategieën

Vrijwel elke positional trading strategy omvat de volgende hoofdcomponenten:

 1. De meeste positional trading strategies worden uitgevoerd op een dagelijkse of wekelijkse grafiek. Dit betekent dat elke staaf of candlestick de prijsbeweging gedurende 1 handelsdag of week vertegenwoordigd.
 2. Aan de meeste grafieken gebruikt voor positional trading of beleggingsstrategieën zullen doorgaans enige trend indicator zijn toegevoegd. In de grafiek in het bovenstaande voorbeeld grafiek wordt de 100 perioden moving average gebruikt als trend filter. De MA verschijnt als oranje lijn die rondom prijs beweegt.
 3. Doorgaans maken positional trading of beleggingsstrategieën gebruik van momentum indicators. In de bovenstaande voorbeeld grafiek wordt een MACD -oscillator gebruikt om veranderingen in het momentum te identificeren. De MACD histogram bevindt zich direct onder de trading chart.

Trading strategies en beleggingsstrategieën zijn in principe niets meer of niets minder dan een verzameling regels en voorwaarden die het besluitvormingsproces van een handelaar structureren. Een voorbeeld van een trading strategy, die stoelt op de drie eerder genoemde componenten zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

 • Regel 1 trading strategy: wanneer de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde beweegt, voert u alleen long of kooptransacties in. Wanneer de markt onder het voortschrijdend gemiddelde handelt, voer dan alleen short- of sell- transacties in.
 • Regel 2 trading strategy: Neem alleen long posities in als de MACD -oscillator een waarde boven 0 aangeeft. Deze lezing wijst op een bullish conditie. Plaats alleen short trades als de MACD Oscillator waarde onder 0 is, hetgeen een bearish momentum vertegenwoordigt.

De bovenstaande regels kunnen een uitgangspunt voor een positional trading of beleggingsstrategie vormen. Wanneer aan beide voorwaarden is voldaan zal de trader long dan wel short gaan. Uiteraard zal de trader deze basis trading strategie aanvullen met regels die hem helpen te bepalen wat de beste momenten (timing) voor het plaatsen van de een trade is.

4. Forex strategies/ CFD strategies: Automated Trading Strategieën

Algoritmische trading strategieën zijn Forex strategies of CFD handel strategies waarbij de trader computerprogramma's gebruikt om gunstige handelsmogelijkheden te identificeren. De handelaar codeert een reeks regels en voorwaarden waarop de automated trading strategie de markten zal scannen. Bij toepassing van deze trading strategies is de handelaar aldus in staat high frequency of zeer korte termijn handelsvormen uit te voeren.

5. Seizoensgebonden Trading Strategieën

Vele markten en instrumenten vertonen herhaalde, seizoensgebonden patronen. Deze patronen worden bijvoorbeeld ingegeven door economische cycli, aankondigingen, overheidsbeleid, bedrijfsrapportages of natuurlijke omstandigheden. Seizoensgebonden handel is geen trading strategy op zich maar kan worden gebruikt als basis voor een trading strategy of investeringsstrategie - de trader kan door inachtneming van deze patronen een statistische voorsprong verkrijgen.

Seizoens investeringsstrategieën

De meest populaire seizoensgebonden beleggingsstrategieën worden toegepast op aandelenhandel en de handel in grondstoffen. Een bekend seizoensgebonden patroon wordt vervat in een oud gezegde waar vele aandelen CFD strategieën op gebaseerd zijn, 'sell in mag, then go away'. Deze handelsgeest vertegenwoordigt de typische seizoensgebonden zwakte die de aandelenmarkt ervaart tijdens de zomermaanden tussen mei en oktober.

Een onderzoek van de Financial Analyst Journal in 2013, geeft blijk van een fenomeen waarbij rendementen op aandelen in de periode tussen november en april hoger liggen dat het gemiddelde rendement in de periode tussen mei en oktober in de jaren vanaf 1998 tot 2012.

Ongeacht het gekozen instrument, doet de trader er verstandig aan deze patronen in overweging te nemen en zijn Forex strategies/ CFd strategies hierop aan te passen waar nodig.

6. Beleggingsstrategieën/ investeringsstrategieën

Beleggingsstrategieën en trading strategieën kunnen veel overeenkomsten vertonen, maar kennen een definiërend verschil. Beleggingsstrategieën zien toe op lange termijn investeringen. Trading strategies zijn er daarentegen op geënt posities op de korte termijn te houden.

De meeste beleggingsstrategieën zijn ontworpen als CFD strategies- of investeringsstrategieen voor aandelenhandel. Immers, de inkoop van aandelen van winstgevende bedrijven heeft theoretisch onbeperkt opwaarts potentieel. Echter, het nadeel is niet onbeperkt. Als een bedrijf failliet gaat, is de waardevermindering van het aandeel beperkt tot de waarde van nul. Let wel, dit kan wel dit betekenen dat de belegger zijn gehele investering verliest.

Beleggingsstrategieën kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld:

 • Growth Investing - bij toepassing van beleggingsstrategieën die gericht zijn op groei scant men de beurzen op aandelen die de beste 'groeivooruitzichten' bieden. Doorgaans zoekt men bij deze beleggingsstrategieën naar stabiele bedrijven met het potentieel en de capaciteit om hun winsten uit te breiden.
 • Value Investing - Waarde -beleggingsstrategieën zijn erop gericht aandelen te identificeren die de beste 'value for money' bieden - ofwel de grootste waarde voor de investering. Groeiaandelen zijn doorgaans hoog geprijsd omdat ze de beste toekomstperspectieven bieden. Op waarde gebaseerde aandelen zijn bedrijven die doorgaans ondergewaardeerd zijn, bijvoorbeeld vanwege recente negatieve nieuws- aankondigingen of slecht management. Waardebeleggers zoeken naar aandelen van bedrijven met een hoge waarschijnlijkheid op een positieve koersontwikkeling.

Vele traders kiezen voor aandelenhandel met gebruik van CFD strategies. Echter, als u een beleggingsstrategie of investeringsstrategie nastreeft zou u wellicht gebruik willen maken van andere constructies. Met het Invest.MT5 account kunt u fysieke aandelen kopen en houden. U kan niet alleen inspelen op de koersontwikkeling (zoals bij CFD strategies het geval is) maar kunt tevens profiteren van eventuele dividenduitkeringen.

Het Invest.MT5 account stelt u in staat om te beleggen in aandelen en ETF's op de 15 grootste beurzen ter wereld. Verhandel ruim 4000 aandelen op het MetaTrader 5 handelsplatform. U heeft direct toegang tot real time market data, handelt tegen lage transactie kosten en commissies en bent geen onderhoudskosten voor het trading account verschuldigd!

Klik op de onderstaande banner om te beginnen!

Investeer in 's werelds beste instrumenten

Duizenden aandelen en ETF's binnen handbereik

Nu u bekend bent met de zes voornaamste typen trading strategieën, kunnen we bekijken wat gezien de huidige markt omstandigheden de beste Forex strategieen en de beste trading strategieën voor aandelen, grondstoffen, indices en CFD's zijn.

De beste Forex Strategieen en de Beste trading Strategieën voor dit jaar

In deze sectie bespreken we een verscheidenheid aan Forex strategieën en CFD strategieën voor verschillende markten. Houdt hierbij in gedachten dat het doel en de opzet van een trading strategy is:

 • U houvast te bieden bij het verwerken en filteren van marktinformatie en
 • Uw handels beslissingen te stroomlijnen aan de hand van een set regels of een specifieke methodologie

De meeste beginnende handelaren denken dat een effectieve trading strategy of beleggingsstrategie er één is die 100% van de tijd winstgevend is. Zij zijn naarstig op zoek naar een 'heilig graal trading strategy'. Hoewel sommige brokers en trading educators claimen u dit te kunnen bieden is het belangrijk te realiseren dat dit eenvoudigweg niet bestaat.

De beste Forex strategieën en trading strategieën kunnen de handelaar op de lange termijn wel een extra 'edge' ofwel voordeel geven. Het voordeel zit echter veelal in de toegepaste risicomanagement waarborgen. Een van de belangrijkste principes van trading is dat de markten immers aan verandering onderhevig zijn. De effectiviteit van uw Forex strategy of CFD strategie is afhankelijk van de geldende marktcondities. De markt omstandigheden vormen de context voor toepassing van uw investeringsstrategie - er is daarom geen zogenaamde 'one size fits all' trading strategy.

De onderstaande trading strategieën geven u een idee van de verschillende mogelijkheden die handelaren hebben om de markt te benaderen. Beginnende traders zouden bepaalde elementen van de genoemde beleggingsstrategieën kunnen gebruiken als startpunt om zelf tot een effectieve reeks regels te komen.

Forex Trading Strategieën/ Beleggingsstrategieën

De valutamarkt is de grootste, meest liquide financiële markt. De markt is 24 uur per dag, vijf dagen per week geopend en kent een dagelijks handelsvolume van ruim 5,3 triljoen. De Forex markt leent zich als zodanig voor toepassing van vrijwel alle handelsvormen, zoals: day trading strategies, swing Forex strategies , algoritmische Forex strategies en beleggingsstrategieën.

EUR / USD Bollinger Bands Forex Trading Strategy

Aangezien de valutamarkt van zondagnacht tot vrijdagavond constant actief is, kunnen instrumenten zoals de EUR / USD in korte tijd veel bewegen en verschillende tendensen tonen; zoals een opwaartse trend, een dalende trend en zijwaarts marktbereik.

Om de volatiliteit (mate van prijsbeweging) in de markt te meten, gebruiken vele traders de Bollinger Bands gebruiken ter ondersteuning van hun Forex strategies.

Bollinger Bands uitleg

De Bollinger bands indicator is een technisch analyse hulpmiddel welke wordt gekenmerkt door twee lijnen (banden) die zowel boven als onder een voortschrijdend gemiddelde (Simple Moving Average) oscilleren. De prijs wordt aldus omsloten door deze twee lijnen, hetgeen twee banden uitbeeld. De onderstaande afbeelding biedt een grafische weergave van toepassing van deze indicator op de EUR/USD grafiek.

De belangrijkste toepassing van de Bollinger Bands trading indicator is het identificeren van marktvolatiliteit en extreme uitschieters; de hoogte- en dieptepunten. De banden vertegenwoordigen dynamische grenzen waarbinnen prijs normaliter zal bewegen. Statistisch onderzoek wijst uit dat prijs tot 95% van de tijd binnen deze banden blijft. Indien de prijs de BB bands overschrijdt of benaderd, wordt hier aldus sterke indicatieve waarde aan toegekend.

 • BB bands Forex strategy voorwaarde 1: Wanneer de banden ruimer worden, duidt dit op verhoogde volatiliteit. We gaan uit van voortzetting en een mogelijke impuls van de geldende trend.
 • BB bands Forex strategy voorwaarde 2: Wanneer de banden inkrimpen, is de markt minder volatiel. Traders bereiden zich voor op (tijdelijke) consolidatie of omkering.

De onderstaande afbeelding toont de EUR / USD H1 (1 uurs) grafiek met toepassing van de Bollinger Bands -indicator.

EUR / USD grafiek met Bollinger Bands forex strategy - Bollinger Bands squeeze

Disclaimer: De grafieken van financiële instrumenten in dit artikel dienen slechts ter illustratie en vormen geen handelsadvies, noch kunnen zij worden geïnterpreteerd als verzoek om een financieel instrument dat wordt aangeboden door Admirals (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie voor toekomstige prestaties.

In de bovenstaande grafiek geven de drie groene lijnen de Bollinger Bands indicator weer. In deze Bollinger band Forex strategy ontlenen we indicatieve waarde aan het samentrekken en uitzetten van de banden.

De geel gemarkeerde velden vertegenwoordigen tijdsperioden waarin er sprake is van een zogenaamde Bollinger band squeeze (samentrekking). Dit vertegenwoordigd de perioden dat de trend zwakker is. Uit de meeste BB bands Forex strategies zal volgen dat dit een goed moment is om uit de markt te blijven en eventuele openstaande trades te sluiten.

EUR / USD Bollinger Bands Forex strategy - voorbeeld verruiming

In de tweede EUR USD trading chart wijzen de blauwe vlakken op perioden dat de Bollinger bands aanzienlijke verruiming vertoonden. Zoals u uit de afbeelding kunt aflezen wordt verruiming van de banden veelal gevolgd door verhoogde volatiliteit en explosieve prijsontwikkeling op de korte termijn. Verbreding van de banden wordt in menig BB bands Forex strategy als signaal voor het plaatsen van trades gezien.

Omdat de Bollinger banden de volatiliteit en het momentum van de trend meten wordt de indicator in vele trading strategies gebruikt als trendfilter. De functie van een trendfilter in een Forex strategy is om de algemene koers richting inzichtelijk te maken.

 • BB bands Forex strategy voorwaarde 3: Koop alleen als de prijs boven het 200 exponentiële voortschrijdend gemiddelde (200 EMA) ligt.
 • BB bands Forex strategy voorwaarde 4: verkoop alleen wanneer de prijs onder het 200 exponentiële voortschrijdend gemiddelde (200 EMA) beweegt.

In de onderstaande grafiek geeft de oranje lijn het 20 perioden exponentiële voortschrijdend gemiddelde weer. De 200 perioden exponential moving average (200 EMA) vertegenwoordigd de gemiddelde prijs over de laatste 200 bars. Het maakt de richting van de trend in een oogopslag duidelijk. De neerwaarts bewegende EMA duidt op een dalende prijsontwikkeling.

De groene velden markeren de perioden weer waarin de Bollinger banden verruimen en de prijs onder de EMA beweegt.

EUR / USD prijsgrafiek met Bollinger bands verruiming; prijs break out van de onderste BB band, in de richting van het 200 exponentiële moving average trendfilter.

Zoals u wellicht zal zijn opgevallen, resulteert het toevoegen van aanvullende regels in een lager aantal handelsmogelijkheden. Een effectieve Forex strategy filtert op de handelsmogelijkheden met de grootste waarschijnlijkheid.

Onthoudt dat de beste trading strategies echter niet compleet zijn zonder regels met betrekking tot risicomanagement.

Aandelen - Trading strategies en Beleggingsstrategieën

De aandelenmarkt leent zich eveneens voor vele verschillende CFD strategies, stock trading strategieën en beleggingsstrategieën - denk aan:

 • swing trading strategies
 • positional trading strategies
 • trendvolgende strategie (trend following strategy)
 • en andere handels- en investeringsstrategieën.

Aandelenhandel heeft de voorkeur van vele beleggers en fondsbeheerders. Zij gebruiken lange termijn trading strategies of beleggingsstrategieën om te kunnen profiteren van de groei van een bepaald bedrijf.

In de meeste gevallen zien investeringsstrategieën en beleggingsstrategieën toe op de koop van fysieke aandelen, waarbij de handelaar de aandelen gedurende langere periode houdt zodat hij kan profiteren van de koersontwikkeling en mogelijke dividenduitkeringen.

Met stock trading strategies daarentegen wordt doorgaans gerefereerd aan CFD strategies die veelal worden gebruikt door handelaren om in te spelen op korte termijn prijsbewegingen.

Aandelen Investeringsstrategieën en Beleggingsstrategieën - Netflix Positional Trading Strategy

Hoewel er zijn duizenden aandelen zijn waarin u kunt handelen, zijn de aandelen van bedrijven die u kent doorgaans een goed uitgangspunt. Zo luidt het advies van iconische belegger Warren Buffett. Het wordt beginnende traders dan ook aangeraden te starten met een simpele stock trading strategy voor handel in bijvoorbeeld Apple, Amazon, Facebook, Tesla of Netflix.

De onderstaande afbeelding toont de chart van Netflix - we bespreken aan de hand hiervan een voorbeeld van een geliefde positional trading strategy.

Netflix-prijsgrafiek 2015 - 2019. Disclaimer: De grafieken van financiële instrumenten in dit artikel dienen slechts ter illustratie en vormen geen handelsadvies noch kunnen zij worden geïnterpreteerd als verzoek om een financieel instrument dat wordt aangeboden door Admirals (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie voor toekomstige prestaties.

Hoewel de bovenstaande prijsgrafiek de ontwikkeling van het specifieke Netflix aandeel toont, is deze stock trading strategy toepasbaar op vele andere aandelen.

Aangezien de aandelenkoers van een goed presterend bedrijf vaak geruime tijd in een opwaartse richting kan evolueren kunnen vele stock trading strategies als trendvolgende strategieën (trend following strategy) kunnen worden aangemerkt. Vele handelaren maken daarbij gebruik van het exponentiële voortschrijdend gemiddelde om op deze trending -fasen te kapitaliseren.

Een van de meest populaire manieren om het exponentiële voortschrijdend gemiddelde in een stock trading strategie/CFD strategy te gebruiken, is de cross over methode.

Deze methode maakt gebruik van een korte/snelle EMA en een langere moving average en ontleent indicatieve waarde aan de kruising van deze lijnen:

 • Stock trading strategy regel 1: Plaats een long trade als de 8 perioden (korte) exponentiële moving average het 21 perioden (lange) exponentiële voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist
 • Stock trading strategy regel 2: Short gaan indien het 8 perioden (korte) exponentiële voortschrijdend gemiddelde het 21 perioden (lange) exponentiële voortschrijdend gemiddelde overschrijdt.

Laten we een voorbeeld van toepassing van deze stock trading strategy op het Netflix aandeel bekijken:

Netflix trading chart met 8 perioden exponentieel voortschrijdend gemiddelde (blauwe lijn) en 21 perioden exponentieel voortschrijdend gemiddelde (gele lijn).

In de bovenstaande grafiek ziet u meerdere voorbeelden van de moving average cross over, zowel in opwaartse richting (bullish cross over), als in neerwaartse richting (bearish indicatie).

In sommige gevallen continueerde de trend nog enige tijd, terwijl in andere gevallen de prijsontwikkeling staakte (consolidation) of omkerende (trend reversal). Laten we de implicaties hiervan in meer detail bekijken:

Netflix trading chart met 8 perioden exponentieel voortschrijdend gemiddelde (blauwe lijn) en 21 perioden exponentieel voortschrijdend gemiddelde (gele lijn).

De rode verticale lijnen markeren de perioden waarin het snel bewegende gemiddelde onder de langzame moving average duikt.

De groene verticale lijnen geven de gevallen weer waarin het snel bewegende gemiddelde boven het langzaam voortschrijdend gemiddelde kruiste.

We zouden op basis hiervan de volgende regels voor onze trendvolgende strategie/trend following strategy kunnen formuleren.

 • Er zijn 5 voorbeelden van situaties waarin het 8 perioden exponentieel voortschrijdend gemiddelde onder het 21 perioden exponentiële voortschrijdend gemiddelde duikt. In een trend following strategy zou men dit gebruiken als indicatie dat de neerwaartse trend zal vervolgen.

Echter, in slechts twee van deze gevallen zette de neerwaartse trend zich voor langere periode voort. Dit illustreert een zwak punt van de MA cross over trading strategy - er is kans op valse signalen. Dit risico kan (gedeeltelijk worden ondervangen) door toevoeging van andere indicatoren en nadere specificatie van de regels van uw tred following strategy.

 • In de 5 gevallen waarin het 8 perioden exponentieel voortschrijdend gemiddelde het 21 perioden exponentiële voortschrijdend gemiddelde bovenlangs kruiste, continueerde de prijsontwikkeling inderdaad in opwaartse richting. In deze situaties zal de trader long posities openen of eventuele actieve posities vergroten in een poging zijn winst te verhogen.

De moving average cross over positional trading strategy kan worden aangemerkt als een trend following strategy. Zoals u uit de bovenstaande voorbeelden heeft kunnen afleiden is deze trendvolgende strategie niet onfeilbaar - het is daarom van belang dat u uw handelssysteem aanvult met regels omtrent risicomanagement.

In vele gevallen zullen dit soort trading strategies meer verliezende dan winnende handelsmogelijkheden aangeven. Door toepassing van risicomanagement technieken zoals het filteren op bijvoorbeeld een 2:1 reward to risk ratio kunnen zij toch winstgevend blijken.

De Beste Trading Strategies - De CFD Strategy

De CFD of Contract for Difference constructie stelt handelaren in staat in te spelen op de prijsverandering van een bepaalde markt of instrument, zonder daadwerkelijk bezit te nemen van de onderliggende activa. Wanneer de trader kiest voor toepassing van een CFD strategie, gaat hij in principe een overeenkomst aan met de broker gebaseerd op de waardeverandering van het onderliggende instrument.

Het voordeel van toepassing CFD strategies is dat het betrekkelijk eenvoudig is om producten te verhandelen. Bovendien kan de trader profiteren van zowel op- als neerwaartse prijsbeweging en gebruik maken van de hefboomwerking. CFD strategies zijn toepasbaar op verschillende markten zoals aandelen, indices, grondstoffen, obligaties, ETF's en cryptocurrencies.

Recentelijk bleken CFD strategies zeer geliefd om Bitcoin te shorten. Bij andere vormen van trading en traditionele begeleidingsstrategieën zouden handelaren Bitcoins moeten lenen die ze niet bezitten, om deze vervolgens op de open markt te kunnen verkopen tegen de geldende marktprijs. De short seller zou deze Bitcoins hierna op een moment, later in de toekomst tegen een lagere prijs terug kopen. Hun winst bestaat uit het verschil zijn tussen de prijs waartegen zij Bitcoin hebben verkocht, en de kosten om deze terug te kopen.

Bij toepassing van CFD strategies is het een stuk eenvoudiger. De short seller kan simpelweg een SELL positie openen en deze sluiten wanneer hij zijn winstdoel heeft bereikt.

Of u CFD trading strategies kunt toepassen en tegen welke voorwaarden en kosten, is afhankelijk van uw broker.

Commodity Trading Strategies - Beleggingsstrategieën/ Investeringsstrategieën voor Grondstoffenhandel

Commodity trading strategies zijn een andere populaire groep in de categorie trendvolgende strategies. Bewegingen in de koersen van grondstoffen zoals goud, zilver en WTI ruwe olie kunnen vaak geruime tijd, in een bepaalde richting ontwikkelen.

Een ander kenmerkend aspect van commodity trading is dat de vraag en het aanbod die de prijs van grondstoffen ingeeft sterk wordt beïnvloed door weerpatronen, geopolitieke spanningen en economisch sentiment. Dit is een aspect wat u zeker in uw commodity trading strategy- of beleggingsstrategie moet meenemen.

Hieruit volgt dat swing trading strategieen, seizoensgebonden investeringsstrategieen en positional trading strategies bij uitstek geschikt zijn voor de handel in grondstoffen. Voor grondstoffenmarkten die zich in een sterke trend bevinden, kunnen trend following strategies die elementen van een day trading strategie en aspecten van swing trading- of beleggingsstrategieën combineren, zeer goed werken.

Toepassing van de beste Forex strategies / de beste CFD strategies is afhankelijk van uw Broker keuze!

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt niet alleen welke Forex strategies en CFD strategieën u kunt toepassen maar dicteert tevens de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 200 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategies en beleggingsstrategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland?. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

De Beste Trading Strategies voor Grondstoffenhandel - Brent Crude Oil Commodity Trading Strategy

De RSI en de MACD oscillator zijn zeer populaire indicatoren voor toepassing in trendvolgende strategieën (trend following strategy). Zij helpen de handelaar aan de hand van overbought en oversold lezingen markten te identificeren die op het punt staan van richting te veranderen.

De onderstaande afbeelding biedt een weergave van een grafiek die is geoptimaliseerd voor een trading strategy met gebruik van de MACD en RSI indicatoren.

Brent ruwe olie trading strategy met MACD- en RSI-indicatoren. Disclaimer: De grafieken van financiële instrumenten in dit artikel dienen slechts ter illustratie en vormen geen handelsadvies noch kunnen zij worden geïnterpreteerd als verzoek om een financieel instrument dat wordt aangeboden door Admirals (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie voor toekomstige prestaties.

Voor beginnende handelaren kan deze trading chart willekeurig aandoen zelfs overweldigend zijn. Dit is precies de reden waarom toepassing van een trading strategy of beleggingsstrategie zo belangrijk is.

Een CFD strategie (of Forex strategy) kan de trader helpen de veelheid aan informatie die een trading chart biedt te verwerken en te filteren op hetgeen voor hen relevant is. Het biedt de trader als zodanig een structuur op basis waarvan zij hun handelsbeslissingen kunnen nemen.

Een CFD strategie voor toepassing op Brent crude olie markt zou bijvoorbeeld de volgende voorwaarden voor market entry kunnen specificeren:

 • CFD strategie regel 1: Plaats een long positie als de MACD lijn zich boven de nullijn bevindt.
 • CFD strategie regel 2: Short gaan als de MACD -lijn onder de nullijn beweegt.

In wezen fungeert de MACD als trend filter om de handelaar een gerichte bias te geven.

De volgende stap is het bepalen van de meest gunstige momenten voor entry. We gebruiken de RSI indicator om overbought en oversold condities te identificeren, aan de hand waarvan wij de optimale timing voor het plaatsen van onze trade trachten te bepalen.

 • CFD strategie regel 3: Long trade entry als de RSI -lijn (de onderste zwarte lijn in het RSI histogram) onder het niveau van 30 is.
 • CFD strategie regel 4: Short gaan als als de RSI -lijn (de onderste zwarte lijn in het RSI histogram) zich boven het niveau van 70 bevindt.

Onthoudt dat de beste trading strategies echter niet compleet zijn zonder regels met betrekking tot risicomanagement. Zo zullen sommige traders ervoor kiezen hun Brent crude CFD strategy aan te vullen met andere indicatoren zoals de Average True Range (ATR) om mogelijke prijsniveaus voor een stop loss te identificeren.

De gemarkeerde velden in de onderstaande afbeelding geven gebieden aan waarin de markt condities aan alle vier voorwaarden van de crude oil trading strategy voldoen.

Brent crude trend following strategy H4 (4 uurs) chart - Voorbeelden trading chart met MACD- en RSI indicatoren

In de bovenstaande trading chart vertegenwoordigen de groene velden gevallen waarin aan zowel de eerste als de derde voorwaarden is voldaan;

 • De MACD -lijn bevindt zich boven de nullijn en
 • De RSI indicator geeft een lezing van 70 of hoger.

Dit zou volgens onze voorbeeld trading strategy een ideaal moment voor het plaatsen van een long trade zijn.

De rode vakjes vertegenwoordigen momenten in de prijsontwikkeling van Brent crude oil waarbij zowel regel twee als regel vier zijn vervuld;

 • De MACD bevindt zich onder de nullijn en
 • De RSI lijn beweegt boven het niveau van 30.

Op basis van de genoemde trading strategy zou dit een gunstig moment zijn om een short trade te plaatsen.

Het is belangrijk dat u in gedachten houdt dat de zojuist beschreven investeringsstrategie een trend following strategy is. Dat wil zeggen dat de trading strategy het beste werkt in markten die zich in een trending fase bevinden.

Index Trading Strategies & Beleggingsstrategieën

Investeren in indies is populair onder zowel korte termijn traders als beleggers. Er is een ruim aanbod aan van zowel index trading strategies als beleggingsstrategieën die toezien op het verhandelen van indices zoals: day trading strategies, swing Forex strategies, CFD strategieën voor poitionale handel, seizoensgebonden beleggingsstrategieën en zelfs hedging investeringsstrategieën zijn.

Hoewel u uit maar liefst 19 verschillende wereldwijde aandelenindices kunt kiezen, zullen korte termijn trading strategies veelal zijn toegespitst op 's werelds belangrijkste indices, waaronder de GER 40, FTSE 100, SP 500, NQ 100, DJI30 en JP 225. Deze selectie omvat de belangrijkste indices uit Europa, Azië en de Verenigde Staten.

We zullen een voorbeeld geven van een index CFD strategy voor het verhandelen van de DAX 30. Deze methode kan worden aangemerkt als een day trading strategy.

De beste trading Strategies voor Indices - DAX Index Trading Strategy

Hoewel day trading CFD strategies voor het handelen in aandelen enorm populair zijn, kiezen vele traders ervoor hun day trading strategies toe te passen op indices. Doorgaans is het handelsvolume van een index hoger dan dat van individuele aandelen hetgeen wordt gereflecteerd in lagere spreads, commissies en eventuele andere transactie kosten.

Zo is de toepassing van investeringsstrategieën op de DAX aandelenindex bij Admirals bijzonder aantrekkelijk. U kunt handelen zonder commissies en tegen uitzonderlijk lage spreads. Bovendien kunt u gratis gebruik maken van 's werelds populairste handelsplatformen.

Houdt in gedachten dat toepassing van een day trading strategy in de regel het plaatsen van meerdere trades per dag inhoudt. De hogere frequentie van transacties betekent in de praktijk dat u op de korte termijn meerdere winsten en verliezen zal incasseren. Houdt hier rekening mee en zorg dat risicomanagement een hoeksteen van uw trading strategy is.

We zullen nu een voorbeeld van een Day trading CFD strategie, toegepast op de DAX aandelen index bekijken. We gebruiken hierbij de hulpmiddelen die we in de eerder beschreven day trading strategy hebben geïntroduceerd.

DAX CFD Strategie met toepassing van de Bollinger Bands indicator, de MACD en een 50 EMA. Disclaimer: De grafieken van financiële instrumenten in dit artikel dienen slechts ter illustratie en vormen geen handelsadvies noch kunnen zij worden geïnterpreteerd als verzoek om een financieel instrument dat wordt aangeboden door Admirals (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie voor toekomstige prestaties.

De bovenstaande afbeelding biedt een weergave van de M5 grafiek van de DAX CFD index, gedurende een specifieke periode. We passen de Bollinger bands indicator, de MACD en een 50 EMA toe om ons te helpen de trend te identificeren en de meest gunstige punten voor entry (timing) te bepalen.

 • Index CFD strategie regel 1: We plaatsen long posities als de prijs boven de 50 EMA beweegt + de MACD lijn zich boven de nullijn bevindt + de prijs de onderste Bollinger Band doorbreekt.
 • Index CFD strategie regel 2: We plaatsen short posities wanneer de prijs onder de 50 EMA trade + de MACD lijn onder de nullijn is + de prijs de bovenste Bollinger Band -lijn heeft doorbroken

De onderstaande grafiek toont enkele voorbeelden van situaties waarin aan de voorwaarden van deze CFD strategie is voldaan:

GER 40 CFD strategy M5 trading chart met Bollinger Bands, MACD en 50 EMA

De in deze trading strategy geïncorporeerde combinatie van het exponentiële voortschrijdend gemiddelde en de MACD indicator kan de handelaar helpen bepaalde volatiele omstandigheden te vermijden. Een blik op de GER 40 trading chart bevestigd de volatiliteit in de eerste periode van het weergegeven tijdsbestek. Het verraderlijke is dat dit op het moment zelf niet altijd even duidelijk is.

In het midden van de grafiek beginnen de prijscycli zich duidelijker af te schilderen en kunnen wij, op basis van de regels van onze trading strategy drie mogelijke handelskansen onderscheiden - deze zijn rood gemarkeerd.

Potentiële mogelijkheden voor long entries, geïdentificeerd op basis van de in onze trading strategy gestelde voorwaarden zijn in de groene kleur aangegeven.

Let wel, niet al deze handelskansen zullen daadwerkelijk winstgevend blijken. Traders kunnen meer regels toevoegen om mogelijke handelskansen verder te filteren. Zorg dat u uw Forex strategie/ CFD strategie of beleggingsstrategie aanvult met trade management- en risicobeheer technieken

De gouden regel van trading is 'maximaliseer uw winsten, beperk uw verliezen'. Door het opstellen van een trading strategy of beleggingsstrategie trachten traders optimaal te profiteren van de handelsmogelijkheden die de markt presenteert. Risicomanagement ziet toe op het beperken van verliezen. Een van de beste manieren om het gebruik van uw Forex strategy/ CFD strategieën te optimaliseren, is door een demorekening te openen.

Met een demo trading account kunt u beginnen met het ontwikkelen van trading strategieën in een risicovrije omgeving. U kunt experimenteren met verschillende indicatoren, oefenen met diverse technieken en uw Forex strategy/ CFD strategy verfijnen zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Met een demo account handelt u namelijk uitsluitend met virtuele middelen.

Bovendien biedt Admirals zeer gunstige handelsvoorwaarden en uiterst concurrerende transactiekosten voor GER 40 (DAX) trading - zo gelden er geen commissie kosten voor toepassing van DAX CFD strategies!

Zelf aan de Slag met de Beste Trading Strategies

In dit artikel hebben we verschillende trading strategieën, beleggingsstrategieën en handelstechnieken verkend. De beste manier om deze theorie in de praktijk te brengen, is door hier zelf mee aan de slag te gaan. Het is raadzaam elke Forex strategy, CFD strategy of andersoortige trading strategie of beleggingsstrategie altijd eerst zelf te testen, zodat u kunt beoordelen hoe deze voor u werkt.

Admirals biedt u hiertoe gratis demo- en live trading accounts. Met een demo trading account kunt u de werkzaamheid van uw trading strategie in een risicovrije omgeving testen. U kunt experimenteren met verschillende technieken en indicatoren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Met een demo account handelt u namelijk uitsluitend met virtuele middelen.

U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform. Open een live trading account om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte online trading ervaring op te doen.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is beschikbaar voor zowel MT4 als MT5 en biedt ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer.

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Wat is short gaan? Hoe werkt Short Selling?
De gemiddelde belegger kijkt over het algemeen naar stijgende markten, en volgt vaak het bekende gezegde ‘koop laag en verkoop hoog’, en dit kan zeker heel goed uitpakken. Als u aandelen koopt in bedrijf 'ABC' voor $ 100 en het vervolgens verkoopt voor $ 150, is dat een netto winst van $ 50 minus ev...
Beste Scalping Strategies: 1 min Forex scalping strategy & 5M scalping strategy
Zelfs als u een complete beginner bent in trading, zult u ongetwijfeld op een gegeven wel de term scalping of scalperen zijn tegengekomen. Dit artikel biedt u alle basisinformatie achter dit concept. U leert de definitie van Forex scalping, hoe het werkt en hoe u het beste systeem kunt selecteren. W...
Wat is een recessie? - Hoe beleggen tijdens een recessie.
Een economische recessie is een aanzienlijke afname van de economische activiteit die alle sectoren infecteert en zich in de loop van de tijd uitstrekt. In de praktijk wordt het als een recessie beschouwd wanneer een economie twee opeenvolgende kwartalen negatief is. In dit artikel bespreken we de o...
Alles weergeven